Затверджено розпорядження icon

Затверджено розпорядження
Скачати 130.9 Kb.
НазваЗатверджено розпорядження
Дата25.08.2012
Розмір130.9 Kb.
ТипРозпорядження

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 15 травня 2003 р. N 270-р

Київ


Про затвердження плану заходів

щодо посилення боротьби з організованою

злочинністю і корупцією на 2003 рік


На виконання статті 2 Указу Президента України від

24 квітня 1998 р. N 367 ( 367/98 ) "Про Концепцію боротьби з

корупцією на 1998-2005 роки" та Указу Президента України від

6 лютого 2003 р. N 84 ( 84/2003 ) "Про невідкладні додаткові

заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і

корупцією" затвердити план заходів щодо посилення боротьби з

організованою злочинністю і корупцією на 2003 рік (додається).


Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ


Інд. 31


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 15 травня 2003 р. N 270-р


ПЛАН

заходів щодо посилення боротьби з організованою

злочинністю і корупцією на 2003 рік


1. Розробити за участю Генеральної прокуратури і Верховного

Суду України з урахуванням зарубіжного досвіду проект Національної

програми діяльності державних органів у сфері протидії

організованій злочинності і корупції до 2010 року та пропозиції

щодо внесення змін до Закону України "Про організаційно-правові

основи боротьби з організованою злочинністю" з метою розширення

повноважень органів державної влади у цій сфері.


Міжвідомчий науково-дослідний центр з

проблем боротьби з організованою

злочинністю, МВС, СБУ, Мін'юст,

Головдержслужба.


II квартал.


2. Розробити форму спеціальної (додаткової) декларації щодо

підтвердження джерел походження коштів, використаних державними

службовцями та особами, які претендують на зайняття посад

державних службовців, для придбання майна, оплати виконаних робіт

чи наданих послуг, а також підготувати пропозиції щодо

відповідальності за її неподання або подання недостовірних

відомостей.


Головдержслужба, Державна податкова

адміністрація, МВС, СБУ.


II квартал.


3. Провести за участю представників Міжнародної організації з

міграції, працівників заінтересованих міністерств, інших

центральних органів виконавчої влади та громадських організацій

семінар-нараду з актуальних проблем боротьби з незаконною

міграцією, пошуку шляхів їх розв'язання та механізму взаємодії.


Держкомнацміграції, Держкомкордон,

МВС, СБУ.


II квартал.


4. Забезпечити здійснення спільних заходів, розроблених на

виконання статті 11 Указу Президента України від 4 лютого 2003 р.

N 76 ( 76/2003 ) "Про рішення Ради національної безпеки і оборони

України від 11 листопада 2002 року "Про стан техногенної та

природної безпеки в Україні", щодо запобігання незаконному

транзиту територією України чи збуту на її території радіоактивних

матеріалів, сильнодіючих та отруйних речовин.


МВС, СБУ, Держкомкордон,

Держмитслужба.


II квартал.


5. За результатами науково-практичної конференції, проведеної

12-13 грудня 2002 р. на виконання постанови Кабінету Міністрів

України від 17 серпня 2002 р. N 1120 ( 1120-2002-п ) "Про стан

виконання Комплексної програми профілактики, злочинності на

2001-2005 роки", розробити і подати Кабінетові Міністрів України

узгоджені пропозиції щодо посилення відповідальності державних

службовців за виконання обов'язків із запобігання корупції та

удосконалення антикорупційного законодавства.


СБУ, МВС, Державна податкова

адміністрація, Головдержслужба, МЗС,

Мін'юст.


Перше півріччя.


6. Підготувати і внести на розгляд Кабінету Міністрів України

проекти постанов "Про затвердження Порядку проведення атестації

посадових осіб митної служби України" та "Про затвердження

Положення про спеціальні звання посадових осіб митної служби

України".


Держмитслужба.


Перше півріччя.


7. Провести зустрічні перевірки стану оформлення у митних

органах та реєстрації в органах Державної автомобільної інспекції

транспортних засобів з метою виявлення та усунення службових

зловживань і правопорушень під час їх ввезення на митну територію

України.


Держмитслужба, МВС.


До 1 вересня.


8. Узагальнити досвід європейських країн щодо ратифікації та

реалізації Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією

( 994_102 ) та Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією

( 994_101 ), прискорити підготовку необхідних документів для

ратифікації їх Верховною Радою України.


Мін'юст, МЗС, МВС, СБУ.


III квартал.


9. За участю Генеральної прокуратури і Верховного Суду

України провести аналіз антикорупційного законодавства розвинутих

країн світу з метою наближення до нього законодавства України.


Мін'юст, МВС, СБУ, Державна податкова

адміністрація, МЗС, Головдержслужба,

Генеральна прокуратура і Верховний

Суд України (за згодою).


III квартал.


10. Продовжити практику підвищення на базі Інституту

управління при Національній академії внутрішніх справ кваліфікації

працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших

державних органів та органів місцевого самоврядування, на яких

покладено обов'язки з організації роботи щодо запобігання

корупції. За результатами навчання у 2002-2003 роках внести

пропозиції щодо удосконалення навчального процесу.


МВС, Головдержслужба.


До 1 листопада.


11. Створити міжвідомчу базу даних про порушників

законодавства із зазначенням даних щодо осіб та транспортних

засобів, які ними використовувались, а також товароперевізників,

товаровідправників, товароотримувачів, посередників, службові

особи яких притягувалися до відповідальності за контрабандну

діяльність.


Держкомкордон, Держмитслужба, МВС,

СБУ, Державна податкова

адміністрація.


IV квартал.


12. З метою забезпечення якісного аналізу та оцінки

ефективності діяльності органів виконавчої влади, спрямованої на

запобігання корупції, підготувати зміни до постанови Кабінету

Міністрів України від 27 вересня 1999 р. N 1785 ( 1785-99-п ) "Про

подання органами виконавчої влади звітів про виконання вимог

Закону України "Про боротьбу з корупцією" (Офіційний вісник

України, 2000 р., N 6, ст. 208) в частині удосконалення звітності

про стан додержання державними службовцями та посадовими особами

органів місцевого самоврядування вимог законодавства.


Головдержслужба.


IV квартал.


13. Забезпечити реалізацію положень Концепції боротьби з

корупцією на 1998-2005 роки, затвердженої Указом Президента

України від 24 квітня 1998 р. N 367 ( 367/98 ), Указів Президента

України від 16 листопада 2000 р. N 1242 ( 1242/2000 ) "Про

додаткові заходи щодо посилення боротьби з корупцією, іншими

протиправними діями в соціально-економічній сфері та забезпечення

економного витрачання державних коштів" та від 6 лютого 2003 р.

N 84 ( 84/2003 ) "Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення

боротьби з організованою злочинністю і корупцією", інших

нормативно-правових актів антикорупційного спрямування.


Головдержслужба, міністерства, інші

центральні органи виконавчої влади,

Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські

держадміністрації.


Протягом року.


14. Забезпечити підготовку до ратифікації Верховною Радою

України Конвенції ООН проти транснаціональної організованої

злочинності ( 995_789 ) та додаткових протоколів ( 995_790,

995_791, 995_792 ) до неї, а також їх імплементацію.


МВС, Мін'юст, Мінфін,

Мінекономіки, МЗС.


Протягом року.


15. Відповідно до Указу Президента України від 24 квітня

1998 р. N 367 ( 367/98 ) "Про Концепцію боротьби з корупцією на

1998-2005 роки":


провести комплексні перевірки виконання вимог Законів України

"Про державну службу" ( 3723-12 ) та "Про боротьбу з корупцією"

( 356/95-ВР ) державними службовцями та посадовими особами органів

місцевого самоврядування.


Головдержслужба, МВС, СБУ.


Протягом року;


перевірити виконання положень Концепції боротьби з корупцією

на 1998-2005 роки ( 367/98 ) в частині передачі керівниками

центральних і місцевих органів виконавчої влади, їх заступниками

та депутатами на час перебування на цих посадах у довірче

управління під гарантії держави належних їм акцій (часток, паїв) у

статутних фондах суб'єктів господарювання.


Головдержслужба, МВС, СБУ, Державна

податкова адміністрація,

Держмитслужба, Держкомкордон, інші

заінтересовані центральні органи

виконавчої влади.


Протягом року;


вивчити та узагальнити практику реагування керівників

підприємств, установ та організацій на факти корупційних діянь і

пов'язаних з ними правопорушень, забезпечити притягнення до

відповідальності службових осіб, які не вживають заходів до

запобігання корупційним проявам та не виконують судових рішень за

результатами розгляду протоколів про адміністративні

правопорушення.


Головдержслужба, МВС, СБУ.


Протягом року;


вжити заходів до недопущення заміщення посад державних

службовців, призначення на які здійснює Президент України або

Кабінет Міністрів України, без проведення спеціальних перевірок,

пов'язаних з виконанням Указу Президента України від 19 листопада

2001 р. N 1098 ( 1098/98 ) "Про обов'язкову спеціальну перевірку

відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних

службовців". Про результати поінформувати Кабінет Міністрів

України.


Головдержслужба, МВС, СБУ.


Протягом року;


у межах компетенції здійснити заходи, спрямовані на викриття

фактів хабарництва та інших корупційних діянь з боку посадових і

службових осіб під час здійснення митного контролю, переміщення

товарів через митний кордон України.


СБУ, Держмитслужба, МВС,

Держкомкордон.


Протягом року.


16. Здійснити узгоджені заходи щодо виявлення та знешкодження

організованих злочинних угруповань, які займаються незаконним

переміщенням через митний кордон України товарів, валюти,

історичних, культурних цінностей і предметів, заборонених до

вільного обігу, в тому числі зброї, отруйних речовин, наркотичних

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів тощо, а

також щодо викриття та припинення фактів корупції та зловживань з

боку посадових і службових осіб, які сприяють здійсненню

контрабандних операцій.


СБУ, Держмитслужба, Держкомкордон,

Державна податкова адміністрація,

МВС.


Протягом року.


17. Здійснити узгоджені заходи, спрямовані на виявлення та

знешкодження організованих злочинних угруповань, які

використовують кримінальні доходи для приватизації об'єктів

паливно-енергетичного комплексу, вугледобувної та металургійної

промисловості, сфери обслуговування та інших прибуткових сфер

економіки. Виявляти та припиняти злочини, які вчиняються під час

здійснення фінансово-господарських операцій в офшорних зонах

підприємствами, які є економічною основою злочинних угруповань.


МВС, СБУ.


Протягом року.


18. З метою викриття організованих злочинних угруповань, які

використовують корумповані зв'язки з органами державної влади і

провадять сплановану злочинну діяльність у фінансово-кредитній та

зовнішньоекономічній сфері, здійснюють операції із зброєю,

наркотичними засобами, прекурсорами, займаються легалізацією

коштів, одержаних злочинним шляхом, проаналізувати інформацію з

цих питань, вивчити причини зволікання з веденням

оперативно-розшукових справ відповідної категорії та розробити

щодо них додаткові заходи з визначенням конкретних строків і

виконавців, забезпечити жорсткий контроль за їх веденням.


МВС, СБУ, Державна податкова

адміністрація.


Протягом року.


19. Вжити заходів до недопущення злочинних угруповань до

участі у процесах приватизації підприємств, насамперед тих, які

мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави,

виявлення та припинення фактів навмисного доведення до банкрутства

об'єктів, що приватизуються, недопущення передачі з порушенням

вимог законодавства в довгострокову оренду суб'єктами

господарської діяльності рентабельних виробництв, а також

незаконних дій посадових осіб приватизованих підприємств під час

взяття в оренду державного майна.


МВС, СБУ.


Протягом року.


20. Провести перевірки законності джерел надходження коштів,

що залучаються для формування статутних капіталів банків та інших

фінансових установ, забезпечити ефективну протидію легалізації

(відмиванню) коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом,

організованими злочинними угрупованнями з використанням фінансових

установ та інших суб'єктів господарської діяльності,

зареєстрованих в офшорних зонах, закриття каналів незаконного

відпливу капіталів за кордон.


Державна податкова адміністрація,

Мінфін, МВС, СБУ, Національний банк.


Протягом року.


21. Провести аналіз ефективності здійснення загальнодержавних

заходів щодо боротьби з контрабандною діяльністю, державного

контролю за недопущенням реалізації на внутрішньому ринку

незаконно ввезених товарів, визначити відповідність цих заходів

загрозі національній безпеці, вжити заходів до організаційного та

практичного посилення боротьби з контрабандою. Внести пропозиції

щодо локалізації негативних процесів, у тому числі стосовно

посилення застосування економічних санкцій за здійснення

контрабандних операцій та торгівлю товарами нелегального

походження.


СБУ, Держмитслужба, Державна

податкова адміністрація, МВС,

Держкомкордон.


Протягом року.


22. Здійснити скоординовані заходи щодо запобігання ввезенню

в Україну та реалізації на її внутрішньому ринку низькоякісної

продукції тваринного походження, в тому числі з держав з

неблагополучною епізоотичною ситуацією.


МВС, Держмитслужба, СБУ,

Держкомкордон.


Протягом року.


23. З метою зменшення негативного впливу нелегальної міграції

на криміногенну ситуацію в державі здійснити цілеспрямовані заходи

щодо виявлення злочинних угруповань, які спеціалізуються на

організації каналів незаконної міграції та торгівлі людьми.


МВС, СБУ, Держкомкордон.


Протягом року.


24. Провести перевірки дотримання вимог законодавства

суб'єктами господарської діяльності, які займаються

працевлаштуванням громадян України за кордоном (насамперед у

державах Шенгенської угоди).


МВС, СБУ, МЗС, Мінпраці.


Протягом року.


25. Забезпечити контроль за використанням бюджетних коштів,

що виділяються суб'єктам господарської діяльності на виконання

державних програм, вжити заходів до своєчасного недопущення та

викриття зловживань у цій сфері.


ГоловКРУ, Мінфін, Державна податкова

адміністрація, МВС, СБУ.


Протягом року.


26. Здійснити контроль за виконанням умов договору

купівлі-продажу підприємств, які мають стратегічне значення для

економіки і безпеки держави, запобігати фактам їх приватизації

через зареєстровані в офшорних зонах компанії як формі

приховування реальних власників, джерел походження коштів та

ухилення від сплати податків.


Фонд державного майна, МВС, СБУ,

Державна податкова адміністрація.


Протягом року.


27. З метою викриття корупційних діянь та забезпечення

додержання законності провести вибіркові перевірки діяльності

державних органів та установ, які наділені повноваженнями,

пов'язаними із здійсненням державного та відомчого контролю (за

окремим планом). Продовжити роботу, спрямовану на запобігання

неправомірним діям з боку працівників, уповноважених на виконання

контрольних функцій.


Головдержслужба, СБУ, МВС, Державна

податкова адміністрація.


Протягом року.


28. Організувати проведення спільних комплексних перевірок

діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо

додержання ними вимог Законів України "Про державну службу"

( 3723-12 ), "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ) та інших

нормативно-правових актів, які регулюють діяльність у сфері

боротьби з корупцією (за окремим планом).


Головдержслужба, СБУ, МВС, Державна

податкова адміністрація.


Протягом року.


29. За участю Національного банку провести аналіз діяльності

підприємств, які пропонують надання послуг з реєстрації компаній

за межами України, особливо в офшорних зонах, а також

представництв іноземних банків без створення юридичної особи.


МВС, СБУ, Національний банк.


Протягом року.


30. Провести вибіркові перевірки діяльності органів державної

влади та органів місцевого самоврядування з метою виявлення

порушень законодавства з боку посадових осіб під час використання

коштів державного і місцевих бюджетів, зокрема для проведення

урочистих та культурно-масових заходів, оплати штрафів, пені за

отриманими кредитами, пільгового санаторно-курортного лікування,

утримання організацій вищого рівня, ремонту та обладнання легкових

автомобілів, офісів, закупівлі технічних засобів, виплати премій,

надбавок, перерахування бюджетних коштів на депозитні рахунки для

одержання дивідендів тощо.


МВС, СБУ, ГоловКРУ.


Протягом року.


31. Систематично інформувати громадськість про результати

законотворчої та правозастосовної діяльності, спрямованої на

боротьбу з корупцією, а також про резонансні факти виявлення та

припинення корупційних діянь.


МВС, СБУ, Державна податкова

адміністрація, Головдержслужба.


Протягом року.

Схожі:

Затверджено розпорядження iconРозпорядження № від 2014 р. Затверджено на засіданні Вченої ради університету від 201 р., протокол «№ Перелік тем кандидатських дисертацій
Директор навчально-наукового інституту (прізвище, ініціали)
Затверджено розпорядження iconРозпорядження № від 2014 р. Затверджено на засіданні Вченої ради університету від 201 р
Дата та номер протоколу засідання Вченої ради університету, на якому затверджена тема дисертації
Затверджено розпорядження iconРозпорядження Кабінету Міністрів України «Про підготовку та відзначення у 2013 році 150-річчя з дня народження академіка В. І. Вернадського», урядом України затверджено план загальнодержавних заходів із відзначення ювілею
«Про відзначення 150-річчя з дня народження академіка В. І. Вернадського» та розпорядження Кабінету Міністрів України «Про підготовку...
Затверджено розпорядження iconТема. Договори на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності
Загальна характеристика договорів на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності
Затверджено розпорядження icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
Затверджено розпорядження icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
Затверджено розпорядження icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
Затверджено розпорядження iconПоложення про функціональну підсистему "Освіта І наука України" функціональні обов"язки начальника штабу цивільної оборони об’єкта галузі Начальником штабу цивільної оборони структурного підрозділу
У крайній необхідності начальник штабу може віддавати розпорядження з питань цивільної оборони від імені начальника цивільної оборони...
Затверджено розпорядження iconВидаю розпорядження

Затверджено розпорядження iconРозпорядження першого проректора за №216 від 14. 09. 09 р в інститутах і на факультетах проведено вхідний контроль якості знань. За результатами порівняльного аналізу з минулим роком можемо зазначити наступне
З метою перевірки залишкових знань студентів 1-го курсу згідно розпорядження першого проректора за №216 від 14. 09. 09 р в інститутах...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи