26-28 квітня 2012 р icon

26-28 квітня 2012 р
Назва26-28 квітня 2012 р
Дата11.09.2012
Розмір55.7 Kb.
ТипДиплом

Міністерство освіти та науки, молоді і спорту України

Сумська обласна державна адміністрація

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна)

проводять 26-28 квітня 2012 р. в м. Суми V Міжнародну науково-практичну конференцію для студентів, аспірантів, викладачів, науковців "Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій". Робочі мови конференції – українська, російська, англійська. В 2011 р. серед учасників були представники США, Польщі, РФ, Казахстану, Узбекістану, Білорусі, України. За традицією ми розсилаємо матеріали конференції в наукові біліотеки України, РФ, США. Сбірку наукових праць учасників конференції ми видаємо до початку конфренції.

Партнери: Національний Університет Києво-Могилянська Академія (кафедра політології), Інститут економіки та прогнозування НАН (м.Київ), Інститут економіки промисловості НАН України (м.Донецьк), Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (м.Київ), СумДУ (м.Суми), Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників (м. Черкаси), Национальный исследовательский университет "БелГУ" (г. Белгород, РФ), Брянский государственный технический университет (г.Брянск, РФ), БФ ОРАГС (г. Брянск, РФ), Институт философии образования и права Сибирского отделения РАН (г. Новосибирск, РФ), Новосибирский государственный педагогический университет (г.Новосибирск, РФ), Томский государственный педагогический университет (г.Томск, РФ), Институт управления (г.Астана, Казахстан), Instytut Historii, Uniwersytet Jagiellonski Krakow (Polska), Instytut Stosunków Międzynarodowych, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska Przemyśl (Polska), University of Zielona Gora (Poland),Університет менеджменту освіти (м. Київ, Україна).


^ За традицією попередніх конференцій ми готові розглянути пропозиції стосовно надання можливості проведення презентацій, круглих столів, майстер-класів


Секція №1. Сучасний світовий розвиток: прогнозованість, кризовість, інноваційність

Сесії.

1.1. Глобалізація: проблеми, виклики, відповіді. Сталий розвиток. Інтеграційні процеси.

1.2. Кризи як фактор розвитку: інноваційні відповіді.

1.3. «Вікна можливостей» - потенціал модернізацій, трансформацій, транзитів.

1.4. Європейський Союз – пошук інтеграційних відповідей в глобалізованому світі.

1.5. Політична складова світового та регіонального розвитку: демократія, економіка, безпека.

1.6. Пострадянський вимір: традиційність чи демократія в «суспільство знань»?

1.7. Країни, що розвиваються: «консервація» моделей розвитку чи потреба інноваційного менеджменту?

Круглий стіл №1. Виклики сучасної глобалізації: спроможність людства знайти спільні відповіді.

Секція №2. Політика та економіка ХХІ ст.: інновації в національних, регіональних та міжнародних стратегіях розвитку

Сесії.

2.1. Національні ідеї в умовах інтеграційних процесів: втрата самобутності чи пошук сучасної консолідованості?

2.2. Інновації в суспільство знань: демократична, економічна, управлінська, культурна складові.

2.3. Перманентність економічних криз - пошук відповідей (інновації, економіка знань, креативний формат

людського капіталу).

2.4. Давос 2011-2012: потенціал інноваційних рішень та діапазон реальних впливів.

2.5. Рухливість центрів світового розвитку. Конкуренція через партнерство.

2.6. Політика та геополітика в світовому, регіональному, національному розвитку: демократія, економіка, безпека. Віртуальна складова політичних процесів.

2.7. Державне, муніципальне управління, публічне адміністрування: пошук інновацій та можливості транзитів.

2.8. Сучасне транскордонне співробітництво.

Круглий стіл №1. Протестні рухи ХХІ ст.. адекватність революційного потенціалу системності реформ.

Круглий стіл №2. Україна - ЄС: відповідність критеріям та потенціал інноваційних змін.


Секція №3. Соціум, менеджмент, культура, інновації

Сесії.

3.1. Сучасне суспільство: нові виміри розвитку.

3.2. Інноваційна складова суспільного менеджменту (економіка, політика, 3-й сектор)

3.3. Соціологічний вимір суспільних проблем.

3.4. Конкуренція еліт як фактор інноваційних стратегій розвитку.

3.5. Інноваційна складова суспільства: культура, крос-культура, мультикультура.

3.6. Сучасний формат людського капіталу: проблема успішності за постійних умов змін.
3.7. Сучасне інформаційне суспільство. Віртуальні мережі.

Круглий стіл№1. Традиційні та віртуальні медіа як фактор консолідації та протистоянь.

Круглий стіл №2. Національний розвиток та проблеми міграції.


Секція № 4 Інноваційна освіта

Сесії.
4.1. Інноваційність як фактор успішності глобальної, регіональної та національної освіти. Тенденції розвитку світового, європейського та національного освітнього простору.

4.2. Болонський процес 2010-2020 досягнення, проблеми, перспективи. Роль освіти в розбудові «креативної і інноваційної Європи знань».

4.3. Сучасні освітні стратегії: досвід практичної реалізації. «Освіта протягом життя», «Освіта через дію», «Рівний доступ до якісної освіти», «Інформаційні технології в освіті для всіх», «Трикутник знань»….

4.4. Сучасна освіта пошук моделей та сервісів. Формальна, неформальна, традиційна, післядипломна, дистанційна, е-освіта, коучинг освіта…

4.5. Дослідницький потенціал освіти – основа технологічних змін.

4.6. Міжнародні освітні та наукові проекти й програми (напрямки співпраці та реальний досвід).


Під час роботи конференції плануються за підтримки Сумського державного університету (sumdu.edu.ua) багатоканальні телеконференції

  1. «Інноваційна освіта як фактор розвитку людського капіталу за умов суспільства знань» (координатори – М.В.Жук, Україна, Н.В. Наливайко, РФ).

  2. Реальне та віртуальне суспільство (економічні, політичні, культурологічні аспекти).Вимоги до оформлення матеріалів. Тези повинні відповідати концепції конференції

Тези (до 4 сторінок) подаються в електронній версії до 08.04.2012 р. на e-mail: Zhuk_innov_2012@mail.ru (просимо звернути увагу постійних учасників конференції – ми змінили адресу).

^ Вимоги до оформлення тез: обсяг – 4 сторінки, формат А4, інтервал - одинарний, кегль 14, редактор Times New Roman. Поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє 20 мм. У лівому верхньому куті бажано вказати шифр УДК; у правому верхньому куті – відомості про автора (прізвище, ім'я, по батькові, повна назва установи та посади; звання, ступінь, якщо є, e-mail). Нижче в центрі бажано дати на всіх мовах конференції назву, анотацію до 500 знаків (близько 5-7 рядків) на російській або англійській, якщо текст українською. Потім основний текст, список використаної літератури. Література оформлюється відповідно до вимог ВАК (для іноземців у відповідності до звичних традицій).

^ До матеріалів додаються:

Відфотографована чи відсканована електронна копія квитанції про сплату оргвнеску.

Заявка.

  1. Місце роботи. Посада, телефон,

  2. Чи плануєте приїздити

  3. Якщо не їдете, то чи плануєте виступити в формі телеконференції, скинете відеоролік ролік з виступом?

  4. Чи потрібне житло. Медіа проектор

  5. Адреса на яку висилати матеріали (якщо не приїдете) .

  6. Чи приймали участь в наших попередніх конференціях?

  7. Чи плануєте власну презентацію чи майстер-клас?

Оргвнесок складає для студентів, аспірантів 140 грн., для викладачів, науковців 180 грн. для учасників з України. В разі заочної участі при необхідності пересилання матеріалів – доплата 30 грн. за організацію поштового відправлення.

Перерахування коштів: «Призначення платежу – ^ ПОСЛУГИ ПО КОПІЮВАННЮ матеріалів конференції «Інноваційний розвиток». Отримувач ПП Літвін С.С. Адреса 4007, м. Суми, вул.. Р.Корсакова, 5, каб. 105. Р/р 2600472099 в «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО 380805 ІПН 3010417973

ВИТРАТИ НА ПРОЇЗД, ПРОЖИВАННЯ, ХАРЧУВАННЯ ЗА РАХУНОК УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ.

Поштова адреса інституту: Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної

освіти, вул. Римського-Корсакова, 5, м. Суми, Україна, 40007.

Координатор конференції Жук Михайло Васильович. Для екстреного зв’язку можна використовувати e-mail: sumy_zhuk@mail.ru Тл./ф +30 (0542-33-50-04). моб. тел. (066) 96 157 86

Схожі:

26-28 квітня 2012 р iconПрес-реліз дніпропетровськ, 24 квітня 2012 року
У дніпропетровську 24-25 квітня 2012 року проходить щорічна обласна виставка «Освіта. Кар’єра. Суспільство-2012»
26-28 квітня 2012 р iconШановні викладачі та студенти! З 9 квітня 2012 року по 14 квітня 2012 року проводиться тиждень кафедри загальної, вікової та педагогічної психології

26-28 квітня 2012 р iconЛьвівський національний університет імені івана франка запрошує взяти участь у Міжнародній студентській науковій конференції «Актуальні питання лінгвістики, світової літератури та художнього перекладу»
«Актуальні питання лінгвістики, світової літератури та художнього перекладу», яка відбудеться на факультеті іноземних мов 27-28 квітня...
26-28 квітня 2012 р iconЗ 16 березня 2012 року на даному сайті можна ознайомитись з правилами проведення конференції та вимогами до оформлення тез доповідей. Доповіді І повідомлення приймаються від учасників до 20 квітня 2012 року
Політика в сфері боротьби зі злочинністю: актуальні проблеми сьогодення”, присвяченій 20-ій річниці створення Юридичного інституту...
26-28 квітня 2012 р iconІнформаційний лист міжвузівська студентська наукова конференція «Розвиток студентської науки» з нагоди 90-річчя навчального закладу 12 квітня 2012 року м. Ірпінь
Запрошуємо Вас взяти участь у міжвузівській студентській науковій конференції на тему: «Розвиток студентської науки», яка відбудеться...
26-28 квітня 2012 р iconПорядок та критерії оцінювання оприлюднених результатів наукових досліджень учасників 79-ої наукової студентської конференції «Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ століття»
Подані для розміщення на сайті тези доповідей та презентації оцінюються протягом роботи першого (секційного) етапу студентської конференції...
26-28 квітня 2012 р iconПедагогіки відбудеться 4 – 6 квітня 2012 року. Олімпіада проводитиметься на базі Республіканського вищого навчального закладу „Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта) кафедрою педагогіки та управління навчальними закладами. Програма турів олімпіади
Наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №1324 від 18 листопада 2011 року Всеукраїнська студентська олімпіада...
26-28 квітня 2012 р iconАграрної політики та продовольства україни миколаївський національний аграрний університет
Облік І аудит” зі спеціальності „Облік І аудит” серед аграрних внз (далі Олімпіада). Олімпіада відбудеться з 24 квітня по 26 квітня...
26-28 квітня 2012 р iconФаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика V міжнародна науково-практична конференція Київ, Україна 6-7 квітня 2012 р. Шановні колеги!
Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика”, яка відбудеться 6-7 квітня 2012 р у Національному авіаційному університеті...
26-28 квітня 2012 р icon” 2012 р розклад занять факультету cm І ввш 8 семестр 2011-2012 навчального року з 9 квітня по 13 травня 2012 року
Автом комплекси судноводіння чепок о. О.,Станкевич к. Я. к. 2 ауд. 419,418 лаб
26-28 квітня 2012 р iconVі всеукраїнський фестиваль науки 2012 18 20 квітня 2012 р. Програма Запрошення
Презентація навчального посібника з грифом монмс україни: Медведик Ю.Є. Історія української музики: духовно-пісенна (кантова) творчість...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи