Указ президента україни №1039/2010 Про забезпечення продовження конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору icon

Указ президента україни №1039/2010 Про забезпечення продовження конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору
Скачати 116.25 Kb.
НазваУказ президента україни №1039/2010 Про забезпечення продовження конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору
Дата23.08.2012
Розмір116.25 Kb.
ТипДокументи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 1039/2010

Про забезпечення продовження конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору


З метою забезпечення продовження конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору з усіх питань, які становлять взаємний інтерес, зокрема партнерства у рамках річних національних програм, узгодженої реалізації заходів у цій сфері, відповідно до пунктів 3 і 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Установити, що сприяння узгодженому виконанню центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами завдань щодо продовження конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору з питань, які становлять взаємний інтерес, забезпечують:

Національний координатор з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору у сфері зовнішньої політики та економіки; Національний координатор з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору у сфері оборони та військовій сфері; Національний координатор з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору у сфері ресурсного (фінансового) забезпечення; Національний координатор з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору у сфері безпеки; Національний координатор з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору у правовій сфері.

2. Затвердити Положення про національних координаторів з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору (додається).

3. Утворити при Президентові України Комісію з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору.

4. Затвердити Положення про Комісію з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору (додається).

5. Призначити ГРИЩЕНКА Костянтина Івановича – Міністра закордонних справ України – головою Комісії з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору.

Голові Комісії внести у двотижневий строк пропозиції щодо призначення національних координаторів з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору та персонального складу Комісії.

6. Міністерству закордонних справ України забезпечувати належну координацію здійснюваних центральними органами виконавчої влади заходів із реалізації зовнішньої політики щодо продовження конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору з усіх питань, які становлять взаємний інтерес, зокрема партнерства у рамках річних національних програм.

7. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 26 лютого 2003 року № 169 «Про Уповноваженого України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції»; статтю 1 Указу Президента України від 5 липня 2003 року № 573 «Про забезпечення діяльності Уповноваженого України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції»; Указ Президента України від 13 березня 2006 року № 215 «Про Національну систему координації співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору»; Указ Президента України від 15 грудня 2006 року № 1085 «Про деякі питання Національної системи координації співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору»; Указ Президента України від 4 травня 2007 року № 380 «Питання національних координаторів співробітництва України з НАТО»; статтю 3 Указу Президента України від 2 квітня 2010 року № 496 «Про ліквідацію Міжвідомчої комісії з питань підготовки України до вступу в НАТО».

8. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.


Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

18 листопада 2010 року


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України 
від 18 листопада 2010 року № 1039/2010

^ ПОЛОЖЕННЯ
про національних координаторів з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору


1. Національний координатор з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору у сфері зовнішньої політики та економіки, Національний координатор з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору у сфері оборони та військовій сфері, Національний координатор з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору у сфері ресурсного (фінансового) забезпечення, Національний координатор з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору у сфері безпеки та Національний координатор з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору у правовій сфері (далі – національні координатори) є спеціально уповноваженими особами, діяльність яких спрямована на забезпечення сприяння узгодженому виконанню центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами завдань щодо продовження конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору з питань, які становлять взаємний інтерес.

2Національні координатори у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, а також цим Положенням.

3. Національні координатори у відповідних сферах:

сприяють узгодженому виконанню центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами завдань щодо продовження конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору з питань, які становлять взаємний інтерес, у тому числі щодо підготовки пропозицій до проектів річних національних програм, індивідуальних програм, галузевих планів партнерства та реалізації таких програм, планів;

беруть участь у підготовці заходів, що здійснюються відповідними центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами, щодо продовження конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору з питань, які становлять взаємний інтерес;

сприяють належній підготовці та участі делегацій, представників України в засіданнях спільних робочих груп України та Організації Північноатлантичного договору у визначених сферах партнерства, а також консультаціях та експертних зустрічах із представниками Організації Північноатлантичного договору;

готують та вносять на розгляд Комісії з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору (далі – Комісія) пропозиції щодо дальшого розвитку конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору з усіх питань, які становлять взаємний інтерес, здійснюють підготовку відповідних матеріалів до розгляду Комісією, проектів її рішень;

інформують відповідні центральні органи виконавчої влади, інші державні органи про прийняті Комісією рішення;

здійснюють моніторинг виконання річних національних програм, індивідуальних програм, галузевих планів партнерства, планів заходів щодо виконання річних національних програм, готують пропозиції стосовно забезпечення виконання передбачених ними заходів та вносять їх на розгляд Комісії.

4. Національними координаторами призначаються:

Національним координатором з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору у сфері зовнішньої політики та економіки – перший заступник або заступник Міністра закордонних справ України;

Національним координатором з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору у сфері оборони та військовій сфері – перший заступник або заступник Міністра оборони України;

Національний координатор з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору у сфері ресурсного (фінансового) забезпечення – перший заступник або заступник Міністра фінансів України;

Національний координатор з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору у сфері безпеки – перший заступник або заступник Голови Служби безпеки України;

Національний координатор з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору у правовій сфері – перший заступник або заступник Міністра юстиції України.

Національні координатори призначаються Президентом України за поданням голови Комісії з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору.

5. Національні координатори є членами Комісії, беруть участь у її засіданнях особисто.

Національні координатори не можуть делегувати свої повноваження іншим особам.

Національні координатори здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

6. Забезпечення узгодженої діяльності національних координаторів здійснюється Комісією.

Глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІН


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 18 листопада 2010 року № 1039/2010

^ ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору


1. Комісія з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору (далі – Комісія) є допоміжним органом при Президентові України, утвореним відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

проведення моніторингу, аналіз та оцінка стану партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору, зокрема у рамках річних національних програм, індивідуальних програм, галузевих планів партнерства, планів заходів щодо виконання річних національних програм;

забезпечення узгодженої діяльності національних координаторів з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору (далі – національні координатори);

підготовка та внесення в установленому порядку пропозицій Президентові України щодо дальшого розвитку конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору з усіх питань, які становлять взаємний інтерес, оптимізації механізму забезпечення узгодженої діяльності центральних органів виконавчої влади, інших державних органів у цій сфері, розроблення проектів нормативно-правових актів України з цих питань, підготовка висновків щодо доцільності прийняття таких нормативно-правових актів.

4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:

надавати рекомендації щодо виконання центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами завдань у відповідних сферах партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору;

одержувати в установленому порядку від центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, державних підприємств, установ та організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;

залучати в установленому порядку до участі в роботі створюваних Комісією робочих груп працівників органів виконавчої влади, а також учених, фахівців для опрацювання окремих питань;

запрошувати на свої засідання та залучати до обговорення відповідних питань посадових осіб органів державної влади, інших державних органів, установ та організацій;

організовувати та проводити круглі столи, дискусії, наради з питань, віднесених до компетенції Комісії.

5. Комісія у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, з Апаратом Ради національної безпеки і оборони України.

6. Комісія утворюється у складі голови, його заступника, секретаря, інших членів, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Головою Комісії є за посадою Міністр закордонних справ України.

Заступником голови Комісії є Національний координатор з питань партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору у сфері зовнішньої політики та економіки.

Членами Комісії є інші національні координатори, а також представники Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України та Апарату Ради національної безпеки і оборони України.

Секретарем Комісії є за посадою директор департаменту євроатлантичного співробітництва і нових викликів Міністерства закордонних справ України.

Персональний склад Комісії затверджується Президентом України.

7. Голова Комісії:

здійснює керівництво діяльністю Комісії, визначає порядок її роботи;

скликає засідання Комісії та головує на її засіданнях;

представляє Комісію у відносинах з органами державної влади України, підприємствами, установами, організаціями та засобами масової інформації;

доповідає щоквартально Президентові України про результати роботи Комісії;

вносить у разі потреби Президентові України пропозиції щодо змін складу національних координаторів, кількості та складу робочих груп, утворюваних Комісією;

інформує щоквартально громадськість через засоби масової інформації про результати роботи Комісії.

У разі відсутності голови Комісії її засідання скликає та головує на них заступник голови Комісії.

Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснюється її секретарем.

8. Для забезпечення виконання покладених на Комісію завдань нею утворюються на чолі з відповідними національними координаторами такі робочі групи:

робоча група з політичних та економічних питань;
робоча група з питань оборони та військових питань;
робоча група з питань ресурсів (фінансів);
робоча група з питань безпеки;
робоча група з правових питань.

У складі робочих груп мають бути представлені:

робочої групи з політичних та економічних питань – Міністерство економіки України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство оборони України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство палива та енергетики України, Міністерство юстиції України, Служба безпеки України, Державний комітет телебачення та радіомовлення України, Державна служба експортного контролю України, Апарат Ради національної безпеки і оборони України, а також Центральна виборча комісія (за згодою);

робочої групи з питань оборони та військових питань – Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство економіки України, Міністерство оборони України, Міністерство промислової політики України, Міністерство транспорту та зв'язку України, Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерство фінансів України, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Апарат Ради національної безпеки і оборони України;

робочої групи з питань ресурсів (фінансів) – Міністерство економіки України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство оборони України, Міністерство праці та соціальної політики України, Міністерство промислової політики України, Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України, Державна митна служба України, Державна податкова адміністрація України, Державний комітет фінансового моніторингу України, Апарат Ради національної безпеки і оборони України, а також Національний банк України (за згодою);

робочої групи з питань безпеки – Міністерство закордонних справ України, Міністерство оборони України, Міністерство юстиції України, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, Апарат Ради національної безпеки і оборони України;

робочої групи з правових питань – Міністерство закордонних справ України, Міністерство оборони України, Міністерство юстиції України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Апарат Ради національної безпеки і оборони України.

Пропозиції щодо персонального складу робочих груп готують відповідні національні координатори на підставі пропозицій керівників органів, що мають бути представлені у складі таких робочих груп.

Персональний склад робочих груп затверджується Комісією за поданням відповідних національних координаторів.

Порядок роботи робочих груп визначається Комісією.

9. Основною організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на три місяці.

Засідання Комісії є правомочним у разі присутності на ньому більше половини її складу.

10. За результатами розгляду питань Комісія ухвалює рішення. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість її членів, присутніх на засіданні. В разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Комісії.

Рішення Комісії можуть надсилатися для розгляду центральним органам виконавчої влади, іншим державним органам.

Рішення Комісії можуть бути реалізовані шляхом видання в установленому порядку актів Президента України.

11. Комісія використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.


Глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІН

Схожі:

Указ президента україни №1039/2010 Про забезпечення продовження конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору iconУ К А з президента україни
З метою ефективного виконання завдань щодо продовження конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору...
Указ президента україни №1039/2010 Про забезпечення продовження конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору iconУказ президента україни про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки
Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 11 вересня 2006 року n 742 ( 742/2006 ) "Про Концепцію подолання...
Указ президента україни №1039/2010 Про забезпечення продовження конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору iconНаука України: Поточний інформаційний список
Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери: Указ Президента України від 16 травня 2008 року
Указ президента україни №1039/2010 Про забезпечення продовження конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору iconУказ Президента України
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні
Указ президента україни №1039/2010 Про забезпечення продовження конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору iconУказ Президента України
Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні
Указ президента україни №1039/2010 Про забезпечення продовження конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору iconНаука України: Поточний інформаційний список за іiiкв. 2008 р
Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери: Указ Президента України від 16 травня 2008 року №444 / Україна. Президент...
Указ президента україни №1039/2010 Про забезпечення продовження конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору iconНаціональний університет “юридична академія україни імені ярослава мудрого” в публікаціях 2010 року
Про Національний університет “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого” [Текст] : Указ Президента України від 24. 12. 2010...
Указ президента україни №1039/2010 Про забезпечення продовження конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору iconНаука України: Поточний інформаційний список
Про присудження Державних премій України в галузі науки І техніки 2007 року: Указ Президента України від 10 грудня
Указ президента україни №1039/2010 Про забезпечення продовження конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору iconПро затвердження Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України: указ Президента України від 8 квітня 2011 р.
Про внесення зміни до Закону України "Про наукову І науково-технічну діяльність": Закон України від 3 грудня 2009 р. №1748-vi / Україна....
Указ президента україни №1039/2010 Про забезпечення продовження конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору iconНаціональна юридична академія україни імені ярослава мудрого в публікаціях 2009 року
Про деякі питання Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого [Текст] : Указ Президента України від 25. 06. 2009...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи