Тема № основи конституційного ладу україни план практичного заняття icon

Тема № основи конституційного ладу україни план практичного заняття
Скачати 171.08 Kb.
НазваТема № основи конституційного ладу україни план практичного заняття
Дата09.11.2012
Розмір171.08 Kb.
ТипЗакон

ТЕМА № 4. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ


План практичного заняття

 1. Конституційне право, його особливості та місце в системі законодавства.

 2. Загальні засади конституційного ладу України.

 3. Народовладдя в Україні та форми його здійснення.

 4. Загальна характеристика основних органів державної влади.

 5. Поняття та структура правового статусу особи.

 6. Громадянство України як один з інститутів конституційного права.

 7. Конституційні права, свободи та обов’язки громадян України.

 8. Гарантії прав і свобод людини і громадянина.

 9. Правове становище іноземців, осіб без громадянства та осіб із множинним громадянством.


Реферати:

 1. Історичні передумови розвитку конституційного процесу в Україні.

 2. Державна символіка України.

 3. Система органів державної влади в Україні

 4. Виборна система та виборчий процес в Україні.

 5. Порядок обрання та повноваження Президента України.

 6. Порядок формування та повноваження Верховної Ради України.

 7. Порядок формування та повноваження Кабінету Міністрів України.

 8. Конституційний статус державної мови і мов національних меншин в Україні.

 9. Права людини і громадянина: етапи розвитку та становлення.

 10. Права і свободи людини і громадянина в Україні.


Питання для самостійного опрацювання:

 1. Місце та значення Конституційного права в системі права України.

 2. Особливість предмета Конституційного права порівняно іншими галузями права.

 3. Специфіка конституційно-правових норм.

 4. Особливість методу Конституційного права.

 5. Зміст поняття «загальні засади конституційного ладу».

 6. Значення демократії для формування правової держави.

 7. Напрямки побудови правової держави.

 8. Значення державних символів для держави.

 9. Значення найвищої юридичної сили Конституції України.

 10. Співвідношення народовладдя та державної влади.

 11. Співвідношення виборів та референдуму.

 12. Значення принципів виборчого права.

 13. Значення правового статусу особи для правової держави.

 14. Значення існування інституту громадянства.

 15. Ставлення держави Україна до апатридів та поліпатридів.


Терміни:

 1. Конституційне право

 2. Предмет Конституційного права

 3. Конституційно-правові відносини

 4. Конституція

 5. Верховенство права

 6. Верховенство і пряма дія Конституції

 7. Загальна демократія

 8. Плюралізм

 9. Поділ влади

 10. Гуманізм

 11. Суверенітет

 12. Незалежність держави

 13. Правова держава

 14. Територія

 15. Державні символи

 16. Державна влада

 17. Народовладдя

 18. Безпосередня демократія

 19. Представницька демократія

 20. Референдум

 21. Вибори

 22. Принципи виборчого права

 23. Правовий статус особи

 24. Свобода людини

 25. Права людини

 26. Громадянські права

 27. Політичні права

 28. Економічні права

 29. Соціальні права

 30. Екологічні права

 31. Культурні права

 32. Сімейні права

 33. Обов’язки громадян

 34. Гарантії прав і свобод людини та громадянина

 35. Іноземець

 36. Апатрид

 37. Поліпатрид


Рівняння:

Замість знаку запитання (?) поставте необхідний знак (=; <; >) (необхідно замість букв підставити відповідну цифру).


1. А : Б + В – Г ? Ґ, де

А – мінімальний вік громадян України (у роках), з якого вони можуть створювати політичні партії чи вступати до діючих політичних партій. (Закон України “Про політичні партії в Україні”, ст.6).

Б – мінімальний вік осіб (у роках), які мають право створювати громадські організації. (Закон України “Про об’єднання громадян”, ст. 11)

В – мінімальний вік осіб (у роках), які мають право створювати молодіжні та дитячі організації.(Закон України “Про об’єднання громадян”, ст. 11)

Г – мінімальний вік осіб (у роках), які можуть бути членами громадських організацій (крім дитячих та молодіжних). (Закон України “Про об’єднання громадян”, ст. 12)

Ґ – одна й та ж особа не може бути обрана Президентом більш ніж Ґ строків підряд.(Конституція України, ст. 103).


^ 2. А – (Б – В) : 4 + 2 ? Г – (Ґ – Д), де

А – рік прийняття Конвенції прав дитини;

Б - розмір грошової застави у мінімальних розмірах заробітної плати, яку партія (блок) у безготівковому порядку вносять на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії, що є однією з умов реєстрації кандидатів у депутати від даної партії (блоку). (Закон України “Про вибори народних депутатів України”, ст. 46).

В – рік прийняття Конституції незалежної України.

Г – рік прийняття Верховною Радою УРСР Акта проголошення незалежності України;

Ґ - рік прийняття Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет України;

Д – рік прийняття Генеральною Асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини.


^ 3. А – (Б х В + Г х Ґ) ? Д х Ж – ( З + Й) – К, де

А – конституційний склад Верховної Ради України - А народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. (Конституція України, ст.76).

Б –вік (у роках), по досягненні якого громадяни України мають право голосу на виборах і референдумах. (Конституція України, ст.70).

В – строк повноважень народних депутатів (у роках). (Конституція України, ст.76).

Г, Ґ - Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг Г років, має право голосу, проживає в Україні протягом Ґ останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою. (Конституція України, ст.103).

Д - вік (у роках), по досягненні якого громадяни України можуть бути обраними депутатами місцевих рад. (Закон України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, ст. 9).

Ж – мінімальна кількість (у %) голосів виборців, від тих, які взяли участь у голосуванні у загальнодержавному виборчому окрузі, яку повинні подолати політичні партії та блоки для того, щоб одержати депутатські місця у парламенті. (Закон України “Про вибори народних депутатів України”, ст. 77).

З - вік (у роках), по досягненні якого громадянина України може бути обрано народним депутатом України. (Конституція України, ст. 76).

Й - вік (у роках), по досягненні якого громадянин України може бути обраним сільським, селищним, міським головою. (Закон України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, ст. 9).

К – громадянин України може бути обраним народним депутатом за умови, що він проживає в Україні протягом останніх К років перед днем виборів. (Конституція України, ст. 76).


4. (А х Б) : ((В + Г) х Ґ) ? Д – Ж +2, де

А, Б - Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як А мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по Б тисяч підписів у кожній області. (Конституція України, ст. 72).

В – набуття громадянства України та вихід з громадянства України дітьми віком з В років може відбуватися лише за їх згодою. (Закон України “Про громадянство”, ст. 16).

Г – громадянин України може одночасно перебувати в Г (кількість) партії. (Закон України “Про політичні партії в Україні”, ст. 6)

Ґ – однією з умов прийняття до громадянства України є безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх Ґ років. (Закон України “Про громадянство”, ст. 9).

Д – членом політичної партії може бути лише громадянин України, який досяг Д років. (Закон України “Про політичні партії в Україні”, ст. 6).

Ж – вік (роки), з якого громадяни України отримують паспорт громадянина.


5. (А + Б + В ) : Г + Ґ ? Д : Ж + З х (Й х К : Л), де

А – до призовних дільниць приписуються допризовники, яким у рік приписки виповнюється А років. (Закон України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу”, ст. 14).

Б, В – на строкову військову службу в мирний час призиваються придатні для цього за станом здоров’я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося Б років, та старші особи, які не досягли В-річного віку і не мають права на звільнення від призову. (Закон України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу”, ст. 15).

Г – строки військової служби в календарному обчисленні для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та в інших військових формуваннях встановлюються до Г місяців. (Закон України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу”, ст. 23).

Ґ – кількість категорій громадян України чоловічої статі щодо військового обов’язку. (Закон України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу”, ст. 1).

Д – граничний вік перебування військовозобов’язаних у запасі для сержантів та старшин становить Д років. (Закон України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу”, ст. 28).

Ж – строки військової служби в календарному обчисленні для осіб, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки спеціаліста або магістра встановлюються до Ж місяців. (Закон України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу”, ст. 23).

З – кількість видів підстав, відповідно до яких, може надаватися призовникам за рішенням призовної комісії відстрочка від призиву на строкову військову службу. (Закон України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу”, ст. 17).

Й – на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу приймаються громадяни до Й років. (Закон України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу”, ст. 20).

К – строк альтернативної служби у К разів перевищує строк військової служби, встановлений для солдатів і сержантів, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях. (Закон України “Про альтернативну (невійськову) службу”, ст. 6).

Л – граничний вік перебування на військовій службі для військовослужбовців вищого офіцерського складу становить Л років. (Закон України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу”, ст. 23).

Задачі:

1. В одному з міст Луганщини громадянин прийшов на прийом до міського голови і пояснив секретарю питання, з яким він звертається, українською мовою. Вона попросила його висловити свої проблеми російською, тому що української мови не розуміє. Громадянин відмовився. Тоді секретар сказала, що на прийом він не потрапить, бо відмовляється пояснити суть свого питання. Дайте правовий коментар.


2. Один з діячів української діаспори в Канаді, громадянин цієї держави Кость Цибульський, дуже вболіває за Україну і тому має намір узяти участь у наступних виборах до Верховної Ради України. Як ви вважаєте, є в нього шанси стати народним депутатом?


3. Молодого, дуже талановитого економіста після закінчення Дніпропетровського національного університету було запрошено на стажування до США. Через три роки цей громадянин України повернувся додому й одразу вирішив висунути свою кандидатуру на виборах до Верховної Ради України. Чи зможемо ми побачити його прізвище в бюлетені для голосування?


4. Микола К. був членом збірної команди республіки по волейболу. В лютому йому виповнилося 18 років, і він повинен був вперше в житті взяти участь у виборах. Але за два тижні до виборів він дізнався, що в день виборів їхня команда буде перебувати на борту судна, яке доставлятиме їх до місця змагань. „Шкода, що не доведеться взяти участь у перших в житті виборах”, - подумав Микола. Однак на зборах під час тренувань тренер команди нагадав всім гравцям про необхідність зайти на свої виборчі дільниці і отримати відкріпні посвідчення.

Що мав на увазі тренер команди? Які форми участі в голосуванні передбачені для виборців, що змінили на момент виборів місце перебування? Для чого це робиться?


5. Ст. 24 Конституції України закріплює неприпустимість привілеїв чи обмежень за мовними ознаками. А Закон України „Про громадянство в Україні”, зокрема ст. 9, однією з умов, необхідних для вступу до громадянства України іноземних громадян та осіб без громадянства, визначає „володіння українською мовою в обсязі, достатньому для спілкування”. Оксана вважає, що вказана норма закону суперечить Конституції України. А яка ваша думка?


6. За народною ініціативою із дотриманням вимог ст. 72 Конституції України стосовно збору трьох млн. підписів громадян України, які мають право голосу не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тис. підписів у кожній області, проголошено Всеукраїнський референдум. До бюлетеня для голосування внесено два питання:

1) чи погоджуєтеся ви з тим, щоб надати російській мові статус другої державної мови в Україні?

2) чи погоджуєтеся ви з тим, щоб на фінансування освіти витрачалося не менше 10 % Державного бюджету України? Прокоментуйте внесені до бюлетеня питання.


7. До рідного села після відбування покарання за скоєння тяжкого кримінального злочину повернувся громадянин Малишенко. Територіальна громада проголосила місцевий референдум щодо заборони Малишенку проживати в цьому селі, й більшість виборців підтримала це питання. Малишенко заявив, що емоції треба виражати в художній самодіяльності, а в реальному житті - керуватися здоровим глуздом. Що має на увазі ця людина?


8. Напередодні виборів Президента України командир військової частини видав наказ, який, зокрема, містив таку фразу: „Командирам рот узяти під особистий контроль явку підлеглих до виборчої дільниці та забезпечити не менше 70 % голосів на користь кандидата від Спілки офіцерів України”. Заступник командира радить не видавати такого наказу, а командир не погоджується, нагадуючи, що проведення передвиборчої агітації може здійснюватися в будь-яких формах і будь якими засобами. Хто з них помиляється?


9. „Партія молодих патріотів” має намір висунути кандидатом на чергових президентських виборах 2009 року доцента Київського університету 14.12.1974 р народження, який має дуже цікаву програму й на думку його прихильників відповідає усім вимогам, щоб стати найкращим президентом в історії людства. До того ж, як і вимагає Конституція України, кандидат має право голосу, постійно проживає в Україні усе своє життя й володіє державною мовою. А яка ваша точка зору?


10. Напередодні виборів депутатів сільської ради, сільський голова скликав загальні збори мешканців і, „щоб не розводити бюрократизм” запропонував обрати всіх депутатів прямо на сході підняттям рук. Учитель місцевої школи зауважив, що цього робити не можна, на що сільський голова відповів: „Згідно із Законом України „Про органи самоорганізації населення” від 11.07.2001 р. усі питання місцевого значення вирішуються територіальною громадою і чи не найпершим принципом самоврядування проголошено гласність”. Щоб ви сказали, якби були присутні на цих зборах?


11. Верховна Рада України розглядає питання, пов’язане з унесенням змін до Конституції. Дана пропозиція одержала 284 голоси народних депутатів. Студент Анатолій зрозумів, що будуть внесені зміни до Основного Закону, адже Верховна Рада приймає закони, постанови та інші акти простою більшістю від її конституційного складу (не менше як 226 голосів народних депутатів). Чи правильно він міркує?


12. Дніпропетровська обласна державна адміністрація подала на розгляд Верховної Ради України проект закону. Чи зобов’язана Верховна Рада його розглянути?


13. Президент України виконує свої обов’язки вже майже десять років. Усі ваші знайомі однозначно стверджують, що він більше не має права бути обраним президентом ще на один термін. Ви згодні з цим?


14. Професора - улюбленця усіх студентів одного і київських ВНЗ призначено на посаду міністра. Студенти чули, що начебто Конституція України забороняє керівникам центральних та місцевих органів виконавчої влади сумісництво, і жалкують, що він більше не викладатиме у вузі. Що б ви сказали цим студентам з огляду на законодавство?


15. Прем’єр-міністр України підписав Постанову Кабміну. Чи можна однозначно стверджувати, що Президент України не зобов’язаний її виконувати, бо він голова держави, а не Прем’єр-міністр?


16. У селі Малинівка відбувся референдум. Директор місцевого сільгосппідприємства Грекін відмовляється, щоб його підприємство виконувало рішення, прийняте цим референдумом мотивуючи тим, що в ньому брали участь громадяни - мешканці села, а Грекін є мешканцем обласного центру і, відповідно, його рішення є обов’язковими саме лише для громадян - мешканці села. Прокоментуйте позицію директора.


17. Директор акціонерного товариства „Обрій” звернувся до народного депутата, обраного за його виборчим округом, зі скаргою, що органи місцевого самоврядування перевищили свої повноваження щодо введення місцевих податків із підприємств. Яким чином може діяти народний депутат, щоб захистити права виборців?


18. Багатодітна мати Тетяна М. голосувала за народного депутата, який обіцяв добитися прийняття закону про введення пільг для багатодітних сімей. Що має робити депутат, аби виконати обіцянку?


19. Український крейсер знаходився в італійському порту. В одній з кают моряки, вільні від вахти, вживали спиртне і між двома чоловіками - Фоменком і Носачем виникла сварка, в ході якої Носач отримав тяжкі тілесні ушкодження. Фоменко ознайомився з законодавством України і Італії і вирішив, що краще бути притягнутим до кримінальної відповідальності в Італії, бо за скоєне ним правопорушення відповідальність в цій країні менш серйозна. Дайте правову оцінку цій ситуації.


20. До вас за порадою звернулася подруга Наталія, яка вийшла заміж за громадянина Польщі і планує виїхати для постійного проживання до цієї країни. Наталія не може визначитися - виходити їй з громадянства України чи ні. Якою буде ваша порада та які аргументи ви застосуєте?


21. Двоє молодих чоловіків - громадяни України Олег і Дмитро поїхали на роботу до Москви. Олег улаштувався водієм вантажівки в комерційну фірму, а Дмитро уклав контракт на проходження військової служби. Через три роки обидва повернулися в Україну й виявилося, що вони тепер мають різний статус щодо українського громадянства. Поясніть ситуацію.


22. У подружжя Роберта й Корнелії, які постійно проживають у Дніпропетровську, але є апатридами, народився син. Громадянином якої держави він є?


23. Родина Гольдбергів (батько, мати, донька 14 років і син 16 років) виїхали з України до Ізраїлю, вийшовши з українського громадянства. Через деякий час діти випадково дізналися, що вони вже не є громадянами України, хоча бажання такого не висловлювали. Чи порушено їх права?


24. Громадянин України, 18-річний А. Голобородько має бажання виїхати за кордон. У видачі закордонного паспорта йому тимчасово відмовлено. Голобородько, який не обізнаний з державною таємницею, не сплачує аліменти, не знаходиться під слідством, подав позов до суду про порушення щодо нього ст. 33 Конституції України, яка гарантує кожному право вільно залишати територію України. Ви суддя. Які обставини врахуєте при розгляді цієї справи?


25. Працівниця поштового відділення під час сортування листів побачила конверт на адресу своєї сусідки, яка ніколи не одержувала листів. Це здивувало працівницю і, „промучившись” хвилин 20, вона вхопила конверт, акуратно його розкрила і прочитала листа. Потім заклеїла конверт і віддала листоноші. Дайте правову оцінку діям працівниці поштового відділення.


26. Громадянка України Левченко вийшла заміж за громадянина Німеччини. Чи може вона вільно виїхати до цієї держави? Доповніть ситуацію обставинами, за яких українська громадянка, на вашу думку, однозначно не має права вільного виїзду за кордон.


27. Дайте правову оцінку цій газетній замітці: „Восьмого листопада відбулася зустріч заступника голови райдержадміністрації Л.А. Штеменко із священнослужителя­ми парафій Української православної церкви. Лідія Анатоліївна ознайомила присутніх із соціально-економічною ситуацією в районі. На зустрічі піднімалися питання духовності суспільства, необхідності приділяти більше уваги молоді, боротьбі з наркоманією та пияцтвом. Священнослужителі запропонували ввести в школах уроки Закону Божого, відкрити недільні школи”.


28. Громадянин України Іваненко з 01.01.2003 р перебуває в Російській Федерації і свідомо не став на консульський облік. Чи не станеться з часом ситуації, що Іваненка обмежать у праві на в’їзд в Україну?


29. Дівчина - громадянка США вийшла заміж за громадянина України і звернулася до Президента нашої держави з клопотанням надати їй громадянство України, тому що бажає бути громадянкою своєї рідної країни і рідної держави свого чоловіка. Яке рішення має прийняти Президент України?


30. У ході передвиборчих перегонів міська газета надрукувала відомості з медичної картки одного з кандидатів у депутати, мотивуючи тим, що виборці мають право знати про стан здоров’я людини, за яку їх закликають віддати голоси. Що б зробили ви на місці цього кандидата?


31. Ви суддя і розглядаєте кримінальну справу: німу людину звинувачують у скоєнні злочину. Звичайно, що вона не може дати ніяких пояснень, щоб довести свою невинуватість і на цій підставі прокурор вимагає покарання.


32. Приватний підприємець звернувся до міськвиконкому, щоб ознайомитися з рішенням, яке регламентує правила торгівлі на території міста. Йому відмовили, сказавши, що ознайомлення з цим документом було проведено на спеціальній нараді усіх підприємців, а у місцевій газеті рішення виконкому не друкувалося, бо правила торгівлі являють собою документ об’ємом 58 сторінок і для його публікації потрібно було б повністю зайняти 10 номерів газети. Через деякий час при перевірці на підприємця було накладено штраф за порушення правил торгівлі, яких він не знав, на підставі ст. 68 Конституції України, яка говорить, що незнання законів не звільняє від відповідальності. Дайте правовий коментар.


33. Іван Петрович у службових справах поїхав до обласного центру. Через деякий час, прямуючи проспектом, він відчув, що різко погіршується його самопочуття. Чоловік придбав в аптеці ліки, прийняв їх, але полегшення не відбулося. Іван Петрович звернувся до поліклініки, але направлення до лікаря йому не дали, пояснивши, що треба звертатись до своєї поліклініки, де він перебуває на обліку за місцем проживання. Прокоментуйте ситуацію.


34. У міській газеті надруковано рекламне оголошення: „Державна середня школа імені Т. Шевченка запрошує на навчання до 10 класу гуманітарного профілю. Крім основних предметів, вивчаються додаткові за вибором: риторика - оплата 25 грн./міс., логіка - 25 грн./міс., менеджмент - 50 грн./міс.” Висловіть думку наскільки відповідає закону введення оплати навчання в державному навчальному закладі.


35. Директор школи дізнався, що одна вчителька щонеділі ходить до церкви, здійснює всі релігійні обряди і навіть під час служби співає в церковному хорі. Що має сказати директор цій вчительці?


36. Лікар-стоматолог випадково видалив пацієнту замість безнадійно хворого абсолютно здоровий зуб. Пацієнт обурився і подав на лікаря позов до суду, бо навіть у Біблії проголошено формулу помсти: „око за око, зуб за зуб...”. У своїй заяві він вимагав, щоб у лікаря теж видалили такий же самий зуб. Дайте правовий коментар інциденту.


37. Школярка Марина допомагає мамі, яка працює листоношею. Вона принесла 9-класниці Валентині вітальну листівку з Днем народження від її міського знайомого. Наступного дня всі однокласники жваво обговорювали новини про Валентину і “її хлопця”. Прокоментуйте ситуацію.


38. 10 листопада міліція без рішення суду затримала громадянина Д., звинувативши його у скоєнні вбивства. Протягом якого часу йому повинні вручити вмотивоване рішення суду про його затримання? Що повинна вчинити міліція, якщо такого рішення не буде? Які права має затриманий?


39. Керівництво навчального закладу підписало договір з однією з фармацевтичних фірм про те, що у страви студентської їдальні буде додано спеціальний препарат для покращення обміну речовин. Коли студенти дізналися, що вони уже десять днів вживають новий препарат разом з їжею, то звернулися до суду за захистом своїх прав. Які права, на думку студентів, було порушено?


40. Керівник однієї фірми примушує працівників вступити до релігійної громади, членом якої він є. Прокоментуйте ситуацію з точки зору конституційних прав і свобод.


41. Дирекція однієї школи запровадила уроки релігії, які проводив священник місцевої церкви і зобов’язала усіх учнів відвідувати їх. Чи відповідає це Конституції України? Поясніть.


42. Який територіальний статус може мати громадська організація?


43. Учень 11-го класу Анатолій К. має бажання вступити до Партії зелених України. Як і за яких умов він може це здійснити?


44. У школі вирішено створити організацію “Прихильників морозива”. Ви не любите морозива і не маєте бажання вступати до цієї організації. Які ви маєте права?


45. Командиру військової частини запропонували створити в ній осередок однієї з політичних партій. Що він має відповісти?

Схожі:

Тема № основи конституційного ладу україни план практичного заняття iconТема №4 «Основи конституційного ладу»

Тема № основи конституційного ладу україни план практичного заняття iconОсоблива частина розділ І злочини проти основ національної безпеки україни стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади
Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення...
Тема № основи конституційного ладу україни план практичного заняття iconТема № основи теорії права. Правовідносини план практичного заняття
Система права І система законодавства. Поняття системи права І її галузеве ділення
Тема № основи конституційного ладу україни план практичного заняття iconКонституційний інститут основ економічного ладу україни: проблеми функціонування
Ключові слова: економічний лад, основи економічного ладу, свобода економічної діяльності, економічна безпека
Тема № основи конституційного ладу україни план практичного заняття iconТиповий перелік тем курсових робіт з курсу «конституційне право україни»
Політична, економічна та ідеологічна багатоманітність як засада конституційного ладу
Тема № основи конституційного ладу україни план практичного заняття iconПлан практичного заняття 3 Тема Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках. Питання Що таке ефективна відсоткова ставка?
Тема Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках
Тема № основи конституційного ладу україни план практичного заняття iconРозрахунок вартості основних фондів. Література: 1-7 Тема Розрахунок амортизаційних відрахувань
До практичного заняття необхідно підготуватися згідно теми заняття. Підготовка включає вивчення теоретичних питань з особливою увагою...
Тема № основи конституційного ладу україни план практичного заняття iconМетодичні рекомендації з навчальної дисципліни „ основи конституційного права для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Основи конституційного права» /Укл.: доктор історияних наук, професор В. М. Заруба....
Тема № основи конституційного ладу україни план практичного заняття iconМетодичні рекомендації з навчальної дисципліни „ основи конституційного права для студентів заочної форми навчання
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Основи конституційного права» /Укл.: доктор історияних наук, професо В. М. Заруба....
Тема № основи конституційного ладу україни план практичного заняття iconТема практичного заняття №1
Співвідношення понять «соціальний захист» І «соціальне забезпечення» та їх законодавче закріплення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи