Актуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності icon

Актуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності
НазваАктуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності
Сторінка1/24
Дата26.08.2012
Розмір3.67 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
1. /Конференц_я 21.05.2011.docАктуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності


МВС України

Харківський національний університет
внутрішніх справ


Актуальні проблеми

сучасної науки
і правоохоронної діяльностіМатеріали XVIІI науково-практичної конференції
курсантів та студентів(м. Харків, 21 травня 2011 р.)


Харків 2011

ББК 67.9(4УКР)

А


43


Друкується відповідно до розпорядження
Харківського національного університету внутрішніх справ
від 05.03.2011 № 46


за сприяння благодійного фонду «ВЗАЄМОДІЯ»
А 43

Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної
діяльності : матеріали XVIІI наук.-практ. конф. курсантів та студентів (м. Харків, 21 трав. 2011 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2011. – 240 с.

У збірці знайшли відображення наукові розвідки курсантів та студентів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших харківських ВНЗ з багатьох галузей правоохоронної та правозастосовчої діяльності. Основну частину робіт обговорено на підсумковій науково-практичній конференції.

Матеріали викладені в авторській редакції з незначними
коре
кторськими правками. Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори та їх наукові керівники.

ББК 67.9(4УКР)©


Харківський національний університет внутрішніх справ, 2011

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1 14

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ІСТОРІЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ. ІСТОРІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ
ТА СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ. ФІЛОСОФІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 14


Близнюк Інна Владиславівна, 14

СУЧАСНИЙ МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ ЯК МОВНИЙ СУБКОД 14

Бринзей Галина Михайлівна, 15

СЕРВІСНА СПРЯМОВАНІСТЬ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ
ТА РОЛЬ ОВС У ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 15

Гачик Олександр Васильович, 17

ПРО ВПЛИВ РЕЛІГІЇ НА ПРАВОПОРЯДОК 17

Жованик Юлія Андріївна, 19

ПРОФЕСІЙНА ДЕФОРМАЦІЯ ЮРИСТІВ 19

Каразейська Євгенія Дмитрівна, 20

ЮРИДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ ПРАВОЗАСТОСОВНОГО АКТа 20

Клочко Олександр Анатолійович, 22

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ І ФУНКЦІОНУВАННЯ АПАРАТУ ДЕРЖАВ КРАЇН БЛИЗЬКОГО СХОДУ (НА ПРИКЛАДІ КОРОЛІВСТВА САУДІВСЬКА АРАВІЯ, ОБ’ЄДНАНИХ АРАБСЬКИХ ЕМІРАТІВ, ЙЕМЕНУ) 22

Мінько Анастасія Сергіївна, 23

УКРАЇНСЬКИЙ КОМП’ЮТЕРНИЙ ЖАРГОН:
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 23

Міщенко Ілля Валерійович, 25

АНГЛІЙСЬКЕ РЕПРЕСИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРОТИ ОБЕЗЗЕМЕЛЕНИХ ТА МАРГІНАЛІЗОВАНИХ СЕЛЯН КІНЦЯ
ХV–ХVІ СТ. СУТНІСТЬ ТА УРОКИ 25

Сергенюк Дмитро Іванович, 26

ФЕНОМЕН КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ВЛАДИ 26

СЕКЦІЯ 2 29

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА В КОНТЕКСТІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОВС. ПРАВОВІ ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ЕКОЛОГІЧНЕ ТА АГРАРНЕ ПРАВО 29

Авраменко Тетяна Олексіївна, 29

ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 29

Агєєв Микола Миколайович, 30

ЯКІСТЬ ПИТНОЇ ВОДИ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ 30

Базалій Інна Олександрівна, 32

ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІНІМАЛЬНОЇ
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 32

Білозор О.П., 34

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН 34

Бовкун Віктор Миколайович, 36

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В ПРОЕКТІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«ПРО РИНОК ЗЕМЕЛЬ» 36

Ващенко Юлія Вікторівна, 37

ТРУДОВИЙ СПІР ЯК ПРЕДМЕТ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ 37

Гаврилюк Валерія Вікторівна, 39

СКЛАДЕНИЙ ТВІР, ЯК ОБ’ЄКТ АВТОРСЬКОГО ТВОРУ 39

Гулакова Катерина Єгорівна, 40

РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ СТУДЕНТІВ 40

Довжик Андрій Андрійович, 41

ПИТАННЯ СПАДКУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ІНОЗЕМЦЯМИ 41

Дорожінська Яна Леонідівна, 43

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ ПРИ РОЗДІЛЬНОМУ ПРОЖИВАННІ БАТЬКІВ 43

Дощенко Олександр Сергійович, 45

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА ЯК СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 45

Заєць Віталій Олегович, 46

СПІВВІДНОШЕННЯ НАБУВАЛЬНОЇ ТА ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ 46

Зібарєва Ксенія Юріївна, 48

ПУБЛІЧНЕ ВИБАЧЕННЯ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ 48

Карагяур Віоріка Олександрівна, 49

ТРУДОВА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ 49

Колеснік Тетяна Володимирівна, 51

ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ ПОЗИКИ 51

Коргун Ілона Геннадіївна, 52

КОЛІЗІЇ ДЕФІНІЦІЇ ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ ЗА ЦИВІЛЬНИМ
ТА ГОСПОДАРСЬКИМ КОДЕКСАМИ 52

Олдак Тетяна Вадимівна, 54

СПЕЦИФІКА ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ АБО ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ 54

Панова Інна Вікторівна, 55

ЩОДО ТРУДОВОЇ УЧАСТІ АБО ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ЯК ВНЕСКУ УЧАСНИКА ЗА ДОГОВОРОМ ПРОСТОГО ТОВАРИСТВА 55

Прокопик Іванна Олегівна, 57

ПОКАЗАННЯ СВІДКІВ У СПРАВАХ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ (НЕМАЙНОВОЇ) ШКОДИ 57

Романча Маргарита Юріївна, 58

ПРАВО ЛЮДИНИ НА ПРАЦЮ 58

Рябокінь Олена Василівна, 60

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА НЕБЕЗПЕКА – ГЕНОЦИД 60

Сосонна Крістіна Миколаївна, 61

НЕБЕЗПЕКА НАВКОЛО НАС. ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЛАМПИ 61

Супрун Яна Сергіївна, 63

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЖІНОК-МАТЕРІВ 63

Тереніна Ольга Володимирівна, 65

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН З НЕПОВНОЛІТНІМИ 65

Трунов Олександр Володимирович, 66

ПРОБЛЕМА ЕВТАНАЗІЇ 66

Фролов Микита Олександрович, 68

ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
НА ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
В ПРОЕКТІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО РИНОК ЗЕМЕЛЬ» 68

Шинкаренко Ганна Миколаївна, 70

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПРОЦЕСУ ДОКАЗУВАННЯ
У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ЗМІНАМИ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 70

СЕКЦІЯ 3 72

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОВС. ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОВС 72

Адаменко Олена Олександрівна, 72

ПРОБЛЕМА ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН МІЛІЦІЇ
З НАСЕЛЕННЯМ 72

Анохіна Юлія Володимирівна, 74

РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
ЯК ДЖЕРЕЛО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 74

Бугай Максим Миколайович, 75

ШТРАФИ ЯК ВИД АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ,
ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 75

Гопфалов Денис Вікторович, 76

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДИТИНИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ
ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ 76

Дериволков В’ячеслав Олександрович, 78

ОСОБЛИВОСТІ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 78

Джагупов Михайло Григорович, 80

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЄВРО-2012 80

Левченко Сергій Сергійович, 81

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЩОДО ОХОРОНИ
ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 82

Лисенко Олена Григорівна, 84

СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 84

Лисюк Олег Олександрович, 85

ДЕМОКРАТИЧНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 85

Солобчук Мирослава Сергіївна, 88

ПРИЧИНИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ НЕПОВНОЛІТНІХ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 88

Сусліков Володимир Геннадійович, 89

ІНСТИТУТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД 89

Талашко Андрій Іванович, 90

ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ У ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ГРОМАДЯН 91

Терещенко Ганна Олександрівна, 93

ПРОФІЛАКТИКА ПРАВОПОРУШЕНЬ ГРОМАДСЬКИМИ ФОРМУВАННЯМИ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 93

Урбанович Дмитро Михайлович, 94

ДО ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 94

Хомич Катерина Володимирівна, 96

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 96

СЕКЦІЯ 4 99

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ 99

Бикова Євгенія Сергіївна, 99

КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ 99

Журба Анна Ігорівна, 100

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ КСЕНОФОБІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 100

Кальман Максим Юрійович, 101

КРИМІНОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ 102

Кордонська Дар’я Сергіївна, 103

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАЙНЯТТЯ ГРАЛЬНИМ БІЗНЕСОМ 104

Кучков Артем Олександрович, 105

НАЙМЕНУВАННЯ ОБСТАВИН В ТЕОРІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ЗАКОНОДАВСТВІ 105

Матяшова Інна Вікторівна, 107

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КУРИЛЬНИХ СУМІШЕЙ ЯК ФАКТОР НАРКОТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 107

Михалевич Наталія Костянтинівна, 108

ВПЛИВ ОБМЕЖЕННЯ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЮ НА ПОКАЗНИКИ ЗЛОЧИННОСТІ 108

Мостова Вікторія Олександрівна, 110

ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КОНТРАФАКТНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА ПРАВИЛАМИ СУКУПНОСТІ ЗЛОЧИНІВ 110

Петросян Давид Олександрович, 111

ПРОТИДІЯ ВІДМИВАННЮ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 111

Федчук Світлана Сергіївна, 112

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ – ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ 113

СЕКЦІЯ 5 115

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 115

Варзикова Юлія Олександрівна, 115

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ
В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 115

Гирда Альона Олегівна, 116

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ 116

Данілкіна Дар’я Сергіївна, 118

ЗНАЧЕННЯ ІНСТИТУТУ РЕАБІЛІТАЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 118

Корнієць Павло Юрійович, 119

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ ЗАХИСНИКА У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 119

Кравченко Алевтина Сергіївна, 121

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ
У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ В ПОРІВНЯННІ
ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН 121

Македонський Олександр Васильович, 122

ЗМАГАЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО В УКРАЇНІ 122

Михайличенко Вікторія Олександрівна, 124

ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТА ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ
ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ 124

Хабарова Марина Леонідівна, 125

ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИНУВАТОСТІ – ОДНА З ГАРАНТІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА 126

СЕКЦІЯ 6 128

УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОВС ЩОДО РОЗКРИТТЯ
ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 128


Вепріков Олександр Борисович, 128

ОСОБЛИВОСТІ РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ 128

Деменко Дмитро Євгенійович, 129

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСІБ, ЩО ВЧИНЯЮТЬ ЗЛОЧИНИ
У СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 129

Закренична Наталя Олександрівна, 131

Деякі сучасні способи підробки документів 131

Лєвшина Олександра Володимирівна, 133

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДО ЗНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
З КАНАЛІВ ЗВ’ЯЗКУ 133

Носков Владислав Владиславович, 134

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРМАТОГЛІФІКИ
В КРИМІНАЛІСТИЦІ 134

Романюк Тетяна Василівна, 136

СПЕЦІАЛЬНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ЗНАННЯ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ СЛІДЧИМ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ВБИВСТВ 136

Рубан Сергій Павлович, 137

ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФА У ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 138

Сагайдак Едуард Сергійович, 139

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОГО АУДІОЗАПИСУ
В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 139

Швець Тетяна Олександрівна, 140

ОБШУК: РОЛЬ СПЕЦІАЛІСТА 140

СЕКЦІЯ 7 143

ПРАВОВІ Й ТАКТИЧНІ ОСНОВИ ОРД. СПЕЦТЕХНІКА. ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА 143

Головач Варвара Олегівна, 143

ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗРОБКИ НОВОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ ОВС УКРАЇНИ 143

Дахнюк Вадим Сергійович, 144

ДЕЯКІ ПИТАННЯ У БОРОТЬБІ З ФІКТИВНИМ ПІДПРИЄМНИЦТВОМ В УКРАЇНІ 144

Задайдух Любомир Анатолійович, 146

ЗАСТОСУВАННЯ ВИХРОСТРУМОВИХ ДЕФЕКТОСКОПІВ
В ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 146

Ніколайчук Петро Сергійович, 147

УРАЗЛИВОСТІ БЕЗПРОВІДНИХ КАНАЛІВ ЗВ’ЯЗКУ GSM
І СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ 147

Нічик Максим Володимирович, 148

РОЗРОБКА БЕЗПЕЧНОГО FLASH-НОСІЯ 148

Петров Станіслав Геннадійович, 149

ПОПЕРЕДЖЕННЯ РОЗБІЙНИХ НАПАДІВ ПІДРОЗДІЛАМИ КАРНОГО РОЗШУКУ 149

Пінчук Дмитро Сергійович, 150

СИСТЕМИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ
ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ОВС 150

Романюха Максим Ігорович, 151

АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОННИХ ФОРМАТІВ ДОКУМЕНТІВ
ДЛЯ КОНТЕКСТНОГО ПОШУКУ В РАМКАХ РОБОТИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 152

Снісаренко Андрій Петрович, 153

ПРОВЕДЕННЯ ОРД ПРИ ВИЯВЛЕННІ ФАКТІВ,
ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕЗАКОННОЮ ПРИВАТИЗАЦІЄЮ
ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА 153

Ставер Андрій Володимирович, 155

ЗАГАЛЬНІ ВРАЗЛИВОСТІ БАНКІВСЬКИХ КАРТ
І СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ 155

Яненко Тетяна Станіславівна, 156

ЗАСТОСУВАННЯ ГЛУШНИКІВ СТІЛЬНИКОВИХ ТЕЛЕФОНІВ 156

СЕКЦІЯ 8 158

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ОВС. СТВОРЕННЯ ЗАСОБІВ ТА КОМПЛЕКСІВ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 158

Голощопова Ольга Михайлівна, 158

АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ВІДОМЧИХ МЕРЕЖ 158

Грищук Антон Павлович, 159

НОВИЙ МЕТОД ВИЯВЛЕННЯ ПІДРОБЛЕНИХ
БАНКІВСЬКИХ КАРТОК 159

Кисель Олексій Сергійович, 160

ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕРАТОРІВ ПРОСТОРОВОГО ЗАШУМЛЕННЯ – МЕТОД БОРОТЬБИ З ПОБІЧНИМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ І НАВЕДЕННЯМ 160

Назаренко Ярослав Олександрович, 162

Властивості системи дистанційного навчання Moodle 162

Рубан Анна Михайлівна, 163

ДИСТАНЦІЙНЕ ВИЯВЛЕННЯ БЕЗКОНТАКТНОГО ПЕРЕХОПЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ 163

Ткаченко Михайло Олександрович, 165

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ ПРИ ВИКОРИСТАНІ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖ 165

СЕКЦІЯ 9 167

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА РОЛЬ ОВС В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ЇХ ВИРІШЕННЯ 167


Грищенко Юлія Юріївна, 167

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОДАТКОВИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ 167

Журавель Дар’я Анатоліївна, 168

ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ І ЄС 168

Кириченко Вікторія Олександрівна, 170

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ:
УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 170

Лобаньов Станіслав Олексійович, 171

СУЧАСНИЙ СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 171

Панщаний Олександр Валерійович, 173

ВПЛИВ ОФШОРНИХ ЗОН НА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ 173

Позднякова Гана Олексіївна, 174

НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 175

Попова Анна Ігорівна, 176

Роль неформальних організацій в управлінні колективом 176

Приймак Тарас Іванович, 177

ОСНОВНІ ПЕРЕШКОДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 177

Сидоренко Ольга Іванівна, 179

регулювання зовнішньоекономічних відносин держави 179

Сиром’ятникова Аліна Геннадіївна, 180

РОЗВИТОК КОНЦЕСІЙНИХ СТОСУНКІВ В УКРАЇНІ 181

Тимофєєва Ганна Юріївна, 182

Теоретичні підходи до державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів 182

Тимченко Вікторія Вадимівна, 183

СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 183

Халявіна Катерина Євгенівна, 185

Інфраструктура мережної економіки: роль та функції 185

Хандибора Олена Володимирівна, 186

ВІРТУАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО В СИСТЕМІ МЕРЕЖНОЇ ЕКОНОМІКИ 186

Янчук Олександр Миколайович, 188

МОДЕРНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
В УКРАЇНІ 188

Яценко Тетяна В’ячеславівна, 190

витрати на навчання ТА ЇХ Ефективність 190

СЕКЦІЯ 10 192

НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. ФІНАНСИ. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ 192

Ворфоломєєв Гліб Сергійович, 192

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 192

Галич Андрій Вікторович, 193

ОСНОВНІ ФАКТОРИ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ХАРКОВА 193

Гирич Марина Володимирівна, 195

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 195

Гречко Наталія Віталіївна, 196

АНАЛІЗ СПОСОБІВ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОВЖИВАНЬ,
ЯКІ ПОВ’ЯЗАНІ З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ ВИДІВ РЕСУРСІВ 196

Джевага Сергій Вікторович, 198

ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 198

Доскаленко Станіслав Миколайович, 199

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РАЙОНУ ВЕЛИКОГО МІСТА 199

Кирпиченко Олег Ігоревич, 201

РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ФІНАНСУВАННІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ ЗА РАХУНОК ВЕНЧУРНОГО КАПІТАЛУ 201

Клепіков Дмитро Олексійович, 202

ПРО ОСОБЛИВУ РОЛЬ ДЕРЖАВИ В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ,
ЩО ЗАСНОВАНА НА ЗНАННЯХ 202

Макеєв Сергій Леонідович, 203

НАРКОМАНІЗАЦІЇЯ СУСПІЛЬСТВА – ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ 203

Маковецький Роман Борисович, 205

ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 205

Молотков Валентин Вадимович, 206

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ 206

Москалик Олександр Миколайович, 207

ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З РЕЙДЕРСТВОМ В УКРАЇНІ 207

Олейніков Володимир Едуардович, 209

ДОСЛІДЖЕННЯ КРЕДИТНИХ ПРОДУКТІВ ПРОВІДНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ НА РИНКУ КРЕДИТУВАННЯ
ФІЗИЧНИХ ОСІБ 209

Павлик Микола Петрович, 211

АНАЛІЗ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАЙБІЛЬШ ТИПОВИХ
ПРИЙОМІВ ПРИХОВУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ 211

Рогова Маргарита Сергіївна, 212

Інструментарій діагностики фінансового стану підприємства у сучасній ринковій економіці 212

Самойленко Володимир Володимирович, 214

НЕВІДДІЛЬНЕ ЗНАННЯ ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ 215

Циндєліані Ірма Русланівна, 216

Становище банківської системи України
в умовах подолання фінансово-економічної кризи 216

СЕКЦІЯ 11 218

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОВС 218

Безчастна Юлія Юріївна, 218

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ПРАЦІВНИКІВ ОВС
З РІЗНИМ СТАЖЕМ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 218

Бутенко Михайло Володимирович, 219

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ
В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ В ПЕРІОД РЕФОРМУВАННЯ 219

Воронова Аліна Петрівна, 220

ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СЛІДЧИХ З РІЗНИМ СТАЖЕМ РОБОТИ 220

Гришина Тетяна Володимирівна, 222

ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ – КУРСАНТІВ ВНЗ СИСТЕМИ МВС 222

Казарінов Артем Володимирович, 223

УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ МІФОЛОГІЄЮ В ОВС
ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 223

Кібенко Катерина Сергіївна, 225

ПРОФІЛАКТИКА ДИСГАРМОНІЇ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН
НА ЕТАПІ ДОШЛЮБНОГО ЗАЛИЦЯННЯ І В МОЛОДІЙ СІМ’Ї 225

Кравченко Юлія Ігорівна, 226

ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНІСТЬ МОЛОДІ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА 226

Лучко Римма Миколаївна, 227

ОСОБЛИВОСТІ УСТАНОВОК МОЛОДІ У СПРИЙНЯТТІ ОБРАЗУ ПОЛІТИЧНОГО ДІЯЧА 227

Прокурор Світлана Дмитрівна, 229

ХАБАРНИЦТВО ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ В ОВС 229

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Схожі:

Актуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності iconАктуальні проблеми удосконалення мовної підготовки правознавців
Необхідність здійснення правової реформи, створення ефек­тивної системи правового забезпечення в різних сферах суспільного життя,...
Актуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих...
Актуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих...
Актуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих...
Актуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності iconАктуальні проблеми сучасної етики теоретико-методичні матеріали для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей
Теоретико-методичні матеріали з курсу “Актуальні проблеми сучасної етики” для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей...
Актуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності icon«Актуальні питання сучасної медицини»
Заявка на участь в міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини»
Актуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності icon«актуальні проблеми розвитку регіональних апк»
Проблеми обліково-аналітичного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств
Актуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
move to 849-14168
Актуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності icon«Актуальні проблеми практичної психології»
Мета конференції розвиток творчої активності фахівців у сфері практичної психології, залучення їх до рішення актуальних задач сучасної...
Актуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності iconМіжнародна науковО-практична конференція «Актуальні питання сучасної медицини: наукові дискусії»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної медицини: наукові дискусії»,...
Актуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності iconСерія: правова освіта студентів вступ
Найвищим досягненням сучасної демократії в економічній сфері можна вважати вирішення проблеми відношення держави до проблеми приватної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи