Міністерство фінансів україни icon

Міністерство фінансів україни
Скачати 58.26 Kb.
НазваМіністерство фінансів україни
Дата25.08.2012
Розмір58.26 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ


Н А К А З


12.08.2003 N 94/387


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 серпня 2003 р.

за N 740/8061


Про затвердження Порядку надання

Держфінмоніторингом ДПА України

узагальнених матеріалів щодо фінансових

операцій, які можуть бути пов'язані

з легалізацією (відмиванням) доходів,

одержаних злочинним шляхом, та отримання

інформації про хід їх опрацювання


Відповідно до Законів України "Про запобігання та протидію

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"

( 249-15 ), "Про державну податкову службу в Україні " ( 509-12 ),

"Про міліцію" ( 565-12 ), "Про оперативно-розшукову діяльність"

( 2135-12 ) НАКАЗ У Є М О:


1. Затвердити Порядок надання Держфінмоніторингом ДПА України

узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути

пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних

злочинним шляхом, та отримання інформації про хід їх опрацювання

(далі - Порядок), що додається.


2. Управлінню взаємодії з суб'єктами фінансового моніторингу

Держфінмоніторингу (Несен С.О.) спільно з юридично-правовим

відділом Управління міжнародного співробітництва та

нормативно-правової роботи Держфінмоніторингу (Саченко І.П.)

забезпечити державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України

цього наказу.


3. Відділу кадрової роботи, фінансування та справ

Держфінмоніторингу (Поплевічева Н.Г.) після державної реєстрації

забезпечити опублікування цього наказу.


4. Начальникам відповідних структурних підрозділів ДПА

України та Держфінмоніторингу організувати вивчення Порядку

особовим складом та встановити контроль за його виконанням

відповідно до вимог чинного законодавства.


5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого

заступника Голови Державної податкової адміністрації України

Жвалюка В.Р. та першого заступника Міністра фінансів України -

голову Державного департаменту фінансового моніторингу Гуржія С.Г.


Перший заступник

Міністра фінансів України -

голова Державного департаменту

фінансового моніторингу С.Г. Гуржій


В.о. Голови Державної податкової

адміністрації України О.І. Шитря


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного

департаменту фінансового

моніторингу,

Державної податкової

адміністрації України

12.08.2003 N 94/387


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 серпня 2003 р.

за N 740/8061


ПОРЯДОК

надання Держфінмоніторингом ДПА України

узагальнених матеріалів щодо фінансових

операцій, які можуть бути пов'язані з

легалізацією (відмиванням) доходів,

одержаних злочинним шляхом, та отримання

інформації про хід їх опрацювання


1. Цей Порядок визначає механізм надання Держфінмоніторингом

ДПА України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які

можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів,

одержаних злочинним шляхом, а також отримання інформації про хід

опрацювання наданих матеріалів.


2. Інформація про фінансові операції, одержана

Держфінмоніторингом, обробляється та аналізується з метою

виявлення в цих операціях ознак легалізації (відмивання) доходів,

одержаних злочинним шляхом.

За наявності достатніх підстав, що фінансова операція може

бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних

злочинним шляхом, Держфінмоніторинг надає ДПА України узагальнені

матеріали (далі - матеріали).


3. Матеріали можуть складатись з таких відомостей:

про суб'єктів, задіяних у здійсненні фінансової операції:

повна назва і код ЄДРПОУ (для юридичних осіб), ідентифікаційний

номер платника податків, прізвище, ім'я та по батькові (для

фізичних осіб);

адреси реєстрації (місць проживання) суб'єктів та їх

контрагентів, у т.ч. нерезидентів;

МФО, код ЄДРПОУ, назви банків та номери рахунків через які

здійснювалися операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією

(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом;

розширений виклад змісту операцій, які можуть бути пов'язані

з легалізацією (відмиванням) доходів, із взаємовідносинами та

зв'язками між суб'єктами, обставин їх здійснення та ймовірними

наслідками, які вони спричинили.

Висновки у матеріалах повинні об'єктивно та обірунтовано

мотивувати підозри стосовно того, що фінансові операції

здійснюються з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних

злочинним шляхом.


4. Рішення про передачу матеріалів приймається головою

Держфінмоніторингу або, в разі його відсутності, особою, що

виконує його обов'язки. Матеріали надаються у паперовому та

електронному вигляді разом із відповідним супровідним листом.

Матеріали направляються вкладеними у пакет, скріплений печаткою

Держфінмоніторингу, з написом "Канцелярії не відкривати". Копія

супровідного листа надається до Генеральної прокуратури України.


5. Протягом десяти робочих днів з моменту отримання

матеріалів до Держфінмоніторингу надсилається повідомлення про

номер і дату його реєстрації в ДПА України.


6. Організація документообігу, у т.ч. електронного, та

проведення перевірок матеріалів, надісланих до ДПА України,

здійснюється спеціалізованим підрозділом, завданням якого є

запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом.


7. При прийнятті рішень по суті матеріалів, але не рідше ніж

раз на три місяці, ДПА України інформує про них Держфінмоніторинг.


8. У разі потреби уточнення даних, що містяться в отриманих

матеріалах, ДПА України може запитувати у Держфінмоніторингу

додаткову інформацію. Запити повинні містити посилання на номер та

дату первинного повідомлення Держфінмоніторингу і підписуються

посадовою особою, що відповідає за роботу служби, яка направила

запит.


9. У разі отримання Держфінмоніторингом додаткової інформації

стосовно фінансових операцій, матеріали щодо яких надавалися

раніше, - така інформація, після опрацювання, передається до ДПА

України з посиланням на вихідні реквізити раніше надісланих

матеріалів.


10. Інформація стосовно переданих/отриманих матеріалів та

ходу їх опрацювання, у тому числі вхідні та вихідні реквізити

листів, обліковується в автоматизованих інформаційних системах

Держфінмоніторингу і ДПА України.


11. Одержані ДПА України матеріали розглядаються в

установленому законодавством порядку та в межах компетенції.


12. Відомості, що містяться в матеріалах наданих

Держфінмоніторингом, запитах і повідомленнях ДПА України про хід і

результати їх опрацювання, належать до інформації з обмеженим

доступом, мають конфіденційний характер, є власністю держави, не

підлягають передачі третім особам і можуть бути використані лише в

рамках протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних

злочинним шляхом.


13. ДПА України і Держфінмоніторинг забезпечують збереження

повноти і цілісності отриманої інформації, створюють і підтримують

належні умови для її використання, а також запобігання

несанкціонованому доступу, поширенню і використанню.


14. З метою недопущення незаконного поширення інформації, у

т.ч. при опрацюванні матеріалів і запитів, а також передачі

інформації, відповідальні посадові особи зобов'язані забезпечити

захист інформації, яка стала їм відома внаслідок виконання

завдань, передбачених цим Порядком.


Начальник Управління взаємодії

з суб'єктами фінансового

моніторингу

Державного департаменту

фінансового моніторингу Несен С.О.


Директор Департаменту боротьби

з відмиванням доходів,

одержаних злочинним шляхом,

Державної податкової

адміністрації України Бондаренко О.І.

Схожі:

Міністерство фінансів україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
«Теорії фінансів, податків І оподаткування, державного бюджету, фінансів господарюючих суб’єктів»
Міністерство фінансів україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
«Теорії фінансів, податків І оподаткування, державного бюджету, фінансів господарюючих суб’єктів»
Міністерство фінансів україни iconМіністерство фінансів України Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право науковий журнал Видається 1 раз на два місяці Заснований у січні 2010 р
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (серія кв, №16302 – 4774пр від 26. 01. 2010 р.)
Міністерство фінансів україни iconМіністерство фінансів україни Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі Новий Бюджетний кодекс України: інноваційна спрямованість І практика застосування
Новий Бюджетний кодекс України: інноваційна спрямованість І практика застосування / Зб матеріалів Всеукраїнської науково-практичної...
Міністерство фінансів україни iconМіністерство фінансів україни
Моделі ефективного розвитку світової економіки у посткризовий період та можливості їх адаптації
Міністерство фінансів україни iconМіністерство фінансів україни
Формування парадигми багатосторонніх економічних відносин в рамках ініціатив східного партнерства
Міністерство фінансів україни iconМіністерство фінансів україни
Затвердити Порядок надання Держфінмоніторингом мвс україни узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані...
Міністерство фінансів україни iconМіністерство фінансів україни
Управлінню взаємодії з суб'єктами фінансового моніторингу (Несен С. О.) спільно з юридично-правовим відділом Управління
Міністерство фінансів україни iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни
Міністерство фінансів україни iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи