Президента україни icon

Президента україни
Скачати 114.26 Kb.
НазваПрезидента україни
Дата25.08.2012
Розмір114.26 Kb.
ТипДокументиУ К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про невідкладні додаткові заходи

щодо посилення боротьби з організованою

злочинністю і корупцією


У зв'язку з необхідністю значного посилення боротьби з

організованою злочинністю і корупцією, які продовжують завдавати

значної шкоди справі забезпечення захисту прав і свобод громадян,

гальмувати розвиток економіки та становлення ринкових відносин,

підривають міжнародний авторитет України, та з метою усунення

серйозних недоліків у діяльності правоохоронних та інших органів,

приведення її у відповідність з вимогами європейських стандартів

п о с т а н о в л я ю:


1. Визнати роботу спеціальних підрозділів Міністерства

внутрішніх справ України, Служби безпеки України по боротьбі з

організованою злочинністю і корупцією недостатньою та

малоефективною, а діяльність Координаційного комітету по боротьбі

з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України

такою, що не забезпечує повною мірою виконання покладених на

Комітет завдань.


2. Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки

України:


дати принципову оцінку роботі керівників, які несуть

персональну відповідальність за організацію боротьби з

організованою злочинністю і корупцією, визначити їх спроможність

виконувати покладені на них завдання;


провести позачергову атестацію всіх співробітників, у тому

числі і керівників зазначених органів, підвищити відповідальність

керівників усіх ланок за добір кадрів, виконання своїх службових

обов'язків щодо зміцнення законності та правопорядку;


запровадити систематичні звіти співробітників, які ведуть

боротьбу з організованою злочинністю, про результати своєї

діяльності, своєчасно і принципово вирішувати питання про

відповідальність працівників, які допускають порушення законів у

сфері забезпечення додержання прав і свобод громадян;


рішуче звільнятися від співробітників, які зраджують

інтересам служби і держави, не мають достатньої кваліфікації, не

виконують у повному обсязі покладених на них завдань;


ужити невідкладних заходів до посилення захисту прав, свобод,

майна громадян, оперативного, повного і об'єктивного розкриття

кожного факту посягання на їх здоров'я і життя та інтереси

держави;


встановити персональну відповідальність керівників, які

очолюють роботу з організації боротьби з організованою злочинністю

і корупцією, за порушення громадського порядку та безпеки,

пов'язані з розподілом сфер впливу між злочинними угрупованнями.


3. З метою своєчасного виявлення фактів службових зловживань,

хабарництва і корупційних проявів з боку посадових осіб

правоохоронних органів та запобігання таким фактам підрозділам

внутрішньої безпеки центральних апаратів міністерств, інших

центральних органів виконавчої влади провести до 1 червня

2003 року перевірки додержання законності використання коштів під

час створення та діяльності благодійних фондів сприяння

правоохоронним органам. Акцентувати увагу на випадках переведення

у готівку благодійних коштів за чеками, придбання за рахунок

благодійних внесків дорогих меблів, засобів зв'язку, оплати послуг

комерційних структур, навчання тощо.


У разі виявлення порушень вирішити питання про

відповідальність винних осіб.


4. Керівникам міністерств, інших центральних органів

виконавчої влади, Голові Ради міністрів Автономної Республіки

Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських

державних адміністрацій удосконалити та посилити взаємодію з

правоохоронними органами, систематично аналізувати стан

злочинності та корупції у пріоритетних галузях економіки та в

регіонах, здійснювати за їх результатами скоординовані заходи щодо

боротьби з такими явищами.


Особливу увагу звернути на протидію намаганням організованих

злочинних угруповань контролювати підприємницьку діяльність,

функціонування об'єктів паливно-енергетичного та агропромислового

комплексів, фінансову та банківську сфери.


5. Державному комітету статистики України разом із

Генеральною прокуратурою України, заінтересованими міністерствами,

іншими центральними органами виконавчої влади з метою об'єктивного

висвітлення стану правопорядку в державі та результатів боротьби

зі злочинністю розробити до 1 вересня 2003 року єдину систему

державної реєстрації та обліку злочинів, розслідування та розгляду

кримінальних справ у судах, виходячи з усталених європейських

стандартів.


6. Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки

України внести в березні 2003 року пропозиції щодо вдосконалення

організаційно-штатної структури, форм та методів професійної

діяльності спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою

злочинністю і корупцією та розмежування їх компетенції і функцій.


7. Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки

України, Державній податковій адміністрації України за участю

Генеральної прокуратури України:


викорінити практику оцінки роботи підпорядкованих підрозділів

за валом показників, покласти край гонитві за нарощуванням

результатів роботи шляхом викриття дріб'язкових правопорушень, не

допускати приховування злочинів від обліку;


завершити розробку та запровадити у першому кварталі

2003 року нові критерії оцінки діяльності правоохоронних органів,

які б відображали реальні результати службової діяльності та

спиралися на об'єктивні статистичні показники, в основу яких

покладено судові рішення;


проаналізувати причини тривалої затримки реалізації

оперативних матеріалів про діяльність суспільне небезпечних

злочинних угруповань, якими контролюються утворення і діяльність

підприємницьких структур та які зрослися з органами влади;


створювати під єдиним керівництвом мобільні слідчо-оперативні

групи з числа працівників різних правоохоронних органів для

всебічної оперативної розробки та розслідування протиправної

діяльності організованих злочинних угруповань.


8. Кабінету Міністрів України, Міністерству внутрішніх справ

України, Службі безпеки України, Державній податковій

адміністрації України, Державній митній службі України, Державному

комітету у справах охорони державного кордону України, іншим

центральним органам виконавчої влади за участю Генеральної

прокуратури України:


а) розробити та здійснити спільні заходи, спрямовані на:


суттєве посилення боротьби з корупцією та хабарництвом,

приділивши особливу увагу викриттю корупційних діянь серед

державних службовців та інших посадових осіб, усуненню причин і

умов, що цьому сприяють;


знешкодження суспільне небезпечних організованих

корисливо-насильницьких злочинних угруповань, посилення протидії

незаконному обігу наркотичних засобів, зброї та вибухових речовин;


ефективну протидію злочинам у сфері економіки, передусім в її

пріоритетних галузях, захист від злочинних зазіхань на державні

бюджетні кошти;


викриття фактів легалізації (відмивання) доходів, одержаних

злочинним шляхом;


забезпечення надійної охорони державного кордону, перекриття

каналів проникнення в Україну нелегальних мігрантів, предметів

контрабанди, зокрема наркосировини, зброї, боєприпасів та інших

засобів вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;


б) здійснити із залученням фахівців Міністерства закордонних

справ України, Міністерства праці та соціальної політики України

перевірки всіх комерційних структур, які займаються

працевлаштуванням громадян України за кордоном (у першу чергу в

країнах Шенгенської угоди). Звернути увагу на додержання умов

ліцензування цього виду діяльності, наявність у підприємців

відповідних договірних відносин зі службами працевлаштування

країн-роботодавців, обізнаність підприємців із порядком та умовами

працевлаштування у зазначених країнах тощо. В разі виявлення

порушень притягнути шахраїв і членів організованих злочинних

угруповань до передбаченої законом відповідальності, вжити

вичерпних заходів до встановлення місця перебування громадян

України, які для працевлаштування або з іншою метою виїхали за

кордон і використовуються там з порушенням закону, та повернення

їх на Батьківщину;


в) зосередити зусилля на знешкодженні організованих злочинних

угруповань, які використовують кримінальні доходи для приватизації

об'єктів паливно-енергетичного комплексу, вугледобувної та

металургійної промисловості, сфери обслуговування та інших

прибуткових сфер економіки, виявляти та припиняти злочини, які

вчиняються під час здійснення підприємствами, які є економічною

основою злочинних угруповань, фінансово-господарських операцій в

офшорних зонах;


г) перевірити в установленому порядку виконання положень

Концепції боротьби з корупцією на 1998-2005 роки, затвердженої

Указом Президента України від 24 квітня 1998 року N 367

( 367/98 ), у частині передачі керівниками центральних і місцевих

органів виконавчої влади та їх заступниками, депутатами на час

перебування на цих посадах у довірче управління під гарантії

держави належних їм часток (пакетів) акцій у Статутному капіталі

суб'єктів господарювання.


9. Міністерству юстиції України, Міністерству внутрішніх

справ України, Службі безпеки України, Державній митній службі

України, Державному комітету у справах охорони державного кордону

України:


проаналізувати виконання міжнародних договорів України щодо

боротьби з організованою злочинністю і корупцією;


розробити з урахуванням міжнародного досвіду міжвідомчі

заходи щодо підвищення ефективності використання форм міжнародного

співробітництва у боротьбі з організованою злочинністю і

корупцією;


удосконалити взаємодію правоохоронних органів з Міжнародною

організацією кримінальної поліції (Інтерпол) у боротьбі з

організованою злочинністю і корупцією, посилити роль та

відповідальність працівників Національного бюро Інтерполу за

виконання покладених на них обов'язків.


10. Державній податковій адміністрації України, Міністерству

фінансів України, Міністерству внутрішніх справ України, Службі

безпеки України, Національному банку України:


перевірити законність джерел походження коштів, що

залучаються для формування статутних капіталів банків та інших

фінансових установ;


проаналізувати ефективність протидії легалізації (відмивання)

коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом організованими

злочинними угрупованнями з використанням фінансових установ та

інших комерційних структур, зареєстрованих в офшорних зонах;


ужити заходів щодо закриття каналів незаконного відтоку

капіталів за кордон.


11. Державному комітету України з питань регуляторної

політики та підприємництва, Міністерству економіки та з питань

європейської інтеграції України, Міністерству юстиції України

розробити систему захисту малого і середнього бізнесу, заощаджень

капіталів та інших об'єктів приватної власності від злочинних

посягань, а також від протиправного втручання в підприємницьку

діяльність державних та недержавних органів.


12. Фонду державного майна України, Міністерству внутрішніх

справ України, Службі безпеки України, Державній податковій

адміністрації України за участю Генеральної прокуратури України

забезпечувати жорсткий контроль за виконанням умов кожного

договору купівлі-продажу стратегічно важливих об'єктів, запобігати

фактам приватизації через компанії, зареєстровані в офшорних

зонах, як форму приховування реальних власників, джерел походження

коштів і ухилення від сплати податків.


13. Міністерству економіки та з питань європейської

інтеграції України разом із Міністерством фінансів України,

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України,

Національним банком України з метою подолання процесів тінізації

економіки розробити державну програму розвитку ринкової

інфраструктури в Україні та подати її на розгляд в установленому

порядку.


14. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної

Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським

державним адміністраціям:


розробити програми правових, організаційних заходів щодо

детінізації економіки, припинення криміналізації економічної

сфери, захисту фінансової та банківської систем,

паливно-енергетичного та агропромислового комплексу від злочинних

посягань;


забезпечити додержання законодавства в бюджетній сфері, вжити

заходів щодо протидії незаконному розподілу, розкраданню,

нецільовому використанню бюджетних коштів та попередити керівників

міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої

влади, державних промислових підприємств про персональну

відповідальність за наведення порядку у здійсненні фінансових

операцій, про недопущення розрахунків бюджетними коштами шляхом

взаємозаліків та дисконтними векселями;


передбачити виділення коштів для матеріально-технічного

забезпечення спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою

злочинністю і корупцією, закупівлі сучасної спеціальної техніки

для виявлення нових способів вчинення злочинів;


забезпечити розроблення та реалізацію щорічних заходів щодо

посилення контролю за в'їздом і перебуванням на території України

іноземців, осіб без громадянства та нелегальних мігрантів,

насамперед у прикордонних регіонах, а також безумовне виконання

вимог Законів України "Про імміграцію" ( 2491-14 ) та "Про

біженців" ( 2557-14 );


внести протягом першого півріччя 2003 року пропозиції щодо

утворення єдиного центрального органу виконавчої влади - Державної

міграційної служби України.


15. Координаційному комітету по боротьбі з корупцією і

організованою злочинністю при Президентові України, Міжвідомчому

науково-дослідному центру з проблем боротьби з організованою

злочинністю здійснювати моніторинг законодавства, міжнародного

досвіду та сучасних тенденцій ведення боротьби з організованою

злочинністю і корупцією.


16. Кабінету Міністрів України:


а) розробити із залученням Міжвідомчого науково-дослідного

центру з проблем боротьби з організованою злочинністю, за участю

Верховного Суду України і Генеральної прокуратури України, з

урахуванням зарубіжного досвіду:


Національну програму діяльності державних органів у сфері

протидії організованій злочинності і корупції до 2010 року та

пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про

організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"

з метою розширення повноважень органів державної влади у цій

сфері;


механізм реалізації захисту працівників суду і правоохоронних

органів, передбачаючи у Державному бюджеті України необхідні для

цього кошти;


б) розглянути з метою економії бюджетних коштів питання щодо

утворення на базі відділів по зв'язках з правоохоронними органами,

оборонної та мобілізаційної роботи у складі Ради міністрів

Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та

Севастопольської міських державних адміністрацій управлінь

(відділів) з питань судової реформи, діяльності правоохоронних

органів, оборонної та мобілізаційної роботи.


17. Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки

України, Державній податковій адміністрації України, Голові Ради

міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської

та Севастопольської міських державних адміністрацій доповідати про

виконання цього Указу щорічно до 15 січня та 15 липня.


18. Головному управлінню з питань судової реформи, діяльності

військових формувань та правоохоронних органів Адміністрації

Президента України забезпечити контроль за виконанням цього Указу.


Президент України Л.КУЧМА


м. Київ, 6 лютого 2003 року

N 84/2003

Схожі:

Президента україни iconАнотований перелік web-ресурсів з міжнародної економіки
Офіційний сайт Президента України містить тексти офіційних документів (законів України, розпоряджень та указів Президента), графік...
Президента україни iconАнотований перелік web -ресурсів з міжнародної економіки
Офіційний сайт Президента України містить тексти офіційних документів (законів України, розпоряджень та указів Президента), графік...
Президента україни iconАнотований перелік web-ресурсів з міжнародної економіки
Офіційний сайт Президента України містить тексти офіційних документів (законів України, розпоряджень та указів Президента), графік...
Президента україни iconКонкурс на здобуття премії президента україни для молодих вчених
Указом Президента України від 17. 06. 00 №779 (із змінами, внесеними Указами Президента України від 21. 02. 01 №104, від 24. 03....
Президента україни iconПро подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених
Указом Президента України від 12 червня 2000 року №779 «Про Положення про щорічну премію Президента України для молодих вчених» започатковано...
Президента україни iconПро щорічні премії Президента директорам наукових установ, України для молодих вчених підпорядкованих Міністерству освіти І науки
Указом Президента України від 17. 06. 00 №779 (зі змінами, внесеними Указами Президента України від 21. 02. 01 №104, від 24. 03....
Президента україни iconПро щорічні премії Президента директорам наукових установ, України для молодих вчених підпорядкованих Міністерству освіти І науки
Указом Президента України від 17. 06. 00 №779 (зі змінами, внесеними Указами Президента України від 21. 02. 01 №104, від 24. 03....
Президента україни iconЩорічна премія Президента України
Президента України для молодих вчених. Щорічні премії Президента України присуджуються за видатні досягнення в галузі природничих,...
Президента україни iconПро подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених
Указом Президента України від 12 червня 2000 року №779 започатко-вано щорічні премії Президента України для молодих учених
Президента україни iconУказом Президента України від 17. 06. 00 №779 започатковано щорічні премії Президента України для молодих вчених

Президента україни iconКонкурс на здобуття премії президента україни для молодих вчених указом Президента України
move to 0-21835765
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи