Про затвердження Інструкції про порядок проведення ревізій І перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Головкру n 88 ( z0762-99 ) від 04. icon

Про затвердження Інструкції про порядок проведення ревізій І перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Головкру n 88 ( z0762-99 ) від 04.
НазваПро затвердження Інструкції про порядок проведення ревізій І перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Головкру n 88 ( z0762-99 ) від 04.
Сторінка1/5
Дата25.08.2012
Розмір0.7 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ


Н А К А З


N 121 від 03.10.97 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

24 жовтня 1997 р.

за N 497/2301


Про затвердження Інструкції про порядок

проведення ревізій і перевірок державною

контрольно-ревізійною службою в Україні


( Із змінами, внесеними згідно з Наказами ГоловКРУ

N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99

N 95 ( z0901-00 ) від 29.11.2000 )


На виконання Закону України "Про державну

контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) та згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.93 N 515

( 515-93-п ) "Питання державної контрольно-ревізійної служби в

Україні" НАКАЗ У Ю:


Затвердити Інструкцію про порядок проведення ревізій і

перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні, що

додається.


Перший заступник начальника ГоловКРУ України М.В.Романів


Затверджено

наказом Головного

контрольно-ревізійного

управління України

від 3 жовтня 1997 р. N 121


Інструкція

про порядок проведення ревізій і перевірок органами

державної контрольно-ревізійної служби в Україні

( Назва в редакції Наказу ГоловКРУ

N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99 )


1. Загальні положення

1.1. Інструкція про порядок проведення ревізій і перевірок

органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні

розроблена на підставі Закону України "Про державну

контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ), введеного в

дію постановою Верховної Ради України від 26.01.93 р. ( 2940-12 ),

та Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України,

затвердженого Указом Президента України від 28.11.2000 N 1265

( 1265/2000 ), та Указу Президента України від 23.07.98 N 817/98

"Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності", і

визначає порядок проведення ревізій і перевірок державною

контрольно-ревізійною службою в Україні. ( Пункт 1.1 розділу 1 із

змінами, внесеними згідно з Наказами ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 )

від 04.10.99, N 95 ( z0901-00 ) від 29.11.2000 )

1.2. Державна контрольно-ревізійна служба у своїй діяльності

керується Конституцією і законами України, постановами Верховної

Ради України, указами і розпорядженнями Президента України,

постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також

наказами Мінфіну України. ( Пункт 1.2 із змінами, внесними згідно

з Наказом ГоловКРУ N 95 ( z0901-00 ) від 29.11.2000 )

1.3. Ревізії і перевірки повинні сприяти зміцненню державної

фінансової дисципліни, поліпшенню фінансового стану підприємств,

установ та організацій, збереженню державного і комунального

майна, попередженню зловживань, поповненню доходів бюджету.

( Пункт 1.3 із змінами, внесними згідно з Наказом ГоловКРУ N 95

( z0901-00 ) від 29.11.2000 )

1.4. Організація проведення ревізії (перевірки)

регламентується виключно Законом України "Про державну

контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) та цією

Інструкцією. Працівник, що здійснює ревізію (перевірку), виконує

службове доручення й безпосередньо підпорядковується керівнику

органу державної контрольно-ревізійної служби. Втручання органів

виконавчої влади, включаючи правоохоронні, та органів місцевого

самоврядування, їхніх посадових осіб, засобів масової інформації,

об'єднань громадян та їхніх представників у діяльність органів

ДКРС, що здійснюється в межах чинного законодавства,

забороняється. ( Розділ 1 доповнено пунктом 1.4 згідно з Наказом

ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99 )


1.5. Терміни, що їх ужито в цій Інструкції, мають таке

значення:

1.5.1. Законодавство з фінансових питань - сукупність чинних

на будь-який момент контрольного періоду законів та інших

нормативно-правових актів держави, якими регулюються процеси

утворення, розподілу та використання фінансових ресурсів держави,

а також грошові, кредитні й товарообмінні відносини.

Основними видами фінансових ресурсів є: прибуток;

амортизаційні відрахування; податки й збори з підприємств, установ

і організацій та з населення; відрахування на соціальні потреби;

доходи від зовнішньоекономічної діяльності; виручка від реалізації

безхазяйного та наявного в надлишках майна; надходження від

продажу державних запасів і резервів; надходження від здавання в

оренду об'єктів нерухомості, земельних ділянок, устаткування,

транспортних засобів; надходження в погашення кредитів, наданих

раніше іншим країнам; одержання кредитів і гуманітарної допомоги

з-за кордону; надлишок обігових коштів.

1.5.2. Фінансова дисципліна - стан дотримання органами

державної влади й місцевого самоврядування, суб'єктами

господарювання всіх форм власності, об'єднаннями громадян,

посадовими особами, громадянами України та іноземними громадянами

визначених законодавством та нормативно-правовими актами

фінансово-правових норм.

1.5.3. Фінансове правопорушення - дія або бездіяльність

органів державної влади, місцевого самоврядування, суб'єктів

господарювання всіх форм власності, об'єднань громадян, посадових

осіб, громадян України та іноземних громадян, наслідком яких стало

невиконання фінансово-правових норм.

1.5.4. Зустрічна перевірка - метод документального

підтвердження на підприємстві, в установі чи організації, що мали

договірні взаємовідносини з об'єктом контролю, на прохання

контрольного чи правоохоронного органу виду, обсягу і якості

операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування

їх реальності (повноти відображення в обліку об'єкта контролю).

1.5.5. Підконтрольні органам ДКРС підприємства, установи,

організації - центральні та місцеві органи виконавчої влади (крім

Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету

Міністрів України, Служби безпеки України), інші бюджетні установи

й організації, казенні підприємства незалежно від джерел

фінансування, а також підприємства та організації, їх об'єднання

незалежно від форми власності, організаційно-правових форм,

відомчої належності та підпорядкованості, що отримують (отримували

в ревізійному періоді) кошти з бюджетів усіх рівнів чи державних

цільових фондів, інші державні кошти (в тому числі державних

валютних фондів) та/або кошти, що залишаються у розпорядженні

суб'єктів господарювання в зв'язку з наданими пільгами за

платежами до бюджетів. ( Підпункт 1.5.5 в редакції Наказу ГоловКРУ

N 95 ( z0901-00 ) від 29.11.2000 )

1.5.6. Правоохоронні органи - органи прокуратури, внутрішніх

справ, служби безпеки, підрозділи податкової міліції.

1.5.7. Компетенція органів ДКРС - постійні й тимчасові

повноваження органів ДКРС, делеговані їм державою й закріплені за

ними статтею 8 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну

службу в Україні" ( 2939-12 ) та іншими законами й

нормативно-правовими актами України (передусім законами про

державний бюджет, указами Президента України, постановами Кабінету

Міністрів України), на здійснення в порядку, визначеному статтями

2 і 14 Закону, контролю за дотриманням законодавства з фінансових

питань.

1.5.8. Збитки - незаконні грошові або матеріальні витрати,

проведені кредитором - об'єктом ревізії (перевірки), втрата або

пошкодження його майна, а також не одержані кредитором доходи, які

він одержав би, якби зобов'язання були виконані боржником у межах

терміну позовної давності.

1.5.9. Акт ревізії - службовий двосторонній документ, який

стверджує факт проведення комплексної, фінансової чи тематичної

ревізії, що відображає її результати стосовно наслідків окремих

фінансово-господарських операцій чи діяльності підприємства в

цілому і є носієм доказової інформації про виявлені й

систематизовані за економічною однорідністю недоліки в

господарюванні та порушення законів і інших нормативно-правових

актів.

1.5.10. Комерційна таємниця - склад і обсяг відомостей, що

визначені керівником підприємства відповідно до ч.1 ст.30 Закону

України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ) та постанови

Кабінету Міністрів України від 09.08.93 N 611 ( 611-93-п ) "Про

перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці".

Не є комерційною таємницею установчі документи, документи, що

дозволяють займатися господарською діяльністю, інформація за всіма

встановленими формами державної звітності, дані, потрібні для

обчислення й сплати податків (інших обов'язкових платежів), та

документи про їх сплату й платоспроможність підприємства,

установи, організації тощо.

Працівник, що проводить ревізію (перевірку), має право

запросити в керівника об'єкта контролю перелік і обсяг відомостей,

що становлять комерційну таємницю, та порядок їх захисту і

зобов'язаний дотримуватися його. Зокрема - не запрошувати в

посадових осіб документи з відомостями, що містять комерційну

таємницю, якщо цього не вимагає перелік питань програми ревізії

(перевірки).

1.5.11. Службова таємниця - склад і обсяг відомостей, що є в

розпорядженні конкретного органу державної контрольно-ревізійної

служби або її посадової особи стосовно об'єктів контролю,

контрольних, правоохоронних та інших державних органів, їх

працівників, способів досягнення визначених законодавством

завдань, що необхідні для якісного проведення

контрольно-ревізійних дій, забезпечення відповідної їх раптовості

та ефективності і які з цієї причини на певний період не

підлягають зовнішньому чи внутрішньому розголошенню.

Службовими таємницями, зокрема, є:

- положення плану контрольно-ревізійної роботи на термін до

часу повідомлення об'єкта контролю про початок проведення ревізії

(перевірки);

- факти виявлених під час проведення ревізій і перевірок

порушень, зловживань до їх повного документального підтвердження й

закріплення в актах, а також заплановані з цією метою зустрічні

перевірки, раптові інвентаризації готівки й майна, контрольні

обміри та інші ревізійні дії;

- надані правоохоронними органами оперативні та інші

відомості щодо діяльності підприємств, установ і організацій

(вчинених порушень, зловживань посадових осіб, дані посадовими

особами письмові пояснення, протоколи допиту з конкретних питань

тощо);

- інформація про оперативну й слідчу роботу органів

прокуратури, МВС, СБУ, їхніх органів дізнання в тих випадках, коли

її розголошення може зашкодити слідству, порушити право людини на

справедливий та об'єктивний розгляд її справи, створити загрозу

життю або здоров'ю будь-якої особи;

- конкретні пояснення посадових осіб щодо виявлених фактів

зловживань, крадіжок тощо;

- відомості, які містяться у зверненнях громадян щодо їхнього

(чи інших громадян) особистого життя, та інша інформація, що

зачіпає (порушує) їхні права та законні інтереси;

- документи, що становлять внутрівідомчу службову

кореспонденцію (доповідні записки, переписка між підрозділами,

матеріали колегій тощо), якщо вони пов'язані з розробкою напряму

діяльності ДКРС, процесом прийняття рішень і передують їх

прийняттю;

- інформація банківських і фінансових установ, підготовлена

на запити органів державної контрольно-ревізійної служби;

- чернетки матеріалів ревізій і перевірок.

( Розділ 1 доповнено пунктом 1.5 згідно з Наказом ГоловКРУ N 88

( z0762-99 ) від 04.10.99 )


2. Основні завдання ревізій і перевірок

Головним завданням державної контрольно-ревізійної служби є

здійснення контролю за:

використанням коштів бюджетів усіх рівнів, які входять до

складу бюджетної системи України, та коштів державних цільових

фондів;

виконанням державних контрактів, проавансованих за рахунок

бюджетних коштів;

використанням матеріальних цінностей і нематеріальних

активів, що перебувають у державній чи комунальній власності,

бюджетних позик та кредитів, а також позик та кредитів,

гарантованих коштами бюджетів;

веденням бухгалтерського обліку і фінансової звітності на

підприємствах, в установах та організаціях, що отримують кошти з

бюджетів усіх рівнів та/або державних цільових фондів, в тому

числі валютних.

( Абзац розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ

N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99; в редакції Наказу ГоловКРУ N 95

( z0901-00 ) від 29.11.2000 )

Основними завданнями ревізій (перевірок) є:

2.1. При проведенні ревізій (перевірок) виконання бюджетів,

стану роботи фінансових органів і органів Державного казначейства

Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст Києва і

Севастополя:

2.1.1. Перевірка дотримання чинних нормативних актів щодо

виконання бюджетів відповідних рівнів, стану роботи фінансових

органів і органів Державного казначейства.

2.1.2. Ревізія поточного рахунка відповідного бюджету,

позабюджетних і валютних коштів органів виконавчої влади чи

органів місцевого самоврядування у випадках, передбачених чинним

законодавством.

2.1.3. Ревізія правильності витрачання коштів на утримання

фінансових органів і органів Державного казначейства, апарату

відповідних державних адміністрацій та органів місцевого

самоврядування.

2.2. При проведенні ревізій (перевірок) бюджетних установ:

2.2.1. Перевірка забезпечення керівництвом установи виконання

чинних законодавчих актів та інших нормативних актів щодо фінансів

і фінансової діяльності, зокрема, указів Президента України,

постанов Кабінету Міністрів України, які стосуються підвищення

ефективності витрачання бюджетних коштів, оплати праці працівників

окремих галузей бюджетної сфери, посилення фінансово-бюджетної

дисципліни.

2.2.2. Правильність та обгрунтованість розрахунків

кошторисних призначень, виконання кошторисів витрат і основних

виробничих показників, використання коштів за цільовим

призначенням, забезпечення ощадливого витрачання та збереження

коштів і матеріальних цінностей, дотримання фінансової дисципліни,

правильність і достовірність ведення бухгалтерського обліку та

складання звітності.

2.3. При проведенні ревізій (перевірок) в міністерствах і

інших центральних органах виконавчої влади:

2.3.1. Перевірка забезпечення виконання положення про

міністерство, інший центральний орган виконавчої влади України, у

частині реалізації державної політики у сфері фінансів і контролю.

( Підпункт 2.3.1 пункту 2.3 розділу 2 із змінами, внесеними згідно

з Наказом ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99 )

2.3.2. Законність і правильність утворення в міністерстві

централізованих фондів, їх розміри та витрачання за цільовим

призначенням, правильність спрямування та використання бюджетного

фінансування, кредитних ресурсів та фінансової допомоги, отриманої

за рішенням Уряду чи за угодами з Міністерством фінансів України.

2.3.3. Правильність розрахунків витрат на утримання апарату

міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади,

дотримання чинних нормативних актів при витрачанні коштів на їх

утримання, забезпечення збереження державного майна.

( Підпункт 2.3.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ

N 95 ( z0901-00 ) від 29.11.2000 )

2.4. При ревізіях (перевірках) на підприємствах і в

організаціях державної і комунальної власності:

2.4.1. Перевірка дотримання чинних нормативних актів щодо

цільового і ефективного витрачання коштів і матеріальних

цінностей, забезпечення їх збереження, використання фінансових

інвестицій і нематеріальних активів, цільового й ефективного

використання кредитів, отриманих під гарантію Кабінету Міністрів

України, та встановлення фінансових можливостей до їх повернення,

достовірності звітності та належного стану бухгалтерського обліку.

( Підпункт 2.4.1 пункту 2.4 розділу 2 із змінами, внесеними згідно

з Наказом ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99 )

2.4.2. Перевірка правильності розрахунків з бюджетом,

законності отримання доходів, пільг, дотримання чинного

законодавства при зміні форми власності шляхом приватизації,

законності проведених операцій у сфері зовнішньоекономічної

діяльності, повноти відрахування коштів до галузевих державних

фондів. ( Підпункт 2.4.2 пункту 2.4 розділу 2 із змінами,

внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від

04.10.99 )

2.5. Завдання (мета) ревізії чи перевірки підприємства,

організації недержавного сектору економіки (приватного,

колективного, спільного підприємства, кооперативу, комерційного

банку, довірчого товариства та іншого фінансового посередника

тощо), які не одержували бюджетних коштів, коштів державних

цільових або валютних фондів, не використовували державного або

комунального майна, визначається органом, який доручив її

проведення. Така ревізія (перевірка) проводиться, як правило, за

переліком питань (програмою), які забезпечать вирішення головного

завдання ревізії (перевірки). Якщо суб'єкт господарювання має

частку державного майна, то обов'язково здійснюється аналіз

ефективності його використання. ( Пункт 2.5 розділу 2 із змінами,

внесеними згідно з Наказами ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від

04.10.99, N 95 ( z0901-00 ) від 29.11.2000 )


3. Планування, організація і проведення ревізій та перевірок

3.1. Ревізії і перевірки проводяться, як правило на

підприємстві, в установі, організації на основі піврічних планів:

( Абзац пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ

N 95 ( z0901-00 ) від 29.11.2000 )

- Головного контрольно-ревізійного управління, затверджених

його Колегією з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів і

Кабінету Міністрів України; ( Абзац другий пункту 3.1 розділу 3 із

змінами, внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від

04.10.99 )

- контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці

Крим, областях, містах Києві і Севастополі затверджених Головним

контрольно-ревізійним управлінням України;

- контрольно-ревізійних відділів у районах, містах і районах

у містах, затверджених контрольно-ревізійними управліннями по

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі.

Ревізійні дії за вилученими у підприємства, установи чи

організації документами проводяться у місці, узгодженому з

органом, що вилучив документи. ( Пункт 3.1 доповнено абзацом

п'ятим згідно з Наказом ГоловКРУ N 95 ( z0901-00 ) від

29.11.2000 )

3.2. Об'єкти для ревізій включаються в плани

контрольно-ревізійної роботи з урахуванням встановленої

періодичності ревізій бюджетних установ, за поданням

правоохоронних органів, зверненням органів державної влади і

власною ініціативою в межах чинного законодавства. ( Абзац перший

пункту 3.2 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом

ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від 04.10.99 )

Непланові ревізії та перевірки проводяться, як правило, за

окремими зверненнями органів державної влади та правоохоронних

органів у межах повноважень органів державної

контрольно-ревізійної служби, визначених частиною першою й другою

статті 14 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу

в Україні" ( 2939-12 ) та статтею 5 Указу Президента України "Про

деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності"

( 817/98 ). ( Абзац другий пункту 3.2 розділу 3 із змінами,

внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 88 ( z0762-99 ) від
  1   2   3   4   5

Схожі:

Про затвердження Інструкції про порядок проведення ревізій І перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Головкру n 88 ( z0762-99 ) від 04. iconПро затвердження Інструкції про організацію проведення ревізій І перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні за зверненнями правоохоронних органів ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Головкру n 98 ( z0902-00 ) від 01.
Україні ( 2939-12 ) та на виконання вимог пункту 4 Інструкції про порядок проведення ревізій І
Про затвердження Інструкції про порядок проведення ревізій І перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Головкру n 88 ( z0762-99 ) від 04. iconГоловне контрольно-ревізійне управління україни
Про затвердження змін І доповнень до Інструкції про порядок проведення ревізій І перевірок органами
Про затвердження Інструкції про порядок проведення ревізій І перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Головкру n 88 ( z0762-99 ) від 04. iconПро затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави
З змінами, внесеними згідно з Постановами км n 1601 від 29. 11. 2001 n 281 від 13. 03. 2002 n 1547 від 17. 11. 2004 n 1000 від 19....
Про затвердження Інструкції про порядок проведення ревізій І перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Головкру n 88 ( z0762-99 ) від 04. iconПро затвердження Правил складання І подання заявки на винахід та заявки на корисну модель ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти І науки n 154 ( z0332-04 ) від 26.
move to 1143-14390
Про затвердження Інструкції про порядок проведення ревізій І перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Головкру n 88 ( z0762-99 ) від 04. iconПро затвердження Правил складання І подання заявки на винахід та заявки на корисну модель ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти І науки n 154 ( z0332-04 ) від 26.
move to 1143-14390
Про затвердження Інструкції про порядок проведення ревізій І перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Головкру n 88 ( z0762-99 ) від 04. iconПоложення про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти І науки від 04. 06. 2002 )
На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 978 "Про затвердження Положення про акредитацію...
Про затвердження Інструкції про порядок проведення ревізій І перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Головкру n 88 ( z0762-99 ) від 04. iconПро затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті Постанова Правління Національного банку України від 29 березня 2001 року n 135 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті
Про затвердження Інструкції про порядок проведення ревізій І перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Головкру n 88 ( z0762-99 ) від 04. iconПро затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних І фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом моз n 47 ( ) від 07.
move to 1143-14703
Про затвердження Інструкції про порядок проведення ревізій І перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Головкру n 88 ( z0762-99 ) від 04. iconПро затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних І фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом моз n 47 ( ) від 07.
move to 1143-14703
Про затвердження Інструкції про порядок проведення ревізій І перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Головкру n 88 ( z0762-99 ) від 04. iconПро затвердження Правил складання І подання заявки на винахід та заявки на корисну модель ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти І науки n 154 ( z0332-04 ) від 26.
Затвердити Правила складання І подання заявки на винахід та заявки на корисну модель (далі Правила), що додаються
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи