Закон україни \" Про систему державного фінансового контролю в Україні\" icon

Закон україни " Про систему державного фінансового контролю в Україні"
Скачати 451.91 Kb.
НазваЗакон україни " Про систему державного фінансового контролю в Україні"
Сторінка2/3
Дата25.08.2012
Розмір451.91 Kb.
ТипЗакон
1   2   3

^ РОЗДІЛ ІV. ВНУТРІШНІЙ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ


Стаття 11. Внутрішній державний фінансовий контроль


1. Внутрішній державний фінансовий контроль здійснюється у системі виконавчої влади спеціально створеними для цього органами та які не є частиною організаційної структури підконтрольних об’єктів.


2. Суб’єктами внутрішнього державного фінансового контролю є уповноважені органи державного фінансового контролю, що утворені у відповідності з Конституцією України та іншими актами чинного законодавства.


Стаття 12. Міністерство фінансів України


1. Міністерство фінансів України є спеціальним центральним органом державної виконавчої влади, підпорядкованим Кабінету Міністрів України.


2. Міністерство фінансів України є головним органом внутрішнього, відомчого та спеціалізованого державного фінансового контролю у системі виконавчої влади.


3. У сфері державного фінансового контролю Кабінет Міністрів України через Міністерство фінансів України спрямовує і координує діяльність щодо здійснення внутрішнього державного фінансового контролю в системі виконавчої влади та спеціалізованого державного фінансового контролю, як різновиду внутрішнього фінансового контролю. Міністерство фінансів України через Головне контрольно-ревізійне управління України координує діяльність служб відомчого контролю в системі державної виконавчої влади.


4. Міністерство фінансів України у сфері державного фінансового контролю взаємодіє з Агентством з питань банкрутства.


5. До основних функцій Міністерства фінансів України, у сфері державного фінансового контролю, належать:


1) нагляд за дотриманням і застосуванням законів органами внутрішнього, спеціалізованого та відомчого державного фінансового контролю в системі виконавчої влади, спрямування і координація діяльності цих органів;


2) аналіз основних макроекономічних та фінансових показників розвитку держави;


3) координація в межах своїх повноважень діяльності центральних органів виконавчої влади, пов’язаної із забезпеченням своєчасно і повного надходження податків, зборів (обов’язкових платежів) до Державного та місцевих бюджетів України;


4) розробка пропозицій щодо удосконалення організації державного фінансового контролю;


5) контроль відповідності кошторисів центральних та місцевих органів виконавчої влади встановленим у Державному бюджеті України призначенням на утримання цих органів влади;


6) затвердження та контроль за виконанням кошторисів щодо використання бюджетних коштів підприємствами, установами та організаціями, підвідомчими Міністерству фінансів України;


7) контроль за дотриманням правил складання звіту про виконання Державного та зведеного бюджетів України;


8) контроль за дотриманням законодавства, що регулює страхову діяльність, питання видобутку, виробництва та обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;


9) контроль у міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, в установах банків та інших фінансово-кредитних установах усіх форм власності затвердження та виконання кошторисів, фінансово-бухгалтерської звітності щодо зарахування, перерахування і використання бюджетних коштів;


10) контроль за забезпеченням інтересів держави у процесі управління державними корпоративними правами відповідно до законодавства;


11) контроль за діяльністю агентств, що мають свідоцтво на проведення державних грошових лотерей;


12) контроль за станом поточних бюджетних розрахунків підприємств, установ і організацій усіх форм власності, що використовують кошти державного бюджету і державних цільових та позабюджетних фондів;


13) інші контрольні повноваження, передбачені актами чинного законодавства.


6. Міністерство фінансів України діє на підставі положення про нього, що затверджується Президентом України.


Стаття 13. Інші суб’єкти внутрішнього державного фінансовий контролю у системі виконавчої влади


1. До інших суб’єктів внутрішнього державного фінансового контролю у системі виконавчої влади належать Державна контрольно-ревізійна служба України, Державне казначейство України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи відповідних рад.


2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад, місцеві фінансові органи здійснюють внутрішній державний фінансовий контроль у системі органів виконавчої влади в межах повноважень визначених Конституцією України та відповідним законодавством.

3. Міністерство фінансів Автономної республіки Крим, місцеві фінансові органи діють у складі відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів відповідних рад. Їх функції щодо державного фінансового контролю випливають з повноважень органів, у складі яких вони знаходяться.


^ Стаття 14. Державна контрольно-ревізійна служба України


1. Державна контрольно-ревізійна служба України є системою спеціальних органів виконавчої влади, до якої належать: Головне контрольно-ревізійне управління України, що є спеціальними урядовим органом державного управління у складі Міністерства фінансів України, контрольно-ревізійні управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, контрольно-ревізійні відділи (відділення, групи) в районах, містах і районах у містах з районним поділом.


2. До функцій Державної контрольно-ревізійної служби України, у сфері державного фінансового контролю, належать:


1) здійснення заходів внутрішнього державного фінансового контролю в системі державної виконавчої влади за власними планами та дорученням Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністра фінансів України, а також контрольних заходів щодо об’єктів визначених у частинах 3 та 4 цієї статті за дорученням Верховної Ради України, Рахункової палати та правоохоронних органів, у випадках визначених Конституцією України та законодавчими актами; інформування осіб або органів, за дорученням яких здійснювалися контрольні заходи, про їх результати;


2) у випадках виявлення фінансових порушень вжиття заходів щодо їх усунення, а у випадках фінансових порушень з ознаками діянь, що передбачають кримінальну відповідальність - передача відповідних матеріалів за належністю для прийняття рішень згідно з чинним законодавством;


3) інформування відповідних органів виконавчої влади та Рахункової палати про факти виявлених порушень;


4) накладення адміністративних та фінансових стягнень, а також прийняття рішень про відшкодування до бюджету донарахованих платежів, відрахувань, фінансових санкцій та пені, незаконно отриманих або витрачених бюджетних коштів, у випадках, передбачених законодавством;


5) здійснення контролю за усуненням виявлених фінансових правопорушень, причин та умов, що їх породжують;

6) звернення в інтересах держави до суду;


7) розробка стандартів внутрішнього та відомчого державного фінансового контролю в системі державної виконавчої влади;


8) координація діяльності органів відомчого контролю в системі державної виконавчої влади, перевірка та аналіз результатів їх роботи, навчання працівників цих служб.


3. Відповідно до доручень Верховної Ради України, Рахункової палати державна контрольно-ревізійна служба України, також, проводить контрольні заходи щодо підприємств, установ та організацій, що не є складовою виконавчої гілки влади, яким належать за правом власності, повного господарського відання або знаходяться у користуванні активи держави, а також кошти, що залишаються у розпорядженні підконтрольного об’єкта у зв’язку з наданими пільгами за платежами до бюджетів чи державних позабюджетних фондів та кредити отримані ними під гарантії Кабінету Міністрів України, за винятком кошторисів витрат Верховної Ради України та її апарату, Адміністрації Президента України, Рахункової палати, Національного Банку України.


4. У випадках, передбачених законодавством, правоохоронні органи за письмовим зверненням або вмотивованим рішенням можуть залучати органи державної контрольно-ревізійної служби для здійснення контрольних заходів щодо об'єктів, конкретно визначених у відповідному зверненні або рішенні.


5. Плани основних напрямків контрольно-ревізійної діяльності Державної контрольно-ревізійної служби України, після погодження з Рахунковою палатою, затверджуються Міністром фінансів України.


6. Організація та порядок діяльності Державної контрольно-ревізійної служби України визначаються відповідним Законом.


Стаття 15. Державне казначейство України


1. Державне казначейство України є системою органів виконавчої влади, до якої належать: Головне управління Державного казначейства України, що є урядовим органом державного управління у складі Міністерства фінансів України, та його територіальні органи – управління Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях містах Києві та Севастополі з відділеннями в районах, містах, районах у містах з районним поділом.


2. До функцій Державного казначейства України у сфері державного фінансового контролю, належать:


1) забезпечення казначейської форми обслуговування Державного бюджету України;


2) організація та здійснення контролю за дотриманням встановленого порядку виконання Державного бюджету України;


3) здійснення бухгалтерського обліку всіх надходжень та витрат Державного бюджету України, а також контролю за рухом коштів на єдиному казначейському рахунку;


4) організація та здійснення контролю за надходженням, рухом та цільовим використанням коштів Державного бюджету України, державних позабюджетних фондів, місцевих бюджетів;


5) організація та здійснення збирання, зведення та аналізу фінансової звітності про стан виконання державного та зведеного бюджету України;


6) здійснення контролю за правильністю організації обліку та касового виконання Державного бюджету України в бюджетних установах;


7) здійснення контролю за припиненням необґрунтованого зростання кредиторської та дебіторської заборгованості бюджетних установ;


8) зведення, складання та надання звітності про виконання Державного бюджету України;


9) встановлення, за погодженням з Рахунковою палатою та Міністерством фінансів України, єдиної форми звітності про виконання бюджетів, кошторисів, а також єдиних правил ведення бухгалтерського обліку; видання нормативно-правових актів, пов’язаних із здійсненням контрольних функцій органами Державного казначейства, а також інших нормативно-правових актів в межах своєї компетенції, обов’язкових для виконання усіма юридичними і фізичними особами.


3. Порядок організації та діяльності Державного казначейства України визначається положенням, затвердженим Кабінетом міністрів України.


Стаття 16. Спеціалізований державний фінансовий контроль


1. Спеціалізований державний фінансовий контроль, як різновид внутрішнього державного фінансового контролю здійснюється Національним банком України, Державною митною службою України, Державною податковою службою України, Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку, Фондом державного майна України, Агентством з питань банкрутства.


2. Державна митна служба України, Державна податкова служба України, Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку є урядовими органами державного управління у складі Міністерства фінансів України.


3. Органи спеціалізованого державного фінансового контролю з питань діяльності, пов’язаної з формуванням та виконанням Державного бюджету України, підконтрольні Рахунковій палаті.


4. Порядок та умови здійснення спеціалізованого державного фінансового контролю визначаються законами України та виданими на їх підставі підзаконними нормативно-правовими актами, що визначають статус, функції, завдання та повноваження органів спеціалізованого державного фінансового контролю.


^ РОЗДІЛ V. ВІДОМЧІЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ


Стаття 17. Завдання відомчого державного фінансового контролю


1. Основними завданнями відомчого державного фінансового контролю є здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, цільовим та раціональним використанням державних активів, збереженням державного майна, за виконанням планових завдань, правильністю ведення бухгалтерського обліку, фінансової та податкової звітності; узагальнення результатів контролю та виявлення фактів порушення фінансової дисципліни, завдання збитків, безгосподарності й марнотратства, перекручення звітності у підпорядкованих підрозділах, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління центрального органу влади; вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень, а у випадках фінансових порушень з ознаками діянь, що передбачають кримінальну чи адміністративну відповідальність, передача відповідних матеріалів за належність для прийняття рішень згідно з чинним законодавством.


2. В рамках відомчого державного фінансового контролю здійснюється повсякденний систематичний внутрішньогосподарський фінансовий контроль, який здійснюється в конкретних органах, на підприємствах, в установах і організаціях їх керівниками та функціональними структурними підрозділами (бухгалтерією, фінансовими або фінансово-плановими відділами тощо). Внутрішньогосподарський фінансовий контроль є необхідною умовою процесу повсякденної фінансово-господарської діяльності.


^ Стаття 18. Функції відомчого державного фінансового контролю


1. Функціями відомчого державного фінансового контролю є перевірка:


1) дотримання фінансово-бюджетної, кошторисної дисципліни, раціональності і цільового використання державних активів, їх збереження;


2) ефективності використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, своєчасності та повноти документального оформлення господарських операцій, повноти виявлення та мобілізації внутрішньогосподарських резервів, причин непродуктивних витрат і втрат;


3) економічного стану підконтрольних об’єктів виробничих та фінансових планів, законності здійснених операцій;


4) правильності та достовірності ведення бухгалтерського обліку, фінансової і податкової звітності, фінансових, кредитних і розрахункових операцій, повноти і своєчасності виконання зобов'язань перед бюджетом;


5) додержання порядку встановлення та застосування цін і тарифів;


6) ведення договірної та претензійно-позовної роботи;


7) виконання заходів, спрямованих на усунення недоліків, виявлених попередніми контрольними заходами.


^ Стаття 19. Система відомчого державного фінансового контролю


1. Відомчий державний фінансовий контроль здійснюється службами контролю, які є самостійними структурними підрозділами (головні управління, управління, відділи, відділення, групи) у складі центральних органів виконавчої влади. Ці структурні підрозділи є функціонально й організаційно незалежними від керівників та підрозділів, що ними перевіряються.


2. У разі необхідності служби контролю можуть утворюватися у органах, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади. Усі контрольні підрозділи відповідного органу виконавчої влади складають єдину службу контролю.


3. Під час здійснення контрольною службою своїх повноважень вона незалежна від будь якого впливу і у своїй діяльності керується лише Конституцією України, законами та виданими на їх основі підзаконними нормативними актами України.


4. Створення контрольної служби здійснюється в межах загальної чисельності працівників апарату органу виконавчої влади і асигнувань, виділених на його утримання.


5. Діяльність служб відомчого контролю в системі державної виконавчої влади з питань контрольної роботи координується Міністерством фінансів України через Головне контрольно-ревізійне управління України.


Стаття 20. Керівництво відомчим державним фінансовим контролем


1. Служба відомчого контролю підпорядковується безпосередньо керівнику органу державної влади, у складі якого вона знаходиться.


2. Керівник контрольного підрозділу центрального органу державної влади призначається на посаду і звільняється з посади керівником цього органу, а керівник контрольного підрозділу органу, що належить до сфери його управління, - керівником органу вищого рівня за поданням керівника цього органу. Призначення керівників контрольних підрозділів органів державної виконавчої влади відбувається за погодженим з керівником відповідно Головного контрольно-ревізійного управління України або територіального підрозділу Державної контрольно-ревізійної служби України.


3. Керівники контрольних підрозділів входять до складу колегій відповідних органів.


Стаття 21. Порядок здійснення відомчого державного фінансового контролю


1. Контрольні заходи службою відомчого контролю проводяться комплексно на підставі річних та поточних планів, які затверджуються керівником відповідного органу.


2. За наказом керівника відповідного органу в окремих випадках можуть проводитись позапланові контрольні заходи.

3. Для запобігання дублювання контрольних заходів служби відомчого контролю державної виконавчої влади координують свою роботу з органами Державної контрольно-ревізійної служби України, які надають їм організаційно-методичну допомогу, і у разі потреби організовують з ними та іншими контролюючими органами спільні контрольні заходи.


4. Порядок організації і проведення контрольних заходів, з урахуванням вимог розділу VІІ цього Закону, визначається нормативними актами, виданими керівниками відповідних центральних органів виконавчої влади. Ці нормативні акти обов’язково погоджуються з Головним контрольно-ревізійним управлінням України.


^ РОЗДІЛ VІ. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ


Стаття 22. Взаємовідносини Рахункової палати з Президентом України, органами державної влади України та місцевого самоврядування


1. Рахункова палата в своїй діяльності взаємодіє з Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, вищими судовими органами України та органами місцевого самоврядування. За результатами контрольної та аналітичної діяльності Рахункова палата, у визначеному Законом порядку направляє зазначеним особам або органам інформацію та пропозиції щодо забезпечення дотримання фінансового законодавства ефективного та раціонального використання активів, що належать державі.


2. Плани роботи Рахункової палати формуються з урахуванням доручень Верховної Ради України, її комітетів, запитів народних депутатів України, звернень та пропозицій Президента України.


3. Рішення Рахункової палати, прийняті в межах її компетенції, є обов’язковими для розгляду і виконання усіма органами державної влади, місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, незалежно від форм власності.


4. Органи державної влади, місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання та їх посадові особи зобов’язані надавати інформацію та документи, необхідні для виконання Рахунковою палатою своїх функцій в межах її компетенції.


5. Особи, що відмовляються або ухиляються від своєчасного надання необхідної інформації або документів на вимогу Рахункової палати, а також за надання недостовірної інформації підлягають притягненню до відповідальності у порядку, встановленому чинним законодавством.


^ Стаття 23. Взаємодія Рахункової палати з органами державного фінансового контролю


1. Рахункова палата визначає методологічні засади діяльності інших органів державного фінансового контролю, координує їх роботу. Рахункова палата узагальнює звіти про роботу органів державного фінансового контролю, аналізує її результати та надає необхідні рекомендації і методичну допомогу. Організує проведення комплексних контрольних заходів з залученням до них представників інших органів державного фінансового контролю.


2. Усі органі державного фінансового контролю зобов’язані сприяти діяльності Рахункової палати, надавати за її запитами необхідну інформацію.


3. Органи внутрішнього, внутрівідомчого та спеціалізованого державного фінансового контролю з питань діяльності, пов’язаної з формуванням та виконанням Державного бюджету України, підконтрольні Рахунковій палаті.


4. Особливості взаємодії Рахункової палати з іншими органами державного фінансового контролю можуть визначатися їх спільними рішеннями.


5. З Рахунковою палатою та її регіональними представництвами до початку календарного року погоджуються плани основних напрямків контрольно-ревізійної діяльності ГоловКРУ та відповідних підрозділів Державної контрольно-ревізійної служби України та зміни до цих планів. При виборі об’єктів контрольних заходів перевага надається Рахунковій палаті. Контрольні заходи, заплановані різними контрольними органами на одному і тому ж підконтрольному об’єкті, проводяться спільно або одночасно.


6. Звіти, акти та інші відповідні документи за результатами контрольних заходів інших органів державного фінансового контролю подаються до Рахункової палати або її регіональних представництв на їх вимогу.


Стаття 24. Взаємодія органів внутрішнього фінансового контролю в системі державної виконавчої влади


1. Спрямування і координація діяльності органів внутрішнього контролю в системі державної виконавчої влади здійснюється Кабінетом Міністрів України через Міністерство фінансів України. Міністр фінансів України затверджує плани основних напрямків контрольно-ревізійної діяльності Державної контрольно-ревізійної служби України.


2. За підсумками календарного року Головне контрольно-ревізійне управління України звітує перед Міністерством фінансів України про проведену органами Державної контрольно-ревізійної служби України роботу.

1   2   3

Схожі:

Закон україни \" Про систему державного фінансового контролю в Україні\" iconСтеблянко О. Л., здобувач Житомирський державний технологічний університет
Нагальна потреба проведення реформи державного внутрішнього фінансового контролю в Україні та створення сучасної вітчизняної моделі...
Закон україни \" Про систему державного фінансового контролю в Україні\" iconЗакон України „Про бюджетну систему" (втратив чинність). Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні" від 21. 05. 1997р. (з наступними змінами І доповненнями). Закон України „Про Державний бюджет України на 2005 рік". Тема 5
Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21. 05. 1997р. (з наступними змінами І доповненнями)
Закон україни \" Про систему державного фінансового контролю в Україні\" iconЗакон України «Про соціальне партнерство» кзпп україни Закон України «Про охорону праці» Закон України «Про соціальний діалог» Трудовий кодекс
Який нормативно-правовий акт визначає поняття, систему та рівні соціального діалогу з питань охорони праці?
Закон україни \" Про систему державного фінансового контролю в Україні\" iconЗакон україни про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні

Закон україни \" Про систему державного фінансового контролю в Україні\" iconУдк 336. 008. 6 Регіональні аспекти активізації державного фінансового контролю
Усе це вимагало створення нової системи фінансового контролю, принципи організації, компетенція і функції повноваження якої відповідали...
Закон україни \" Про систему державного фінансового контролю в Україні\" iconУдк 336. 008. 6 Регіональні аспекти активізації державного фінансового контролю
Усе це вимагало створення нової системи фінансового контролю, принципи організації, компетенція і функції повноваження якої відповідали...
Закон україни \" Про систему державного фінансового контролю в Україні\" iconШановний Сергію Васильовичу! За результатами аналізу закон
Державної судової адміністрації України з фінансового контролю за використанням судами коштів Державного бюджету України (реєстр....
Закон україни \" Про систему державного фінансового контролю в Україні\" iconЗакон україни про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні Із змінами І доповненнями, внесеними  Законами України
...
Закон україни \" Про систему державного фінансового контролю в Україні\" iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 року №959 ХІІ, із змінами та доповненнями Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.
move to 0-16381002
Закон україни \" Про систему державного фінансового контролю в Україні\" iconЗакон України «Про Національний банк України» №679-хіv від 20. 05. 1999р. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» №2346-ііі від 04. 2001 р
Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» №2346-ііі від 04. 2001 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи