Сорок Рекомендацій icon

Сорок Рекомендацій
Скачати 477.58 Kb.
НазваСорок Рекомендацій
Сторінка1/4
Дата25.08.2012
Розмір477.58 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Сорок Рекомендацій

Групи з розробки фінансових заходів

боротьби з відмиванням грошей

(FATF)


Вступ


Методи і способи відмивання грошей змінюються відповідно до

розвитку контрзаходів. Останніми роками Група з розробки

фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)1 виявляла

дедалі складніші комбінації способів, зокрема такі, як активізація

використання юридичних осіб для приховання справжньої власності і

контролю за доходами, одержаними злочинним шляхом, та активізація

використання професіоналів для надання консультацій і сприяння у

відмиванні кримінальних доходів. Ці фактори, що поєднуються з

досвідом, набутим у країнах і на територіях, які не співпрацюють у

сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом, а також ряд національних та

міжнародних ініціатив зумовили перегляд і перевірку Сорок

Рекомендацій FATF з метою посилення протидії відмиванню грошей і

фінансуванню тероризму в нових умовах. Нині FATF закликає всі

країни вжити необхідних заходів для приведення їх національних

систем стосовно боротьби з відмиванням доходів, одержаних

злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму у відповідність з

новими рекомендаціями FATF та ефективного їх здійснення.

_______________

FATF - міжурядовий орган, який визначає стандарти та

розробляє політику з метою боротьби з відмиванням грошей та

фінансуванням тероризму. На сьогодні до його складу входить 33

члени: 31 країна та 1 уряд, 2 міжнародні організації, а також

понад 20 спостерігачів: 5 регіональних органів FATF та більше як

15 інших міжнародних організацій або органів. Перелік усіх членів

та спостерігачів можна знайти на сайті:

http://www.fatf-gafi.org/members_en.htm.


Процес перегляду Сорок Рекомендацій, який проводився з метою

вищезгаданої перевірки, був широким, відкритим для членів FATF, не

членів цієї організації, спостерігачів, фінансового та інших

секторів заінтересованих сторін. Цей консультаційний процес дав

змогу накопичити великий обсяг інформації, яку було повністю

враховано в процесі перегляду.

Переглянуті Сорок Рекомендацій застосовуються не тільки до

відмивання грошей, а й до фінансування тероризму, і разом з

Вісьмома Спеціальними Рекомендаціями з боротьби з фінансуванням

тероризму створюють розширену, вичерпну і послідовну структуру

заходів у боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

FATF визнає, що країни мають різні правові та фінансові системи, а

отже, не можуть вживати ідентичних заходів для досягнення спільної

мети, особливо що стосується деталей. Тому Рекомендаціями

встановлюється мінімум стандартів для імплементації рішення

відповідно до умов країни і конституційних рамок. Рекомендаціями

охоплюються усі заходи, які повинні вживатися в межах системи

кримінальної юстиції і регулятивної системи, а також превентивні

заходи для фінансових установ та деяких інших підприємств і сфер

діяльності, а також у сфері міжнародного співробітництва.

Базові Сорок Рекомендацій FATF були розроблені у 1990 році як

ініціатива щодо боротьби з протиправним використанням фінансових

систем особами, які відмивають гроші, одержані від реалізації

наркотиків. У 1996 році Рекомендації вперше були переглянуті з

метою відображення типів відмивання грошей, які змінюються. Сорок

Рекомендацій у редакції 1996 року ( 1124-2001-п ) були схвалені

більш як 130 країнами і є міжнародним стандартом у сфері боротьби

з відмиванням грошей.

У жовтні 2001 року FATF поширила свій мандат на питання

фінансування тероризму і зробила важливий крок, підготувавши Вісім

Спеціальних Рекомендацій щодо боротьби з фінансуванням тероризму.

Ці Рекомендації містять комплекс заходів, метою яких є протидія

фінансуванню терористичних актів та терористичних організацій, і

доповнюють Сорок Рекомендацій2.

______________

Сорок Рекомендацій та Вісім Спеціальних Рекомендацій FATF

були визнані Міжнародним валютним фондом та Світовим банком як

міжнародні стандарти боротьби з відмиванням грошей та

фінансуванням тероризму.


Основним елементом у боротьбі з відмиванням грошей і

фінансуванням тероризму є необхідність моніторингу систем країн на

предмет їх відповідності вимогам міжнародних стандартів. Взаємна

оцінка, проведена FATF та відповідними регіональними організаціями

стосовно розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням

грошей, а також оцінки, проведені Міжнародним валютним фондом та

Світовим банком, є надзвичайно необхідним механізмом забезпечення

ефективної імплементації Рекомендацій FATF всіма країнами.


A. Правові системи


Зміст кримінального злочину "відмивання грошей"


1. Країни повинні встановити карне переслідування за

відмивання грошей на основі Конвенції ООН проти незаконного обігу

наркотичних засобів та психотропних речовин 1988 р. ( 995_096 )

(Віденська конвенція) та Конвенції ООН проти транснаціональної

організованої злочинності 2000 р. ( 995_789 ) (Палермська

конвенція).

Країни повинні застосовувати поняття злочину "відмивання

грошей" до всіх серйозних злочинів з метою охоплення якомога

ширшого спектру предикативних злочинів. Предикативні злочини

можуть описуватися шляхом посилання на всі злочини чи на поріг,

пов'язаний з категорією серйозних злочинів або з таким видом

покарання, як ув'язнення, встановлене за предикативний злочин

(пороговий підхід), чи на перелік предикативних злочинів, або

шляхом поєднання цих підходів.

Якщо країни застосовують пороговий підхід, предикативні

злочини повинні принаймні включати в себе всі злочини, які

вважаються серйозними відповідно до свого національного

законодавства, або включати в себе злочини, які караються таким

максимальним покаранням, як позбавлення волі строком більш як один

рік, або для тих країн, які мають мінімальний поріг для злочинів,

встановлений правовою системою, предикативні злочини повинні

включати в себе всі злочини, що караються таким мінімальним

покаранням, як позбавлення волі строком більш як на шість місяців.

Незалежно від того, який підхід застосовується до

встановлення предикативних злочинів, кожна країна повинна

принаймні включити до них номенклатуру злочинів у рамках кожної з

визначених категорій злочинів3.

_______________

3 Див. термін "визначені категорії злочинів" у Глосарії.


Предикативними злочинами для цілей відмивання грошей

вважається також діяння, яке мало місце в іншій країні, є злочином

у такій країні і яке вважалося б предикативним злочином, якби воно

мало місце в країні. Країни можуть передбачити, що єдиною умовою є

те, що таке діяння вважалося б предикативним злочином, якби воно

мало місце в країні.

Країни можуть передбачити, що поняття злочину "відмивання

грошей" не застосовується до осіб, які скоїли предикативний

злочин, якщо цього вимагають фундаментальні принципи їх

внутрішньодержавного законодавства.

2. Країни повинні забезпечити:

a) намір і відомості, які вимагаються для доведення факту

злочину "відмивання грошей", повинні відповідати стандартам,

встановленим Палермською ( 995_789 ) і Віденською ( 995_096 )

конвенціями, включаючи концепцію, що такий психічний стан може

встановлюватися за об'єктивними фактичними обставинами;

b) кримінальна відповідальність, а там, де це неможливо,

цивільна та адміністративна відповідальність, повинна поширюватися

на юридичних осіб. Це не повинно перешкоджати паралельному

кримінальному, цивільному або адміністративному переслідуванню

юридичних осіб у країнах, де існують такі форми відповідальності.

До юридичних осіб можуть застосовуватися ефективні, пропорційні та

переконливі санкції. Такі заходи не повинні впливати на

кримінальну відповідальність фізичних осіб.


Тимчасові заходи і конфіскація


3. Країни повинні вжити заходів, аналогічних наведеним у

Віденській ( 995_096 ) та Палермській ( 995_789 ) конвенціях,

включаючи законодавчі, які можуть бути необхідними для надання

компетентним органам цих країн повноваження на конфіскацію

відмитої власності, доходів, одержаних у результаті злочинних дій

з відмивання грошей або предикативного злочину, засобів, що

використовувалися або існував намір їх використання для вчинення

цих злочинів, або майна відповідної вартості, за умови, що не

порушується право добровільної допомоги третіх осіб.

До таких заходів необхідно включити повноваження на:

a) установлення, виявлення та оцінку майна, яке підлягає

конфіскації;

b) здійснення тимчасових заходів, таких як заморожування та

арешт для запобігання будь-яким операціям з майном, його передачею

або позбавленням від нього;

c) здійснення заходів, які запобігають або анулюють дії, що

впливають на здатність держави одержувати власність, яка підлягає

конфіскації;

d) здійснення будь-яких відповідних заходів з розслідування.

Країни можуть розглянути можливість вжиття заходів, якими

дозволяється конфіскація таких доходів або засобів без

кримінального засудження або якими вимагається від правопорушника

підтвердити законне походження власності, що інакше підлягає

конфіскації, тією мірою, наскільки це відповідає принципам їх

національного законодавства.


B. Заходи, що повинні вживатися фінансовими установами

та підприємствами у нефінансових сферах діяльності для

запобігання відмиванню грошей і фінансування тероризму


4. Країни забезпечують, щоб закони про збереження фінансовими

установами таємниці не перешкоджали виконанню рекомендацій FATF.


Правила обачливості щодо клієнтів і ведення обліку


5. Фінансові установи не повинні відкривати анонімні рахунки

або рахунки на явно фіктивні імена.

Фінансові установи повинні ставитися до клієнтів з

обачливістю, включаючи ідентифікацію та перевірку особи клієнтів у

разі:

встановлення ділових відносин;

проведення окремих операцій: (i) що перевищують відповідний

визначений поріг, або (ii) грошових переказів за обставин,

описаних у Пояснювальній записці до Спеціальної Рекомендації 7;

існування підозри у відмиванні грошей або фінансуванні

тероризму або сумнівів фінансової установи у достовірності чи

достатності попередньо отриманої інформації про ідентифікацію

клієнта.

Правила обачливості щодо клієнтів (ПОК), яких слід

додержуватися:

a) ідентифікація клієнта і перевірка особи клієнта з

використанням надійних документів, даних чи інформації, одержаних

з незалежних джерел4;

_______________

4 Надійні документи, дані чи інформація, одержані з

незалежних джерел, далі у тексті називаються "ідентифікаційні

дані". * До рекомендацій, позначених знаком "*", даються

пояснювальні примітки.


b) визначення вигодоодержувача і вжиття відповідних заходів

для перевірки його особи таким чином, щоб фінансова установа була

переконана в тому, що вона знає, хто є вигодоодержувачем. Для

юридичних осіб та організацій фінансові установи повинні вживати

розумних заходів для виявлення власника та керівної структури

клієнта;

c) одержання інформації про мету і передбачену природу

ділових відносин;

d) вжиття постійних заходів обачливості щодо ділових відносин

і спостереження за операціями, що відбуваються у процесі таких

відносин з метою забезпечення відповідності операцій, що

проводяться, наявній в установі інформації про клієнта, його

бізнес і характер ризику, включаючи у разі потреби джерела коштів.

Фінансові установи повинні застосовувати кожен із заходів

ПОК, визначених у пунктах "a" - "d", але можуть визначати, якою

мірою їх застосовувати залежно від ступеня ризику, пов'язаного з

типом клієнта, ділових відносин та операцій. Заходи, що

застосовуються, повинні відповідати будь-яким рекомендаціям

компетентних органів. До категорії операцій з високим ризиком

фінансові установи застосовують жорсткіші правила обачливості. За

певних обставин країни можуть вирішити, щоб фінансові установи

застосовували скорочені або спрощені заходи до операцій з низьким

ризиком їх використання з метою відмивання грошей.

Фінансові установи повинні перевірити особу клієнта і

вигодоодержувача до або під час встановлення ділових відносин чи

проведення операцій для непостійних клієнтів. Країни можуть

дозволяти фінансовим установам проводити перевірку після

встановлення ділових відносин тоді, коли це доречно з точки зору

доцільності, у випадках, коли ризики відмивання грошей ефективно

контролюються і коли це необхідно, щоб не перешкоджати нормальному

веденню бізнесу.

Якщо фінансова установа не може виконувати вимоги пунктів "a"

- "c", вона повинна відмовити у відкритті рахунку, започаткуванні

ділових відносин чи здійсненні операції або припинити ділові

відносини та розглянути питання про можливість повідомлення про

сумнівну операцію стосовно такого клієнта.

Ці вимоги застосовуються до всіх нових клієнтів, хоча

фінансові установи застосовують їх також до існуючих клієнтів

виходячи із значущості та ризику і повинні своєчасно застосовувати

правила обачливості до таких відносин.

6. Фінансові установи повинні на додаток до звичайних правил

обачливості стосовно політичних діячів:

a) створити відповідну систему управління ризиками з метою

визначення, яких осіб відносити до політичних діячів;

b) одержати схвалення вищого керівництва на встановлення

ділових відносин з такими клієнтами;

c) вживати заходів для визначення джерел збагачення та джерел

фінансування;

d) проводити постійний моніторинг ділових відносин.

7. Фінансові установи повинні стосовно закордонних

кореспондентських банківських послуг та інших подібних відносин на

додаток до звичайних правил обачливості:

a) збирати достатню інформацію про установу-респондента для

повного розуміння характеру її діяльності та визначити за

допомогою доступної для громадськості інформації репутацію

установи та якість здійснення нагляду, включаючи інформацію щодо

того, чи була установа предметом розслідування або акцією

регулятивного органу з питань відмивання грошей або фінансування

тероризму;

b) оцінювати якість контролю установи-респондента за

відмиванням грошей та фінансуванням тероризму;

c) одержати схвалення вищого керівництва перед встановленням

нових кореспондентських відносин;

d) документувати відповідні повноваження кожної установи;

e) стосовно "платежів за рахунками" переконатися, що

банк-респондент перевірив особу та застосував правила обачливості

до клієнта шляхом прямого доступу до рахунків кореспондента та

здатний надати відповідну інформацію щодо ідентифікації клієнта на

запит банку-кореспондента.

8. Фінансові установи повинні приділяти особливу увагу

загрозі проведення операцій з відмивання грошей, яка з'являється

унаслідок появи і розробки нових технологій, що можуть сприяти

анонімності, і повинні у разі необхідності здійснювати заходи,

спрямовані на запобігання їх використанню у схемах відмивання

грошей. Зокрема, від фінансових установ необхідно вимагати

здійснення процедур і політики, спрямованих на окремі ризики,

пов'язані з діловими відносинами або операціями, які відбуваються

не безпосередньо.

9. Країни можуть дозволити фінансовим установам доручати

посередникам або іншим третім сторонам застосовувати ПОК згідно з

пунктами "a" - "c" або провадити діяльність за умови, що

додержуються наведені нижче критерії. Якщо таке дозволяється,

остаточна відповідальність за визначення і перевірку особи клієнта

лежить на фінансовій установі, яка дає такі доручення третій

стороні.

Критерії, яких необхідно додержуватися:

a) фінансова установа, покладаючись на третю сторону, повинна

одразу одержати необхідну інформацію щодо пунктів "a" - "c" ПОК.

Фінансові установи повинні вжити відповідних заходів, щоб

переконатися, що копії ідентифікаційної інформації та інша

відповідна документація стосовно вимог ПОК буде надаватися третьою

стороною на запит без зволікання;

b) фінансова установа повинна переконатися, що третя сторона

підпадає під регулювання та нагляд і вживає заходів з метою

додержання вимог ПОК відповідно до Рекомендацій 5 і 10.

Кожна країна сама визначає, в яких країнах може знаходитися

третя сторона, яка задовольняє встановленим умовам, на підставі

наявної інформації про країни, які не застосовують або неадекватно

застосовують Рекомендації FATF.

10. Фінансові установи повинні зберігати протягом п'яти років

усі необхідні облікові документи стосовно внутрішніх і міжнародних

операцій, на основі яких вони матимуть змогу оперативно

відповідати на запити про інформацію, що надходять від

компетентних органів. Обсяг цих документів повинен бути достатнім

для того, щоб простежити хід окремої операції (включаючи суми і

тип валюти, якщо таке мало місце) і таким чином в разі

необхідності надавати правоохоронним органам докази щодо

переслідування осіб, які звинувачуються у кримінальних діях.

Від фінансових установ необхідно вимагати збереження

документів, які стосуються ідентифікаційних даних, отриманих

унаслідок застосування ПОК щодо клієнтів (наприклад копії

ідентифікаційних документів - паспортів, посвідчень особи, прав

водія або аналогічних документів), облікових документів за

банківськими рахунками і ділової кореспонденції протягом не менш

як п'яти років після припинення ділових відносин.

Ідентифікаційні дані та дані про операції надаються

внутрішнім компетентним органам країни, які мають відповідні

повноваження.

11. Фінансові установи повинні звертати особливу увагу на всі

складні, надзвичайно великі операції, на всі незвичні схеми

проведення операцій, де не можна простежити очевидну економічну

або законну кінцеву мету. Необхідно перевіряти наскільки це

можливо зміст і цілі таких операцій і отримані висновки

оформлювати у письмовій формі, щоб компетентні органи та аудитори

могли ними користуватися.

12. Вимоги ПОК та вимоги щодо ведення обліку, викладені у

Рекомендаціях 5, 6 та 8 - 11, застосовуються до визначених

нефінансових підприємств та сфер діяльності у таких випадках:

a) до казино - коли клієнти задіяні у фінансових операціях,

які здійснюються на суму, що дорівнює відповідному встановленому

порогу або перевищує його;

b) до агентів з питань нерухомості - коли вони задіяні у

фінансових операціях своїх клієнтів стосовно купівлі або продажу

нерухомості;

c) до торговців дорогоцінними металами та дорогоцінним

камінням - коли вони залучені до будь-якої операції з готівковою,

яка здійснюється на суму, що дорівнює відповідному встановленому

порогу або перевищує його;

d) до юристів, нотаріусів, інших незалежних професіоналів у

правовій сфері, бухгалтерів, коли вони подають допомогу у

плануванні або здійсненні операцій для свого клієнта стосовно

таких дій:

купівлі - продажу нерухомості;

управління грошима, цінними паперами або іншими активами
  1   2   3   4

Схожі:

Сорок Рекомендацій iconКабінет міністрів україни І національний банк україни постанова від 28 серпня 2001 р. N 1124 Київ Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (fatf)
Иконання Конвенції Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів І психотропних речовин,...
Сорок Рекомендацій iconПоложення про організація навчального процесу підвищення кваліфікації вчителів за кредитно-модульною системою. О. В. Григор’єва Розгляд та затвердження регіональних навчальних програм, посібників, методичних рекомендацій
Фактори успішного застосування автентичних навчально-методичних комплектів видавництва «hueber» (Німеччина) у відповідності до Загальноєвропейських...
Сорок Рекомендацій iconТа це Ви І так все добре знаєте. Мабуть, ще краще за мене 
Подумати тільки: пройшло 4 роки нашого спільного, я б навіть сказала «подружнього» життя. Тепер йому двадцять, як І мені. Ми однолітки....
Сорок Рекомендацій iconХііі. Надання рекомендацій для зарахування
move to 0-17125813
Сорок Рекомендацій iconЗбірка методичних рекомендацій для курсантів кафедри
move to 1831-4090
Сорок Рекомендацій iconРозробка методичних рекомендацій по врахуванню особливостей того, кого навчають, при проектуванні інтерфейсу електронного підручника постановка проблеми
...
Сорок Рекомендацій iconПро методичні рекомендацій щодо застосування елементів двомовного навчання
move to 1812-11159
Сорок Рекомендацій iconЗвіт про проведення ІІ міжнародної науково-методичної конференції «лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення,
Міжнародної науково-методичної конференції «лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів...
Сорок Рекомендацій iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка
На конференції планується обговорення проблем та розробка рекомендацій за такими напрямами
Сорок Рекомендацій iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка
На конференції планується обговорення проблем та розробка рекомендацій за такими напрямами
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи