Г. С. Оганезова combating economic crime навчальний посібник icon

Г. С. Оганезова combating economic crime навчальний посібник
Скачати 119.36 Kb.
НазваГ. С. Оганезова combating economic crime навчальний посібник
Дата26.08.2012
Розмір119.36 Kb.
ТипДокументи
1. /Оганезова combating economic crime.docГ. С. Оганезова combating economic crime навчальний посібник

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Харківський національний університет внутрішніх справ


Г. С. Оганезова


COMBATING
ECONOMIC CRIMEНавчальний посібник

з англійської мови
для курсантів ІІ курсу


Харків 2009


УДК 811.111(075.8)

ББК 81.2Англ–923

О 36


Рецензенти:

І. І. Усов – канд. психол. наук, проф., зав. каф. іноземних мов Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»;

Л. І. Русанова – ст. викладач каф. іноземних мов
Харківського національного університету внутрішніх справ


Затверджено Вченою радою
Харківського національного університету внутрішніх справ,
протокол № 1 від 30.01.2009
О 36

Оганезова Г. С.

Сombating economic crime : навч. посіб. з англійської мови для курсантів ІІ курсу / Г. С. Оганезова ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2009. – 88 с.
Посібник має на меті розвинення навичок читання англійською мовою текстів за спеціальністю.

Для курсантів, які вивчають економічні дисципліни та прагнуть поповнити свої знання відповідною юридичною термінологією.

УДК 811.111(075.8)

ББК 81.2Англ–923© Оганезова Г. С., 2009

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2009

CONTENTS


UNIT 1. CRIMINAL AND CIVIL LAW……………………………

5

Legality
Law of the English-Speaking World
Grammar: Modal Verbs
UNIT 2. TERMINOLOGY……………………………………..……

13

Criminal Responsibility
Classification of Crimes
Grammar: Tense Revision
UNIT 3. WHITE-COLLAR CRIME………………………………...

21

White-Collar Criminals
Corporate Crime
Grammar: Passive Voice
UNIT 4. EMBEZZLEMENT………………………………………...

30

Employee Theft
Conspiracy
Grammar: Conditionals
UNIT 5. CONCEALMENT………………………………………….

37

Misrepresentation
Tax Evasion
Grammar: Participle I, II
UNIT 6. BRIBERY……………………………………………………

45

Extortion
Corruption
Grammar: Infinitive


UNIT 7. FRAUD………………………………………………………

52

Trademark Infringement
Confidence Games
Grammar: Gerund
UNIT 8. CONTRACT LAW………………………………………….

61

Performance
Other Agreements
Grammar: Revision
SUPPLEMENTARY READING…………………………………….

70

Text 1.The firm and its attorney
Text 2. Identity Theft
Text 3. Bankruptcy Fraud in the United States.
Text 4. Insider Trading
Text 5. Political Corruption

Text 6. Confidence Trick
Text 7. Forgery and False Document
VOCABULARY……………………………………………………….

80VOCABULARY


A

accept – приймати, допускати

account – рахунок

accused – обвинувачуваний

achieve – досягати

adjustment – пристосування, регулювання

advantage – перевага

affirmative – позитивний, заява, твердження

agreement – угода

allege – посилатися, стверджувати

amount – кількість

announcement – оголошення

applicant – кандидат

appropriation – присвоєння

arbitrator – суддя, арбітр

assets – активи

assumption – припущення

avoidance – уникнення


B

badge – емблема, знак

behavior – поведінка

benefit – користь, вигода, прибуток

bet – парі

betrayal of confidence – зловживання довірою

bill – рахунок

bind – зобов’язувати

blackmail – шантаж

breach – порушення, розрив

bribery – хабарництво

burglary – крадіжка зі зломом


C

cash – готівка

cash register – касовий апарат

charge – звинувачення

charge with – звинувачувати у (чомусь)

challengе – проблема, складне завдання

civil – цивільний

civil servant – державний службовець

claim – позов, претензія

commit – скоїти

competitor – конкурент

complaint – скарга, позов

comply –діяти

co-operation – співробітництво

concealment – приховання, утаєння

confidence – довіра

consequence – наслідок

constitute – складати

consumer – споживач

convict – засуджений, засуджувати, визнавати винним

conviction – засудження

copyright infringement – порушення авторських прав

Corporate – корпоративний

corruption – корупція

corrupt – корумпований

counterfeit – підробка, фальсифікація

covenant – угода

criminal – злочинець


D

dealing – угода, торговельні відносини

deceit – обман, навмисне введення в оману

decoy – принада; пастка

defamation – дифамація (розголошення ганебних для іншої особи правдивих відомостей )

defence – захист

defendant – обвинувачуваний

deficiency – нестача, відсутність

define – визначати

detect – виявляти, розкривати

determine – встановлювати, обумовлювати

disaster – стихійне лихо

discharge – звільнення

dispute – розбіжності, суперечка

divert – відхиляти

duties – обов’язки

E

embarrassing – важкий, трудний

embezzlement – розтрата, розкрадання

emphasis – наголос, підкреслення

employee – робітник

employer – роботодавець

encumbrance – перепони

enforce – зобов’язувати

ensure – забезпечувати, гарантувати

entity – сутність, організація

entrust – довіряти, повіряти

equipment – обладнання

evade – ухилятися

evidence – докази

exclude – виключати

executive – виконавець

expectation – очікування

expenses – витрати

extortion – вимагання

ex post facto – лат. після факту, що відбувся


F

false pretences – обман; шахрайство

falsify – підробляти

favour – послуга

fee – сплата, винагорода

felony – тяжкий злочин

fine – штраф, покарання

force majeure – форс мажор ( нездоланні обставини, особливо природні катаклізми, що послужили причиною невиконання контракту; при таких обставинах виконавець не несе відповідальності за невиконання )

forge – підробляти

fraud – шахрайство, обман

fraudulent – незаконний


G


gain – прибуток

genuine – справжній, дійсний

good – товар

grant –надавати

gratitude – вдячність

greed – жадібність

grave – тяжкий

guilty – винний

gullibility – легковір’я


H


harass – турбувати, надоїдати

henceforth – з цього часу, далі

heir – спадкоємець


I


identity – особистість

illegitimate – протиправний, незаконний

impersonation – персоналія (видача себе за іншу особу)

impose – обкладати (податком)

imprisonment – ув’язнення

incapacity – неможливість, нездатність

income – прибуток

inducement – мотив

infringement – порушення (закону, зобов’язання)

injunction – вказівка, судова заборона

innocent – невинний

insufficient – недостатній

intangible – нематеріальні

intent – намір

intentional – навмисний

interpretation - тлумачення

intimidation – залякування

intractable – складний

inventories – майно

investment – інвестування

invoice – рахунок-фактура

involve – включити, утягувати

issue – питання


J

judge – суддя

judgment – рішення

jurisdiction – юрисдикція

jury – присяжні


L

larceny – крадіжка

labour-union – профспілка

lay participants – присяжні

lease – оренда

legality – дотримування закону

legislation - законодавство

legitimate – законний, легальний

letter of intent – гарантійний лист, попереднє замовлення

liable – відповідальний

licensing – ліцензування

lien – право арешту майна боржника

loan –позика

loss – втрата


M


manifest – підтверджувати, показувати

manipulation – маніпуляція, підтасування

means – засоби

measure – міра, захід

merchantability – придатність для продажу

misapplication – зловживання, розтрата

misdemeanour – правопорушення

prosecutor – обвинувач, прокурор

misrepresentation – введення в оману

misrepresentation – перекручування, введення в оману

modus operandi – спосіб дії

mutual – взаємний


N


negligence – недбалість

negotiate – вести переговори, домовлятися

negotiation – переговори


O


objective – мета

obligation – зобов’язання

obtain – отримувати

occur – траплятися, відбуватися

offence – правопорушення

omission – помилка, недогляд, невиконання

order of mandamus – наказ нижчій інстанції

outcome – результат, підсумок


P

particulars – деталі

party – сторона

penalize – карати, штрафувати

performance – виконання

perpetrator – злочинець, правопорушник

phony – підробка

physical – матеріальний

plaintiff – позивач

possessions – майно

pressure – тиск

presumption – презумпція

price – ціна

prison – в’язниця

probation – випробувальний строк

prohibition – заборона

promise – обіцянка

proof - доказ

property – власність

prosecute - переслідувати

prosecute - переслідувати за законом

provisions of law – норми права

punish – карати

punishment – покарання

purchase – покупка


Q


quasi-contract – обов’язки, не зафіксовані в спеціальному контракті, але які потрібно виконувати при визначених обставинах


R


red tape – бюрократизм

release (І) – випускати, випуск

release (ІІ) – звільнити

reliance – довіра, упевненість

relief – полегшення, допомога

rely – спиратись, покладатися

requirement – вимога

recipient – одержувач

require – вимагати

requirement – потреба, вимога

resolvable – розв’язний

respondent – відповідач

responsibility – відповідальність

restatement – підтвердження, повторна заява

retroactive – що стосуються минулого

reveal - викривати, виявляти

revenue –прибуток

right – право

riot – порушення, порушення тиші та порядку

roper – принада (гравець-принада в ігровому будинку)


S


salary – заробітна платня

sales – обсяг продажу, товарообіг

satisfy – задовольнити

scam – шахрайство

sentence – вирок

services – послуги

shoot – стріляти

shortage – нестача

software – програмне забезпечення

solution – рішення

stall – затримувати

statutory – передбачений законом

steal – красти

stipulate – передбачати, оговорювати

stock – акції

submit – подавати, надавати

subordinate – підлеглий

subsidiary – допоміжний, додатковий; помічник, асистент

successor – правонаступник, спадкоємець

sue – подавати в суд, висувати позов

suffer from – страждати від

summary punishment – дисциплінарна догана

supply – пропозиція, постачання

suppression – утаювання

suspect – підозрювати, підозрюваний

swindle – шахрайство, обман


T


tax – податок

taxpayer – платник податку

tax return – податкова декларація

term – умова

theft – крадіжка

tort – цивільне правопорушення

trademark – торговельна марка

transaction – угода

transfer – переводити

treasury – міністерство фінансів, казначейство

trespass – порушення, зазіхання


U


unacceptable – неприйнятний

uncertainty – невпевненість

uncover – розкривати

understate – недооцінювати

unforeseen – непередбачуваний

upheaval – потрясіння, переворот


V


valuable – цінний

vendor – продавець

victim – жертва

violation of trust – зловживання довірою

violation – порушення, застосування сили

virtue – гідність

vote – голосувати


W

warrant – ордер, виправдовувати

willfully – свідомо, навмисно

writ of habeas corpus – наказ про доставляння до суду

wrong – правопорушення

wrongdoer – правопорушник


Навчальне видання


ОГАНЕЗОВА Ганна Сергіївна


COMBATING ECONOMIC CRIME


Навчальний посібник

з англійської мови
для курсантів ІІ курсу


Літературний редактор Г. Я. Ступницька

Комп’ютерне верстання А. О. Зозуля


Формат 60х84/16. Ум.-друк. арк. 5,13. Тираж 100 пр. Зам. № 31.


Видавець і виготовлювач –

Харківський національний університет внутрішніх справ,

просп. 50-річчя СРСР, 27, м. Харків, 61080

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3087 від 22.01.2008.
Схожі:

Г. С. Оганезова combating economic crime навчальний посібник iconIgor Osyka, researcher University of Internal Affairs Kharkov, Ukraine organised economic crime problems in ukraine*

Г. С. Оганезова combating economic crime навчальний посібник iconНавчальний посібник
Навчальний посібник «Православні церкви України в стані розколу та пошуках єдності (20–30-ті рр. Хх ст.)»
Г. С. Оганезова combating economic crime навчальний посібник iconО. В. Завальний Навчальний посібник з дисципліни "урбаністика"
Рекомендовано Міністерством освіти І науки як навчальний посібник для студентів та слухачів будівельних спеціальностей
Г. С. Оганезова combating economic crime навчальний посібник iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Видавництво «Центр учбової літератури»
Текст] : навчальний посібник / [І. І. Д’яконова, М. І. Макаренко, Ф. О. Журавка та ін.]; за ред
Г. С. Оганезова combating economic crime навчальний посібник iconМ. М. Поколодна, Л. Д. Божко туристське краєзнавство навчальний посібник
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України, як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Г. С. Оганезова combating economic crime навчальний посібник iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Ч – 75 Проектний аналіз: Навчальний посібник. — Харків: Консум, 2003. Рис. 17. Табл. 27. Бібліогр.: 37 назв. — 228 с
Г. С. Оганезова combating economic crime навчальний посібник iconНавчальний посібник
Навчальний посібник «Православні церкви України (20–30-ті рр. Хх ст.). Джерела з історії»
Г. С. Оганезова combating economic crime навчальний посібник iconВ. Т. Семенов, В. О. Хесін, Р. В. Амельченко, Д. В. Бабкіна навчальний посібник з дисциплін «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування»
Рекомендовано мон україни як навчальний посібник, гриф надано (рішення від )
Г. С. Оганезова combating economic crime навчальний посібник iconНавчальний посібник
Рекомендовано Науково-методичною радою Національного університету Львівська політехніка як навчальний посібник для студентів усіх...
Г. С. Оганезова combating economic crime навчальний посібник iconВ. О. Хесін, Д. В. Бабкіна, Р. В. Амельченко навчальний посібник до самостійної роботи «Генеральні плани житлових та громадських будівель І споруд»
Рекомендовано мон україни як навчальний посібник, гриф надано (рішення від )
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи