Правління національного банку україни постанов а icon

Правління національного банку україни постанов а
НазваПравління національного банку україни постанов а
Сторінка1/11
Дата25.08.2012
Розмір1.27 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ


П О С Т А Н О В А


N 161 від 24.04.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

25 травня 2000 р.

vd20000424 vn161 за N 304/4525


Про затвердження Тимчасового положення про

Національну систему масових електронних платежів


( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку

N 366 ( z0804-01 ) від 27.08.2001 )


З метою нормативної підтримки пілотного проекту Національної

системи масових електронних платежів та відповідно до статті 40

Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 )

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:


1. Затвердити Тимчасове положення про Національну систему

масових електронних платежів (додається).

2. Департаменту платіжних систем (В.М.Кравець) після державної

реєстрації довести цю постанову до відома територіальних управлінь

Національного банку України та комерційних банків для використання

в роботі.

3. Постанова набуває чинності через 10 днів після державної

реєстрації в Міністерстві юстиції України.


Голова В.С.Стельмах


Затверджено

Постанова Правління

Національного банку України

24.04.2000 N 161


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 травня 2000 р.

за N 304/4525


Тимчасове положення

про Національну систему масових електронних платежів


( У тексті Тимчасового положення та додатках до нього слова

"анонімний", "електронний анонімний гаманець", "арбітражний

суд", "розрахунковий документ", "розрахункові документи"

замінено відповідно на слова "неперсоніфікований",

"електронний неперсоніфікований гаманець", "господарський

суд", "документ за операцією із застосуванням платіжної

картки", "документи за операціями із застосуванням

платіжних карток" у відповідних відмінках згідно з

Постановою Національного банку N 366 ( z0804-01 ) від

27.08.2001 )


I. Терміни та визначення


У цьому Положенні наведені нижче терміни та визначення

вживаються в такому значенні:

Автоматизована карткова система (далі - АКС) - це

програмно-технічний комплекс, що встановлений у банку, який є

членом Національної системи масових електронних платежів, що

забезпечує проведення операцій з емісії карток, оброблення

інформації за операціями з ними та управління банківськими і

торговельними терміналами, банкоматами. Складається з 2 основних

компонентів: сервера баз даних (далі - СБД) та сервера авторизації

(далі - СА).

Адресний платіж - це перерахування коштів, яке здійснюється

держателем картки з відповідного рахунку (карткового або рахунку

завантаження) на визначений рахунок отримувача коштів.

Баланс платіжного інструменту - це інформація про суму

коштів, що знаходиться на відповідному картрахунку цього

платіжного інструменту, і може бути використана при проведенні

офф-лайн операцій за цим платіжним інструментом.

Банківська персоналізація картки - це операція, під час

здійснення якої на смарт-картку записуються відповідні ключі,

ідентифікатори платіжних інструментів платіжних карток, ліміти

платіжних інструментів платіжних карток, дати закінчення дії

платіжних інструментів платіжної картки (у межах дати закінчення

дії платіжної картки), а також визначається можливість виконання

операцій з рахунком завантаження платіжних інструментів платіжної

картки та використання платіжної картки як корпоративної.

Банківська персоналізація проводиться в АКС банку за допомогою

відповідного автоматизованого робочого місця (далі - АРМ).

Блокування платіжної картки - це заборона на здійснення

операцій за допомогою платіжної картки.

Банківський термінал - це пристрій, що призначений для

здійснення операцій за допомогою платіжної картки (видача готівки,

завантаження платіжних інструментів, доступ до рахунку

завантаження). Держателем банківського терміналу є еквайр.

Внутрішньобанківська трансакція - це трансакція, що

формується у терміналі або банкоматі, який обслуговує банк, що

емітував картку, за якою виконується ця операція.

Електронний неперсоніфікований гаманець - це електронний

гаманець, який може завантажуватися тільки готівкою. У базі даних

АКС інформація про електронний неперсоніфікований гаманець не

пов'язується з інформацією про її держателя (ідентифікаційні дані

держателя неперсоніфікованого гаманця не заносяться до бази даних

АКС).

Електронний гаманець (гаманець) - це платіжний інструмент, що

має баланс, у межах якого виконуються безготівкові розрахунки та

готівкові операції, та якому відповідає консолідований картковий

рахунок, відкритий в емітента. Електронний гаманець може

завантажуватися як готівкою, так і з рахунку завантаження клієнта.

Електронні гаманці бувають двох типів: персоніфіковані та

неперсоніфіковані.

Електронний персоніфікований гаманець - це електронний

гаманець, який може завантажуватися як готівкою, так і з рахунку

завантаження держателя картки. Під час одержання електронного

персоніфікованого гаманця визначається держатель картки, а

інформація про картку пов'язується в базі даних АКС з інформацією

про її держателя.

Електронний чек (чек) - це платіжний інструмент, що має

баланс, у межах якого виконуються безготівкові розрахунки та

готівкові операції і якому відповідає окремий чековий картковий

рахунок, що відкритий в емітента. Електронний чек може

завантажуватися як готівкою, так і з рахунку завантаження клієнта.

Журнал завантажень - це журнал картки, що створюється під час

операції завантаження.

Журнал картки - це допоміжний документ в електронному

вигляді, що використовується в окремих випадках для підтвердження

(позитивний журнал картки) або непідтвердження (негативний журнал

картки) виконання відповідної фінансової операції за допомогою

картки (оплата товарів (послуг), видача готівки, адресний платіж,

завантаження картки).

Журнал платежів - це журнал картки, що створюється під час

проведення операції платежу або видачі готівки.

Завантаження - це запис інформації на відповідний платіжний

інструмент картки про наявність коштів, які можуть бути

використані з картрахунку (поповнення балансу платіжної картки).

Картковий рахунок електронного чека (чековий картрахунок) -

це рахунок, що відкривається емітентом для кожного електронного

чека з метою відображення стану його балансу та руху коштів.

Консолідований картковий рахунок (далі - ПУЛ) - це рахунок,

що відкривається емітентом для відображення загального стану

балансу та руху коштів для всіх емітованих банком електронних

гаманців.

Міжбанківська трансакція - це трансакція, що формується в

терміналі або банкоматі, який обслуговує банк, що не є емітентом

картки, за якою виконується ця операція.

Національна система масових електронних платежів (далі -

НСМЕП) - це внутрішньодержавна багатоемітентна платіжна система, в

якій розрахунки за товари та послуги, одержання готівки та інші

операції здійснюються за допомогою банківських платіжних

смарт-карток за технологією, що розроблена Національним банком

України. ( Абзац розділу I із змінами, внесеними згідно з

Постановою Національного банку N 366 ( z0804-01 ) від 27.08.2001 )

Он-лайн (on-line) операція - це операція з використанням

платіжної картки, технологічна схема виконання якої передбачає

наявність безперервного зв'язку в режимі реального часу між

учасниками НСМЕП під час виконання операції.

Офф-лайн (off-line) операція - це операція з використанням

платіжної картки, технологічна схема виконання якої не потребує

безперервного зв'язку в режимі реального часу з емітентом під час

виконання операції. При здійсненні офф-лайн операцій

використовується значення балансу відповідного платіжного

інструменту платіжної картки.

Персоніфікація картки - це операція, під час якої

визначається держатель картки, а інформація про картку

пов'язується в базі даних АКС з інформацією про її держателя.

Персоніфікація платіжних карток проводиться емітентом, а службових

- також процесинговими центрами.

Платіжна картка НСМЕП (далі - платіжна картка) - це

спеціальний платіжний засіб у вигляді пластикової смарт-картки, що

є носієм платіжних інструментів, за допомогою яких здійснюються

розрахунки за товари та послуги, одержання готівки, перерахування

коштів у НСМЕП. ( Абзац розділу I із змінами, внесеними згідно з

Постановою Національного банку N 366 ( z0804-01 ) від 27.08.2001 )

Платіжний інструмент НСМЕП (далі - платіжний інструмент) - це

інструмент за допомогою якого здійснюються платіжні операції у

НСМЕП (визначається сукупністю правил формування документів в

електронному вигляді, їх інформаційним та фінансовим обробленням).

Платіжними інструментами НСМЕП є електронний гаманець та

електронний чек. ( Абзац розділу I із змінами, внесеними згідно з

Постановою Національного банку N 366 ( z0804-01 ) від 27.08.2001 )

Рахунок завантаження - це поточний рахунок держателя картки в

емітенті, який використовується для завантаження платіжних

інструментів, здійснення платежів за товари та послуги, одержання

готівки з рахунку, перерахування коштів з цього рахунку на рахунки

інших осіб. Як рахунок завантаження можуть бути використані вже

відкриті клієнтом у банку поточні рахунки (за винятком основного

поточного рахунку юридичних осіб).

Системна ініціалізація карток - це операція, під час якої в

електронну пам'ять смарт-картки записуються файлова структура та

деякі інші дані, що визначають функціональні можливості картки.

Ініціалізація карток НСМЕП відбувається в Центрі ініціалізації та

системної персоналізації.

Системна персоналізація карток - це операція, під час якої у

файли смарт-картки записуються ключі та дані, що визначають її

належність до НСМЕП (або банку - члена НСМЕП). Системна

персоналізація карток НСМЕП відбувається в Центрі ініціалізації та

системної персоналізації.

Службова картка НСМЕП (далі - службова картка) - це картка,

що використовується учасником НСМЕП для здійснення нефінансових

операцій.

Смарт-картка - це пластикова картка з умонтованим

мікропроцесором.

Стоп-лист - це список карток, які повинні блокуватися при

виконанні офф-лайн та/або он-лайн операцій.

Трансакція - це інформація в електронній формі про окрему

операцію, яка здійснена з використанням платіжної картки.

Фінансова трансакція - це трансакція про виконання фінансової

операції з відповідним платіжним інструментом платіжної картки.

HSM - це апаратний модуль безпеки, що встановлюється у

серверах НСМЕП.

SAM - це модуль безпеки терміналу, що має вигляд картки та

встановлений у всіх терміналах і банкоматах НСМЕП.

Інші терміни, які вживаються в цьому Положенні,

застосовуються в такому самому значенні, як і в Положенні про

порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх

застосуванням, затвердженому постановою Правління Національного

банку України від 24.09.99 N 479 ( z0802-99 ).


II. Загальні положення


1. Тимчасове положення про Національну систему масових

електронних платежів (далі - Положення) розроблене згідно із

законами України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), "Про

банки та банківську діяльність" ( 872-12 ), "Про захист інформації

в автоматизованих системах" ( 80/94-ВР ), Положенням про порядок

емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням,

затвердженим постановою Правління Національного банку України від

24.09.99 N 479 ( z0802-99 ), іншими законодавчими актами України

та нормативно-правовими актами Національного банку України.

2. Положення визначає загальні принципи побудови НСМЕП,

організаційну структуру, взаємовідносини між учасниками, загальну

технологію роботи в НСМЕП, загальні правила документообігу і

здійснення розрахунків, безпеку та Регламент роботи НСМЕП (додаток

1).

3. Вимоги цього Положення обов'язкові для виконання банками,

процесинговими центрами, підприємствами торгівлі та сфери послуг,

держателями платіжних карток, які є учасниками НСМЕП.

4. Положення має статус тимчасового і діє на етапі

впровадження та функціонування пілотного проекту, який проводиться

з метою відпрацювання організаційних, нормативних, технологічних,

технічних і фінансових питань НСМЕП.


III. Організаційна структура НСМЕП


1. До складу НСМЕП входять:

платіжна організація;

члени платіжної системи;

учасники платіжної системи.

2. На етапі впровадження та функціонування пілотного проекту

платіжною організацією НСМЕП є Національний банк України (далі -

Платіжна організація). Загальне управління НСМЕП здійснює Рада

Платіжної організації, яка виконує такі функції:

вирішує питання прийняття до НСМЕП нових членів;

вирішує питання виключення з НСМЕП її членів;

виконує арбітражні функції в межах НСМЕП;

установлює ліміти НСМЕП для кожного платіжного інструменту;

установлює загальносистемні комісійні;

приймає стратегічні рішення щодо подальшого розвитку НСМЕП;

інші функції, передбачені цим Положенням та договорами.

На етапі поширення НСМЕП (після завершення пілотного проекту)

керівництво платіжною системою буде здійснювати нова платіжна

організація, що буде створена за ініціативи членів НСМЕП як

юридична особа. До створення цієї юридичної особи Платіжною

організацією НСМЕП є Національний банк України.

3. Членами НСМЕП можуть бути банки, які одержали банківську

ліцензію Національного банку України та уклали договір з Платіжною

організацією про вступ до НСМЕП. ( Пункт 3 розділу III в редакції

Постанови Національного банку N 366 ( z0804-01 ) від 27.08.2001 )

4. Учасниками НСМЕП є юридичні або фізичні особи - суб'єкти

відносин, що виникають при здійсненні розрахункових операцій за

допомогою платіжних карток НСМЕП (Розрахунковий банк, Головний

процесинговий центр (далі - ГПЦ), Регіональний процесинговий центр

(далі - РПЦ), держателі платіжних карток, підприємства торгівлі та

послуг тощо), банки - члени НСМЕП. Функції Розрахункового банку

НСМЕП виконує Національний банк України (Операційне управління

Національного банку України).

Платіжна організація визначає організації - учасників НСМЕП,

яким надається право виконувати функції процесингових центрів, і

наділяє їх відповідними повноваженнями. Оперативне керування НСМЕП

у межах повноважень, визначених Платіжною організацією, виконує

ГПЦ. РПЦ управляє частиною НСМЕП, яка знаходиться в нього на

обслуговуванні (підприємства торгівлі та послуг, банки).

ГПЦ через свої підрозділи (центри генерації ключової

інформації, системної ініціалізації та системної персоналізації)

виконує також функції управління системними ключами та системної

підготовки карток для подальшої їх емісії в банках.


IV. Взаємовідносини між учасниками НСМЕП


1. Взаємовідносини між учасниками НСМЕП будуються на

договірних засадах. Умови договорів між ними мають відповідати

чинному законодавству України, нормативно-правовим актам

Національного банку України та цьому Положенню.

2. Банки під час вступу до НСМЕП підписують:

договір про вступ до Національної системи масових електронних

платежів (додаток 2);

договір про проведення розрахунків між банками - членами

НСМЕП за операції, виконані із застосуванням платіжних карток

НСМЕП; ( Абзац третій пункту 2 розділу IV в редакції Постанови

Національного банку N 366 ( z0804-01 ) від 27.08.2001 )

договір про обслуговування розрахунків платіжними картками в

НСМЕП між процесинговим центром і банком (додаток 4).

На етапі впровадження та функціонування пілотного проекту

допускається укладання банками з Платіжною організацією одного

загального договору, якщо Платіжна організація, Розрахунковий

банк, Головний процесинговий центр є однією юридичною особою.

3. Предметом договорів між ГПЦ та РПЦ є інформаційна

взаємодія та розподіл комісійних. Ці договори можуть не

укладатись, якщо процесингові центри є структурними підрозділами

однієї юридичної особи.

4. Під час роботи в НСМЕП банки укладають такі договори:

з фізичними та юридичними особами - про відкриття рахунків,

видачу карток та умови здійснення операцій за ними;

з підприємствами торгівлі та сфери послуг - про

обслуговування платіжних карток НСМЕП (у разі виконання банками

функцій еквайра);

з іншими банками (агентами) - щодо емісії та/або еквайрингу

платіжних карток НСМЕП.

5. Договори, що укладаються членами НСМЕП, складаються, як

правило, у двох примірниках. На вимогу однієї із сторін кількість

примірників договору може бути більшою.


V. Порядок застосування в НСМЕП програмного

забезпечення та устаткування


1. Платіжна організація проводить перевірку відповідності

АКС, терміналів, банкоматів, електронних контрольно-касових

апаратів (далі - ЕККА), комп'ютерно-касових систем (далі - ККС)

вимогам НСМЕП і видає постачальникам відповідне свідоцтво, що дає

право на застосування їх продукції у НСМЕП.

2. Платіжна організація проводить перевірку відповідності

прикладного програмного забезпечення вимогам НСМЕП з метою

подальшого його застосування в програмно-технічних комплексах

банків та процесингових центрах - учасниках НСМЕП.

3. Застосування терміналів, банкоматів, ЕККА, ККС, програмних

засобів, що не мають відповідного свідоцтва, у НСМЕП не

допускається. Платіжна організація надає банкам - членам НСМЕП та

банкам, що планують стати членами НСМЕП, інформацію про необхідну

для роботи в НСМЕП продукцію, що відповідає вимогам НСМЕП.

4. Банки самостійно купують програмно-технічні комплекси, що

мають відповідні свідоцтва.

5. Платіжна організація в межах своєї компетенції сприяє

створенню конкурентного середовища серед постачальників

атестованої продукції.


VI. Порядок вступу банків до НСМЕП


1. Для вступу до НСМЕП комерційний банк надсилає на адресу

Платіжної організації такі документи:

заяву про вступ до Національної системи масових електронних

платежів (додаток 5);

копію банківської ліцензії Національного банку України.

( Абзац третій пункту 1 розділу VI в редакції Постанови

Національного банку N 366 ( z0804-01 ) від 27.08.2001 )

2. Після подання документів, зазначених у пункті 1 розділу VI

цього Положення, Платіжна організація в місячний строк з дня їх

одержання розглядає їх і вирішує питання щодо укладення з банком

договору про його вступ до НСМЕП.

3. У разі відмови в прийнятті банку до НСМЕП Платіжна

організація протягом місяця з дати одержання заяви про вступ до

НСМЕП письмово повідомляє про причини відмови.

4. Після укладення договору про вступ до НСМЕП комерційний

банк укладає договір з Розрахунковим банком про проведення

взаєморозрахунків у НСМЕП.

5. Після укладення договору з Розрахунковим банком

комерційний банк укладає договір з Головним та/або Регіональним

процесинговими центрами про обслуговування розрахунків платіжними
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Правління національного банку україни постанов а iconПравління національного банку україни постанов а
Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою
Правління національного банку україни постанов а iconПравління національного банку україни постанов а
Про затвердження Правил надання банками на письмову вимогу керівників відповідних спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою...
Правління національного банку україни постанов а iconПро затвердження Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні Постанова Правління Національного банку України від 27 грудня 1999 року n 621 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Відповідно до статей 7, 40 Закону України "Про Національний банк України" та з метою удосконалення нормативно-правової бази щодо...
Правління національного банку україни постанов а iconКабінет міністрів україни постанов а від 29 серпня 2003 р. N 1380
Національного банку та n 2510 в установах комерційних банків код бюджетної класифікації за
Правління національного банку україни постанов а iconУкраїни Правління Національного банку України постановля є: Унести до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського закон
Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою
Правління національного банку україни постанов а iconПоложення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18. 06. 2006 №254 банківський продукт
Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України...
Правління національного банку україни постанов а iconПостанова Правління Національного банку України від 27 серпня 2001 року n 367 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 р за n 954/6145 Відповідно до статті 40 закон
Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням
Правління національного банку україни постанов а iconУкраїнська академія банківської справи Національного банку України Рада молодих вчених Української академії банківської справи Національного банку України Інформаційний лист
Запрошуємо прийняти участь у роботі ХVI всеукраїнської науково-практичної конференції студентів "Проблеми та перспективи розвитку...
Правління національного банку україни постанов а iconУкраїнська академія банківської справи Національного банку України Рада молодих вчених Української академії банківської справи Національного банку України Інформаційний лист
Запрошуємо прийняти участь у роботі ХVI всеукраїнської науково-практичної конференції студентів "Проблеми та перспективи розвитку...
Правління національного банку україни постанов а iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 Положення про порядок іноземного інвестування в Україну / Затверджене Постановою Правління Національного банку України №280 від 10. 08. 2005 р
Закон України “Про банки І банківську діяльність” // Законодавчі І нормативні акти з банківської діяльності. – 2001, № – с. 3 47
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи