Рекомендаційний бібліографічний покажчик (1970 – 2007) алчевськ, 2008 icon

Рекомендаційний бібліографічний покажчик (1970 – 2007) алчевськ, 2008
Скачати 316.25 Kb.
НазваРекомендаційний бібліографічний покажчик (1970 – 2007) алчевськ, 2008
Сторінка1/2
Дата24.08.2012
Розмір316.25 Kb.
ТипДокументи
  1   2


ДонбаськИЙ державний технічний університет

Наукова бібліотека


Довідково-бібліографічниЙЙ відділ


Неповторні чари Української землі :

Туристичними стежками України


Рекомендаційний бібліографічний покажчик


(1970 – 2007)


АЛЧЕВСЬК, 2008


ББК Ч518.1(2Укр)

Н-53


Неповторні чари української землі: туристичними стежками України: рекомендаційний бібліографічний покажчик (1970-2007 рр.) / упорядники : Боровенська К. О., Краснопольська О. В.; Наукова бібліотека ДонДТУ, Довідково-бібліографічний відділ. - Алчевськ: ДонДТУ, 2008.- 21 с.


Упорядники: Боровенська К. О., Краснопольська О. В.

Оператор: Краснопольська О. В.


ЗМІСТ


Вступна частина………………………………………………………………………….4

Туризм в Україні …………………………………………………………………………5

Донецький регіон…………………………………………………………………………9

Карпатський регіон………………………………………………………………………15

Північно-Східний регіон………………………………………………………………...15

Подільський регіон……………………………………………………………………….16

Причорноморський регіон……………………………………………………………….16

Столичний регіон…………………………………………………………………………18

Покажчик авторів…………………………………………………………………………20


^ ВСТУПна частина


Туризм не від’ємна галузь кожної країни світу. В сучасному світі кожна країна намагається розвивати туристичну галузь, тому, що це прибуткова справа. Україна не виключення. В Україні є багато історичних місць, а також природні заповідники, які приваблюють туристів зі всього світу. Такі місця є як на Сході, так і на Заході, як на Півдні, так і на Півночі України.

В даному покажчику зібрана література, яка знаходиться у фонді наукової бібліотеки ДонДТУ. Література допоможе зацікавленим читачам ознайомитись з історичними і природними пам’ятками які є у нашій країні. У покажчику представлені статті з періодичних видань, різноманітні путівники і навчальна література.

У даному рекомендаційному покажчику є покажчик авторів. Бібліографічний опис документів подано згідно ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». Інформація у покажчику розподілена за регіонами України, вони вказані у змісті. Загалом покажчик містить 183 інформації.

Рекомендований всім хто цікавиться українським туризмом.


^ Туризм в Україні
91

А-87

Архипец Е. Украина – край туризма : Туристские маршруты и базы / Е.Архипец. – К.: Здоров’є, 1967. – 272 с.
796

А-92

Атлас автотуриста.– Мн.: Минская печатная фабрика,1993.-

Т. 1: Эстония, Латвия, Литва, Беларусь, Украина, Молдова. – 129 с.Бойко М. Засади формування пріоритетних напрямів туристичної політики України / М. Бойко, Л. Гопкало // Регіональна економіка. – 2005. - № 1. – С. 222-229.
796

Б-83

Борушко М. С. Дружба в горах / М. С. Борушко.– Харьков : Прапор, 1970. – 91с.
796

В-22

Вахліс К. Н. Ходімо за нами!: нотатки туриста / К. Н. Вахліс. – М.: Молодь, 1975. – 112 с.Вельгош Н. З. Оцінювання інвестиційної привабливості курортно-рекреаційної сфери / Н. З. Вельгош // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2006. - № 1. – С. 26-29.Виноградська А. Розвиток українського туристичного бізнесу / А. Виноградська // Економіка, фінанси, право.- 2000.- № 5.- С. 13-17.Воротіна Л. І. Проектний менеджмент у сфері туристичного підприємництва / Л. І. Воротіна, Т. О. Демура // Актуальні проблеми економіки.- 2004.- № 5.- С. 54-62.Гайдук А. Інтегрований туристичний концерн – сучасна форма туристичного підприємства в умовах глобалізації / А. Гайдук // Регіональна економіка. – 2006. - № 2. – С. 204 -211.Гайдук А. Стратегії управління якістю у сфері туризму Україні : ступінь та особливості використання, врахування міжнародного досвіду / А. Гайдук // Регіональна економіка. – 2005. - № 1. – С. 156-162.Геншафт Л. Г. Особливості функціонування туристичного ринку / Л. Г. Геншафт // Регіональна економіка.- 2002.- № 4.- С. 287-293.Гуменюк В. В. Страхування діяльності туристичних підприємств / В. В. Гуменюк // Фінанси України.- 2004.- № 9.- С. 105-111.


Гуменюк В. В. Бюджетний механізм туристичної галузі / В. В. Гуменюк // Фінанси України.- 2004.- №9.- С. 105-111.
796

Е-60

Емченко А. Спутник зовёт в дорогу! : справочник / Е. Емченко, Г. Науменко. – К.: Молодь, 1978. – 160 с.
*

Ещенко А. К. Заповідники УРСР / А. К. Ещенко. – К.: Радянська школа, 1985. – 176 с.: іл. [ЦГБ]Жученко В. Г. Перспективи формування в Україні вільних економічних зон туристсько-рекреаційного типу / В. Г. Жученко // Регіональна економіка.- 2001.- № 4.- С. 189-193.Жученко В. Г. Розвиток туристсько – рекреаційної діяльності на Україні: передумови та перспективи / В. Г. Жученко // Регіональні перспективи.- 2001. - № 1.– С.83-84.
796

З-48

Зеленін С. М. Основи туризму / С. М. Зеленін, В. В. Нікольський. – К.: Здоров’я, 1975. – 240 с.Івченко А. Українські перлини / А. Івченко // Світогляд – 2006. - № 1. - С. 41-45.
796

К-32

Квартальнов Б. А. Туризм социальный: история и современность : учебник для туристко-экскурсионных кадров / Б. А. Квартальнов В.К Федорченко. – К.: Вища шк., 1989. – 342 с.
91

К-56

Ковтун В. В. Города Украины : экономико-географический справочник / В. В. Ковтун, А. В. Степаненко. – К.: Вища шк., 1990. – 277 с.Краснокутський О. Я. Комплексне рекреаційно-туристське районування України / О. Я. Краснокутський // Регіональні перспективи. – 2003. - № 2-3. – С. 152-154.
796.5

К-78

Крачило Н. П. Основы туризмоведения / Н. П. Крачило. – К.: Вища шк., 1980. – 117с.
77

К-78

Краю мій рідний Україна : фоторозповідь про сьогодення УРСР / авт.-упор. П. Ф. Гончаренко. – К.: Політвидав України, 1988. – 162 с.Лавковская Л. Состояние и перспективы развития туризма и гостиничного бизнеса в Украине / Л. Лавковская, Р. Чабан, Г. Мунин // Экономика Украины.- 2003.- № 6.- С. 31-36.


Лихоманова О. В. Стан і перспективи регіонального розвитку туризму в Україні / О. В. Лихоманова // Актуальні проблеми економіки.- 2004.- № 6.- С. 149-155.
79

Л-83

Луговьер Д. А. Туризм и фотография / Д. А. Луговьер. – М.: Профиздат, 1984. – 128 с. – (Мир туристских интересов).Мельниченко С. В. Державне регулювання діяльності підприємств туристичної сфери / С. В. Мельниченко, Л. В. Мельниченко // Фінанси України.- 2004.- № 11.- С. 55-62.Мельниченко С. В. Туристична галузь – суттєве джерело поповнення коштів державного бюджету / С. В. Мельниченко // Фінанси України.- 2001.- № 2.- С. 63-68.Музиченко-Козловська О. Методика оцінки рівня туристичної привабливості регіонів / О. Музиченько-Козловська // Регіональна економіка. – 2006.- № 1.– С. 218-228.
796

Н34

Науменко Г. Ф. Молодежь и туризм / Г. Ф. Науменко. – К.: Реклама, 1980. – 79 с.
796

Н62

Никишин Л. Ф. Туризм и здоровье / Л. Ф. Никишин, А. А. Коструб. – К.: Здоров’я, 1991. – 220 с.Окландер М. А. Статистичний моніторинг внеску туризму в економіку території / М. А. Окландер, О. Г. Милашко // Статистика України.- 2002.- № 4.- С. 49-52.Петрович Й. М. Управління інвестиційною діяльністю в рекреаційно-туристичній сфері / Й. М. Петрович, В. Я. Гавран // Регіональна економіка.- 2004.- № 1.- С. 70-75.
5

П-32

Підполичко І. Г. Заповідні скарби / І. Г. Підполичко О. К. Ющенко. – К.: Радянська школа, 1976. – 142с.Прейгер Д. Иностранный туризм в Украине в контексте развития международных транспортних коридоров / Д. Прейгер, И. Малярчук // Экономика Украины.- 2001.- № 6.- С. 20-28.Про основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року: указ Президента України // Урядовий кур’єр.- 1999.- 29 вересня.
У01

І-74

Ринок послуг // Інфраструктура товарного ринку : навч. посіб. / за ред. О. О. Шубіна. – К., 2004. - Розд. 4.2.18. – С. 614-618.Сабадош Г. О. Формування системи мотивації працівників підприємств туристичної сфери в сучасних умовах / Г. О. Сабадош // Актуальні проблеми економіки.- 2003.- № 11.- С. 121-129.Сахаров В. Є. Особливості маркетингових комунікацій туристичних підприємств / В. Є. Сахаров, Н. І. Ведмідь // Актуальні проблеми економіки.- 2003.- № 8.- С. 136-144.Свиридова Н. Д. Развитие туризма в регионе как объект государственного управления / Н. Д. Свиридова // Актуальні проблеми економіки.- 2005.- № 2.- С. 18-21.Старовойтенко О. Принципи систематизації видів туризму / О. Старовойтенко // Економіка України. - 2002.- № 5.- С. 48-53.Судова-Хомюк Н. М. Управління інвестиційними процесами в туристично-рекреаційному комплексі України / Н. М. Судова-Хомюк // Регіональна економіка. - 2002.- № 3.- С. 260-265.
796

Т-87

Туризм – отдых, спорт, познание : зборник / сост.: П. П. Кувик. – К.: Реклама, 1983. – 88с.
796

Т-87

Туристскими маршрутами Украины: фотопутеводитель. – К.: Мистецтва, 1978.- 288 с.
796

У-45

Украина туристская: фотопутеводитель-справочник / сост. С. С. Павловский. – К.: Мистецтво, 1986.- 447 с.Федулова Л. І. Інноваційні контури розвитку туризму / Л. І. Федулова // Актуальні проблеми економіки. – 2006. - № 2. – С. 137-147.Фен Я. О. Дослідження туристичної галузі в Україні / Я. О. Фен // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук пр. / Мін-во економіки України, Науково-дослід. економ.

ін-т. – К., 2006. – Вип. 10 (65). – С. 104-109.
796

Х-73

Холодков Ю. Н. На турбазу всей семьёй / Ю. Н. Холодков. – К.: Реклама, 1982. – 20 с.Цибух В. Перспективи туристичної галузі / інтерв’ю Л. Ларіонової з головою Державної туристичної адміністрації України В. Цибухом // Дніпро.- 2004.- № 3-4.- С. 83-87.


Цибух В. Туризм в Україні : Проблеми та перспективи / В. Цибух // Економіст.- 2000.- № 6.- С. 34-35.71

М-65

Шулик В. В. Про сучасний стан і проблеми розвитку сфери відпочинку і туризму в Україні / В. В. Шулик // Містобудування та територіальне планування : наук-техн. зб. – К., 2006. – Вип 23.- С. 358-363.Шульгіна Л. Мегачинники маркетингу туристичних підприємств України / Л. Шульгіна // Вісник Київського торговельно-економічного університету.- 2005.- № 1.- С. 23-31.Донецький регіон
*

Абуладзе В. А. Антрацит : путеводитель.- Донецк : Донбасс, 1985.- 32 с. : ил. [ЦГБ]
91

А-47

Алексеева Л. И. Ворошиловград : путеводитель.- Донецк : Донбасс, 1986.- 96 с.
796

Б-43

Белоконь В. Туристские тропы Ворошоловградщины : путеводитель / В. Белоконь. – Донецк : Донбасс, 1970. - 96 с.
91

Б-53

Беспечный Т. По Северскому Донцу: путеводитель / Т Беспечный. – Донецк: Донбасс, 1968. – 83с.: ил.
5

Б-83

Борознец В. А. Заповедная Луганщина / В. А. Борозенец, П. С. Тихонюк. – Луганск : Б.и., 2000. – 94 с.: ил.Бородюк Н. Бахмутський шлях, що до Артемівська привів : [історія сьогодення, визначні пам’ятки] / Н. Бородюк // Урядовий кур’єр. – 2008. – 6 лютого. – С. 18-19.
796

Б-87

Бриж А. М. Туристские маршруты Донетчины: путеводитель / А. М. Бриж. – Донецк: Донбасс, 1985. – 104с.
9(с)

Б-90

Булкин С. П. Острая могила : путеводитель / С. П. Булкин. – 3-е изд. – Донецк : Донбасс, 1987. – 48 с.В Киселёву балку за здоровьем // Наша газета. – 2001. – 3 ноября. – С. 10 (прил.)
*

Волков Н. П. У каждого судьба своя : [история развития г. Зимогорье Луганской области] / Н. П. Волков.- Луганск : Элтон-2, 2005.- 347 с. : ил.


Літопис книг.- 2007.- № 10. 14392.- С. 221.
Ч

В-93

Высоцкий В. И. Ворошиловградский краеведческий музей : путеводитель / В. И. Высоцкий. – 2-е изд., доп. – Донецк : Донбасс, 1987. – 64 с.
91

Г-68

Горелова Л. Н. Зачарованная долина: путешествие по Северскому Донцу / Л. Н. Горелова, Т. В. Догадина, И. А. Кривицкий. - Харьков: Прапор, 1990. – 117 с. : ил.Гудзь П. В. Профилакторий индустриального Донбасса : [про рекреационный комплекс Азовского региона ] / П. В. Гудзь // Регіональні перспективи. – 2001. - № 5-6. – С. 60-63.

72

Д-26

Дедов В. Н. Славяногорский историко-культурный заповедник: путеводитель / В. Н. Дедов, А. В. Дашевский. – Донецк: Донбасс, 1986. – 40 с.: ил.
91

Д-67

Донецк трудится, учится, отдыхает: фотоальбом. - Донецк: Донбасс, 1978. – 133 с.: ил.
Т3(2)722

Д-67

Донцов П. Ф. Мемориальный музей «Памяти погибших» : путеводитель / П. Ф. Донцов. – Донецк, 1987. – 52с.
91

Д-67

Донцов П. Ф. Ровеньки : путеводитель / П. Ф. Донцов. – 2-е изд., испр. и доп. – Донецк: Донбасс, 1979. – 48 с.: ил.
91

Д-99

Дятченко Н. Ф. Беловодск : путеводитель / Н. Ф. Дятченко. – Донецк: Донбасс, 1986. – 35 с.Есть на что посмотреть не только за рубежем, но и в области // Наша газета. – 2003. – 22 ноября. – С. 14.
91

Ж-52

Желтухин В. М. Стаханов: путеводитель / В. М. Желтухин. – Донецк: Донбасс, 1981. – 59 с.
57

З-33

Заповедники Донбасса: популярные очерки. – Донецк: Донбасс, 1966. – 143 с.
73(2Ук)

З-46

Здесь проходил Миус–фронт = Тут проходив Міус-фронт : путеводитель. – Донецк : Донбасс, 1973. – 16 с.
91

З-63

Зинов А. А. Северодонецк : путеводитель на руском и украинском языке / А. А. Зинов. – Донецк: Донбасс, 1971. – 88 с.Карпюк Г. Святі гори над Дінцем : заповідні місця / Г. Карпюк // Урядовий кур’єр.- 2007.- 19 вересня.- С. 12.Кириченко А. С. Развитие туризма на Луганщине : сегодня и завтра / А. С. Кириченко // Наша газета. – 2000. – 27 сент. – С. 7.Кириченко С. Луганщина має потенціал для розвитку туризму / С. Кириченко // Наша газета. – 2002. – 26 февр. – С. 5.
3КСМ

К-43

Кирсанов Г. Е. Дорогами молодогвардейцев : путеводитель / Г. Е. Кирсанов, А. Г. Никитенко. – Донецк : Донбасс, 1973. – 12 с.Кошута Ю. «Жемчужина наша – Стрелецкая степь…» : беседа с председателем Меловской райгосадминистрации Ю. Кошутой] / беседовала Е. Грибенко // Наша газета. – 2004.- 10 июля.- С. 4.
Т3(2)

К-78

Краснодон : фотоальбом.- К. : Мистецтво, 1985.- 96 с. : ил.

*

Лавка Г. Н. Приглашает Кременная : путеводитель / Г. Н. Лавка. – Донецк : Донбасс, 1983. – 33 с. [ЦГБ]
91

Л-47

Леонов Л. И. Маршрутами отдыха : путеводитель / Л. И. Леонов. – Донецк : Донбасс, 1979. – 56 с.: ил.*

Лизогуб Б. Лутугино : путеводитель.- Донецк : Донбасс, 1989.- 80 с. [ЦГБ]
9(с)2

Л-77

Лопатин Н. В. У колыбели Донбасса : (К 250 летию Лисичанска) / Н. В. Лопатин. – Л.: Луганское областное изд-во, 1960. – 279 с.
У9(2)

М-15

Макеев Г. И. Красный Луч: путеводитель / Г. И. Макеев.- 2-е изд., испр. и доп.- Донецк : Донбасс, 1984.- 42 с. : ил.
Ф61(2)8

М-31

Маслова Л. С. Музей К. Е. Ворошилова : путеводитель / Л. С. Маслова, Ю. М. Теплицкий. – Донецк : Донбасс, 1985. – 54 с., ил.Т3(2) 722

М-44

Мезеря А. С. Музей боевой славы : путеводитель. / А. С. Мезеря. – Донецк : Донбасс, 1986. – 40 с.
91

М-64

Мирошниченко И. Е. Старобельск : путеводитель / И. Е. Мирошниченко, В. А. Бутков. – Донецк : Донбасс, 1986. – 32 с.
91

М-74

Могильный П. И. Бердянск - город солнечный: путеводитель-справочник / П. И. Могильный, А. Я. Огульчанский. – 2-е изд., доп. – Днепропетровск: Промінь, 1978. – 80 с.
91

М-75

Молоді міста Донбасу : нариси. – Донецьк, 1967. – 106с.
*

Моргун Н. И. Саур-могила : путеводитель / Н. И. Моргун Ф. И. Прудников. – Донецк : Донбасс, 1985. – 110 с.

[ЦГБ]
61

М-85

Мотиенко Я. В. Курорты Донбасса : путеводитель / Я. В.Мотиенко. – Донецк : Донбасс, 1987. – 56 с.
Ф75(2) І

Н-62

Никитенко А. Г. Здесь жили и боролись молодогвардейцы: путеводитель / А. Г. Никитенко. – Донецк : Донбасс, 1987. – 64 с.
Ф61(2Ук)

Н-84

Носовской Е. Н. Дом-музей А. Я. Пархоменко : путеводитель / Е. Н. Носовской. – Донецк : Донбасс, 1989. – 36 с.Ночовний М. Цвіте Стрільцівський степ / М. Ночовний // Наша газета. – 2002. – 14 мая. – С. 8.
72

Н-86

Ночовный Н. В. Мемориал политработникам (село Хорошее) : путеводитель.- Донецк : Донбасс, 1982.- 16 с.
57

П-15

Памятники природы Ворошиловградщины : путеводитель.- Донецк : Донбасс, 1978. – 74 с.
Т3(2)

П-15

Памятные места Донбасса : путеводитель / под ред. М. М. Четверус. – Донецк : Донбасс, 1984. – 240 с.
Я2

Е-68


Панченко Т. Ф. Азово-Черноморські рекреаційні регіони / Т. Ф. Панченко // Енциклопедія сучасної України. Т. 1. – К., 2001. – С. 221-222.
*

Подов В. І. Меморіальний музей В. М. Сосюри : путівник / В. І. Подов. – Донецьк: Донбас, 1981. – 22 с. [про музей у м. Лісічанську. [ЦГБ]
*

Подов В. И. Мемориальный музей К. Е. Ворошилова : путеводитель. / В. И. Подов. – Донецк : Донбасс, 1986.– 24с.: ил. [ЦГБ]Полякова Н. « Золотое кольцо» края - Кременщина / Н. Полякова // Луганская правда. – 2004. – 17 июля. – С. 3.Полякова Н. Маршрутами местного зеленого туризма / Н. Полякова // Луганская правда. – 2007. – 7 июня. – С. 5.
91

П-38

Плетенцов Г. А. Коммунарск : путеводитель.- Донецк : Донбасс, 1978.- 46 с.
796

П-75

Приглашение к путешествию: книга для туристов. - Донецк : Донбасс, 1973. – 177 с. : схемы, табл., ил.
5

П-77

Природно-заповідний фонд Луганської області : довідник / Т. В. Сова, Ю. О. Кононов, В. Б. Фєрєнц, О. Ю. Іванченко. – Луганськ : Лунний свєт, 2005. – 168 с. : іл.
57

П-78

Провальская степь : иллюстрированный проспект. – Донецк : Донбасс, 1976. – 32 с.


Путкарадзе Л. Древняя целина : [К 30-летию заповедника «Провальская степь»] / Л. Путкарадзе // Наша газета. – 2004. – 4 сент. – С. 6.Развивается сфера туризма // Луганская правда. – 2002. – 19 февраля.
91

Р-58

Ровеньки: путеводитель.- Донецк: Донбасс, 1969.- 80 с.

91

Р-83

Руденко Н. Г. Азовский круиз: путеводитель / Н. Г. Руденко. – Донецк: Донбасс, 1977. – 73 с.
91

Р-93

Рыбалко Н. А. Рубежное: проспект / Н. А. Рыбалко.- Донецк: Донбасс, 1977. – 39с.Саблин Л. Заповедная Луганщина : достижения и проблемы / Л. Саблин // Наша газета. – 2001. – 21 августа.
*

Санин Л. И. Туристские базы Ворошиловградщины : путеводитель. / Л. И. Санин. – Донецк : Донбасс, 1983. – 59 с.: ил. [ЦГБ]Свиридова Н. Д. Развитие туризма в регионе [Луганская область как объект государственного управления] / Н. Д. Свиридова // Актуальні проблеми економіки. – 2005. - №2, (44).- С. 18-21.
*

Сердюк О. Новий день заповідного степу : [про Луганський природничий заповідник : за матеріалами бесіди з начальником Державного управління екології і природних ресурсів у Луганській області В. Кошелем] / О. Сердюк // Президентський вісник. – 2004. – 9 червня. – С. 16.


Літопис газет.- 2004.- №24.- 14685.- С. 27.
9(с)27

Т-41

Тимофеева И. Н. Памяти погибших [о краснодонских подпольщиках]: путеводитель / И. Н. Тимофеева. – 2-е изд., испр., и доп. – Донецк : Донбасс, 1978.- 24 с.
91

Ф-76

Форменко А. С. Старобельск : путеводитель / А. С. Фоменко, И. Е. Мирошниченко.- Донецк : Донбасс, 1981.- 56 с.Хижняк Г. Міжнародний туризм у регіоні : мрії чи реальність? / Г. Хижняк // Наша газета. – 2004. – 19 окт. – С. 5.Черных С. «Провальская степь» - заповедник украинско-русский? / С. Черных // Наша газета. – 2003.– 2 окт.– С. 11.Шагина И. Туризм : отдых или испытание смелости? / И. Шагина // Наша газета. – 2003. – 19 июля.- С. 5.
Т3(4Укр)

Я-55

Ямковой А. А. Алчевск : справочник-путеводитель.- Алчевск : ОАО «Алчевская типография», 2001.- 114 с.  1   2

Схожі:

Рекомендаційний бібліографічний покажчик (1970 – 2007) алчевськ, 2008 iconРекомендаційний бібліографічний покажчик (1970 – 2007) алчевськ, 2008
Неповторні чари української землі: туристичними стежками України: рекомендаційний бібліографічний покажчик (1970-2007 рр.) / упорядники...
Рекомендаційний бібліографічний покажчик (1970 – 2007) алчевськ, 2008 iconРекомендаційний бібліографічний покажчик (1970 – 2007) алчевськ, 2008
move to 1932-4247
Рекомендаційний бібліографічний покажчик (1970 – 2007) алчевськ, 2008 iconРекомендаційний бібліографічний покажчик
Фінансово-економічна криза: рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2011 рр.) / упорядники : Боровенська К. О., Українцева...
Рекомендаційний бібліографічний покажчик (1970 – 2007) алчевськ, 2008 iconРекомендаційний бібліографічний покажчик
Фінансово-економічна криза: рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2011 рр.) / упорядники : Боровенська К. О., Українцева...
Рекомендаційний бібліографічний покажчик (1970 – 2007) алчевськ, 2008 iconДонбаський державний технічний
Дистанційне навчання : рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2011 рр.) / упорядники : Боровенська К. О., Українцева О. А.;...
Рекомендаційний бібліографічний покажчик (1970 – 2007) алчевськ, 2008 iconДонбаський державний технічний університет
Дистанційне навчання : рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2011 рр.) / упорядники : Боровенська К. О., Українцева О. А.;...
Рекомендаційний бібліографічний покажчик (1970 – 2007) алчевськ, 2008 iconЕнергозбереження. Ресурсозбереження
Енергозбереження. Ресурсосбереження: рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2009 рр.) / упорядники : К. О. Боровенська, О....
Рекомендаційний бібліографічний покажчик (1970 – 2007) алчевськ, 2008 iconЕнергозбереження. Ресурсозбереження
Енергозбереження. Ресурсосбереження: рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2009 рр.) / упорядники : К. О. Боровенська, О....
Рекомендаційний бібліографічний покажчик (1970 – 2007) алчевськ, 2008 iconБібліографічний покажчик
Ландшафтна архітектура та дизайн : бібліографічний покажчик / упорядники : Боровенська К. О., Українцева О. А.; Наукова бібліотека...
Рекомендаційний бібліографічний покажчик (1970 – 2007) алчевськ, 2008 iconПотенціал підприємства
Потенціал підприємства : рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2012 рр.) / упорядники : Боровенська К. О., Українцева О....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи