Головне контрольно-ревізійне управління україни icon

Головне контрольно-ревізійне управління україни
Скачати 188.32 Kb.
НазваГоловне контрольно-ревізійне управління україни
Дата25.08.2012
Розмір188.32 Kb.
ТипДокументи

ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ


Н А К А З


N 172 від 23.08.2002 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

9 вересня 2002 р.

за N 739/7027


Про затвердження змін і доповнень до Інструкції про

порядок проведення ревізій і перевірок органами

державної контрольно-ревізійної служби в Україні,

затвердженої наказом ГоловКРУ України від 03.10.97

N 121 (із змінами і доповненнями)


Відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) та з

метою вдосконалення роботи щодо проведення ревізій і перевірок

^ НАКАЗ У Ю:


1. Затвердити зміни і доповнення до Інструкції про порядок

проведення ревізій і перевірок органами державної

контрольно-ревізійної служби в Україні, затвердженої наказом

Головного контрольно-ревізійного управління України від 03.10.97

N 121 ( z0497-97 ) (із змінами і доповненнями) і зареєстрованої в

Міністерстві юстиції України 24.10.97 за N 497/2301, що додаються.


2. У наказі ГоловКРУ України від 03.10.97 N 121 ( z0497-97 )

"Про затвердження Інструкції про порядок проведення ревізій і

перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні" слова

"згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.93 N 515

( 515-93-п ) "Питання державної контрольно-ревізійної служби в

Україні" замінити словами "відповідно до Положення про Головне

контрольно-ревізійне управління України, затвердженого Указом

Президента України від 28.11.2000 N 1265 ( 1265/2000 )".


3. Управлінню забезпечення взаємодії з правоохоронними

органами та правової роботи ГоловКРУ (Лихицький О.П.) забезпечити

державну реєстрацію даного наказу.


4. Адміністративно-господарському управлінню ГоловКРУ

(Сарапін М.І.) довести цей наказ до відома апарату ГоловКРУ,

контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим,

областях, містах Києві та Севастополі для використання в роботі.


В. о. Голови І.Б.Стефанюк


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ГоловКРУ

23.08.2002 р. N 172


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

9 вересня 2002 р.

за N 739/7027


Зміни і доповнення

до Інструкції про порядок проведення ревізій

і перевірок органами державної контрольно-ревізійної

служби в Україні

( z0497-97 )


1. Пункт 1.1 викласти в такій редакції:

"1.1. Інструкція про порядок проведення ревізій і перевірок

органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні

розроблена на підставі Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ),

Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в

Україні" ( 2939-12 ), Положення про Головне контрольно-ревізійне

управління України, затвердженого Указом Президента України від

28.11.2000 N 1265 ( 1265/2000 ), Указу Президента України від

23.07.98 N 817 ( 817/98 ) "Про деякі заходи з дерегулювання

підприємницької діяльності" та Указу Президента України від

27.08.2000 N 1031 ( 1031/2000 ) "Про заходи щодо підвищення

ефективності контрольно-ревізійної роботи" і визначає порядок

проведення ревізій і перевірок органами державної

контрольно-ревізійної служби в Україні".


2. Пункт 1.3 після слів "Ревізії і перевірки повинні"

доповнити словами "забезпечити виявлення і блокування діяльності,

що загрожує економічній безпеці держави, провокує платіжну кризу,

спрямована на організацію забороненого державою виробництва

товарів і надання послуг, несе в собі значні соціальні загрози,

та", далі - за текстом.


3. У третьому реченні пункту 1.4 слова "органів виконавчої

влади" замінити словами "органів державної влади" та після слів

"об'єднань громадян та їхніх представників" доповнити словами "чи

окремих громадян", далі - за текстом.


4. У першому реченні підпункту 1.5.1 слово "утворення"

замінити "мобілізації", речення друге виключити.


5. Підпункт 1.5.7 після слова "передусім" доповнити словами

"Бюджетним кодексом України ( 2542-14 )", далі - за текстом.


6. Пункт 1.5 доповнити підпунктом 1.5.12 такого змісту:

"1.5.12. Бюджетне правопорушення - це недотримання учасником

бюджетного процесу встановленого Бюджетним кодексом України

( 2542-14 ) та іншими нормативно-правовими актами порядку

складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання

бюджету чи звіту про виконання бюджету".


7. Пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. При проведенні ревізій (перевірок) виконання бюджетів,

стану роботи фінансових органів і органів Державного казначейства

Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя,

міст обласного підпорядкування, районів і районів у містах".


8. Підпункт 2.1.1 викласти в такій редакції:

"2.1.1. Перевірка дотримання вимог Бюджетного кодексу України

( 2542-14 ) та інших нормативно-правових актів щодо виконання

бюджетів усіх рівнів, стану роботи фінансових органів і органів

Державного казначейства України".


9. У підпункті 2.1.2 слово "позабюджетних і" замінити словами

"використання коштів загального і спеціального фондів,".


10. Підпункт 2.2.1 після слова "зокрема" доповнити словами

"Бюджетного кодексу України ( 2542-14 )".


11. Підпункт 2.2.2 викласти в такій редакції:

"2.2.2. Перевірка стану дотримання законодавства з фінансових

питань; аналіз обгрунтованості та правильності обчислення

показників загального та спеціального фондів кошторису,

відповідність узятих бюджетних зобов'язань виділеним бюджетним

асигнуванням; перевірка цільового, економного, ефективного

використання та збереження коштів і майна; правильність, повнота

та достовірність ведення бухгалтерського обліку та складання

фінансової звітності".


12. Пункт 2.2 доповнити підпунктом 2.2.3 такого змісту:

"2.2.3. Виявлення і перевірка по суті фінансових операцій,

які віднесені до сумнівних та незвичних".


13. У підпункті 2.3.2 слова "Законність і правильність"

замінити словами "Перевірка законності і правильності", далі - за

текстом.


14. У підпункті 2.3.3 слова "Правильність розрахунків витрат"

замінити словами "Перевірка правильності розрахунків витрат", далі

- за текстом.


15. Пункт 2.3 доповнити підпунктом 2.3.4 такого змісту:

"2.3.4. Перевірка достовірності даних у бюджетних запитах.

Аналіз виконання плану асигнувань із загального фонду бюджету,

кошторису за загальними та спеціальними фондами. Перевірка

правильності та повноти ведення бухгалтерського обліку та

достовірності фінансової звітності".


16. У підпункті 2.4.2 слово "правильності" замінити словом

"стану", після слів "при зміні форми власності шляхом" доповнити

словами "корпоратизації, викупу", далі - за текстом.


17. Пункт 2.4 доповнити підпунктом 2.4.3 такого змісту:

"2.4.3. Виявлення і перевірка по суті фінансових операцій,

які віднесені до сумнівних та незвичних".


18. Пункт 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. Планування контрольно-ревізійної роботи органами

державної контрольно-ревізійної служби, формування планів

контрольно-ревізійної роботи ГоловКРУ, контрольно-ревізійних

управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та

Севастополі, контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) у

районах, містах, районах у містах, у тому числі міжрайонних

контрольно-ревізійних відділів, здійснюється відповідно до Порядку

планування контрольно-ревізійної роботи органами державної

контрольно-ревізійної служби, затвердженого постановою Кабінету

Міністрів України від 08.08.2001 N 955 ( 955-2001-п )".


19. Пункт 3.2 викласти в такій редакції:

"3.2. План контрольно-ревізійної роботи органів державної

контрольно-ревізійної служби за основними її напрямами складається

ГоловКРУ України за погодженням з Мінфіном на календарний рік і

затверджується розпорядженням Кабінету Міністрів України.

Ревізії і перевірки підприємств, установ та організацій

проводяться, як правило, на основі планів контрольно-ревізійної

роботи ГоловКРУ, планів контрольно-ревізійної роботи

контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим,

областях, містах Києві та Севастополі та планів

контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) у районах,

містах, районах у містах, у тому числі міжрайонних

контрольно-ревізійних відділів, які складаються на півріччя і

затверджуються:

- плани контрольно-ревізійної роботи ГоловКРУ - Головою

ГоловКРУ;

- плани контрольно-ревізійної роботи контрольно-ревізійних

управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та

Севастополі - Головним контрольно-ревізійним управлінням;

- плани контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) у

районах, містах, районах у містах, у тому числі міжрайонних

контрольно-ревізійних відділів, - відповідними

контрольно-ревізійними управліннями в регіонах.

Ревізії і перевірки підприємств, установ та організацій, не

передбачені планами роботи, проводяться за дорученнями Президента

України чи Кабінету Міністрів України у терміни, зазначені в

дорученні, або за зверненнями, відповідно до законодавства,

органів державної влади та місцевого самоврядування чи громадян у

терміни, які визначаються з урахуванням планів

контрольно-ревізійної роботи.

Ревізійні дії проводяться, як правило, на підприємстві, в

установі та організації за їх місцезнаходженням, вказаним в

установчих документах, а за вилученими у підприємства, установи чи

організації документами - у місці, узгодженому з органом, що

вилучив документи. При цьому, обсяг вилучених документів має бути

достатнім для здійснення відповідних ревізійних дій".


20. Пункт 3.3 після слів "координує свою діяльність з"

доповнити словами "Рахунковою палатою", далі - за текстом.


21. Пункт 3.6 після слів "Головним контрольно-ревізійним

управлінням України", пункт 3.7 після слів "в областях", пункт 3.8

після слів "контрольно-ревізійних відділів" та пункт 3.10 після

слова "проводяться" доповнити словами "як правило", далі - за

текстом.


22. В пункті 3.16 слова "спеціальна посвідка" замінити

словами "спеціальне посвідчення встановленого зразка"; слова

"підписана" та "скріплена" замінити на слова "підписане" і

"скріплене".


23. Пункт 3.18 після слів "можуть залучатись" доповнити

словами "представники внутрішнього фінансового контролю та", далі

- за текстом.


24. Пункт 3.20 доповнити абзацами такого змісту:

"У разі продовження терміну ревізії (перевірки) посадові

особи державної контрольно-ревізійної служби зобов'язані

пред'явити керівнику підприємства (установи, організації), на

якому проводиться ревізія (перевірка), посвідчення з продовженим у

встановленому порядку терміном проведення ревізії (перевірки) або

нове посвідчення на право проведення ревізії (перевірки).

У випадках переривання ревізії (перевірки) на термін понад 5

робочих днів у зв'язку з наявністю об'єктивних причин орган ДКРС

надсилає керівнику об'єкта ревізії (перевірки) письмове

повідомлення".


25. Перше речення пункту 3.21 після слів "відповідних"

доповнити словом "фінансових,", далі - за текстом.


26. Пункт 3.23 доповнити реченням "У випадках, коли ревізію

(перевірку) здійснює один спеціаліст, робочий план її проведення

не складається".


27. У пункті 3.27:

перше речення викласти в такій редакції: "Якщо в ході

підготовки до ревізії (перевірки) або на початку ревізії

(перевірки) буде встановлено, що на підприємстві, в установі чи в

організації відсутній належний бухгалтерський облік, що

унеможливлює якісне її проведення, то ревізори подають керівництву

контрольно-ревізійного підрозділу доповідну записку або акт, на

підставі яких контрольно-ревізійний підрозділ пред'являє письмові

вимоги керівництву об'єкта контролю щодо приведення обліку у

відповідність до чинного законодавства з попереднім визначенням

стороною, що ревізується (перевіряється), конкретних строків

виконання цієї роботи, а також інформує вищестоящий орган

управління, а в разі потреби - органи влади, правоохоронні органи

та застосовує відповідно до законодавства заходи адміністративного

впливу в межах компетенції органів ДКРС";

у третьому реченні слова "та проводити ревізію за поновленим

ними ж обліком" виключити.


28. Пункт 3.28 після слів "контрольних аналізів готової

продукції" доповнити словами "контрольних обмірів виконаних

робіт;", далі - за текстом.


29. Пункт 3.29 після слів "письмові пояснення від посадових

та інших причетних до цього осіб" доповнити словами "стисло

навести суть в акті ревізії (перевірки),", далі - за текстом.

Доповнити зазначений пункт абзацом такого змісту: "У разі

відмови посадових та інших осіб, причетних до виявлених порушень,

від надання письмових пояснень, ревізори фіксують цей факт в акті

ревізії (перевірки)".


30. У підпункті 3.32.1:

абзац "а" після слова "зокрема" доповнити словами "Бюджетного

кодексу України ( 2542-14 )", слова "на поточний рік" виключити;

в абзаці "б" слова "і позабюджетних фондів" виключити; слова

"правильність розподілу джерел доходів і видатків між місцевими

бюджетами вказаних адміністративно-територіальних одиниць"

замінити словами "правильність визначення обсягів міжбюджетних

трансфертів";

абзац "в" викласти в такій редакції:

"в) стан роботи Ради міністрів Автономної Республіки Крим,

місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів відповідних

рад або міських, селищних чи сільських голів (якщо відповідні

виконавчі органи не створені) щодо забезпечення виконання

відповідних місцевих бюджетів, а також місцевих фінансових органів

у здійсненні загальної організації та управління виконанням

відповідного місцевого бюджету, координації діяльності учасників

бюджетного процесу з питань виконання бюджету";

абзац "г" викласти в такій редакції:

"г) правильність утворення і використання резервного фонду

місцевих бюджетів";

в абзаці "ґ" слова "в бюджеті Автономної Республіки Крим,

областей, міст Києва і Севастополя" замінити словами "в бюджетах

Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя,

районних, бюджетах міст республіканського Автономної Республіки

Крим та міст обласного значення", далі - за текстом;

абзац "д" викласти в такій редакції:

"д) чи усі види доходів враховані у складі бюджету та

кошторисів установ, чи дотримувався порядок передачі коштів між

загальним та спеціальними фондами бюджету";

в абзаці "е" друге речення виключити;

в абзаці "є" слова "на фінансування позабюджетних фондів та

на інші необгрунтовані і не передбачені чинним законодавством

заходи" виключити;

абзац "ж" викласти у такій редакції:

"ж) чи дотримано порядок внесення змін до місцевих бюджетів,

чи ефективно використані додатково отримані у процесі виконання

бюджету доходи";

в абзаці "з" слова у дужках "як за ініціативою фіноргану, так

і" замінити словами "в тому числі", далі - за текстом;

абзац "и" викласти в такій редакції:

"и) чи здійснювалися Верховною Радою Автономної Республіки

Крим та міськими радами внутрішні запозичення та чи одержувалися

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними

адміністраціями, виконавчими органами відповідних рад

короткотермінові позички у фінансово-кредитних установах. Якщо

такі запозичення здійснювалися та короткотермінові позички

одержувалися, то доцільно перевірити обгрунтування таких рішень та

виконання умов їх використання і повернення, проаналізувати

джерела покриття видатків на сплату відсотків за користування

кредитами. Чи не мали місце випадки неповернення суб'єктами

господарювання позичок або повернення їх не в повному обсязі, які

раніше (до набрання чинності Бюджетним кодексом України

( 2542-14 ) були надані за рішенням державних адміністрацій та

виконавчих органів відповідних рад. Які конкретні заходи робив

фінансовий орган та органи влади і самоврядування щодо повернення

цих позичок";

в абзаці "і" слова "а також валютних коштів і коштів

позабюджетних фондів - органами місцевого самоврядування у

випадках, передбачених чинним законодавством" замінити словами "в

межах наданих їм повноважень". Друге речення виключити.

абзац "й" викласти в такій редакції:

"й) чи здійснювався контроль за своєчасною оплатою

комерційними банками відсотків за користуванням тимчасово вільними

залишками бюджетних коштів у період до казначейського

обслуговування бюджету".


31. У підпункті 3.32.2:

назву пункту викласти в такій редакції: "При проведенні

ревізій та перевірок бюджетних установ слід перевіряти";

в абзаці "а" слова "Положенням про порядок складання єдиного

кошторису доходів і видатків бюджетної установи, організації,

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого

1997 року N 180 ( 180-97-п )" замінити на слова "Порядком

складання, розгляду, затвердження та основними вимогами до

виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженим постановою

Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228 ( 228-2002-п )";

четверте речення шостого абзацу абзацу "б" доповнити словами

"перевірити наявність, законність списання на лікування або за

непридатністю медикаментів, термін придатності яких минув";

у сьомому абзаці абзацу "б" після слів "ощадливе їх

витрачання та збереження" доповнити словами "у тому числі чи

додержано встановлені граничні суми таких витрат", далі - за

текстом;

в абзаці "г" слова "спеціальних коштів" замінити словами

"коштів спеціального фонду кошторису", слова "правильність і

своєчасність розрахунків" замінити словом "розрахунки", далі - за

текстом.


32. У підпункті 3.32.4:

в абзаці "в" слова "науково-технічних" виключити;

абзац "е" викласти в такій редакції:

"е) на підставі яких нормативних актів утворювались цільові

фонди, якими є їх розміри, чи не мали місця випадки витрачання

коштів фондів не за призначенням";

абзац "і" викласти в такій редакції:

"і) стан бухгалтерського обліку та достовірність фінансової

звітності";

в абзаці "ї" слово "відомчого" замінити на слова

"внутрішнього фінансового", слова "ведення бухгалтерського обліку

і фінансової звітності" виключити.


33. У підпункті 3.32.6:

в абзаці "а" третє речення викласти в такій редакції: "У разі

встановлення витрачання бюджетних коштів не за цільовим

призначенням, ревізори готують документи щодо призупинення,

зменшення бюджетних асигнувань на суму коштів, витрачених не за

цільовим призначенням, зупинення операцій з бюджетними коштами і

притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до чинного

законодавства";

у частині дванадцятій абзацу "б" слова "своєчасність, повнота

і правильність перерахування до бюджету належних йому платежів,"

замінити словами "стан розрахунків з бюджетом", далі - за текстом;

абзац "в" виключити.


34. Пункт 3.33 після слів "Закону України "Про державну

контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 )" доповнити

словами "та Бюджетного кодексу України ( 2542-14 )".


35. У підпункті 3.33.2:

перше речення після слів "з ревізією" доповнити словами "або

перевіркою", далі - за текстом;

у другому реченні слова "припинення відповідно до чинного

законодавства на розрахункових та інших рахунках у банках, інших

фінансово-кредитних установах" замінити словами "зупинення у

встановленому порядку видаткових операцій за рахунками у банках та

інших фінансових установах", далі - за текстом.


36. У підпункті 3.33.3 після слів "Залучати на договірних

засадах" доповнити словами "чи ставити питання перед ініціатором

ревізії (перевірки) про залучення", далі - за текстом.


37. Підпункт 3.33.4 доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі виявлення ознак фіктивності документів, при пошкодженні

опечатувань каси та інших приміщень (документується актом

довільної форми) інформувати правоохоронні органи з метою

притягнення винних осіб до відповідальності у відповідності до

чинного законодавства".


38. У підпункті 3.33.7 слова "вилучати до бюджету та

державних цільових фондів додатково нараховані ревізіями платежі

разом з фінансовими санкціями, ставити перед відповідними органами

питання про припинення бюджетного фінансування і кредитування,

якщо отримані підприємствами, установами, організаціями кошти і

позички використовуються з порушенням чинного законодавства"

замінити словами "порушувати перед відповідними органами питання

про призупинення, зменшення бюджетних асигнувань, зупинення

операцій з бюджетними коштами підприємствам, установам та

організаціям, які допустили бюджетне правопорушення, а також про

повернення використаної не за цільовим призначенням суми субвенції

до відповідного бюджету згідно із встановленим порядком".


39. У підпункті 3.33.8 слова "Стягувати у доход держави

кошти" замінити словами "Ініціювати стягнення у дохід держави

коштів", далі - за текстом.


40. У підпункті 3.33.9 слова "Накладати у випадках,

передбачених законодавчими актами," замінити словами "У випадках,

передбачених законодавчими актами, складати протоколи про

адміністративні правопорушення та накладати", далі - за текстом.


41. Перше речення пункту 3.34 викласти в такій редакції:

"Якщо за наслідками ревізії (перевірки) порушено кримінальну

справу, то за фактами, за якими її було порушено, до посадових

осіб адміністративні стягнення не застосовуються".


42. Пункт 4.1:

у другому реченні слово "посвідці" замінити словом

"посвідчення";

доповнити абзацом такого змісту: "Перевірка окремих питань,

передбачених окремим робочим планом проведення ревізії,

оформляється окремими довідками (актами), які підписуються

ревізором та головним (старшим) бухгалтером об'єкту контролю".


43. Пункт 4.3 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Довідка перевірки виконання місцевого бюджету підписується

керівником ревізійної групи з одного боку та керівником

фінансового органу, органу Держказначейства - з другого. При

цьому, як правило, робиться позначка про ознайомлення з актом

ревізії (перевірки) голови місцевої держадміністрації (Ради

міністрів Автономної Республіки Крим) та голови органу місцевого

самоврядування відповідно".


44. Пункт 4.6 викласти в редакції:

"4.6. Складений акт (довідка) про результати ревізії

(перевірки) вручається для ознайомлення і підпису керівнику або

головному бухгалтеру, а при їх відсутності іншим посадовим особам,

які мають право підпису фінансових документів, одним із зазначених

способів: а) особисто під розписку; б) через канцелярію (загальний

відділ) з відміткою на примірнику акта органу ДКРС дати реєстрації

в журналі вхідної кореспонденції об'єкта контролю та підпису

посадової особи канцелярії (загального відділу), яка здійснила

реєстрацію; в) рекомендованим поштовим відправленням з

повідомленням. Керівник, головний (старший) бухгалтер та інші

особи, яким надано право підпису фінансових документів,

знайомляться і підписують акт протягом не більше трьох робочих

днів з дати його вручення (надходження). Акт (довідка)

реєструється в контрольно-ревізійному підрозділі, як правило,

відразу після підписання його посадовими особами об'єкта контролю.

Якщо ревізія (перевірка) проводилась за межами населеного пункту,

в якому знаходиться контрольно-ревізійний підрозділ, то реєстрація

акта (довідки) здійснюється в день повернення керівника ревізійної

групи з відрядження".


45. Пункт 4.7 викласти в такій редакції:

"4.7. При наявності заперечень або зауважень щодо акта

ревізії (перевірки) керівник, головний (старший) бухгалтер чи інші

особи підписують акт (довідку) із застереженням про це перед

своїми підписами і не пізніше ніж через п'ять робочих днів з дня

його вручення (надходження) подають зауваження письмово органу

ДКРС, який проводив ревізію (перевірку). Якщо протягом зазначеного

5-денного терміну заперечення чи зауваження стосовно акта

(довідки) не надійдуть, то контрольно-ревізійний підрозділ має

право здійснити належні заходи щодо реалізації матеріалів ревізії

або перевірки (передати матеріали до правоохоронних органів,

інформувати органи влади чи господарського управління, винести

рішення про фінансові санкції та адміністративні штрафи тощо).

У виняткових випадках за письмовим зверненням керівника

об'єкта контролю термін подання заперечень чи зауважень може бути

продовжений керівником контрольно-ревізійного органу, за

дорученням якого проводилася ревізія (перевірка)".


46. У пункті 4.9 слова "поясненнях посадових осіб" замінити

словами "запереченнях або зауваженнях, поданих до підписаного

акта", далі - за текстом.


47. Пункт 4.10 викласти в такій редакції:

"4.10. При відмові посадових осіб від ознайомлення та/або

підписання акта (довідки) за наслідками ревізії або перевірки,

посадові особи державної контрольно-ревізійної служби засвідчують

це відповідним актом за своїми підписами в день передачі акта на

ознайомлення й підписання. Одразу ж після складання акта про

відмову від підписання контрольно-ревізійний підрозділ має право

здійснити належні заходи щодо реалізації матеріалів ревізії

(перевірки) з обов'язковим зазначенням у супровідних листах на

адресу органів влади, господарського управління чи правоохоронних

органів факту відмови від ознайомлення з актом і від його

підписання.

При надходженні зауважень до акта (довідки) в термін пізніше

5 робочих днів з часу вручення (направлення) його на ознайомлення,

рішення про їх розгляд приймає керівник контрольно-ревізійного

органу".


48. У пункті 4.11 слова "а в необхідних випадках матеріали

ревізій чи перевірок невідкладно надсилаються правоохоронним

органам" замінити словами "а в необхідних випадках - правоохоронні

органи".


49. Пункт 4.13 викласти в такій редакції:

"4.13. Проміжні акти складаються також в інших випадках, коли

є необхідність задокументувати проведені окремі ревізійні дії.

Вони підписуються ревізором, керівником, головним (старшим)

бухгалтером та іншими службовими особами".


50. У пункті 4.21 у третьому абзаці після слова "незаконного"

доповнити словом "неефективного", далі - за текстом.


51. Пункт 4.23 доповнити абзацом: "Акт (довідка) про

результати ревізії (перевірки) окремого об'єкта контролю, що

проводилась під час перевірки виконання місцевого бюджету,

розглядається і приймається від ревізорів керівником ревізійної

групи із зазначенням дати розгляду і терміну виконання даних

рекомендацій щодо змісту акта (довідки)".


52. Пункт 4.27:

абзац третій викласти в такій редакції: "-

контрольно-ревізійними управліннями в Автономній Республіці Крим,

областях, містах Києві і Севастополі - Головному

контрольно-ревізійному управлінню України, обласним, районним,

Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям; а

також за дорученням ГоловКРУ - міністерствам, іншим центральним

органам виконавчої влади".

Перше речення шостого абзацу після слів "доповідаються

місцевим державним адміністраціям" доповнити словами "виконавчим

органам відповідних рад", далі - за текстом.


Заступник Голови С.М.Кіруца

Схожі:

Головне контрольно-ревізійне управління україни iconГоловне контрольно-ревізійне управління україни

Головне контрольно-ревізійне управління україни iconГоловне контрольно ревізійне управління

Головне контрольно-ревізійне управління україни iconЗакон україни про державну контрольно-ревiзiйну службу в Українi Цей закон визначає статус державної контрольно-ревiзiйної

Головне контрольно-ревізійне управління україни iconСхідноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Курс фахових дисциплін зі спеціальності „Фінанси і кредит” спрямований на підготовку фахівців-фінансистів для потреб організацій...
Головне контрольно-ревізійне управління україни iconСхідноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Курс фахових дисциплін зі спеціальності „Оподаткування” спрямований на підготовку фахівців з оподаткування для потреб організацій...
Головне контрольно-ревізійне управління україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Головне управління регіонального розвитку, залучення інвестицій І зовнішньоекономічної діяльності
Головне контрольно-ревізійне управління україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Головне управління регіонального розвитку, залучення інвестицій І зовнішньоекономічної діяльності
Головне контрольно-ревізійне управління україни iconАктуальність проблеми Карантинні хвороби
Керівництво всією роботою з попередження занесення І поширення на території України карантинних хвороб здійснює Головне управління...
Головне контрольно-ревізійне управління україни iconАктуальність проблеми Карантинні хвороби
Керівництво всією роботою з попередження занесення І поширення на території України карантинних хвороб здійснює Головне управління...
Головне контрольно-ревізійне управління україни iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи