Наукова бібліотека нато (Організація Північно-Атлантичного Договору) icon

Наукова бібліотека нато (Організація Північно-Атлантичного Договору)
Скачати 150.55 Kb.
НазваНаукова бібліотека нато (Організація Північно-Атлантичного Договору)
Дата28.07.2012
Розмір150.55 Kb.
ТипДокументи


ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА


НАУКОВА БІБЛІОТЕКА


НАТО

(Організація Північно-Атлантичного Договору)


БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК


Упорядник: Бусигіна Н.Д.


Чернівці – 2007

 1. Аблозов К. Вони розширюються, що робимо ми? Процес розширення НАТО і Україна // Політика і час. – 1997. – № 1. – С. 31-35.

 2. Авраменко О. Україна в оточенні НАТО: сіра зона чи нова Швейцарія? // Економ. часопис. – 2002. – № 7-8. – С. 51-52.

 3. Актуальні проблеми інтеграції України в НАТО: громадська думка та експертні оцінки: Зб. наук.-аналіт. матеріалів / За заг. ред. В.П. Горбуліна; Нац. центр з питань євроатлант. інтеграції України. – К.: Євроатлантикінформ, 2005. – 223 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України; Вип. 4, ч. 1).

 4. Актуальні проблеми інтеграції України в НАТО: громадська думка та експертні оцінки: Зб. наук.-аналіт. матеріалів. Вип. 4. Ч. 2 / За заг. ред. В.П. Горбуліна; Нац. центр з питань євроатлант. інтеграції України. – К.: Євроатлантикінформ, 2005. – 207 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України).

 5. Актуальные проблемы Европы: Сб. науч. тр. № 4: НАТО: проблемы и перспективы трансформации / Редкол.: Т.Г. Пархалина (гл. ред.) и др; РАН Ин-т науч. информации по обществ. наукам. – М., 2004. – 188 с. – (Европа: ХХІ век). – Парал. тит. л. англ.

 6. Алексеев А.Н. Новое измерение Североатлантического Союзу // Междунар. жизнь. – 1992. – № 1. – С. 63-72.

 7. Асмус Р.Д., Кучер Р.Л. Нова концепція НАТО й Україна // Шлях перемоги. – 1993. – Ч. 43. – С. 3.

 8. Бадрак В. Зональні тестування натовських перспектив України // Дзеркало тижня. – 2002. – 1 черв. – С. 1, 3.

 9. Бадрак В. Украина не хочет в НАТО? // Зеркало недели. – 2000. – 20 мая. – С. 4.

 10. Баев П., Блинников А. Зачем мы вступим в НАТО: Членов СНГ приняли в Североатлант. Совет сотрудничества // Новое время. – 1992. – № 11. – С. 28-29.

 11. Баймуратов М.О., Делінський О.А. Роль НАТО в становленні нової системи Європейської безпеки // Вісн. Одеського ун-ту внутрішніх справ. – 1999. – № 2. – С. 99-105.

 12. Безпека та стабільність країн постсоціалістичної Європи в контексті розширення НАТО: ілюзії та реалії, міжнар. наук. семінар (2002; Чернівці): Матеріали міжнар. наук. семінару „Безпека та стабільність країн...”: 12-13 листоп. / Ред. кол. О.В. Добржанський та ін.; ЧНУ ім. Ю. Федьковича, Чернівец. обл. фонд громадських ініціатив, Центр документації та інформації НАТО в Україні. – Чернівці: Золоті литаври, 2003. – 129 с. – Бібліогр. в кінці ст.

 13. Бєлашов В. Розширення НАТО: за і проти. Полеміка у США // Політика і час. – 1998. – № 3. – С. 35-44.

 14. Бжезінський Ми – поляки, американці й інші повинні сприяти України до НАТО / Євроатлантична перспектива України // Універсум. – 2003. – № 11-12. – С. 20-24.

 15. Бжезінський З. План для Європи: як розширити НАТО // Політика і час. – 1995. – № 5. – С. 21-30.

 16. Бодрак О. НАТО після подій 11 вересня 2001 року // Економ. часопис. – 2002. –№ 7-8. – С. 32-33.

 17. Бодрук О. Європейські прагнення й американські можливості: Вплив взаємовідносин США та їх європейських партнерів на подальшу долю НАТО / О. Бодрук // Політика і час. – 2004. – № 3. – С. 69-76.; № 4. – С. 12-20. – Бібліогр.: 20 назв.

 18. Бодрук О. Європейські прагнення й американські можливості: Вплив взаємовідносин США та їх європейських партнерів на подальшу долю НАТО / О. Бодрук // Політика і час. – 2004. – № 3. – С. 69-76.; № 4. – С. 12-20. – Бібліогр.: 20 назв.

 19. Боланд Ф. Планування збройних сил у новій НАТО // НАТО ревю. – 1998. – № 2. – С. 32-35.

 20. Борко Ю. Новый этап углубления и расширения Европейской интеграции: социальные аспекты // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2000. – № 9. – С. 11-23.

 21. Борхи Л. Все за одного, один за всех – и никакого толку. Защитит ли НАТО восточно-европейцев от самих себя? / Ст. венг. політолога // Новое время. – 1992. – № 15. – С. 30-32.

 22. Бук Т. Україна – НАТО: від снів – до дій // Наша газета. – 2002. – 29 листоп. – С. 3.

 23. Бутейко А. Натовський вибір України: політика наздоганяє право // Дзеркало тижня. – 2002. – 15 черв. – С. 2.

 24. В’юнецька О.І. Сучасний стан та перспективи розвитку співробітництва України та Ради Європи // Актуальні проблеми міжнарод. відносин: Зб. наук. пр. – К.: Нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2003. – Вип. 42, ч. 1. – С. 10-17.

 25. В’юнецька О.І. Рада Європи і проблеми демократизації в Україні // Актуальні проблеми міжнарод. відносин: Зб. наук. пр. – 2004. – Вип. 49, ч. 2. – С. 53-65.

 26. Вдовенко В.М. Позаблоковість чи НАТО: моделі зовнішньої стратегії України // Актуальні проблеми міжнарод. відносин: Зб. наук. праць. – К.: Нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т міжнарод. відносин. – 2004. – Вип. 49.,ч. 1. – С. 91-94.

 27. Владимиров И. НАТО: состоится ли политизация? // Красная звезда. – 1990. – 5 июля.

 28. Власенко В. Розширення НАТО у гастрономічних образах // Уряд. кур’єр. – 1999. – 17 черв. – С. 3.

 29. Володимирів Р. Україна і НАТО: перспективи співробітництва // Політика і час. – 1994. – № 2. – С. 35-38.

 30. Гайдай Ю. Дебют України в МПА (Міжпарламентська асамблея Співдружності Незалежних Держав) // Голос України. – 1999. – 1 квіт. – С. 3.

 31. Гайдуков Л. Річ, на якій економити не можна: НАТО: від образу ворога до порозуміння та співробітництва // Політика і час. – 2005. – № 7. – С. 14-28.

 32. Галдлі Т. Розширення НАТО зміцнює карту покумуністичної Європи // Визвольний шлях. – 1997. – Кн. 9 – С. 1053-1056.

 33. Гондюл В. Моделі взаємодії Україна – НАТО // Економ. часопис. – 2002. – № 7-8.– С. 29-31.

 34. Горбулін В. Реформування сектора безпеки держави – реальність сьогодення // Україна-НАТО. – 2004. – № 2. – С. 3-11.

 35. Горбулін В. Стратегія взаємовідносин України з НАТО: ретроспективний огляд // Україна-НАТО. – 2004. – № 1. – С. 4-16.

 36. Грач Л. Не можна зраджувати майбутнє: Україна-НАТО // Голос України. – 2006. – 24 жовт.– С. 3.

 37. Гречанинов В. Украина в будущей Европе // Віче. – 1999. – № 9. – С. 90-101.

 38. Гречанінов В. Співробітництво України з НАТО у сфері безпеки і оборони як основа та стимул для створення в державі армії європейського типу // Економ. часопис. – 2001. – № 6. – С. 22-26.

 39. Грешнев М. Реструктизация ВПК стран НАТО на пороге ХХІ // Мировая экономика и междунар. отношения. – 1999. – № 6. – С. 16-24.

 40. Грицай С. НАТО вчора, сьогодні, завтра // Нова політика. – 1992. – № 2. – С. 24.

 41. Грищенко А., Поляков Н. Україна-НАТО: майбутнє в руках у минулого // Дзеркало тижня. – 2003. – 12 лип. – С. 5.

 42. Грищенко К. Стамбульський саміт: реалії та перспективи // Україна-НАТО. – 2004. – № 1. – С. 46-53.

 43. Грубов В. Європейська безпека на платформі НАТО: принципи та вимоги // Віче. – 2003. – № 1. – С. 38-44.

 44. Гусаров Ю.А. Трансатлантические отношения в условиях трансформации НАТО: (обзор) // Актуальные проблемы Европы. – 2004. – № 4. – С. 59-69.

 45. Гушер А. Южный Кавказ, Америка, НАТО: что стоит за желанием Запада усилить свои позиции в Кавказском регионе // Азия и Африка сегодня. – 2005. – № 11. – С. 9-13.

 46. Гэлвин Д. НАТО остается, но пересматривает свою роль // За рубежом. – 1991. – № 16. – С. 9-10.

 47. Дашкеич Я. Балтійсько-Чорноморський альянс: у гонитві за фантомом // Універсум. – 1999. – № 1-2. – С. 11-16.

 48. Демчик Р. Засідання комісії Україна – НАТО // Уряд. кур’єр. – 2001. – 8 груд. – С. 3.

 49. Демчук П. НАТО розширюється, а що далі. (Варіант політологічного прогнозування // Розбудова держави. – 1997. – № 9. – С. 37-41.

 50. Діяльність НАТО і міжнародні проблеми // Новини НАТО. – 1998. – Зима.

 51. Довідник НАТО. – Brussels: NATO. Office of Information and Press, 2001. – 596 c.

 52. Дорогожицький Л, Меланченко Г. Україна і НАТО: бути разом // Укр. газета. – 1998. – 10 верес.

 53. Дробков В. НАТО тоже не безсмертна // Правда. – 1991. – 2 марта. – С. 6.

 54. Дюре М. Відносини України і НАТО: міфи, реалії, перспективи // Екон. часопис – ХХІ. – 2003. – № 4. – С. 22.

 55. Дюре М. Механізм особливого партнерства // Політика і час. – 2006. – № 11. – С. 22-23: портр.

 56. Єрохін Є. Перспективи розвитку російсько-американських відносин у контексті розширення НАТО //Фінансова Україна. – 1997. – 11 лют. – С. 7.

 57. Жовкла І. Стратегічне партнерство – особливо від міжнародного співробітництва // Україна – НАТО. – 2006. – № 3. – С. 11-18.

 58. Жовкла І. Чи стане Україна членом НАТО у найближчому майбутньому? // Безпека та стабільність країн постсоціалістичної Європи в контексті розширення НАТО: ілюзії та реалії: Матеріали Міжнар. наук. семінару (Чернівці, 12-13 лист. 2002 р.). – Чернівці, 2003 – С. 5-8.

 59. Жолквер Н. Рокировка в центре доски: Объединенная Германия и НАТО: план Геншера // Новое время. – 1990. – № 18. – С. 18-19.

 60. Жуков Ю. Європа и НАТО // Междунар. жизнь. – 1989. – № 9. – С. 90-99.

 61. З трибуни ПАРЄ – про наші погляди і проблеми: виступ членів делегації України на січневій частині сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи // Голос України – 1999. – 9 лют. – С. 6.

 62. Забарко Б. Міст між Заходом і Сходом. Рада Європи: історія і перспективи // Політика і час. – 1994. – № 7. – С. 71-77.

 63. Забарко Б. Шлях України до Ради Європи // Нова політика. – 1997. – № 3. – С. 32-38.

 64. Завгородня М. Трансформації воєнної сфери і відносини Україна-НАТО // Екон. часопис. – 2002. – № 7-8. – С. 52-54.

 65. Захаров В. Ми – члени Ради Європи. Що далі? // Вісті з України. – 1996. – № 2. – С. 2.

 66. Заява Народного Руху України та фракції Верховної Ради „Рух за народ, за Україну” про необхідність вступу України до НАТО // Голос України. – 26 берез. – С. 3.

 67. Зварич Р. Україна ї НАТО // Голос України. – 1996. – 24 лип. – С. 6.

 68. Зміцнення безпеки та поширення стабільності шляхом розширення НАТО. – Брюссель, 2004. – 1 л. (склад. в 8 с.): іл.

 69. Івченко В. Ключова складова євроінтеграції // Політика і час. – 2004. – № 5. – С. 21-38. – Бібліогр.: 9 назв.

 70. Їжак О.У новому циклі розширення Альянсу // Політика і час. –2002. – № 11. – С. 11-32

 71. Казанцев Б. Очевидный силовой крен НАТО // Междунар. жизнь. – 1999. – № 6. – С. 54-58.

 72. Казанцев Б. Почему в Москве против расширения НАТО // Междунар. жизнь. – 1998. – № 4. – С. 62-65.

 73. Кальченко В. Співробітництво Україна-НАТО в плануванні на випадок надзвичайних ситуації // НАТО ревю. – 1998. – № 2. – С. 13-15.

 74. Каменський Є. На терезах Європейської стабільності. Про розширення НАТО // Політика і час. – 1996. – № 2. – С. 22-28.

 75. Каспрук В. НАТО: контекст нового клімату світової безпеки // Сучасність. – 2004. – № 5. – С. 77-89.

 76. Каспрук В. НАТО: українська дорога до Стамбулу // Укр. слово. – 2004. – 8 лют. (№ 12). – С. 5.

 77. Каспрук В. У НАТО ротація керівництва: з1 січня 2004 року новим Генеральним секретарем НАТО стане голландський міністр закордонних справ Я.Х.С. Хеффер // Шлях перемоги. – 2003. – 8 жовт. – С. 7.

 78. Каспрук В. Україна-НАТО: орієнтація України багато в чому визначить майбутнє всієї Європи // Шлях перемоги. – 2004. – 14 квіт. – С. 7.

 79. Качанова Т. Невоенная проблематика в деятельности НАТО // Мировая экономика и междунар. отнош. – 1998. – № 3. – С. 129-132.

 80. Кирпенко П. Лінія поділу на нових рубежах [Розширення НАТО на Схід] // Політика і час. – 1996. – № 7. – С. 33-40.

 81. Кияк Т. Крайній аргумент: НАТО для Європи чи Європа для НАТО? // Україна молода. – 1999. – 22 квіт. – С. 4.

 82. Кияк Т. Щастя жити без комунізму: НАТО напередодні ювілею // Україна молода. – 1999. – 17 квіт. – С. 4.

 83. Кім В. Алергія на НАТО. Інтеграція України // Дзеркало тижня. – 2005. – 25 черв. – С. 4.

 84. Кіндратець О. Перш ніж рухатися до альянсу // Політика і час. – 2006. – № 7-8. – С. 27-34.

 85. Клинченко О. НАТО: чужі тут не ходять... [Розширення Нато на схід як одна з найбільш суперечливих проблем сучасних міжнародних відносин] // Юридич. вісн. Укр. – 1999. – 25-31 берез. – С. 1-2.

 86. Коваль Ю.В., Макаренко Н.Г. Актуальні проблеми входження України в НАТО // Проблеми безпеки української нації на порозі ХХІ сторіччя: Матеріали Всеукр. практ. конф.: 22-23 жовтня 1998р. – К., Чернівці, 1998. – Ч. 1. – С. 34-40.

 87. Козакевич Є. Розширення НАТО та європейська політика України // Політ. думка. – 1999. – № 1-2. – С. 87-102.

 88. Козакевич Є. Розширення НАТО та європейська політика України // Політична думка. – 1999. – № 1-2. – С. 87-102.

 89. Козин В. Новые измерения НАТО // Междунар. жизнь. – 1993. – С. 54-63.

 90. Коршинський І. Приєднатися до МПА – обрубати гілку, на якій сидимо // Голос України. – 1999. – 22 лют. – С. 6-7.

 91. Коршунов С. Дорога через НАТО: ловушка или шанс?: Прошлое, настоящее и возможное будущее Североатлантического Союза // Новое время. – 1991. – № 30. – С. 20-21.

 92. Косевцов В. Рух до НАТО – найдоцільніший стратегічний вибір України // Екон. часопис. – 2002. – № 7-8. – С. 35-36.

 93. Кравченко В. Як важливо бути серйозним: Інтеграція України в НАТО та ставлення Росії до цього процесу // Дзеркало тижня. – 2005. – 21 трав. – С. 5.

 94. Кравченко В., Силіна Т. „Послухай, все в твоїх руках...”: Україна – НАТО // Дзеркало тижня. – 2005. – 22 жовт. – С. 1, 7.

 95. Крамаревський О. І мінуси, і плюси: Розширення НАТО і безпека України // Політика і час. – 1996. – № 7. – С. 28-32.

 96. Крапивин А., Каракуц А. Угрозы безопасности в Центрально-Восточночной Европе после „второй волны” расширения НАТО // Економ. часопис ХХІ. – 2004. – № 7-8. – С. 9-11.

 97. Кріндлер Д. Врегулювання кризових ситуацій в межах ПЗМ / Партнерство заради миру: розширення можливостей і співробітництва // НАТО ревю. – 1998. – № 12. – С. 28-31.

 98. Крючков Г. Хто насправді обстоює інтереси України? Про відносини України й організації Північноатлантичного договору (НАТО) // Голос України. – 1999. – 27 квіт. – С. 3.

 99. Кудрявцев В.Б. Военная политика НАТО и европейская безопасность // США. Экономика, политика, идеология. – 1991. – № 6. – С. 12-19.

 100. Кудрявцев В.Б. НАТО и сокращение обычных вооружений в Европе // Мировая экономика и междунар. отн. – 1991. – № 10. – С. 42-51.

 101. Кузнєцова Е. НАТО. Тенденция к размыванию альянса // Междунар. жизнь. – 2004. – № 5. – С. 83-90.

 102. Кулик В. Розширення НАТО і позиція України // Політика і час. – 1995. – № 11. – С. 54-60.

 103. Кульчицький В. Про нові НАТО, Євразію і білоруську жабу // Визвольний шлях. – 1999. – Кн. 2. (611). – С. 159-163.

 104. Курикін С. Ще раз про НАТО // Голос України. – 1999. – 5 трав. – С. 3.

 105. Курс – НАТО: Україна на шляху приєднання до Альянсу / Підгот. М. Ларин // Юрид. вісник України. – 2002. – № 28. – С. 11.

 106. Лазарева А. Чи готова Україна до сусідства з НАТО // Віче. – 1996. – № 4. – С. 54-63.

 107. Леонов В.В. Трансформація організації Північноатлантичного договору – вимога часу // Стратегічна панорама. – 2004. – № 1. – С. 36-43.

 108. Лошак В. НАТО: страховка от пожара // Моск. новости. – 1992. – 23 февр. (№ 8). – С. 13.

 109. Лукін В. Україна, Росія, НАТО // Демократична Україна. – 1997. – .С. 3.

 110. Мазурок В. Вектори інтеграції // Політика і час. – 2006. – № 9. – С. 30-31.

 111. Медведь П. ХХІ століття: оновлене НАТО крокує до нової Європи // Наука і суспільство. – 1998 – № 7-8. – С. 62-69; Уряд. кур’єр. – 1998. – 13 черв. – С. 7.

 112. Мельник Ю. НАТО і Україна на сучасному етапі // Нова політика – 1999. – 2. – С. 22-23.

 113. Мельничук-Гулд Н. Нове НАТО та партнерство з Україною // Екон. часопис. – 2001. – № 6. – С. 9.

 114. Мельничук Н. Україна і НАТО мають спільні інтереси: Інтерв’ю з директором Центру інформації та документації НАТО в Києві Н. Мельничук / Вів інтерв’ю Б. Михайлов // Універсум. – 2000. – № 3-4. – С. 28-31.

 115. Мироненко В. Чи вигідне Україні НАТО // Голос України. – 2002. – 12 груд. – С. 7.

 116. Михайленко М. НАТО-Україна: між партнерством і членством – варіанти розвитку події на тлі змін регіонального дизайну безпеки // Безпека та стабільність країн постсоціалістичної Європи в контексті розширення НАТО: ілюзії та реалії: Матеріали Міжнар. наук. семінару (Чернівці, 12-13 лист.2002р.) – Чернівці, 2003 – С. 9-12.

 117. Михайлова І. Безпека у Південно-Східній Європі і політика Болгарії щодо інтеграції у НАТО // Нато ревю. – 1998. – № 1. – С. 6-9.

 118. Міжнародна конференція „Україна-НАТО”: основні здобутки та перспективи взаємовідносин”: Виступ учасників конференції // Нац. безпека і оборона. – 2002. – № 8. – С. 2-60.

 119. Мовчан М. Україна-НАТО: проблеми та перспективи // Нова політика. – 2001. – № 3. – С. 26-28.

 120. Моні М. Політизація ОВД и НАТО: реальність и перспективи // Красная звезда. – 1990. – 4 мая.

 121. Москаленко А. Украина и НАТО: неравная любовь или дружба по расчету / Інтерв’ю вів П. Тивиков // Зеркало недели. – 1998. – 17 окт. – С. 4.

 122. НАТО й Україна: спільні дії: Ряд статей // Новини НАТО. – 1998. – (Зима).

 123. НАТО. Довідник: Видання присвячене 50-й річниці Альянсу. – К.: Молодь, 1999. – 543 с.

 124. НАТО. Стамбульський саміт: Довідник читача. – Брюссель, 2004. – 140 с.

 125. Науман К. Нова структура військового командування НАТО // НАТО ревю. – 1998. – № 1. – С. 10-14.

 126. Нестеров О.О. Стандарти НАТО та проблеми сумісності збройних сил України // Стратегічна панорама. – 2005. – № 1. – С. 139-147.

 127. Нижник Н., Ситник Г. Національна безпека: сфери державно-управлінських впливів // Україна-НАТО. – 2004. – № 2. – С. 54-61.

 128. Новаковський Є.М. Енергоресурс холодної війни: Що думають у Росії про вступ України до НАТО? // Критика. – 2006.– Ч. 6. – С. 19-21.

 129. Новиков Е.Б. Особливості спільного фінансування та виробництва озброєнь у НАТО // Фінанси України. – 2004. – № 7. – С. 90-95.

 130. Новикова О.Н. Распространение демократии как идеологическая основа расширения НАТО // Актуальные проблемы Европы. – 2004. – № 4. – С. 34-58.

 131. Огірчук Ю. Відносини Україна-НАТО: історія і перспективи розвитку // Визвольний шлях. – 1998. – № 1. – С. 16-23.

 132. Окара А. Украина движется в НАТО: иллюзии или действительность? // Безпека та стабільність країн постсоціалістичної Європи в контексті розширення НАТО: ілюзії та реалії: Матеріали Міжнар. наук. семінару (Чернівці, 12-13 лист. 2002р.). – 2003. – С. 34-38.

 133. Олбрайт М. Україна користуватиметься особливою увагою на саміті НАТО у Вашингтоні // День. – 1999. – 23квіт. – С. 3.

 134. Олійник О. НАТО збирає союзників і партнерів: Весняна сесія комітету планування оборони і групи ядерного планування // Уряд. кур’єр. – 1995. – 15 черв. – С. 3.

 135. Олійник О. Україна-НАТО: сьогодні партнери, а завтра? // Уряд. кур’єр. – 1996. – 13 квіт. – С. 4.

 136. Олійник О. Український вектор НАТО: Візит в Україну Генерального секретаря НАТО Хав’єра Солани // Уряд. кур’єр. – 1988. – 11 лип. – С. 3.

 137. Омельченко В. Особливе партнерство з НАТО // Укр. газета. – 1997. – 17 квіт. – С. 2.

 138. Основні передумови та модель набуття Україною членства НАТО: ряд статей // Екон. часопис. – 2002. – № 7-8. – С. 17-54.

 139. Осташ І. Перспективи подальшого співробітництва та інституціоналізації відносин Україна-НАТО // Екон. часопис. – № 6. – С. 13-15.

 140. Паммері Ф. Євроатлантична система реагування на катастрофи / Створення нового Євроатлантичного центру координації реагування на катастрофи // НАТО ревю. – 1998. – № 2. – С. 24-28.

 141. Пенченко О. Розширення НАТО і Україна // Самост. Україна. – 1996. – Ч. 20 (207). – С. 1-3.

 142. Перепелиця Г. Вступ до НАТО як результат євроатлантичного вибору України // Екон. часопис. – 2001. – № 6. – С. 29-30.

 143. Пересада В. Время бить в колокола: Стратегии НАТО взирают на Восток // Правда. – 1992. – 1 сент.

 144. Петров Т. Україна-НАТО: поступ до порозуміння // Голос України. – 1993. – 2 лип.

 145. Печоров С. Ненаступательная оборона. О концепции НАТО // Красная звезла. – 1990. – 1 авг.

 146. Пирожков С., Чумак В. Україна і НАТО: Зростання ваги України в європейських справах // Політика і час. – 1995. – № 6. – С. 13-17.

 147. Погорельская Є.В. НАТО в германской внутриполитической дискуссии – от традиционализма к реализму // Актуальные проблемы Европы. – 2004. – № 4. – С. 151-162.

 148. Поклад Б. Акт доброй воли без ответа: Варшав. Договор ликвидирован. НАТО сплачивает свои ряды // Сов. Россия. – 1991. – 16 авг.

 149. Політика НАТО в боротьбі з тероризмом: Матеріали Громадської ліги Україна-НАТО: Круглий стіл // Екон. часопис – ХХІ. – 2004. – № 5. – С. 25-29.

 150. Полторацький О.С. Роль НАТО у формуванні сучасної системи міжнародної безпеки: Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня канд. політ. наук: 23.00.04.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – 18 с.

 151. Представництво НАТО в Чернівцях: Перебування кер. Центру інформації та документації НАТО в Україні на Буковині // Час – 2000. – 2004. – 11 берез. – С. 3.

 152. Про стратегію України щодо організації Північноатлантичного договору (НАТО) // Політика і час. – 2002. – № 9. – С. 84-86.

 153. Проблеми прикордонних регіонів у контексті розширення НАТО: Матеріали науково-практич. семінару (Чернівці, листоп. 2000) / Ред. кол. П.П. Брицький, І.Г. Буркут, О.В. Добржанський та ін.; Буковин. політолог. центр, Центр інформації та документації НАТО в Україні. – Чернівці: Букрек, 2001. – 120 с.

 154. Прутська О. Інституційне забезпечення членства України в НАТО // Екон. часопис. – 2005. – № 3-4. – С. 33-34.

 155. Пшел Р. Сучасна концепція розвитку НАТО // Економ. часопис. – 2003. – № 11. – 12. – С. 18-19.

 156. Рей Н. Новий рівень партнерства в оборонному забезпеченні НАТО // НАТО ревю. – 1998. – № 1. – С. 27-31.

 157. Робертсон Дж. НАТО кинуло виклик компанії етнічної ненависті і здолало її // День. – 1999. – 18 черв. – С. 3.

 158. Романов О. Україна в НАТО: перспективи присутності // Юрид. журнал. – № 7. – С. 67-70.

 159. Рюль О. Відкриття НАТО на Схід та структура європейської безпеки // Історія. – 2005. – № 3. – С. 6-7.

 160. Санті Н. Майбутнє Середземноморської ініціативи НАТО // НАТО ревю. – 1998. – № 1. – С. 32-35.

 161. Семків О. Цільовий план Україна-НАТО в дії // Україна-НАТО. – 2004. – № 1. – С. 60 – 74.

 162. Силіна Т. Довга дорога в КУНах / Україна-НАТО // Дзеркало тижня. – 2006. – 29 квіт. – С. 3.

 163. Силіна Т. Україна-НАТО: нам не сказали „ні”, ми не сказали „так” // Київ. відомості. – 1996. – 19 квіт. – С. 1, 3.

 164. Ситник Г., Руденко О. Інтеграція України в НАТО у контексті розвитку європейської безпеки та соціологічних оцінок // Респ. нац. академія держ. управління при Президентові України. – 2005. – № 1. – С. 18-25.

 165. Сідляр Ю.О. Роль НАТО в українсько-російських відносинах на сучасному етапі // Актуальні проблемі міжнарод. відносин: Зб. наук. пр. – К.: Нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2003. – Вип. 42, ч. 1. – С. 28-34.

 166. Солана Х. Майбутнє НАТО: Альянс дев’ятнадцяти в 1999 році // Нато ревю. – 1998. – № 1. – С. 3-5.

 167. Солана Х. Незалежність України важливий фактор безпеки і стабільності у Європі // Україна. Європа. Світ. – 1996. – № 8. – С. 6.

 168. Солана Х. Розвитком відносин з Україною ми задоволені // Інтерв’ю з Генеральним секретарем спільної комісії НАТО-Україна Хов’єром Солана / Провів інтерв’ю Р. Демчук // Уряд. кур’єр. – 1998. – 23 трав. – С. 5.

 169. Солодкий С. Україна-НАТО: час швидких дій // День. – 2003. – 14 лют. – С. 4.

 170. Соскін О. Відповідність України критеріям членства в НАТО // Екон. часопис. – 2002. – № 7-8. – С. 17-18.

 171. Соскін О. Входження до НАТО – логічний крок України як складової євроатлантичної цивілізації // Екон. часопис. – 2001. – № 6. – С. 10-13.

 172. Соскін О. Членство в НАТО: переваги для України // Екон. часопис. – 2005. – № 3-4. – С. 37-39.

 173. Тарасюк Б. Україна і Рада Європи // Право України. – № 7. – С. 3-4.

 174. Ткач Д. Україна-НАТО. Зроблено багато, але зробити потрібно ще більше. // Вісник Львів. нац. ун-ту: Сер. Міжнародні відносини. – Л., 2002. – Вип. 9. – С. 53-59.

 175. Ткаченко В. Чи лежить наш шлях до Євросоюзу через міжпарламентську асамблею? // Юрид. вісник України. – 1999. – 18-24 берез. – С. 1, 7.

 176. Тодорів І. НАТО як „новий зовнішньоекономічний інтерес: регіональний вимір // Вісник Львів. нац. ун-ту. Сер. Міжнар. відносини. – Л., 2003. – Вип. 10. – С. 41-46.

 177. Толстов С. Зовнішньополітична дилема: ставлення України до перспектив розширення НАТО // Студії політичного центру „Ґенеза”. – 1997. – № 1. – С. 36-38.

 178. Толстов С. Україна-НАТО: нові проблеми і тенденції співпраці // Визвольний шлях. – 1997. – Кн. 8. – С. 913-919.

 179. Томашевич О. Програми партнерства НАТО наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.: Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня канд. політ. наук: 23.00.04; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2004. – 20 с.

 180. Тренин Д. НАТО: как уйти от кронфронтации // Междунар. жизнь. – 1995. – №7. – С. 25-32.

 181. Удовенко Г. Вступ до НАТО – найкраща перспектива для України // Екон. часопис. – 2002. – № 7-8. – С. 18-19.

 182. Україна на шляху до НАТО: через радикальні реформи до набуття членства. – К.: Стилос, 2004. – 407 с.

 183. Україна. Верховна Рада. Щодо відносин України і Організації Північноатлантичного договору (НАТО): Постанова від 23 квітня 1999р. // Уряд. кур’єр. – 1999. – 27 квіт. – С. 2.

 184. Україна-НАТО в запитаннях і відповідях / Всеукр. громад. орг. „Укр. спілка військовослужбовців”. – Черкаси: Відлуння-Плюс, 2006. – 55 с.

 185. Федуняк С. НАТО и Украина // Мировая экономика и междунар. отношения. – 1996. – № 3. – С. 100-104.

 186. Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору: текст підписано Президентом України Кучмою Л.Д. та лідерами 16 країн – членів НАТО (9 липня, Мадрид) // Уряд. кур’єр. – 1997. – 12 лип. – С. 4.

 187. Хорд Д. „Не может быть Европейской обороны без НАТО” // За рубежом. – 1991. – № 18. – С. 5.

 188. Храбан І. США, НАТО і безпека Європи // Політика і час. – 2006. – № 7-8. – С. 35-40.

 189. Храбан І. У рамках євроатлантичного партнерства: НАТО, ЄС та європейська оборонна політика // Політика і час. – 2003. – № 1. – С. 64-72.

 190. Чаповська Л. Вступатимуть в НАТО не військові, а суспільство в цілому: Взаємовідносини Україна-НАТО: проблеми та перспективи // Політика і час. – 2004. – № 6. – С. 23-29. – Бібліогр.: 14 назв.

 191. Чернега В. Западноевропейський союз в тени НАТО // Междунар. жизнь. – 1998. – № 8. – С. 56-61.

 192. Чуйко Г. Особлива роль українського Причорномор’я в стосунках Україна – НАТО // Екон. часопис. – 2001. – № 6. – С. 44-46.

 193. Шерр Д. Україна і НАТО: реалізм сьогодні, членство завтра... // Дзеркало тижня. – 2005. – 29 жовт. – С. 4.

 194. Шиманський В. США і НАТО в сучасній системі міжнародної безпеки // Магістеріум. Політичні студії. – К., 2002. – Вип. 10. – С. 105-111.

 195. Що таке НАТО // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 1999. – № 32. – С. 4.

 196. Языкова А.А. Процессы трансформации НАТО и балканские кризисы // Актуальные проблемы Европы. – 2004. – № 4. – С. 135-150.

 197. NATO. Стамбульський саміт: Довідник читача. – Brussels, 2004. – 140 c.Схожі:

Наукова бібліотека нато (Організація Північно-Атлантичного Договору) iconСпівробітництво Україна-нато у сфері економіки
Основою економічної співпраці держав Альянсу є стаття 2 Північноатлантичного договору, в якій сказано, що країни — члени нато “намагаються...
Наукова бібліотека нато (Організація Північно-Атлантичного Договору) iconСпівробітництво Україна-нато у сфері науки І захисту довкілля
Україна приділяє велику увагу питанням розширення співробітництва у галузі науки й охорони довкілля з країнами-членами та партнерами...
Наукова бібліотека нато (Організація Північно-Атлантичного Договору) iconНато (Північноатлантичний альянс)
У та безпеки” пропонує гранти для науковців з країн-членів нато, країн-партнерів нато та країн Середземноморського Діалогу. Основним...
Наукова бібліотека нато (Організація Північно-Атлантичного Договору) iconНаціональна наукова медична бібліотека україни 01033, Київ, вул. Л. Толстого, 7, тел.: (044)-289-14-40, 289-97-24 тел./факс: (044)-234-51-97
...
Наукова бібліотека нато (Організація Північно-Атлантичного Договору) iconСпівробітництво Україна-нато у парламенській сфері
України з нато складається з трьох елементів це співпраця Верховної Ради України (вру) з Парламентською Асамблеєю (ПА) нато, законодавче...
Наукова бібліотека нато (Організація Північно-Атлантичного Договору) iconСпівробітництво Україна-нато у військовій сфері Поточний стан та основні перспективи на майбутнє
Військова співпраці з Альянсом здійснюється в рамках Річних Цільових Планів Україна-нато, Індивідуальної програми партнерства, а...
Наукова бібліотека нато (Організація Північно-Атлантичного Договору) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вднз «криворізький національний університет» наукова бібліотека родовища кривбасу
Родовища Кривбасу : реком бібліогр покажчик [Текст] / укл. О. В. Кисільова. – Кривий Ріг : Наукова бібліотека кну, 2012. 25 с
Наукова бібліотека нато (Організація Північно-Атлантичного Договору) iconІнноваційні методи роботи на допомогу виховному процесу внз нарада-семінар директорів бібліотек внз 3-4 рівня акредитації у донецьку
Наукова бібліотека Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського Наукова бібліотека Луганського...
Наукова бібліотека нато (Організація Північно-Атлантичного Договору) iconПлан заходів з виконання Цільового плану Україна нато на 2009 рік
Україна – нато високого рівня та консультації спільних робочих груп з питань воєнної реформи, економічної безпеки, планування дій...
Наукова бібліотека нато (Організація Північно-Атлантичного Договору) iconФісанов Володимир Петрович
Українські реалії І нато // Проблеми прикордонних регіонів у контексті розширення нато / Матеріали науково-практичного семінару,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи