Запит цінових пропозицій icon

Запит цінових пропозицій
Скачати 138.19 Kb.
НазваЗапит цінових пропозицій
Дата23.08.2012
Розмір138.19 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економіки України

26.07.2010 № 922


ЗАПИТ

цінових пропозицій


  1. Замовник:

1.1. Найменування. Національний університет цивільного захисту України.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 08571363.

1.3. Місцезнаходження: 61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника 35217019001136.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail) Радченко Марія Миколаївна; економіст відділу матеріального забезпечення; м. Харків, вул. Чернишевська, 94; (057) 707-34-88; nyzymariya@rambler.ru.

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Міністерство надзвичайних ситуацій України, код 00013528.

2. Джерело фінансування закупівлі - Державний бюджет.

3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності) «-«

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: Взуття (Напівчеревики хромові для парадного розрахунку)(код ДКПП 19.30.1).

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: Взуття (Напівчеревики хромові для парадного розрахунку)(код ДКПП 19.30.1), 150 пар.

5.3.Строк поставки товарів або надання послуг з 30.07.2011 року по 03.08.2011 року.

5.4. Місце надання послуг: Київська область.

6. Основні умови договору Додаток 5.

7. Строк дії цінових пропозицій 120 днів.

8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце м. Харків, вул. Чернишевська, 94, відділ матеріального забезпечення (особисто або поштою), 61023.

8.2. Строк 12.07.2011 року до 09.00 год. за Київським часом.

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1.Місце м. Харків, вул. Чернишевська, 94, конференц-зал, 61023.

9.2. Дата 12.07.2011 року.

9.3. Час 10:00 год. за Київським часом

10. Додаткова інформація: Додаток 1.


Перший проректор В.В. Коврегін

М.П.


ДОДАТОК 1


^ ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ


Ціни пропозиції


1. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають сплачені, а також витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, страхування, введення в експлуатацію та інші витрати.

2. В ціновій пропозиції ціни вказуються за кожну одиницю виміру товару, який пропонується для постачання, вартість кожного найменування із урахуванням кількості, зазначеної в технічних вимогах, вартість частини предмету закупівлі та остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції.

3. Загальна вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко та остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень, та за будь-яких обставин не підлягають зміні або коригуванню, у тому числі, шляхом знижок/надбавок, під час дії пропозиції.

4. Учасник самостійно відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів та ліцензій (у тому числі експортних та імпортних) на товар, запропонований на торги та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів та ліцензій.

5. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю. Всі витрати сплачуються Учасником за рахунок його власного прибутку.


^ Зміст пропозиції


1. Пропозиція, що подається Учасником, повинна включати цінову інформацію (пункт ціни пропозиції), перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності Учасника кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника (Додаток 3), Основні умови Договору (Додаток 5), та повинна включати повну інформацію щодо відповідності пропозиції Учасника технічним вимогам Замовника.      


^ Вимоги до оформлення пропозиці


1. Кожен Учасник подає лише одну пропозицію.

2. Пропозиція надається у письмовій формі за підписом Учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті.

3. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки Учасника та підпис уповноваженої посадової особи (осіб), за винятком оригіналів та нотаріально завірених копій документів. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до комітету з конкурсних торгів та підписаних відповідним чином, несе Учасник.

4. Пропозиція готується в одному примірнику, завіряється мокрою печаткою Учасника.

Пропозиція надається Замовнику у запечатаному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки Учасника.

На конверті повинно бути зазначено:

  • не відкривати до ^ ПОЧАТКУ ЗАПИТУ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ (дата та час зазначені в запиті цінових пропозицій)

  • адресу та назву Замовника;

  • адресу та назву Учасника;

  • назву предмета закупівлі.

Якщо конверт, що містить пропозицію, не оформлений, не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, такий конверт не приймається, про що робиться запис у реєстрі отриманих пропозицій, і повертається відправнику.

На запит Учасника Замовник підтверджує отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу отримання. При цьому дійсним визнається запит і підтвердження, надані у письмовій формі.


^ Методика оцінки пропозицій:


Оцінка пропозицій здійснюється на основі такого критерію:

- ціна пропозиції

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою:

Максимально можлива кількість балів по критерію дорівнює 100.


Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова Комітету з конкурсних торгів

Переможець визначається рішенням Комітету з конкурсних торгів.


^ Методика оцінки

Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Пропозиція, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:


Б обчисл = Цmin/Цобчисл*100, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижча ціна;

Цобчисл – ціна пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".


ДОДАТОК 2


ЦІнова форма „Пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

 

^ ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

НА УЧАСТЬ У ЗАПИТІ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ НА ЗАКУПІВЛЮ

Взуття (напівчеревики хромові для парадного розрахунку)


Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю «Взуття (напівчеревики хромові для парадного розрахунку» згідно з вимогами Замовника торгів.

Повне найменування Учасника ______________________________________________

Адреса (юридична та фактична) _____________________________________________

Телефон/факс _____________________________________________________________

Керівництво (прізвище, ім'я по батькові) ______________________________________

Код ЄДРПОУ _____________________________________________________________

Форма власності та юридичний статус підприємства (організації), дата утворення, місце реєстрації; спеціалізація________________________________________________

Коротка довідка про діяльність організації____________________________________________________________________

^ Загальна вартість пропозиції з ПДВ, грн.:

Цифрами ________________________________________________________________

Літерами ________________________________________________________________

Строк поставки (виконання)________________________________________________

(вказується Учасником з дати отримання заявки)

Умови розрахунків по заявкам Замовника _____________________________________

Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі _______________________________________________________


Цінова пропозиція:

 

^ Назва предмета закупівлі

(або еквівалент)

Кіл-ть, осіб

Ціна за од. без ПДВ, грн.

Ціна за од. з ПДВ, грн.

Загальна вартість без ПДВ, грн.

^ Загальна вартість з ПДВ, грн.^ Загальна вартість пропозиції, грн.

 

 

 

До акцепту нашої пропозиції. Ваша документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом ^ 120 календарних днів з моменту закінчення строку подання пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через п’ять робочих дня з дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше, ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

 

Дата заповнення пропозиції: ______________________________.


МП ___________________________________________


(Підпис керівника підприємства, організації, установи)


ДОДАТОК 3


^ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ


Учасник подає як частину пропозиції документи, що підтверджують кваліфікацію Учасника.

У разі, якщо Учасник надає недостовірну інформацію щодо його відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам або не відповідає кваліфікаційним вимогам, його цінова пропозиція відхиляється відповідно до статті 16 Закону України № 2289-VI від 01.06.2010 р. «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон).

Якщо Замовником вимагається надання копії документу, то кожна зі сторінок копії має бути завірена «мокрою» печаткою Учасника та підписом уповноваженої особи.

Документи слід розміщувати відповідно до порядку їх зазначення у таблиці № 1 та інших документів.

Ненадання Учасником якого-небудь з документів, надання незавірених копій документів, зазначених в таблиці № 1 даного додатку є підставою для відхилення пропозиції Учасника на підставі Закону.

Усі документи (довідки), передбачені ціновим запитом, подаються дійсними на дату розкриття, зазначену в оголошенні про проведення торгів, опублікованому в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель”, або більш пізню дату.

Усі Учасники мають відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:


^ Таблиця 1 - Вимоги щодо кваліфікації Учасників
Вимога

Документ, що підтверджує відповідність

.

Пропозиція, що має бути підготовлена Учасником, (юридична особа) повинна містити наступне:

1. Копію статуту підприємства;

2. Копія довідки ЄДРПОУ;

3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

4. Копія довідки про взяття на облік платника податку (форма № 4-ОПП);

5. Копія свідоцтва про реєстрацію Учасника платником податку на додану вартість;

6. Оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету, дійсну на момент розкриття;

7. Оригінал довідки, про те, що учасник не визнаний в установленому порядку банкрутом і проти нього не порушено справу про банкрутство, видану не раніше 10 календарних днів до дати розкриття;

8. Оригінал довідки з обслуговуючої банківської установи про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами та відкриття рахунку із зазначенням всіх банківських реквізитів станом на 2011 рік або копія, завірена цією банківською установою;

9. Копія балансу за останній звітний період;

10. Копія звіту про фінансові результати за останній звітний період;

11. Копія звіту про рух грошових коштів за останній звітний період;

12. Довідка вільної форми, що містить інформацію про досвід виконання аналогічних договорів.

13. Довідка вільної форми, що містить інформацію про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідний досвід та знання;

14. Довідка вільної форми, що містить інформацію про наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

15. Документ, який підтверджує повноваження особи, уповноваженої підписувати договір (витяг з протоколу зборів засновників про призначення директора, президента, голови правління; довіреність керівника учасника та інше);

16. Довіреність, якщо інтереси учасника представляє особа, яка не має права без доручення виконувати дії від імені суб’єкта господарювання (на підпис документів щодо проведення торгів, підпис протоколів, заяв, на виправлення арифметичних помилок).

2.

Відомості про Учасника торгів, якщо Учасник приватний підприємець (фізична особа):

1. Копія паспорту;

2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності-фізичної особи;

3. Копія довідки про взяття на облік платника податку (форма № 4-ОПП);

4. Копія свідоцтва про реєстрацію Учасника платником податку на додану вартість (у разі якщо Учасник не являться платником ПДВ – довідку вільної форми про відсутність даного свідоцтва);

5. Оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету, дійсну на момент розкриття;

6. Оригінал довідки, про те, що учасник не визнаний в установленому порядку банкрутом і проти нього не порушено справу про банкрутство, видану не раніше 10 календарних днів до дати розкриття;

7. Оригінал довідки з обслуговуючої банківської установи про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами та відкриття рахунку із зазначенням всіх банківських реквізитів станом на 2011 рік або копія, завірена цією банківською установою;

8. Довідка вільної форми, що містить інформацію про досвід виконання аналогічних договорів.

9. Довідка вільної форми, що містить інформацію про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідний досвід та знання;

10. Довідка вільної форми, що містить інформацію про наявність обладнання та матеріально-технічної бази;Інші документи

 

  1. У складі пропозиції Учасник повинен надати на запропонований товар, що підлягає сертифікації копії сертифікатів відповідності, дійсні на момент подачі пропозицій.

  2. Учасник обов’язково повинен в складі пропозиції надати талон-зразок «Взуття (напівчеревики хромові для парадного розрахунку).ДОДАТОК 4


Технічні ТА якісні характеристики


Напівчеревики виготовляються з натуральної шкіри чорного кольору, із цільними союзками, берцями, задниками, задніми зовнішніми пасками, підошвою та підборами.

З обох боків берців потайні гумові вставки. Підкладка під союзкою з шкіри, під берцями і задниками – зі шкіри. Устілки та задники із шкіри. Підошва та підбори з шкіряні. Кріплення низу клеєпрошивне.


ДОДАТОК 5


1. За надання передбачених Договором товарів Замовник здійснює оплату шляхом послідуючої оплати через Держказначейство.

2. Розрахунки проводяться шляхом поетапної оплати Замовником поставленого Товару згідно рахунка та накладних.

3. Підписання Рахунку представником Замовника є підтвердженням відсутності претензій з його боку.

4. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від умов цінової пропозиції Учасника - переможця процедури закупівлі.

5. У разі затримки або несвоєчасної поставки товару чи поставки не в повному обсязі, заявленому Замовником, Постачальник сплачує неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожний день затримки.

6. У разі відмови Учасника - переможця процедури закупівлі від виконання договору Замовник має право в односторонньому порядку розірвати договір.

7. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання.


Схожі:

Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій
move to 1913-2010
Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій
move to 1913-2010
Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій
move to 1913-2009
Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій
move to 1913-2009
Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій
move to 1913-2009
Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій
move to 1913-2010
Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій
Найменування: Національна академія природоохоронного та курортного будівництва
Запит цінових пропозицій iconПротокол розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
Ком). Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) відбулося 15 березня 2012 р. (дата)...
Запит цінових пропозицій iconПротокол розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
Буд). Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) відбулося 23 травня 2012 р. (дата)...
Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій Замовник
Місцезнаходження м. Миколаїв, Миколаївська обл., вул. Паризької комуни,9,54010
Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій
Матвєєва Анжела Вікторівна — фахівець,(048)728-64-24, Костюхін Борис Юрійович, помічник проректора з ахр
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи