Про затвердження Змін до Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням Відповідно до статті 7 Закону України \"Про Національний банк України\" ( 679-14 ) та з метою приведення чинного порядку icon

Про затвердження Змін до Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою приведення чинного порядку
Скачати 53.55 Kb.
НазваПро затвердження Змін до Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою приведення чинного порядку
Дата25.08.2012
Розмір53.55 Kb.
ТипЗаконПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ


П О С Т А Н О В А


04.06.2003 N 226


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 червня 2003 р.

за N 474/7795


Про затвердження Змін до Положення

про порядок емісії платіжних карток

і здійснення операцій з їх застосуванням


Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк

України" ( 679-14 ) та з метою приведення чинного порядку

здійснення операцій із застосуванням платіжних карток у

відповідність до вимог Законів України "Про запобігання та

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним

шляхом" ( 249-15 ) та "Про внесення змін до деяких законів України

з питань запобігання використанню банків та інших фінансових

установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних

злочинним шляхом" ( 485-15 ) Правління Національного банку України

П О С Т А Н О В Л Я Є:


1. Затвердити Зміни до Положення про порядок емісії платіжних

карток і здійснення операцій з їх застосуванням, затвердженого

постановою Правління Національного банку України від 27.08.2001

N 367 ( z0954-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції

України 15.10.2001 за N 954/6145, що додаються.


2. Департаменту платіжних систем (В.М. Кравець) після

державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст

цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного

банку України та банків України для використання в роботі.


3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної

реєстрації в Міністерстві юстиції України.


Голова С.Л.Тігіпко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

04.06.2003 N 226


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 червня 2003 р.

за N 474/7795


ЗМІНИ

до Положення про порядок емісії платіжних карток

і здійснення операцій з їх застосуванням

( z0954-01 )


1. У главі 1:

доповнити главу термінами "консолідований картковий рахунок"

та "персональний ідентифікаційний номер" такого змісту:

"консолідований картковий рахунок - рахунок, що відкривається

емітентом для обліку коштів за всіма емітованими ним наперед

оплаченими платіжними картками. Дебетовий залишок за

консолідованим картковим рахунком не допускається";

"персональний ідентифікаційний номер (ПІН) - код, відомий

лише держателю платіжної картки і потрібний для його ідентифікації

під час здійснення операцій з використанням платіжної картки";


визначення терміну "наперед оплачена платіжна картка"

викласти в такій редакції:

"наперед оплачена платіжна картка - заздалегідь випущена

емітентом платіжна картка, яка дає змогу її держателю виконувати

операції в межах попередньо внесених (сплачених) коштів, що

обліковуються на окремому картрахунку клієнта або консолідованому

картрахунку банку. Наперед оплачена платіжна картка, як правило,

не містить реквізитів, нанесених на картку, що дають змогу

візуально або з використанням документів, що засвідчують особу,

ідентифікувати її держателя (прізвище та ім'я, фотокартку тощо).

Наперед оплачена платіжна картка може бути фіксованого номіналу,

який зазначається на картці".


2. Главу 2 доповнити пунктами 2.11, 2.12 такого змісту:

"2.11. Банк зобов'язаний у порядку, встановленому

законодавством України, ідентифікувати клієнтів, які відкривають

карткові та інші рахунки в банку, та держателів платіжних карток,

які здійснюють операції з їх використанням за цими рахунками.

Ідентифікація клієнта банку не є обов'язковою під час

здійснення кожної операції, якщо клієнт був раніше ідентифікований

відповідно до вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері

запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним

шляхом.

Банк має право витребувати, а клієнт зобов'язаний надати

документи і відомості, необхідні для з'ясування його особи, суті

діяльності, фінансового стану. У разі ненадання клієнтом

необхідних документів чи відомостей або умисного подання

неправдивих відомостей про себе банк відмовляє клієнту в його

обслуговуванні шляхом блокування коштів на картрахунку.


2.12. З'ясування особи - держателя наперед оплаченої

платіжної картки в разі потреби (під час розгляду спорів,

несправності чи виходу з ладу банкомата або неповернення ним

картки тощо) може здійснюватися емітентом за ідентифікаційним

номером картки за умови, якщо ідентифікація клієнта була здійснена

емітентом під час продажу (надання) йому картки.

Підтвердження торговцем особи - держателя наперед оплаченої

платіжної картки, який здійснює операцію з її застосуванням,

виконується згідно з правилами відповідної платіжної системи

шляхом підписання держателем сліпа, квитанції платіжного термінала

та перевірки його відповідності зразку підпису на картці або

введенням ПІН та його перевірки емітентом (еквайром)".


3. У главі 3:

пункт 3.3 викласти в такій редакції:

"3.3. Платіжна картка є власністю емітента і надається

клієнту або його довіреній особі відповідно до умов договору з

клієнтом. Наперед оплачені платіжні картки, кошти за якими

обліковуються на консолідованому картрахунку банку, можуть

продаватися (надаватися) емітентами без обов'язкового оформлення

договорів у письмовій формі";


пункт 3.13 доповнити абзацом такого змісту:

"Зарахування (поповнення) коштів на консолідований

картрахунок наперед оплачених платіжних карток здійснюється

фізичними особами в межах максимальної суми, встановленої пунктом

3.14 цього Положення, за рахунок унесення готівкових коштів або

шляхом переказу коштів з інших власних рахунків (завантаження на

платіжні картки типу "електронний гаманець"). Наперед оплачені

платіжні картки фіксованого номіналу поповненню не підлягають";


пункт 3.14 викласти в такій редакції:

"3.14. Для обліку операцій фізичних осіб з використанням

наперед оплачених платіжних карток за дебетовою схемою банк може

відкривати консолідований картрахунок для емітованих ним наперед

оплачених платіжних карток. Для юридичних осіб і фізичних осіб -

підприємців дебетова схема обслуговування наперед оплачених

платіжних карток з відкриттям консолідованого картрахунку не

застосовується.

Максимальна сума емітованої банком наперед оплаченої

платіжної картки, кошти за якою обліковуються на консолідованому

картрахунку банку, не може перевищувати суму 1000 гривень або її

еквівалент в іноземній валюті.

Емітент самостійно встановлює порядок та умови продажу

(надання) наперед оплачених платіжних карток, визначає їх

функціональні можливості (параметри) та обмеження щодо виконання

окремих видів (типів) операцій з їх застосуванням з урахуванням

норм цього Положення";


в абзаці п'ятому пункту 3.15 слово "неперсоніфікованих"

виключити.


4. Пункт 4.2 глави 4 після абзацу першого доповнити новим

абзацом такого змісту:

"Наперед оплачені платіжні картки, кошти за якими

обліковуються на консолідованому картрахунку банку, застосовуються

їх держателями для безготівкової оплати за товари (послуги), а

також як засіб для одержання готівки".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.


Директор Департаменту платіжних систем В.М.Кравець


Завідувач сектору

Департаменту платіжних систем В.І.Харченко

Схожі:

Про затвердження Змін до Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням Відповідно до статті 7 Закону України \"Про Національний банк України\" ( 679-14 ) та з метою приведення чинного порядку iconПостанова Правління Національного банку України від 27 серпня 2001 року n 367 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 р за n 954/6145 Відповідно до статті 40 закон
Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням
Про затвердження Змін до Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням Відповідно до статті 7 Закону України \"Про Національний банк України\" ( 679-14 ) та з метою приведення чинного порядку iconПро затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою приведення діючого порядку
Україні в національній валюті у відповідність до вимог Законів України Про запобігання
Про затвердження Змін до Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням Відповідно до статті 7 Закону України \"Про Національний банк України\" ( 679-14 ) та з метою приведення чинного порядку iconПоложення про розрахунки. Розрахунки із застосуванням платіжних карток. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень та платіжних-вимог доручень. Розрахунки за акредитивами. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків
За договором банківського рахунку здійснюються розрахунково-касові операції відповідно до умов договору та
Про затвердження Змін до Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням Відповідно до статті 7 Закону України \"Про Національний банк України\" ( 679-14 ) та з метою приведення чинного порядку iconПро затвердження Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування з метою врегулювання відносин у сфері перестрахування, запобігання неплатоспроможності страховиків,
Затвердити Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування (додається)
Про затвердження Змін до Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням Відповідно до статті 7 Закону України \"Про Національний банк України\" ( 679-14 ) та з метою приведення чинного порядку iconПро затвердження Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування з метою врегулювання відносин у сфері перестрахування, запобігання неплатоспроможності страховиків,
Затвердити Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування (додається)
Про затвердження Змін до Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням Відповідно до статті 7 Закону України \"Про Національний банк України\" ( 679-14 ) та з метою приведення чинного порядку iconПро затвердження Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування з метою врегулювання відносин у сфері перестрахування, запобігання неплатоспроможності страховиків,
Затвердити Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування (додається)
Про затвердження Змін до Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням Відповідно до статті 7 Закону України \"Про Національний банк України\" ( 679-14 ) та з метою приведення чинного порядку iconПро затвердження Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні Постанова Правління Національного банку України від 27 грудня 1999 року n 621 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Відповідно до статей 7, 40 Закону України "Про Національний банк України" та з метою удосконалення нормативно-правової бази щодо...
Про затвердження Змін до Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням Відповідно до статті 7 Закону України \"Про Національний банк України\" ( 679-14 ) та з метою приведення чинного порядку iconНаказ №679 Про затвердження Порядку погашення кредиторської заборгованості державного бюджету з виплат, установлених абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" щодо безоплатного користування житлом з опаленням І освітленням
Відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 19. 09. 2005 №934 “Про реалізацію Закону України “Про реструктуризацію...
Про затвердження Змін до Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням Відповідно до статті 7 Закону України \"Про Національний банк України\" ( 679-14 ) та з метою приведення чинного порядку iconНаказ №679 Про затвердження Порядку погашення кредиторської заборгованості державного бюджету з виплат, установлених абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" щодо безоплатного користування житлом з опаленням І освітленням
Відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 19. 09. 2005 №934 “Про реалізацію Закону України “Про реструктуризацію...
Про затвердження Змін до Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням Відповідно до статті 7 Закону України \"Про Національний банк України\" ( 679-14 ) та з метою приведення чинного порядку iconПро затвердження Положення про дистанційне навчання
Закону України «Про загальну середню освіту», статті 12 Закону України «Про професійно-технічну освіту», статті 42 Закону України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи