Про затвердження Інструкції про організацію проведення ревізій І перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні за зверненнями правоохоронних органів ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Головкру n 98 ( z0902-00 ) від 01. icon

Про затвердження Інструкції про організацію проведення ревізій І перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні за зверненнями правоохоронних органів ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Головкру n 98 ( z0902-00 ) від 01.
Скачати 365.81 Kb.
НазваПро затвердження Інструкції про організацію проведення ревізій І перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні за зверненнями правоохоронних органів ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Головкру n 98 ( z0902-00 ) від 01.
Сторінка1/3
Дата25.08.2012
Розмір365.81 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3ДЕРЖАВНА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ

ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ


Н А К А З


N 107 від 26.11.99 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

23 грудня 1999 р.

vd991126 vn107 за N 906/4199


Про затвердження Інструкції про організацію проведення

ревізій і перевірок органами державної

контрольно-ревізійної служби в Україні за зверненнями

правоохоронних органів


( Із змінами, внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ

N 98 ( z0902-00 ) від 01.12.2000 )


Відповідно до Закону України "Про державну

контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ) та на виконання

вимог пункту 3.4 Інструкції про порядок проведення ревізій і

перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в

Україні, затвердженої наказом ГоловКРУ України від 03.10.97 N 121

( z0497-97 ), зі змінами і доповненнями, внесеними наказом

ГоловКРУ України від 04.10.99 N 88 ( z0762-99 ), НАКАЗ У Ю:


1. Затвердити Інструкцію про організацію проведення ревізій і

перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в

Україні за зверненнями правоохоронних органів, що додається.

2. Управлінню справами ГоловКРУ України після державної

реєстрації цього наказу довести його до відома

контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим,

областях, містах Києві і Севастополі до безумовного виконання.

3. Наказ ГоловКРУ України від 24.04.98 N 77 "Про затвердження

Інструкції про порядок проведення ревізій і перевірок органами

державної контрольно-ревізійної служби в Україні за поданням

правоохоронних органів" скасувати.

4. Управлінню правової роботи ГоловКРУ в місячний термін з

дати набрання чинності наказу провести нараду-семінар з

працівниками юридичних підрозділів по роз'ясненню зазначеної

Інструкції.

5. Наказ набирає чинності через 10 днів після його державної

реєстрації.


Заступник Міністра фінансів,

начальник ГоловКРУ України М.М.Каленський


Затверджено

Наказ ГоловКРУ України

26.11.99 N 107


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 грудня 1999 р.

за N 906/4199


Інструкція

про організацію проведення ревізій і перевірок органами

державної контрольно-ревізійної служби в Україні за

зверненнями правоохоронних органів


1. Загальні положення


1.1. Органи державної контрольно-ревізійної служби в Україні

(далі - ДКРС) взаємодіють з правоохоронними органами з питань

здійснення фінансового контролю на засадах самостійності в

ухваленні рішень, незалежності в діях, невтручання у сферу

компетенції один одного.

Органи ДКРС проводять ревізії й перевірки за зверненнями

правоохоронних органів відповідно до статті 14 Закону України "Про

державну контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ).

За зверненнями правоохоронних органів посадові особи органів

ДКРС відповідно до статті 14 даного Закону можуть також брати

участь у проведенні ревізій (перевірок) підприємств, установ і

організацій, що здійснюються іншими органами державного

фінансового контролю.

Під зверненнями правоохоронних органів у цій Інструкції

розуміються постанови слідчих або прокурорів, а також вимоги,

доручення чи прохання керівників органів прокуратури, Міністерства

внутрішніх справ України, Служби безпеки України, підрозділів

податкової міліції органів державної податкової служби в Україні

та Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і

організованою злочинністю при Президентові України. ( Абзац

четвертий пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом

ГоловКРУ N 98 ( z0902-00 ) від 01.12.2000 )


1.2. Організація контрольно-ревізійної роботи за зверненнями

правоохоронних органів здійснюється на підставі Закону України

"Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", Указу

Президента України "Про деякі заходи з дерегулювання

підприємницької діяльності" ( 817/98 ) і цієї Інструкції.

При проведенні ревізій (перевірок), що здійснюються за

зверненнями правоохоронних органів, працівники органів ДКРС

керуються Конституцією України ( 254к/96-вр ), законами України,

актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету

Міністрів України, Інструкцією про порядок проведення ревізій і

перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в

Україні, затвердженої наказом ГоловКРУ України від 03.10.97 N 121

( z0497-97 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України

24.10.97 за N 497/2301 (із змінами і доповненнями), іншими

нормативно-правовими актами України.


1.3. За зверненнями органів прокуратури, Міністерства

внутрішніх справ України, Служби безпеки України, податкової

міліції органів державної податкової служби в Україні,

Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою

злочинністю при Президентові України органи ДКРС проводять ревізії

(перевірки) на підконтрольних підприємствах, в установах та

організаціях усіх форм власності, а також у суб'єктів

господарювання щодо використання позик та кредитів, гарантованих

коштами бюджетів, або цільового використання коштів державних

позабюджетних фондів.

Підконтрольними для органів ДКРС є центральні та місцеві

органи виконавчої влади (крім Адміністрації Президента України,

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Служби безпеки

України), інші бюджетні установи й організації, казенні

підприємства незалежно від джерел фінансування, а також

підприємства та організації, їх об'єднання незалежно від форми

власності, організаційно-правових форм, відомчої належності та

підпорядкованості, які отримують (отримували в ревізійному

періоді) кошти з бюджетів усіх рівнів чи державних цільових

фондів, інші державні кошти (в тому числі державних валютних

фондів) та/або кошти, що залишаються у розпорядженні суб'єктів

господарювання у зв'язку з наданими пільгами за платежами до

бюджетів. ( Абзац другий пункту 1.3 в редакції Наказу ГоловКРУ

N 98 ( z0902-00 ) від 01.12.2000 )

Ревізії (перевірки) суб'єктів підприємницької діяльності і

організацій, що не входять до складу підконтрольних органам ДКРС,

щодо дотримання ними законодавства з фінансових питань проводяться

органами ДКРС за постановою прокурора, слідчого про проведення

ревізії чи перевірки, винесеної в ході розслідування кримінальної

справи, а також за зверненням Координаційного комітету по боротьбі

з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України.

( Абзац третій пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом

ГоловКРУ N 98 ( z0902-00 ) від 01.12.2000 )

1.4. Ревізія (перевірка) суб'єкта підприємницької діяльності,

установи чи організації за зверненням правоохоронного органу і в

порядку, визначеному цією Інструкцією, може проводитися в

будь-який час незалежно від кількості раніше проведених на цьому

суб'єкті ревізій і перевірок, за винятком випадків, коли зазначені

у зверненні правоохоронного органу питання за вказаний ревізійний

період уже перевірені за зверненням цього чи іншого

правоохоронного органу. У виняткових випадках рішення про

проведення ревізії (перевірки) з питань, що уже були перевірені за

зверненням правоохоронного органу, приймає керівник вищого органу

ДКРС.


1.5. Працівник органу ДКРС, який здійснює ревізію

(перевірку), виконує службове доручення й підпорядковується

безпосередньо керівнику органу ДКРС.

Ревізор одноосібно оцінює фінансово-господарські операції -

предмет наявності в них невиконання фінансово-правових норм і несе

визначену законодавством відповідальність за якість і повноту

виконання службового доручення. Керівник ревізійної групи в ході

ревізії (перевірки), крім того, приймає ревізійні матеріали від

ревізорів і несе відповідальність за повноту виконання її

програми, правильність посилань ревізорів на нормативно-правові

акти і достатність обгрунтування та документування виявлених ними

порушень.

Посадовим особам органів ДКРС слід мати на увазі, що ніхто з

представників правоохоронних органів не має права втручатися в

роботу ревізора (керівника ревізійної групи): зобов'язувати його

до здійснення тих чи інших контрольних заходів, впливати на оцінку

ним результатів ревізійних дій, вимагати від нього надання

інформації про результати ревізії (перевірки) у спосіб, що

суперечить вимогам цієї Інструкції.


2. Порядок призначення ревізії (перевірки)


2.1. Керівники органів ДКРС повинні взяти до уваги, що

правовими підставами для звернення правоохоронних органів до

органів ДКРС стосовно проведення ревізій та перевірок є:

2.1.1. Для органів прокуратури - частина третя статті 20

Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ), яка дає право

прокурорам та їх заступникам "вимагати від керівників та

колегіальних органів проведення перевірок, ревізій діяльності

підпорядкованих і підконтрольних підприємств, установ, організацій

та інших структур незалежно від форм власності, а також виділення

спеціалістів для проведення перевірок, відомчих і позавідомчих

експертиз".

2.1.2. Для органів Міністерства внутрішніх справ:

частина друга пункту 24 статті 11 Закону України "Про

міліцію" ( 565-12 ), що дає право керівникам управлінь та

рай-, міськвідділів "вимагати від матеріально відповідальних і

службових осіб підприємств, установ і організацій відомості та

пояснення по фактах порушення законодавства, проведення

документальних і натуральних перевірок, інвентаризацій і ревізій

виробничої та фінансово-господарської діяльності";

підпункт "в" пункту 2 статті 12 Закону України "Про

організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"

( 3341-12 ), що дає право керівникам спеціальних підрозділів по

боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ

"залучати до проведення перевірок, ревізій та експертиз

кваліфікованих спеціалістів установ, організацій контрольних і

фінансових органів";

підпункт 5 пункту 5 Положення про Державну службу боротьби з

економічною злочинністю, затвердженого постановою Кабінету

Міністрів України від 05.07.93 N 510 ( 510-93-п ), що дає право

керівникам підрозділів Державної служби боротьби з економічною

злочинністю "вимагати обов'язкового проведення перевірок,

інвентаризацій та ревізій виробничої та фінансової діяльності

підприємств, установ і організацій".

2.1.3. Для підрозділів податкової міліції органів державної

податкової служби в Україні - стаття 22 Закону України "Про

державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ), що надає

керівникам підрозділів податкової міліції права, визначені

частиною другою пункту 24 статті 11 Закону України "Про міліцію"

( 565-12 ).

2.1.4. Для органів Служби безпеки - підпункт "в" пункту 2

статті 12 Закону України "Про організаційно-правові основи

боротьби з організованою злочинністю", що дає право керівникам

спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю

Служби безпеки України "залучати до проведення перевірок, ревізій

та експертиз кваліфікованих спеціалістів установ, організацій

контрольних і фінансових органів".

2.1.5. Для слідчого і прокурора в кримінальних справах, що

перебувають в їх провадженні, - стаття 66

Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05 ), що дає їм

право "викликати в порядку, встановленому цим Кодексом, будь-яких

осіб як свідків і як потерпілих для допиту або як експертів для

дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, організацій,

посадових осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, які

можуть встановити необхідні в справі фактичні дані; вимагати

проведення ревізій". ( Підпункт 2.1.5 із змінами, внесеними згідно

з Наказом ГоловКРУ N 98 ( z0902-00 ) від 01.12.2000 )

2.1.6. Для Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і

організованою злочинністю при Президентові України - підпункт "в"

пункту 1 статті 18 Закону України "Про організаційно-правові

основи боротьби з організованою злочинністю" та частина 3 статті 4

Указу Президента України "Про заходи щодо вдосконалення діяльності

Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою

злочинністю" від 30.12.94 N 829/94 (із змінами і доповненнями), що

дають, зокрема, право Координаційному комітетові "доручати

відповідним державним органам або створюваним Координаційним

комітетом комісіям проведення перевірок додержання органами

виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями усіх

форм власності вимог чинного законодавства, фінансово-кредитної

дисципліни, сплати податків та внесення інших платежів до бюджету;

в разі виявлення фактів, що свідчать про вчинення правопорушень,

передавати матеріали до відповідних органів для вирішення питання

щодо відповідальності винних осіб".

2.1.7. Для інших спеціальних органів по боротьбі з

організованою злочинністю - підпункт "в" пункту 1 статті 18 Закону

України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою

злочинністю", що зобов'язує органи ДКРС "проводити у межах своєї

компетенції ревізії, перевірки та інші дії щодо контролю за

дотриманням законодавства України організаціями і громадянами" за

дорученнями цих органів.


2.2. Звернення правоохоронного органу як щодо проведення

ревізії (перевірки), так і стосовно участі в проведенні ревізії

(перевірки) має містити:

повну назву підприємства (установи, організації), його

місцезнаходження (адресу, вказану в установчих документах або

фактичну), дані про організаційно-правову форму;

коротку суть фінансових порушень;

конкретні питання стосовно дотримання законодавства з

фінансових питань, на які необхідно дати відповідь;

період, за який слід перевірити діяльність підприємства,

установи чи організації з визначених питань.

Звернення правоохоронного органу, яке не відповідає наведеним

вище вимогам цього пункту, підлягає поверненню йому для уточнення.

Для прийняття керівником органу ДКРС рішення щодо проведення

ревізії (перевірки) доцільно також, щоб звернення правоохоронного

органу містило такі дані:

про одержання об'єктом контролю бюджетних коштів, коштів

державних валютних фондів, використання державного чи комунального

майна або наявність пільг як коштів, що одержані з бюджету;

( Абзац восьмий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом

ГоловКРУ N 98 ( z0902-00 ) від 01.12.2000 )

у яких матеріально відповідальних осіб обов'язково потрібно

провести інвентаризації та на яких підприємствах, в установах і

організаціях - зустрічні перевірки і з яких питань (з обов'язковим

зазначенням місцезнаходження об'єктів зустрічних перевірок);

про підрозділ правоохоронного органу, номер телефону і

прізвище його працівника, з яким слід підтримувати зв'язок для

вирішення питань, що потребують втручання правоохоронного органу.

У випадку перебування матеріально відповідальної чи посадової

особи, проти якої порушено кримінальну справу, під арештом, а

також при вилученні бухгалтерських документів ініціатором ревізії

(перевірки) про це зазначається у зверненні правоохоронного

органу.

2.3. Звернення правоохоронних органів щодо проведення

органами ДКРС ревізій (перевірок) або виділення посадових осіб для

участі в проведенні ревізій (перевірок) розглядаються начальниками

Головного контрольно-ревізійного управління України,

контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим,

областях, містах Києві і Севастополі (або їх заступниками, на яких

цей обов'язок покладено відповідними наказами) чи начальниками

контрольно-ревізійних відділів у районах і містах; у результаті

приймається одне з таких рішень:

звернення правоохоронного органу прийнято до виконання,

згідно з ним організовується і проводиться позапланова ревізія

(перевірка);

звернення правоохоронного органу прийнято до виконання,

згідно з ним позапланово виділяються посадові особи для участі в

проведенні ревізії (перевірки);

звернення правоохоронного органу стосовно проведення ревізії

(перевірки) прийнято до виконання в плановому порядку;

у проведенні ревізії (перевірки) чи виділенні посадових осіб

для участі в проведенні ревізії (перевірки) відмовлено.

2.4. Позапланові ревізії та перевірки за зверненнями

правоохоронних органів проводяться при наявності хоча б однієї з

таких обставин:

надання прокурором, слідчим постанови на проведення ревізії

(перевірки), винесеної в ході розслідування кримінальної справи;

( Абзац другий пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом

ГоловКРУ N 98 ( z0902-00 ) від 01.12.2000 )

надання письмових відомостей (актів відомчих перевірок,

протоколів зборів трудового колективу, заяв і скарг посадових осіб

чи інших працівників суб'єкта господарювання, первинних

бухгалтерських документів тощо) про зловживання чи значні

фінансові порушення на підконтрольному органу ДКРС підприємстві, в

установі, організації;

надання письмових відомостей про фінансові порушення на

підконтрольному органу ДКРС підприємстві, в установі чи

організації, за умов проведення їх реорганізації (ліквідації);

надання письмових відомостей про порушення чинного

законодавства в ході приватизації майна, що на час ревізії

(перевірки) перебуває у віданні підконтрольного органу ДКРС

підприємства, установи, організації;

надання письмових відомостей про нецільове використання позик

та кредитів, гарантованих бюджетом, термін повернення яких

об'єктом контролю порушено.

2.5. Звернення правоохоронних органів щодо проведення органом

ДКРС ревізій (перевірок) на підприємствах, в установах,

організаціях, які не містять визначених пунктом 2.4 даної

Інструкції підстав, приймаються до виконання у плановому порядку,

про що в термін не пізніше 10 робочих днів з дня їх надходження в

орган ДКРС письмово інформується їх ініціатор. Ревізії (перевірки)

за такими письмовими зверненнями включаються в плани роботи органу

ДКРС в порядку черговості їх надходження та в залежності від

визначеної правоохоронними органами важливості справи і

виконуються у строки, узгоджені з останніми.

2.6. Посадові особи органів ДКРС направляються за зверненнями

правоохоронних органів для участі в проведенні ревізій

(перевірок), що проводяться іншими органами державного фінансового

контролю, при наявності хоча б однієї з таких обставин:

проведення органом державного фінансового контролю, якому за

чинним законодавством надано відповідні повноваження, ревізії за

постановою прокурора, слідчого на підприємстві, в установі,

організації незалежно від форми власності; ( Абзац другий пункту

2.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом ГоловКРУ N 98

( z0902-00 ) від 01.12.2000 )

наявність вимоги правоохоронного органу про виділення

спеціалістів для участі в проведенні ревізії (перевірки) на


підконтрольному органу ДКРС підприємстві, в установі, організації,

що вже здійснюється іншим державним органом, наділеним

відповідними повноваженнями.

2.7. Звернення правоохоронних органів, що стосуються
  1   2   3

Схожі:

Про затвердження Інструкції про організацію проведення ревізій І перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні за зверненнями правоохоронних органів ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Головкру n 98 ( z0902-00 ) від 01. iconПро затвердження Інструкції про порядок проведення ревізій І перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Головкру n 88 ( z0762-99 ) від 04.
Україні ( 2939-12 ) та згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05. 07. 93 N 515
Про затвердження Інструкції про організацію проведення ревізій І перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні за зверненнями правоохоронних органів ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Головкру n 98 ( z0902-00 ) від 01. iconГоловне контрольно-ревізійне управління україни
Про затвердження змін І доповнень до Інструкції про порядок проведення ревізій І перевірок органами
Про затвердження Інструкції про організацію проведення ревізій І перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні за зверненнями правоохоронних органів ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Головкру n 98 ( z0902-00 ) від 01. iconПоложення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20. 12. 94 №351)
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20....
Про затвердження Інструкції про організацію проведення ревізій І перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні за зверненнями правоохоронних органів ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Головкру n 98 ( z0902-00 ) від 01. iconПоложення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20. 12. 94 №351) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20....
Про затвердження Інструкції про організацію проведення ревізій І перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні за зверненнями правоохоронних органів ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Головкру n 98 ( z0902-00 ) від 01. iconПро затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави
З змінами, внесеними згідно з Постановами км n 1601 від 29. 11. 2001 n 281 від 13. 03. 2002 n 1547 від 17. 11. 2004 n 1000 від 19....
Про затвердження Інструкції про організацію проведення ревізій І перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні за зверненнями правоохоронних органів ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Головкру n 98 ( z0902-00 ) від 01. iconПоложення про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти І науки від 04. 06. 2002 )
На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 978 "Про затвердження Положення про акредитацію...
Про затвердження Інструкції про організацію проведення ревізій І перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні за зверненнями правоохоронних органів ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Головкру n 98 ( z0902-00 ) від 01. iconПро затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних І фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом моз n 47 ( ) від 07.
move to 1143-14703
Про затвердження Інструкції про організацію проведення ревізій І перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні за зверненнями правоохоронних органів ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Головкру n 98 ( z0902-00 ) від 01. iconПро затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних І фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом моз n 47 ( ) від 07.
move to 1143-14703
Про затвердження Інструкції про організацію проведення ревізій І перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні за зверненнями правоохоронних органів ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Головкру n 98 ( z0902-00 ) від 01. iconПоложення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України
З змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти n 351 ( v0351281-94 ) від 20. 12. 94 )
Про затвердження Інструкції про організацію проведення ревізій І перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні за зверненнями правоохоронних органів ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Головкру n 98 ( z0902-00 ) від 01. iconПравила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ І організацій Загальна частина
Про Національний архівний фонд та архівні установи ( 3814-12 ), Положення про Державний комітет архівів України ( 486/2000 ) (далі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи