Петро Брицький Голодомори в радянській Україні у ХХ столітті icon

Петро Брицький Голодомори в радянській Україні у ХХ столітті
НазваПетро Брицький Голодомори в радянській Україні у ХХ столітті
Сторінка6/19
Дата19.02.2014
Розмір4.45 Mb.
ТипКнига
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

У цілому з урахуванням голодуючих в інших повітах, капітан В. Квіслінг подає цифру голодуючих на Харківщині – 200 тис. осіб.

Подаючи докладне зіставлення голодуючих по губерніях і повітах (переважно за станом на 1 березня 1922 р.), капітан В. Квіслінг пояснює при цьому, що в дійсності справа голоду стоїть багато гірше, а саме з таких причин: „Наведені дані недокладні, бо подані цифри рішучо за низькі через те, що не всіх голодуючих вписано в урядовий реєстр, а також дати, коли саме зареєстровано дотичні дані, не відповідають дійсності, бо вказують число за пізніший час, ніж те, в якому зібрані статистичні матеріали, – а за той час число голодуючих прогресивно зросло.

Усе ж таки хоч неповні, неточні і спізнілі – дотичні урядові дані дають бодай приблизний, орієнтаційний матеріал у справі сучасного стану голоду на Україні”.

Герасимович І. Голод на Україні… – С. 106.

9

Кількість зібраного хліба в голодуючих українських губерніях

з урахуванням числа населення та кількості річної потреби хліба для нього, з розрахунку по 25 пудів на рік на одного чоловіка:

губернії

зібрано пудів зерна

чисельн. населен.

потреби зерна на рік

не достає для прохарчування на рік пудів

% недостачі

Донецька

12 677 990

3 317 600

82 925 000

70 247 010

85,6 %

Катеринославська

2 775 510

1 676 000

44 675 000

41 799 490

93,5 %

Запорізька

6 161 000

1 125 600

28 140 000

21 979 000

78,1 %

Одеська

20 033 940

1 940 000

48 507 500

28 473 560

58,7 %

Миколаївс.

4 440 790

1 371 700

34 292 500

29 850 710

87 %

2 повіти Полтавськ.

8 067 440

522 300

13 167 500

5 090 060

38,8 %

^ Всього в голодних губерніях в Україні

54 156 670

10 044 500

251 115 000

196 958 330

78,7 %

* Чомусь тут не враховані голодуючі Кременчуцької губернії, де на підставі рапорту № 22 з 30.ІV.1922 р. капітана Квіслінга до Комісаріату д-ра Нансена на 1.ІІІ.1922 р. голодувало вже 150 000 населення, і Харківської губернії, де саме тоді вже голодувало 200 000.

Дані в цій таблиці щодо чисельності населення в поодиночних губерніях не зовсім сходяться з дотичними офіційними даними того ж самого більшовицького уряду в співставленні „Центрального Статистичного Управління України на 1922 р.”

Герасимович І. Голод на Україні... – С. 68–69.


№ 10

З протоколу засідання Політбюро ЦК КП(б)У

про запровадження продподатку

22 березня 1921 р.

Слушали: 6. О проведении продналога на Украине.

Постановили: 6. Разверстки не отменять. Размер разверстки понизить до 80%. Выполнившим все 100 % разверстки дать товарное возмещение. Продналог применить к новому урожаю.

Поручить тт. Мануильскому, Владимирову, Чубарю, Шумскому и Иванову в 48 часов разработать ряд переходных мер от системи разверстки к продналогу. Созыв комиссии поручить тов. Мануильскому.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 13, арк. 34–35. Оригінал. Машинопис.

№ 11

З протоколу засідання Політбюро ЦК КП(б)У

про посилення відправки продовольства в Росію

10 травня 1921 р.

Слушали: 2. Телеграмма ЦК РКП об усилении подвоза продовольствия с Украины.

Постановили: 2. Директивы, данные ЦК РКП, срочно принять к исполнению. Кроме того подтвердить Одессе грузить ежедневно 30-ть вагонов. Предложить военному командованию оказывать всяческое содействие при проведении продразверстки.

Слушали: 15. О вывозке сахара.

Постановили: 15. Предложить тов. Авксентьевскому дать вооруженную силу для ускорения вывозки и Особкому еженедельно давать в Совнарком сведения о ходе вывозки сахара.

Секретарь ЦК КПУ ^ Ф. Кон

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 13, арк. 93. Оригінал. Машинопис.


№ 12

Директива секретаря ЦК РКП Вячеслава Молотова керівникам УСРР Власу Чубарю та Михайлові Фрунзе

з вимогою забезпечити поставку в Москву до нового врожаю чотири мільйони пудів хліба

27 червня 1921 р.

Постановлением ЦЕКА 25 июня о продзаготовке на Украине считать тов. Фрунзе и Чубаря наряду с тов. Владимирским ответственными за проведение задания, данного Украине, доставить Москве до нового урожая четыре миллиона пудов хлеба. 78 №3487/122 ш.

Секретарь ЦЕКА Р.К.П. ^ Молотов

Сергійчук В. Як нас морили голодом. – К., 2006. – С. 26.


№ 13

З протоколу засідання Політбюро ЦК КП(б)У

про посилення продовольчої заготівлі і відправлення хліба на північ

4 липня 1921 р.

Слушали: 6. О мерах усиления продзаготовки (т. Косиор).

Постановили: 6. а) В принципе признать целесообразным применение выездных сессий Ревтрибунала в наиболее ударных местах для осуждения отдельных хозяев, невыполнивших разверстки, предложив Наркомпроду согласовать с военным командованием вопрос об обеспечении трибуналов достаточной вооруженной силой, б) Утвердить, как репрессивную меру взымание с невыполнивших продразверстки товарного или денежного эквивалента по розничным ценам.

Слушали: 16. Об усилении отправки хлеба на Север (телеграмма т. Ленина).

Постановили: а) Обязательно грузить для Севера: Киев – 10 вагонов, Полтава – 20 вагонов, Кременчуг – 5 вагонов, Запорожье – 7 вагонов, Николаев – 5 вагонов, Одесса – 5 вагонов, Чернигов – 3 вагона.

б) Поручить т. Лебедю по соглашению с Наркомпродом и Уполнаркомпути выделить уполномоченного для перегрузки хлеба на перевалочных пунктах в Запорожье и Николаеве с барж в вагоны.

в) Послать Мелитопольской уездной парторганизации телеграмму с предложением приложить максимум энергии для усиления погрузки продовольствия для Севера.

Секретарь ЦК КП(б)У Д.Лебедь

ЦДАГО України. ф. 1, оп. 16, спр. 17, арк. 6, 7, 9. Оригінал. Машинопис.


№ 14

Директива Голови Ради Народних Комісарів РСФРР Володимира Леніна та секретаря ЦК РКП

^ Вячеслава Молотова керівникам КП(б)У та УСРР

про обов'язкову щоденну поставку до Росії 74 вагонів хліба

8 липня 1921 р.

Ввиду исключительной остроты продкризиса парализующего хозяйственную жизнь республики зпт исключающего возможность снабжения самих важных ударных потребителей зпт угрожающего осложнениями второго июля принято постановление обязать ЦК Украинской партии принять все мери вывозу Укрнаркомпродом на базы РСФСР не менее семидесяти четырех вагонов хлеба ежесуточно тчк указанная цифра является крайним минимумом необходимым (для) экстренного облегчения создавшегося положения тчк учитывая всю необходимость точного вьполнения настоящего задания просьба напрячь усилия правлением партийных рабочих организаций проведению полном объеме постановление ЦК РКП являющегося задачей исключительного политического значення тчк ходе выполнения просьба ежедневно осведомлять прямому проводу ЦК РКП зпт совнарком зпт наркомпрод тчк. НР0736

Предсовнарком ^ Ленин

ЦК РКП Молотов

Сергійчук В. Як нас морили голодом. – К., 2006. – С. 26–27.

№ 15

З протоколу засідання Політбюро ЦК КП(б)У

про заходи посилення збору продовольства

3 вересня 1921 р.

Присутствовали: тт. Раковский, Фрунзе, Кон. Серебряков, Мануильский, Владимиров и заведующий Центр. стат. бюро т. Попов.

Слушали: Вопросы Наркомпрода (присутствуют член коллегии Наркомпрода РСФСР т. Фрумкин, Косиор, Чиркин, Вейнгер).

1). О размерах государственного хлебного фонда Украины и о количестве хлеба, которое Украина обязана дать России (докладчик т. Фрумкин).

Первоначально налог был исчислен в 152 млн., но при пересмотре ставок многим губерниям сбавлено, только для Волыни ставки повысили. Сейчас официально налог исчисляется в 128 млн.; предполагается реально собрать 100 млн. – минимум 70-75 млн. Если прибавить помольный сбор 8-10 млн. и то что удастся получить товарообменом 10-12 млн., то окажется 95-100 млн. По декрету СНК УССР в пользу комнезамов отчисляется 15-25 % налога, т. е. около 15 млн. пуд., остается 80 млн. Минимальная расходная смета для самой Украины исчисляется в 70 млн., на продовольственные и семенные нужды Крыма – 1,5–2 млн., остаётся для РСФСР всего 8 млн., что слишком мало. Тов. Фрумкин предлагает установить твердый минимум для РСФСР в 30 млн. пуд.

Постановили: а) Принять предложение т. Фрумкина и установить количество хлеба, которое Украина обязана дать России как минимальное в 30 млн. пуд., даже в ущерб собственному снабжению.

б) Дать директиву губкомам и губисполкомам провести на ближайших съездах комнезамов резолюцию об отчислении в пользу голодающих 50 % из фонда комнезамов.

Слушали: 2. О мерах усиления продкампании (докладчик тов. Фрумкиин).

Постановили: а) Признать необходимым кроме политической работы возложить на уполномоченных ВУЦИКа и организационные обязанности, для чего установить прочную организационную связь уполномоченных с Наркомпродом и его органами.

Поручить т. Косиору срочно выработать соответствующие инструкции для уполномоченных за подписью ВУЦИКа и ЦК, а также разослать соответствующие директивы местным продорганам.

б) Поручить ВУЦИКу дать директиву губисполкомам и уполномоченным усилить работу выездных сессий ревтрибуналов, а где их нет – срочно организовать таковые в небандитских уездах, причем трибуналы должны открывать свои действия в условиях не только массовых, но и одиночных отказов выполнения налога.

в) Поручить т. Косиору поднять на Постоянном совещании вопрос об изыскании способов борьбы с проявлениями бандитизма, специально направленными к дезорганизации продработы (например, уничтожение списков и т. п.).

г) Поручить ВУЦИКу предложить губисполкомам сообщать центру о селах и волостях, которые упорно отказываются от выполнения налога или где особенно часты формы местного бандитизма, специально направленные против сбора продналога, на предмет наложения на такие села и волости специальных мер взыскания.

Секретарь ЦК КП(б)У

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 7, арк. 51-51зв. Оригінал. Машинопис.


№ 16

З протоколу засідання Політбюро ЦК КП(б)У

про тверду цифру хліба для РСФРР

20 вересня 1921 р.

Слушали: 1. Продовольственные вопросы (Владимиров, Косиор).

В) Телеграмма из Москвы о твердой цифре хлеба для РСФСР.

Постановили: 1. В) Оставить задание прежним в 57 000 000. Как твердую цифру считать 30 млн., согласованную с тов. Фрумкиным, причем указать, что эта цифра через два месяца будет пересматриваться на предмет увеличения.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 16, арк. 63. Оригінал. Машинопис.


№ 17

Донесення командувача Київського військового округу Й. Е. Якіра Раднаркому та Наркомпроду УСРР про виділення військових частин для проведення продподаткової кампанії

25 грудня 1921 р.

Округом, придается чрезвычайно важное значение продналоговой кампании и помощь оказывается ей всесторонняя в ущерб строевым и полевым занятиям войск, несению организованной службы, не останавливаясь даже перед затруднениями, вызывающимися перегруппировкой полевых частей, о чем свидетельствуют большие цифры выделенных на продработу, а именно: по Волынской губ. – 800 штыков, по Подольской – помимо штыков до 24 эскадронов, Киевской – свыше 2,5 тыс. штыков и сабель, Полтавской – 2 тыс. штыков, Кременчугской – 200 штыков. В дальнейшем активное содействие не приостановится.

Командующий войсками КВО ^ Якир

За члена РВС Левин

Начальник штаба КВО Паука

Голод 1921–1923 років в Україні. Зб. документів і матеріалів. – К.: Наук. думка, 1993. – С. 60. (Далі: Голод 1921–1923 років в Україні. Зб. док. і матер…)


№ ^ 18

Довідка Наркомпроду УСРР ЦК КП(б)У

про завантаження та відправку зернових продуктів

із серпня по грудень 1921 р.


Месяцы погрузки

Погружено зерновых продуктов

(в тыс. пуд.)

Сдано (в тыс.пуд.)

РСФСР, включая Кавказ и Крым

Донбасс

август

4 738

728

388

сентябрь

8 200

1 592

2 259

октябрь

10 470

5 216

2 201

ноябрь

6 270

6 685

225

декабрь

7 895

4 275

750

Итого

37 473

18 496

5 823


Примечание: 1.2. Ввиду невыделения в сводках за август и сентябрь погрузки хлеба, в цифрах 4738 и 8100, вкл[ючена] и погрука др[угих] грузов Компрода по планам № 6 и 7* (за иск[лючением] соли и топлива).

3. В ноябре цифра сдачи превышает цифру погрузки всл[едствие] того, что часть погрузки за октябрь была сдана в ноябре.

4. Погрузка за декабрь дана без выделения хлеба, в эту погрузку, вкл[ючал] все грузы Компрода, за исключением соли.

* Не додаются.

Голод 1921–1923 років в Україні. Зб. док. і матер… – С. 85.

№ 19

Повідомлення Бюлетеня Центральної Комісії допомоги голодуючим при ВУЦВК про боротьбу з голодом

у Маріупольському повіті Донецької губернії

29 грудня 1921 р.

Исчерпав все средства организации борьбы с голодом, доступные здесь, на месте, исполнив все в отношении представления административным советским центром сведений и данных о всех ужасах разразившегося здесь голода, в нестерпимых страданиях, непосредственного созерцания голодных смертей. лишенные абсолютно какой бы то ни было помощи от органов Советской власти здесь, вблизи, в уездном центре, – мы решились с мучительными вопросами: „Что же делать? Как спасти одичавший, вымирающий, пустеющий от голода край?” – обратиться в советский административный Всероссийский центр – в ЦИК.

Край вымирает … [Крапки в тексті] Мы морально обязаны кричать об этом и требовать помощи для спасения края.

Сообщаем вкратце данные о различных явлениях, вырастающих в четвертом районе Мариупольского у. Донецкой губ. на почве голода, по официальным сведениям, доставленным Комиссией по борьбе с голодом, сорганизованной в четвертом районе Мариупольского у., такими же комиссиями, с организованными по волостям четвертого района.

На почве голода вырастают явления, не поддающиеся описанию. Зарегистрированы случаи голодной смерти (108), острых заболеваний (в Ново-Петриковке, в Новоанновке лежат опухлые от голода), кражи, грабежи, разбои, убийства, продажа сельскохозяйственного мертвого инвентаря и рабочего скота, население за отсутствием каких бы то ни было средств к пропитанию режет лошадей и питается кониною, доведенноё до отчаяния, население бросает насиженные места и уходит „куда глаза глядят”... Край дичает, вымирает, пустеет. Здесь все, что можно было сделать в направлении борьбы с голодом, – сделано: организованы волостные комиссии по борьбе с голодом. Союзы выделили из себя исполнительные тройки. Выработаны инструкции по борьбе с голодом для районной и волостной комиссий. Инструкция для райкомголода получила утверждение в уездкомголод (в уездеисполкоме). Приняты самые широкие меры к самообложению в пользу голодающих. Сорганизованы питательные пункты и приюты для детей. Единственная надежда на помощь от государства – из центра.

16 декабря 1921 г. наш уполномоченный, т. Неклюков, узнал в уездкомотделе, что в Мариуполь прибыло четыре вагона продовольственных грузов для голодающих детей. Искали, искали – вагонов не нашли...

Слыша такие вести, население приходит в еще большее отчаяние и окончательно опускает руки. А явления голода все прогрессируют…

Берем последний, поступивший в райкомголод очередной недельный доклад из Ново-Петриковки. Там на выдержку читаем следующее:

„1. На 19 декабря зарегистрировано 383 голодающих семейств с 2 322 душами особо остро голодающих.

2. Зарегистрировано 14 случаев смерти от голода и 342 случая заболевании от той же причины. […]

7. Помощи местным путем ни в коем случае добыть нельзя, и большая часть населения обречена на голодную смерть.

8. Детский приют распущен, и дети бродят по селу босые и голые, в попрошайничестве, которое ничего не дает.

9. Если центром не будет оказана помощь, хотя бы частичная, то в недалеком будущем ожидаются неслыханные явления.

10. Грабежи на почве голода страшные. Дети и женщины принимают участье в кражах…”

Помогайте, спасайте немедленно, во имя лежащего на нас страшно отвественного, нравственного долга, перед населеним, отдавшим все Советской республике и тепер вымирающим.

Председатель райисполкома и комголода Мариупольского у.

Секретарь комиссии по борьбе с голодом

четвертого района Мариупольского у.

Голод 1921–1923 років в Україні. Зб. док. і матер… – С. 60-62.


№ 20

Повідомлення Гуляйпільського повітвиконкому та Запорізької губернської комісії допомоги голодуючим Центральній комісії допомоги голодуючим про вимирання

з голоду населення повіту

25 січня 1922 р.

В голодающих волостях Гуляйпольского у. население вымирает. Сотни умерших, тысячи больных. На почве голода имеется случай поедания матерью детей, а также случаи удушения детей. Кошки, собаки, даже падаль идут в пищу. Массовые бросания семейств главами, уходящими в неизвестном направлении. Настроение населения паническое. Присылаемые жалкие подачки никого не спасают от смерти и вызывают только раздражение. Необходимо срочно выслать 20 врачебно-питательных пунктов с пропускной способностью по 2 тыс. человек ежедневно. Столько же пунктов необходимо для поддержания истощенных. Отмечены села, в которых нет лошадей. В случае промедления и непринятия мер повлечет к вымиранию населения, уничтожению сельского хозяйства и образованию пустыни в Гуляйпольском у.

Предуисполкома Кавранов

Губкомпомголода Кантер

Голод 1921–1923 років в Україні. Зб. док. і матер… – С. 75.


№ 21

Доповідна записка X. Г. Раковського В. I. Леніну про організацію продовольчої роботи та збирання хліба в Україні

28 січня 1922 р.

Секретно

Тов. Ленину, Политбюро ЦК РКП,

копия тов. Цурупе и копия ВУЦИК

На украинское правительство были возложены самые сложные продовольственные задачи: снабдить продовольствием каменноугольные металлургические промышленности Украины, дать 30 млн. пуд. хлеба [и] продовольствия России создать оперативный запас для Красной Армии. Несмотря на то, что это правительство на Украине при поддержке партии вложило всю энергию, чтобы выполнить эту задачу, оно не встречает должной поддержки и понимания со стороны комиссариатов РСФСР. Вместо оказания обещанной нам поддержки комиссариаты РСФСР и все части Наркомпрода стараются уменьшить значение той помощи, которая была уже оказана и вообще той работы, которая была проделана на Украине. Прежде всего Наркомпрод, в частности, оспаривает цифру хлеба, доставленного в Россию, и ему удалось, как в ЦК, так и в СТО, в Совнаркоме и в Президиуме ВЦИКа, пользуясь отсутствием нас, создать неправильное представление по этому вопросу.

^ Сколько хлеба сдано до сих пор Украиной РСФСР

По сведениям, т. Халатов утверждает, что якобы Украина до сих пор дала всего 12 млн. пуд. хлеба, т. Брюханов говорит, – я, это утверждаю также по слухам, – что будто мы дали 14 млн. пуд. хлеба. Во всяком случае, в печати т. Халатов сообщал цифру, абсолютно не соответствующую действительности. Между тем, я утверждаю, по тем подробным сведениям, которые мне предоставлены Наркомпродом Украины, видно, что по 1 января нами было отправлено в Россию, включая Кавказ и Крым, – 18 497 тыс. пуд. хлеба, что по 25 января было отправлено еще 1 169 вагонов хлеба. Если перевести все это на пуды и если принять к сведению, что [за]очень редким исключением в Россию посылался тяжеловесный: хлеб (пшеница и рожь), вагон с тяжеловесным хлебом содержит более тысячи пудов, то цифры, представленные Наркомпродом Украины, говорят о том, что по 1 января реально в Россию было передано не меньше 16 500 тыс.пуд. и что к концу января .количество это дойдет не меньше чем до 18 млн. пуд.”

Я считаю это вполне основательным. К сему я прилагаю; представленную т. Владимировым докладную записку, в которой можно найти более, подробное обоснование этой цифры.

^ Как велась продработа на Украине

Второе обвинение, которое возводится на украинское правительство, что оно не развило должной энергии для сбора продналога, также неосновательно. Я утверждаю, что наоборот, там, где можно было собрать хлеб на Украине, т.е. в более или менее благоприятных по урожаю губерниях, мы собрали на 10–20 % больше тех абсолютных цифр, которые были составлены Центральным статистическим управлением России (т. Поповым вмести с Наркомпродом РСФСР). Причем этот сбор продналога доходит только до 15 января, а мы до окончания продналоговой кампании предполагаем собрать в тех же губерниях еще 8 млн. пуд. хлеба. Я утверждаю это. Т. Попов предлагал нам собрать в Волынской губ. 4 112 тыс. пуд. хлеба, мы же по 15 января в Волынской губ. собрали 6 885 тыс. пуд. хлеба. Т. Попов предлагал нам собрать 10 274 тыс. пуд. хлеба в Киевской губ., мы же там собрали по 15 января 11 270 тыс. пуд. хлеба. Т. Попов предлагал нам собрать по Полтавской губ. 8 204 тыс. пуд. хлеба, мы же собрали по Полтавской губ. по 15 января 10 018 тыс. пуд. В Подольской же губ. т. Попов предлагал собрать 16 756 тыс. пуд. хлеба, мы уже собрали пока 10 636 тыс. пуд. хлеба, но мы же рассчитываем, что там соберем в общем 15 млн. пуд. По Кременчугской губ. т. Попов предлагал нам собрать 4 424 тыс. пуд. хлеба. Нами собрано 4 млн. (3 999 тыс. пуд. хлеба). Но мы до конца продналоговой кампании соберем еще по меньшей мере 500 тыс. пуд. хлеба. По Харьковской губ. т. Попов предлагал собрать нам 7 566 тыс. пуд. хлеба, мы собрали 4 214 тыс. пуд. хлеба и соберем еще лишь 300 тыс. пуд. хлеба. По Черниговской губ. аналогичная картина, разница в предположении – 2 500 тыс. пуд, хлеба меньше его предположения. Однако, если в самых важных по урожаю губерниях: Волынской, Полтавской, Киевской т. Попов и Наркомпрод РСФСР недооценили, а наоборот, к 5 голодающим губерниям предъявили фантастические требования. Так, например, по смете т. Попова, Александровская губ. (Запорожская) должна была дать 8 679 тыс. продналога, тогда как выявилось, что весь валовой сбор Александровской губ. равняется 6100 тыс. пуд. хлеба, и что мы несмотря на самый строгий нажим, на взятие сотен заложников, не могли добрать 255 тыс. пуд. хлеба, другими словами, в 32 раза меньше, чем говорил т.Попов. Но нужно здесь прибавить, что в Александровской губ. в конце ноября 300 тыс. крестьян кормились суррогатами из макухи и курая и случаи смерти от голодного тифа насчитывались уже сотнями. В начале декабря мы должны были прекратить сбор продналога в Александровской губ. С Донецкой губ. т. Попов предлагал собрать 6530 тыс. пуд. хлеба, между тем Донецкая губ. дала всего 1 120 тыс. пуд. С Николаевской губ. т. Попов потребовал 11 254 тыс. пуд. хлеба, она дала всего 1040 тыс. пуд. С Одесской губ. т. Попов потребовал 12 932 тыс. пуд. хлеба. а Одесская губ. дала всего 3 890 тыс. пуд. хлеба. А Екатеринославкой губ. он потребовал 2 404 тыс. пуд. хлеба, она дала 842 тыс. пуд. хлеба. К 15 января нами собрано по продналогу 58 110 тыс. пуд. хлеба, в то время как во всей России, включая Сибирь, Северный Кавказ, Туркестан, Крым и прочие, собрано по продналогу 98 232 тыс. пуд. хлеба.

Для того, чтобы оценить усилия украинских органов, нужно помнить, что на 12 украинских губерний 5 являются вполне неурожайными, а в остальных урожай ниже среднего или средней, но ни в одной губернии нет урожая выше среднего, повсюду урожай был, как выражаются крестьяне, пятнистый.

^ Как был распределен собранный на Украине хлеб

Третье абсурдное обвинение, которое делается нам под всякими предлогами, – это оставление хлеба для Украины. Между тем, если взять цифры по 1 января, то можно видеть, что из распределенного в это время количества 48 480 тыс. пуд. хлеба 16 275 тыс., то есть больше 1/3 было вывезено в Россию. На внутренние потребности Украины, из которых главное место занимают: Красная Армия, промышленность и железные дороги, было дано по наряду 24 млн. пуд., но так как по меньшей мере 10 % этих нарядов не выполнено, реально на Украину было дано 2 413 тыс. пуд.; кроме того, для армии был сделан запас в 1 500 тыс. пуд. Чтобы судить, как был распределен хлеб, я дам полное распределение: вывезено в Россию 16 275 тыс. пуд. хлеба, запас Донбасса – 1 200 тыс. пуд. хлеба, запас армии – 1 500 тыс. пуд. хлеба, запас железнодорожникам по 6 губерниям – 200 тыс. пуд. хлеба, резервный фонд – 1 млн. пуд. хлеба, сорность и раструска 5 % (2 400 тыс. пуд. хлеба), на закупку строительного материала для починки вагонов и проч. – 400 тыс. пуд. хлеба, наличие в губерниях, городах и на рельсах – 4 млн. пуд. хлеба, на закупку товаров – 1 млн. пуд. хлеба, Главсахар и Главлеском – 600 тыс. пуд. хлеба, наряд на внутренние губернии – 24 млн. пуд. хлеба, на посевную кампанию и продовольственную в Александровской и других губерниях в течение осени и, зимы – 80 тыс. пуд. хлеба. И я должен констатировать: по отношению к продовольственной и посевной нуждам наших голодающих губерний мы проявили преступную небрежность. Александровской губ. было обещано с 1 ноября выдавать по 90 вагонов хлеба на голодающих, между тем как за 3 месяца – ноябрь, декабрь, январь – было переброшено всего 44 вагона. Это происходило, потому что мы в первую очередь имели Советскую Россию и Донбасс.

^ Продовольственная смета с января по август 1922 г.

Мы считаем вполне реальной продовольственную смету в 80 млн. пуд., из них 68 750 тыс. – поступления за продналог, 6 550 тыс. – поступления по помолналогу, 4 700 тыс. – поступления по товарообмену 1 млн. – разные другие поступления, возвращенные ссуды и т. д., итого – 80 млн. [пуд.]. К 1 января было .заготовлено реально около 60 млн., оставалось заготовить еще 22 млн., на ссыпных пунктах находилось 12 млн. пуд., наше поступление с наличием вместе равнялось 32 млн. пуд. Расходная смета составлена следующая: 15 500 тыс., по нашим расчетам, с 1 января 6 млн. пуд. – потребность армии, 2 800 тыс. –потребность Донбасса, 6 млн. –потребность посевной кампании на Украине, 2 млн. – потребность железнодорожникам, советским служащим и остальной промышленности Украины – 4 700 тыс. пуд., вместо 7 147 тыс. пуд., если оставался план снабжения, существующий до 1 января, но этот план мы урезали [в том], что касается советских служащих и промышленности, еще на 20 %, 2 100 тыс. пуд. – мобилизационный и кооперативный запас армии; итого – 39 600 тыс. пуд. Дефицит, у нас получается 7 600 тыс. пуд. Этот дефицит может быть уменьшен до 2 600 тыс. пуд., если будет нами, собрано не 80 млн., то что мы считаем реальным, а 85 млн., которое мы требуем от всех наших губерний. Но мы исходим из вероятного дефицита 7 600 тыс. пуд. [и] для его выполнения мы приняли следующие меры: 1) закупить за границей хлеб, на это мы можем дать из наших средств 500 тыс. золотых руб. На эту сумму мы решили закупить хлеб, из которого создать (оборотный фонд для товарообменных операций нашего Внешторга с нашими промышленными, предприятиями. 2) Мы выяснили возможность вывезти за границу без малейшего ущерба федерации 60 млн. пуд. угля, преимущественно антрацита, на это мы имели соглашение, как Политбюро, так и ВСНХ. Приняты меры для ведения переговоров с итальянскими фирмами, где наш уголь может найти сбыт. В обмен на этот уголь, вывоз которого должен распространиться на весь год, мы постараемся получить хлеб для Донбасса. 3) Т. к. наши органы торговать не умеют и т.к. ясно, что товарообмен и наркомпродовскнй и кооперативный (Вуспилка) провалился, мы создали общество на торговых началах, со включением Наркомпрода и Внешторга, Укрсовнархоза и Вуспилки, с разрешением привлечь Госбанк, а также и частных капиталистов даже из-за границы для того чтобы оживить заготовку хлеба товарами и деньгами. При существовании дельного торгового аппарата вовсе не было бы трудно заготовить [на] Правобережье даже по 10 млн. пуд. хлеба Во всяком случае мы считаем, что с окончанием продналога, а мы дали последний срок 1 марта, когда должен быть продналог окончен, абсолютно все украинские губернии должны быть разбронированы и открыты для всех заготовок. Все наше внимание теперь направляется на товарообмен. Перспектива товарообмена может сильно улучшиться в весенние месяцы, если будут благоприятные виды на урожай, тогда крестьяне Правобережья не будут иметь мотивов скрывать свои запасы. Однако для товарообмена нужен товар.

Здесь я подхожу к определенным обвинениям, которые мы возводим на Наркомпрод и центральные органы РСФСР. Несмотря на то, что мы стараемся выполнить наши обязанности, мы постоянно слышали упрёки, что не сдерживаем наше слово, но я не знаю еще случая, чтобы Политбюро выразило порицание; как это велось по отношению к нам, на те центральные органы и, в частности, на Наркомпрод, которые систематически не выполняют своих обязательств, которые они брали на себя, и как они их не выполнили.

^ Как центральные комиссариаты выполнили свои обязательства

Когда в феврале Политбюро Украины постановило дать 57 млн. пуд. хлеба России, оно исходило из предположений, во-первых, что урожай даст 850 млн. пуд. хлеба (теперь выяснилось, что он дал всего 400 млн. пуд. хлеба) и что мы с продналога соберем 90 млн., с помолсбора – 20 млн. и с товарообмена – 10 млн. В предписании своим членам ЦК Украины было сказано: для товарообмена мы должны получить товары из России, а кроме того еще было сказано, что 17 млн. пуд. из цифры 57 составляют часть процентного отчисления, которое мы должны дать украинским крестьянам и которое мы отобрали у них с условием покрыть товаром. Мы должны были получить товары эквивалентом на 17 млн. пуд. хлеба, которое даем России, мы даем всего 30 млн., то соответственно таковому уменьшению конечно и обязательства РСФСР относительно товаров приблизительно на 50%. Во всяком случае Наркомпрод РСФСР должен был снабдить нас по меньшей мере 8 млн. пуд. хлеба. Это значит, примерно они должны были дать товара на 20 млн. золотых руб. Что же нам дал Наркомпрода РСФСР на весь 1921 г., т. е. с 1 января по 31 декабря? Наркомпрод РСФСР дал нам товара на 1 286 тыс. золотых руб., т. е. эквивалентно 450 тыс. пуд. хлеба. Он обещал дать три маршрута сельскохозяйственных машин, 1 105 вагонов лесных материалов, 3 млн. арш. мануфактуры, 2 млн. пуд. различных красок, 1 маршрут металлических изделий. Из этого нам не дали ни одного атома.

^ Как обстоит дело с деньгами

В начале сентября на мое имя тов. Ленин телеграммой сообщил, что для товарных операций Украины Наркомпродом в сентябре будет выслано 20 млн. руб., в октябре – 50 млн., в ноябре – 50 млн. руб. В сентябре не было выслано ни копейки для товарообменных операций Наркомпродом РСФСР, в октябре – 40 млн., в ноябре – 15 млн., в декабре – 50 млн. Итого – 105 млн. вместо 170 млн. Но самое главное., что деньги были высланы тогда, когда цены на хлеб поднялись неимоверно. В январе нам выслано 154 млн. Осенью хлеб в Подольской губ. стоил еще 15–20 тыс. руб., теперь цены на хлеб поднялись до 500–600–700 тыс. руб. и посланные теперь нам деньги Наркомпродом РСФСР 124 млн. имеют в 20 раз меньшую покупательную способность, чем это было раньше. Кроме того, ясно – за деньги хлеб, покупать нельзя, если одновременно не будут даны товары, которые крестьяне могут покупать на деньги. Я ограничиваюсь этими двумя фактами, не перечисляя всех постановлений СТО, касающихся, оказания содействия Украине, ни одно из них не было выполнено: так, например, постановление о том, чтобы нам отсылались обратно вагоны равного количества и равного качества, не исполнялось. У меня имеется точная справка нашего округа, что вместо наших вагонов 4-й категории, которые мы отправляли с хлебом в Россию и для ремонта которых мы истратили около 500 тыс. пуд. хлеба и массу денег, присылаются совершенно непригодные для погрузки продовольствия вагоны и нам приходится ремонтировать вагоны РСФСР. Насколько в этом отношении задание было выполнено Украиной свыше ожидания, можно судить, что с 1 января 1921 г. по 1 января 1922 г. вместо 15 160 вагонов, которые по заданию нужно было выпустить из конвенциона, было выпущено 18 235 вагонов. Задание выполнено в 120 %. Паровозов мы выпустили 113 %, вагонов 1-й категории – 46 %. Во-первых, задание было преднамеренно увеличено, во-вторых, обещано кровельное железо и лесной материал, который на основании постановления СТО должен был дать ВСНХ, но который не был прислан. Дальше по постановлению Совнаркома РСФСР Украина должна была получить дензнаками 490 млн. руб. Она получила всего 360 млн. Каждый [раз] Центральный Комитет посылал сколько ему вздумалось, не считаясь ни с какими постановлениями, ни с какими процентами. ВСНХ послал украинскому Совнархозу всего 25 % того, что полагалось по утвержденной смете; на все украинские комиссариаты получено на 30 % меньше того, что им было отпущено.

Наркомпрод РСФСР не выполнил свои обязательства. Мы предложили Наркомпроду оставшиеся за ним 6 млн. покрыть товаром и только при таком условии можно их дать посевной кампании Украины. И на съезде Советов, и потом в статьях я точно указывал цифры относительно той опасности, которая грозит крестьянскому хозяйству в неурожайных украинских губерниях, где озимого хлеба засеяно от 25 до 40 %. В Александровской губ. озимого хлеба 450 пуд. с десятины. Засеянная площадь была уменьшена по сравнению с 1920 г. На 100 дес. было засеяно всего 150 тыс. пуд. Такое же тяжелое положение в Донецкой губ., в Мариупольской, в Таганрогской (мова йде про Маріупольський і Таганрогський повіти – Б. П.), Екатеринославской, Николаевской, Одесской, трех уездах Харьковской губ., двух уездах Полтавской губ. Голодающие уезды Харьк[овской], Полт[авской] и Одесской губ. мы совершенно исключили с какой бы то ни было государственной помощи, кроме помощи на местах. Но поставим себе задание дать 1 500 тыс. продовольственной помощи трем голодающим губерниям: Екатеринославской, Донецкой, Александровской и 4 500 тыс. посевного материала, кроме кукурузы, которую мы закупили за границей и покупка которой, к моему глубокому сожалению, срывается оттяжками т. Красина. Задача не только в том, чтобы засеять в трех голодных губерниях, которые останутся пустующими без нашей помощи и что составит 20 % всей посевной площади Украины, но и в том, чтобы создать продовольственную базу для армии в случае международных осложнений. Элементарная государственная предусмотрительность говорит нам, что мы не должны рассчитывать на Правобережье в случае осложнений, которые будут вызваны военными действиями. Что получится, если мы очутимся перед военными действиями и имеем за собой украинские неурожайные губернии, где нам приходится питать население [?]. Потому вопрос переброски семенного материала в голодные украинские губернии не только не должен встречать препятствия, но должен поддерживаться со стороны Политбюро. И т. к. посевнная кампания на Украине в конце февраля, в особенности в голодающих губерниях, уже начинается, переброска должна бать не[за]медлительна. По нашему плану, переброска на Украину в течение февраля должна быть следующая: 2 200 тыс. пуд. для трех из неурожайных губерний: Александровской, Екатеринославской и Донецкой; 1 млн. пуд. посевного материала для России и 700 тыс. пуд. Донбассу. Это есть только первоначальная задача, которую я предлагаю утвердить, 1 млн. пуд. посевного материала для России, это то, что предусмотрено Наркомпродом РСФСР. В феврале наши украинские железные дороги поднять выше приведенного количества не в состоянии, хотя у нас хлеб имеется налицо на ссыпных пунктах, но этот хлеб нужно подвести к железнодорожным станциям. Подвоз в январе был чрезвычайно труден: оттепели, снежные заносы, отсутствие нажима, как со стороны центральных украинских органов, так и со стороны местных органов. В течение всего декабря и части января вся Украина и Россия были заняты съездами, конференциями и т. д., некому было толкнуть переутомленных местных работников.

Надо принять следующие меры для усиления подвоза и погрузки: 1) отправление ряда ответственных работников для подталкивания подвоза; 2) издание закона о дополнительном гужналоге для голодающих губерний, [с] соответствующим обещанием, что за перевозку крестьянам будет уплачено, но не деньгами, которые они не принимают, а товаром; 3) из средств украинского Совнархоза ассигновать 300 млн. руб.; 4) из Бердянска и Одессы перебросить 5 тыс. ведер виноградного вина, опять для этой же цели – уплаты крестьянам.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

Петро Брицький Голодомори в радянській Україні у ХХ столітті iconПетро Брицький, Євгенія Юрійчук
Учений-філолог, літературознавець, визначний пропагандист української мови Василь Сімович народився 9 березня 1880 р в селі Гадинківцях...
Петро Брицький Голодомори в радянській Україні у ХХ столітті iconПрізвище: Хомюк Ім'я: Петро По-батькові
Петро Григорійович хомюк – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри лісової таксації та лісовпорядкування
Петро Брицький Голодомори в радянській Україні у ХХ столітті icon“Економіко-математичне моделювання”, ек-09, 2010/2011 н р
Банк позичає гроші під 18% річних щомісяця. Петро повинен повернути цьому банку 6000 грн через 1 рік. Яку суму повинен заплатити...
Петро Брицький Голодомори в радянській Україні у ХХ столітті iconМіжнародного семінару, що проводиться до Дня Європи в Україні Інтеграція України у Європейський освітній простір Презентація Балтійської Університетської Програми 25 травня 2011 року
Проф. Петро Ясній, ректор Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя
Петро Брицький Голодомори в радянській Україні у ХХ столітті iconІ. В. Козацькі клейноди – символи незалежної України
Варто лише згадати таких видатних особистостей як Іван Мазепа, Петро Дорошенко, Петро Сагайдачний, Богдан Хмельницький, як згадується...
Петро Брицький Голодомори в радянській Україні у ХХ столітті iconXviii й Міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка І молодь в ХХІ столітті»
Харківський національний університет радіоелектроніки (хнурэ) запрошує студентів, аспірантів І молодих учених взяти участь в роботі...
Петро Брицький Голодомори в радянській Україні у ХХ столітті icon1 Аналіз передумов формування ринку рекреаційних послуг в Україні
Рекреаційна сфера, що продукує послуги, пов’язані зі зміною місця перебування, лікуванням І відпочинку, за підрахунками спеціалістів...
Петро Брицький Голодомори в радянській Україні у ХХ столітті iconПолітологія удк 329. 3: 28: 321. 7 Християнська демократія: стан та розвиток у ХХ столітті анатолій Романюк
Особлива увага присвячена християнсько-демократичним партіям країн Західної Європи, які є найбільш потужними в світі. Дається характеристика...
Петро Брицький Голодомори в радянській Україні у ХХ столітті icon«Інформаційні технології як інноваційний шлях розвитку України у XXI столітті»
Закарпатський державний університет запрошує Вас взяти участь уроботі І міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців...
Петро Брицький Голодомори в радянській Україні у ХХ столітті iconОголошується прийом заявок на участь у XІ міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми»
«Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми» яка відбудеться 31 жовтня 2011...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи