Положення> icon

Положення>
Скачати 226.88 Kb.
НазваПоложення>
Дата24.08.2012
Розмір226.88 Kb.
ТипДокументи

<>

ЗАТВЕРДЖЕНО

<наказ ><Міністерства>

<освіти і ><><науки ><України>

від19.10.2001р.№691


<ПОЛОЖЕННЯ>

<про ><психологічний ><кабінет>

<дошкільних, ><загальноосвітніх ><та ><інших>

<навчальних ><закладів ><системи ><загальної ><середньої >освіти


<1. >< >< >< ><Загальні >положення

 1. <Психологічний ><кабінет ><дошкільних, ><загальноосвітніх ><та ><інших ><навчальних ><закладів ><системи ><загальної ><середньої ><освіти ><(далі ><><навчальних ><закладів) ><- ><це ><спеціально ><обладнане ><приміщення ><для ><здійснення ><професійної ><діяльності ><практичного ><психолога ><(соціального ><педагога).>

 2. <В ><кабінеті ><забезпечується ><своєчасне ><і ><систематичне ><вивчення ><психофізичного, ><соціального ><розвитку ><дітей ><та ><учнів, ><мотивів ><їх ><поведінки ><і ><діяльності ><з ><урахуванням ><вікових, ><інтелектуальних, ><фізичних, ><статевих ><та ><інших >< ><індивідуальних >< ><особливостей. >< ><Кабінет ><діє >< ><з >< ><метою >< ><виявлення >< ><і ><створення ><><><оптимальних >< >< ><соціально-психологічних >< >< ><умов >< >< ><для >< >< ><розвитку >< >< ><і ><саморозвитку ><дітей ><та ><учнів, ><сприяє ><виконанню ><освітніх ><і ><виховних ><завдань ><навчальних ><закладів.>

 3. <Робота ><в ><психологічному ><кабінеті ><здійснюється ><відповідно ><до ><Положення ><про ><психологічну ><службу ><системи ><освіти ><України, ><затвердженого ><наказом ><Міністерства ><освіти ><України ><від ><03.05.1999 ><р. ><><127 ><(зареєстровано ><в ><Міністерстві ><юстиції ><України ><30.12.1999 ><р. ><за ><><922U215), ><із ><змінами ><і ><доповненнями, ><затвердженими ><наказом ><Міністерства ><освіти ><і ><науки ><України ><від ><07.06.2001 >< ><р. ><><439 ><(зареєстровано ><в ><Міністерстві ><юстиції ><України ><09.07.2001 ><р. ><за ><><570\5761), ><у ><тісному ><взаємозв'язку ><з ><іншими ><навчальними
  ><кабінетами, ><з ><використанням ><технічних ><засобів, ><методичного, ><довідкового ><та ><роздаткового ><матеріалу.>

 4. <Навчальний >< >< ><заклад >< >< ><забезпечує >< >< ><організаційні, >< >< ><фінансові >< >< ><та ><матеріальні ><умови, ><необхідні ><для ><функціонування ><психологічного ><кабінету. ><Приміщення, ><обладнання, ><майно ><кабінету ><утримується ><навчальним ><закладом ><на ><безстроковому ><користуванні ><та ><оперативному ><управлінні.>

 5. <У >< ><психологічному >< ><кабінеті >< ><можуть >< ><надаватися >< ><користувачам ><додаткові ><платні ><послуги ><згідно ><з ><законодавством ><України.>

 6. <Дане >< >< ><Положення >< >< ><є >< >< ><обов'язковим >< >< ><для >< >< ><навчальних >< >< ><закладів ><незалежно ><від ><форм ><власності ><і ><визначає ><загальні ><вимоги ><до ><розташування, ><обладнання, ><оформлення ><психологічного ><кабінету ><та ><ведення ><документації.>

1.7. <Діяльність ><у ><психологічному ><кабінеті ><регламентується ><законами ><України, >< >< >< >< >< ><іншими >< >< >< ><><><законодавчими >< >< >< >< >< ><актами, >< >< >< >< >< ><нормативно-правовими ><документами ><психологічної ><служби ><системи ><освіти ><України, ><затвердженими ><в ><установленому ><порядку ><навчальними ><програмами ><і ><планами, ><а ><також ><цим ><Положенням.>


<2. >< >< >< ><Призначення ><психологічного ><кабінету>

<та ><вимоги ><до ><його >оформлення

<Психологічний ><кабінет ><повинен ><мати ><два ><приміщення: ><робочий ><кабінет ><практичного ><психолога ><(соціального ><педагога) ><та ><навчальний ><психологічний ><кабінет.>

<2.1.>< ><Робочий ><кабінет ><практичного ><психолога ><(соціального ><педагога) ><призначений ><для ><проведення ><індивідуальної ><психодіагностичної, ><корекційно- ><відновлювальної ><та ><розвивальної ><роботи; >< ><індивідуальної ><консультаційної ><роботи ><з ><учнями ><(дітьми), ><педагогічними ><працівниками, ><батьками; ><а ><також ><для >< >< ><підготовки >< >< ><до >< >< ><занять, >< >< ><тренінгів, >< >< ><виступів; >< >< ><обробки >< >< ><результатів ><психологічних ><обстежень ><та ><оформлення ><висновків ><і ><рекомендацій.>

<Робочий ><кабінет ><розташовується ><в ><зручному ><для ><відвідувачів ><місці. ><На ><вхідних ><дверях ><закріплюється ><табличка ><"Практичний ><психолог" ><("Соціальний ><педагог"), ><на ><видному ><місці ><- ><графік ><роботи, ><затверджений ><керівником ><навчального ><закладу.>

<Під ><робочий ><кабінет ><відводиться ><кімната ><площею ><не ><менше >< >< >< >< ><12 ><кв.м.>

<2.2.>< ><Навчальний ><психологічний ><кабінет ><призначений ><для ><проведення ><занять ><з ><дітьми ><та ><учнями >< >< >< >< ><( ><навчальні ><курси, >< ><факультативні >< ><заняття, ><психологічні >< >< ><гуртки, >< >< >< >< >< ><практикуми, >< >< ><тренінги); >< >< ><групової >< ><><діагностичної, ><розвивальної ><та ><психокорекційної ><роботи ><з ><учнями ><(дітьми), ><психологічної ><просвіти >< ><педагогічних >< ><працівників, >< ><батьків; >< ><систематичного >< ><підвищення ><рівня ><психологічної ><культури ><всіх ><учасників ><навчально-виховного ><процесу.>

<Навчальний ><психологічний ><кабінет ><розташовується ><поруч ><з ><робочим ><кабінетом ><практичного ><психолога ><(соціального ><педагога). ><На ><вхідних ><дверях ><закріплюється ><табличка ><з ><назвою: ><"Навчальний ><психологічний ><кабінет" >.

<2.3.>< ><Оформлення >< >< ><психологічного >< >< ><кабінету >< >< ><повинно >< >< ><відповідати ><рекомендованим >< >< ><санітарно-гігієнічним, >< ><технічним >< >< ><нормам >< >< ><(освітленості, ><температури, ><вологості, ><швидкості ><руху ><повітря) ><та ><естетичним ><вимогам.>

<Психологічний ><кабінет ><розташовується ><в ><приміщеннях ><з ><достатнім ><природним ><та ><штучним ><освітленням, ><звуковою ><ізоляцією, ><необхідною ><кількістю >< ><розеток. >< >< ><Кімнати >< >< ><повинні >< ><забезпечувати >< ><психотерапевтичний <ефект. ><Підвищенню ><комфортності ><сприяють ><кімнатні ><рослини, ><акваріуми, ><зображення ><природи ><тощо.>>

<Для ><кращого ><розсіювання ><та ><відбиття ><світла ><рекомендується ><стелю ><фарбувати ><у ><білий ><колір.>

<Якщо ><вікна ><у ><приміщенні ><виходять ><на ><сонячний ><бік, ><то ><стіни ><краще ><оформляти ><у ><прохолодні ><тони: ><блакитний, ><зеленуватий, ><салатний. ><Для ><приміщень ><з ><вікнами, ><орієнтованими ><на ><північ, ><північний ><захід, ><північний ><схід ><більше ><підходять ><кольори ><теплої ><гами: ><жовтуватий, ><світло-оранжевий, ><пісковий.>

<Підлога, ><незалежно ><від ><матеріалу, ><з ><якого ><вона ><зроблена, ><повинна ><мати ><темніший ><колір, ><ніж ><стіни.>

<Приміщення ><слід ><оформляти ><з ><урахуванням ><вимог ><сучасного ><дизайну. ><При ><оформленні ><психологічного ><кабінету ><рекомендується ><створення ><кольоро-світлової ><композиції ><з ><урахуванням ><психофізіологічного ><ефекту ><кольорів.>


<3. >< >< >< ><Матеріально-технічне >оснащення


<3.1. ><Робочий ><кабінет ><практичного ><психолога ><(соціального ><педагога) ><рекомендується ><укомплектувати:>

<меблями: ><письмовий ><та ><журнальний ><стіл, ><стільці, ><2-3 ><крісла, ><шафи ><секційні ><для ><зберігання ><книг, ><навчально-методичних ><матеріалів, ><довідково-><інформаційної ><документації, ><архіву ><тошо;>

<сейфом ><для ><зберігання ><обліково-статистичної ><документації ><та ><документації ><для ><службового ><використання, ><аудіо-відео ><касет, ><дискет ><тощо;>

<килимами ><для ><підлоги ><та ><пилососом ><для ><їх ><чищення;>

<оргтехнікою: ><комп'ютером, ><принтером, ><ліцензованим ><програмним ><забезпеченням, ><сканером, ><ксероксом, ><телевізором, ><диктофоном, ><аудіо-><відеотехнікою ><з ><достатньою ><кількістю ><касет, ><діагностичними ><засобами, ><проекційною ><апаратурою ><та ><пристроями ><для ><її ><використання ><(екран, ><зашторювання, ><пульт ><дистанційного ><управління ><та ><ін.), ><кольорово-><освітлювальною ><системою, ><освіжувачєм ><та ><іонізатором ><повітря, ><засобами ><зв'язку ><тощо;>

<канцелярськими ><приладдями: ><папером ><(білим ><та ><кольоровим) ><форматом ><А-4, ><блокнотом ><А-3, ><фліп-чартом, ><маркерами, ><фломастерами, ><матеріалами ><для ><творчих ><занять ><(клей, ><пластилін, ><фарби, ><іграшки, ><ляльки ><та ><ін.) ><тощо.>

<3.2. ><Обладнання ><навчального ><психологічного ><кабінету. ><Робочі ><місця ><учнів ><(дітей) ><і ><практичного ><психолога ><(соціального ><педагога) ><обладнуються ><відповідно ><до ><вимог ><наукової ><організації ><праці, ><ергономіки, ><з ><дотриманням <правил >< ><техніки >< ><безпеки. >< >< ><Вони >< ><обладнуються >< ><з >< ><урахуванням >< ><специфіки ><діяльності ><кабінету:>>

- <психодіагностична ><робота, ><викладання ><навчальних ><курсів, ><психологічна ><просвіта ><учасників ><навчально-виховного ><процесу. ><Робочі ><місця ><учнів ><(дітей) ><- ><столи, ><які ><зручно ><переміщувати ><по ><кабінету. ><З ><шаф ><найбільш ><зручними ><є ><секції, ><що ><мають ><пересувні ><полички ><і ><напівполички;>

<- ><психологічні ><тренінги, ><практикуми, ><розвантаження, ><психотерапія. ><Приміщення ><устатковується ><10>-15 <м'якими ><кріслами ><з ><високими ><підголовниками ><і ><вмонтованими ><в ><них ><гніздами ><для ><підключення ><індивідуальних ><наушників, ><килимом ><для ><підлоги, ><природно-декоративними ><елементами ><(рослини, ><акваріуми, ><фонтани) ><тощо.>

<Навчальний ><психологічний ><кабінет ><багатопрофільного ><використання ><може ><обладнуватись ><і ><іншим ><устаткуванням, ><виходячи ><із ><специфіки ><діяльності ><та ><функціонального ><призначення.>

 1. <Психологічний ><кабінет ><оснащується ><комплектами ><підручників ><по ><класам >< >< >< >< >< ><(групам), >< >< >< >< >< ><навчально-методичних >< >< >< >< >< ><посібників, >< >< >< >< >< ><методичних ><рекомендацій, >< >< ><затверджених >< >< ><навчальних >< >< ><програм, >< >< ><фахових >< >< ><періодичних ><видань ><(журнали ><"Практична ><психологія ><та ><соціальна ><робота", ><"Журнал ><для ><батьків", >< >< >< ><"Обдарована >< >< ><дитина" >< >< ><та >< >< >< ><ін.), >< >< >< ><тестових >< >< >< ><методик, >< >< >< ><бланків, ><допоміжних ><матеріалів.>

 2. <Облік ><товарно-матеріальних ><цінностей ><психологічного ><кабінету ><навчальних ><закладів ><здійснюється ><в ><установленому ><порядку.>


<4. ><Матеріали ><та ><документація >кабінету

<Матеріали ><та ><документація ><психологічного ><кабінету ><розділяється ><за ><категоріями:>

 1. <Нормативно-правова.>

 2. <Навчально-методична.>

 3. <Довідково-інформаційна.>

 4. <Обліково-статистична.>

 5. <Для ><службового ><використання.>

<4.1.>< ><До ><нормативно-правових ><документів >< >< ><належать: >< >< >< >< >< >< ><закони ><України, ><постанови ><Верховної ><Ради ><України, ><Кабінету ><Міністрів ><України,> <накази, ><розпорядження, ><Положення ><Міністерства ><освіти ><і ><науки ><України, ><управлінь ><(відділів) ><освіти ><і ><науки ><місцевих ><державних ><адміністрацій ><щодо ><діяльності ><психологічної ><служби ><системи ><освіти ><України.>

<4.2.>< ><До >< >< ><навчально-методичних, >< >< ><матеріалів >< >< ><належать: >< >< ><підручники, ><навчально-методичні >< >< >< ><посібники, >< >< >< ><збірники >< >< >< ><методичних >< >< >< ><рекомендацій, ><навчальні ><програми ><(плани), ><фахові ><періодичні ><видання ><тощо.>

 1. <До >< >< ><довідково-інформаційних >< >< ><матеріалів >< ><належать: >< >< ><матеріали ><науково-практичних >< ><конференцій, >< ><семінарів, >< ><нарад, ><тематичні >< ><проспекти ><(буклети), ><доповіді, ><виступи ><на ><педрадах, ><навчально-тематичні ><плани ><роботи ><з ><учнями ><(дітьми), ><педагогічними ><працівниками, ><батьками ><тощо.>

 2. <До ><обліково-статистичних ><документів ><належать: ><облік ><товарно- ><матеріальних ><цінностей ><психологічного ><кабінету, ><плани ><роботи ><практичного ><психолога >< ><(соціального >< >< ><педагога) >< >< ><на >< ><рік >< >< ><(місяць), ><форми >< >< ><статистичної ><звітності ><встановленого ><зразка ><тощо.>

 3. <До >< >< >< ><матеріалів >< >< >< ><для >< >< >< ><службового >< >< >< ><використання >< >< >< ><належать: ><індивідуальні >< >< ><картки >< >< ><психолого педагогічного >< >< ><діагностування, >< >< ><журнали ><індивідуальних >< >< ><консультацій, >< >< ><протоколи >< >< ><корекційно відновлювальної >< ><та ><розвивальної ><роботи, ><матеріали ><психолого-педагогічних ><консиліумів, ><тексти ><(ключі) ><тестових ><методик, ><опитувальники, ><анкети, ><бланки ><відповідей ><тощо.>

<Доступ ><до ><обліково-статистичних ><документів ><та ><документів ><для ><службового ><використання ><регулюється ><завідуючим ><психологічним ><кабінетом ><відповідно ><до ><положень ><Етичного ><кодексу ><психолога ><(за ><винятком ><офіційних ><звернень ><правоохоронних ><і ><судових ><органів).>

<Крім ><того, ><в ><психологічному ><кабінеті ><має ><бути ><наступна ><інформація:>

 • <список ><телефонів ><(адреси) ><місцевих ><спеціалізованих ><центрів, ><служб, ><консультацій ><медико психологічного ><профілю;>

 • <телефони >< >< >< ><(адреси) >< >< ><районного >< >< >< ><(міського), >< >< ><обласного >< >< ><центрів ><практичної ><психології ><і ><соціальної ><роботи ><(методистів-психологів).>

<5. ><Завідування ><психологічним ><кабінетом>

 1. <Завідування ><психологічним ><кабінетом ><покладається ><керівником ><навчального ><закладу ><на ><практичного ><психолога ><(соціального ><педагога).>

 2. <Завідуючий >< ><кабінетом >< ><несе ><відповідальність >< ><за ><зміст ><роботи ><психологічного ><кабінету, ><планування ><діяльності ><та ><ведення ><документації, ><зберігання ><та ><правильне ><використання ><обладнання ><та ><інших ><матеріальних> <цінностей.>

<5.3. ><><До ><обов'язків ><завідуючого ><психологічним ><кабінетом ><входить: ><систематичне ><поповнення ><та ><удосконалення ><навчальио-матеріальної ><бази ><кабінету, >< >< ><забезпечення >< >< ><роботи >< >< ><технічних >< >< ><засобів, ><дотримання >< >< ><правил ><санітарії ><та ><гігієни, ><протипожежної ><безпеки ><і ><поводження ><з ><електричними>

<приладами.>

<5.4.>< ><За ><завідування ><психологічним ><кабінетом ><здійснюється ><доплата> <згідно ><з ><законодавством ><України.>

Схожі:

Положення> iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
Положення> iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
move to 0-7904032
Положення> iconПоложення про організацію фізичного виховання І масового спорту 13. Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів 14. Положення Козацький гарт (щорічне) 15. Положення Старти надій -(щорічне)
Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Положення> iconПоложення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів Це Положення регламентує діяльність у галузі підготовки
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. N 309 положення
Положення> iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення> iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення> iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення> iconПоложення про дистанційне навчання Загальні положення
Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) розроблене на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23. 09. 2003...
Положення> iconПоложення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках університету, користування цими гуртожитками та їх утримання
Положення> iconПоложення (тимчасове) про організацію навчально-методичної роботи в Сумському державному університеті 1 Загальні положення
Дане положення укладене з урахуванням вимог нормативних документів Міністерства освіти І науки України на базі узагальнення досвіду...
Положення> iconПоложення про школу вищої спортивної майстерності Відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06. 05. 2001
Положення направити Республіканському комітету по фізичній культурі І спорту Автономної Республіки Крим, управлінням з питань
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи