Освіти і науки України від 28. 12 icon

Освіти і науки України від 28. 12
Скачати 99.68 Kb.
НазваОсвіти і науки України від 28. 12
Дата08.04.2013
Розмір99.68 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Л И С Т


05.03.2008 N 1/9-128

Міністру освіти і науки

Автономної Республіки Крим,

начальникам управлінь освіти

і науки обласних, Київської

та Севастопольської міських

державних адміністрацій


На виконання заходів, затверджених наказом Міністерства

освіти і науки України від 28.12.2006 року N 864 ( v0864290-06 )

"Про планування діяльності та ведення документації соціальних

педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами

системи Міністерства освіти і науки України", та на численні

запити з місць від працівників психологічних служб системи освіти

Міністерство рекомендує:

1. Статистичний звіт соціального педагога, соціального

педагога по роботі з дітьми-інвалідами навчальних закладів

готувати відповідно до встановленого зразка (додаток 1).

2. Звітність соціального педагога, соціального педагога по

роботі з дітьми-інвалідами навчальних закладів здійснюється за

нормативами часу на основні види роботи (додаток 2).

3. Планування діяльності практичного психолога, соціального

педагога, соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами

навчальних закладів здійснювати за річним планом роботи

(обов'язково), місячним (за потребою), щоденним обліком роботи

(обов'язково).

Заступник Міністра П.Б.Полянський


Додаток 1

до листа Міністерства освіти

і науки України

05.03.2008 N 1/9-128


ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ___________________

(назва навчального

закладу)

_________ __________________

(підпис) (прізвище, ім'я,

по батькові)


^ СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ

про роботу соціального педагога

__________________________________________

(назва навчального закладу)

________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

за ______ чверть 200_ - 200_ навчального року


------------------------------------------------------------------

| N | Функції та основні види |Кількість |Кількість |Витрачений|

|п/п | робіт | осіб | класів | час |

| | | | (груп) | |

|----+--------------------------+----------+----------+----------|

| 1. |Діагностичні | | | |

|----+--------------------------+----------+----------+----------|

| |Індивідуальна діагностика:| | | |

| |а) учнів (дітей) всього: | | | |

| |у т.ч. - дошкільного віку;| | | |

| |початкових класів; | | | |

| |середніх класів; | | | |

| |старших класів; | | | |

| |учнів ПТНЗ; | | | |

| |студентів ВНЗ; | | | |

| |б) педпрацівників; | | | |

| |в) батьків/опікунів | | | |

|----+--------------------------+----------+----------+----------|

| |Групова діагностика, | | | |

| |соціально-педагогічні | | | |

| |дослідження серед: | | | |

| |а) класів (груп) всього: | | | |

| |у т.ч. - дошкільного віку;| | | |

| |початкових класів; | | | |

| |середніх класів; | | | |

| |старших класів; | | | |

| |учнів ПТНЗ; | | | |

| |студентів ВНЗ; | | | |

| |б) педпрацівників; | | | |

| |в) батьків/опікунів | | | |

|----+--------------------------+----------+----------+----------|

| 2. | Консультативні | | | |

| |Проведено індивідуальних | | | |

| |консультацій | | | |

| |(консультаційних бесід): | | | |

| |а) учнів (дітей) всього: | | | |

| |початкових класів; | | | |

| |середніх класів; | | | |

| |старших класів; | | | |

| |б) учнів ПТНЗ; | | | |

| |в) студентів ВНЗ; | | | |

| |г) педпрацівників; | | | |

| |д) батьків/опікунів. | | | |

| |Проведено групових | | | |

| |консультацій: | | | |

| |а) учнів (дітей) всього: | | | |

| |початкових класів; | | | |

| |середніх класів; | | | |

| |старших класів; | | | |

| |б) учнів ПТНЗ; | | | |

| |в) студентів ВНЗ; | | | |

| |г) педпрацівників; | | | |

| |д) батьків/опікунів | | | |

|----+--------------------------+----------+----------+----------|

| 3. | Захисні | | | |

| |Зв'язки з громадськістю, | | | |

| |відвідування (кількість | | | |

| |дітей/заходів): | | | |

| |учнів (дітей), студентів у| | | |

| |гуртожитку, сімей вдома; | | | |

| |батьків за місцем роботи; | | | |

| |органів виконавчої влади | | | |

| |та громадського | | | |

| |самоврядування; | | | |

| |участь в судових | | | |

| |засіданнях щодо розгляду | | | |

| |справ стосовно | | | |

| |неповнолітніх | | | |

|----+--------------------------+----------+----------+----------|

| 4. |Соціально-перетворювальні | | | |

| | та профілактичні | | | |

| |Розвивальна групова робота| | | |

| |з учнями (дітьми), | | | |

| |студентами (всього): | | | |

| |у т.ч. - дошкільного віку;| | | |

| |початкових класів; | | | |

| |середніх класів; | | | |

| |старших класів; | | | |

| |учнів ПТНЗ; | | | |

| |студентів ВНЗ | | | |

|----+--------------------------+----------+----------+----------|

| |Проведення ділових ігор, | | | |

| |інтерактивних занять, | | | |

| |тренінгів, інтерактивних | | | |

| |занять для: | | | |

| |а) педпрацівників; | | | |

| |б) батьків/опікунів | | | |

|----+--------------------------+----------+----------+----------|

| |Просвіта, виступи перед: | | | |

| |а) учнями (дітьми), | | | |

| |студентами; | | | |

| |б) педпрацівниками; | | | |

| |в) батьками/опікунами; | | | |

| |г) іншими представниками | | | |

| |громади | | | |

|----+--------------------------+----------+----------+----------|

| |Навчальна діяльність | | | |

| |(кількість класів, груп): | | | |

| |курси за вибором; | | | |

| |факультативні заняття; | | | |

| |гурткова робота | | | |

|----+--------------------------+----------+----------+----------|

| 5. | Організаційні | | | |

| |Обстеження | | | |

| |житлово-побутових умов | | | |

| |дітей-сиріт, багатодітних | | | |

| |сімей, сімей, які | | | |

| |перебувають в кризовій | | | |

| |ситуації та ін. категорій | | | |

| |(та/або за запитом) | | | |

| |(кількість дітей/заходів) | | | |

| |Складання акта обстеження | | | |

| | житлово-побутових умов | | | |

| | (іншого документа) | | | |

| |Оформлення документації на| | | |

| | оздоровлення дітей | | | |

| |Оформлення інших | | | |

| |документів (зазначити) | | | |

| |Інші види робіт | | | |

| |(зазначити) | | | |

------------------------------------------------------------------

Примітка. Дані про проведену групову роботу повинні бути

відображені у кількості осіб та кількості груп відповідно.

Статистичний звіт про роботу соціального педагога навчального

закладу освіти за семестр подається в районний (міський) центр

практичної психології і соціальної роботи або методисту.


Додаток 2

до листа Міністерства освіти

і науки України

05.03.2008 N 1/9-128


НОРМАТИВИ

часу на основні виду роботи

соціального педагога, соціального педагога

по роботі з дітьми-інвалідами


------------------------------------------------------------------

| N | Найменування видів робіт | Одиниця | Нормативи |

|п/п| | виміру |часу (год.) |

| | | обсягу | |

| | | роботи | |

|---+------------------------------------+----------+------------|

|1 |Організаційно-методична робота | | |

|---+------------------------------------+----------+------------|

| |Складання плану роботи: |План | |

|---+------------------------------------+----------+------------|

| |на місяць |- " - |2,5 |

|---+------------------------------------+----------+------------|

| |на рік |- " - |6,0 |

|---+------------------------------------+----------+------------|

| |Складання звіту про виконану роботу:|Звіт | |

|---+------------------------------------+----------+------------|

| |за місяць (чверть) |- " - |4,0 |

|---+------------------------------------+----------+------------|

| |за півріччя (рік) |- " - |8,0 |

|---+------------------------------------+----------+------------|

| |Підготовка до проведення тренінгів, |Один захід|7,0 |

| |інтерактивних занять, ділових ігор | | |

| |тощо з учнями (дітьми), батьками, | | |

| |педпрацівниками | | |

|---+------------------------------------+----------+------------|

| |Підготовка до педагогічних |Один захід|5,0 |

| |консиліумів | | |

|---+------------------------------------+----------+------------|

| |Підготовка до виступів на |Один захід|3,0 |

| |батьківських зборах, педагогічних | | |

| |нарадах, семінарах для педагогів | | |

|---+------------------------------------+----------+------------|

| |Підготовка до проведення виховних |Один захід|3,0 |

| |годин з учнями (дітьми), навчальних | | |

| |занять (курси за вибором, | | |

| |факультативи, гуртки) | | |

|---+------------------------------------+----------+------------|

| |Робота в бібліотеці, самопідготовка |Місяць |8,0 |

|---+------------------------------------+----------+------------|

| |Консультації в навчально-методичних |Один захід|5,0 |

| |та наукових центрах (закладах) | | |

|---+------------------------------------+----------+------------|

| |Участь в навчально-методичних |Місяць |8,0 |

| |семінарах (нарадах) соціальних | | |

| |педагогів | | |

|---+------------------------------------+----------+------------|

| |Складання та корекція банку даних |Один |Фактично |

| |(списків учнів/студентів, сімей |список | |

| |різних соціальних категорій тощо) | | |

|---+------------------------------------+----------+------------|

| |Робота з документами: опрацювання |Один |Фактично |

| |нормативно-правових актів, написання|документ | |

| |листів, позовів та ін. | | |

|---+------------------------------------+----------+------------|

| |Проведення/участь у благодійних |Один захід|Фактично |

| |акціях | | |

|---+------------------------------------+----------+------------|

|2 |Соціально-педагогічні дослідження | | |

| |(обстеження) | | |

|---+------------------------------------+----------+------------|

| |Індивідуальна діагностика |Один учень|3,0 |

| |(обстеження, обробка результатів, |(дитина, | |

| |оформлення висновків і рекомендацій)|педпраців-| |

| | |ник, | |

| | |батько) | |

|---+------------------------------------+----------+------------|

| |Групова діагностика (обстеження, |Один клас |6,0 |

| |обробка результатів, оформлення |(група | |

| |висновків, рекомендацій): |дітей), | |

| |спостереження, |група | |

| |анкетування; |педпраців-| |

| |соціометричне дослідження; |ників, | |

| |референтометрія; |батьків | |

| |експертне опитування | | |

|---+------------------------------------+----------+------------|

|3 |Консультативна робота | | |

|---+------------------------------------+----------+------------|

| |Індивідуальне консультування |Одна | |

| |(консультативна бесіда): |бесіда | |

| |------------------------------------+----------+------------|

| |а) учнів (дітей) у т.ч.: |- " - |1,0 |

| |------------------------------------+----------+------------|

| |початкових класів; |- " - |1,5 |

| |------------------------------------+----------+------------|

| |середніх класів; |- " - |1,5 |

| |------------------------------------+----------+------------|

| |старших класів; |- " - |1,5 |

| |------------------------------------+----------+------------|

| |б) учнів ПТНЗ; |- " - |1,5 |

| |------------------------------------+----------+------------|

| |в) студентів ВНЗ; |- " - |1,5 |

| |------------------------------------+----------+------------|

| |б) педпрацівників; |- " - |2,0 |

| |------------------------------------+----------+------------|

| |в) батьків/опікунів | | |

|---+------------------------------------+----------+------------|

| |Проведено групових консультацій: |Одна група| |

| |------------------------------------+----------+------------|

| |а) учнів (дітей) всього: | | |

| |------------------------------------+----------+------------|

| |початкових класів; |- " - |1,0 |

| |------------------------------------+----------+------------|

| |середніх класів; |- " - |1,0 |

| |------------------------------------+----------+------------|

| |старших класів; |- " - |1,0 |

| |------------------------------------+----------+------------|

| |б) учнів ПТНЗ; |- " - |1,5 |

| |------------------------------------+----------+------------|

| |в) студентів ВНЗ; |- " - |1,5 |

| |------------------------------------+----------+------------|

| |г) педпрацівників; |- " - |1,5 |

| |------------------------------------+----------+------------|

| |д) батьків/опікунів |- " - |2,0 |

|---+------------------------------------+----------+------------|

|4 |Профілактична та розвивальна робота | | |

|---+------------------------------------+----------+------------|

| |Соціально-реабілітаційна та |Один учень| |

| |розвивальна робота з |(дитина) | |

| |учнями/студентами (дітьми) у т.ч.: |Один клас | |

| | | (група) | |

| |------------------------------------| |------------|

| |а) індивідуальна; | |12,0 |

| |------------------------------------| |------------|

| |б) групова | |18,0 |

|---+------------------------------------+----------+------------|

| |Проведення ділових ігор, тренінгів |Одна група|20,0 |

| |для учнів, студентів, | | |

| |педпрацівників, батьків/опікунів | | |

|---+------------------------------------+----------+------------|

| |Психологічна просвіта: | | |

|---+------------------------------------+----------+------------|

| |Виступи перед учнями/студентами |Один |Фактично |

| |(дітьми), педпрацівниками, |виступ |використаний|

| |батьками/опікунами в установах та | |час |

| |організаціях тощо | | |

|---+------------------------------------+----------+------------|

| |Навчальна діяльність: | | |

|---+------------------------------------+----------+------------|

| |Викладання навчального матеріалу за |Одне |1,0 |

| |програмами курсів за вибором, |заняття | |

| |факультативів, гуртків | | |

|---+------------------------------------+----------+------------|

| |Зв'язки з громадськістю: | | |

|---+------------------------------------+----------+------------|

| |Відвідування учнів (дітей) вдома, |Один захід|2,0 |

| |бесіди з батьками | | |

|---+------------------------------------+----------+------------|

| |Відвідування батьків за місцем |Один захід|3,0 |

| |роботи | | |

|---+------------------------------------+----------+------------|

| |Участь у судових засіданнях щодо |Один захід|Фактично |

| |розгляду справ стосовно | | |

| |неповнолітніх | | |

|---+------------------------------------+----------+------------|

| |Вирішення питань з місцевими |Один захід|2,5 |

| |органами виконавчої влади та | | |

| |громадського самоврядування | | |

|---+------------------------------------+----------+------------|

|5 |Соціальне інспектування | | |

|---+------------------------------------+----------+------------|

| |Обстеження житлово-побутових умов |Одне |3,0 |

| |дітей-сиріт, багатодітних сімей, |обстеження| |

| |сімей, які перебувають в кризовій | | |

| |ситуації та ін. категорій (та/або за| | |

| |запитом) | | |

|---+------------------------------------+----------+------------|

| |Складання акту обстеження |Один |1,0 |

| |житлово-побутових умов (іншого |документ | |

| |документа) | | |

|---+------------------------------------+----------+------------|

| |Оформлення документації на |Один |1,0 |

| |оздоровлення дітей |документ | |

|---+------------------------------------+----------+------------|

| |Оформлення інших документів |Один |Фактично |

| | |документ | |

-----------------------------------------------------------------

Схожі:

Освіти і науки України від 28. 12 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут природничо-географічної освіти та екології
Міністерством освіти І науки України (лист №1/11 – 5039 від 03. 12. 2003 р.); програми Центру зовнішнього незалежного оцінювання...
Освіти і науки України від 28. 12 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерства освіти І науки України №1/11-6611 від 23. 12. 2004 р.) та програм для профільного навчання учнів 10–11 класів (рівень...
Освіти і науки України від 28. 12 iconМіністерство освіти І науки,молоді та спорту україни східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Затверджено
Міністерства освіти і науки України №1/11-6611 від 23. 12. 2004 р.) та програм для профільного навчання учнів 10–11 класів (рівень...
Освіти і науки України від 28. 12 iconПро внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки від 22. 04. 2014 №504
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392, у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах ІІ ступеня, наказу...
Освіти і науки України від 28. 12 iconДодаток №1 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 українська мова І література програма зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Освіти і науки України від 28. 12 iconДодаток №1 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 українська мова І література програма зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Освіти і науки України від 28. 12 iconДодаток №1 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 українська мова І література програма зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Освіти і науки України від 28. 12 iconДодаток №1 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 українська мова І література програма зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Освіти і науки України від 28. 12 iconМіністерство освіти І науки україни
України від 12 листопада 1997 року n 1260 та відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України від 7 квітня 2000 року n 71...
Освіти і науки України від 28. 12 iconПро затвердження умов прийому до вищих навчальних закладів України: Наказ Міністерства освіти і науки України від 02. 09. 2008 / Україна. Міністерство освіти і науки // Освіта України. 2008. №76. 7 жовтня. С. Україна. Міністерство освіти і науки
Про забезпечення дальшого розвитку вищої освіти в Україні: Указ Президента України від 25 вересня 2008 року №857 / Україна. Президент...
Освіти і науки України від 28. 12 iconДодаток №1 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 06. 11. 2012 №1252 українська мова І література програма зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи