Державна податкова адміністрація україни icon

Державна податкова адміністрація україни
Скачати 298.91 Kb.
НазваДержавна податкова адміністрація україни
Дата25.08.2012
Розмір298.91 Kb.
ТипДокументи

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ


Н А К А З


21.05.2003 N 233


Про затвердження Положення про банк даних

про сумнівні фінансові операції


(Витяг)


На виконання п. 3 "Прикінцевих положень" Закону України від

28.11.2002 N 249-IV ( 249-15 ) "Про запобігання та протидію

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом",

п. 3 Плану заходів щодо забезпечення виконання у 2003 році Закону

України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)

доходів, одержаних злочинним шляхом" та з метою приведення

нормативних актів ДПА України у відповідність до зазначеного

Закону НАКАЗ У Ю:


1. Визнати такими, що втратили чинність, накази ДПА України

від 27.06.2001 N 261 "Про затвердження Положення про збір

інформації про сумнівні та значні фінансово-майнові операції" та

від 18.02.2002 N 78 ( v0078225-02 ) "Про затвердження Положення

про банк даних про сумнівні фінансові операції".


2. Затвердити Положення про банк даних про сумнівні

фінансові операції (далі - Положення) згідно з додатками до цього

наказу.


<...>


Голова Ю.Кравченко


Додаток 1

до наказу ДПА України

21.05.2003 N 233


ПОЛОЖЕННЯ

про банк даних про сумнівні фінансові операції


Розділ I. Загальні положення


Положення приймається з метою виконання п. 3 "Прикінцевих

положень" Закону України від 28.11.2002 N 249-IV ( 249-15 ) "Про

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом" та п. 3 Плану заходів щодо

забезпечення виконання у 2003 році цього Закону і визначає порядок

збору, аналізу, зберігання та обміну інформацією про сумнівні

фінансові операції.


Визначення термінів


Сумнівна фінансова операція - це фінансова операція, що

потребує посиленого контролю і відповідає хоча б одному з таких

критеріїв:

1. Обставини здійснення операції свідчать про відсутність

об'єктивного зв'язку між операцією та характером діяльності хоча б

одного з її учасників, здійснення операції при незвичних або

невиправдано заплутаних умовах (за рядом ознак така операція

істотно відрізняється від характерних операцій, що здійснюються

суб'єктами господарювання у тих самих галузях і сферах діяльності

з аналогічними групами товарів (робіт, послуг).


2. Використання під час здійснення операції коштів без

підтвердження джерела їх походження або із приховуванням чи

перекручуванням відомостей про походження коштів чи про їх

власника.


3. Наявність обгрунтованої підозри, що здійснювана операція

суперечить вимогам законодавства або іншим чином наперед веде до

завдання збитків державі, іншим суб'єктам правових відносин.


4. Сума, на яку здійснено операцію, не відповідає фінансовому

та майновому стану хоча б одного з її учасників.


5. Здійснення операції у зовнішньоекономічній діяльності, за

якою рівень цін не відповідає рівню цін на аналогічну продукцію

(товари, роботи, послуги), що склався на світовому ринку.


6. Перерахування суми коштів на рахунок особи, який відкрито

у банку, зареєстрованому в офшорній зоні, або на рахунок

анонімного власника за кордоном.


7. Здійснення попередньої оплати за імпортними контрактами,

предметом яких є імпорт товарів (робіт, послуг) нематеріального

характеру на суму, що перевищує 30 відсотків вартості таких

товарів (робіт, послуг).


8. Зарахування протягом дня на відкритий клієнтом у банку

рахунок коштів від кількох учасників ринку фінансових послуг, які

того самого дня різними способами переводяться у готівку або

переказуються на інший рахунок, унаслідок чого на кінець

операційного дня на такому рахунку не залишається коштів або їх

сума істотно зменшується.


9. Зарахування на рахунок або списання з рахунку особи коштів

в іноземній валюті за зовнішньоекономічними договорами

(контрактами), які фактично не виконуються.


10. Списання з рахунку або зарахування на рахунок юридичної

особи коштів у готівковій формі, не пов'язане з характером

діяльності цієї юридичної особи.


11. Здійснення операцій, за якими одні і ті самі корпоративні

права, цінні папери та інші фінансові інструменти неодноразово

продаються і викуповуються однією і тією особою.


12. У разі придбання громадянами, які працюють не за місцем

основної роботи у суб'єктів господарювання (роботодавців),

товарно-матеріальних цінностей за ціною, нижчою ніж балансова

вартість на день здійснення такої операції.


13. При проведенні різного роду розиграшів, конкурсів, акцій

із врученням призів, оформлення яких здійснюються у вигляді

продажу таких виграшів за цінами, значно нижчими ніж їх ринкова

вартість.


14. Здійснення операцій за умови, якщо сума, на яку вона

проводиться, дорівнює чи перевищує 80 000 гривень або дорівнює чи

перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 80 000 гривень, та

має одну або більше наступних ознак:

1) переказ грошових коштів на анонімний (номерний) рахунок за

кордон і надходження грошових коштів з анонімного (номерного)

рахунку з-за кордону, а також переказ коштів на рахунок, відкритий

у фінансовій установі в країні, що віднесена Кабінетом Міністрів

України до Переліку офшорних зон ( 77-2003-р );

2) купівля (продаж) чеків, дорожніх чеків або інших подібних

платіжних засобів за готівку;

3) зарахування або переказ грошових коштів, надання або

отримання кредиту (позики), проведення фінансових операцій з

цінними паперами у випадку, коли хоча б одна із сторін є фізичною

або юридичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце

проживання чи місцезнаходження в країні (на території), яка не

бере участь в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним

шляхом, та фінансуванню тероризму, або однією з сторін є особа, що

має рахунок в банку, зареєстрованому у зазначеній вище країні

(території);

4) переказ коштів у готівковій формі за кордон з вимогою

видати одержувачу кошти готівкою;

5) зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з їх

подальшим переказом того самого або наступного операційного дня

іншій особі;

6) зарахування грошових коштів на рахунок чи списання

грошових коштів з рахунку юридичної особи, період діяльності якої

не перевищує трьох місяців з дня її реєстрації, або зарахування

грошових коштів на рахунок чи списання грошових коштів з рахунку

юридичної особи у випадку, якщо операції на зазначеному рахунку не

проводилися з моменту його відкриття;

7) відкриття рахунку з внесенням на нього коштів на користь

третьої особи; обмін банкнот, особливо іноземної валюти, на

банкноти іншого номіналу; проведення фінансових операцій з цінними

паперами на пред'явника, не розміщеними в депозитаріях, та

придбання цінних паперів за готівку;

8) виплата фізичній особі страхового відшкодування або

отримання страхової премії;

9) виплата особі виграшу в лотерею, казино або в іншому

гральному закладі;

10) розміщення дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та

інших цінностей в ломбардах;

11) дострокове погашення векселів з дисконтом 20 відсотків

номіналу і більше за операціями з поставки товарів (виконання

робіт, надання послуг) нематеріального характеру;


15. Інші обставини фінансово-господарської діяльності, коли є

підстави вважати, що фінансова операція проводиться з метою

легалізації (відмивання) доходів.

Банк даних про сумнівні фінансові операції - це сукупність

відомостей інформаційних баз даних щодо фінансових операцій, які

проводяться суб'єктами підприємницької діяльності та фізичними

особами і відповідають критеріям сумнівних. Метою формування банку

даних про сумнівні фінансові операції є створення інформаційних

масивів для здійснення комплексного аналізу відомостей щодо

знаходження доходів у нелегальному обігу, виявлення тенденцій і

механізмів, які використовуються у процесах легалізації злочинних

доходів, та розробки заходів протидії таким проявам.

Інформаційні бази даних - це групи взаємопов'язаних

задокументованих одиниць інформації, які об'єднані в

автоматизованих інформаційних системах за певними ознаками,

описують взаємовідносини та фінансово-майновий стан суб'єктів

підприємницької діяльності і фізичних осіб. Така інформація

належить до інформації з обмеженим доступом і має конфіденційний

характер.

Збір інформації про сумнівні фінансові операції - це процес

відбору даних про фінансові операції, перевірки їх на

відповідність критеріям сумнівних операцій, документування та

накопичення в автоматизованих інформаційних системах з метою:

виявлення фінансових операцій, які використовуються для

легалізації доходів, одержаних злочинним" шляхом;

запобігання використання суб'єктів підприємницької діяльності

та фізичних осіб для легалізації доходів, здобутих злочинним

шляхом;

проведення аналітичної роботи та обміну інформацією.

Легалізація (відмивання) доходів - це вчинення дій,

спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження

коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або

майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так

само набуття, володіння або використання коштів або іншого майна,

за умови усвідомлення особою, що вони були доходами, з метою

надання правомірного вигляду володінню, користуванню або

розпорядженню доходами або дій, спрямованих на приховування джерел

походження таких доходів.

Інформація про сумнівні фінансові операції - це

систематизований виклад узагальнених результатів аналізу певного

масиву відомостей з банку даних про сумнівні фінансові операції,

який дозволяє робити висновки про можливе відмивання доходів,

одержаних злочинним шляхом, та доцільність перевірки обставин

здійснення зазначених операцій.

Моніторинг фінансових операцій - це процес відстеження

послідовності фінансових операцій, відбору тих, що відповідають

заздалегідь визначеним критеріям сумнівності (операцій, аномальних

для масиву даних, які обробляються), та їх аналізу з метою

встановлення тенденцій, прогнозування процесів, виявлення схем і

механізмів відмивання, універсальних для різних сфер і галузей

діяльності.

Аналіз інформації - це процес обробки певного масиву

відомостей з банку даних про сумнівні фінансові операції з метою

встановлення відносин та причинно-наслідкових зв'язків між

суб'єктами, що склалися у процесі їх реєстрації та ведення

фінансово-господарської діяльності і можуть свідчити про

відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зберігання інформації - це комплекс заходів, спрямований на

забезпечення збереження повноти і цілісності сформованих масивів

даних про сумнівні фінансові операції, створення і підтримання

належних умов для їх використання, а також запобігання

несанкціонованому доступу, поширенню і використанню.

Обмін інформацією - це контрольований процес передачі

підрозділам державної податкової служби в межах компетенції

вибіркових відомостей з інформаційних баз даних, а також передачі

для розгляду та прийняття рішень інформаційно-аналітичних розробок

про факти проведення сумнівних фінансових операцій з метою

виконання завдань боротьби з відмиванням доходів, одержаних

злочинним шляхом.

До обміну інформацією відноситься також циркуляція масивів

відомостей інформаційних баз даних між Департаментом боротьби з

відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА України та

підпорядкованими підрозділами з метою інформаційного забезпечення

формування банку даних про сумнівні фінансові операції та

проведення фінансових розслідувань, передача вибіркових відомостей

та узагальненої інформації уповноваженому органу з питань

фінансового моніторингу, іншим державним органам виконавчої влади

у сфері боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним

шляхом.


Розділ II. Порядок збору інформації про сумнівні

фінансові операції


Робота по збору даних про сумнівні фінансові операції

здійснюється підрозділами державної податкової служби у наступному

порядку:

1) службові особи підрозділів податкової служби у процесі

виконання своїх функціональних обов'язків, у тому числі під час

проведення документальних перевірок суб'єктів підприємницької

діяльності - фізичних і юридичних осіб у випадках виявлення

фінансових операцій з ознаками сумнівних невідкладно інформують

про це керівника податкового органу доповідною запискою (рапортом)

для розгляду і прийняття рішення;

2) у 3-денний термін від моменту отримання доповідної записки

(рапорту) керівник податкового органу направляє дані про виявлення

сумнівної фінансової операції за формою згідно з додатком 2 в

електронному вигляді або на паперових носіях на ім'я начальника

УПМ в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та

Севастополі, який розглядає її і передає до управління боротьби з

відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, для первинної

перевірки, внесення до баз даних і поглибленого аналізу;

3) у разі неподання (несвоєчасного подання) доповідної

записки (рапорту) про виявлення фінансової операції з ознаками

сумнівної, зволікання і бездіяльності, що призвели до порушення

термінів проходження такої інформації, службові особи підрозділів

державної податкової служби України, відповідальні за виконання

зазначених процедур, притягаються до дисциплінарної

відповідальності;

4) співробітники управлінь боротьби з відмиванням доходів,

одержаних злочинним шляхом, до функціональних обов'язків яких

входить збір, реєстрація та збереження даних про сумнівні

фінансові операції, проводять їх первинну перевірку і відбір щодо

відповідності критеріям сумнівності, визначеними у розділі І цього

Положення, з метою внесення до банку даних про сумнівні фінансові

операції та інформування Департаменту боротьби з відмиванням

доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА України.


При відкритті картки позначенню цифровими кодами підлягають:

1) номер картки з повідомленням про сумнівні операції, який

має формат XX/YY/2222, де XX - код регіону України, де виявлено

сумнівні операції, YY - код регіону України - місця реєстрації або

проживання (для фізичних осіб) суб'єкта, ZZZZ - порядковий номер

картки;

2) коди регіону України для суб'єкта і його контрагента. Для

нерезидента проставляється код країни світу відповідно до

загальнодержавного Класифікатора країн світу (ДК 007-96)

( v0160207-96 );

3) код структурного підрозділу органу державної податкової

служби (згідно з штатним розкладом), який повідомив про виявлення

сумнівних фінансових операцій;

4) типи операцій позначаються кодами згідно з порядковими

номерами у переліку критеріїв сумнівних операцій, що зазначені у

розділі I цього Положення та найбільш повно відповідають

обставинам здійснення операцій.

Кодування карток, суб'єктів та сумнівних операцій

здійснюється підрозділами боротьби з відмиванням доходів,

одержаних злочинним шляхом на етапі внесення карток до АРМу "Збір

інформації про сумнівні операції".

Якщо у ході роботи по вже встановлених суб'єктах додатково

виявляються однорідні сумнівні фінансові операції, відомостями про

такі операції доповнюється інформація по раніше відкритих картках.

Відомості про кількість внесених повідомлень, кількість і

суму виявлених сумнівних операцій щотижня надсилаються до

Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним

шляхом, ДПА України в порядку та за формою, встановленими наказом

ДПА України від 09.04.2003 N 165 "Про внесення змін та доповнень

до наказу ДПА України від 30.12.2001 N 530".

З метою недопущення незаконного поширення інформації, у тому

числі при розшифровці та передачі інформації про внесені

відомості, відповідальні посадові особи зобов'язані забезпечити

захист інформації, яка стала їм відома внаслідок виконання

завдань, передбачених цим Положенням;

5) відповідальність за коректність внесення відомостей у банк

даних про сумнівні фінансові операції несуть посадові особи,

призначені відповідальними за вказану ділянку роботи згідно з їх

посадовими інструкціями.


Розділ III. Джерела інформації, аналіз і обмін їх

відомостями


АРМ "Збір інформації про сумнівні операції"


Наповнюється інформацією на підставі викладеного в розділі II

цього Положення порядку збору даних про сумнівні фінансові

операції.

Зазначена інформація щомісяця до 5 числа або в міру

накопичення 50 невідправлених карток надсилається до Департаменту

боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА

України.

При надходженні інформації до Департаменту відбувається її

обробка і аналіз.

Картки, відкриті по суб'єктах інших регіонів України, та

картки, у яких контрагентами суб'єктів сумнівних фінансових

операцій зазначені резиденти з інших регіонів України (позначені

відповідними кодами таких регіонів), щомісячно направляються

Департаментом до відповідних регіональних підрозділів боротьби з

відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, для використання

в роботі.

Інформація про сумнівні операції перебуває на постійному

обліку з моменту внесення до АРМу. У разі проведення перевірок,

результати яких підтверджують (або не підтверджують) незаконність

операцій, до карток вносяться відповідні пояснення з реквізитами

актів документальних перевірок, у яких задокументовано наявність

або відсутність порушень.

Наявна в базі даних інформація про відкриті картки

використовується для аналізу процесів і прогнозування тенденцій,

пов'язаних з відмиванням доходів, ідентифікації суб'єктів -

учасників сумнівної діяльності та інших дій, пов'язаних з

контролем організації роботи підрозділів боротьби з відмиванням

доходів, одержаних злочинним шляхом (визначення підстав початку

фінансових розслідувань, погодження міжнародних запитів тощо).


АРМ "СФН" ("Сумнівні фірми-нерезиденти")


Наповнюється даними стосовно підприємств - нерезидентів

України, чиї реквізити присутні у зовнішньоекономічних угодах,

платіжних та інших документах, які пов'язані з виконанням

резидентами України фінансових і майнових зобов'язань за такими

угодами і мають наступні ознаки:

- не зареєстровані у країнах перебування згідно з чинним на

території цих країн законодавством;

- зареєстровані неналежним чином, з порушеннями встановленого

порядку;

- припинили свою діяльність;

- мають засновниками фізичних і юридичних осіб - резидентів

України та/або директорами (розпорядниками рахунків,

представниками) громадян України;

- виявлені інші ознаки їх підконтрольності резидентам

України, у тому числі з метою здійснення сумнівних фінансових

операцій;

- дані, отримані через Інтерпол, торговельно-економічні

місії у складі дипломатичних представництв України за кордоном та

інші канали міжнародного співробітництва, у відповідь на запити і

клопотання щодо надання правової допомоги.

Дані отримуються через канали Інтерполу або

торговельно-економічних місій у складі дипломатичних представництв

України за кордоном на міжнародні запити, оформлені підрозділами

державної податкової служби у зв'язку із взаємовідносинами

нерезидентів з фізичними та юридичними особами - резидентами

України. Первинні відомості заносяться до бази даних на стадії

направлення міжнародних запитів з метою інформування про виявлення

сумнівних операцій (база даних АРМ "Збір інформації про сумнівні

операції") та уникнення дублювання при розслідуванні справ

міжрегіонального характеру.

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних

злочинним шляхом, УПМ ДПА в Автономній Республіці Крим, областях,

містах Києві та Севастополі у разі надходження зазначеної

інформації, в тому числі повідомлень про здійснені запити та

відповідей позитивного змісту, надсилають її до Департаменту

боротьби з відмиванням доходів, одержаним злочинним шляхом, ДПА

України щомісяця до 5 числа або в міру надходження.

При надходженні до Департаменту боротьби з відмиванням

доходів, одержаних злочинним шляхом повідомлень до АРМу "СФН", у

яких містяться відомості про наявність відповідей (позитивного чи

негативного змісту), проводиться звірка реквізити нерезидентів з

відомостями АРМу "Митниця" (для визначення інших українських

контрагентів та виявлення міжрегіональних схем діяльності).

Відповідна розширена інформація АРМу "СФН", доповнене відомостями

АРМу "Митниця", направляється до регіональних підрозділів боротьби

з відмиванням доходів, одержаних злочиннім шляхом, для

використання в роботі.


Принципи аналізу даних АРМу "СФН"


1. За допомогою баз даних АРМів "Митниця", "Перерахування

валютних цінностей" проводиться відбір суб'єктів підприємницької

діяльності, які мали взаємовідносини із "сумнівною"

фірмою-нерезидентом (дані про "сумнівність" якої отримані у

встановленому порядку міжнародного співробітництва).

При аналізі відбираються всі вантажні митні декларації (ВМД),

де у відповідних реквізитах нерезидента зазначені назва та адреса

"сумнівної" фірми-нерезидента. Виводиться загальна сума поставки

товару.


2. Максимально використовуючи відомості з усіх доступних

джерел інформації (спеціалізовані засоби масової інформації,

Інтернет, оперативна інформація тощо), проводиться порівняльний

аналіз цін на товари щодо їх можливого заниження чи завищення з

метою штучного зменшення зобов'язань по сплаті податків та інших

платежів до бюджету, приховування валютної виручки (встановлення

оперативним шляхом або шляхом прогнозного розрахунку по даних

ВМД).


3. З метою виявлення злочинного угрупування та афілійованих

осіб відбирається інформація "AIC OP" про керівників і засновників

(по кодах ДРФО і прізвищах - для фізичних осіб, по кодах ЄДРПОУ і

назвах - для юридичних осіб), банки, банківські рахунки та інше.


4. Відомості по кожній встановленій фізичній особі

порівнюються з даними про пов'язані з нею СПД та (з баз даних

зовнішніх джерел) про інвестиції, інші форми придбання активів

підприємств, рухомого і нерухомого майна.

Оскільки у разі оформлення запитів, перш за все з метою

підтвердження легітимності підприємств-нерезидентів, а також

взаємовідносин з ними українських СПД, має місце робота, що

пов'язана з виявленням сумнівних операцій, у плануванні та

здійсненні яких підозрюються українські резиденти, зокрема:

1) операції мають міждержавний характер;

2) операції пов'язані з відтоком валюти за межі України,

незаконним відкриттям валютних рахунків і здійсненням по них

операцій, в тому числі пов'язаних з відмиванням коштів;

3) операції проводяться за участю осіб, які мали відношення

до створення раніше виявлених "сумнівних" фірм-нерезидентів та

проведення інших операцій, спрямованих на одержання доходів з

порушеннями вимог законодавства та відмивання доходів, одержаних

злочинним шляхом.

При цьому повинно здійснюватися відповідне корегування

відомостей бази даних АРМ "Збір інформації про сумнівні операції"

в частині доповнення повідомленнями про сумнівні фінансові

операції.


АРМ "Перерахування валютних цінностей"


Наповнюється даними, одержаними за результатами розгляду

реєстрів і відпрацювання первинних документів, які є підставою для

купівлі вітчизняними суб'єктами ЗЕД іноземної валюти, зокрема

відомостями про операції щодо:

- купівлі суб'єктами підприємництва на міжбанківському

валютному ринку іноземної валюти у сумі, яка дорівнює чи перевищує

в еквіваленті 500 000 гривень;

- перерахування суб'єктами підприємництва національної валюти

на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів.


Принципи аналізу даних АРМу "Перерахування валютних

цінностей"


1. По кожній операції щодо купівлі іноземної (валюти) у сумі,

яка дорівнює чи перевищує в еквіваленті 500 000 гривень, або

перерахування суб'єктами підприємництва національної валюти на

кореспондентські рахунки банків-нерезидентів заводиться окрема

картка, яка наповнюється інформацією:

- про платника податків, який має наміри здійснити операцію;

- відібрану з первинних документів, що є підставою для

проведення операції;

- про результати аналізу фінансово-господарської діяльності

суб'єкта підприємництва та перевірки законності операції (оцінка

діяльності СПД, джерело походження коштів, опис схеми поставки,

реалізації та розрахунків тощо);

- додатковою інформацією, яка сприяє розгорнутій

характеристиці суб'єкта підприємництва.


2. Відповідна інформація разом з іншими

інформаційно-аналітичними базами даних внутрішніх та зовнішніх

джерел є однією із складових, яка характеризує діяльність суб'єкта

підприємництва.


АРМ "Митниця"


Наповнюється даними Державної митної служби України

(регіональних митниць) про експортно-імпортні операції, що

дорівнюють або перевищують 500 000 гривень.


Принципи аналізу митної інформації


1. Аналіз динаміки товарних потоків по галузях і видах

ліквідної продукції з метою виявлення тенденцій у розвитку

зовнішньоекономічних відносин та їх зв'язку з відмиванням доходів.


2. Аналіз експортно-імпортних операцій стосовно заниження цін

у порівнянні з рівнем цін на аналогічні товари (продукцію) на

світовому ринку з метою створення і приховування неконтрольованих

доходів.


3. Аналіз імпорту товарів резидентами, які користуються

пільгами з оподаткування податком на додану вартість, включаючи

умовне нарахування ПДВ при здійсненні імпортних операцій, з метою

виявлення фактів зловживань, встановлення та прогнозу факторів

впливу пільгових режимів оподаткування на загальний результат

економічної діяльності.


4. Аналіз зовнішньоекономічних операцій, у яких

використовуються реквізити суб'єктів підприємницької діяльності,

зареєстрованих в офшорних зонах, інших країнах і територіях зі

спрощеними системами реєстрації та державного контролю стосовно

виявлення схем і механізмів приховування неконтрольованих доходів

та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.


5. Аналіз здійснення бартерних операцій і операцій з

давальницькою сировиною у сфері зовнішньоекономічної діяльності.


6. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів

підприємницької діяльності, у яких мало місце неповернення

валютної виручки, з метою встановлення причин та можливих фактів

приховування доходів за кордоном.


7. Аналіз зовнішньоекономічних операцій суб'єктів

підприємницької діяльності, які здійснюють операції по мінімізації

платежів до бюджету і мають, зокрема, такі ознаки:

- операції у значних обсягах здійснюються нещодавно

зареєстрованими СПД;

- експортуються певне обладнання або товари (продукція) за

незвичайно високою вартістю чи не характерні для основної

діяльності резидентів (псевдо-експорт);

- спостерігається значний обсяг зовнішньоекономічних операцій

при незначних сумах сплачених податків;

- при укладанні зовнішньоекономічних контрактів

використовуються треті фірми-нерезиденти.

У процесі моніторингу фінансових операцій аналізу також

підлягають:

1. Фінансово-майнові операції, якщо сума, на яку вони

проводяться, дорівнює чи перевищує 250 000 гривень або дорівнює

або перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 250 000

гривень, з існуючих інформаційних джерел, а саме:

- відомості Фонду державного майна України (інформація про

приватизацію державного майна, проведена протягом 1991-2003

років);

- відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового

ринку (інформація про власників або номінальних утримувачів більше

ніж 10 відсотків акцій емітента);

- відомості управлінь державної автоінспекції Головних

управлінь (управлінь) МВС в Автономній Республіці Крим, областях,

містах Києві та Севастополі (інформація про власників

автомобілів);

- відомості бюро технічної інвентаризації (інформація про

власників квартир, будівель та цілісних майнових комплексів);

- відомості органів землевпорядкування (інформація про

власників земельних ділянок: у містах і передмісті - площею понад

0,05 га, в інших населених пунктах - площею понад 0,3 га, за

межами населених пунктів - площею 2 га і більше).

Шляхом аналізу інформації бази даних "AIC OP" проводиться

відбір підприємств, керівники та засновники яких придбали у

власність дороге майно або майнові права (за інформацією,

отриманою з інших джерел, - ДАІ, бюро технічної інвентаризації,

регіональних підрозділів Держкомзему України, територіальних

відділень Комісії з цінних паперів та фондового ринку).

На підставі отриманої інформації вартість майна, придбаного

зазначеними особами, порівнюється з отриманими і задекларованими

доходами.


2. Інформація про купівлю акцій на вторинному ринку згідно з

додатком "З" до декларації про прибуток (підприємства)

( z0313-97 ).

З метою виявлення фактів відмивання доходів при здійсненні

приватизації і купівлі акцій, правильного визначення обсягу

оподаткування чи рівня збитковості підприємства проводиться

аналітичне опрацювання звітності через систему порівняльних

характеристик та аналіз структури валових доходів і валових витрат

підприємства.

Аналізується фінансово-господарська діяльність СПД по пунктах

29.1, 29.2, 29.3, 29.4 та 29.6 додатка "З" - "Витрати по операціях

з борговими зобов'язаннями та валютними цінностями" декларації про

прибуток підприємства з використанням даних АРМу "Галузь".

Витрати, пов'язані з операціями купівлі-продажу цінних паперів,

відображаються у рядках 29.1, 29.2, 29.3, 29.4 додатка "З". Рядок

29.6 заповнюють підприємства, засновниками яких є нерезиденти.

Відбираються підприємства, що відобразили витрати на суму, що

дорівнює чи перевищує 250 000 гривень, та аналізуються згідно з

АРМом "Галузь" нарахування сумарного податку (без податку на

заробітну плату), податку на прибуток. Потім проводиться

поглиблений аналіз наданої підприємством звітності і податкових

розрахунків для викриття істотних змін у рівні показників

фінансово-господарської діяльності та інших фактів, що викликають

сумніви. При заповненні рядка 29.6 слід перевірити платника щодо

дотримання обмежень для платників, 50 або більше відсотків

статутного фонду яких перебуває у власності або управлінні

нерезидентів.

Аналогічний аналіз проводиться за даними декларації про

прибуток банківської установи ( z0281-03 ), декларації про доходи

страховика ( z0280-03 ) та декларації про прибуток підприємств

( z0271-03 ), основною діяльністю яких є виробництво

сільськогосподарської продукції.


3. Дані щодо неповернення валютної виручки від здійснених

валютних операцій та продукції за імпортними операціями на

підставі аналізу бази даних Національного банку України

(інформація про порушення резидентами встановлених законодавством

України термінів розрахунків в іноземній валюті під час здійснення

експортних операцій та термінів надходження продукції за

імпортними операціями після здійснення платежів).

З метою виявлення фінансових операцій, які підпадають під

визначення сумнівних, на підставі зазначеної інформації

проводиться аналіз українських СПД та їх іноземних партнерів щодо

відтоку значних сум коштів за кордон, а також встановлення

банківських установ України, через які проводились розрахунки.


4. Інформація про суб'єктів підприємницької діяльності -

юридичних та фізичних осіб, які відповідно до чинного

законодавства України про обов'язкове державне пенсійне

страхування сплатили збір від операцій купівлі валюти до

Пенсійного фонду України.

Для здійснення контролю за операціями на валютному ринку

України та упередження діяльності тіньових структур на ньому

запроваджено аналіз вказаної інформації, за результатами якого

проводиться ідентифікація платників обов'язкового збору щодо

фіктивності, відповідності показників податкової звітності обсягам

закупленої іноземної валюти, даним митної служби тощо.


5. Інформація про суб'єктів підприємницької діяльності,

від'ємне нарахування ПДВ яких дорівнює чи перевищує 250 000

гривень (АРМ "Галузь").

Етапи аналізу:

- відбір СПД, які задекларували бюджетне відшкодування ПДВ;

- відбір по коду ЄДРПОУ інформації АРМу "Митниця" про

здійснення цими суб'єктами експортно-імпортних операцій.

З метою недопущення фактів псевдоекспорту та відмивання

коштів через необгрунтовані заяви на відшкодування ПДВ

проаналізувати:

- характер діяльності резидента;

- характер продукції, що експортується;

- чи є експортер контрактоутримувачем;

- інформацію про нерезидента (офшорна зона; зона із

спрощеними режимами реєстрації та оподаткування; використання

третіх фірм-нерезидентів при укладанні зовнішньоекономічних угод);

- умови поставки згідно з міжнародними правилами тлумачення

комерційних термінів (INCOTERMS) ( 988_007 ).


Розділ IV. Порядок зберігання і передачі відомостей

з банку даних про сумнівні фінансові операції


Для забезпечення системної і ритмічної роботи по створенню та

аналізу банку даних про сумнівні фінансові операції в підрозділах

боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом,

призначаються працівники, яким ставиться у функціональні обов'язки

супроводження, заповнення та постійний аналіз відомостей існуючих

баз даних з метою встановлення фактів приховування та маскування

незаконного походження коштів і доходів, їх справжнього характеру,

джерел набуття та визначення сумнівності фінансово-майнових

операцій. Вказані співробітники дотримуються в роботі вимог

Інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів,

справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять

конфіденційну інформацію, що є власністю держави в системі

державної податкової служби України 3).


---------------

3) Наказ ДПА України від 26.12.2000 N 668 "Про затвердження

Інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів,

справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять

конфіденційну інформацію, що є власністю держави в системі

державної податкової служби України".


Для забезпечення безпеки інформації, яка зібрана і циркулює в

інформаційній системі банку даних про сумнівні фінансові операції,

її розміщують на окремих серверах управлінь боротьби з відмиванням

доходів, одержаних злочинним шляхом, УПМ ДПА в Автономній

Республіці Крим, областях, м. Києві та Севастополі, а за їх

відсутності - на окремих ПЕОМ із впровадженням комплексної системи

захисту інформації відповідно до чинних нормативних актів з

технічного захисту інформації.

Всі роботи щодо наповнення та зберігання інформаційних

ресурсів баз даних розпочинати після створення режимних умов, які

мають відповідати рівню конфіденційності інформації та виключати

можливість безконтрольного використання інформації і забезпечувати

збереження матеріальних носіїв.

У процесі збору інформації, внесення її до баз даних та

обміну такою інформацією дотримується режим конфіденційності.

Обробка інформації з обмеженим доступом конфіденційного характеру

засобами електронно-обчислювальної техніки без вжиття необхідних

заходів щодо запобігання встановленого режиму - забороняється.

Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних

злочинним шляхом, УПМ ДПА в Автономній Республіці Крим, областях,

містах Києві та Севастополі постійно здійснюють заходи щодо

поповнення банку даних про сумнівні фінансові операції і

надсилають додатково отриману інформацію кожного 5-го числа місяця

до Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних

злочинним шляхом, ДПА України.

Повідомлення про сумнівну фінансову операцію береться на

облік підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних

злочинним шляхом.

Відомості, викладені у повідомленні, використовуються з метою

аналізу та перевірок, визначення ознак сумнівності та виявлення

ознак предикатного злочину і дій, що можуть свідчити про

легалізацію (відмивання) доходів, набутих злочинним шляхом.

За результатами аналізу даних про сумнівні фінансові операції

у разі виявлення дій, що свідчать про легалізацію (відмивання)

доходів, або ознак того, що джерелом походження останніх є

вчинення злочину, висновок разом з матеріалами перевірки

надсилається до відповідних підрозділів державної податкової

служби або правоохоронного органу за підслідністю для вирішення

питання про притягнення винних до кримінальної відповідальності. У

супровідному листі (службовій записці) має міститися вимога про

обов'язкове повідомлення щодо прийнятого рішення, вжитих заходів

та результатів відпрацювання наданої інформації.

У разі непідтвердження дій, що свідчать про легалізацію

(відмивання) доходів, або якщо не виявлено ознак, які свідчать про

злочинне походження доходів, складається висновок про закінчення

перевірки. У разі якщо за результатами перевірки в рамках діючого

законодавства неможливо однозначно трактувати наявність або

відсутність зазначених ознак, операції залишаються на обліку.

Підрозділи боротьби з відмиванням доходів, одержаних

злочинним шляхом, інформують інші підрозділи ДПА в Автономній

Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі у відповідь

на письмові запити щодо здійснення суб'єктами підприємницької

діяльності та фізичними особами сумнівних фінансових операцій або

виявлених порушень.

Запити на одержання інформації оформлюються у формі службових

записок за підписом начальника управління відповідного підрозділу

державної податкової служби або особи, яка виконує його обов'язки,

реєструються і передаються до управлінь боротьби з відмиванням

доходів, одержаних злочинним шляхом, УПМ ДПА в Автономній

Республіці Крим, областях, м. Києві та Севастополі.

Начальники управлінь боротьби з відмиванням доходів,

одержаних злочинним шляхом, або особи, що виконують їх обов'язки,

розглядають запити, забезпечують підготовку і передачу в

установленому порядку інформації з банку даних про сумнівні

фінансові операції підрозділам державної податкової служби

України, які виступають ініціаторами запитів.

Інформація надається за результатами аналізу відомостей з

банку даних про сумнівні фінансові операції у вигляді аналітичних

записок із супровідною службовою запискою за підписом начальника

управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним

шляхом, або особи, що виконує його обов'язки.

Інформація для інших державних органів, у тому числі митних,

судових, правоохоронних (прокуратури, Служби безпеки, Міністерства

внутрішніх справ України) надається за письмовими запитами,

підписаними керівниками відповідних центральних (регіональних)

підрозділів таких органів або особами, що виконують їх обов'язки

на ім'я Голови ДПА України або його першого заступника -

начальника податкової міліції України (голів ДПА або їх перших

заступників - начальників УПМ в Автономній Республіці Крим,

областях, м. Києві та Севастополі).

Передача інформації уповноваженому органу виконавчої влади з

питань фінансового моніторингу, у тому числі надання

автоматизованого доступу до баз даних, проводиться у встановленому

чинним законодавством порядку з дотриманням вимог щодо захисту

конфіденційної електронної інформації через Департамент боротьби з

відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА України.

Передача інформації проводиться з обов'язковою реєстрацією у

журналах обліку документів та магнітних носіїв інформації, які

ведуться в підрозділах боротьби з відмиванням доходів, одержаних

злочинним шляхом, згідно з формами, затвердженими наказом ДПА

України від 26.12.2000 N 668.


Департамент боротьби з відмиванням доходів,

одержаних злочинним шляхом, ДПА України


Додаток 2

до наказу ДПА України

21.05.2003 N 233


Надається підрозділу боротьби

з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом,

інформація про сумнівні фінансові операції


Структурний підрозділ, що повідомляє інформацію


Код та назва структурного підрозділу _____________________________

Посадова особа ___________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

Телефон:__________ Факс: ___________________


ІНФОРМАЦІЯ

про суб'єктів та сумнівні фінансові операції

Код картки 4) ____


I. Суб'єкт (фізична особа):


1. Код регіону України __________________________ (для резидентів)

2. Код країни _________________________________ (для нерезидентів)

3. Ідентифікаційний номер: _______________________________________

4. Прізвище: _____________________________________________________

5. Ім'я: _________________________________________________________

6. По батькові: __________________________________________________

7. Адреса: _______________________________________________________

8. МФО і назва банку 5): _________________________________________

9. Банківський рахунок 5): _______________________________________

10. Місце отримання доходів:______________________________________

(код ЄДРПОУ, назва підприємства)

11. Код (або коди) сумнівних операцій ____________________________

12. Короткий зміст проведеної фінансової операції та ознаки

сумнівності її проведення (при можливості додаються копії

документів або інша інформація):__________________________________

Додаткова інформація на __ аркушах.


II. Суб'єкт підприємницької діяльності:


1. Код регіону України __________________________ (для резидентів)

2. Код країни _________________________________ (для нерезидентів)

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: ______________ Дата реєстрації

в ОДПС: _____________

3. Назва: ________________________________________________________

4. Адреса: _______________________________________________________

5. Вид діяльності: _______________________________________________

6. Керівник: _____________________________________________________

7. Ідентифікаційний номер: _______________________________________

8. МФО і назва банку: ____________________________________________

9. Банківські рахунки: ___________________________________________

10. Код (або коди) сумнівних операцій: ___________________________

11. Короткий зміст проведеної фінансової операції та ознаки

сумнівності її проведення (при можливості додаються копії

документів або інша інформація): _____________________________

Додаткова інформація на __ аркушах.


III. Контрагент (суб'єкт підприємницької діяльності або фізична

особа):


1. Код регіону України __________________ (для резидентів України)

2. Код країни _________________________________ (для нерезидентів)

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ДРФО): ________________________

3. Назва: ________________________________________________________

3. Адреса: _______________________________________________________

4. Керівник ______________________________________________________

6. МФО і назва банку: ____________________________________________

7. Банківські рахунки: ___________________________________________

Підпис посадової особи, яка заповнила картку _______ Дата ________

Результати перевірки: ____________________________________________


---------------

4) Кодування карток, суб'єктів та сумнівних операцій (пункти

1, 2, 11 розділу І, пункти 1,2, 10 розділу II, пункти 1, 2 розділу

III) здійснюється підрозділами боротьби з відмиванням доходів,

одержаних злочинним шляхом, на етапі внесення карток до АРМу "Збір

інформації про сумнівні операції".

5) У пунктах 8, 9 розділів I і II, пунктах 6, 7 розділу III

проставляються реквізити банківських рахунків, які були

використані для проведення сумнівних операцій.

Схожі:

Державна податкова адміністрація україни iconДержавна податкова адміністрація україни

Державна податкова адміністрація україни iconНавчально-методичний відділ
Державна податкова адміністрація україни національний університет державної податкової служби україни
Державна податкова адміністрація україни iconМетодичні рекомендації до оформлення та видання навчально-методичних розробок військового навчального підрозділу
Державна податкова адміністрація україни національний університет державної податкової служби україни
Державна податкова адміністрація україни iconМетодичні рекомендації до оформлення та видання навчально-методичних розробок військового навчального підрозділу
Державна податкова адміністрація україни національний університет державної податкової служби україни
Державна податкова адміністрація україни iconПоложення про формування, затвердження та видання навчально-методичного комплексу дисципліни Розглянуто і схвалено на засіданні Вченої ради Національного
Державна податкова адміністрація україни національний університет державної податкової служби україни
Державна податкова адміністрація україни iconДержавна податкова адміністрація України національний університет державної податкової служби україни річний звіт за 2009-2010 навчальний рік
Розглянутий та затверджений на розширеному засіданні Вченій раді університету протокол №9 від 30 червня 2010 р
Державна податкова адміністрація україни iconДержавна податкова Служба України національний університет державної податкової служби україни
Керівникові
Державна податкова адміністрація україни iconДержавна податкова служба україни національний університет державної податкової служби України
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Державна податкова адміністрація україни iconДержавна податкова служба україни національний університет державної податкової служби України
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Державна податкова адміністрація україни iconІнформаційний пакет учасника ІІІ всеукраїнського інтелектуального конкурсу
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи