Державна комісія з регулювання ринків icon

Державна комісія з регулювання ринків
Скачати 68.07 Kb.
НазваДержавна комісія з регулювання ринків
Дата25.08.2012
Розмір68.07 Kb.
ТипДокументи

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


05.08.2003 N 26


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 серпня 2003 р.

за N 716/8037


Про затвердження Порядку проведення

перевірок з питань запобігання та протидії

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних

злочинним шляхом


З метою забезпечення реалізації норм Закону України "Про

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) та на виконання Указу

Президента України від 22 липня 2003 року N 740/2003 ( 740/2003 )

"Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування

тероризму" Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

України П О С Т А Н О В И Л А:


1. Затвердити Порядок проведення перевірок з питань

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом (далі - Порядок проведення перевірок),

що додається.


2. Доручити заступнику Голови Комісії Головку А.Т.

забезпечити подання Порядку проведення перевірок до Міністерства

юстиції України для державної реєстрації.


3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та

зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити публікацію

Порядку проведення перевірок у засобах масової інформації після

його державної реєстрації.


4. Контроль за виконанням Порядку покласти на заступника

Голови Комісії Головка А.Т.


Голова Комісії В.Суслов


Протокол N 7

засідання Комісії

від 5 серпня 2003 р.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Державної

комісії з регулювання

ринків фінансових послуг

України

05.08.2003 N 26


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 серпня 2003 р.

за N 716/8037


ПОРЯДОК

проведення перевірок з питань запобігання

та протидії легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом


1. Загальні положення


1.1. Цей порядок регулює проведення перевірок фінансових

установ, за діяльністю яких здійснює нагляд Державна комісія з

регулювання ринків фінансових послуг України (далі -

Держфінпослуг), а також юридичних осіб, які за своїм статусом не є

фінансовими установами, але надають фінансові послуги (далі -

установи) на предмет дотримання вимог Закону України "Про

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) (далі - Закон) та інших

нормативно-правових актів.


1.2. Перевірки проводяться з метою контролю за діяльністю

установ щодо виконання ними вимог законодавства, яке регулює

діяльність установи у сфері запобігання та протидії легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Питання програми перевірок визначаються у кожному окремому

випадку з урахуванням специфіки діяльності установи. При цьому

обов'язково перевіряється дотримання вимог законодавства щодо:

1) призначення працівника установи, відповідального за

проведення фінансового моніторингу;

2) наявності правил проведення фінансового моніторингу їх

поновлення, а також програм його здійснення;

3) забезпечення реєстрації фінансових операцій, що підлягають

фінансовому моніторингу;

4) ідентифікації осіб, що здійснюють фінансові операції;

5) своєчасності та повноти подання інформації про фінансові

операції, що підлягають фінансовому моніторингу;

6) зберігання документів, пов'язаних із здійсненням

установами заходів з фінансового моніторингу;

7) організації навчання персоналу установи щодо методів

виявлення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому

внутрішньому фінансовому моніторингу.


1.3. Працівники Держфінпослуг у межах повноважень проводять

перевірку дотримання установами вимог законодавства про

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, вживаючи

для цього всі передбачені законодавством заходи.


2. Підготовка до перевірки


2.1. Працівники Держфінпослуг проводять перевірки на підставі

службового посвідчення та письмового доручення встановленої форми,

які надаються працівникам Держфінпослуг Головою або членами

Держфінпослуг, директорами департаментів. У дорученні вказуються

посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, якій доручено

проведення перевірок, назва установи, ідентифікаційний код, що

перевіряється, та перелік законодавчих та нормативно-правових

актів, виконання вимог яких підлягають перевірці.


2.2. Облік виданих письмових доручень ведеться відділом

фінансового моніторингу Держфінпослуг у журналі встановленої

форми.


2.3. Після закінчення перевірки, письмові довіреності

повертаються до відділу фінансового моніторингу Держфінпослуг і

зберігаються разом з матеріалами перевірок.


2.4. Доручення на проведення перевірок надаються на терміни,

які забезпечують своєчасне та якісне проведення перевірок, але, як

правило, не мають перевищувати 30 календарних днів.


2.5. Як виняток, у зв'язку з особливістю діяльності учасника

ринку фінансових послуг, що перевіряється, та великими обсягами

робіт терміни перевірки можуть бути продовжені Головою

Держфінпослуг, а за його відсутності - виконуючим обов'язки Голови

Держфінпослуг.


2.6. При наявності в установи філій, представницьких

відділень, відособлених підрозділів, розташованих в інших

адміністративних одиницях, організується перевірка цих структурних

підрозділів. Перед проведенням перевірки особи, яким доручено її

здійснення, збирають загальну інформацію про діяльність установи,

що буде перевірятись.


2.7. У разі відсутності установи за вказаною в реєстрі

адресою про це складається акт, який подається на розгляд особі,

яка доручила провести перевірку.


3. Проведення перевірки


3.1. Перед початком проведення перевірки особи, що її

здійснюють, пред'являють керівнику установи, що перевіряється, або

посадовій особі, яка його заміщає, письмове доручення на

перевірку, повідомляють про свої повноваження згідно зі статтею 17

Закону ( 249-15 ), знайомлять з підставами перевірки.

Зазначені особи мають право:

- здійснювати інспектування за місцезнаходженням юридичної

особи, що перевіряється;

- запрошувати посадових осіб цієї юридичної особи для надання

пояснень та вимагати надання необхідної інформації та документів.


3.2. Особи, які здійснюють перевірку, під час проведення

перевірок зобов'язані:

- дотримуватися вимог законодавства України та цього порядку;

- не допускати дій та вчинків, які можуть негативно вплинути

на репутацію їх та Держфінпослуг;

- не розголошувати інформацію, отриману під час перевірки,

без згоди керівника установи, діяльність якої перевіряється, за

винятком випадків, передбачених законодавством.


3.3. Особа, що здійснює перевірку, має право вимагати надання

установами, що перевіряються, копій, виписок, витягів із

відповідних документів, завірених підписом керівника установи або

особи, яка його заміщає, та скріплених круглою печаткою, для

приєднання їх до матеріалів перевірки.


3.4. За наслідками перевірки складається акт у трьох

примірниках, який підписується особою, що проводила перевірку,

керівником та працівником, відповідальним за проведення

фінансового моніторингу установи. У разі виявлення порушення до

акта додають документи, які підтверджують факт порушення. Якщо

керівник або працівник, відповідальний за проведення фінансового

моніторингу, відмовляються від підписання акта, про це робиться

запис особою, що здійснювала перевірку. Цей акт та документи, які

підтверджують факт порушення, направляються на розгляд Голові

Держфінпослуг або його заступнику за розподілом обов'язків,

директорам департаментів, голові відповідного територіального

управління.


4. Застосування заходів впливу


4.1. Голова Держфінпослуг, його заступники, директори

департаментів чи голова відповідного територіального управління,

за дорученням яких здійснювалась перевірка, після розгляду

матеріалів, які засвідчують факт правопорушення, можуть приймати

рішення в межах своєї компетенції, про застосування штрафів. У

разі розгляду матеріалів заступниками Голови, директорами

департаментів чи головою відповідного територіального управління

зазначені особи доповідають протягом 10 днів після отримання

документів про порушення Голові Держфінпослуг про прийняте рішення

щодо застосування штрафів та надають копію відповідної постанови в

порядку, визначеному нормативними документами комісії.


4.2. Штрафи за порушення норм законодавства з питань

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

застосовуються відповідно до Закону України "Про запобігання та

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним

шляхом" ( 249-15 ) та відповідно до Положення про здійснення

фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого

рішенням Держфінпослуг N 25 ( z0715-03 ) від 05.08.2003.


4.3. Посадові особи Держфінпослуг приймають рішення про

накладення штрафів, які оформляються постановою.


Голова Комісії В.Суслов

Схожі:

Державна комісія з регулювання ринків iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг державний вищий навчальний заклад
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Державна комісія з регулювання ринків iconДержавна податкова служба україни національний університет державної податкової служби України
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Державна комісія з регулювання ринків iconДержавна податкова служба україни національний університет державної податкової служби України
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Державна комісія з регулювання ринків iconРішення 03. 01. 2003 n 2
Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-вр ) Державна комісія з цінних паперів та
Державна комісія з регулювання ринків icon4 Пріоритетні напрямки розвитку регіонального ринку цінних паперів
Державна комісія з цінних папе­рів та фондового ринку поступово формує правову базу функ-ціонування ринку похідних цінних паперів,...
Державна комісія з регулювання ринків iconБарановський Олександр Іванович
Нан україни”, завідувач відділу досліджень розвитку та регулювання фінансових ринків
Державна комісія з регулювання ринків iconДержавна акредитацій на комісія
Затвердити критерії акредитації спеціальностей вищих навчальних закладів (Додаток №3)
Державна комісія з регулювання ринків iconЗ а к о н у к р а ї н и про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг
Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду n 19-рп/2008 ( v019p710-08 ) від 02. 10. 2008...
Державна комісія з регулювання ринків iconІнформація про кафедру
Головними пріоритетами роботи кафедри міжнародних фінансів є дослідження проблем глобального регулювання фінансових ринків, сучасних...
Державна комісія з регулювання ринків iconЗагальніметодичнівказівк и
Знання економіки, статистики,, кількісних методів фінансового аналізу, базових фінансових інструментів з фіксованими та змінними...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи