Тема № основи теорії права. Правовідносини план практичного заняття icon

Тема № основи теорії права. Правовідносини план практичного заняття
Скачати 76.17 Kb.
НазваТема № основи теорії права. Правовідносини план практичного заняття
Дата09.11.2012
Розмір76.17 Kb.
ТипДокументи

ТЕМА № 2. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА. ПРАВОВІДНОСИНИ

План практичного заняття

  1. Право – особливий вид соціальних норм.

  2. Поняття права та його ознаки. Функції права.

  3. Джерела (форми) права.

  4. Система права.

  5. Нормативно-правові акти та їх види.

  6. Систематизація правових актів.

  7. Правовідносини: поняття, суб’єкти, об’єкти, зміст


Реферати:

 1. Походження і розвиток права.

 2. Співвідношення об’єктивного і суб’єктивного права.

 3. Правові пам’ятки українського народу.

 4. Основні сучасні концепції права.

 5. Формування державно-правової думки в Україні.

 6. Правові системи в сучасному світі.

 7. Юридичні факти як обов’язковий елемент правовідносин.


Питання для самостійного опрацювання:

 1. Місце і роль права в системі соціальних норм.

 2. Загальна характеристика основних галузей права.

 3. Реалізація норм права.

 4. Правова норма: поняття, структура.

 5. Виникнення і поняття права.

 6. Поняття і види нормативного регулювання в суспільстві.

 7. Співвідношення норми права і моралі.

 8. Поняття й ознаки правової норми.

 9. Структура правових норм.

 10. Види правових норм.

 11. Поняття джерел права.

 12. Правотворчість: поняття, види.

 13. Стадії правотворчого процесу.

 14. Поняття і види систематизації нормативних актів.

 15. Система права і система законодавства. Поняття системи права і її галузеве ділення.

 16. Правова система України.

 17. Поняття і види тлумачення норм права. Суб’єкти і значення тлумачення норм права.

 18. Поняття реалізації норм права, її форми і види.

 19. Правозастосування як особливий вид реалізації норм права.

 20. Акти застосування норм права.

 21. Поняття, ознаки, склад правовідносин.

 22. Суб’єкти правовідносин.

 23. Юридичний зміст правовідносин.

 24. Об’єкти правовідносин.

 25. Юридичні факти.

 26. Дія нормативних актів.

Терміни:

 1. Соціальні норми

 2. Мораль

 3. Право

 4. Функції права

 5. Принципи права

 6. Джерела права

 7. Правовий прецедент

 8. Нормативно-правовий акт

 9. Система права

 10. Галузь права

 11. Інститут права

 12. Норма права

 13. Гіпотеза

 14. Диспозиція

 15. Санкція

 16. Закон

 17. Конституція

 18. Підзаконний нормативно-правовий акт

 19. Кодекс

 20. Правовідносини

 21. Суб’єкт правовідносин

 22. Правоздатність

 23. Дієздатність (часткова, неповна, повна, обмежена, недієздатність)

 24. Деліктоздатність

 25. Правосуб’єктність

 26. Об’єкт правовідносин

 27. Зміст правовідносин

 28. Суб’єктивне право

 29. Юридичний обов’язок

 30. Юридичний факт

Задачі:


1. В Афганістані після захоплення влади ісламським рухом „Талібан” було введено чимало норм шаріату. Жінкам було заборонено працювати, ходити до школи та виходити на вулицю без паранджі. Всіх державних службовців зобов’язали відпустити бороди, а ті, хто приходив на роботу поголеним, підлягали звільненню. До якого виду соціальних норм відноситься даний приклад?


2. У листі до брата Миколи А.П. Чехов характеризує виховану людину:

„Виховані люди, на мою думку, повинні відповідати наступним умовам:

 1. Вони поважають людську особистість, а тому завжди поблажливі, м’які, ввічливі, поступливі...

 2. Вони співчутливі не лише до жебраків та котів. Вони хворіють душею і від того, чого не побачиш простим оком...

 3. Вони поважають чужу власність, а тому сплачують борги.

 4. Вони щирі і бояться неправди як вогню. Не брешуть навіть в дрібницях...

 5. Вони не пригнічують себе з тією метою, щоб викликати в іншому співчуття... Вони не кажуть: ”Мене не розуміють!”

 6. Вони не метушливі...

 7. Якщо вони мають в собі талант, то поважають його...

 8. Вони виховують в собі естетику. Вони не можуть заснути в одязі... дихати поганим повітрям, крокувати по забрудненій підлозі...”

Які з перелічених А.П. Чеховим умов в найбільшій мірі, на вашу думку, складають зміст совісті?


3. Громадянка звернулася до суду з заявою про виселення із квартири свого співмешканця. На підтвердження вимог послалася на:

1) Житловий Кодекс України;

2) на наукову статтю журналу, де вчені вирішують по суті аналогічну ситуацію;

3) на відповідну Постанову Пленуму Верховного Суду України, де теж подається вирішення подібної позивної заяви.

Які з наведених посилань суд повинен узяти до уваги? Що включає в себе поняття «джерело права» і які джерела права ви знаєте?


4. Відповідно до частини першої ст. 136 Кримінального кодексу України:

„1. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, при можливості надати таку допомогу або неповідомлення про такий стан особи належним установам чи особам, якщо це спричинило тяжкі тілесні ушкодження, - караються штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.”

Що у цій статті є диспозицією, гіпотезою, санкцією?


5. Відповідно до частини першої ст. 361 Кримінального кодексу України

„1. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації, - карається штрафом від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, зпозбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого та з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи.”

Що у цій статті є диспозицією, гіпотезою, санкцією?


6. У наведених нижче ситуаціях визначте, який правовий акт діятиме:

а) Законом України „Про міліцію” передбачене підпорядкування місцевих органів внутрішніх справ вищестоящим і призначення начальників місцевих управлінь внутрішніх справ міністром України. Верховна Рада Автономної Республіки Крим прийняла нормативний акт, згідно з яким утворила окреме міністерство внутрішніх справ Криму і призначила міністра.

6) Згідно з Законом України „Про освіту” кошти, що виділяються школам з бюджету, не підлягають зменшенню в разі наявності додаткових джерел коштів (оренда, спонсорська допомога). Районна рада, посилаючись на фінансові труднощі, прийняла рішення зменшити виділення коштів школам, що здають приміщення в оренду, на 10%.

в) Законом України „Про загальний військовий обов’язок і військову службу” передбачено для солдатів і сержантів, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях, строк служби 12 місяців. Президент України на пропозицію міністра оборони видав Указ про зменшення строку служби до 10 місяців. Одночасно обласна рада, посилаючись на повінь, прийняла рішення не проводити призов на військову службу навесні поточного року.


7. Визначте, які з наведених актів є актами нормативного, а які - індивідуального характеру: Закон України „Про освіту”, рішення Одеської обласної ради про відведення землі під будівництво нафтового терміналу, Указ Президента про присвоєння військового звання генерал-майора, постанова Кабінету Міністрів „Про утворення Академії транспорту України”, наказ Міністерства освіти про порядок видачі документів про середню освіту, Конституція України, Закон України „Про внесення змін до розділу ІІ Конституції України”.


8. Громадянин Овчаренко скоїв злочин 20 серпня 2001р. за який, діючим на той час кримінальним законом, було передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 1 до 5 років. З першого вересня 2001р. почав діяти закон, за яким за той самий злочин передбачалося покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-ох років або арешт до 6 місяців, або штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Однак на момент винесення вироку почав діяти закон, який передбачав за вищевказаний злочин покарання у вигляді штрафу до 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 5 місяців, або обмеження волі на строк до 4-ох років. За яким законом має бути засуджено Овчаренка?


^ 9. У таких державах, як Великобританія, Ізраїль немає Конституції (Основного Закону). Як би ви це пояснили?


10. Для зручності користування нормативні акти складені за роком видання (хронологічно), за сферами правового регулювання, за галузями права.

До якого виду систематизації належить дане впорядкування нормативно-правових актів?

Які ви знаєте види систематизації законодавства?


11. Проаналізуйте наведені ситуації і визначте: а) чи виникають в них правові відносини; б) які фізичні і юридичні особи беруть у них участь; в) хто з учасників правовідносин виявляє правоздатність і дієздатність:

1) учень на прохання батьків придбав в магазині хліб;

2) токар подав заяву про звільнення з заводу „Азот” і влаштувався на роботу в приватну фірму;

3) батько подарував своєму тринадцятирічному сину фотоапарат;

4) п’ятнадцятирічний хлопець відмовився прибрати в своїй кімнаті, незважаючи на вимоги батьків;

5) чотирнадцятирічна дівчина надіслала власні вірші до редакції журналу, вони були надруковані;

6) отримавши травму під час гри у дворі, дванадцятирічний хлопець звернувся за медичною допомогою до лікарні.


12. Мережу приватних магазинів акціонерного товариства було створено для реалізації електропобутових товарів. Однак за кілька місяців переважну частину мережі було перетворено на автосалони. Місцевий орган виконавчої влади, що реєстрував АТ, звернувся до суду з проханням призупинити його діяльність. Суд вирішив задовольнити цю вимогу.

Як це пов’язано з правосуб’єктністю юридичної особи?


13. З технічних причин деякий час не друкувалися „Відомості Верховної Ради України”, „Офіційний вісник України”, газета „Голос України”. Тому новий і дуже важливий закон було опубліковано в газеті „Київські відомості”. Дехто має сумніви: виконувати вимоги цього закону чи ні ? А як ви вважаєте?


14. Чому рішення Конституційного Суду України вважаються нормативними?


Схожі:

Тема № основи теорії права. Правовідносини план практичного заняття iconТема № основи конституційного ладу україни план практичного заняття
Правове становище іноземців, осіб без громадянства та осіб із множинним громадянством
Тема № основи теорії права. Правовідносини план практичного заняття iconТема. Соціально-забезпечувальні правовідносини
Правовідносини по соціальному забезпеченню – це не просто сукупність суспільних відносин, які врегульовуються нормами права, це система,...
Тема № основи теорії права. Правовідносини план практичного заняття iconТема Загальна характеристика теорії права та держави План
Андрусяк Т. Г. Теорія держави І права. — Львів: Фонд „Право для України”, 1997. – 197 с
Тема № основи теорії права. Правовідносини план практичного заняття iconТема Загальна характеристика теорії права та держави План
Андрусяк Т. Г. Теорія держави І права. — Львів: Фонд „Право для України”, 1997. – 197 с
Тема № основи теорії права. Правовідносини план практичного заняття iconХарактеристика теорії права та держави План Поняття, завдання І система науки. Правознавство. Юриспруденція. Система І функції юридичної науки. Об’єкт І
Об’єкт І предмет науки. Об’єкт І предмет теорії права та держави. Визначення теорії права та держави. Значення І місце теорії права...
Тема № основи теорії права. Правовідносини план практичного заняття iconТема №1 «Поняття, предмет, метод і система трудового права. Трудові правовідносини»

Тема № основи теорії права. Правовідносини план практичного заняття iconТема: поняття, система та джерела земельного права україни. Земельні правовідносини (6 год)

Тема № основи теорії права. Правовідносини план практичного заняття iconТема поняття, предмет, метод І система трудового права. Трудові правовідносини Основні питання
Відносини, що тісно пов’язані з трудовими відносинами найму як складова частина предмету трудового права
Тема № основи теорії права. Правовідносини план практичного заняття iconНазва модуля: Правознавство Код модуля: віп 8 01 5 Тип модуля
Конституція України Основний Закон держави. Основи адміністративного права України. Основи кримінального права. Судові та правоохоронні...
Тема № основи теорії права. Правовідносини план практичного заняття iconФормат опису модуля
Основи математичної логіки. Основи теорії нечітких множин. Відношення та їх властивості. Види відношень. Основи комбінаторики та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи