Про затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій суб\

Про затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу Відповідно до статей 7 І 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
Скачати 53.48 Kb.
НазваПро затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу Відповідно до статей 7 І 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
Дата25.08.2012
Розмір53.48 Kb.
ТипЗаконКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


П О С Т А Н О В А

від 26 квітня 2003 р. N 644

Київ


Про затвердження Порядку реєстрації

фінансових операцій суб'єктами первинного

фінансового моніторингу


Відповідно до статей 7 і 8 Закону України "Про запобігання та

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним

шляхом" ( 249-15 ) Кабінет Міністрів України

п о с т а н о в л я є:


1. Затвердити Порядок реєстрації фінансових операцій

суб'єктами первинного фінансового моніторингу (додається).


2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України

"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ).


Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ


Інд. 31


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 квітня 2003 р. N 644


ПОРЯДОК

реєстрації фінансових операцій суб'єктами

первинного фінансового моніторингу


1. Цей Порядок визначає механізм реєстрації суб'єктами

первинного фінансового моніторингу фінансових операцій, які

відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"

( 249-15 ) (далі - Закон) підлягають фінансовому моніторингу, та

подання цими суб'єктами Держфінмоніторингу інформації про такі

фінансові операції.


2. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів первинного

фінансового моніторингу (крім банків, казино, гральних закладів та

ломбардів), зокрема на:


страхові та інші фінансові установи;


платіжні організації, членів платіжних систем, еквайрингові

та клірингові установи;


товарні, фондові та інші біржі;


професійних учасників ринку цінних паперів;


інститути спільного інвестування;


юридичних осіб, які проводять будь-які лотереї;


підприємства та організації, які здійснюють управління

інвестиційними фондами чи недержавними пенсійними фондами;


підприємства та об'єднання зв'язку, інші некредитні

організації, які здійснюють переказ грошей;


інших юридичних осіб, які відповідно до законодавства

здійснюють фінансові операції.


3. Для цілей цього Порядку термін "реєстр фінансових

операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням)

доходів" (далі - реєстр) слід розуміти як базу даних, яка

забезпечує зберігання інформації про фінансові операції, що

підлягають фінансовому моніторингу.


Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі

( 249-15 ).


Реєстрація суб'єктами первинного

фінансового моніторингу фінансових операцій,

що підлягають фінансовому моніторингу


4. Перед здійсненням фінансової операції або після її

здійснення працівник суб'єкта первинного фінансового моніторингу,

що забезпечує здійснення фінансової операції або є відповідальним

за проведення фінансового моніторингу, з'ясовує можливість

віднесення її до такої, що відповідно до Закону ( 249-15 )

підлягає фінансовому моніторингу, та у разі виявлення такої

фінансової операції того ж дня проводить її реєстрацію.


5. Відомості про таку операцію вносяться до реєстру, що

ведеться в електронній та/або паперовій формі.


Якщо реєстр ведеться в електронній формі, то кожного дня всі

нові записи чи записи, до яких вносилися зміни протягом робочого

дня, роздруковуються. Роздруковані сторінки засвідчуються підписом

керівника або працівника, відповідального за проведення

фінансового моніторингу. До п'ятого числа кожного місяця

роздруковані за попередній місяць сторінки формуються за датами в

брошури (брошури прошнуровуються, засвідчуються підписами

керівника або працівника, відповідального за проведення

фінансового моніторингу, та печаткою і зберігаються протягом

5 років). На першій сторінці брошури зазначаються кількість

сторінок у брошурі, початкова та остання дати внесення записів.


Форма реєстру затверджується Держфінмоніторингом.


6. У реєстрі відображаються:


відомості щодо особи, яка здійснює фінансову операцію, та у

випадках, передбачених законодавством, особи, від імені або за

дорученням якої здійснюється фінансова операція, або яка є

вигодоодержувачем, встановлені в результаті ідентифікації

відповідно до статті 6 Закону ( 249-15 );


відомості щодо інших осіб - учасників фінансової операції;


вид фінансової операції;


сума, на яку здійснюється фінансова операція;


валюта, в якій здійснюється фінансова операція;


підстави для здійснення фінансової операції;


відомості про фінансові операції, пов'язані з обліковуваною

(у разі наявності);


ознаки, за якими фінансова операція підлягає фінансовому

моніторингу;


додаткова інформація про мотивовану підозру стосовно того, що

фінансова операція здійснюється з метою легалізації (відмивання)

доходів, одержаних злочинним шляхом (у разі наявності);


дата та час здійснення або відмови від здійснення фінансової

операції.


Кожному запису в реєстрі присвоюється порядковий номер і

зазначається час та дата його внесення, а також посада, прізвище,

ім'я та по батькові працівника, що вніс запис до реєстру.


Подання суб'єктами первинного фінансового

моніторингу Держфінмоніторингу інформації

про фінансові операції, що підлягають

обов'язковому фінансовому моніторингу


7. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний за

власною ініціативою подавати Держфінмоніторингу інформацію про

фінансову операцію, що відповідно до статті 11 Закону ( 249-15 )

підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, не пізніше ніж

протягом трьох робочих днів з моменту її реєстрації.


8. Повідомлення про фінансову операцію повинно містити

відомості, що відповідно до пункту 6 цього Порядку фіксуються в

реєстрі.


У повідомленні зазначаються найменування, юридична адреса,

код згідно з ЄДРПОУ суб'єкта первинного фінансового моніторингу,

посада, прізвище, ім'я та по батькові працівника, що здійснює

повідомлення, номер, час та дата здійснення повідомлення.


Якщо інформація подається вперше, суб'єкт первинного

фінансового моніторингу надсилає до Держфінмоніторингу картку

реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що

використовується для його подальшої ідентифікації.


Форма повідомлення та картки реєстрації суб'єкта первинного

фінансового моніторингу встановлюється Держфінмоніторингом.


9. На запит Держфінмоніторингу суб'єкт первинного фінансового

моніторингу подає додаткову інформацію, пов'язану з фінансовими

операціями, що стали об'єктом фінансового моніторингу, не пізніше

ніж протягом трьох робочих днів з моменту отримання запиту.


Форма запиту встановлюється Держфінмоніторингом.


10. Інформація подається Держфінмоніторингу в електронній

формі каналами зв'язку, на магнітному або за згодою

Держфінмоніторингу паперовому носії.


Інформація на магнітному або паперовому носії передається до

Держфінмоніторингу поштою з повідомленням про вручення або

нарочним з дотриманням заходів, що виключають неконтрольований

доступ до інформації або документів під час їх доставки.


11. Інформація, що передається, є інформацією з обмеженим

доступом. Захист інформації під час її передачі до

Держфінмоніторингу забезпечується відповідно до законодавства.


12. Вимоги до подання інформації, довідники кодів, канали

зв'язку для передачі інформації визначаються Держфінмоніторингом.

Схожі:

Про затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій суб\Про затвердження Порядку взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу Відповідно до статті 9 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
Затвердити Порядок взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають
Про затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій суб\Закон україни про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"
Внести до Закону України від 28 листопада 2002 року Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів
Про затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій суб\Про затвердження Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів,
Управлінню взаємодії з суб'єктами фінансового моніторингу (Несен С. О.) спільно з юридично-правовим відділом Управління
Про затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій суб\Закон україни про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
України ( 2341-14 ) передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк три І більше років (за виключенням
Про затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій суб\Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік Кабінет Міністрів України І Національний банк України постановляют ь
Затвердити Програму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік, що додається
Про затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій суб\Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік На виконання постанови Кабінету Міністрів України І Національного банку України від 29 січня 2003 р.
Затвердити Програму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік, що додається
Про затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій суб\Указ президента україни про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Системи державного контролю за сумнівними операціями, що здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності, активізації участі України...
Про затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій суб\Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр) Відповідно до статей 12, 14, 19 Закону України " Про освіту ", статей 41, 42 Закону України " Про загальну середню освіту ", статей 25, 26 Закону України " Про дошкільну освіту
Закону України "Про дошкільну освіту" та з метою вдосконалення науково-методичного забезпечення системи загальної середньої та дошкільної...
Про затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій суб\Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою приведення діючого порядку
Україні в національній валюті у відповідність до вимог Законів України Про запобігання
Про затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій суб\Державна комісія з регулювання ринків
Затвердити Порядок проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи