Бюджетний кодекс україни icon

Бюджетний кодекс україни
НазваБюджетний кодекс україни
Сторінка7/8
Дата25.08.2012
Розмір1.26 Mb.
ТипКодекс
1   2   3   4   5   6   7   8
Глава 15


^ РОЗРАХУНОК ВИДАТКІВ, ЩО ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ОБСЯГУ

МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ


Стаття 94. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості


1. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості

використовується для визначення розподілу міжбюджетних

трансфертів.


2. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості визначається

шляхом ділення загального обсягу фінансових ресурсів, що

спрямовуються на реалізацію бюджетних програм, на кількість

мешканців чи споживачів соціальних послуг тощо.


3. Загальний обсяг фінансових ресурсів, що спрямовується на

виконання бюджетних програм місцевими бюджетами, розподіляється

між видами видатків відповідно до пріоритетів бюджетної політики

держави.


4. При розрахунку фінансового нормативу бюджетної

забезпеченості може передбачатися обсяг нерозподілених видатків,

який об'єднує види видатків на ті повноваження, встановлення

нормативів по яких є недоцільним.


Стаття 95. Коригуючі коефіцієнти фінансових нормативів

бюджетної забезпеченості


1. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості для місцевих

бюджетів коригуються коефіцієнтами, що враховують відмінності у

вартості надання соціальних послуг залежно від:


1) кількості населення та споживачів соціальних послуг;


2) соціально-економічних, демографічних, кліматичних,

екологічних та інших особливостей (з часу їх визначення)

адміністративно-територіальних одиниць.


2. Коригуючі коефіцієнти затверджуються Кабінетом Міністрів

України.


Глава 16


^ МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ


Стаття 96. Види міжбюджетних трансфертів


1. Міжбюджетні трансферти поділяються на:


1) дотацію вирівнювання;


2) субвенцію;


3) кошти, що передаються до Державного бюджету України та

місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів;


4) інші дотації.


Стаття 97. Трансферти, які надаються з Державного бюджету

України місцевим бюджетам


1. У Державному бюджеті України можуть передбачатися такі

міжбюджетні трансферти місцевим бюджетам:


1) дотація вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим,

обласним бюджетам, бюджетам міст Києва та Севастополя, районним

бюджетам та бюджетам міст республіканського Автономної Республіки

Крим та міст обласного значення;


2) субвенція на здійснення програм соціального захисту;


3) субвенція на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого

самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок надання

пільг, встановлених державою;


4) субвенція на виконання інвестиційних проектів;


5) інші субвенції.


2. У Державному бюджеті України затверджується обсяг дотації

вирівнювання та субвенцій окремо для бюджету Автономної Республіки

Крим, кожного з обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та

Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим,

міст обласного значення та районних бюджетів, а також коштів, що

передаються до Державного бюджету України з місцевих бюджетів,

якщо є підстави для надання та отримання відповідних міжбюджетних

трансфертів.


Стаття 98. Дотація вирівнювання бюджетам міст Києва та

Севастополя, міст республіканського Автономної

Республіки Крим, міст обласного значення і

районним бюджетам


1. Дотація вирівнювання бюджетам міст Києва та Севастополя,

міст республіканського Автономної Республіки Крим, міст обласного

значення і районним бюджетам визначається як перевищення обсягу

видатків, перелік яких визначено статтею 89 цього Кодексу (для

бюджетів міст Києва та Севастополя - статтями 88-90 цього

Кодексу), і який обраховано із застосуванням фінансових нормативів

бюджетної забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів:


над кошиком доходів бюджетів місцевого самоврядування - для

бюджетів міст Києва та Севастополя, міст республіканського

Автономної Республіки Крим та міст обласного значення;


над доходами, визначеними частиною другою статті 66 цього

Кодексу, - для районних бюджетів.


2. Розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів, визначених

пунктами 1 та 3 частини першої статті 96 цього Кодексу,

затвердженого законом про Державний бюджет України, між бюджетами

міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної

Республіки Крим, міст обласного значення і районними бюджетами,

визначається на основі формули.


3. Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів,

визначених пунктами 1 та 3 частини першої статті 96 цього Кодексу,

затверджується Кабінетом Міністрів України і повинна враховувати

такі параметри:


1) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та коригуючі

коефіцієнти до них;


2) кількість мешканців та кількість споживачів соціальних

послуг;


3) індекс відносної податкоспроможності відповідного міста чи

району;


4) прогнозний показник кошика доходів бюджетів місцевого

самоврядування для бюджетів міст Києва та Севастополя, міст

республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного

значення, і прогноз доходів, визначених частиною другою статті 66

цього Кодексу, - для районних бюджетів;


5) коефіцієнт вирівнювання.


4. Обсяг кошика доходів відповідного бюджету визначається із

застосуванням індексу відносної податкоспроможності бюджету міста

чи району на основі даних про фактичне виконання відповідного

бюджету за три останні бюджетні періоди.


5. Індекс відносної податкоспроможності є коефіцієнтом, що

визначає рівень податкоспроможності адміністративно-територіальної

одиниці у порівнянні з аналогічним середнім показником по Україні

у розрахунку на одного мешканця.


6. Для визначення індексу відносної податкоспроможності

відповідних бюджетів використовується кошик доходів бюджетів

місцевого самоврядування, визначений відповідно до статті 64 цього

Кодексу, а також доходи, передбачені пунктами 1, 3-5 частини

другої статті 66 цього Кодексу.


7. При визначенні індексу відносної податкоспроможності кошик

доходів місцевого самоврядування збільшується на суму втрат у

доходах, що виникли внаслідок надання пільг платникам податків

згідно з рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та

відповідних рад.


8. Індекси відносної податкоспроможності відповідних бюджетів

не можуть змінюватися і переглядатися частіше, ніж раз на три

роки.


9. Коефіцієнт вирівнювання застосовується до обчисленого за

формулою обсягу дотації вирівнювання і визначається в межах від

0,60 до одиниці. При цьому загальний обсяг коштів, на який

зменшується сума дотацій вирівнювання, є тотожним загальному

обсягу коштів, на який зменшується сума коштів, що передаються до

Державного бюджету України з місцевих бюджетів у разі застосування

коефіцієнту вирівнювання.


Стаття 99. Дотація вирівнювання бюджету Автономної

Республіки Крим та обласним бюджетам


1. Дотація вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим та

обласним бюджетам визначається як перевищення обсягу видатків цих

бюджетів, перелік яких визначено статтею 90 цього Кодексу, і який

обраховано із застосуванням фінансових нормативів бюджетної

забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів, над прогнозними

показниками доходів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних

бюджетів, що зараховуються до них відповідно до частини першої

статті 66 цього Кодексу.


2. Обсяг доходів бюджету Автономної Республіки Крим та

обласних бюджетів обчислюється на основі прогнозних показників

доходів, що зараховуються до цих бюджетів відповідно до частини

першої статті 66 цього Кодексу, із застосуванням індексу відносної

податкоспроможності з дотриманням умов його обчислення, визначених

частинами п'ятою, сьомою та восьмою статті 98 цього Кодексу.


Стаття 100. Кошти, що передаються до Державного бюджету

України з бюджету Автономної Республіки Крим,

обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва

і Севастополя, міст республіканського Автономної

Республіки Крим та міст обласного значення)

бюджетів


1. Якщо прогнозні показники доходів бюджету Автономної

Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва

і Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим

та міст обласного значення) бюджетів, визначених відповідно до

статей 64 та 66 цього Кодексу, перевищують розрахунковий обсяг

видатків відповідного бюджету, обрахований із застосуванням

фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригуючих

коефіцієнтів, для такого бюджету встановлюється обсяг коштів, що

підлягають передачі до Державного бюджету України.


2. Коефіцієнт вирівнювання застосовується до обчисленого за

формулою обсягу коштів, що підлягають передачі до Державного

бюджету України, і визначається в межах від 0,60 до одиниці.


Стаття 101. Міжбюджетні трансферти між місцевими

бюджетами


1. Міські (міст Києва і Севастополя, міст республіканського

Автономної Республіки Крим та міст обласного значення) та районні

ради можуть передбачати у відповідних бюджетах дотації

вирівнювання бюджетам районів у містах, бюджетам сіл, селищ, міст

районного значення та їх об'єднань, а також кошти, що передаються

з цих бюджетів.


2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та відповідні

ради можуть передбачати у відповідних бюджетах такі види

міжбюджетних трансфертів:


1) субвенції на утримання об'єктів спільного користування чи

ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного

користування;


2) субвенції на виконання власних повноважень територіальних

громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань;


3) субвенції на виконання інвестиційних проектів;


4) інші субвенції.


Стаття 102. Субвенція з Державного бюджету України місцевим

бюджетам на здійснення програм соціального

захисту


1. Видатки місцевих бюджетів, передбачені у підпункті "б"

пункту 4 частини першої статті 89 цього Кодексу, фінансуються за

рахунок субвенцій з Державного бюджету України у порядку,

визначеному Кабінетом Міністрів України.


Стаття 103. Субвенція на компенсацію втрат доходів бюджетів

місцевого самоврядування на виконання власних

повноважень внаслідок наданих державою

податкових пільг


1. Надання державою податкових пільг, що зменшують доходи

бюджетів місцевого самоврядування на виконання власних

повноважень, має супроводжуватися внесенням змін до закону про

Державний бюджет України на поточний бюджетний період, що

передбачають надання субвенції на компенсацію відповідних втрат

доходів бюджетів місцевого самоврядування.


Стаття 104. Субвенції на утримання об'єктів спільного

користування чи ліквідацію негативних наслідків

діяльності об'єктів спільного користування


1. Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи

ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного

користування надається з одного місцевого бюджету іншому для

компенсації цих видатків.


2. Умови утримання об'єктів спільного користування чи

ліквідації негативних наслідків діяльності об'єктів спільного

користування та надання субвенції визначаються на договірних

засадах між надавачем субвенції та її отримувачем.


Стаття 105. Субвенції з Державного бюджету України на

виконання інвестиційних проектів


1. Субвенції з Державного бюджету України на виконання

інвестиційних проектів надаються з Державного бюджету України

бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам

міст Києва та Севастополя з їх подальшим перерозподілом для

бюджетів місцевого самоврядування.


2. Субвенції на виконання інвестиційних проектів надаються на

засадах конкурентності між бюджетами місцевого самоврядування та

передбачають фінансову участь бюджету отримувача субвенції у

здійсненні програми чи проекту. Органи місцевого самоврядування, у

яких середньорічний фактичний обсяг видатків на утримання

бюджетних установ за три останні бюджетні періоди менший за обсяг,

визначений згідно з фінансовими нормативами бюджетної

забезпеченості, мають пріоритетне право на отримання субвенції на

виконання інвестиційних проектів.


3. Основні засади надання субвенцій визначаються окремим

законом, порядок та умови їх надання визначаються Кабінетом

Міністрів України, а обсяг субвенцій на наступний бюджетний період

визначається законом про Державний бюджет України.


Стаття 106. Субвенції на виконання власних повноважень

територіальних громад сіл, селищ, міст та їх

об'єднань


1. Субвенції на виконання власних повноважень територіальних

громад можуть передбачатися в складі їх бюджетів у разі, якщо

інший орган державної влади чи місцевого самоврядування може

виконати цю функцію ефективніше.


2. Умови та порядок надання субвенції на виконання власних

повноважень територіальних громад визначаються відповідною угодою

сторін.


Стаття 107. Субвенції на виконання інвестиційних проектів з

місцевих бюджетів


1. Субвенції на виконання інвестиційних проектів надаються з

одного місцевого бюджету іншому на підставі договору між надавачем

субвенції та її отримувачем.


Стаття 108. Порядок надання міжбюджетних трансфертів


1. Дотація вирівнювання та субвенції з Державного бюджету

України місцевим бюджетам перераховуються з рахунків Державного

бюджету України органами Державного казначейства України бюджету

Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва

і Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим

та міст обласного значення і районним бюджетам. Перерахування

коштів, що передаються до Державного бюджету України з бюджету

Автономної Республіки Крим, бюджетів міст Києва і Севастополя,

бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст

обласного значення, районних і обласних бюджетів, забезпечується

відповідними органами Державного казначейства України.


2. Порядок перерахування дотації вирівнювання та субвенцій з

Державного бюджету України місцевим бюджетам, коштів, що

передаються до Державного бюджету України з місцевих бюджетів, а

також порядок перерахування міжбюджетних трансфертів між місцевими

бюджетами визначаються Кабінетом Міністрів України і повинні

забезпечувати своєчасність, рівномірність, гарантованість та

повноту перерахування трансфертів.


Розділ V

^ КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ БЮДЖЕТНОГО

ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БЮДЖЕТНІ

ПРАВОПОРУШЕННЯ


Глава 17


КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА


Стаття 109. Повноваження Верховної Ради України по

контролю за дотриманням бюджетного

законодавства


1. До повноважень Верховної Ради України належить контроль за

дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного

процесу.


2. Комітети Верховної Ради України беруть участь у підготовці

до розгляду Верховною Радою України проекту закону про Державний

бюджет України, готують і попередньо розглядають питання щодо

контролю за виконанням та звіту про виконання Державного бюджету

України в частині, що віднесена до компетенції комітетів.


3. До повноважень Верховної Ради України по контролю за

дотриманням бюджетного законодавства належить:


1) заслуховування звітів про стан виконання Державного

бюджету України, в тому числі заслуховування звітів розпорядників

бюджетних коштів про використання коштів Державного бюджету

України;


2) контроль за використанням коштів резервного фонду

державного бюджету;


4. До повноважень Комітету Верховної Ради України з питань

бюджету по контролю за дотриманням бюджетного законодавства

належить:


1) контроль за відповідністю поданого Кабінетом Міністрів

України проекту закону про Державний бюджет України Основним

напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період та

підготовка відповідного висновку;


2) контроль за відповідністю законопроектів, поданих на

розгляд Верховної Ради України, бюджетному законодавству.


Стаття 110. Повноваження Рахункової палати по контролю за

дотриманням бюджетного законодавства


1. До повноважень Рахункової палати по контролю за

дотриманням бюджетного законодавства належить здійснення контролю

за:


1) використанням коштів Державного бюджету України відповідно

до закону про Державний бюджет України;


2) утворенням, обслуговуванням і погашенням державного боргу

України;


3) ефективністю використання та управління коштами Державного

бюджету України;


4) використанням бюджетних коштів у частині фінансування

повноважень місцевих державних адміністрацій та делегованих

місцевому самоврядуванню повноважень органів виконавчої влади по

доходах і видатках.


Стаття 111. Повноваження Міністерства фінансів України по

контролю за дотриманням бюджетного

законодавства


1. Міністерство фінансів України здійснює контроль за

дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного

процесу як стосовно державного бюджету, так і місцевих бюджетів,

якщо інше не передбачено законодавством України.


Стаття 112. Повноваження Державного казначейства України

по контролю за дотриманням бюджетного

законодавства


1. Державне казначейство України:


1) здійснює бухгалтерський облік всіх надходжень та витрат

Державного бюджету України;


2) встановлює єдині правила ведення бухгалтерського обліку та

складання звітності про виконання бюджетів, кошторисів, видає

інструкції з цих питань та здійснює контроль за їх дотриманням;


3) здійснює контроль за відповідністю платежів взятим

зобов'язанням та бюджетним асигнуванням.


Стаття 113. Повноваження органів Державної

контрольно-ревізійної служби України за

дотриманням бюджетного законодавства


1. Органи Державної контрольно-ревізійної служби України

здійснюють контроль за:


1) цільовим та ефективним використанням коштів державного

бюджету та місцевих бюджетів;


2) цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів,

одержаних під гарантію Кабінету Міністрів України;


3) порядком ведення бухгалтерського обліку та достовірністю

звітності про виконання Державного бюджету України та місцевих

бюджетів, кошторисів.


2. Державна контрольно-ревізійна служба України щомісячно

надає Верховній Раді України та Міністерству фінансів України

узагальнені результати звітів про проведені перевірки.


Стаття 114. Повноваження Верховної Ради Автономної

Республіки Крим та відповідних рад по контролю

за дотриманням бюджетного законодавства


1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та відповідні

ради у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства

здійснюють:


1) контроль за виконанням рішення відповідної ради про

бюджет;


2) інші повноваження, передбачені цим Кодексом та законом про

Державний бюджет України.


Стаття 115. Повноваження Ради міністрів Автономної

Республіки Крим, місцевих державних

адміністрацій та виконавчих органів відповідних

рад по контролю за дотриманням бюджетного

законодавства України


1. Контроль за відповідністю бюджетному законодавству України

показників затверджених бюджетів, бюджетного розпису та кошторисів

бюджетних установ здійснюється:


1) Радою міністрів Автономної Республіки Крим - стосовно

бюджетів міст республіканського значення та районних бюджетів

Автономної Республіки Крим;


2) обласними державними адміністраціями - стосовно районних

та міських (міст обласного значення) бюджетів;


3) міськими державними адміністраціями в містах Києві та

Севастополі - стосовно районних у цих містах бюджетів;


4) районними державними адміністраціями - стосовно міських

(міст районного значення), сільських, селищних та їх об'єднань

бюджетів;


5) виконавчими органами міських рад - стосовно бюджетів

районів у місті, сільських, селищних чи міст районного значення,

що входять до складу цих міст.


1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Бюджетний кодекс україни iconМіністерство фінансів україни Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі Новий Бюджетний кодекс України: інноваційна спрямованість І практика застосування
Новий Бюджетний кодекс України: інноваційна спрямованість І практика застосування / Зб матеріалів Всеукраїнської науково-практичної...
Бюджетний кодекс україни iconБюджетний кодекс України [Текст] : із змін та доповн станом на 2 вересня 2011 р. – К. Правова єдність, 2011. – 118 с. Кільк прим.: 7 (ЧЗ, аб)
Бюджетний кодекс України [Текст] : із змін та доповн станом на 2 вересня 2011 р. – К. Правова єдність, 2011. – 118 с
Бюджетний кодекс україни iconНаціональний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Наукова бібліотека Інформаційно-бібліографічний відділ Миколаїв 2012
Водний кодекс України; Лісовий кодекс України; Кодекс України про надра. – К. : Форум, 2008. – № – 220 с
Бюджетний кодекс україни iconТема n бюджетне право, бюджетний устрій. Бюджетний процес в Україні І участь в ньому овс
Слово “ бюджет “ англійського походження. Згідно з історичними даними, воно означало на перших порах сумку, шкіряний мішок
Бюджетний кодекс україни iconТема n бюджетне право, бюджетний устрій. Бюджетний процес в Україні І участь в ньому овс
Слово “ бюджет “ англійського походження. Згідно з історичними даними, воно означало на перших порах сумку, шкіряний мішок
Бюджетний кодекс україни iconКримінальний кодекс україни
Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання...
Бюджетний кодекс україни iconКодекс україни (станом на 14. 12. 2009) Кодекс введено в дію з дня опублікування 13 червня 1995 року (згідно з Постановою Верховної Ради України від 6 червня 1995 року n 214/95-вр)
Усі води (водні об'єкти) на території України є національним надбанням народу України, однією з природних основ його економічного...
Бюджетний кодекс україни iconЗакон України „Про статус суддів від 15. 12. 1992 р. // Відомості 1993 №8 С. 56. Кодекс професійної етики судді затверджений V з'їздом суддів України від 24. 10. 2002 р. // Вісник Верховного Суду України №5 вересень жовтень 2002 р
Цивільний процесуальний кодекс України від 18. 07. 1963 р. // Відомості Верховної Ради – 1963 №30 – С. 464
Бюджетний кодекс україни iconКодекс законів про працю України ( Затверджується Законом n 322-viii ( 322а-08 )
Завдання Кодексу законів про працю України Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи...
Бюджетний кодекс україни iconСписок рекомендованої літера тури кодекс України про адміністративні правопорушення: За станом на 25. 02. 2002
Кодекс України про адміністративні правопорушення: За станом на 25. 02. 2002 р. / Україна, Верховна Рада — X.; Одіссей, 2002. — 256...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи