Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. icon

Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.
НазваУправління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.
Сторінка1/15
Дата24.11.2012
Розмір2.17 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Управління освіти і науки

Чернігівської обласної державної адміністрації


Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського


План роботи

Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

імені К.Д.Ушинського

на 2012 – 2013 н. р.


Чернігів

2012 р.

З М І С Т


В С Т У П

4

Засідання ректорату

9

Засідання Вченої ради інституту

11

Засідання науково-методичної ради інституту

14

Навчально-методична робота

18

Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників

22

Курси перепідготовки педагогічних працівників

29

Науково-методична робота:

30

 • обласні, зональні науково-практичні конференції

30

 • обласні семінари педагогічних працівників

31

 • упровадження досягнень психолого-педагогічних наук і перспективного педагогічного досвіду

43

 • вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду працівників освіти області

46

 • вивчення стану науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти області

52

 • наукові, навчально-методичні посібники, збірники, журнали

59

 • методичні рекомендації

60

 • статті

62

 • науково-методичні проблеми, над якими працюють відділи інституту

64

Науково-дослідницька робота:

65

 • наукові проблеми, над якими працюють кафедри інституту

65

 • регіональні, обласні, зональні наукові конференції

66

 • обласні наукові семінари

69

 • виїзні засідання кафедр

74

 • наукові, навчально-методичні посібники

75

 • статті для періодичних видань

77

 • тематика наукових проблем викладачів кафедр інституту

79

 • дослідно-експериментальна робота

83

Міжнародна діяльність

85

Організаційно-методична робота

86

План роботи обласного центру практичної психології і соціальної роботи

90

План роботи бібліотеки

104

План роботи обласної ПМПК

108
ПОГОДЖЕНО

Начальник управління

освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації


___________________

Заліський А.А.

ПОГОДЖЕНО

Директор інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України


_________________

Удод О.А.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського


__________________

Тандура В.М.^ План роботи

Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

імені К.Д.Ушинського

на 2012 – 2013 н. р.


Схвалено Вченою радою ЧОІППО імені К.Д.Ушинського


(протокол № 5 від 26 вересня 2012 року)


В С Т У П


Модернізація та реформування післядипломної педагогічної освіти в Україні відбувається на основі гуманістичної освітньої парадигми та андрагогічної моделі навчання. Центром організації післядипломної педагогічної освіти у регіоні є Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, що здійснює науково-методичний супровід створення та розвитку інноваційного освітнього середовища.

Сьогодення вимагає освітян нової формації – високопрофесійних, компетентних, креативних, сповнених новаторських ідей, здатних втілювати їх у повсякденну практику. Саме тому питання підвищення професійної майстерності педагогічних працівників та запровадження інноваційних технологій в організацію навчального процесу в інституті є одним із ключових векторів його розвитку.

Інститут надає освітні послуги близько 5 тисячам слухачів за 40 напрямами. Під час підвищення кваліфікації педагогічних працівників упроваджується очно-дистанційна модель організації навчального процесу. Створено всі умови для забезпечення функціонування системи підвищення кваліфікації за цією формою навчання: кадрове, нормативно-правове, телекомунікаційне (сервер Inter (R) Core (TM)2 QuadCPUQ 9300 @ 2.50 GHz, 4 cores, DDR2 8 Gb, HDD 2x1000 GB) забезпечення, волоконно-оптична лінія зв'язку (4 Mb/s); програмно-інструментальна платформа Moodle; навчально-методичні комплекси з усіх напрямів підготовки.

У системі підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання використовується форма спілкування в режимі онлайн-семінарів, вебінарів. Приділяється значна увага запровадженню у навчальний процес модульних освітніх курсів (варіативних, інтегрованих).

З метою підготовки вчителів до впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти в усі навчально-тематичні плани курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів включено спецкурс «ІКТ в навчально-виховному процесі початкової школи», що дало можливість підготувати 473 педагоги до викладання курсу «Сходинки до інформатики». Цільові курси вчителів початкових класів, які будуть викладати іноземну мову, пройшли 18 педагогів-тренерів. Головним завданням їхньої діяльності повинна стати переорієнтація шкільної іншомовної освіти на комунікативно-діяльнісне, особистісно-орієнтоване та культурологічне спрямування навчального процесу.

Особливістю курсів підвищення кваліфікації є широкомасштабне використання мультимедійних презентацій, кейс-технології та організація курсів підвищення кваліфікації разом із оздоровленням у профілакторії інституту.

Швидкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та мас-медіа потребують підготовки вчителя та учня до вмілого та безпечного користування ними. Для всіх категорій педагогічних працівників розроблено спецкурс «Основи медіаосвіти», мета якого – ознайомлення педагогічного загалу із сучасною системою медіа, формування у них медіакультури, підготовка педагогів до впровадження даного курсу в навчальні заклади регіону. Розроблено науково-методичне забезпечення викладання курсу: підготовлено посібник «Теоретико-методологічні засади медіа- освіти. Вступ до предмета», видано спеціалізований випуск науково-методичного збірника інституту «Філософія освіти і педагогіка», присвячений проблемам медіаосвіти.

Розроблена та реалізується система курсів та спецкурсів «Сучасні інформаційні та телекомунікаційні технології в освіті» для керівників та вчителів.

З метою створення єдиного інформаційного освітнього середовища у регіоні інститут здійснює науково-методичний та організаційний супровід упровадження інноваційних проектів «Intel® Навчання для майбутнього», «Intel® “Шлях до успіху», «Школи-новатори», «Відкритий світ», «Щоденник.ua».

П’ять років поспіль інститут виступає ініціатором проведення обласного конкурсу навчальних веб-сайтів. Упродовж останніх двох років конкурс проводився за номінаціями «Веб-сайти загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалізованих шкіл, навчально-виховних комплексів, шкіл-інтернатів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, позашкільних навчальних закладів», «Веб-сайти районних, міських методичних кабінетів», «Веб-сайти навчального призначення». Конкурс активізував створення веб-сайтів навчальних закладів та методичних служб області.

Розширенню мережі інформаційних систем дошкільної освіти інститутом сприяв обласний етап Всеукраїнського конкурсу на кращий веб-сайт дошкільного навчального закладу. До числа кращих в Україні увійшов і сайт Чернігівського дошкільного навчального закладу № 68 «Пізнайко» Чернігівської міської ради http://dnz68piznayko.elitno.net.

Додаткові можливості для підвищення якості роботи викладача, методиста надають сайти інституту http://choippo.edu.ua, дистанційної освіти dist.org.ua на основі платформи Moodle, «Математика в школі онлайн», «Інформатика в школі», «GeoGebra в Україні», «Інститут GeoGebra Чернігів, Україна», «Бібліотека комп'ютерних моделей» (для україномовних користувачів), «Библиотека компьютерных моделей» (для російськомовних користувачів). Для обміну досвідом та активізації міжнародного співробітництва у галузі використання інформаційно-комунікаційних технологій для освіти на базі інституту засновано центр GeoGebra «Інститут GeoGebra Чернігів, Україна». Він є складовою Міжнародного інституту GeoGebra (IGI, http://geogebra.org/igi).

Інститутом придбано автоматизовану бібліотечно-інформаційну програму ІРБІС. За допомогою модуля програми «Каталогізатор» (одного з шести модулів програми) здійснюється робота зі створення електронного каталогу. Бібліотека підключена до мережі Інтернет.

Сучасна школа потребує досвідченого керівника, який стимулює інноваційну діяльність навчального закладу, створює умови для її здійснення. Тому питання підготовки, навчання керівників є пріоритетним у діяльності інституту, на базі якого організовано роботу дворічної Школи резерву керівних кадрів та розроблено її модель. Виявленню ефективної моделі опорної школи як центру освітнього округу, розвитку інноваційного мислення керівників, поширенню здобутків педагогічних колективів щодо створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти сприяв обласний конкурс на кращу модель опорної школи.

Здійснюється організаційно-методична, консультативно-роз’яснювальна робота з напряму створення інклюзивного освітнього середовища у регіоні: створено сектор інклюзивної освіти, інформаційну базу координаторів та опорних закладів для впровадження інклюзивного навчання в районах та містах області, продовжується поповнення інформаційного банку «Інклюзивна освіта в зарубіжних країнах, в Україні, в області», на сайті інституту висвітлюється нормативно-правове забезпечення та шляхи впровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, налагоджена співпраця з обласною громадською організацією «Голос батьків».

Поширенню освітніх інновацій сприяє проведення конференцій, тренінгів, семінарів, конкурсів, участь у виставках тощо.

На базі навчальних закладів області створено сім авторських творчих майстерень учителів із актуальних проблем шкільної практики. Стали традиційними педагогічні зустрічі переможців Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у номінації «Українська мова і література». Впродовж двох останніх років на базі обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського проведено 35 тренінгів із гендерної рівності для вчителів різних категорій у рамках реалізації Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні, що є спільним проектом Європейського Союзу, Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку і Програми розвитку ПРООН.

Важливим напрямом діяльності інституту є запровадження інноваційних форм у роботі з учнівською молоддю: проведення Всеукраїнського турніру юних винахідників і раціоналізаторів, Всеукраїнського конкурсу юних дослідників і винахідників «Едісони ХХІ століття». При проведенні учнівських змагань та конкурсів налагоджено міжнародну співпрацю. В обласному етапі Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця» брала участь команда «Ліга» Довської гімназії Рогачівського району Гомельської області (Республіка Білорусь). За ініціативи голови облдержадміністрації В.М. Хоменка започатковано інноваційний проект – Чемпіонат з інтелектуальних ігор «Віват, інтелект!» серед школярів регіону та за участю учнів Гомельської та Брянської областей.

Здійснюється науково-методичний та організаційний супровід всеукраїнських інноваційних освітніх проектів у регіоні, зокрема «Школа життєвого успіху», «Прикладна інформатика», «Національна мережа шкіл сприяння здоров’ю» тощо; українсько-польських – «Створення та розвиток громадсько-активних шкіл», «Лідери освітніх ініціатив».

Працівники інституту здійснюють науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах області (11 експериментів Всеукраїнського рівня та 23 – регіонального).

Інститут та навчальні заклади області є постійними учасниками педагогічних виставок міжнародного рівня (ХV Міжнародної виставки «Сучасна освіта України – 2012», ІІІ Міжнародної виставки «Заклади освіти   2012» (м. Київ). Учасники виставкових заходів області були нагороджені Почесними дипломами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за плідну науково-педагогічну та інноваційну діяльність.

У 2012-2013 навчальному році інститут продовжить працювати над проблемою «Науково-методичне забезпечення рівного доступу до якісної освіти, впровадження інноваційних освітніх технологій, створення сприятливих психолого-педагогічних умов для підвищення фахової майстерності педагогічних працівників».

Інститутом визначено подальший інноваційний шлях розвитку освіти в регіоні: продовження роботи щодо створення освітнього інформаційного середовища у регіоні, системи дистанційної освіти педагогів та учнів, підвищення рівня інноваційної культури керівників і педагогів, запровадження інклюзивного навчання, створення електронної бібліотеки, науково-методичного забезпечення дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах області тощо.


^ Засідання ректорату
з/п

Основні завдання, що виносяться на обговорення

Відповідальний

1 засідання (6 вересня )
1.

Планування роботи структурних підрозділів інституту на 2012-2013 н.р. Питання виконання планових завдань розглядаються щомісяця

Тандура В.М.

Довбня В.М.

2.

Про роботу навчально-методичного відділу інституту з питань планування курсів підвищення кваліфікації на 2012-2013 н.р.

Пархоменко Л.Ф.

Рябчун О.В.

3.

Розгляд питань переходу на нові стандарти початкової освіти

Тандура В.М.

Антипець В.П.

Бурнос В.В.

4.

Про організацію та проведення чемпіонату з інтелектуальних ігор «Віват, інтелект!»

Вошкіна І.А.

5.

Про організацію та проведення Міжнародних дистанційних олімпіад із навчальних предметів

Вошкіна І.А.2 засідання (3 жовтня)
1.

Про роботу кафедри психології щодо набору абітурієнтів

Тандура В.М

Швидкий А.Л.

2.

Про підготовку до ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

Довбня В.М.

Вошкіна І.А.

3.

Про організацію та проведення фінального етапу Всеукраїнського турніру юних хіміків

Вошкіна І.А.
3 засідання (7 листопада)
1.

Про підготовку заходів до Дня української писемності й мови

Матюшкіна Т.П.

2.

Про роботу господарської частини інституту з підготовки до опалювального сезону

Тандура В.М.

Лещенко М.І.

3.

Про підготовку до проведення щорічних Міжнародних і Всеукраїнських конкурсів і турнірів

Вошкіна І.А.
4 засідання (5 грудня)
1.

Інноваційна діяльність в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Зав. кафедрами

Пархоменко Л.Ф.

2.

Про підготовку до ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів

Вошкіна І.А.
5 засідання (2 січня)
1.

Про підготовку до обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013»

Донець Т.П.

2.

Про роботу санаторію-профілакторію інституту

Тандура В.М.

Сорокін В.Ю.

6 засідання (6 лютого)
1.

Про проведення відбірково-тренувальних зборів та підготовку до IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін

Вошкіна І.А.

2.

Про роботу кафедр природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті

Тандура В.М.

Антипець В.П.

Давиденко А.А.
7 засідання (6 березня)
1.

Про підсумки обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013» та підготовку до Всеукраїнського етапу

Донець Т.П.

2.

Про роботу відділу виховної роботи та здорового способу життя з проблеми духовного, морального, фізичного здоров’я – головного чинника у формуванні ціннісних орієнтацій учнів

Злобіна О.О.

3.

Про формування команд до участі у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів

Вошкіна І.А.
8 засідання (3 квітня)
1.

Про підготовку до зустрічі голови обласної державної адміністрації з переможцями фінальних етапів всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, інших інтелектуальних змагань; про підсумки всеукраїнських учнівських інтелектуальних змагань у 2012-2013 н.р. та діяльність кафедр і відділів інституту з удосконалення науково-методичного забезпечення роботи вчителів з обдарованими учнями

Вошкіна І.А.

Зав. кафедрами

Зав. відділами


2.

Про роботу опорних шкіл шкільних освітніх округів

Єрмак Н.В.
9 засідання (8 травня)
1.

Про роботу авторських творчих майстерень

Лисенко І.В.

10 засідання (5 червня)
1.

Про виконання плану роботи та підготовку звіту за роботу інституту в 2012-2013 н.р.

Тандура В.М.

Довбня В.М.^ Засідання Вченої ради інституту

голова – Тандура В.М., заступник голови – Лисенко І.В.

секретар – Лазаренко Т.Л.
з/п

Основні питання,

що виносяться на обговорення

Відповідальний
1 засідання (26 вересня)

Довбня В.М.

1.

Про склад членів Вченої ради інституту в 2012-2013 н.р.

Підсумки роботи обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

імені К.Д.Ушинського за 2011-2012 н.р.

Довбня В.М.


2.

Затвердження плану роботи інституту на 2012-2013 н.р.

Довбня В.М.


3.

Про виконання педагогічного навантаження викладачами кафедр у 2011-2012н.р. та затвердження норм навчально-методичного, науково-методичного та організаційно-методичного навантаження викладачів інституту на 2012-2013 н.р.

Довбня В.М.

Пархоменко Л.Ф.


4.

Про присвоєння вченого звання доцента кандидату педагогічних наук, завідувачу кафедри інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Покришню Дмитру Анатолійовичу

Довбня В.М.

5.

Центр «Інститут GeoGebraЧернігів, Україна» як приклад міжнародного співробітництва у галузі впровадження електронних інноваційних засобів навчального призначення у практику вітчизняної освіти

Ракута В.М.

6.

Організація та проведення дослідно-експериментальної роботи з проблеми «Теоретико-методичні засади динамічного моделювання у процесі вивчення математики у загальноосвітній школі»

Грамбовська Л.В.

7.

Про роботу Вченої ради у 2011-2012 н.р. та затвердження плану роботи на 2012-2013 н.р.

Глузд С.П.

Лазаренко Т.Л.

8.

Діяльність факультету підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у 2011-2012 н.р. та планування роботи на 2012-2013 н.р.

Затвердження положення про організацію навчального процесу в Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського


Пархоменко Л.Ф.


9.

Розгляд та рекомендація до друку методичних матеріалів, навчально-методичних посібників працівників освіти області

Лисенко І.В.

10.

Про проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Створення інформаційно-освітнього простору для формування соціально адаптованої та професійно зорієнтованої особистості» на 2012-2018 роки

Гончаренко Н.В.
2 засідання (28 листопада)

Тандура В.М.

1.


Створення єдиного інформаційного освітнього середовища у регіоні. Результати виконання програми «100%»

Покришень Д.А.


2.

Науково-методичний супровід модернізації змісту дошкільної та початкової освіти

Антипець В.П.


3.

Про роботу кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання щодо впровадження нового державного стандарту початкової освіти (вивчення іноземної мови)

Градобик М.С.

Коваль В.М.


4.

Комплексний програмно-цільовий проект «Основні напрями моніторингових досліджень у системі загальної середньої освіти Чернігівської області на 2012-2015 рр.»

Кузьменко І.І.

5.

Реалізація психолого-педагогічного супроводу розвитку здорової і творчої особистості в умовах шкіл нового типу.

Планування майбутніх здібностей у дітей

Швидкий А.Л.


6.

Про підсумки роботи редакційно-видавничого відділу ЧОІППО імені К.Д.Ушинського в 2011-2012 н.р.

Мехед Б.С.


7.

Науково-методичний супровід Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»

Лисенко І.В.

8.

Про затвердження програм роботи гуртків, які функціонують в ОКПНЗ «Чернігівська МАН учнівської молоді»

Лещенко Н.П.

9.

Розгляд та рекомендація до друку методичних матеріалів, навчально-методичних посібників працівників освіти області

Лисенко І.В.
3 засідання (23 лютого)

Тандура В.М.

1.

Забезпечення роботи загальноосвітніх навчальних закладів із проблеми навчання учнів за програмами розвитку життєвих навичок, формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ-інфекції


Овчар С.В.

Симонова К.М.

2.

Медіаосвіта в системі післядипломної педагогічної освіти: досвід, проблеми, перспективи


Коропатник М.М.


3.

Проектна діяльність відділу інформаційних технологій

Літош Ю.М.

4.

Звіт завідувачів кафедр про організацію та проведення експериментальної роботи

Завідувачі

кафедрами

5.

Про атестацію педагогічних працівників інституту в 2011-2012 н.р.та в 2012-2013 н.р.

Нікітченко О.В.

6.

Розгляд та рекомендація до друку методичних матеріалів, навчально-методичних посібників працівників освіти області

Лисенко І.В.
4 засідання (30 травня)

Тандура В.М.

1.


Андрагогічні основи післядипломної педагогічної освіти

Мащенко О.М.

2.

Робота з обдарованими учнями в умовах сучасної освітньої системи

Вошкіна І.А.


3.

Проведення масових науково-практичних заходів працівниками інституту за 2011-2013 роки

Лисенко І.В.

Злобіна О.О.

4.

Звіт секретаря науково-методичної ради щодо основних напрямів роботи науково-методичної ради

Пригодій Т.М.

5.

Звіт завкафедр про видавничу діяльність викладачів

завкафедрами

6.

Розгляд та рекомендація до друку методичних матеріалів, навчально-методичних посібників працівників інституту

Лисенко І.В.

7.

Про представлення до нагородження працівників інституту

Олешко О.І.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. iconУправління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Н. П. Ганжою, методистом початкового навчання Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. iconМіністерство освіти І науки управління освіти І науки сумської обласної державної адміністрації сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол №10 від 31. 05....
Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. iconУправління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Комунальна установа Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Протокол №10 від...
Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. iconУправління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІІ та ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол №10 від...
Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. iconУправління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Анотований каталог матеріалів передового педагогічного досвіду, узагальненого на обласному рівні
Рецензенти: І. О. Захарова, декан факультету підвищення кваліфікації Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,...
Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. iconУправління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
На допомогу методичній службі: Збірка./ За ред. Міщенко Л. Б. – Суми: соіппо. 2010
Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. iconУправління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
На допомогу методичній службі: Збірка./ За ред. Міщенко Л. Б. – Суми: соіппо. 2010
Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Відділ освіти Глибоцької районної державної адміністрації Семінар директорів сільських шкіл з проблеми
Управлінські та науково – методичні засади забезпечення профільного навчання учнів
Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. iconУправління освіти І науки Чернігівської облдержадміністрації Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського інформаційний лист-запрошення
Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченій 190-й річниці від дня народження К. Д. Ушинського «Філософсько-педагогічна...
Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. iconУправління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації Комунальна установа Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ІІ-ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2012-2013 н р
Л. А. Коростіль – доцент кафедри початкової та природничо-математичної освіти, к пед н., методист хімії Сумського оіппо
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи