Президента україни icon

Президента україни
Скачати 64.57 Kb.
НазваПрезидента україни
Дата25.08.2012
Розмір64.57 Kb.
ТипДокументи

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з корупцією,

іншими протиправними діями в соціально-економічній сфері

та забезпечення економного витрачання державних коштів


З метою економії коштів державного і місцевих бюджетів,

максимального скорочення бюджетних витрат на будівництво та

утримання не запланованих в установленому порядку об'єктів,

надання невиправданих пільг і переваг, посилення боротьби із

корупцією, надмірностями в користуванні державним майном,

створення на цій основі додаткових джерел підвищення рівня життя

найбільш вразливих верств населення п о с т а н о в л я ю:


1. Кабінету Міністрів України, Національному банку України,

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та

Севастопольській міським державним адміністраціям, представникам

держави у господарських товариствах, у яких є частка державного

майна, забезпечити ретельний аналіз причин, що стримують виконання

Указу Президента України від 28 лютого 1997 року N 187 ( 187/97 )

"Про заходи щодо забезпечення наповнення державного бюджету та

посилення фінансово-бюджетної дисципліни" та встановити суворий

контроль за неухильним додержанням його вимог.


2. Кабінету Міністрів України, Генеральній прокуратурі

України, Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки

України, Державній податковій адміністрації України, Державній

митній службі України, іншим центральним органам виконавчої влади

вжити додаткових ефективних і конкретних заходів щодо боротьби з

корупцією, хабарництвом і пов'язаними з ними протиправними діями,

притягнення винних до передбаченої законодавством

відповідальності, усунення причин та умов, що сприяють вчиненню

таких злочинів, неухильного виконання вимог законодавства стосовно

боротьби з цим злом, координації зусиль органів виконавчої влади

щодо його викорінення.


3. Заборонити придбання для посадових осіб державних органів,

державних комерційних банків, державних підприємств, установ,

організацій, а також для членів їх сімей не передбачених у

встановленому порядку пільгових путівок до санаторіїв і будинків

відпочинку, туристичних путівок, встановлення пільг в оплаті інших

соціальних послуг за рахунок державних коштів.


Зобов'язати представників держави в господарських

товариствах, у яких є частка державного майна, запроваджувати

зазначений порядок придбання путівок, сплати інших соціальних

послуг для посадових осіб в господарських товариствах.


4. Кабінету Міністрів України, Національному банку України у

двомісячний строк внести відповідні зміни до своїх рішень, які

встановлюють пільги і привілеї посадовим особам у забезпеченні

санаторно-курортним, іншими формами обслуговування, а також

підготувати пропозиції щодо скасування таких пільг і привілеїв,

установлених законами України, в тому числі для народних депутатів

України і депутатів місцевих рад, працівників Національного банку

України, державних комерційних банків, посадових осіб інших

державних органів.


5. Кабінету Міністрів України розробити комплекс заходів, які

б, зокрема, передбачали:


прискорення розроблення пропозицій щодо утворення спеціально

уповноваженого органу з питань ліцензування та його територіальних

органів, а також заходів щодо додержання встановлених законом

строків розгляду заяв про ліцензування господарської діяльності,

одержання різного роду дозволів, усунення тяганини під час

розгляду таких заяв та штучних перешкод в одержанні ліцензій і

дозволів;


рішучу боротьбу з марнотратством, незаконним витрачанням

державних коштів на непередбачені кошторисами цілі, запровадження

відповідальності за порушення встановлених обмежень і заборон у

цій сфері;


єдину граничну суму витрат на придбання автомобілів, меблів,

іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів,

комп'ютерів державними органами та підприємствами, установами і

організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих

бюджетів, а також господарськими товариствами, у яких є частка

державного майна;


визначення і запровадження механізму контролю за

відповідністю задекларованих доходів державних службовців, інших

осіб їх фінансовим та іншим матеріальним витратам, а також

підготовку, у разі необхідності, законопроектів щодо внесення змін

до відповідних актів законодавства з цих питань;


перегляд і суттєве скорочення переліку осіб, які користуються

на пільгових умовах державними дачами, а також стільниковим і

спеціальним зв'язком;


уніфікацію посадових окладів (тарифних ставок) працівників

державних органів усіх рівнів, які займають схожі за характером

роботи посади або виконують однакові обов'язки;


скорочення витрат з державного бюджету, а також коштів

державних підприємств і господарських товариств, у яких є частка

державного майна, на закордонні відрядження, а також здійснення

контролю за кількістю таких відряджень і числом їх учасників,

ефективністю закордонних поїздок та запровадженням їх результатів

у життя;


суттєве скорочення будівництва, реконструкції і ремонту

будівель і споруд для невиробничих потреб та витрат на утримання

об'єктів соціальної сфери за рахунок бюджетних коштів, коштів

державних підприємств та господарських товариств, у яких є частка

державного майна, жорсткий контроль за цими витратами;


перегляд та скорочення з 1 січня 2001 року кількості

автомобілів для обслуговування посадових осіб державних органів не

менш як на 20 відсотків.


6. Кабінету Міністрів України, Національному банку України,

Фонду державного майна України разом з Радою міністрів Автономної

Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими

державними адміністраціями у тримісячний строк:


забезпечити виявлення та інвентаризацію майна, що перебуває у

віданні центральних і місцевих органів виконавчої влади,

Національного банку України, інших державних органів, державних

підприємств, установ, організацій, господарських товариств, у яких

є частка державного майна, та не належить до безпосередньої

виробничої діяльності зазначених суб'єктів управління та

господарювання і може бути відчужено, звернувши особливу увагу на

об'єкти незавершеного будівництва, законсервовані,

невикористовувані машини і обладнання, а також об'єкти соціальної

сфери (готелі, санаторії, профілакторії, будинки відпочинку,

спортивні споруди тощо);


проаналізувати з урахуванням вимог жорсткого режиму економії

доцільність використання зазначеного майна та вирішити питання

його продажу протягом 2001 року на конкурсних засадах із

залученням державної акціонерної компанії "Національна мережа

аукціонних центрів".


7. Кабінету Міністрів України, Національному банку України,

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та

Севастопольській міським державним адміністраціям, представникам

держави у господарських товариствах, у яких є частка державного

майна, забезпечити спрямування заощаджених в результаті вжитих

заходів коштів на першочергове погашення заборгованості із

заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат, підвищення

рівня заробітної плати низькооплачуваних категорій працівників,

поліпшення фінансування закладів охорони здоров'я, будинків

престарілих, шкіл-інтернатів, дитячих будинків, пенітенціарних

установ.


8. Кабінету Міністрів України, Національному банку України,

Державній податковій адміністрації України, Раді міністрів

Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та

Севастопольській міським державним адміністраціям, представникам

держави у господарських товариствах, у яких є частка державного

майна, вжити заходів щодо виявлення та усунення фактів надмірних

витрат власників і керівників приватних підприємств і

господарських товариств на утримання управлінського апарату, його

соціальне обслуговування, будівництво, придбання, ремонт і

утримання дорогих офісів, об'єктів відпочинку розваг і

оздоровлення, дорогих автомобілів, систем і апаратів зв'язку,

закордонні відрядження, проведення презентаційних заходів за умов

невиплат заробітної плати працівникам, утримання її нижче

середнього в галузях економіки рівня, неплатежів до бюджету і

Пенсійного фонду України.


9. Кабінету Міністрів України в тримісячний термін опрацювати

та внести у встановленому порядку законопроект про запровадження

прийнятих у світовій практиці соціальних пропорцій у розподілі

доходів та видатків приватних підприємств і господарських

товариств між їх власниками та найманими працівниками, в тому

числі, на утримання і обслуговування управлінського персоналу,

інженерно-технічних працівників.


10. Кабінету Міністрів України доповідати про хід реалізації

вимог цього Указу щоквартально.


Президент України Л.КУЧМА


м. Київ, 16 листопада 2000 року

N 1242/2000

Схожі:

Президента україни iconАнотований перелік web-ресурсів з міжнародної економіки
Офіційний сайт Президента України містить тексти офіційних документів (законів України, розпоряджень та указів Президента), графік...
Президента україни iconАнотований перелік web -ресурсів з міжнародної економіки
Офіційний сайт Президента України містить тексти офіційних документів (законів України, розпоряджень та указів Президента), графік...
Президента україни iconАнотований перелік web-ресурсів з міжнародної економіки
Офіційний сайт Президента України містить тексти офіційних документів (законів України, розпоряджень та указів Президента), графік...
Президента україни iconКонкурс на здобуття премії президента україни для молодих вчених
Указом Президента України від 17. 06. 00 №779 (із змінами, внесеними Указами Президента України від 21. 02. 01 №104, від 24. 03....
Президента україни iconПро подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених
Указом Президента України від 12 червня 2000 року №779 «Про Положення про щорічну премію Президента України для молодих вчених» започатковано...
Президента україни iconПро щорічні премії Президента директорам наукових установ, України для молодих вчених підпорядкованих Міністерству освіти І науки
Указом Президента України від 17. 06. 00 №779 (зі змінами, внесеними Указами Президента України від 21. 02. 01 №104, від 24. 03....
Президента україни iconПро щорічні премії Президента директорам наукових установ, України для молодих вчених підпорядкованих Міністерству освіти І науки
Указом Президента України від 17. 06. 00 №779 (зі змінами, внесеними Указами Президента України від 21. 02. 01 №104, від 24. 03....
Президента україни iconЩорічна премія Президента України
Президента України для молодих вчених. Щорічні премії Президента України присуджуються за видатні досягнення в галузі природничих,...
Президента україни iconПро подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених
Указом Президента України від 12 червня 2000 року №779 започатко-вано щорічні премії Президента України для молодих учених
Президента україни iconУказом Президента України від 17. 06. 00 №779 започатковано щорічні премії Президента України для молодих вчених

Президента україни iconКонкурс на здобуття премії президента україни для молодих вчених указом Президента України
move to 0-21835765
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи