Кабінет міністрів україни постанов а від 27 вересня 1999 р. N 1785 icon

Кабінет міністрів україни постанов а від 27 вересня 1999 р. N 1785
Скачати 51.01 Kb.
НазваКабінет міністрів україни постанов а від 27 вересня 1999 р. N 1785
Дата25.08.2012
Розмір51.01 Kb.
ТипЗакон

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


П О С Т А Н О В А

від 27 вересня 1999 р. N 1785

Київ


Про подання органами виконавчої влади

звітів про виконання вимог Закону України

"Про боротьбу з корупцією"


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:


1. Установити, що міністерства, інші центральні органи

виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

щокварталу, до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом,

подають Головному управлінню державної служби звіти про виконання

вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР )

(форма додається) у відповідних міністерствах та інших центральних

органах виконавчої влади, їх територіальних підрозділах, Раді

міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствах і

республіканських комітетах Автономної Республіки Крим, обласних,

Київській та Севастопольській міських, районних і районних у

містах Києві та Севастополі державних адміністраціях, а також

інформацію про державних службовців, притягнутих до

відповідальності відповідно до вимог зазначеного Закону.


2. Головному управлінню державної служби:


у місячний термін розробити та надіслати міністерствам, іншим

центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної

Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським

державним адміністраціям методичні рекомендації щодо подання

звітів про виконання вимог Закону України "Про боротьбу з

корупцією";


до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, подавати

узагальнений звіт і відповідні висновки та пропозиції з цього

питання Кабінетові Міністрів України.


3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету

Міністрів України від 28 червня 1997 р. N 616 ( 616-97-п ) "Про

порядок звітування органів виконавчої влади про дотримання вимог

Закону України "Про боротьбу з корупцією" (Офіційний вісник

України, 1997 р., число 26, с. 26).


Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО


Інд. 39


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27 вересня 1999 року N 1785


ЗВІТ

про виконання вимог Закону України

"Про боротьбу з корупцією" в


--------------------------------------------------------


за ________________ квартал _________ року


------------------------------------------------------------------

Характер інформації | Всього | З них по

| | апарату

-------------------------------------------+----------+-----------

1. Складено протоколів за виявленими | |

правопорушеннями | |

| |

у тому числі за повідомленнями | |

центральних та місцевих органів виконавчої | |

влади до органів: | |

| |

МВС | |

СБУ | |

| |

2. Надіслано протоколів з матеріалами | |

перевірки до суду | |

| |

За ними розглянуто судами та прийнято | |

рішень: | |

| |

про закриття провадження у справі за | |

відсутністю складу правопорушення | |

| |

про закриття провадження у справі у | |

зв'язку із закінченням строків | |

накладення адміністративного | |

стягнення | |

| |

про порушення кримінальної справи | |

| |

про звільнення від адміністративної | |

відповідальності за малозначимістю | |

вчиненого адміністративного | |

правопорушення | |

| |

про притягнення до адміністративної | |

відповідальності | |

| |

у тому числі: | |

| |

за вчинення корупційних діянь | |

(стаття 7) | |

| |

за порушення спеціальних обмежень щодо| |

державних службовців та інших осіб, | |

уповноважених на виконання функцій | |

держави, спрямованих на запобігання | |

корупції (частина перша статті 8) | |

| |

з них за повторне порушення | |

зазначених обмежень (частина друга | |

статті 8) | |

| |

за порушення вимог фінансового | |

контролю (стаття 9) | |

| |

за умисне невжиття заходів щодо | |

боротьби з корупцією (частина | |

друга статті 10); | |

| |

з них за повторне вчинення цього | |

діяння (частина третя статті 10) | |

| |

за умисне невиконання своїх | |

обов'язків по боротьбі з корупцією | |

(стаття 11) | |

| |

3. Кількість осіб, звільнених з посади на | |

підставі рішення суду | |

| |

за вчинення корупційних діянь | |

(стаття 7) | |

| |

за повторне порушення спеціальних | |

обмежень щодо державних службовців та | |

інших осіб, уповноважених на виконання| |

функцій держави (частина друга | |

статті 8) | |

| |

за порушення вимог фінансового | |

контролю (стаття 9) | |

| |

за повторне невжиття заходів до | |

боротьби з корупцією (частина | |

третя статті 10) | |

| |

за умисне невиконання своїх | |

обов'язків по боротьбі з корупцією | |

(стаття 11) | |

| |

4. Кількість осіб, щодо яких прийнято | |

рішення суду про заборону займати посади | |

в державних органах та їх апараті протягом | |

трьох років з дня їх звільнення | |

| |

5. Кількість осіб, притягнутих до | |

адміністративної відповідальності за | |

порушення вимог Закону, але звільнених | |

з посади за інших підстав | |

| |

6. Скасовано або визнано незаконними | |

в судовому порядку неправомірних | |

нормативно-правових актів та рішень, | |

прийнятих внаслідок корупційних | |

діянь | |


___________________ _______________________

(підпис керівника) (прізвище, ініціали)


-------------

Примітка. Інформація про державних службовців, притягнутих судами

до відповідальності, подається за формою згідно з додатком.


Додаток

до Звіту про виконання вимог Закону

України "Про боротьбу з корупцією"


ІНФОРМАЦІЯ


про державних службовців ________________________________________,

(найменування органу виконавчої влади)


притягнутих судами до відповідальності за корупційні діяння

та інші правопорушення, пов'язані з корупцією, відповідно

до вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією"


---------------------------------------------------------------------

N |Прізвище, |Дата скла- |Постанова суду |Дата над- |Прийняте рішен-

п/п|ім'я, по |дення про- |(дата, стаття, |ходження |ня керівника

|батькові, |токолу, |за якою притяг-|постанови |органу виконав-

|посада та |характер |нуто до адмі- |суду до |чої влади щодо

|її катего-|правопору- |ністративної |органу ви-|правопорушника

|рія, місце|шення, |відповідальнос-|конавчої |(дата і номер

|роботи |стаття, за |ті, вид адмі- |влади за |наказу або роз-

| |якою скла- |ністративного |місцем ро-|порядження,

| |дено про- |стягнення) |боти пра- |стаття, за якою

| |токол | |вопорушни-|звільнено з по-

| | | |ка |сади правопо-

| | | | |рушника)

---------------------------------------------------------------------


____________________ ______________________

(підпис керівника) (прізвище, ініціали)

Схожі:

Кабінет міністрів україни постанов а від 27 вересня 1999 р. N 1785 iconКабінет міністрів україни постанов а від зі березня 1999 р. N 494
Про внесення змін І доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. N 1175 та про
Кабінет міністрів україни постанов а від 27 вересня 1999 р. N 1785 iconКабінет міністрів україни постанов а від 29 січня 1999 р. N 112
Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р
Кабінет міністрів україни постанов а від 27 вересня 1999 р. N 1785 iconКабінет міністрів україни постанов а від 19 квітня 1999 р
Абзац третій пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. N 1260 ( 1260-97-п ) Про документи
Кабінет міністрів україни постанов а від 27 вересня 1999 р. N 1785 iconКабінет міністрів україни постанов а від 1 березня 1999 р. N 309 Київ Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 309 положення
Кабінет міністрів україни постанов а від 27 вересня 1999 р. N 1785 iconКабінет міністрів україни постанова від 29 червня 1999 р. N 1159
На виконання Указу Президента України від 19 березня 1999 р. N 262 ( 262/99 ) "Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської...
Кабінет міністрів україни постанов а від 27 вересня 1999 р. N 1785 iconКабінет міністрів україни постанова від 29 червня 1999 р. N 1159
На виконання Указу Президента України від 19 березня 1999 р. N 262 ( 262/99 ) "Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської...
Кабінет міністрів україни постанов а від 27 вересня 1999 р. N 1785 iconКабінет міністрів україни постанов а від 28 жовтня 1994 р. N 744
Про заходи щодо державної підтримки освіти в Україні Кабінет Міністрів Українипостановля є
Кабінет міністрів україни постанов а від 27 вересня 1999 р. N 1785 iconКабінет міністрів україни постанов а від 29 квітня 1999 р. N 747
Абзац шостий розділу 4 Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками, затвердженого постановою
Кабінет міністрів україни постанов а від 27 вересня 1999 р. N 1785 iconКабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 29 червня 1999 р. N 1159 Київ
Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської місцевості Кабінет Міністрів України
Кабінет міністрів україни постанов а від 27 вересня 1999 р. N 1785 iconКабінет міністрів україни постанова від 29 червня 1999 р. N 1159
Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської місцевості Кабінет Міністрів України постановля є
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи