Бюджетний кодекс україни icon

Бюджетний кодекс україни
НазваБюджетний кодекс україни
Сторінка4/8
Дата25.08.2012
Розмір1.26 Mb.
ТипКодекс
1   2   3   4   5   6   7   8
Глава 8


^ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ


Стаття 47. Організація виконання державного бюджету


1. Кабінет Міністрів України забезпечує виконання Державного

бюджету України. Міністерство фінансів України здійснює загальну

організацію та управління виконанням Державного бюджету України,

координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань

виконання бюджету.


Стаття 48. Казначейське обслуговування Державного бюджету

України


1. В Україні застосовується казначейська форма обслуговування

Державного бюджету України, яка передбачає здійснення Державним

казначейством України:


1) операцій з коштами державного бюджету;


2) розрахунково-касового обслуговування розпорядників

бюджетних коштів;


3) контролю бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень,

прийнятті зобов'язань та проведенні платежів;


4) бухгалтерського обліку та складання звітності про

виконання державного бюджету.


Стаття 49. Бюджетний розпис


1. Державний бюджет України виконується за розписом, який

затверджується Міністром фінансів України відповідно до бюджетних

призначень у місячний термін після набрання чинності законом про

Державний бюджет України. До затвердження розпису Міністром

фінансів України затверджується тимчасовий розпис на відповідний

період.


Примірник затвердженого бюджетного розпису передається до

Комітету Верховної Ради України з питань бюджету з подальшим

інформуванням про внесені до нього зміни.


2. Міністр фінансів України протягом бюджетного періоду

забезпечує відповідність розпису Державного бюджету України

встановленим бюджетним призначенням.


Стаття 50. Виконання Державного бюджету України за

доходами


1. Міністерство фінансів України здійснює прогнозування та

аналіз доходів бюджету і має виключне право надання відстрочок по

сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) на умовах

податкового кредиту за поданнями органів стягнення на термін до

трьох місяців в межах поточного бюджетного періоду.


2. Державне казначейство України веде бухгалтерський облік

всіх надходжень, що належать Державному бюджету України, та за

поданням органів стягнення здійснює повернення коштів, що були

помилково або надмірно зараховані до бюджету.


3. Органи стягнення забезпечують своєчасне та в повному

обсязі надходження до державного бюджету податків, зборів

(обов'язкових платежів) та інших доходів відповідно до

законодавства.


4. Податки, збори (обов'язкові платежі) та інші доходи

державного бюджету зараховуються безпосередньо на єдиний

казначейський рахунок Державного бюджету України і не можуть

акумулюватися на рахунках органів стягнення.


5. Податки, збори (обов'язкові платежі) та інші доходи

державного бюджету визнаються зарахованими в доход державного

бюджету з моменту зарахування на єдиний казначейський рахунок

державного бюджету.


Стаття 51. Виконання Державного бюджету України за

видатками


1. Стадіями виконання Державного бюджету України за видатками

визнаються:


1) встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних

коштів на основі затвердженого бюджетного розпису;


2) затвердження кошторисів розпорядникам бюджетних коштів;


3) взяття бюджетних зобов'язань;


4) отримання товарів, робіт та послуг;


5) здійснення платежів;


6) використання товарів, робіт та послуг на виконання

бюджетних програм.


2. Відповідно до затвердженого бюджетного розпису

розпорядники коштів Державного бюджету України одержують бюджетні

асигнування, що є підставою для затвердження кошторисів. Кошторис

є основним плановим документом бюджетної установи, який надає

повноваження щодо отримання доходів і здійснення видатків,

визначає обсяг і спрямування коштів для виконання бюджетною

установою своїх функцій та досягнення цілей, визначених на

бюджетний період відповідно до бюджетних призначень.


3. Державне казначейство України здійснює контроль за

відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів розпису

Державного бюджету України.


4. Розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за

управління бюджетними асигнуваннями і здійснення контролю за

виконанням процедур та вимог, встановлених цим Кодексом.


5. Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання

та провадять видатки тільки в межах бюджетних асигнувань,

встановлених кошторисами.


6. Будь-які зобов'язання, взяті фізичними та юридичними

особами за коштами Державного бюджету України без відповідних

бюджетних асигнувань або ж з перевищенням повноважень,

встановлених цим Кодексом та законом про Державний бюджет України,

не вважаються бюджетними зобов'язаннями. Витрати державного

бюджету на покриття таких зобов'язань не можуть здійснюватися.


7. Після отримання товарів, робіт та послуг відповідно до

умов взятого бюджетного зобов'язання розпорядник бюджетних коштів

приймає рішення про їх оплату та подає доручення на здійснення

платежу органу Державного казначейства України, якщо інше не

передбачено нормативно-правовими актами.


8. Державне казначейство України здійснює платежі за

дорученнями розпорядників бюджетних коштів у разі:


1) наявності відповідного бюджетного зобов'язання для платежу

у бухгалтерському обліку виконання Державного бюджету України;


2) відповідності напрямів витрачання бюджетних коштів

бюджетному асигнуванню;


3) наявності у розпорядників бюджетних коштів невикористаних

бюджетних асигнувань.


Глава 9


^ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ


Стаття 52. Порядок внесення змін до закону про Державний

бюджет України


1. Зміни до закону про Державний бюджет України можуть

вноситися у випадках виникнення відхилення оцінки прогнозу

надходжень до бюджету від прогнозу, врахованого при затвердженні

Державного бюджету України на відповідний бюджетний період, а

також зміни структури видатків державного бюджету та в інших

випадках, передбачених цим Кодексом. Міністерство фінансів України

проводить щомісячну оцінку відповідності прогнозу надходжень

показникам, встановленим Державним бюджетом України.


2. Зміни до закону про Державний бюджет України подаються у

формі проекту закону про внесення змін до закону про Державний

бюджет України.


Стаття 53. Перевиконання доходної частини Державного

бюджету України


1. Доходи, що перевищують враховані у законі про Державний

бюджет України показники доходної частини Державного бюджету

України, розподіляються відповідно до закону про внесення змін до

закону про Державний бюджет України.


2. Факт перевиконання доходної частини Державного бюджету

України визнається за результатами офіційних висновків Рахункової

палати та Міністерства фінансів України щодо виконання Державного

бюджету України за підсумками трьох кварталів у разі перевищення

показників доходів, врахованих у розписі державного бюджету на

відповідний період, більше ніж на 15 відсотків. Такі висновки

подаються Комітету Верховної Ради з питань бюджету до 15 жовтня

поточного року.


3. Кабінет Міністрів України протягом двох тижнів з дня

оголошення зазначених офіційних висновків зобов'язаний подати

Верховній Раді України відповідний проект закону про внесення змін

до закону про Державний бюджет України.


Стаття 54. Скорочення видатків загального фонду Державного

бюджету України


1. У разі, якщо за результатами місячного звіту про виконання

загального фонду Державного бюджету України виявиться, що

отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних

асигнувань відповідно до бюджетних призначень з урахуванням

граничного рівня дефіциту (профіциту), затвердженого законом про

Державний бюджет України, Міністерство фінансів України встановлює

тимчасове обмеження асигнувань загального фонду Державного бюджету

України.


2. У разі якщо за результатами квартального звіту про

виконання Державного бюджету України має місце недоотримання

доходів загального фонду Державного бюджету України більше ніж на

15 відсотків від суми, передбаченої розписом державного бюджету на

відповідний період, Міністерство фінансів України готує пропозиції

про внесення змін до Державного бюджету України. Кабінет Міністрів

України, розглянувши ці пропозиції, подає до Верховної Ради

України розроблений на їх основі проект закону про внесення змін

до закону про Державний бюджет України не пізніше двох тижнів з

дня подання пропозицій Міністром фінансів України.


3. Верховна Рада України приймає рішення щодо зазначеного

проекту закону стосовно скорочення видатків Державного бюджету

України у двотижневий термін з дня відповідного подання Кабінетом

Міністрів України. До прийняття Верховною Радою України

відповідного рішення видатки провадяться з урахуванням тимчасових

обмежень бюджетних асигнувань, встановлених Міністерством фінансів

України.


Стаття 55. Захищені статті видатків бюджету


1. Захищеними статтями видатків бюджету визнаються статті

видатків Державного бюджету України, обсяг яких не може

змінюватися при проведенні скорочення затверджених бюджетних

призначень.


2. Перелік захищених статей видатків Державного бюджету

України визначається законом про Державний бюджет України.


Глава 10


^ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО

БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ


Стаття 56. Ведення бухгалтерського обліку виконання

Державного бюджету України


1. Єдині правила бухгалтерського обліку всіх фінансових

операцій, активів і фінансових зобов'язань держави визначаються

Державним казначейством України за погодженням з Міністерством

фінансів України.


2. Бухгалтерський облік усіх операцій щодо виконання

Державного бюджету України здійснюють органи Державного

казначейства України. Цей облік повинен відображати всі активи та

зобов'язання держави.


3. Розпорядники бюджетних коштів ведуть бухгалтерський облік

відповідно до правил, встановлених Державним казначейством

України.


4. Усі надходження до бюджету та витрати бюджету

обліковуються у валових показниках незалежно від того,

передбачається чи не передбачається у бюджетних призначеннях

взаємозарахування цих показників.


5. Усі надходження до бюджету та витрати бюджету повинні

заноситися на рахунки в хронологічному порядку відповідно до

встановленої законодавством процедури. Всі бухгалтерські записи

повинні підтверджуватися документально.


Стаття 57. Порядок закриття рахунків після закінчення

бюджетного періоду


1. Не пізніше 31 грудня або на останній день іншого

бюджетного періоду Державне казначейство України закриває всі

рахунки, відкриті у поточному бюджетному періоді. За виняткових

обставин Міністр фінансів України може визначити інший термін

закриття рахунків, який повинен настати не пізніш як через п'ять

робочих днів після закінчення бюджетного періоду.


2. На кінець бюджетного періоду Державне казначейство України

зберігає залишки коштів на рахунках спеціального фонду Державного

бюджету України для покриття відповідних витрат у наступному

бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення. Рахунки

спеціального фонду Державного бюджету України відкриваються в

наступному бюджетному періоді із записом про всі не витрачені в

попередньому бюджетному періоді кошти, які були одержані на

виконання відповідних завдань.


3. Усі надходження і витрати записуються в тому бюджетному

періоді, в якому вони були здійснені.


Стаття 58. Звітність про виконання Державного бюджету

України


1. Зведення, складання та надання звітності про виконання

Державного бюджету України здійснюються Державним казначейством

України.


2. Розпорядники бюджетних коштів відповідно до єдиної

методики звітності складають та подають детальні звіти, що містять

бухгалтерські баланси, дані про виконання кошторисів, результати

діяльності та іншу інформацію за формами, встановленими

законодавством України.


3. Єдині форми звітності про виконання Державного бюджету

України встановлюються Державним казначейством України за

погодженням з Рахунковою палатою та Міністерством фінансів

України.


4. Звітність про виконання Державного бюджету України є

оперативною, місячною, квартальною та річною.


Стаття 59. Місячна звітність про виконання Державного

бюджету України


1. Місячна звітність про виконання Державного бюджету України

надається Державним казначейством України Верховній Раді України,

Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству

фінансів України не пізніше 15 числа місяця, наступного за

звітним.


2. Зведені показники звітів про виконання бюджетів,

інформація про виконання захищених статей Державного бюджету

України, інформація про використання коштів з резервного фонду

Кабінету Міністрів України надається Державним казначейством

України Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України,

Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України не пізніше

25 числа місяця, наступного за звітним. Звіт про бюджетну

заборгованість надається не пізніше 15 числа другого місяця,

наступного за звітним.


3. Місячний звіт про фактичні надходження податків і зборів

(обов'язкових платежів) та інших доходів до бюджету, місячний звіт

про податкову заборгованість, включаючи суми недоїмки та переплат

(у галузевому і територіальному розрізі, а також у розрізі джерел

доходів та форм власності), надається органами стягнення Верховній

Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та

Міністерству фінансів України не пізніше 12 числа місяця,

наступного за звітним.


Стаття 60. Квартальний звіт про виконання Державного

бюджету України


1. Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України

надається Державним казначейством України Верховній Раді України,

Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству

фінансів України не пізніше 35 днів після закінчення звітного

кварталу.


2. Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України

включає такі частини:


1) звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету

України;


2) звіт про рух грошових коштів;


3) звіт про виконання Державного бюджету України;


4) інформацію про стан державного боргу;


5) зведені показники звітів про виконання бюджетів;


6) звіт про кредити та операції, що стосуються державних

гарантійних зобов'язань.


3. Органи стягнення надають інформацію Верховній Раді

України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та

Міністерству фінансів України про втрати доходів бюджету внаслідок

податкових пільг, а також про суми реструктуризованої та списаної

податкової заборгованості (у галузевому і територіальному розрізі,

а також у розрізі джерел доходів та форм власності) і суми

відстрочених та розстрочених платежів не пізніше 35 днів після

закінчення кварталу.


Стаття 61. Річний звіт про виконання закону про Державний

бюджет України


1. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет

України подається Кабінетом Міністрів України Верховній Раді

України не пізніше 1 травня року, наступного за звітним.


2. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет

України включає такі частини:


1) звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету

України;


2) звіт про виконання Державного бюджету України;


3) звіт про рух грошових коштів;


4) інформацію про виконання захищених статей видатків

Державного бюджету України;


5) звіт про бюджетну заборгованість;


6) звіт про використання коштів з резервного фонду Кабінету

Міністрів України;


7) інформацію про стан державного боргу;


8) звіт про кредити та операції, що стосуються державних

гарантійних зобов'язань;


9) зведені показники звітів про виконання бюджетів;


10) інформацію про виконання місцевих бюджетів;


11) іншу інформацію, визнану Кабінетом Міністрів України

необхідною для пояснення звіту.


Стаття 62. Розгляд звіту про виконання закону про Державний

бюджет України


1. Рахункова палата протягом двох тижнів з дня офіційного

подання Кабінетом Міністрів України річного звіту про виконання

закону про Державний бюджет України готує висновки щодо

використання коштів Державного бюджету України.


2. Верховна Рада України розглядає звіт про виконання закону

про Державний бюджет України у двотижневий термін з дня отримання

висновків Рахункової палати щодо використання коштів Державного

бюджету України.


3. Звіт Кабінету Міністрів України перед Верховною Радою

України про виконання закону про Державний бюджет України

представляє Міністр фінансів України. Верховна Рада України може

заслухати головних розпорядників коштів Державного бюджету України

щодо використання ними бюджетних коштів.


4. Із співдоповіддю про виконання закону про Державний бюджет

України виступають Голова Комітету Верховної Ради України з питань

бюджету та Голова Рахункової палати.


5. За результатами розгляду Верховна Рада України приймає

рішення щодо звіту про виконання закону про Державний бюджет

України.


Розділ III

^ МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ


Глава 11


НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИТРАТИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ


Стаття 63. Структура місцевих бюджетів


1. Місцевий бюджет відповідно до цього Кодексу містить в собі

надходження і витрати на виконання повноважень органів влади

Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та

органів місцевого самоврядування. Ці надходження і витрати

складають єдиний баланс відповідного бюджету.


Стаття 64. Склад доходів, що закріплюються за бюджетами

місцевого самоврядування та враховуються при

визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів


1. До доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого

самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних

трансфертів, належать такі податки і збори (обов'язкові платежі):


1) прибутковий податок з громадян у частині, визначеній

статтею 65 цього Кодексу;


2) державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам;


3) плата за ліцензії на провадження певних видів

господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими

органами відповідних рад;


4) плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької

діяльності, що справляється виконавчими органами відповідних рад;


5) плата за торговий патент на здійснення деяких видів

підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання

торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними

станціями, заправними пунктами), що справляється виконавчими

органами відповідних рад;


6) надходження адміністративних штрафів, що накладаються

виконавчими органами відповідних рад або утвореними ними в

установленому порядку адміністративними комісіями;


7) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва у

частині, що належить відповідним бюджетам.


2. Податки і збори (обов'язкові платежі), зазначені у цій

статті, складають кошик доходів, що закріплюються за бюджетами

місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів

міжбюджетних трансфертів.


Стаття 65. Нормативи відрахувань від прибуткового податку з

громадян до бюджетів місцевого самоврядування


1. До доходів бюджетів міст Києва і Севастополя зараховується

100 відсотків загального обсягу прибуткового податку з громадян,

що справляється на території цих міст.


2. До доходів бюджетів міст республіканського (в Автономній

Республіці Крим) та обласного значення зараховується 75 відсотків

від загального обсягу прибуткового податку з громадян, що

справляється на території цих міст.


3. До доходів бюджетів міст районного значення, сіл, селищ чи

їх об'єднань зараховується 25 відсотків від загального обсягу

прибуткового податку з громадян, що справляється на цій території.


Стаття 66. Склад доходів бюджету Автономної Республіки

Крим, обласних та районних бюджетів, які

враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних

трансфертів


1. Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних

і культурних програм територіальних громад доходи бюджету

Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, які враховуються

при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, формуються за

рахунок:


1) 25 відсотків прибуткового податку з громадян, що

справляється на відповідній території;


2) 25 відсотків плати за землю, що справляється на території

Автономної Республіки Крим та відповідної області;


3) плати за ліцензії на провадження певних видів

господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою

міністрів Автономної Республіки Крим та обласними державними

адміністраціями.


2. Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних

і культурних програм територіальних громад доходи районних

бюджетів, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних

трансфертів, формуються за рахунок:


1) 50 відсотків прибуткового податку з громадян, що

справляється на території сіл, селищ, міст районного значення та

їх об'єднань;


2) 15 відсотків плати за землю, що сплачується на території

сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань;


3) плати за ліцензії на провадження певних видів

господарської діяльності та сертифікати, що видаються районними

державними адміністраціями;


4) плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької

діяльності, що справляється районними державними адміністраціями;


5) надходження адміністративних штрафів, що накладаються

районними державними адміністраціями або утвореними ними в

установленому порядку адміністративними комісіями.


Стаття 67. Особливості формування бюджету Автономної

Республіки Крим та бюджетів міст Києва і

Севастополя


1. Надходження та витрати бюджету Автономної Республіки Крим

та бюджетів міст Києва і Севастополя формуються в порядку,

встановленому цим Кодексом, із урахуванням Закону України

"Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим"

( 350-14 ), Закону України "Про столицю України - місто-герой

Київ" ( 401-14 ) та закону, що визначає особливий статус міста

Севастополя. При цьому:


1) склад видатків бюджетів міст Києва та Севастополя

визначається відповідно до переліку видатків, передбачених

статтями 88-91 цього Кодексу;


2) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості, що

застосовуються для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів для

бюджетів міст Києва та Севастополя, визначаються на основі

фінансових нормативів бюджетної забезпеченості для обласних

бюджетів та бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки

Крим) та міст обласного значення з урахуванням особливостей їх

статусу.


Стаття 68. Склад доходів та видатків бюджетів районів

у містах


1. Склад доходів та видатків бюджетів районів у містах

(у разі їх створення) визначається міською радою відповідно до

повноважень, переданих районним у містах радам.


Стаття 69. Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при

визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів


1. До доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при

визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать:


1) місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів

місцевого самоврядування;


2) 100 відсотків плати за землю - для бюджетів міст Києва та

Севастополя; 75 відсотків плати за землю - для бюджетів міст

республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного

значення; 60 відсотків плати за землю - для бюджетів сіл, селищ,

міст районного значення та їх об'єднань;


3) податок з власників транспортних засобів та інших

самохідних машин і механізмів у частині, що зараховується до

відповідного бюджету;


4) надходження сум відсотків за користування тимчасово

вільними бюджетними коштами;


5) податок на промисел, що зараховується до бюджетів

місцевого самоврядування;


6) надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї)

господарських товариств, що є у власності відповідної

територіальної громади;


7) плата за забруднення навколишнього природного середовища у

частині, що зараховується до відповідного бюджету;


8) кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній

власності, в тому числі від продажу земельних ділянок

несільськогосподарського призначення, що перебуває у комунальній

власності;


9) фіксований сільськогосподарський податок у частині, що

зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;


10) плата за оренду майнових комплексів, що знаходяться у

комунальній власності;


11) надходження від місцевих грошово-речових лотерей;


12) плата за гарантії, надані з дотриманням умов, визначених

статтею 17 цього Кодексу;


13) гранти та дарунки у вартісному обрахунку;


14) власні надходження бюджетних установ, що утримуються за

рахунок коштів відповідного бюджету;


15) податок на прибуток підприємств комунальної власності;


16) платежі за спеціальне використання природних ресурсів

місцевого значення;


17) інші надходження, передбачені законом.


Стаття 70. Видатки місцевих бюджетів


1. Видатки місцевих бюджетів включають бюджетні призначення,

встановлені рішенням про місцевий бюджет, на конкретні цілі, що

пов'язані з реалізацією програм, перелік яких визначено статтями

88-91 цього Кодексу.


Стаття 71. Бюджет розвитку місцевих бюджетів


1. Надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів

включають:


1) кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній

власності, в тому числі від продажу земельних ділянок

несільськогосподарського призначення;


2) надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї)

господарських товариств, що є у власності відповідної

територіальної громади;


3) кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного

бюджету до набрання чинності цим Кодексом, та відсотки, сплачені

за користування ними;


4) кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету

за рішенням відповідної ради;


5) запозичення, здійснені у порядку, визначеному цим Кодексом

та іншими законами України (крім випадку, передбаченого статтею 73

цього Кодексу);


6) субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних

проектів.


2. До витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів належать:


1) погашення основної суми боргу відповідно Автономної

Республіки Крим та місцевого самоврядування (крім боргу, що

утворюється за умовами, визначеними статтею 73 цього Кодексу);


2) капітальні вкладення;


3) внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів

місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів

підприємницької діяльності.


3. Бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою частиною

спеціального фонду місцевих бюджетів.


Стаття 72. Дефіцит бюджету Автономної Республіки Крим та

міських бюджетів


1. Бюджет Автономної Республіки Крим та міські бюджети можуть

прийматися з дефіцитом виключно у частині дефіциту бюджету

розвитку.


2. Дефіцит бюджету Автономної Республіки Крим та міських

бюджетів покривається за рахунок запозичень.


3. Затвердження обласних, районних, районних у містах,

сільських та селищних бюджетів з дефіцитом не допускається.


Стаття 73. Позички місцевим бюджетам


1. Для покриття тимчасових касових розривів, що виникають під

час виконання загального фонду місцевого бюджету, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації,

виконавчі органи відповідних рад за рішенням Верховної Ради

Автономної Республіки Крим чи відповідної ради можуть отримувати

короткотермінові позички у фінансово-кредитних установах на термін

до трьох місяців, але у межах поточного бюджетного періоду.

Порядок отримання таких позичок визначається Міністерством

фінансів України.


2. Надання позичок з одного бюджету іншому забороняється.


Стаття 74. Запозичення до місцевих бюджетів


1. Запозичення до місцевих бюджетів здійснюються на визначену

мету і підлягають обов'язковому поверненню. Запозичення до

відповідних бюджетів можуть бути здійснені лише до бюджету

розвитку, крім випадку, передбаченого статтею 73 цього Кодексу.


2. Держава не несе відповідальності по зобов'язаннях за

запозиченнями до місцевих бюджетів.


3. Видатки на обслуговування боргу здійснюються за рахунок

коштів загального фонду бюджету.


4. Видатки на обслуговування боргу місцевих бюджетів не

можуть щорічно перевищувати 10 відсотків видатків від загального

фонду відповідного місцевого бюджету протягом будь-якого

бюджетного періоду, коли планується обслуговування боргу.


5. Якщо у процесі погашення основної суми боргу та платежів

по його обслуговуванню, обумовленої договором між кредитором та

позичальником, має місце порушення графіка погашення з вини

позичальника, відповідна рада не має права здійснювати нові

запозичення протягом 5 наступних років.


6. Порядок здійснення запозичень до місцевих бюджетів

встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до умов,

визначених цим Кодексом.


1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Бюджетний кодекс україни iconМіністерство фінансів україни Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі Новий Бюджетний кодекс України: інноваційна спрямованість І практика застосування
Новий Бюджетний кодекс України: інноваційна спрямованість І практика застосування / Зб матеріалів Всеукраїнської науково-практичної...
Бюджетний кодекс україни iconБюджетний кодекс України [Текст] : із змін та доповн станом на 2 вересня 2011 р. – К. Правова єдність, 2011. – 118 с. Кільк прим.: 7 (ЧЗ, аб)
Бюджетний кодекс України [Текст] : із змін та доповн станом на 2 вересня 2011 р. – К. Правова єдність, 2011. – 118 с
Бюджетний кодекс україни iconНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Наукова бібліотека Інформаційно-бібліографічний відділ Миколаїв 2012
Водний кодекс України; Лісовий кодекс України; Кодекс України про надра. – К. : Форум, 2008. – № – 220 с
Бюджетний кодекс україни iconТема n бюджетне право, бюджетний устрій. Бюджетний процес в Україні І участь в ньому овс
Слово “ бюджет “ англійського походження. Згідно з історичними даними, воно означало на перших порах сумку, шкіряний мішок
Бюджетний кодекс україни iconТема n бюджетне право, бюджетний устрій. Бюджетний процес в Україні І участь в ньому овс
Слово “ бюджет “ англійського походження. Згідно з історичними даними, воно означало на перших порах сумку, шкіряний мішок
Бюджетний кодекс україни iconКримінальний кодекс україни
Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання...
Бюджетний кодекс україни iconКодекс україни (станом на 14. 12. 2009) Кодекс введено в дію з дня опублікування 13 червня 1995 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 6 червня 1995 року n 214/95-вр)
Усі води (водні об'єкти) на території України є національним надбанням народу України, однією з природних основ його економічного...
Бюджетний кодекс україни iconЗакон України „Про статус суддів від 15. 12. 1992 р. // Відомості 1993 №8 С. 56. Кодекс професійної етики судді затверджений V з'їздом суддів України від 24. 10. 2002 р. // Вісник Верховного Суду України №5 вересень жовтень 2002 р
Цивільний процесуальний кодекс України від 18. 07. 1963 р. // Відомості Верховної Ради – 1963 №30 – С. 464
Бюджетний кодекс україни iconКодекс законів про працю України ( Затверджується Законом n 322-viii ( 322а-08 )
Завдання Кодексу законів про працю України Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи...
Бюджетний кодекс україни iconСписок рекомендованої літера тури кодекс України про адміністративні правопорушення: За станом на 25. 02. 2002
Кодекс України про адміністративні правопорушення: За станом на 25. 02. 2002 р. / Україна, Верховна Рада — X.; Одіссей, 2002. — 256...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи