Рекомендательный библиографический указатель icon

Рекомендательный библиографический указатель
НазваРекомендательный библиографический указатель
Сторінка4/5
Дата24.08.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипБиблиографический указатель
1   2   3   4   5
^

УКРАИНСКИЕ УЧЕНЫЕ


119
Аблицов А. Зодчий авиадвигателей: [о выдающемся украинском конструкторе из Запорожья А.Г. Ивченко] / А. Аблицов // Всеукраинская техническая газета.- 2005. - №50. – С.10-11.

120
Аблицов А. Мистер Геликоптер: [об авиаконструкторе Игоре Сикорском] / А. Аблицов // Всеукраинская техническая газета.- 2006. - № 22-23. – С.15.

121
Ашшурский Э. Криобиология : по тонкому льду : (Валентин Грищенко : « ... А замораживание с целью грядущего чудодейственного воскрешения – это просто безумная трата денег») / Э. Ашшурский // Всеукраинская техническая газета. – 2006. – 14 сентября (№37). – С. 7.

122
Бабух В. А батько персонального компютера – украінець : [Громадянин США Ш. Возняк. До 25-річчя винаходу] / В. Бабух // Голос Украины.- 2001.- 26 октября.- С.9.

123
Баклицька О. Дослідник духовного потенціалу особистості: До 100-річчя від дня народження вченого психолога Я.І. Цурковського / О. Баклицька, Т. Матвійчук // Науковий світ.-2005.- № 5.- С.26-27.

124
Бойко Л. Його знали тільки в обличчя: [про Миколу Федорович Герасюту – одного з основних творців чотирьох поколінь бойових ракетних комплексів від Р-12 до Р-36 М та космічних ракет – носіїв “Космос”, “Інтеркосмос”, “Циклон”, “Зеніт”] / Л. Бойко // Урядовий курєр.-2005.- 25 лютого.- С.9.

125
Брамский К. Три судьбы. Украинская космическая драма : (Кибальчич Н.И., Кондратюк Ю.В., Королев С.П.) / К. Брамский // Всеукраинская техническая газета. – 2006.- №14.– С.1.

126
Брати Касяненки – конструктори аеропланів і організатори української авіаційної освіти // Наука сьогодні.-2003.- № 36.- С.15-16.

127

У02

Б91

М.Бунге: сучасний дискурс : [вчений – економіст, ректор Київського ун-ту, державний діяч – реформатор] / за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2005. – 697 с. – (Славетні постаті).

128
Бурдакова Т. Историк, значит – патриот : [о Николае Ивановиче Костомарове (1817-1885)] / Т. Бурдакова // Техника – молодёжи.- 2004.- №9.- С. 36-39.

129
Бутенко Л. Доктрина Гаррі Литвинського: у ДонДТУ відбулася презентація незвичайного проекту «Шахта ХХІ століття», розробленого за грантом Міносвіти України / Л. Бутенко // Рио-Плюс. – 2006. – 29 ноября. – С.4.

130
В історії української науки академік Олександр Палладін залишився як видатничий учений і багаторічний президент Академії наук України // Наука сьогодні.-2003.- № 48.- С.17-18.

131
В ожидании инвестиций : [Николаевские учёные из Нац. ун-та кораблестроения разработали технологию, которая позволит из одной тонны полиэтилена получать 700 кг бензина и дизельного топлива] // Всеукраинская техническая газета. – 2006. – 14 сентября (№37). – С. 2.

132
Вергун М.Г. Академік І.І. Лукінов – учений і громадський діяч : [постать в аграрно-економічній науці] / М.Г. Вергун // Економіка АПК.- 2006.- №2.- С. 141-148.

133

Т3(4Укр)

У45

Визначні українки – вчені Новітньої доби (XIX – XX ст.) // Українки в історії / Андрусів С. [та ін.]; за ред. В. Борисенко.- К. : Либідь, 2004.- Розд. 2.- С. 58 – 123.

134
Він мав дивовижну математичну інтуїцію: [про ученого – математика Георгія Миколайовича Положія] // Науковий світ.- 2005.- № 2.- С.14-15.

135
Видатний внесок у розвиток вітчизняної науки академіка Олександра Богомольця: (розвиток академічної науки в Україні: до 85-ої річниці Національої академії наук України) // Наука сьогодні.- 2003.-№ 45.- С.17-18.

136

Т3(4Укр)

Т48

Владимир Вернадский // Ткаченко А.Ф. Знаменитые украинцы / А.Ф. Ткаченко. – К.: Аристей, 2005. – С. 64-69.

137

001Л93

Владимир Иванович Вернадский (1863-1945) // Люди русской науки / сост.: И.В. Кузнецов.- М. ; Л., 1948.- Т.1.- С. 472-482.

138
Вольвач Ю. Полтава – Луна – Полтава: [О Ю. Кондратюке – конструкторе многоступенчатой ракеты] / Ю.Вольвач // Всеукраинская техническая газета.-2005.- 19 мая.- № 20.- С.11.

139
Ворона П. Українські сторінки в біографії «головного ядерника» : (12 січня – 100 років від дня народження І.В. Курчатова) / П. Ворона, І. Вишневський // Вісник НАН України.- 2003.- №1.- С. 43-46.

140
Врятовані серця: [про вченого, хірурга М.М. Амосова] / Г. Книшов, В.Максименко, Я. Бендет, М. Атаманюк // Урядовий курєр.-2003.- 6 грудня.- С.10.

141
Всесвітньо відомий учений у галузі опору матеріалів С. Тимошенко був серед перших ентузіастів вітчизняної авіації: До 100- річчя аерокосмічної галузі України // Наука сьогодні.-2003.- № 30.- С.19-20.

142
Галаур С. Енергія з повітря – не повітряні замки : [вчені Харк. ін-ту низьких температур НАНУ розробили експерим. зразок механ. двигуна на стиснутому азоті повітря] / С. Галаур // Урядовий кур’єр. – 2006. – 2006. – 21 вересня. – С. 13.

143
Гаташ В. Для безопасности : [о разработках учёных киевского НПП «Атомкомплексприбор» для контроля радиационной безопасности различных объектов] / В. Гаташ // Всеукраинская техническая газета.- 2006.- № 49.- С.3.

144
Гаташ В. Когда на градуснике минус 196: достижения украинских ученых в области криобиологии и криомедицины / В. Гаташ // Всеукраинская техническая газета. – 2006. - № 9-10.– С. 6-7.

145
Гаташ В. Кто поймает жар-птицу термояда? : об Олеге Лаврентьеве , работавшем в области термоядерного синтеза / В. Гаташ // Всеукраинская техническая газета. – 2005. - № 9-10.– С. 10-11.

146
Гаташ В. Полудрагоценные мои суставы : беседа с заведующим отделением патологии суставов АМНУ в Харькове проф. В.А. Филиппенко / В. Гаташ // Всеукраинская техническая газета.- 2006.- № 49.- С.10.

147
Гвоздяк Р.І. С.М. Виноградський і обєднання мікробіологів України / Р.І. Гвоздяк // Мікробіологічний журнал.-2004.- Т. 66, № 6.- С.104-105.

148
Глазко В.І. “Головне – відрізняти істотне від неістотного” : пам’яті знаного вченого Миколи Володимировича Тимофєєва-Ресовського: До 70-річчя молекулярної біології / В.І. Глазко // Безпека життєдіяльності.- 2006.- № 6.- С. 38-40.

149
Глєбова А. Перший український академік-фізик: [про Й.Й. Косоногова] / А. Глєбова, Ю. Храмов // Вісник НАН України.- 1999.- № 1.- С. 59-66.

150
Глушков Виктор Михайлович. Ч.2 / В.П. Деркач, Ю.В. Капитонова, А.А. Летичевский, А.А. Стогний // Аристократ. – 2004. - № 6. – С. 5-19.

151
Говдяк Р. Дефекти продуктопроводів виявляє ультразвук : [Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона висуває на здобуття Державної премії роботу про новий метод неруйнівного контролю] / Р. Говдяк // Урядовий кур’єр.- 2006. – 18 серпня. – С.6.

152
Говорун Д. Біосенсори – новітні багатофункціональні аналітичні пристрої : [про розробку Ін-том молекулярної біології, генетики НАНУ біоаналітичних та сенсорних систем на основі ферментів, антитіл, мікроорганізмів та синтетичних рецепторів] / Д. Говорун // Урядовий кур’єр. – 2006. – 12 вересня. – С. 11.

153
Голованенко В. Їх знають на всіх континентах : [про діяльність АНТК ім. Антонова] / В. Голованенко // Науковий світ.- 2003.- №7.- С. 6-7.

154
Голод П. Остап Парасюк [ до 80-річчя від дня народження академіка, який зробив великий внесок у становлення сучасної математичної фізики в Україні] / Л. Голод // Світ фізики.-2001.- № 4 (16).- С.21-23.

155
Горбик О.Р. Вагомий внесок в архітектуру та проектування цивільних будівель і споруд:  Куцевич В.В. – видатний фахівець архітектурно - будівельної галузі / О.Р. Горбик // Будівництво України. – 2005. - № 8 . – С. 22.

156
Гречаник Л. Земля – целительница и её гражданин: Зельман Абрахам Ваксман (2.07.1888 – 16.08.1973 г. – первооткрыватель стрептомицина, первого антибиотика, победившего туберкулёз, родился в г. Прилуки // Всеукраинская техническая газета. – 2004. -№ 27. – С. 13.

157
Гринь С.О. Початковий період становлення і передумови формування В.І. Атрощенка як талановитого вченого [у хімічній технології] і організатора науки і виробництва / С.О. Гринь, П.В. Кузнєцов // Наукові вісті Нац. техн. ун-ту України.- 2004.- № 6.- С. 109-115.

158
Грищенко В. Клітинна терапія – надія ХХІ століття: [проблеми кріобіології та кріомедицини; про праці В. Грищенка – укр. вченого медика] / В.Грищенко // Політика і час.-2005.- № 1.- С.48-55; № 3.- С. 2-5.

159
Грищенко С. Соціально-педагогічні передумови виникнення і розвитку наукових ідей В.С. Іконникова: [учений – педагог, історик] / С. Грищенко // Вища освіта України. – 2005. - №4. – С. 118-121.

160
Гупало С. Судьба академіка Михаила Кравчука: [украинский математик] / С. Гупало // Зеркало недели.-2002.- 5 окт.- С.13.

161
Гуртовий Г. Електротерапія – винахід український: про електрофорез і українського фізика Стефана Стубелевича / Г. Гуртовий // Урядовий курєр.–2003.–15 листопада.- С. 13.

162
Данышин Н. Рентген? Нет. Пулюй!: (к 160-летию со дня рождения Ивана Пулюя – физика-экспериментатора) / Н. Данышин // Всеукраинская техническая газета.-2005.- № 6.- С.12-13.

163

ЧД22

22 видатних українських педагоги : підручник / за ред. А.М. Бойко. – К. : Професіонал, 2004. – 576 с.

164

6О 95

Депенчук Л.П. Историко-научное наследие В.И. Вернадского и современность / Л.П. Депенчук // Очерки истории естествознания и техники: респ. межвед. сб. науч. тр. / АН УССР, Центр исслед. науч.- техн. потенциала и истории науки.- К., 1988.- Вып. 35.- С. 8-15.

165
Джинова З. Витязь воздушного океана: Личность и судьба конструктора первых вертолётов И.И. Сикорского (1889-1972) / З. Джинова // Книгочей : библиограф. справочник для дела и досуга.- М. : Либерия , 2004.- С. 45-51.

166
Дмитрук М. З когорти фундаторів фізики напівпровідників: [про професора В.І. Ляшенка] / М. Дмитрук, В. Козирський, В. Шендеровський // Урядовий курєр.-2004.- 16 листопада.- С.12.

167
Добровольський В.О. 200-річчя від дня народження В.Я. Буняковського (українського вченого - математика) / В.О.Добровольський // Наука та наукознавство.-2004.- № 4.- С.128-128.
168
Довгий Я. Експериментальна фізика: акцент на технології: Досвід і стиль О. Смакули / Я. Довгий // Вісник НАН України.-1999.- № 10.- С.31-35.

169
Доктора наук Украины в 2004 году: [По сообщению Госкомстата Украины] // Всеукраинская техническая газета. – 2005. – 6 января. - № 1 (105). – С.3.

170
Дробноход М. В.І. Вернадський у контексті доби / М. Дробноход, Ф. Вольвач // НАН України.-1999.- № 7.- С.60-66.

171

6С17

Евгений Оскарович Патон (1870-1953) // Самые знаменитые изобретатели России: Авт.- сост.: С. Истомин.- М., 2000.- С.192-201.

172
Євтушенко А. Надійний шов : інстинуту електрозварювання ім. Є.О. Патона – 70 / А. Євтушенко // Урядовий курєр.-2004.- 16 февраля.- С.17.

173
Ємченко О. Геній в обмотках, або “Я не жилець на цьому світі …”: [100 років з дня народження Ю.В. Кондратюка] / О. Ємченко // Урядовий курєр.- 1997.- 21 червня.

174
Жербін М.М. Микола Миколайович Бенардос (до 110 – річчя його патенту з електрозварювання) / М.М. Жербін // Будівництво України.- 1997.- № 4.- С.45-47.

175
Завгородня О. Роздуми у скорботі: [про українського філософа В.І. Шинкарука] / О. Завгородня // Урядовий курєр.- 2002.- 5 січня.- С.9.

176
Задорожный А. За три десятилетия до «Антея»: [К.А. Калинин организовал первое авиационное конструкторское бюро в Украине] / А. Задорожный // Винахідник і раціоналізатор.- 2003.- № 6.- С. 39-43.


177

Ч21З 35

Заруба В.М. З вірою в українську справу. Антін Степанович Синявський: [педагог, політик, учений] / В.М. Заруба.- К. : Либідь, 1993.- 144 с.

178
Зеленина Е. Код Вернадского, или Сюжет для ненаписанного романа: [о Вернадском] / Е. Зеленина // Всеукраинская техническая газета. – 2006. - № 25. – С.10.

179
Зеленина Е. Кто придумал телефон? Харьковский профессор Юрий Морозов! / Е. Зеленина // Всеукраинская техническая газета. – 2006. - № 15. – С.12.

180
Зеленина Е. Листая старую тетрадь главного конструктора ... : [об А.А. Морозове - конструкторе танков] / Е. Зеленина // Всеукраинская техническая газета.- 2006.- № 47.- С. 12-13.

181
Зеленина Е. Почему голландцы гоняются за Харьковской установкой: История о том, как уникальное изобретение (установка магнитно-жидкостной системы нефтеочистки) оказалось не нужным Украине / Е. Зеленина // Всеукраинская техническая газета. – 2006. - № 7. – С.12.

182
Земцов А.К. В.И. Вернадский и зарождение собственного атомного проекта / А.К. Земцов // История науки и техники.- 2004.- № 9.- С. 39-41.

183
Злупко С. Праці Івана Франка з регіоналістики : До 150-річчя від дня народження / С. Злупко // Регіональна економіка.- 2006.- № 2.- С.7-14.

184
Зозуля Ю. Препарат, що рятує життя : [в інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Кавецького НАН України створили лікарський препарат для інтенсивної терапії - церулоплазмін] / Ю. Зозуля // Урядовий кур’єр.- 2006.- 12 серпня.- С. 14.

185
Івченко В. Магія Антарктиди: [про мікроорганізми, що здатні всотувати з води важкі метали, радіаційний бруд, які знайдені українськими вченими в Антарктиді] / В. Івченко // Науковий світ.- 2006.- № 6.- С. 6-7.

186
Игнатенко А.А. Глобально-эволюционистские идеи В.И. Вернадского и их подтверждение синергетикой / А.А. Игнатенко // Регіональні перспективи.– 2001.- № 1.– С. 20-25.

187

6С17

Игорь Иванович Сикорский (1889-1972) // Самые знаменитые изобретатели России : авт.-сост.: С. Истомин.- М., 2000.- С. 239-266.

188
Ильин С. Космический маршрут Янгеля / С. Ильин // Всеукраинская техническая газета.- 2006.- №25.- С.12.

189
Інженер Ернест Гарф: був у числі перших київських авіаторів, автором ряду цікавих винаходів // Наука сьогодні.-2003.- № 47.- С.19-20.

190
Капитонова Ю.В. Глушков Виктор Михайлович. Ч.1. / Ю.В. Капитонова, А.А. Летичевский, А.А. Стогний // Аристократ.-2004.- № 5.- С.5-12.


191
Капитонова Ю.В. Кібернетична школа В.М. Глушкова / Ю.В. Капитонова // Наука та наукознавство.-1998.- № 3.- С.30-41.

192
Киклевич Ю. “Нет ничего в мире сильнее свободной научной мысли”: [о первом президенте АН Украины В.И. Вернадском] / Ю. Киклевич // Энергия инноваций.- 2004.- № 1.- С.104-108.

193
Киклевич Ю. Создатель отечественного акваланга: [о талантливом конструкторе А.И. Гнамме] / Ю. Киклевич // Винахідник і раціоналізатор.- 2003.- №5.- С. 30-31.

194
Кирей В. Літаки братів Касяненків / В. Кирей // Урядовий кур’єр.- 2004.- 19 лютого.- С. 20.

195
Кіслов В. Батько багатомоторної авіації Ігор Сікорський / В. Кіслов // Винахідник і раціоналізатор.-2004.- № 9.- С.42-45.

196
Киянский Д. Когда честь передается по наследству: [из биографии укр. акад. в области электросварки – отца и сына Е.О. и Б.Е. Патонов] / Д. Киянский // Зеркало недели.- 2000.- 19-25 февраля.- С. 11.

197
Козирський В. Олександр Смакула – геніальний фізик сторіччя / В. Козирський // Винахідник і раціоналізатор.-2000.- № 2.- С.2-4.

198
Козирський В. Той, хто переміг чуму: [про акад. Данила Заболотного] / В. Козирський, В. Шендеровський // Урядовий курєр.-2002.- 18 травня.- С.12.

199
Колодійчук Є. Кріотехнології – революція в науці [медицині] / Є. Колодійчук // Урядовий кур’єр. – 2006. – 21 вересня. – С. 14.

200
Коломнов К. Откуда есть пошел трамвай: [об украинском изобретателе А.Ф. Пироцком] // Зеркало недели.-2002.- 2 февраля.- С.22.

201
Кондра Б.Н. Памяті Г.М. Городецького: (відомого вченого – електротехніка в Україні) / Б.Н. Кондра // Пульсар.- 2000.- № 8.- С.50-52.

202
Кондратюк Ю.: хто він? // Науковий світ.- 2005.- № 4.- С. 14-15.

203
Конюхов С. ВІн бачив майбутнє ракетобудування (минуло 80 років від дня народження В.Ф. Уткіна) / С. Конюхов // Вісник НАН України.- 2003.- №11.- С. 50-55.

204
Конюхов С. Його ракети: 17 жовтня Володимиру Уткіну виповнилося б 80 / С. Конюхов // Урядовий курєр.-2003.- 18 жовтня.- С.10.

205
Корж Ю. Інтернет в Україні / Ю.Корж // Вісник НАН України – 1999. - №1. – С. 54-58.

206
Корсунь А. Вірність науці – вища за честь бути академіком: сторінки з життя першого астронома – академіка УАН О.Я. Орлова / А. Корсунь // Вісник НАН України.- 1999.- № 6.- С.34-38.

207
Корсунь А. Прикарпатський співець Всесвіту: [до 70-річчя від дня народження Івана Климишина - астронома] / А. Корсунь // Світ фізики.-2003.- № 1 (21).- С.11-13.

208
Косиченко Л. “Мріяв бути хліборобом …”: Так стверджує творець неперевершеного стрілецького автомата, знаменитий конструктор генерал – лейтенант Михайло Калашников / Л.Косиченко // Урядовий кур‛єр – 2005. – 27 травня. – С. 14.

209
Космічний снаряд Кибальчича: [до 150-річчя укр. вченого, відомого розробкою проекту літального космічного апарата з багатозарядним твердопаливним двигуном] // Урядовий курєр.-2003.- 31 жовтня.- С.5.

210

*

Кузнєцов П.В. Наукова та науково-організаційна діяльність академіка В.І. Атрощенка в хімічній технології: автореф. дис… канд.. техн. наук: (05.28.01) / П.В. Кузнєцов; Нац. Техн.. ун-т «ХПІ». – Харків, 2005. – 20 с.: іл.


Літ. автореф. дис.- 2006.- №1.- 227.- С.24

211
Кульчицький С. Академія Патонів: [про вітчизняних вчених – батька і сина Є.О. і Б.Є. Патонів] / С. Кульчицький // Зеркало недели.- 2002.- 16-22 февраля.- С.13.

212
Кучук-Яценко С.І. Роботи зварюють конструкції літаків : [про розробку вченими Ін-ту електрозварювання ім. Є.О. Патона (О.К. Назаренко) сучасних електронно-променевих зварювальних установок на основі модельно-орієнтованого керування] / С.І. Кучук-Яценко, А.А. Морозов // Урядовий кур’єр. – 2006. – 21 вересня. – С. 14.

213
С.О. Лебедєв – дослідник, організатор, особистість (до 100-річчя від дня народження першого директора інституту електродинаміки) // Технічна електродинаміка.- 2002.- № 5.- С.3-6.

214

Ю3

Ф56

Лебедєва Н.Г. Я. Чепіга – фундатор національної освіти України / Н.Г. Лебедєва // Філософські, психологічні та правові аспекти української ментальності : зб. наук. ст./ ДонДТУ.- Алчевськ, 2005. – С. 81-110.

215
Лень А. Фундатор академічної фізики: [Про проф. Й.Й. Косоногова (1866-1922), що створив Інститут фізики у 1922 р.] / А.Лень, В. Козирський, В. Шендеровський // Урядовий кур`єр.– 2006.– 10 червня.– С.9.

216
Литвиненко Л. Волшебник изумрудной страны: [к 100-летию Сергея Ивановича Лебедева – украинского ученого физиолога растений] / Л. Литвиненко // Зеркало недели.- 2002.- 23 марта.- С.14.

217
Литвиненко Л. Творці «Олов’яного щита» : [про розробку Харк. ін-том радіофізики і електроніки ім. О.Я. Усикова НАНУ радіолокаційного комплексу 36Д6 «Олов’яний щит»] // Урядовий кур’єр. – 2006. – 14 вересня. – С. 13.

218
Литвиненко Л. Творці унікальних плазмодинамічних пристроїв : (Харк. фізико-технічний ін-т висуває на здобуття Державної премії) / Л. Литвиненко // Урядовий кур`єр.– 2006.

– 9 вересня. – С.8.

219
Лісовенко М. Безпечний шлях поступу: [про розробку та впровадження вітчизняних вибухозахищених апаратів, систем захисту підземних електроприймачів, мереж транспорту і електропостачання] / М. Лісовенко // Урядовий кур`єр.– 2006.– 5 вересня. – С.11.

220
Магнітокардіографія : 7 років потому : бесіда з Іллєю Чайковським / розмову вів І. Власенко // Урядовий кур`єр.– 2006. – 16 вересня. – С. 12.

221
Мазница А. «Восторженный украинский Ломоносов»: [о Василии Каразине (1773-1842)] / А. Мазница // Зеркало недели.-2002.- 12 января.- С.23.

222
Малиновский Б. Пророк у свїй вітчизні: 2 листопада – 100 років від дня народження С.О. Лебедєва [основоположника вітчизняного компютеробудування] / Б. Малиновский // Вісник НАН України.-2002.- № 10.- С.28-44.

223
Малишевський І. Під чужим імям: [спомин про винахідника Ю. Кондратюка] // Вітчизна.-2002.- № 5/6.- С.112-122.- Закінч. Початок: № 3/4.

224
Малишевский И. Под чужим именем: 60 лет назад на фронте без вести пропал первооткрыватель лунной трассы: [О. Ю. Кондратюке] / И. Малишевский // Зеркало недели.-2002.- 28 февраля – 1 марта.- С.1, 13.

225
«Математиком ваш син не стане … »: до 90-річчя з дня народження видатного фізика – теоретика, математика і механіка М.М. Боголюбова / за матеріалами А.В. Покровського // Пульсар.-1999.- № 8.- С.18-21.

226
Махінчук Н. Діагностика раку за спиною, лікування без хімії, операція – без скальпеля / Н. Махінчук // Урядовий кур’єр.- 2006.- 3 червня.- С. 13.

227
Мацелюх Б. Тридцять років у Пастеровському інституті (до 150-річчя від дня народження українського мікробіолога Сергія Виноградського) / Б. Мацелюх, В. Шендеровський // Урядовий кур`єр.– 2006. – 16 вересня.– С.11.

228
Мачулін В. Діапазони «фізики Лашкарьова»: 7 жовтня – 100 років від дня народження академіка В.Є. Лашкарьова / В. Мачулін // Вісник НАН України.-2003.- № 10.- С.64-66.

229

6О95

Митропольский Ю.А. Вернадский и математика / Ю.А. Митропольский , М.И. Кратько // Очерки истории естествознания и техники : респ. межвед. сб. науч. тр./ Ан УССР , Центр исслед. науч.-техн. потенциала и истории науки.- К., 1988.- Вып. 35.- С. 1-7.

230
Міщенко О. Електробомба для палички Коха: [інженер – винахідник з Миколаївщини Ю. Голубенко пропонує боротьбу з інфекцією шляхом високорозрядної імпульсної технології] / О. Міщенко // Урядовий кур´єр. – 2006. – 4 березня – С. 10.

231
Моісеєва Т. Що в імені тобі моєму?: [Про українського професора Ю.Філіппова., про унікальну технологію діагностики захворювань] / Т. Моісеєва // Урядовий кур´єр. – 2006. – 14 січня. – С.14.

232
Морозов А. Три шанса из космоса: [Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский (25.12.09 - 28.11.2001) – разработчик реактивных газотрубных двигателей] / А. Морозов // Всеукраинская техническая газета.-2003.- № 33.- С.13.

233
Москалець А. Життя – як подих вічності: [ Про академіка, історика Дмитра Яворницького] / А.Москалець // Технополис. – 2005.- №12. – С. 38-39.

234
На таких тримаються небо і світ : 7 лютого Олегу Антонову виповнилося б 100 років // Віче.– 2006.- № 1-2.– С. 48.

235
Наєнко М. Великий мудрець Дмитро Чижевський [1894-1977]: [філософ, історик, мовознавець, педагог] / М. Наєнко // Урядовий кур’єр.- 2006.- 5 серпня.- С.10.

236
Народоволець М. Кибальчич увійшов не тільки в політичну історію країни, але й у літопис світової науки та техніки своїм піонерним проектом ракетного літального апарата // Наука сьогодні.-2003.- № 43.- С.17-18.

237

*

Науково-технічні досягнення українських вчених та винахідників на сторінках Інтернету: Методичні поради бібліотекарям Інтернет-ресурсів / М-во культури і мистецтв України; Харк. Держ. Наук. Б-ка ім.. В.Г. Короленка. – Харків: ХДМБ, 2004. – 44 с.: іл.

Літ. книг.- 2005.- №11.- 12024.- С. 5.

238
Науково – технічному товариству енергетиків та електротехніків України – 125 років! // Технічна електродинаміка.– 2005.- №6.- С.72-73.

239
Наумовець А. Три іпостасі видатного вченого: [Патон Б.Е.] / А. Наумовець // Вісник НАН України.- 2002.- № 8.- С.65-68.

240
Небрат В. Микола Яснопольський – основоположник територіальної фінансової економетрії / В. Небрат // Регіональна економіка.- 2006.- №1.- С. 247-257.

241
Николайчук И. Где тонко, там не рвётся : [о новом способе получения ультратонких синтетических волокон Київ. нац. ун-том технологій та дизайну (М.В. Цебенко)] / И. Николайчук // Всеукраинская техническая газета. – 2006.– № 34-35. – С. 1; 5.

242
Омелянчук І. Рятувальник без титулів і звань: [про лікаря-уролога із Ровно М.А. Мороза, у якого 60 запатентованих винаходів у галузі урології] / І. Омелянчук // Урядовий курєр.- 2005.- 26 лютого.- С.13.

243
Орёл С. Куда деваться Эдисонам ? : [изобретатели Кировоградского техн. ун-та предложили конструкцию шестерённого насоса с регулируемой подачей] / С. Орёл // Всеукраинская техническая газета.- 2006.- № 49.- С. 7.

244
От штурмовиков ИЛ-2 до космических ракет: [О В.С. Буднике – конструкторе и ученом, заслуженном деятеле науки Украины] // Аристократ.-2004.- № 1.- С.4-17; № 2.- С.19-29.

245
Памяті Олексія Миколайовича Боголюбова: український історик науки (1911-2004) // Наука та наукознавство.-2004.- № 4.- С.146-147.

246
Парафейник В.П. Роль Константина Павловича Селезнёва в развитии компрессоростроения в Украине / В.П. Парафейник // Компрессорная техника и пневматика. – 2005. - №8. – С. 9-12.

247
Петрушенко М. Вклонімося людині – творцю: [до 70 річниці академіка Анатолія Адамовича Лінчевського - селекціонера] / М. Петрушенко // Урядовий кур’єр.- 2006.- 2 серпня.- С. 14.

248
Пехньо В. Шукати золото і платину стане простіше : [про нові аналітичні методики визначення слідових кількостей благородних металів] / В. Пехньо // Урядовий кур’єр.- 2006.- 12 вересня. – С. 11.

249
Пилипенко В. Сподвижники освоєння космосу : [про М.К. Янгеля, В.Ф. Уткіна, С.М. Конюхов] / В. Пилипенко // Урядовий кур’єр.- 2004.- 10 квітня.- С.4.

250
Пирожок О. Миклухо-Маклай у Новій Гвінеї в Малині / О. Пирожок // Дивосвіт.-2004.- № 4.- С.29-35.

251
Пічкур Т.В. В.К. Совінський – видатний український зоолог, педагог і організатор науки (до 150-річчя від дня народження) / Т.В. Пічкур // Наука та наукознавство.-2003.- № 1.- С.104-109.

252
Подгуренко В. Создатель корабельного газотурбостроения: [к 100 - летию создателя первой в мире корабельной газотурбинной установки С.Д. Колосова] / В. Подгуренко // Энергия инноваций.- 2004.- № 1.- С. 91-98.

253
Президент: До 85-річчя Б.Е. Патона // Вісник НАН України.- 2003.- № 10.- С. 36-38.

254

Т3(4Укр)

Т48

Пулюй Иван Павлович // Ткаченко А.Ф. Знаменитые украинцы / А.Ф. Ткаченко. – К.: Аристей, 2005. – С. 240-246.

255
Ранок Ю.М. Георгій Гамов і розміщення атомного ядра (до 100-річчя від дня народження Г.А. Гамова) / Ю.М. Ранок // Наука та наукознавство.-2004.- № 3.- С.167-171.

256
Рогожинская И. На пути в ноосферу: [О В.И. Вернадском – создателе научной экологии] / И. Рогожинская // Всеукраинская техническая газета.-2004.- № 44.- С.6-7.

257

*

Рокіцький О.М. Іван Пулюй у світовій науці й культурі: автореф. дис…. канд. іст. наук: 07.00.07 / О.М.Рокіцький; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 20 с.

УРЖ. Сер.2.- 2003.- №2.- З. 82.- С. 14.

258
Роль В.М. Глушкова у розвитку кібернетики та її застосування в різних галузях науки і суспільної практики // Наука сьогодні.- 2003.- № 33.- С.21-22.

259
Романчук О. Відомі і невідомі: (Українські винахідники) / О. Романчук // Винахідник України.-1997.- № 1.- С.6-11.

260
Рубан В.І. Мужність української наукової інтелігенції та нобелівські лауреати / В.І. Рубан, О.О.Сопіна // Пульсар.- 2001.- № 9.- С.18-22.

261
Рыбников С. Право на ошибки: К 200-летию со дня рождения выдающегося математика Виктора Яковлевича Буняковского / С. Рыбников // Всеукраинская техническая газета.-2004.- № 51.- С.13.

262
Савинова М. Скинулись? Внедряйте!: [об украинских учёных изобретателях в области медицины] / М. Савинова // Всеукраинская техническая газета. – 2006. - № 24. – С.1; 8-9.

263
Сандул В. Мрійник Глушко [1908-1989] : [про основоположника вітчизняного ракетного двигунобудування, конструктора перших у світі електротермічних ракетних двигунів для ракет-носіїв «Восток», «Космос», «Протон»] / В.Сандул // Урядовий кур’єр.- 2006. – 9 вересня. – С. 12.

264
Сандул В. Шлях до вершини: Розповідь про Миколу Доллежаля – українського і російського конструктора, академіка, двічі Героя Соцпраці, лауреата Ленінської та п´яти Державних премій / В.Сандул // Урядовий кур’єр.- 2005. – 28 жовтня. – С. 17.

265
Сергиенко В. Перспективи вітчизняних біотехнологій: [Про інсуліновий завод “Індар”, про впровадження біотехнологій в Україні] / В.Сергієнко // Урядовий курєр.- 2006. – 26 січня. – С. 13.

266
Сергиенко Е. Броня крепка и танки наши быстры: к 100-летию со дня рождения известного [украинского] конструктора танков Александра Мороза / Е. Сергиенко // Всеукраинская техническая газета.-2004.- № 42.- С.6.

267
Сергиенко Е. HOMO HARMONIKOS, или женщина «светлого пути»: [к 100-летию со дня рождения академика НАН Украины Антонины Фёдоровны Приходько, работавшей в области спектроскопии молекулярных кристаллов] / Е. Сергиенко // Всеукраинская техническая газета.- 2006.- № 26.- С. 12.

268
Сергієнко І.В. Ідеї В.М. Глушкова у контексті інформатизації суспільства / І.В. Сергієнко // Вісник НАН України.-2003.- № 10.- С.51-57.

269
Сидорук А. Яскрава зірка Джеймса Мейса: [професор Києво – Могилянської академії, вивчав голодомор на Україні] / А. Сидорук // Вітчизна.– 2004. - № 9-10. – С.156-158.

270
Синицький В. 100 років від дня народження, засновника хімії і технології регулювання якості води, академіка НАН України Леоніда Кульського / В. Синицький // Наука сьогодні.- 2003.- № 22.- С.17-18.

271
Ситник К. Він бачив через століття: 12 березня – 140 років від дня народження В.І. Вернадського / К. Ситник, В. Багнюк // Вісник НАН України.-2003.- № 2.- С.51-62.

272
Ситник К.М. Під знаком Вернадського / К.М. Ситник, В.М. Багнюк // Науковий світ.-2003.- № 10.- С.4-7.

273
Ситник К.М. Пророк, народжений Україною: (140 років від дня народження В.І. Вернадського) / К.М. Ситник, В.М. Багнюк // Урядовий курєр.- 2003.- 22 лютого.- С.6.

274
Служение науке и отечеству: [О Б.Е. Патоне] // Наука и жизнь.-2003.- № 11.- С.2-4.

275
Смирнов А. Всё ниже, ниже и ниже ... : [К 100-летию со дня рождения Бориса Лазарева – основоположника техники высоких давлений при низких температурах] / А. Смирнов // Всеукраинская техническая газета. – 2006. – 31 августа (№34-35). – С. 16-17.

276
Смирнов О. Тричі нелауреат: [про фізика Георгія Гамова (1904-1968)] / О. Смирнов // Дзеркало тижня.-2004.- 10-16 квітня.- С.13.

277

62С 58

Создатели новой техники в Украинской ССР / В.И. Оноприенко [и др.].- К.: Наукова думка, 1991. – 174 с.

278
Соловьев В.П. В.М. Глушков и автоматизация научных исследований, интеллектуализация информационных технологий познания: идеи, их развитие, опыт и перспективы реализации / В.П. Соловьёв // Наука та наукознавство.-2003.- № 3.- С.102-109.

279
Сорока М. Енциклопедист кібернетики: [до 80-річчя В.М. Глушкова – “головного кібернетика”] / М. Сорока // Урядовий курєр.-2003.- 23 серпня.- С.8-9.

280
Спектор В. Озоновый слой для тепловозного дизеля : [озон при добавлении в топливо-воздушную смесь двигателя делает выхлоп менее токсичным, изобретатель В. Могила] / В. Спектор // Всеукраинская техническая газета.- 2006.- 24 августа (№33). – С. 7.

281
Стегній П.А. Використання історіометричної методології О.Л. Чижевського для дослідження новітньої історії України / П.А. Стегній // Регіональні перспективи. – 2001. - № 1. – С.29-31.

282
Супруненко О. «У природы везде должны быть свои люди»: [об Ольге Мелень – первом лауреате Голдмановской премии из Украины] / О. Супруненко // Всеукраинская техническая газета.- 2006.- № 25.- С. 7.

283
Суржик Л. Патоновский шов в … хирургии [не оставляет рубцов] / Л. Суржик // Зеркало недели.- 2002.- 12 января.- С.1; 14.

284
Тварини попереджають про землетрус: київський учений Петро Слинько запатентував винахід, який дозволить прогнозувати час і місце виникнення біди // Урядовий кур’єр.- 2006.- 4 квітня.- С. 10.

285
Тимощик В. Він заснував бджільництво як науку: [до 230 річчя з дня народження Петра Прокоповича] / В. Тимощик // Урядовий кур’єр.- 2006.- 5 серпня.- С. 6.

286
Тимченко В. Тонко, а не рветься : (на здобуття Державної премії) : [в галузі фізико-хімії розплавів сумішей полімерів вчені КНУТД відкрили оригінальний шлях одержання ультратонких синтетичних волокон] / В. Тимченко // Урядовий кур’єр.- 2006.- 7 вересня. – С. 12.

287
Український учений – лауреат премії наукового комітету НАТО: [про А.А. Халатова – автора проекту зі створення нових систем охолодження лопатей газових турбін в авіабудуванні] // Наука сьогодні.- 2003.- № 17.- С.17-18.

288
Украинцы – Нобелевские лауреаты // Технополис.- 2005.- № 4 (приложение). – С. 18-19.

289

57К68

Учение В.И. Вернадского о биосфере // Коробкин В.И. Экология : учебник для студ. вузов / В.И. Коробкин, Л.В. Передельский.- Ростов – на – Дону : Феникс, 2001.- Разд.2.,гл.8.- С.210-216.

290
Хедекелі А. Академік Патон – лауреат премії “Триумф”/ А. Хедекелі // Урядовий курєр.-2004.- 22 грудня.- С.4.

291
Чернега Д.Ф. Металургійний старт І.П. Бардіна / Д.Ф. Чернега, Г.Х. Гришай // Наукові вісті Національного технічного універсітету «КПІ».-2004.- № 2.- С.66-70.

292
Чирва А. Код неба : 100 років тому народився Олег Антонов / А. Чирва // Урядовий кур'єр.- 2006.- 7лютого.- С.6.

293
Чирва А. «Селф мейд» академіка Гулого [українського біохіміка] / А. Чирва // Урядовий курєр.-2005.- 12 березня.- С.8.

294
Шалимов А.Г. Ученый, инженер, организатор металлургической промышленности : К 120-летию со дня рождения И.П. Бардина (1883-1960) / А.Г. Шалимов, Б.В. Молотилов // Сталь.-2003.- № 11.- С. 120-123.

295
Шапличенко Н.Залізна вода від Марса: [київський учений О. Дехтярьов відкрив секрет одержання залізистої шунгітної води для лікування залізодефіцитної анемії] / Н. Шапличенко // Урядовий кур’єр .- 2006.- 12 серпня .- С. 12.

296
Шаплыченко Н. Технологии, которых мир ещё не видел [каждая третья новая технология - украинская] / Н. Шаплыченко // Всеукраинская техническая газета. – 2006. - № 7. – С.1; 4.

297
Шевченко Л. «Тема колосального значения …»: з історії дослідження керованого термоядерного синтезу: [про О.О. Лаврентьева] / Л. Шевченко // Вісник НАН України.-2003.- № 10.- С.31-35.

298
Шендеровський В. Апостол правди: [про І. Пулюя] / В. Шендеровський, В. Козирський // Урядовий курєр.-2005.- 2 квітня.- С.12.

299
Шопа Г. Олексій Ситенко (до дня памяті академіка, фізика] / Г. Шопа // Світ фізики.-2003.- № 1 (21).- С.14-17.

300
Штернфельд А.А. Русская ракета : [о Кибальчиче и др.] / А.А. Штернфельд // История науки и техники.- 2003.- №1.- С. 37-41.

301

Т3(4Укр)

Т48

Юрий Кондратюк // Ткаченко А.Ф. Знаменитые украинцы / А.Ф. Ткаченко. – К.: Аристей, 2005. – С. 117-120.

302
Юрчишин В.В. Велет економічної думки: вітчизняний класик із світовим іменем: [про Івана Іларіоновича Лукінова] / В.В. Юрчишин // Економіка АПК.- 2006.- №1.- С. 143-152.^ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ

1   2   3   4   5

Схожі:

Рекомендательный библиографический указатель iconРекомендательный библиографический указатель
Наука в Украине: рекомендательный библиографический указатель (1990-2006) / [составитель: Боровенская Е. А.]; Научная библиотека...
Рекомендательный библиографический указатель iconДонбасский государственный техничнский университет научная библиотека справочно-библиографический отдел резка металлов ножницами рекомендательный библиографический указатель ( 1987-2006) алчевск, 2007
Резка металлов ножницами: рекомендательный библиографический указатель (1987-2006) / составитель: Боровенская Е. А.; Научная библиотека...
Рекомендательный библиографический указатель iconДонбасский государственный техничнский университет научная библиотека справочно-библиографический отдел резка металлов ножницами рекомендательный библиографический указатель ( 1987-2006) алчевск, 2007
move to 1932-4246
Рекомендательный библиографический указатель iconБиологи я
Рекомендательный библиографический указатель для слушателей народного университета «Юный медик»
Рекомендательный библиографический указатель iconБиблиотека
Рекомендательный библиографический указатель для слушателей народного университета «Юный медик»
Рекомендательный библиографический указатель iconБиблиотека
Рекомендательный библиографический указатель для слушателей народного университета «Юный медик»
Рекомендательный библиографический указатель iconНаучно-вспомогательный библиографический указатель
Донгту (1997-2007 гг.) : научно-вспомогательный библиографический указатель. В 2-т. Т горное дело. Металлургия / сост. Е. А. Боровенская...
Рекомендательный библиографический указатель iconНаучно-вспомогательный библиографический указатель
Донгту (1997-2007 гг.) : научно-вспомогательный библиографический указатель. В 2-т. Т горное дело. Металлургия / сост. Е. А. Боровенская...
Рекомендательный библиографический указатель iconСумский государственный университет. Библиотека. Информационно-библиографический отдел
Берегите свой иммунитет!: Рекомендательный список. Сумы: СумГУ. Библиотека. Информационно-библиографический отдел, 2007. 8 с
Рекомендательный библиографический указатель iconНаучно-вспомогательный библиографический указатель
В 2-х т. Т. Социально-гуманитарные науки. Естественные науки. Технические науки / сост. Е. А. Боровенская (зав отд.), Д. А. Анохіна,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи