Ндісе) Щербаковський М. Г. (к ю. н. Університет внутрішніх справ) icon

Ндісе) Щербаковський М. Г. (к ю. н. Університет внутрішніх справ)
Скачати 42.67 Kb.
НазваНдісе) Щербаковський М. Г. (к ю. н. Університет внутрішніх справ)
Дата26.08.2012
Розмір42.67 Kb.
ТипДокументи
Щербаковська (к.ю.н., Харківський НДІСЕ)

Щербаковський М.Г. (к.ю.н. Університет внутрішніх справ)

Осика І.М. (ад’юнкт, Університет внутрішніх справ)


Сучасні засоби технічної підробки паперових документів та способи їх розпізнання.

Сучасна слідча та судова практика свідчить про різке зростання кількості злочинів, вчиненних організованними злочинними групами в сфері економіки з використанням підроблених документів.

Всі документи, які найбільш часто стають об’єктами підробки при вчиненні злочинів організованними злочинними групами в сфері економіки по своєму призначенню можуть диференцуватися на слідуючі види: договори та супутні їм документи (гарантійні листи, довіренності); документи бухгалтерського обліку (первинні та звітні); розрахункові документи; внутрішня облікова документація суб’єкта господарювання; документи, що посвідчують особу; паперові гроші та цінні папери.

Найбільш розповсюдженними злочинами, при вчиненні яких використовуються підроблені технічним способом документи, є шахрайство (ст. 83, 143 КК), виготовлення або збут підробленних грошей або цінних паперів (ст.79 КК), контробанда (ст.70 КК) та ін. Разом з тим необхідно відмітити, що в механізмі вчинення таких злочинів як фіктивне підприємництво (ст. 148-4 КК), шахрайство з фінансовими ресурсами (ст.148-5 КК), ухилення від сплати податків (ст.148-2 КК), розкрадання шляхом привласнення, розтрати або зловживання службовим становищем (ст.84 КК) значне розповсюдження придбали інтелектуальнгий підлог та виготовлення повністю підробленного документа.

В криміналістичній літературі при розгляді підробленних документів заправило приводяться лише відомі способи технічної підробки документів. Разом з цим визначення способу підробки документів, яке відіграє значну роль в області криміналістичної техніки, що розглядається, не визначено. Здається, що необхідно дати таку дефініцію та розкрити її смісловий зміст, що доповнить та поширить тезаурус експрета, який спеціалізується на дослідженні документів.

На наш погляд під способом слід розуміти способ підробки документів об’єктивно та субєктивно обумовлену сукупність технічних засобів та прийомів їх використання з метою частичної зміни справжнього документа або створення повністю підробленого документа. Технічні засоби можливо розділити на групи, які включають: 1) апартуру (копіювально-множувальні апарати комп’ютерна техніка, фотографічне обладнення та т. ін.); 2) інструменти (пишучі придади та т.ін.); 3) пристосування (саморобні кліше та т.ін.); 3) матеріали (папір, тонери, чорнила та ін.). Під прийомами слід розуміти різноманітного рода дії, операції з технічними засобами, які використовуються в різноманітних поєднаннях та послідовності з документами, які підроблюються. До об’єктивних факторів, які сприяють формуванню нових способів матеріальної підробки документів відносяться розвиток сучасних засобів множувальної, копіювальної, комп’ютерної техніки; прогалини в правилах оформлення документів суб’єктами господарювання тощо. Суб’єктивні фактори , які обумовлюють той або інший спосіб підробки документів визначається способністю, наявністю професійних знань та практичних навиків у осіб, які здійснюють підробку, орудувати технічними засобами.

Способи підробки документів по ступіні використання технічних засобів можно класифікувати на два види: одноступінчасті та багатоступінчасті (комбіновані).

Одноступінчасті способи характерні тим, що при підробленні документа використовуєтья лише один тип, вид технічного обладнення. До таких відносяться: виготовлення електронного варіанта документів з використанням відповідного комп’ютерно-програмного забезпечення з послідуючим розпечатуванням на друкуючих пристроях (прінтерах). Об’єктами підробки стають в основному бланки, рідше реквізити документів (наприклад, відбитки печаток, штампів); виготовлення документів на копіювально-множувальних апаратах (далі КМА), які працють за принципами електрографії: ризографах, ксерографічних апаратах. Цим способом виготавлюють копії підробленних документів, які потім видаються за орігінали.

Комбінованим способам притаманне сочетання різних технічних засоби. Типовими комбінованими способами є: первинне виготовлення документів та їх реквізитів комп’ютерними засобами, роздрукування документа з послідуючим копіюванням на КМА або передачею засобами факсимільного зв’язку; суміщення окремих фрагментів різноманітних документів (механічний монтаж) з послідуючим копіюванням аплікації на КМА з метою отримання одного документа; сканування справжніх документів, послідуюче внесення змін в отримане електронне зображення за допомогою прграмних засобів (електронний монтаж) та розпечатування на друкуючому пристрої; виконання технічної підробки підпису (на просвіт, передавлюваннням зі справжнього документа) та послідуюче копіювання не КМА.

Використання такого складного облдаднення вимагає певних знань та навиків, тому в організованних злочинних групах між їх членами існує розподіл обов’язків по придбанню, пошуку необхідних засобів, в тому числі виготовленню документів, їх транспортуванню, використанню, збуту тощо.

Першорядне значення для встановлення способу виготовлення сумнівних документів та визначення їх справжності, вирішення діагностичних та ідентифікаційних питань щодо обладнення, на якому вони були виготовлені відіграє техніко-криміналістична експертиза документів.

Експертиза дослідження підробленних документів з метою втановлення способу їх виготовлення та ідентифіікації обладнення носить комплексний характер і включає вивчення реквізитів, матеріалів (паперу, барвниковихї речовин), технічногго обладнення. Структура спеціальних знань, які використовуються при експертному дослідженні підробленних документів включає традиційні криміналістичні знання, знання в боласті хімії, комп’ютерної техтіки, поліграфії та т. ін. Так, при ідентифікаційному дослідженні докумнентів, виготовленних на прінтерах необхівдно комісійно вивчати реквізити документів, склад барвникових речовин, паперу, програмні засоби формування зображення, які записані на твердому дискі комп’ютера, свойства прінтера, що перевіряється.

Таким чином сьогодні існує достатня кількість експерементальних данних, які дозволяють встановлювати способ підробки документів, а при наданні обладнення, що перевіряється - ототожнювати його.


Опубліковано:


Проблеми боротьби з організованою злочинністю в регіоні (на матеріалах Харківської та Полтавської областей): Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конференції [Харків] 26-27 квіт. 1999. - С. 227-230

Схожі:

Ндісе) Щербаковський М. Г. (к ю. н. Університет внутрішніх справ) iconДержавний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» тохтамиш тетяна олександрівна
Львівський державний університет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України (м. Львів)
Ндісе) Щербаковський М. Г. (к ю. н. Університет внутрішніх справ) iconДержавний вищий навчальний заклад «донецький національний технічний університет» тохтамиш тетяна олександрівна
Львівський державний університет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України (м. Львів)
Ндісе) Щербаковський М. Г. (к ю. н. Університет внутрішніх справ) iconЗатверджую (начальник органу внутрішніх справ, який має право призначення на посади середнього та старшого начальницького складу)
Висновок військово-лікарської комісії про придатність кандидата на навчання до служби в органах внутрішніх справ та внутрішніх військах...
Ндісе) Щербаковський М. Г. (к ю. н. Університет внутрішніх справ) iconУ сфері зовнішньоекономічної діяльності
Робота виконана в Київському національному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України
Ндісе) Щербаковський М. Г. (к ю. н. Університет внутрішніх справ) iconОдеський державний університет внутрішніх справ запрошує на навчання громадян, які бажають отримати повну вищу юридичну освіту
На навчання за державним замовленням приймаються особи рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ на базі вищої юридичної...
Ндісе) Щербаковський М. Г. (к ю. н. Університет внутрішніх справ) iconОдеський державний університет внутрішніх справ запрошує на навчання працівників міліції
На навчання за державним замовленням приймаються особи рядового та молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ, які...
Ндісе) Щербаковський М. Г. (к ю. н. Університет внутрішніх справ) iconПравила прийому до Одеського державного університету внутрішніх справ у 2013 році Провадження освітньої діяльності в Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється
Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки України (серія...
Ндісе) Щербаковський М. Г. (к ю. н. Університет внутрішніх справ) iconДьомін Юрій Михайлович, Генеральна прокуратура України, заступник начальника Головного управління нагляду за додержанням закон
Робота виконана у Харківському національному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України
Ндісе) Щербаковський М. Г. (к ю. н. Університет внутрішніх справ) iconЛьвівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України Степан Сливка
...
Ндісе) Щербаковський М. Г. (к ю. н. Університет внутрішніх справ) iconОдеський державний університет внутрішніх справ

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи