Осика І. М. (ад’юнкт Університету внутрішніх справ) Досвід поліції Великобританії в розслідуванні економічних злочинів, пов’язаних з підробкою та використанням підроблених документів Вступ icon

Осика І. М. (ад’юнкт Університету внутрішніх справ) Досвід поліції Великобританії в розслідуванні економічних злочинів, пов’язаних з підробкою та використанням підроблених документів Вступ
Скачати 204.16 Kb.
НазваОсика І. М. (ад’юнкт Університету внутрішніх справ) Досвід поліції Великобританії в розслідуванні економічних злочинів, пов’язаних з підробкою та використанням підроблених документів Вступ
Дата26.08.2012
Розмір204.16 Kb.
ТипДокументи
Осика І.М. (ад’юнкт Університету внутрішніх справ)


Досвід поліції Великобританії в розслідуванні економічних злочинів, пов’язаних з підробкою та використанням підроблених документів


Вступ. Підготовка в Кардіфському університеті та стажування в поліцейському підрозділі по боротьбі з економічною злочинністю м. Бірмінгем (Великобританія) дали не тільки враження але і певну інформацію, яка може мати застосування як в наукових дослідженнях, так і в практичній діяльності правоохоронних органів України. На наш погляд, представляють інтерес деякі тенденції в економічній злочинності Великобританії, досвід поліції цієї країни в виявленні і розслідуванні підробки і злочинному використанні фінансових документів.

В Великобританії підробка документів є засобом скоєння багатьох злочинів в сфері економіки. Адже будь-яка економічна діяльність пов’язана з обігом грошей, товарів, цінних паперів та матеріальних цінностей, рух яких тим або іншим чином відображається в документах. На думку детективів, що працюють в підрозділах британської поліції по боротьбі з економічною злочинністю, дев`ять з десяти злочинів пов’язані з підробленням або використанням підроблених документів.

Найбільш розповсюдженим злочином, де використовуються підроблені документи є шахрайство. Підроблені документи виступають як засіб скоєння злочину, тобто є безпосереднім знаряддям злочину. Заправило, увагу злочинців притягають фінансові та банківські документи, які можуть використовуватися з різноманітними злочинними намірами, а також документи, що відображають рух товарів та грошей або надають право на отримання матеріальних цінностей. Під поняттям фінансових та банківських документів маються на увазі і цінні папери, що використовуються в повсякденній комерційній діяльності в якості засобів платежу.

Фінансові та інші банківські документи. В Великобританії існує велика кількість так званих фінансових (або банківських) інструментів. Фактично фінансові інструменти - це документи, які підтверджують наявність грошових коштів у особи або компанії в тому або іншому банку, можуть бути засобом платежу та надають право на їх отримання. Завжди такі документи випускає або засвідчує банк чи інший уповноважений на це фінансовий інститут, чим гарантує належність грошей і платоспроможність пред’яввника документу. До категорії фінансових інструментів відносяться слідуючі документи.

Простий вексель – обіговий документ, який містить в собі підписаниу дебітором письмову обіцянку про сплату певної суми грошей в зазнаки установлений строк в майбутньому, особі, вказаній в документі, або пред`явнику. Питомими рисами цього фінансового інструменту є: бузумовний характер обіцянки, наявність підпису векселедавця, призначенність векселедержателю або пред`явнику, незначна розповсюдженність на території Великобританії, але знаходиться у поширенному використанні на території США.

^ Переказний вексель – безумовне письмове розпорядження однієї особи іншій, підписане векселедавцем з проханням до особи, якій воне адресоване сплатити в зазнаки вказаний у векселі строк певну суму грошей пред`явнику цього документу або іншій, вказаній у векселі особі, за вимогою векселедавця або без такової. Переказний вексель використовується виключно в міжнародній торгівельній діяльності. Володар переказного векселю має право продати його своєму банкові або іншому фінансовому інституту, пустити його в банківський обіг в якості позики або тримати до настання терміну сплати.

Акредитив – письмовий документ-обіцянка, що випускається банком для забезпечення розрахунків при укладанні угод в підтвердження того, що покупець сплатить продавцю певну суму грошей в термін, який вказано в документі. Цей термін визначається покупцем в момент випуску акредитиву банком, клієнтом якого він є. Банки мають справу лише з документами, а не з товаром, про який йде мова в угоді. Акредитиви, які використовуються в міжнародній торгівельній діяльності повинні мати встановленні Міжнародною Комерційною Палатою форму та реквізити для їх єдиного розуміння та належного використання.

Акредитив також має свої спеціальні різновиди, такі як переказні кредити, компенсаційні та безвідкличні акредитиви.

^ Переказний кредит - це спеціальна форма акредитиву, який може переказуватися від однієї особи іншій, але лише один раз і в один бік.

Компенсаційний акредитив - використовується у випадках, коли угода укладається за допомогою посередника, найнятого постачальником товару, з різноманітними цілями як, наприклад, приховати своє ім`я від покупця. У цьому випадку посередник випускає свій власний акредитив в інтересах покупця.

^ Безвідкличний акредитив - інша форма акредитиву (використовується лише в міжнародній комерційній діяльності), який видається банком на користь імпортера. На відзнаку від звичайного акредетиву безвідкличний кредит не надає експортеру гарантію платежу. Замість цього він надає гарантію відшкодування експортеру у разі невиплати з боку імпортера.

Безвідкличні акредитиви ніколи не використовуються і не призначені для використання в якості інвестиційного інструменту. В більшості випадків такий різновид акредитиву використовується шахраями при вчиненні шахрайства з використанням угод на умовах попередньої оплати за майбутні послуги, посередніську діяльність, тощо.

Депозитний сертифікат – сертифікат, який випускаються банками або іншими фінансовими інститутами в підтвердження того, що певна сума грошей в будь-якій валюті була депозитована на встановлений період часу або під певний, зазнаки встановлений процент. Цей різновид банківського інструменту є обіговим, випускається на ім`я пред`явника, може бути підставою для отримання готівки. Використання сертифікатів депозиту можливо лиши при їх підтвердженні відповідними банківськими документами, такими як листи гарантії або підтвердження, які теж інколи підроблюються злочинцями.

Шахрайство з використанням банківських інструментів, за визначенням британських првоохоронців, це незаконне використання та придбання депозитів, зловживання назвою банку, банківськими послугами та іншими атрібутами, зловживання при інвестуванні та інші дії, пов’язані з маніпуляціями цінними паперами та розрахунковими документами.

Найбільш розповсюдженним є підроблення та використання підроблених фінансових інструментів з метою отримання в банку грошей, товарів у партнерів або попередньої оплати за послуги. Особливістю цього злочину у Великобританії є те, що вказані документи підробляються і використовуються заправило, закордонними громадянами. Вони вважають такий спосіб легкою наживою, але їх періодично ловлять, оскільки перш ніж купувати такі папери, обачливі особи проводять перевірку в банку, який видав або засвідчив такі документи. І якщо злочинці не мають співучасника в банку, вони можуть отримати замість грошей кілька років ув’язнення за спробу скоїти шахрайство. В провадженні поліції Лондону знаходиться кілька кримінальних справ про використання таких документів з номінальною вартістю в кілька міліонів фунтів стерленгів громадянами країн колишнього Радянського Союзу.

Підробленим фінансовим документам, коротка характеристика яких приведена вище, та способам шахрайства, пов`язаних з їх використанням притаманні такі риси:

 • в документі вказані великі суми угоди (від 1 до 100 міліонів доларів США ), інколи, навіть більше, обіцянки про подальші можливі прибутки та вигідні угоди. При укладанні угоди на суму більшу ніж 100 міліонів доларів США шахраї посилаються на існування таємних ринків;

 • умовами, вказанними в документі передбачається укладання першої угоди на невелику суму, з послідуючими декількома більш великими сумами угод;

 • номінальна коштовність документів вказана в незвичній валюті (наприклад міліон нових кувейтських дінар);

 • при продажі документи супроводжуються особливими гарантіями ведучих банків або посилаються, що гроші, які депозитовано будуть витрачені на фінансування якого-небудь “продукту”;

 • пропозиції щодо продажу документів та укладання відповідних угод поступають за допомогою факсу;

 • при укладанні угоди використовуються документи, виготовлені на фірменних бланках компаній, які можуть бути легко виготовленні за допомогою лазерного прінтеру;

 • в змісті документу назва банку, який його випустив може взагалі бути не вказана, а якщо вказана, то місцезнаходження банку є в якомусь дуже віддаленному географічно місці або він, згідно з документацією, може бути зареєстрованним в країні з дуже слабким або взагалі відсутнім регулюванням банківської діяльності;

 • використання при укладанні угоди шахраями листів, які в більшості випадків підроблені, від крупних банків з доброю репутацією в підтвердження гарантій по угоді;

 • в документах описуються странні, наймовірні, заплутанні та комплексні по своєму змісту угоди, незрозумілі описання умов угоди;

 • в документах відображаються дуже великі суми угод, які використовуються одночасно з відповідною супроводжувальною документацією, навіть блок-схемами угоди;

 • в змісті документу банкам пропонуються дуже великі комісійні, навіть крупні безкоштовні акції, або великі облікові відсотки та подвійний опціон;

 • в документі приведенні посилки на те, що проект, в який вкладаються гроші, при випущенні документу фінансується або проводиться за ініциативою та підтримкою ведучих міжнародних організацій, таких як: ООН, Міжнародний валютний фонд, Федеральний резерв Банку Англії;

 • описання в змісті документів дикованних, тяжких для підтвердження проектів, як, наприклад, фінансування курорту на далекому, невідомому острові або узбережжі, викуплення будинку в сільській місцевості, підтримка фермерського господарства в якійсь дуже віддаленній країні, або таких добрих намірів як підтримка розвитку країн третього світу Об`єднаними Націями;

 • документи, що використовуються завжди підписані “Президентом”, “Головою правління” або “Головним управляючим” банку або іншого фінансового інституту;

 • доручення, яке використовується шахраями при укладанні угоди, може бути виконано належним чином і затверджено банком та/або юристом;

 • в документах зустрічається широке використання гучких назв, яких іноді не існує в природі, красивих словосполучень, переконливих речень, які при уважному їх читанні взагалі не мають сенсу.

Інколи при вчиненні шахайства викоистовуються такі фінансові інструменти, яких навіть не існує в природі. Серед таких документів найбільш розповсюджені Особливі гарантії ведучих банків, Особливі банківські акредитиви, Акредитиви нульового купону, Сертифікати золотих слитків, Особливі векселя, які пропонуються шахраями для купівлі в якості фінансових інструментів. Умови купівлі-продажу цих документів звичайно завжди дуже вигідні для покупців, наприклад продаж документу за 8.8 міліонів фунтів стерленгів з номінальною вартістю в 10 міліонув фунтів стерленгів, виплати по яким будуть прозводитись через рік і один день або можливий продаж документів на ринку цінних паперів дуже швидко та з прибутком в 7% ато і більше. Звичайно, що такі занадто вигідні умови можуть насторожити покупців, тому шахраї запевняють простаків в тому, що існує таємний ринок фінансових інструментів, що банки йдуть на ці умови для самих вигідних клієнтів, такі фінансові інструменти дуже специфічні та вигідні, тому банки не оповіщають про їх існування широкі кола громадськості. Завжди такі угоди вчинюються на умовах попередньої оплати, яка складає певний процент від вартості угоди, або беруться гроші за посереднецікі послуги, тощо. Фактично ці гроші і виступають в якості злочинного прибутка.

Інші платіжні документи. До використання підроблених платіжних документів при вчиненні шахрайства доцільно віднести незаконне переведення електронних грошей. В поняття «електронні гроші» англійці вкладють записи про кількість грошових кошт на рахунках клієнтів банків, що утримуються в пам’яті банківських комп’ютерів і при необхідності переказуються на вказані володарем рахунки посередством міжбанківської електронної пошти. Механізм вчинення цього злочну дуже простий - підробляються требовання підтвердження на переказ грошей власника рахунку і посилаються до банку. Найчастіше злочинці використовують факс як засіб зв’язку з банком. Банк першою стадією розглядає пропозицію клієнта, після чого перевіряє її правдивість декількома шляхами. По-перше перевіряється підпис володаря рахунку з якого повинні зніматися гроші (зразкі підписів кожного клієту обов`язково є у любому банкові), по-друге, службовець банку повинен передзвонити за номером телефону володаря рахунку і спросити підтвердження переказу грошей і тільки після цього вимоги доручення можуть бути виконані. З такою системою захисту злочинці дуже рідко досягають успіху, якщо вони не мають співучасника в банку або банківський службовець допустить халатністі і не перевіре требування переказу належним чином. Навіть коли гроші не були переведені, а особа використала підроблене платіжне допучення, вона буде покарана за спробу вчинити шахрайство. Такі дії передбачено в кримінальному законодавстві окремим складом злочину.

Незаконні перекази грошей службовцями банків, які несуть відповідальність за роботу систем міжбанківської платіжної мережі та механічно виконують цю роботу, у Великобританійї практично відсутні. Пояснюється це достатньо великою платнею цих службовців, їх турбота про особисту професійну репутацію, а також значні заходи захисту банків від скоєння правопорушень їх працівниками. Навіть коли такі випадки трапляються, банки, турбуючись про свою репутацію не заявляють до поліції, а проводять розслідування своїми зусиллями.

Угоди та супутні їм документи. Крім вказаних вище документів, які фактично є засобом беготівкових розрахунків, в комерційній діяльності як національного, так і міжнароднго характеру використовуються і інші документи, які теж можуть бути підроблені з метою заволодіти грошима шахрайським шляхом, іншим майном або уникнути сплати податків, інших платежів, або переконати особу в своїй платежеспроможності. До таких документів ми можемо віднести контракти та супутні їм документи, які необхідні для їх укладання та виконання. До супутних контрактам або угодам документам відносяться слідуючі різновиди документів: рахунок-фактура, сертифікати про походження вантажу, вантажні гвкладні повітрянного призначення, експедиторська розписка, вантажні накладні, страхові поліси, страхові сертифікати, санітарні свідоцтва, консульські свідоцтва (тільки в міжнародній торговлі), трансортні накладні різноманітних видів транспорту, квитанції на дрібну партію товару, та інші. Ці документи ми можемо назваит супроводжувальними товари, які є предметом угоди. Їх функція – підтверження наявності товару, його легальніість, якість, місце знаходження, джерело походження, тощо.

В окрему категорію необхідно виділити так звані гарантії контрактів, наявність яких необхідна для укладання окремих видів угод, в більшості в сфері міжнародної торгівлі, та в деяких випадках при пред`явленні фінансових інструментів до сплати.

^ Гарантії контрактів – це гарантії, що надаються банками, страховими компаніями та іншими гарантами у формі: облігацій позики, виконавчі гарантії та гарантії сплати. Вони використовуються з метою забезпечення виконання сторонами умов угоди і попередити порушення інтересів учасників угоди в тому числі від шахрайських дій.

^ Облігації позики - використовуються для гарантування наміру сторони, яка представляє позику, підписати контракт, якщо її умови були прийняті.

Виконавчі гарантії – виконують функцію гаранта того, що учасник угоди, чиїх інтересах вона укладається (принципалу), не відмовиться від взятих на нього обов’язків по умовам згоди, яка по своїй природі потребує певного для виконаня її умов.

^ Гарантії оплати – захищають інтереси бенефіціарія (тобто особи, які получають вигоду із угоди, яка була укладена, що оплачує контракт, виступає гарантом того, що в випадкі невиконання принципалом умов угоди йому будуть повернуті грошові кошти, затрачені у зв’зку з укладненням угоди).

Підроблення таких документівє основним елементом скоєння шахрайства шляхом укладнення фіктивної угоди. Адже ці документи надають партнеру впевненності в наявності товару, гарантуютьвиконанн умов угоди, стахуюють його від втрат. Фіктивні угоди укладаються з різноманітними цілями, починаючи від звичайного шахрайства, закінчуючи відмиванням грошей. Звичайно, крім угоди, яка укладається та підписується підробляються й інші, супутні їй документи, щоб придати угоді більшправдивий характерта забезпечення. Шляхи підроблення та використання цих документів технічно техннічно нічим не відрізняються приведеннивище в цій статті. Особливістю може бути відсутність деяких супутних документів, наявність документів, які фактично не потрібні, розходження інформації, внесеної до документів фактично маючимися товарами, логічними суперечностями. Виготовляються вони завжди за допомогою комп’ютерної техніки та дійсних бланків документів.

Документи внутрішнього контролю банків. Іншим шляхом скоєння шахрайства, пов`язаного з підробкою документів в банківській сфері є фальсифікація якості активів. Цей злочин має місце коли службовець банку вступає в змову з клієнтом з метою штучного завишенння очевидної якості активів, тобто суми грошових кошт, що знаходяться на його рахунку для приховування розміру позики певному боржнику, а також створення неправдивого враження про фінансовий стан клієнта. Метою такої поведінки може бути бажання клієнта ао службовця поліпшитии своє матеріальне становище за рахунок банку або скоїти інший злочин, для успішного скоєння якого необхідно бути кредитоспроможною особою, або досягти інших внутрішніх цілей по активах.

Ще одним найбільш розповсюдженим способом скоєння шахрайства з використанням підроблених документів є невідображення внесків клієнтів. Це діяння містить в собі невідображення в офіційних документах співробітниками банків вкладів та/або “відвід в бік”, тобто приховування чекових вкладів. Найбільш благосприятливі умови для скоєння такого злочину існують в невеликих філіях банків, де може мати місце сговір між двома або більше службовцями.

Прикладом вище приведенного злочину може бути існування так званого банку внутрі банку. Банк вважав, і це відображалося в документах, що має 1 500 клієнтів та вклади на суму 10 міліонів фунтів стерленгів. Фактично ж він мав 2000 клієнтів та вкладів на суму 20 міліонів фунтів стерленгів, 10 міліонів з яких були незареєстровані. Така ситуація існувала в банкі нерозкритою аудиторами на протязі трьох років, тому, що службовці фабриковали рекомендації клієнтам та офіційні звіти, сплачували проценти з грошей та оформляли зняття грошей з рахунків. Деякі гроші навіть надавалися клієнтам в якості позики та не відображалися в записях банку.

Згідну з правилами, які існують в банках і якість активів і вклади клієнтів, як і інша внутрішня банківська інформація відображається в певній документації як баланс банку, записи по рахункам, анкетах на отримання кредитів, відкриття банківських рахунків, звіти клієнтам банків, платіжних дорученнях та інших. Заправило поліція не втручається в розслідування таких злочинів, оскільки такі розслідування потребують значних знань в сфері банківської діяльності та доказами по справам може бути лише банківська документація. В таких умовах найбільш ефективним є розслідування силами служби безпеки банків з залученням відповідних спеціалістів цього ж банку. Практично банки не заявляють до поліції про такого роду випадки. Пояснюється це турботою про репутацію банку а також небажання втручання сторонніх осіб в банківську діяльність. Карають злочинців також керівництво банків шляхом звільнення з займаної посади, штрафом з відшкодуванням заподіяної шкоди. Таке звільнення тягне за собою більш тяжкі наслідки, чим нам може уявлятися. Умови ринкових відношень потребують дуже суворого відбіру персоналу, особливо в сфері банківської діяльності. Тому звільнена особа, не маючи позитивної рекомендації, а також занесена до списку неблагонадійних в бізнесі осіб не зможе знайти роботу за фахом, по крайній мірі в межах Європейського Співтовариства.

Крім вказаних вище, до категорії банківських в широкому розумінні відносяться документи, адресовані банкам від їх реальних або вигаданих клієнтів, використання яких тягне за собою певні правові та фінансові дії з боку банків. Використання підроблених документів при скоєнні злочинів проти банків має різноманітні форми та прояви. Так, наприклад, клієнти банків або особи, що видають себе за таких, намагаються обдурити банки з метою поліпшення свого матеріального становища, використовуючи підроблені документи. У цих випадках, крім документів, що вже були приведені вище, використовуються листи до банку з проханням вислати нову чекову книжку за новою адресою, або інформацію про фінансовий стан особи, оскільки клієнт змінює місце проживання, втратив чекову книжку, турбується про стан «свого» рахунку, надсилають інструкції до банків з проханням зробити телеграфний або електронний переказ грошей, комерційні пропозиції у письмовому виді, та інше. Подобні листи злочинці використовують з метою отримати чекові книжки, або навіть пластикові картки собі і використовувати їх за рахунок банків або їхніх клієнтів, або придбати інформацію про фінансовий стан потенційної жертви з метою отримання данних про суму можливої наживи. В цих випадках банки ретельно перевіряють всі підстави, що були названі клієнтом, запрошуються підтвердження володаря рахунку та приймаються інші заходи безпеки.

Способами підробки в таких випадках є:

 • створення ізначально підробленного документа;

 • до дійсного бланку документу вносяться неправдиві відомості;

 • до дійсного документу вносяться виправлення, допистки, або інші зміни (останнім часом з цією метою все частіше використрвується відсканована копія реального документу).

Перший спосіб є найбільш розповсюдженним. Можливості сучасної комп’ютеної техніки надають шахраям широкі можливості для створення зазнаки неправдивих документів. Для всіх приведенних вище категорій фінансових документів способи підроблення та використання є загальними.

Індикаторами підроблення таких документів може бути логічний зміст документу – суперечності, які витікають із його змісту, використання назв неіснуючих банків або компаній, граматичні помилки, наявність зайвої іннформації, яка виходячи з суті та призначення документу не повинна бути внесена до документу данного типу, неправдоподобні пояснення або причини, прохання зробити ті або інші дії самим швидким чином, недодержання требувань щодо форм документів.

Документи, що засвідчують особу. Також розповсюдженною є підробка документів, що засвідчують особу. Такі документи підробляються при заповнюванні анкет на отримання кредитів або інших видів фінансової допомоги, пластикових карток, відкриття рахунків у банках, при своренні фікивних компаній, які пізніше викорисовуюься для “відмивання” “брудних” грошей та іншої злочинної діяльності.

Фіктивні документи, що засвідчують особу використовуються при вчиненні економічних злочинів в двох випадках : привчиненні злочинів в бванківській сфері; пристворенні та регістрації юридичної особи, правовий статус якої планується використовувати зі злочинними намірами..

Використання фіктивних документів в банківській сфері має різноманітні прояви. Найбільш розповсюдженим є отримання кредитів та інших видів матеріальної допомоги, коли особа використовує фіктивне ім’я, оскільки його правжнє може викликати підозру, у зв’язку з потенційною неможливістю повернути кредит, судимість, повторне отримання кредиту, тощо. Інколи шахраї вступають в змову зі сліжбовцями банку, які допогають їм з корисливих моивів.

Службовці банків також можуть відкривати свої рахунки на чужі імена щоб приховати особисту зацікавленність в благополуччі рахунку. Іншим мотивом такої поведінки може бути таємне розміщення на рахункі грошових кошт, отриманих нелегальним шляхом, можливо за рахунок цього ж банку. Так, наприклад, менеджер одного з банків, який опинився в скрутному матеріальному становищі відкрив два банківських рахунки на фіктивні імена у відділенні в якому працював і перерахував собі гроші на суму 90 000 тисяч фунтів стерленгів.

В інших випадках вони заповнюють декілька анкет на невеликі суми, щоб уникнути серьозної перевірки анкетних данних. Наприклад, старший менеджер однго з банків отримав кредит на загальну суму 250 000 фунтів стерленгів для себе, використувуючи для цього фіктивні імена в більш ніж 50 підроблених анкетах, затвердження та перевірка яких було у його компетенції.

При створенні фіктивної компанії використовуються підроблені, або найчастіше викрадені чи загублені документі, що засвідчують особу. Такі юридичні особи створюються завжди на дуже короткий строк і лише зі злочинними намірами.

Дуже розповсюдженним є створення фіктивної компанії з метою викристання її банківського рахунку для легалізації злочинних прибутків, конвертації грошових кошт в іноземну волюту, перекази за кордн, конвертація безготівкових грошових кошт в готівкові або для ітрадиційних видів шахрайської діяльності.

В Україні використання фіктивних документів, що засвідчують особу, набирає поширення і приймає свої специфічні форми. Так, за данними ГСУ МВС України останнім часом поширено створення фіктивних підприємств за підложними документами, що засвідчують особу. В більшості випадків юридичні особи реєструються за документами громадян України, які зловживають спіртними напоями або не мають постійного місця проживання. У разі викриття таких злочинів виявляється, що ці особи до вчинення злочинів не причетні, а лише дозволяли використовувати свої документи за певну платню, або просто губили чи продавали їх. Такі ситуації значно ускалднюють подальше розслідування злочину, викриття та покарання осіб, винних в його вчиненні.

Документи бухгалтерського обліку. Ведення бухгалтерського обліку є невід’ємним елементом діяльності любого напрямку комерційної діяльності. В відповідних документах відображається наявність та рух грошей та товарно-матеріальних цінностей кожної фірми, компанії, підприємсива, банку, тощо. Виходячи з цього логічно, що при вчиненні багатьох економічних злочинів, в особливості розкрадань грошових кошт підприємств та банків, набули поширення матеріальний чи інтелектуальний підлог документів бухгалтерського обліку. Підроблені бухгалтерські документи використовуються з різноманіними цілями як при підгоовці вчинення злочину, так і при приховуванні його слідів. Розкрадання з використання підроблених документів бухгалтерського обліку вчинюютться заправило групою осіб, одним із яких обов’язково буде фахівець-бухгалтер, який працьює за фахом в підприємстві, грошові кошти якого розкрадаються. Мають місце також і випадки, коли бухгалтера підроблюють документи бухгалтерського обліку з метою поліпшити своє матеріальне становище.

Висока ступінь довіри особам, які займаються веденням бухгалтерського обліку, знначення записів бухгалтерського обліку для господарської діяльності, неосяжні розміри грошових кошт, з якими працюють бухгалтера та можливість легко маніпулювати ними, - ці та інші факиори, що пов’язані зі специфікою бухгалтерської справи обумовлюють високу ступінь суспільної небезпеки підроблення документів бухгалтерського обліку. У зв’язку з цим в Великобританії встановлена окрема відповідальність за ведення неправдивої бухгалтерії.

Ведення неправдивої бухгалтерії має місце коли особа неправдивим шляхом з наміром отримати вигоду для себе або інших осіб чи з метою завдати шкоди іншим особам:

а) знищує, перекручує, приховує, підроблює або іншим чином фальсифікує любий звіт або запис чи документ, які виготовлені або необхідні для цілей бухгалтерського обліку;

б) подає інформацію яка предназначена для любих цілей бухгалтерського обліку, якщо вона згідно до матеріалів справи вважається неправдивою;

в) створює умови, при яких використання любого звіта або записів чи документів бухгалтерського обліку, може ввжатися введенням в оману, грунтуючись на кваліфікації та знаннях підозрюваної особи.

Розслідування економічних злочинів потребує дослідження випадків ведення неправдивої бухгалтерії і має суттєве доказове значення по справі. Необхідно зауважити, що більшість випадків, коли злочини вчиняються бухгалтерами проти комнпанії, де вони працюють розслідуються спеціальним слідчими відділами бухгалтерських компаній, на яку працює бухгалтер, або іншої бухгалтерської компанії. Поліція займається розслідуванням шахрайства або інших розкрадань, пов’язаних з використанням підроблених документів бухгалтерського обліку лише у випадках, коли про злочин було заявлено потерпілою компанією або від злочину постраждали треті особи. В цих випадках до розслідування злочину залучаються співробітники відділень судової бухгалтерії бухгалтерських копаній. Вони досліджують всі матеріали справи, що сосуються ведення бухгалтерського обліку підозрюваним, допомогають детективові в розумінні механізмі злочину та пошуку необхідних доказів і виступпають в якості експерта в суді. Мііж поліцією тп бухгалтерськими компаніями існує достатньо тісне та плідне співробітництво в галузі попередження та розлідування злочинів в формі обміну інформацією та взаємних консультацій.

Висновки. Як видно з приведенного вище аналізу в кримінальній діяльності в сфері бізнесу навіть в умовах розвинутої ринкової економіки використання підроблених документів дуже поширено. Серед відомих нам різновидів фальсифікації документів найбільш розповсюджено використанння інтелектуального підлогу. Фактори, які сприяють вчененню підробки документів в сфері бізнесу та мають значення для її розслідування умовно можно розподілити на три групи – технічні, організаційні та людські.

^ Технічні фактори. Постійне вдосконалення комп’ютерної, печатної та копіровальної техніки дозволяє злочинцям не ускладнювити собі задачу пошуком химікатів, підбору чорнил, якісних стиральних гумок, гострих лезвій для вже відомих способів підроблення документів. Сьогодні злочинцю достатньо мати комп’ютер, сканер, лазерний прінтер, копіювальний апарат, факс. Цього обладнення цілком достатньо щоб виготувати та спробувати використати любий документ, який використовується в банківській та комерційнйі діяльності. Окремі графічні атрібути любого документу, як наприклад візерункову окантовку, торгову марку або символіку банку, компанії, тощо, легко створити за допомогою комп’ютеру або ще простіше скопіювати за допомогою сканеру.

^ Організаційні фактори. Не дивлячись на вже існуючі засоби перевірок, гарантій та профілактики злочинів в сфері бізнесу знаходяться слабкі місця в системі, що створюють умови для шахрайської діяльності. Це окремі деліки в діяльності банків та бухгалтерських компаній, спрощені процедури працювання фінансового ринку та укладання угод. До цих факторів логічно віднести взаємодію суб’єктів комерційної діяльності з правоохоронними органами в галузі профілактики економічної злочинності.

^ Людські фактори. “Кадри вирішують все” – на наш погляд “золотий” принцип діяльності любої організації. Не дивлячись на суворий відбір та високі вимоги до персоналу в банківські структири, до бухгалтерських компаній, інших суб’єктів комерційної діяльності потрабляють люди, які зловживають своїм становищем та знаннями з метою особистого збагачення за рахунок інших. З іншого боку існують співробітники, які не відносяться невідповідально до виконання своїх обов’язків.

Вказані вище фактори відносяться і до ситуації, що склалася в цій сфері і в Україні. Звичайно, що наше суспільство знаходиться ще на етапі розвитку нормальних ринкових відношень, що з однієї сторони завдає великого клопоту правоохоронним органам в боротьбі з економічною злочинністю, а з другого дозволяє не повторювати чужих помилок і використовувати передовий досвід розвинутих країн.


Опубліковано:

Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контробандою. Президенту України, Верховній Раді України, Уряду України, органам центральної та місцевої виконавчої влади. Аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників. Міжвідомчий науковий збірник/ Під ред. А.І. Комарової, ВВ. Медведчука та ін. – Київ. – 1999. – Том 18. – С. 278 – 283.
Схожі:

Осика І. М. (ад’юнкт Університету внутрішніх справ) Досвід поліції Великобританії в розслідуванні економічних злочинів, пов’язаних з підробкою та використанням підроблених документів Вступ iconОсика І. М. (ад’юнкт Університету внутрішніх справ) Проблеми боротьби з підробкою та використанням підроблених пластикових карток та чеків у Великобританії
Ння як в наукових дослідженнях, так І в практичній діяльності правоохоронних органів України. На наш погляд, представляють інтерес...
Осика І. М. (ад’юнкт Університету внутрішніх справ) Досвід поліції Великобританії в розслідуванні економічних злочинів, пов’язаних з підробкою та використанням підроблених документів Вступ iconАд’юнкт Університету внутрішніх справ
України. На наш погляд, представляють інтерес деякі тенденції в економічній злочинності Великобританії, досвід поліції цієї країни...
Осика І. М. (ад’юнкт Університету внутрішніх справ) Досвід поліції Великобританії в розслідуванні економічних злочинів, пов’язаних з підробкою та використанням підроблених документів Вступ iconХндісе) І. М. Осика (ад’юнкт, Університет внутрішніх справ)
Встановлення сучасних способів та технічних засобів підробки паперових документів
Осика І. М. (ад’юнкт Університету внутрішніх справ) Досвід поліції Великобританії в розслідуванні економічних злочинів, пов’язаних з підробкою та використанням підроблених документів Вступ iconА. Ф. Волобуєв, докт юрид наук, доц. Національний університет внутрішніх справ Проблеми застосування ст. 209 Кк україни при розслідуванні економічних злочинів
...
Осика І. М. (ад’юнкт Університету внутрішніх справ) Досвід поліції Великобританії в розслідуванні економічних злочинів, пов’язаних з підробкою та використанням підроблених документів Вступ iconОсика Ігор Миколайович
Осика Ігор Миколайович, викладач кафедри криміналістики Національного університету внутрішніх справ
Осика І. М. (ад’юнкт Університету внутрішніх справ) Досвід поліції Великобританії в розслідуванні економічних злочинів, пов’язаних з підробкою та використанням підроблених документів Вступ iconР. Л. Степанюк подолання протидії розслідуванню злочинів, пов'язаних з порушеннями бюджетного закон
Подолання протидії розслідуванню злочинів, пов'язаних з порушеннями бюджетного законодавства
Осика І. М. (ад’юнкт Університету внутрішніх справ) Досвід поліції Великобританії в розслідуванні економічних злочинів, пов’язаних з підробкою та використанням підроблених документів Вступ iconОсобливості виявлення І фіксації криміналістично значимої комп'ютерної інформації при розслідуванні злочинів
До появи нових проблем, у тому числі й у сфері боротьби зі злочинністю. У цьому плані перед правоохоронними органами постає задача...
Осика І. М. (ад’юнкт Університету внутрішніх справ) Досвід поліції Великобританії в розслідуванні економічних злочинів, пов’язаних з підробкою та використанням підроблених документів Вступ iconЗміст: вступ розділ I. Поняття та загальна характеристика економічних злочинів в україні
Загальна характеристика злочинних технологій збагачення з використанням легальних форм господарської діяльності
Осика І. М. (ад’юнкт Університету внутрішніх справ) Досвід поліції Великобританії в розслідуванні економічних злочинів, пов’язаних з підробкою та використанням підроблених документів Вступ iconПравила прийому до Одеського державного університету внутрішніх справ у 2013 році Провадження освітньої діяльності в Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється
Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки України (серія...
Осика І. М. (ад’юнкт Університету внутрішніх справ) Досвід поліції Великобританії в розслідуванні економічних злочинів, пов’язаних з підробкою та використанням підроблених документів Вступ iconСтепанюк Р. Л
Актуальні проблеми розслідування злочинів, пов’язаних з порушеннями бюджетного законодавства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи