Шановні колеги! icon

Шановні колеги!
Скачати 50.44 Kb.
НазваШановні колеги!
Дата01.08.2012
Розмір50.44 Kb.
ТипДокументи

Шановні колеги!У Харківському державному університеті харчування та торгівлі щорічно видаються 2  збірники наукових праць (по 2 випуски кожен), які входять до переліку наукових фахових видань, затверджених ВАК України.

– За напрямом технічних наук – "Прогресивна техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі", плануються розділи:

1. Нові технології продуктів харчування.

2. Обладнання харчових виробництв та удосконалення процесів і апаратів харчових виробництв.

3. Підвищення якості харчових продуктів.

4. Хімічні, фізичні, математичні методи дослідження якості продуктів харчування.

5. Товарознавство та експертиза непродовольчих товарів.

6. Інформаційні технології в науці та навчальному процесі.


– За напрямом економічних наук – "Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг", плануються розділи:

1. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

2. Економіка підприємств харчування та торгівлі.

3. Економічна теорія та зовнішньоекономічна діяльність.

4. Менеджмент і маркетинг.

5. Наукові основи гуманітарної підготовки студентів.


Редакційними колегіями проводиться ретельний відбір статей до друку відповідно до вимог пункту 7 постанови президії ВАК України від 10.02.99 р. № 1-02/3 "Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію" і постанови президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1 “Про підвищення вимог фахових видань, внесених до переліків ВАК України”.

Терміни подання комплекту документів до статей у збірники:

1 випуск – до 1 квітня;

2 випуск – до 1 жовтня.

Статті здаються в редакційно-видавничий відділ (кімната 113). Після встановленого терміну статті приймаються до публікації у наступному випуску.


^ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ

1. Два екземпляри статті (українською мовою).

Другий екземпляр рукопису після закінчення тексту повинен бути підписаний всіма авторами.

2. Дискета з файлом у форматі WORD або диск *.doc; *.rtf (або архів *.arj; *.rar; *.zip).

3. Авторські довідки на кожного автора: прізвище; ім'я; по батькові; науковий ступінь; вчене звання; посада; місце роботи й адреса; назва країни; номер телефону; E-mail; адреса для листування.

4. Витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією щодо публікації статті у збірнику наукових праць.

5. Дві рецензії. Підписи рецензентів повинні бути засвідчені печаткою установи. (Стаття за участі доктора наук не рецензується).

6. Копія платіжного доручення про перерахування коштів за друкування статті. Вартість публікації статті у збірнику наукових праць ХДУХТ – 20 грн/стор.

^ Реквізити: ХДУХТ Код 01566330 р/р 31258273210016 Банк ГУДКУ в Х/о МФО 851011 (з поміткою: за публікацію статті).

E-mail ХДУХТ: hduht@kharkov.com.

E-mail РВВ: postrvv@i.ua.

Адреса: Редакційно-видавничий відділ (РВВ) ХДУХТ, кімн.113, вул. Клочківська, 333, м. Харків, 61051.

Телефон: (057)3494519.

^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ АВТОРСЬКИХ РУКОПИСІВ


1. Обсяг статті від 4 до 8 повних сторінок (включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури). Формат А5 (148х210 мм). Текст набрано в текстовому редакторі Word for Windows, шрифтом Times New Rowan, розміром 10, міжрядковий інтервал – одинарний.

2. Поля повинні бути такими: верхнє, нижнє, праве, ліве – 20 мм.

Нумерація сторінок проставляється в правому верхньому куті.

3. Редактор формул Microsoft Equation.

Формули повинні відокремлюватися одним рядком від іншого тексту, центруватися, мати нумерацію. Номери формул повинні бути вирівняні до правої границі стовпчика. Номери вказуються в круглих дужках.


Стиль формул для Microsoft Eguation

Full___________________ 10pt

Subscript/Superscript_____ 9 pt

Sub-Subscript/Supersript___ 7 pt

Symbol_________________ 13 pt

Sub-Symbol_____________ 9 pt

4. Ілюстрації, діаграми, схеми та таблиці оформляються відповідно до ГОСТ 2.105-95. Кожна ілюстрація, діаграма, схема повинні бути підписані, таблиця мати назву.

Ілюстрації та таблиці нумеруються арабськими цифрами наскрізною нумерацією. Якщо в статті один рисунок чи одна таблиця, то вони не нумеруються. Таблиці та ілюстрації містяться під текстом, у якому вперше дано посилання на них, чи на наступній сторінці.

4.1. Назву рисунка та пояснювальні дані розміщують під ілюстрацією та відцентровують. Наприклад:


^ Рисунок 1 – Деталі приладу (шрифт 9, жирний).


Кожен рисунок відокремлюється інтервалом в один рядок зверху та знизу від основного тексту.

Рисунки треба виконувати розмірами не менше 40х40 мм у форматі bmp, gif, pсx, dwg, cdr, mcd, jpg (за ходом матеріалів).

4.2. Допускається розміщати таблицю уздовж довгої сторони аркуша документа. Якщо таблиця виходить за формат сторінки, її поділяють на частини, при цьому в кожній частині повторюють її головку.

Назву таблиці вказують один раз над першою частиною таблиці та відцентровують, над іншими частинами з правого боку пишуть «^ Продовження табл.» із зазначенням номера. Наприклад: Таблиця 1  –  Дані експериментальних… (Назва - 10 жирний, слово таблиця – 10 курсив світлий).

Кожна таблиця відокремлюється інтервалом в один рядок зверху та знизу від основного тексту.

5. Порядок оформлення.

Рукопис починається з індексу УДК (у верхньому лівому куті сторінки).

Текст повинен відповідати структурній схемі: ініціали та прізвища авторів, науковий ступінь, організація, місто, назва статті, анотація, власне стаття, список літератури (останній указується, якщо в тексті є посилання на першоджерела).

Ініціали та прізвища авторів друкувати рядковими жирними літерами. Через кому зазначають науковий ступінь – рядковими світлими. Авторів статті повинно бути не більше трьох. Скорочену назву організації, місто друкувати в круглих дужках через кому – курсивом.

Назву друкувати великими жирними літерами, відступивши від авторів один рядок, без переносів, центрувати.

Анотацію друкувати курсивом (9 шрифт), відступивши один рядок від назви, трьома мовами (українською, російською, англійською), відокремивши одну від одної одним рядком.

Текст статті друкувати, відступивши від анотації один рядок.

Література вказується відповідно до (ГОСТ 7.1-2003, IDT) ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
^

Зразок оформлення рукописуУДК 621.9.:681.3


О.М. Іванов, д-р техн. наук (ХНУ, Харків)

А.А. Петров, канд. техн. наук (ХДУХТ, Харків)


^ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РІВНЯ НАДІЙНОСТІ

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ (10 жирний, великі літери)


Розглянуто питання оцінки рівня якості устаткування…. (9 курсив)

Рассмотрен вопрос оценки уровня качества оборудования….

The problem of estimating quality of the equipment is considered....


^ Постановка проблеми у загальному вигляді. Україна має великий машинобудівний потенціал із широкими виробничими можливостями…

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Мета та завдання статті.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Висновки.

Список літератури (9 курсив)

1. Лисяков, А. Г. Допоміжне устаткування для переміщення вантажів [Текст] / А. Г. Лисяков // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2004. – № 2 (8). – С. 12–15.

2. Статистична інформація щодо основних показників соціально-економічного, демографічного розвитку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: .


Автор несе відповідальність за зміст статті та факт її публікації.


Редакційна колегія ХДУХТ

Схожі:

Шановні колеги! iconВельмишановний пане Ректоре!
Шановні колеги із Сучавського університету імені Штефана Великого! Шановні колеги із Чернівецького національного університету
Шановні колеги! iconМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Науково-методичний центр моніторингу якості освіти Інформаційний лист Шановні колеги!
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції : „Науково-методичні засади управління якістю...
Шановні колеги! iconШановні учасники семінару, шановні колеги!
Чергове її підтвердження – успіх наших сусідів, країн Центральної І східної Європи, які демонструють динамічний розвиток завдяки...
Шановні колеги! iconШановні колеги!
move to 928-10876
Шановні колеги! iconШановні колеги!
move to 928-10876
Шановні колеги! iconШановні колеги ! ! ! Волинський інститут економіки та менеджменту

Шановні колеги! iconІнформаційний лист шановні колеги!
move to 0-17169216
Шановні колеги! iconШановні колеги ! ! ! Волинський інститут економіки та менеджменту

Шановні колеги! iconІнформаційний лист шановні колеги!
move to 0-18325645
Шановні колеги! iconУвага!!! Шановні колеги, пропонуємо Вам взяти участь в всеукраїнських фахових конференціях!!!
Шановні колеги, пропонуємо Вам взяти участь в всеукраїнських фахових конференціях!!!
Шановні колеги! iconІнформаційний лист шановні колеги!
Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи