Рішення 05. 08. 2003 n 344 icon

Рішення 05. 08. 2003 n 344
Скачати 157.95 Kb.
НазваРішення 05. 08. 2003 n 344
Дата25.08.2012
Розмір157.95 Kb.
ТипРішення

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


РІШЕННЯ


05.08.2003 N 344


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 вересня 2003 р.

за N 808/8129


Про затвердження Правил проведення перевірок

діяльності інститутів спільного інвестування,

фондових бірж та інших професійних учасників ринку

цінних паперів з питань дотримання вимог чинного

законодавства щодо запобігання та протидії легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,

і фінансуванню тероризму


Відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"

( 249-15 ) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:


1. Затвердити Правила проведення перевірок діяльності

інститутів спільного інвестування, фондових бірж та інших

професійних учасників ринку цінних паперів з питань дотримання

вимог чинного законодавства щодо запобігання та протидії

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і

фінансуванню тероризму (додається) (далі - Правила).


2. Виконавчому секретарю М.Каскевичу забезпечити:

передачу Правил для затвердження до Державного департаменту

фінансового моніторингу Міністерства фінансів України та до

Державного комітету України з питань регуляторної політики та

підприємництва;

державну реєстрацію цього рішення у Міністерстві юстиції

України;

публікацію цього рішення відповідно до чинного законодавства.


3. Рішення набирає чинності через десять днів після державної

реєстрації.


4. Контроль за виконанням рішення покласти на Виконавчого

секретаря М.Каскевича.


Голова Комісії О.Мозговий


Протокол засідання Комісії

від 5 серпня 2003 р. N


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Державної комісії

з цінних паперів та

фондового ринку

05.08.2003 N 344


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 вересня 2003 р.

за N 808/8129


ПРАВИЛА

проведення перевірок діяльності інститутів

спільного інвестування, фондових бірж та інших

професійних учасників ринку цінних паперів

з питань дотримання вимог чинного законодавства

щодо запобігання та протидії легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,

і фінансуванню тероризму


1. Загальні положення


1.1. Ці Правила розроблено відповідно до Законів України "Про

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), "Про державне регулювання

ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), "Про Національну

депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних

паперів в Україні" ( 710/97-ВР ), "Про підприємства в Україні"

( 887-12 ), "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків

фінансових послуг" ( 2664-14 ), Указу Президента України від

25.09.2002 N 861 ( 861/2002 ) "Про додаткові заходи щодо

вдосконалення діяльності Державної комісії з цінних паперів та

фондового ринку", постанови Кабінету Міністрів України від

26.04.2003 N 645 ( 645-2003-п ) "Про порядок визначення країн

(територій), які не беруть участі в міжнародному співробітництві у

сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму", постанови

Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 644 ( 644-2003-п )

"Про затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій

суб'єктами первинного фінансового моніторингу", наказу Державного

департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 N 40

( z0337-03 ) "Про затвердження Вимог до організації фінансового

моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері

запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів,

одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму",

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.04.2003 за

N 337/7658.


1.2. Цей документ установлює єдиний порядок проведення

планових і позапланових перевірок за додержанням професійними

учасниками ринку цінних паперів законодавства щодо запобігання та

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним

шляхом, і фінансуванню тероризму, який здійснює Державна комісія з

цінних паперів та фондового ринку (її центральний апарат та

територіальні органи) (далі - Комісія).


2. Організація та підготовка до проведення перевірок


2.1. Планові перевірки додержання суб'єктами первинного

фінансового моніторингу вимог чинного законодавства щодо

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, проводяться

Комісією не частіше одного разу на рік.


2.2. Позапланові перевірки проводяться у разі надходження до

Комісії в письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення

суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог чинного

законодавства щодо запобігання та протидії легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню

тероризму, а також при надходженні до Комісії відповідних

документів уповноважених органів.


2.3. Для проведення перевірки Комісією призначається керівник

і члени робочої групи та видається посвідчення у двох примірниках

(додаток 1).

Проведення перевірок здійснюється уповноваженими особами

Комісії відповідно до чинного законодавства.

Мінімальна кількість членів робочої групи має становити дві

особи.


2.4. Облік виданих письмових посвідчень ведеться за місцем їх

видання та реєструється в журналі обліку посвідчень для проведення

перевірок.


2.5. Посвідчення надаються на терміни, які забезпечують

своєчасне та якісне проведення перевірок, але не більше 30 робочих

днів.


2.6. У зв'язку з особливістю діяльності суб'єкта первинного

фінансового моніторингу, що перевіряється, та значними обсягами

робіт терміни перевірки можуть бути продовжені особою, яка надала

посвідчення, за обгрунтованим письмовим зверненням керівника

робочої групи ще на п'ятнадцять робочих днів.


2.7. Про проведення планової перевірки Комісія направляє

письмове повідомлення суб'єкту первинного фінансового моніторингу

не менше ніж за десять календарних днів до початку її проведення.


3. Права, обов'язки та відповідальність керівника

та членів робочої групи


3.1. Керівник та члени робочої групи при проведенні перевірки

мають право:

безперешкодно входити за службовим посвідченням до суб'єктів

первинного фінансового моніторингу;

мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для

проведення перевірки;

вимагати для перевірки необхідні документи та іншу інформацію

у зв'язку з реалізацією своїх повноважень;

вилучати на термін до трьох днів документи, які підтверджують

факти порушення вимог чинного законодавства на ринку цінних

паперів;

брати пояснення у посадових осіб суб'єкта первинного

фінансового моніторингу за їх згодою.


3.2. Керівник та члени робочої групи при проведенні перевірки

зобов'язані:

вручити керівнику суб'єкта первинного фінансового моніторингу

чи особі, яка його заміщає, другий примірник посвідчення та

отримати від цієї особи відмітку про це на першому примірнику

посвідчення. У разі відмови представника суб'єкта первинного

фінансового моніторингу поставити відмітку про отримання першого

примірника посвідчення керівник робочої групи робить відповідний

запис (про те, що представник суб'єкта первинного фінансового

моніторингу поставити підпис відмовився) та засвідчує це власним

підписом;

повідомити керівника суб'єкта первинного фінансового

моніторингу чи особу, яка його заміщає, про права, обов'язки та

повноваження робочої групи, причину та мету перевірки, про права,

обов'язки та відповідальність суб'єкта первинного фінансового

моніторингу, установити перелік необхідних документів та терміни

їх надання, узгодити інші організаційні питання щодо проведення

перевірки;

підготувати та надати письмовий запит із зазначеним терміном

надання необхідної інформації (додаток 2) - у разі відмови

керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи особи,

яка його заміщає, надати документи чи належним чином засвідчені

копії документів (витяги з документів) на усний запит членів

робочої групи, а в разі відмови в отриманні письмового запиту -

надати його особі, на яку покладені обов'язки з реєстрації вхідної

кореспонденції суб'єкта первинного фінансового моніторингу, або

направити запит на адресу суб'єкта первинного фінансового

моніторингу рекомендованим листом з повідомленням про вручення;

у разі недопущення робочої групи Комісії до проведення

перевірки, застосування до неї насильства необхідно звернутись до

правоохоронних органів для вжиття заходів щодо забезпечення

проведення перевірки в примусовому порядку.


3.3. Керівник та члени робочої групи під час проведення

перевірки несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.


4. Права, обов'язки та відповідальність посадових осіб

суб'єктів первинного фінансового моніторингу


4.1. Посадові особи суб'єкта первинного фінансового

моніторингу під час проведення перевірки мають право:

4.1.1. Отримувати від керівника робочої групи інформацію:

про порядок проведення перевірки;

про права та обов'язки керівника і членів робочої групи;

про права та обов'язки посадових осіб суб'єкта первинного

фінансового моніторингу.

4.1.2. Отримати в робочої групи другий примірник посвідчення

та поставити відмітку про це на першому примірнику посвідчення.

4.1.3. Надавати письмові пояснення керівнику або членам

робочої групи.


4.2. Посадові особи суб'єкта первинного фінансового

моніторингу під час проведення перевірки зобов'язані:

підтвердити повноваження посадових осіб суб'єкта первинного

фінансового моніторингу відповідними документами;

забезпечити робочій групі необхідні умови для проведення

перевірки;

своєчасно надавати робочій групі повну та достовірну

інформацію щодо діяльності суб'єкта первинного фінансового

моніторингу;

на запит керівника робочої групи надавати копії необхідних

документів для приєднання їх до акта перевірки.


4.3. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу та його

посадові особи несуть відповідальність за невиконання своїх

обов'язків під час проведення перевірки, згідно з чинним

законодавством.


5. Порядок проведення перевірки

та оформлення результатів


5.1. Під час проведення перевірки робоча група детально

вивчає, аналізує та оцінює всі необхідні документи, які стосуються

діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо

дотримання вимог чинного законодавства з питань запобігання та

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним

шляхом.


5.2. За результатами перевірки робоча група складає акт

перевірки у двох примірниках за встановленою формою (додаток 3),

який підписує керівник, члени робочої групи не пізніше дати

закінчення терміну дії посвідчення на проведення перевірки. Один

примірник акта перевірки під особистий підпис видається керівнику

суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи особі, яка його

заміщає, другий - зберігається в Комісії. Сторінки акта перевірки

нумеруються.


5.3. До примірника акта перевірки, який зберігається в

Комісії, обов'язково додаються документи (копії документів) згідно

з переліком (зазначеним в акті перевірки).


5.4. Будь-які виправлення та доповнення в акті перевірки

після його підписання членами робочої групи повинні обов'язково

підтверджуватись підписами членів робочої групи.


5.5. У разі ненадання суб'єктом первинного фінансового

моніторингу, що перевірявся, документів, які вимагалися для

перевірки, незалежно від причин (втрата, відсутність на роботі

відповідної посадової особи суб'єкта первинного фінансового

моніторингу, відмова в наданні тощо) в акті перевірки робиться

запис про те, що відповідні документи не були надані, із

зазначенням причин.


5.6. У разі вилучення у встановленому порядку під час

перевірки документів, що підтверджують факти порушення на ринку

цінних паперів, до акта перевірки додається протокол вилучення

документів.


5.7. При складанні акта перевірки мають бути додержані

об'єктивність і вичерпність опису виявлених фактів і даних.


5.8. Якщо один з членів робочої групи не згодний із змістом

акта перевірки, він має право викласти в письмовій формі свою

окрему думку з обгрунтуванням і додати її до акта перевірки.


5.9. У разі відмови посадових осіб суб'єкта первинного

фінансового моніторингу підписати та отримати примірник акта

перевірки керівник робочої групи про це в місці для підпису акта

перевірки робить відповідний запис і протягом п'яти робочих днів

акт перевірки направляється на адресу суб'єкта первинного

фінансового моніторингу поштою.


5.10. Зауваження до акта перевірки можуть надаватися

суб'єктом первинного фінансового моніторингу протягом трьох

робочих днів після отримання акта перевірки.


6. Порядок вилучення документів під час перевірки

та робота з ними


6.1. Керівник робочої групи під час перевірки суб'єкта

первинного фінансового моніторингу має право вилучати на термін до

трьох робочих днів документи, які підтверджують факти порушення

вимог чинного законодавства на ринку цінних паперів.


6.2. Копія протоколу вилучення документів надається

представнику суб'єкта первинного фінансового моніторингу під

особистий підпис на протоколі вилучення із зазначенням дати

надання.


6.3. У разі відмови представника суб'єкта первинного

фінансового моніторингу підписати протокол про вилучення

документів керівник робочої групи робить відповідний запис про це

в протоколі вилучення.


6.4. Кожне виправлення, підчистка, нерозбірливий запис,

нечіткий відбиток печатки на документах, які вилучаються, повинні

бути відображені в протоколі вилучення.


6.5. Керівник робочої групи несе відповідальність за

зберігання та використання за призначенням документів, які були

вилучені під час перевірки. Забороняється робити будь-які дії, які

можуть спричинити пошкодження або зміни змісту документа, який

вилучено.


6.6. Керівник робочої групи під час роботи з вилученими

документами має право:

робити копії з вилучених документів;

при потребі залучати до роботи з вилученими документами інших

працівників органу контролю, спеціалістів інших установ за їх

згодою.


6.7. Відлік триденного терміну вилучення документів

починається з наступного дня за днем вилучення.


6.8. Про повернення вилучених документів представником

суб'єкта первинного фінансового моніторингу робиться відповідний

запис на протоколі вилучення.


6.9. У разі відмови представника суб'єктів первинного

фінансового моніторингу, які перевіряються, вчасно прийняти

вилучені документи керівник робочої групи складає акт про відмову

від прийняття вилучених документів, а вилучені документи направляє

на адресу суб'єкта первинного фінансового моніторингу

рекомендованим листом.


6.10. Якщо при поверненні вилученого документа на ньому

виявлені пошкодження або виправлення, які не відображені в

протоколі вилучення, керівник робочої групи та представник

суб'єкта первинного фінансового моніторингу, у якого вилучався

документ, складають та підписують акт про виявлені пошкодження або

виправлення на документах, які повертаються, із зазначенням всіх

виявлених пошкоджень та виправлень.


7. Відповідальність за порушення суб'єктом первинного

фінансового моніторингу та його посадовими особами

вимог чинного законодавства щодо запобігання

та протидії легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом


Суб'єкти, винні у порушенні законодавства з питань

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом, несуть відповідальність згідно із

законодавством.


Т.в.о. Начальника контрольно-правового

управління Державної комісії з цінних

паперів та фондового ринку О.Мисюра


Додаток 1


(на бланку установи)

__________________________________________________________


від "___"__________ 200_ р.

N _________________

_______________ примірник


ПОСВІДЧЕННЯ


Видане керівнику робочої групи ___________________________________

(прізвище, ініціали)

та членам ___________________________________________________

робочої групи: ___________________________________________________

(прізвище, ініціали)


Для проведення перевірки _________________________________________

(найменування суб'єкта первинного

__________________________________________________________________

фінансового моніторингу, код за ЄДРПОУ)


з питань дотримання вимог чинного законодавства щодо запобігання

та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним

шляхом, і фінансуванню тероризму


у термін з "___"__________ 200__ р. по "___"___________ 200__ р.


____________________ ___________ ____________________

(посада керівника) (підпис) (ініціали, прізвище)


м.п.


Перевірку продовжено до "___"__________ 200__ р.


____________________ ___________ ____________________

(посада керівника) (підпис) (ініціали, прізвище)


м.п.


Примірник посвідчення отримав:


____________________________ ___________ _________

(прізвище, ініціали, посада) (підпис) (дата)


Додаток 2


^ ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


ЗАПИТ

про надання інформації


Керівнику __________________

____________________________

Місцезнаходження ___________

"___"__________ 200__ р. ____________________________


Я, _____________________________________, керівник робочої групи з

(прізвище, ім'я та по батькові)


перевірки дотримання вимог чинного законодавства щодо запобігання

та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним

шляхом, і фінансуванню тероризму,

__________________________________________________________________

(назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу, код за ЄДРПОУ)


на підставі посвідчення, виданого ________________________________

_________________________________________________________________,

(дата, N) (посада, прізвище, ім'я та по батькові)


за дорученням від ____ N ___ як уповноважена особа Комісії вимагаю

на підставі пункту 3.2 Правил проведення перевірок діяльності

інститутів спільного інвестування, фондових бірж та інших

професійних учасників ринку цінних паперів з питань дотримання

вимог чинного законодавства щодо запобігання та протидії

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і

фінансуванню тероризму, затверджених рішенням Комісії від

05.08.2003 N 344, у термін до ____ год. "___"________ 200__ року

надати для приєднання до матеріалів акта перевірки засвідчені

належним чином копії таких документів:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


Керівник робочої групи __________________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Додаток 3


__________________ примірник


АКТ

проведення ____________________ перевірки

планової/позапланової

провадження діяльності щодо запобігання

та протидії легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом


_________________________________________________________

(повна назва суб'єкта первинного фінансового моніторингу)


_____________________ "___" __________ 200__ р.

(місце складання акта (дата підписання акта

перевірки) перевірки)


Початок-закінчення перевірки: з "__"________ 200__ р.

по "__"________ 200__ р.

Місцезнаходження _________________________________________________

(поштовий індекс, місто, район, область, вулиця,

номер будинку)

Код за ЄДРПОУ ____________________________________________________

Банківські реквізити _____________________________________________

Засоби зв'язку ___________________________________________________

(код міста, телефон, факс)


Перевірка проводилась робочою групою у складі:

Керівник групи _______________________________ ________________

(прізвище, ім'я та по батькові) (посада)

Член групи _______________________________ ________________

(прізвище, ім'я та по батькові) (посада)


Перевірка проводилась з відома та у присутності посадових осіб:


___________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові) (посада)

___________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові) (посада)


Підстава для проведення перевірки ________________________________


Причина, у зв'язку з якою проводилась перевірка __________________


Період діяльності суб'єкта первинного

фінансового моніторингу,

за який проведено перевірку з "___" ________ 200__ р.

по "___" _______ 200__ р.


Перелік питань, які перевірялись:


------------------------------------------------------------------

| 1 | |

|---+------------------------------------------------------------|

| 2 | |

|---+------------------------------------------------------------|

|...| |

------------------------------------------------------------------


Дані про державну реєстрацію суб'єкта первинного фінансового

моніторингу ______________________________________________________

(дата, номер видачі свідоцтва, ким видано,

зазначені види діяльності)


Описова частина


ПЕРЕЛІК

документів, які були надані суб'єктом первинного

фінансового моніторингу для проведення перевірки:


------------------------------------------------------------------

| N | Назва документа | Реквізити документа |

|---+----------------------------+-------------------------------|

| 1 | | |

|---+----------------------------+-------------------------------|

|...| | |

------------------------------------------------------------------


Питання 1. _________________________________________________

Питання 2. _________________________________________________

. . . . . .

Питання ... _________________________________________________


Резолютивна частина


Виявлені порушення:


------------------------------------------------------------------

| N | Виявлене порушення | Пункт |Нормативно-правовий акт,|

| | | та/або | вимоги якого порушено |

| | | стаття | |

|---+------------------------+----------+------------------------|

| 1 | | | |

|---+------------------------+----------+------------------------|

|...| | | |

------------------------------------------------------------------


ПЕРЕЛІК

документів (копій), які додаються до акта перевірки:


------------------------------------------------------------------

| N | Назва документа | Реквізити документа |Кількість|

| | | |сторінок |

|---+------------------------+-------------------------+---------|

| 1 | | | |

|---+------------------------+-------------------------+---------|

|...| | | |

------------------------------------------------------------------


Акт перевірки складено у двох примірниках:


Перший примірник - _______________________________________________

Другий примірник - _______________________________________________


Підписи членів робочої групи:

________________________________ ______________ "__" _____ 200_р.

(прізвище, ім'я та по батькові) (підпис)

________________________________ ______________ "__" _____ 200_р.

(прізвище, ім'я та по батькові) (підпис)


Примірник акта отримав: _________________ _______ "__"____ 200_р.

(прізвище, ініціали) (підпис)

Схожі:

Рішення 05. 08. 2003 n 344 iconШеремет Анна Андріївна 366 Хімчак Марія Василівна 344. 5 Прохідний бал для загального конкурс
Прохідний бал для загального конкурсу за спеціальністю «лабораторна діагностика» 344. 5 балів
Рішення 05. 08. 2003 n 344 iconДокументи
1. /dovidka1.rtf
2. /dovidka2.rtf
3....

Рішення 05. 08. 2003 n 344 iconРішення 13. 08. 2003 n 359
Затвердити Положення про здійснення фінансового моніторингу інститутами спільного інвестування, фондовими біржами
Рішення 05. 08. 2003 n 344 iconНаціональна премія України імені Тараса Шевченка 2003 За концертні програми 1998–2002 рр присуджено: палкіну в'ячеславу Сергійовичу
Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка [Текст] : Указ Президента України від 06. 03. 2003 р. №199/2003...
Рішення 05. 08. 2003 n 344 iconРішення 03. 01. 2003 n 2
Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-вр ) Державна комісія з цінних паперів та
Рішення 05. 08. 2003 n 344 iconВ г. Севастополе 8-14 сентября 2003 г. В 4-х томах. Донецк: Доннту, 2003. Т. 327 с содержание калыгин В. Г., Иванова М. В., Елисеева Н. А. Исследование
Машиностроение и техносфера XXI века // Сборник трудов международной научно-технической конференции в г. Севастополе 8-14 сентября...
Рішення 05. 08. 2003 n 344 iconВ г. Севастополе 8-14 сентября 2003 г. В 4-х томах. Донецк: Доннту, 2003. Т. 327 с содержание калыгин В. Г., Иванова М. В., Елисеева Н. А. Исследование
Машиностроение и техносфера XXI века // Сборник трудов международной научно-технической конференции в г. Севастополе 8-14 сентября...
Рішення 05. 08. 2003 n 344 iconШепеленко О. В., Дьоміна Д. О., Терещенко В. А
Вибір того чи іншого варіанта управління з безлічі можливих представляє собою управлінське рішення, а сам процес вибору – прийняття...
Рішення 05. 08. 2003 n 344 iconШепеленко О. В., Дьоміна Д. О., Терещенко В. А
Вибір того чи іншого варіанта управління з безлічі можливих представляє собою управлінське рішення, а сам процес вибору – прийняття...
Рішення 05. 08. 2003 n 344 iconІ. Загальні положення
Національного стандарту України з державної уніфікованої системи документації, затвердженого наказом Державного комітету України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи