Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти icon

Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти
НазваДевіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти
Сторінка1/13
Дата26.08.2012
Розмір2.89 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
1. /НПК 07.04.2012 оригинал-макет.docДевіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Харківський національний університет внутрішніх справ

Навчально-науковий інститут права
та масових комунікацій

Факультет психології, менеджменту, соціальних
та інформаційних технологій


Соціологічна асоціація України


Девіантна поведінка:

соціологічний, психологічний

та юридичний аспекти


Матеріали науково-практичної конференції

(Харків, 7 квітня 2012 р.)


Харків

ХНУВС

2012

ББК 60.55.8+88.47+67.61


Д 25


Друкується відповідно до розпорядження
Харківського національного університету
внутрішніх справ від 18.01.2012 № 9

Д 25

Девіантна поведінка: соціологічний, психоло­гічний та юридичний аспекти : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 7 квіт. 2012 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Навч.-наук. ін-т права та масових комунікацій, Ф-т психології, менеджменту, соц. та інформ. технологій ; Соціоло­гічна асоціація України. – Х. : ХНУВС, 2012. – 228 с.

Збірка містить програму і тези виступів учасників науково-практичної конференції за трьома основними напрямками, які є предметом дискусії науковців:

  1. теорія девіантної поведінки;

  2. дослідження різновидів та форм девіантної поведінки;

  3. соціальна робота з девіантами та профілактика девіантної поведінки.

ББК 60.55.8+88.47+67.61Матеріали друкуються мовою оригіналу та викладені
в авторській редакції з незначними коректорськими правками.©

Харківський національний університет
внутрішніх справ, 2012

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

Оргкомітет конференції


Голова – проректор – директор навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Московець Валерій Іванович.


Заступник голови – завідувач кафедри соціології та масових комунікацій навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Рущенко Ігор Петрович.


Секретар – доцент кафедри соціології та масових комунікацій навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Бутиліна Олена Вікторівна.


Члени оргкомітету:

начальник центру зв’язків з громадськістю підполковник міліції Щербакова Ірина Василівна;

начальник відділу ресурсного забезпечення підполковник міліції Копаниця Олексій Вікторович;

начальник редакційно-видавничого відділу підполковник міліції Білоус Петро Олександрович;

науковий співробітник відділу організації наукової роботи старший лейтенант міліції Святокум Ігор Олегович.


Регламент роботи конференції

7 квітня 2012 р.

ХНУВС, вул. Проскури, 1а, приміщення бібліотеки


9.30 – 10.00

Реєстрація учасників конференції

10.00 – 11.45

Перше засідання

11.45 – 12.00

Кава-брейк

12.00 – 13.45

Друге засідання

13.45 – 14.30

Перерва на обід

14.30 – 16.30

Третє засідання


доповіді – до 15 хвилин

виступи в обговоренні – до 5 хвилин

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ


Вітальне слово

Бандурка Олександр Маркович – доктор юридичних наук, професор, ректор Харківського національного університету внутрішніх справ, генерал-полковник міліції.


Ціннісний розкол у сучасному українському суспільстві як тло девіантної поведінки підлітків

Кононов Ілля Федорович – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.


Девіація як випробування кордонів норми

Хобта Світлана Вікторівна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.


Девіантна поведінка: філософсько-правовий вимір

Гарасимів Тарас Зеновійович – доктор юридичних наук, професор, начальник факультету громадської безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ, полковник міліції.


Зависимость регистрации преступлений от отношения населения к полиции (милиции)

Хельмут Курі – доктор психології, професор Фрайбургського університету (Німеччина).

Поклад Василь Іванович – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри кримінології, конфліктології і соціології Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка.


Кризи ментальності як чинник девіантної поведінки

Дубровський Ігор Михайлович кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології та масових комунікацій навчально-наукового інституту права та масових комунікацій ХНУВС.

Вплив віктимності на формування девіантної поведінки

Шевченко Лариса Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології ННІ ПМК ХНУВС.


Девіантна поведінка як норма виживання (до екстраполяції зарубіжної думки на ситуацію в Україні)

Калюжна Вікторія Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка.


Сучасні моральні норми та принципи девіація чи норма для нашого суспільства?

Тітаренко Діана Сергіївна – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової психології науково-дослідного центру Національного університету цивільного захисту України.


Девіація як форма поведінки маргіналів

Бутиліна Олена Вікторівна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та масових комунікацій ННІ ПМК ХНУВС.


Детермінанти насильства

Ожийова Олена Миколаївна – аспірант кафедри соціології Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія».


Теоретичні підходи до пояснення причин насильства над дітьми в родині

Криницька Ірина Петрівна – аспірантка Української академії друкарства (м. Львів)


Проблеми формування життєвої перспективи підлітків з девіантною поведінкою

Кравчук Марія Миколаївна – викладач кафедри загальної психології та психодіагностики Рівненського державного гуманітарного університету.

Нові обрії соціологічних пояснень дилем девіації/конформізму

Свєженцева Юлія Олександрівна – кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології та масових комунікацій ННІ ПМК ХНУВС


ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ


Дисиденти як девіанти тоталітарних суспільств

Рущенко Ігор Петрович – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології та масових комунікацій ННІ ПМК ХНУВС.


Соціально-психологічне підґрунтя протиправних вчинків футбольних фанатів

Саппа Микола Миколайович – доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри соціології та масових комунікацій ННІ ПМК ХНУВС.


Патологічні й непатологічні сексуальні девіації: соціологічна оцінка

Герасіна Людмила Миколаївна – доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології та політології Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»; завідуючий сектором державно-правової конфліктології НДІ державного будівництва й місцевого самоврядування Національної академії правових наук України (м. Харків).


Психологічні детермінанти корупції у вищих закладах освіти

Гуменюк Людмила Йосифівна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри педагогіки і соціальної роботи Львівського державного університету внутрішніх справ.


Онтологія і феноменологія проявів фізичного насильства дітьми до 18 років

Пелін Олександр Володимирович – кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології і соціальної роботи ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Орос Олександра Богданівна – аспірант кафедри соціології і соціальної роботи ДВНЗ «Ужгородський національний університет».


Діагноз vs соціальне оточення: порушення поведінки осіб із розумовою відсталістю

Мирвода Клим Григорович – аспірант кафедри політології, соціології та соціальної роботи Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».


Особливості девіантної поведінки серед релігійних діячів

Мосаєв Юрій Володимирович – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).


Причини та наслідки зловживання алкоголю неповнолітніми

Давиденко Вікторія Леонідівна – кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології ННІ ПМК ХНУВС.


Девіантна поведінка при страхуванні автотранспорту
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Тема ІІ. 5: „психологічні аспекти залежної поведінки. Суїцидальна поведінка, профілактика І раннє розпізнавання суїцидальних тенденцій....
Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти iconСеместр 8 Обсяг модуля : загальна кількість годин – 75 ( кредитів єктс- 2,5 ) аудиторні години – 50
Характеристика молоді як соціальної групи. Молодіжна субкультура. Девіантна поведінка молоді. Проблеми професійної самореалізації...
Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти iconІі всеукраїнській міждисциплінарній науково-практичній конференції студентів та молодих учених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний та інформаційні аспекти»
Всеукраїнській міждисциплінарній науково-практичній конференції студентів та молодих учених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний...
Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти iconПоведінка споживачів в умовах економічного обміну …
Прокопенко О. В., Троян М. Ю. Поведінка споживачів: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 176 с
Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти iconІмені івана франка основи психодіагностики та психологічної корекції
Тема Психодіагностика як наука. Психологічний діагноз та психологічний портрет
Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти iconПитання до іспиту з навчальної дисципліни «Поведінка споживачів» для студентів денної І заочної форм навчання, спеціальність 050108 – «Маркетинг» Поведінка споживача в умовах економічного обміну
Структура елементів біологічного І соціокультурного впливу на поведінку споживачів
Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти iconПитання до іспиту з навчальної дисципліни «Поведінка споживачів» для студентів денної І заочної форм навчання, спеціальність 050108 – «Маркетинг» Поведінка споживача в умовах економічного обміну
Структура елементів біологічного І соціокультурного впливу на поведінку споживачів
Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти iconМіністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» поведінка людини в соціальному довкіллі
Поведінка людини в соціальному довкіллі : навчально-методичний комплекс для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми...
Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти iconНавчальна дисципліна: Глобалізація: соціологічний аналіз

Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти iconВідкрита політична поведінка з точки зору мотивації ольга Смерічинська
Таким чином, мотивація може бути ключовим елементом у структурі політичної поведінки. З точки зору мотивації, відкрита політична...
Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства в. М. Андрєєва конспект лекцій з дисципліни «поведінка споживача»
«Поведінка споживача» (для студентів 5 курсу денної, 5 та 6 курсів заочної форм навчання за спеціальністю 03060101 «Менеджмент організацій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи