Рекомендательный библиографический указатель icon

Рекомендательный библиографический указатель
НазваРекомендательный библиографический указатель
Сторінка3/5
Дата24.08.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипБиблиографический указатель
1   2   3   4   5
^

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ, ТОВАРИЩЕСТВА


57

*

Академік Д.І. Яворницький і перша гірнича школа України: Док. і матеріали / С.В. Абросимова, В.С. Савчук, Г.К. Швидько, І.М. Ємінов; Нац. гірн. ун-т, Дніпропетровський істор. музей ім. Д.І. Яворницького.- Дніпропетровськ: НГУ, 2004.- С.105.

УРЖ. Сер 2.- 2005.- 1 И.506.- С. 56

57'.
Академии горных наук Украины – 10 лет // Горный журнал.- 2001.- № 5.- С. 83.

58
Большаков В.И. Инновационные технологии Института черной металургии НАН Украины / В.И. Большаков, С.М. Жуков, И.Г. Муравъёва // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2006.- № 1- С. 4-10.

59
Большаков В.И. История становления и перспективы развития исследовательской базы украинской металлургии: [к 65-летию Института черной металлургии Академии наук Украины] / Большаков В.И., Жучков С.М. // Сталь.-2004.- № 12.- С.5-8.

59'.
Бабак В.П. Наука в НАНУ : від сьогодення в майбутнє : [Національний авіаційний ун-т] / В.П. Бабак // Винахідник і раціоналізатор.- 2003.- № 5.- С. 6-9.

60
Вадзюк О.Б. Організаційні засади українознавчих досліджень у Науковому товаристві ім.Шевченка / О.Б. Вадзюк // Наука та наукознавство.-2003.- № 2 (40).- С.108-114.

61
Ващенко В. На крок попереду світових зразків: Розповідь про унікальні розробки автоматизованих систем Української академії наук / інтерв‘ю взяла Н. Шапличенко // Урядовий кур‘єр. – 2006. – 2 лютого. – С.16.

62

001Г16

Галузинская В. Десять путешествий в науку / В. Галузинская.- К. : Наукова думка, 1980.- 153 с.

63
Гаташ В. УНТЦ – 10 лет в Украине: [Об украинском научно-технологическом центре] / В. Гаташ // Всеукраинская техническая газета. – 2005. - №47. – С.3.

64
Гвоздяк Р.І. С.М. Виноградський і обєднання мікробіологів України / Р.І. Гвоздяк // Мікробіологічний журнал.-2004.- Т. 66, № 6.- С.104-105.

65
Голованенко В. Іх знають на всіх континентах: [про діяльність АНТК ім. Антонова] / В. Голованенко// Науковий світ.-2003.- № 7.- С.6-7.

66
Голуб С. Супер ЭВМ в Украине: не числом, а знанием: [в Институте кибернетики им. В.М. Глушкова создается крупнейший в стране суперкомпьютерный центр] / С. Голуб // Всеукраинская техническая газета.-2004.- № 48-49.- С.8-9.

66'.
Грезнева О. Научные школы : принципы классификации / О. Грезнева // Высшее образование в России.- 2004.- № 5.- С. 42-48.

67
Даньшин Н. 40 лет ДНЦ – «роковини» или «річниця»?: [о Донецком научном центре и его руководителе А.А. Галкине] / Н. Даньшин // Всеукраинская техническая газета. – 2005. - № 50. – С.4-5.

68
Дембновецький О.Ф. Внесок учених – хіміків Національної академії наук України у розроблення наукових засад водневої енергетики / О.Ф. Дембновецький, Р.Б. Рудий, Ф.Н. Пацюк // Проблеми науки.– 2006.- №4.– С.44-51.

69
Деркач В.П. “Кибернетика – любовь его”: К 80-летию В.М. Глушкова // Наука та наукознавство.-2003.- № 3.- С.10-50.

70

Я2Е68

Дзюба І.М. Академія наук України Національна / І.М. Дзюба // Енциклопедія Сучасної України. Т.1.- К., 2001.- С. 250-286.

71
Дупак А.С. О роли научно –технических обществ в научном и инженерном обеспечении развития энергетики Украины / Дупак А.С. // Электротехника.– 2006.- № 1.- С. 67- 69.

72

*

Жорнік Н.І. Діяльність науково-технічної школи професора М.Ф. Семка у контексті розвитку науки про різання матеріалів в Україні: автореф. Дис… канд.. техн.. наук: (05.28.01) / Н.І. Жорнік; Нац. Техн.. ун-т «ХПІ». – Харків, 2005. – 20 с.


Літ. автореф. дис.- 2006.- №1.- 205.- С.22.

73
Зеленина Е. Одно огромное небо... : Безопасность машин ВВС США обеспечит ... Харьков? : [в Харькове создана уникальная экспериментальная база, предоставляющая возможность испытывать самолёты полностью] / Е. Зеленина // Всеукраинская техническая газета.- 2006.- № 40.- С. 13.


74
Івченко В. До таємниць оберненого простору : [про розробки ін-ту проблем матеріалознавства] / В. Івченко // Науковий світ.- 2006.- № 9.- С. 2-5.

75
Капітонова Ю.В. Кібернетична школа В.М. Глушкова / Ю.В. Капітонова // Наука та наукознавство.-2003.- № 3.- С.110-121.

76
Кирилюк П. Інновації теплофізиків: Про наукову діяльність співробітників інституту технічної теплофізики НАН України / П. Кирилюк // Науковий

світ.– 2005. - № 11. – С.20-21.

77
Клепиков В.Б. К 135-летию Павла Петровича Копняева – основоположника Украинской электротехнической школы / В.Б. Клепиков, В.Н. Шамардина // Электротехника.-2003.- № 3.- С.70-71.

78
Коломієць П. У пошуках життя вічного: [про українську геронтологію] / П. Коломієць // Науковий світ.-2003.- № 8.- С.4-5.

79
Корнієнко О.М. Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона – 70 років / О.М. Корнієнко // Наука та наукознавство.-2004.- № 3.- С.146-165.

80
Корнійчук Л. Фізична економія. Українська школа : [про С.А. Подолинського та його школу]/ Л.Корнійчук, В. Шевчук, Л. Воробйова // Економіка України.- 2006.- №9.- С. 55-63 ; №10.

80'.
Кривошеєв П.І. 60 років на шляху розвитку будівельної науки : [Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій] / П.І. Кривошеєв // Будівництво України.- 2003.- № 8.- С. 2-5.

81

Ч21К95

Кучер Р.В. Наукове товариство імені Т. Шевченка : Два ювілеї / Р.В. Кучер.- К. : Наукова думка, 1992.- 112 с. : іл.

82

Я2Е68

Лялько В.І. Аерокосмічних досліджень Землі Центр / В.І. Лялько // Енциклопедія Сучасної України. Т.1.- К., 2001.- С. 204-205.

83
Малиновский Б.Н. В.М.Глушков: от вычислительной техники к информационным технологиям / Б.Н. Малиновский // Наука та наукознавство.-2003.- № 3.- С.58-65.

84
Малицкий Б.А. Феномен Глушкова: До 80-річчя від дня народження В.М. Грушкова – українського вченого – кибернетика / Б.А. Малицкий // Наука та науковознавство.-2003.- № 3.- С.5-10.

85
Махінчук Н. Мільярд операцій за секунду: [про суперкомп 'ютер кластерного типу , створений науковцями Ін-ту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України (СКІТ-1 , СКІТ-2)] / Н. Махінчук // Урядовий кур'єр.- 2006.- 25 листопада.- С. 13.

86
Мельник Т.В. Наукова школа академіка НАН України В.І. Атрощенка / Т.В. Мельник // Наука та наукознавство.-2004.- № 3.- С.125-129.

87
Москаленко В. Кто наблюдает звезды в Украине / В. Москаленко // Всеукраинская техническая газета. – 2006. - № 14.- С.7.

88

Ч21П77

Наукові товариства – феномен просвітництва і культури // Природознавство в Україні до початку ХХст. / Ю.В. Павленко, С.П. Руда, С.А. Хорошева, Ю.О. Храмов.- К., 2001.- Гл. VІ, 3.- С. 374-390.

89

Ч21Н34

Научные центры Академии наук Украинской ССР : (опыт и перспективы) / [Г.М. Добров [и др.] ; отв. ред. К.М. Сытник] ; Совет по изучению производ. сил УССР.- К.: Наук. думка, 1986.- 207 с.

90
Научные школы: исторический феномен или реалии современности? : [интервью с В.В. Ерёменко и В.Т. Толоком / беседовала Г. Звонкова] // Наука та наукознавство.- 2004.- № 3.- С. 140-144.

90'.

Ч 48

Н 35

Національна гірнича академія України. Щорічник ' 2000.- Дніпропетровськ : НГА України , 2000.- 130 с.

91

Ч21

Н28

Национальная академия наук Украины // Наринян А.Р. Основы научных исследований: учеб. пособ. / А.Р. Наринян, В.А. Поздеев. – К.: Изд-во Европейского университета, 2002. – Разд.8.2. – С. 90-92.

91'.
Національна гірнича академія України – вуз нового тисячоліття // Персонал.- 2000.- № 6.- С. 84.

92
Неклюдов И. Ядерная энергетика: научное сопровождение: [беседа с академиком отделения ядерной физики и энергетики НАНУ Иваном Неклюдовым / беседовал Е. Сергиенко] // Всеукраинская техническая газета.- 2006.- № 22-23.- С.11.

93
Непийпиво М. Щоб не страждало довкілля: (Українські вчені запропонували принципово нову технологію добування руди, якою успішно скористався колектив Запорізького гірничорудного комбінату) / М. Непийпиво // Урядовий кур`єр.– 2002.- 20 вересня. – С.6.

94
Нові ознаки становлення теорії випадкових полів як математичної дисципліни: наукова школа М. Ядренка // Наука сьогодні.-2003.- № 25.- С.19-20.

95
Новіков М. Академік Микола Новіков: Давайте вчитися не на своїх, а на чужих помилках / розмову вела О. Сільченкова // Науковий світ. – 2005. - № 11.– С. 22-24.

Про наукову діяльність ін-ту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України.

96
Ножницкий Ю.А. Научная школа прочности Центрального института авиационного моторостроения им. П.И. Баранова. К 75- летию основания института / Ю.А. Ножницкий, Ю.М. Темис, Б.Ф. Шорр // Проблемы прочности. – 2005. - №6. – С. 132-141.

97
Онопрієнко В. Академія наук України і наукове товариство ім. Шевченка як центри українознавства / В. Онопрієнко // Вісник НАН України.-1993.- № 12.- С.51-59.

98
Оноприєнко В.И. Вклад В.М. Грушкова в разработку философско-методологических проблем информатики и кибернетики / В.И. Оноприенко, М.В. Оноприенко // Наука та наукознавство.- 2003.- № 3.- С.65-77.

99

001П20

Патон Б.Е. Наука Советской Украины : Тенденции и перспективы / Б.Е. Патон.- К. : О-во «Знание» УССР, 1984.- 64 с.- (сер. 8 «Новое в науке, технике, производстве» ; №22).

100
Про налагодження системного моніторингу стану і розвитку наукових шкіл України за статистикою захисту докторських дисертацій: (статистичні дані) // Наука сьогодні.-2003.- № 19.- С.15-16.

101
Рабинович З.Л. Виктор Михайлович Грушков – человек, гражданин, компьютерный «пионер» / З.Л. Рабинович // Наука та наукознавство.-2003.- № 3.- С.50-57.

102
Санін Ф.П. Науково-конструкторська школа М.К. Янгеля та її роль в розвитку ракетобудування в СРСР / Ф.П. Санін, О.А. Копил // Наука та наукознавство.- 1998.- №3.- С. 42-49.

103
Сергиенко Е. Парадоксы жидкого гелия: харьковские учёные продолжают раскрывать тайны солнечного газа [гелия] / Е. Сергиенко // Всеукраинская техническая газета.- 2006.- №24.- С.10.

104
Сергиенко И.В. Виктор Михайлович Грушков и феноменология развития кибернетики и информатики в Украине / И.В. Сергиенко, Ю.В. Капитонова // Наука та наукознавство.-2003.- № 3.- С. 77-101.

105
Скрипник О. Наукова школа України – престиж держави / О. Скрипник // Економіст.-1999.- № 10.- С.17-21.

106

Я2Е68

Совенко А.Ю. «АН»: [про серію літаків, створених під керівництвом О.К. Антонова] / А.Ю. Совенко // Енциклопедія Сучасної України. Т.1.- К., 2001.- С. 443-446.

107

Я2Е68

Совенко А.Ю. АНТК імені О.К. Антонова : [про авіаційний науково-технічний комплекс , який займається розробкою літаків з 1952 р. у Києві] / А.Ю. Совенко // Енциклопедія Сучасної України. Т.1.- К., 2001.- С. 563-564.

108
Українська академія наук створена 85 років тому завдяки зусиллям академіка В. Вернадського: [Про історію заснування НАН України] // Наука сьогодні. – 2003. - № 42. – С.19-20.

109
Українській академії аграрних наук – 75! // Урядовий кур`єр. – 2006. – 15 грудня. – С.11.

110
Харламова О.І. Динаміка твердого тіла за 40 років в Інституті прикладної математики і механіки НАН України / О.І. Харламова, Г.В. Мозалевська // Наука та науковознавство.-2004.- № 4.- С.110-127.

111
Харченко В.П. Науково-технічні розробки Національного авіаційного університету // Винахідник і раціоналізатор. – 2003. - № 5. – С.9-13.

112
Храмов Ю.А. В.Е. Лашкарев и его школа (к 100-летию со дня рождения) / Ю.А. Храмов // Наука та наукознавство.-2003.- № 4.- С.115-121.

113
Шаплыченко Н. Об оружии на продажу и украинских НОУ-ХАУ / Н. Шаплыченко // Всеукраинская техническая газета.- 2006.- №24.- С. 11.

114
Шаталов М. Інституту геологічних наук НАН України 75 років // Пульсар. – 2001. - № 8. – С. 32-35.

115

Ч48П56

Шевченко А.І. До виховання та освіти разом із сучасною наукою: [До 5 річчя з дня створення Донецького державного ін-ту штучного інтелекту] / А.І. Шевченко // Проблеми освіти: наук. метод. зб. – К., 2003. – Вип. 31. – С.185-193.

116
Шевченко В. Донецький науковий центр: Сучасність та шляхи розвитку / В. Шевченко // Економіст. – 2003. - № 9. – С.22-24.

117
Школа А.О. Стогнія: фундаментальні дослідження та прикладні розробки в сфері програмового забезпечення, математичної кібернетики, автоматизованих систем управління базами даних і знань: // Наука сьогодні.-2003.- № 29.- С.21-22.

118
Шпичак О.М. Науково-організаційна та координаційна діяльність Відділення аграрної економіки і земельних відносин УААН за 2004 рік / О.М. Шпичак // Економіка АПК.- 2005.- №4.- С. 142-147.

118'.
Щур Е. Школа Глушкова: [про вдосконалення творчих розробок] / Е. Щур // Урядовий кур’єр.- 2006.- 1 липня.- С.14.1   2   3   4   5

Схожі:

Рекомендательный библиографический указатель iconРекомендательный библиографический указатель
Наука в Украине: рекомендательный библиографический указатель (1990-2006) / [составитель: Боровенская Е. А.]; Научная библиотека...
Рекомендательный библиографический указатель iconДонбасский государственный техничнский университет научная библиотека справочно-библиографический отдел резка металлов ножницами рекомендательный библиографический указатель ( 1987-2006) алчевск, 2007
Резка металлов ножницами: рекомендательный библиографический указатель (1987-2006) / составитель: Боровенская Е. А.; Научная библиотека...
Рекомендательный библиографический указатель iconДонбасский государственный техничнский университет научная библиотека справочно-библиографический отдел резка металлов ножницами рекомендательный библиографический указатель ( 1987-2006) алчевск, 2007
move to 1932-4246
Рекомендательный библиографический указатель iconБиологи я
Рекомендательный библиографический указатель для слушателей народного университета «Юный медик»
Рекомендательный библиографический указатель iconБиблиотека
Рекомендательный библиографический указатель для слушателей народного университета «Юный медик»
Рекомендательный библиографический указатель iconБиблиотека
Рекомендательный библиографический указатель для слушателей народного университета «Юный медик»
Рекомендательный библиографический указатель iconНаучно-вспомогательный библиографический указатель
Донгту (1997-2007 гг.) : научно-вспомогательный библиографический указатель. В 2-т. Т горное дело. Металлургия / сост. Е. А. Боровенская...
Рекомендательный библиографический указатель iconНаучно-вспомогательный библиографический указатель
Донгту (1997-2007 гг.) : научно-вспомогательный библиографический указатель. В 2-т. Т горное дело. Металлургия / сост. Е. А. Боровенская...
Рекомендательный библиографический указатель iconСумский государственный университет. Библиотека. Информационно-библиографический отдел
Берегите свой иммунитет!: Рекомендательный список. Сумы: СумГУ. Библиотека. Информационно-библиографический отдел, 2007. 8 с
Рекомендательный библиографический указатель iconНаучно-вспомогательный библиографический указатель
В 2-х т. Т. Социально-гуманитарные науки. Естественные науки. Технические науки / сост. Е. А. Боровенская (зав отд.), Д. А. Анохіна,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи