Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №10 від 09. 04. 2012 року icon

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №10 від 09. 04. 2012 року
Скачати 59.86 Kb.
НазваЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №10 від 09. 04. 2012 року
Дата23.08.2012
Розмір59.86 Kb.
ТипЗвіт

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економіки України

26.07.2010 N 922


ЗВІТ

про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів

10 від 09.04.2012 року


1. Замовник:

1.1. Найменування - Національний університет цивільного захисту України.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 08571363.

1.3. Місцезнаходження: м. Харків, вул. Чернишевська, 94, 61023.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Чорнобай Анастасія, інженер відділу ОЕОФтаПРР; м. Харків, вул. Чернишевська, 94; (057) 707-34-88; nyzymariya@rambler.ru.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Міністерство надзвичайних ситуацій України, код 00013528.

2. Джерело фінансування закупівлі - Державний бюджет.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: Послуги з прання і сухого чищення  (код класифікатора 93.01.1).

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: 60 т.

4. Процедура закупівлі – Відкриті торги.

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): nyzy.edu.ua

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку торгівлі України: № 244147 ВДЗ № 154 (600) від 26.12.2011 року.

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель (далі – Закон): «-«.

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому видані з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку торгівлі України: № 113289 ВДЗ № 28 (630) від 05.03.2012 року.

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому видані з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі міністерства економіки України: № 158469 ВДЗ № 42 (644) від 06.04.2012 року.

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом) «-«

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі – три учасника.

6.2. Найменування/ прізвище, ім’я, по батькові.

6.2.1. КП «Баст».

6.2.2. ФО-П Неффа М.Ю.

6.2.3. ТОВ «Кристал»

6.3. Ідентифікаційний код/ реєстраційний номер облікової картки платника податків:

6.3.1. 03062094

6.3.2. 2228414446

6.3.3. 31150032

6.4. Місцезнаходження/місце проживання:

6.4.1. м. Харків, пров. Ващенківський,4.

6.4.2. м. Харків, вул. Сумська,128 кв.14.

6.4.3. м. Харків, вул. Юріївська,17.

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): до 07.02.2012 року 09:00 годин за Київським часом.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 07.02.2012 року о 11:00 год. за Київським часом.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: три.

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів): «- «.

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торів.

7.5.1. КП «Баст»

7.5.1.1. Ціна: 691200,00 грн. з ПДВ.

5.1.1.2. Строк поставки – 4 доби.

7.5.1.3. Умови розрахунків - відстрочка платежу 30 днів.

7.5.2. ФО-П Неффа М.Ю.

7.5.2.1. Ціна: 333000,00 грн. з ПДВ.

7.5.2.2. Строк поставки – 1 доба.

7.5.2.3. Умови розрахунків – відстрочка платежу 60-120 днів.

7.5.3. ТОВ «Кристал»

7.5.3.1. Ціна: 356400,00 грн. з ПДВ.

7.5.3.2. Строк поставки – 1 година.

7.5.3.3. Умови розрахунків – відстрочка платежу 120 календарних днів.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення «-«.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

8.1.1. Найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів: 333000,00 грн. з ПДВ.

8.1.2. Найвища ціна пропозиції конкурсних торгів: 691200,00 грн. з ПДВ.

8.1.3. Номер та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів: № 2. – 333000,00 (триста тридцять три тисячі грн. 00 коп.) з ПДВ.

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 1.03.2012 року

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/ прізвище, ім’я, по батькові: ФО-П Неффа М.Ю.

9.2. Ідентифікаційний код/ реєстраційний номер облікової картки платників родатків: 2228414446.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: м. Харків, вул. Сумська, б. 128, кв. 14, 311-80-68.

10. Дата укладання договору про закупівлю та його ціна: 2.04.2012 року; 333000,00 грн. з ПДВ.

10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): 5,55 грн. з ПДВ.

11. Підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце): «-«

12. Торги відмінені або визнанні такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення: «-«.

12.2. Причини: «-«.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/ відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:

13.1.1. КП «Баст».

13.1.2. ФО-П Неффа М.Ю.

13.1.3. ТОВ «Кристал»

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам: «-«.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

13.3.1. КП «Баст».

13.3.2. ФО-П Неффа М.Ю.

13.3.3. ТОВ «Кристал»

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: «-«.

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури): головний критерій визначення переможця – ціна.


15. Склад комітету з конкурсних торгів:

Проректор з наукової роботи

полковник служби цивільного захисту.

Заступник голови комітету з конкурсних торгів____________Андронов Володимир Анатолійович

Начальник курсу факультету № 4

підполковник служби цивільного захисту

Член комітету з конкурсних торгів____________Аверін Євген Іванович

Начальник сектору правової роботи

ст. лейтенант служби цивільного захисту

Член комітету з конкурсних торгів____________Тогобицька Віолета Джемалівна

Начальник сектору запобігання правопорушення та внутрішніх розслідувань

майор служби цивільного захисту

Член комітету з конкурсних торгів____________Скляров Станіслав Олександрович

Голова комітету з конкурсних торгів

Перший проректор

полковник служби цивільного захисту____________Коврегін Володимир Володимирович

Секретар комітету з конкурсних торгів

Інженер


____________


Чорнобай Анастасія Володимирівна

М.П.
Схожі:

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №10 від 09. 04. 2012 року iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №10 від 09. 04. 2012 року
move to 1913-1956
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №10 від 09. 04. 2012 року iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №10 від 09. 04. 2012 року
move to 1913-1956
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №10 від 09. 04. 2012 року iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №10 від 09. 04. 2012 року
move to 1913-1956
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №10 від 09. 04. 2012 року iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №11 від 03. 08. 2012 року
move to 1913-1942
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №10 від 09. 04. 2012 року iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №11 від 03. 08. 2012 року
move to 1913-1942
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №10 від 09. 04. 2012 року iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №11 від 03. 08. 2012 року
move to 1913-1942
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №10 від 09. 04. 2012 року iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №9 від 29. 02. 2012 року
move to 1913-1964
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №10 від 09. 04. 2012 року iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №9 від 29. 02. 2012 року
move to 1913-1964
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №10 від 09. 04. 2012 року iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №8 від 29. 02. 2012 року
move to 1913-1963
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №10 від 09. 04. 2012 року iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №6 від 29. 02. 2012 року
move to 1913-1962
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №10 від 09. 04. 2012 року iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №7 від 29. 02. 2012 року
move to 1913-1961
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи