Міністерство освіти І науки україни управління освіти І науки сумської облдержадміністрації сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти каталог icon

Міністерство освіти І науки україни управління освіти І науки сумської облдержадміністрації сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти каталог
НазваМіністерство освіти І науки україни управління освіти І науки сумської облдержадміністрації сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти каталог
Сторінка1/4
Дата11.09.2012
Розмір0.83 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


КАТАЛОГ ПУБЛІКАЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ


СУМСЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ


ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


ЗА 2007 РІК
СУМИ – 2008

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

(Протокол № 7 від 26.06.2008 р.)


^ Редактор та відповідальний за випуск: І.В. Удовиченко, кандидат педагогічних наук, проректор з навчально-методичної роботи Сумського ОІППО


Рецензент: Захарова І.О., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та інноваційних технологій Сумського ОІППО


Упорядник: Л.В. Корень, методист кабінету передового педагогічного досвіду Сумського ОІППО


^ Каталог публікацій працівників Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за 2007 рік / Упор. Л.В. Корень // За ред. І.В. Удовиченко. – Суми: РВВ СОІППО, 2008. – 54 c.


У каталозі подано перелік друкованих праць працівників Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за 2007 рік. Теми публікацій охоплюють актуальні питання розвитку, реформування сучасної педагогічної освіти, державного управління та педагогічного менеджменту; висвітлювають результати наукових досліджень.

Жирним шрифтом у переліку публікацій окремого працівника позначено статті, надруковані у фахових виданнях ВАК України.

Видання розраховано на завідуючих районними (міськими) методичними кабінетами, керівників навчальних закладів та методичних об’єднань, учителів, науково-педагогічних працівників, а також усіх зацікавлених осіб.

^ ЗМІСТ


Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

та українознавства


Стор.


Жук М. В…………………………………………………….…………. 7

Гапон А.В………………………………………………………………. 7

Гладка Л.М…………………………………………….……………….. 8

Дудко Н.В................................................................................................. 8

Крамаренко Л.Д………………………………………………………... 8

Крапивний І.В………………………………………………………….. 9

Ніколаєнко С.П………………………………………………………… 9

П’ятаченко Ю.В……………………………………………………..... 10

Чхайло О.М……………………………………………..……………... 10


^ Кафедра державного управління

та педагогічного менежменту


Медведєв І.А ……………………………………………………........ 10

Бєлковський В.В …………………………………………………….. 12

Дмух Н.М…………………………………………………………….. 12

Живодьор В.Ф……………………………………………................... 13

Івашина Л.П………………………………………………….............. 13

Луценко С.М……………………………………………....………..... 14

Михайлик І.М………………………………………………………... 14

Перлик В.В …………………………………………………............... 14

Пінчук Д.М………………………………………………..………...... 15

Пшенична Л.В……………………………………………..………..... 15

Семенов В.М………………………………………………................. 15

Сопіна Л.М.…………………………………………………............... 15


^ Кафедра психології


Коробка Л.М.………………………………………………………….. 16

Борцова М.В…………………………………………………………... 16

Венедиктова М.В……………………………………………………... 16

Зінченко О.С……………………………………………….………..... 16

Кулик Н.А…………………………………………………………...... 17

Марухина І.В…………………………………………………………. 17

Панченко С.М ………………………………………………............... 17

Сидоренко І.В.………………………………………………………... 18

Чемодурова Л.М……………………………………………………… 18

Шаванов С.В………………………………………………………….. 19

^ Кафедра педагогіки та інноваційних технологій


Захарова І.О…………………………………………………………... 19

Бубнов І.В…………………………………………………………….. 19

Каленик М.В………………………………………………………….. 20

Клюніна Н.В………………………………………………………….. 20

Кожем’якіна І.В. ……………………………………………………... 21

Матковська М.В…………………………………………………….... 21

Ніколаєнко М.С ………………………………………….................... 22

Рідченко Л.О.………………………………………………………..... 22


^ Кафедра методики початкової та

природничо-математичної освіти


Чайченко Н.Н.……………….………………………………………... 22

Говенько З.І…………………………………………………………... 24

Декунова З.В.…………………………………………………………. 24

Кода С.В………………………………………………………………. 25

Коростіль Л.А……………………………………………………….... 25

Лавська З.В………………………………………………………….... 26

Синько Л.С……………………………………………………………. 27

Удовиченко І.В……………………………………………………….. 27

Успенська В.М…………………………………………...………....... 28


^ Кафедра теорії та методики виховання


Гиря О.О……………………………………………………………… 29

Бубнова І.С………………………………………………………….... 29

Ковтун Є. Ф………………………………………………………….... 30

Сєрих Л .В…………………………………………………………..... 30

Тихенко Л.В……………………………………………………….…. 30

Цимерман І.Л……………………………………………………….... 31


^ Кафедра теорії та методики вищої професійної освіти


Артюшкіна Л .М…………………………………………………..…. 31

Єфремова Г.Л ………………………………………………………... 32

Клочко О.М. …………………………………………..……………... 33

Кривопишина О.А…………………………………..……………...... 33

Рудь О.М……………………………………………..……………..... 34

Семеног О.М….…………………………………………………….... 35

Сударєва Г.Ф ……………………………………………………….... 36


^ Методичний центр


Юрченко Л.І………………………………………………………….... 37

Горон А.В…………………………………………………………….... 37

Іщенко Т.Д…………………………………………………………….. 38

Крот Г.В…………………………………………………...…………... 38

Лабудько С.П………………………………………………………….. 39

Попов В.Д……………………………………………………………... 39

Сердюк О.П………………………………………………………….... 40

Телевна Г.П.…………….………………………………………..….... 40

Третьякова О.В.…………….…………………………………..…….. 40

Шевченко Т.О……………………………………………………….... 41

Шерстюк Л.М ……………………………………………………….... 41

Якубенко Г.І …… ……………………………………………………. 41


^ Центр незалежного зовнішнього

оцінювання та моніторингу якості освіти


Барсук Н.О……………………………………………………………. 42

Коровякова Т.О………………………………………………………. 42

Мікулінцева В.А…………………………………………................... 42

Нежинцева Л.П………………………………………………………. 42

Остапенко О.І…………………………………………….…………... 43

Поталова Н.І………………………………………………………….. 43

Щербакова Н.І………………………………………………………... 43


^ Центр інформаційних технологій


Герасименко Н.В…………………………………………………....... 43

Панасюра Г.С……………………………………………………….... 43


^ Кабінет передового педагогічного досвіду


Корень Л.В………………………………………………………….... 44


Редакційно-видавничий відділ


Каленик О.В……………………………………………………..….... 44


^ Лабораторія особистісно-орієнтованого навчання


Тарасова Т.Б………………………………………………………….. 44


Баранова А.В………………………………………………………..... 45

Демчук Ю.В………………………………………………………….. 45

Драновська С.В……………………….…………………………….... 46


^ Лабораторія сільської школи


Байдак Ю.В…………………………………………………………... 46

Стукалова Т.Г……………………………………………………..…. 46


Лабораторія інноваційних технологій

та сучасних технологічних засібів навчання


Лабудько С.П………………………………….……………………... 47

Заговора В.В……………………………………………….…………. 47


Кількість публікацій працівників інституту за 2007 рік…….…...... 48


Діаграма відсоткового співвідношення кількості

публікацій за структурними підрозділами інституту......................... 52


Діаграма порівняльного співвідношення кількості

публікацій працівників Сумського ОІППО за

1995-2007 рр........................................................................................... 53


Діаграма порівняльного співвідношення кількості

публікацій працівників Сумського ОІППО у збірниках

ВАК за 1994 - 2007 рр……………………………………………....… 53


^ Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

та українознавства


Жук М.В.


1. Жук М.В. Український розвиток: що заважає успішності та інновації // Менеджмент за умов трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення: Міжнар. наук. конф. – У 2-х ч. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – Ч. 1. – С. 15 - 19.

2. Жук М.В. Сучасне суспільство: що впливає на формування інноваційної моделі освіти // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – Суми: ВТД Університетська книга, 2007. – С. 8 - 10.

3. Жук М.В. Вызовы и потребности кросс-культурного взаимодействия как фактор новых стратегий жизненного успеха // Образование и культура России в изменяющемся мире: Матер. междисципл. семинара для молодых ученых и аспирантов. – Новосибирск: НГПУ, 2007. – С. 163 - 169.

4. Жук М.В., Медведєв І.А., Бєлковський В.В. Гуманоцентризм як складова сучасного мистецтва державного управління освітою // Педагогічна Сумщина. – Суми: Нота Бене, 2007. – № 1. – С. 6 - 9.

5. Жук М.В. Нові вимоги до освітніх стратегій за умов формування економіки знань // Психолого-педагогічні аспекти розвитку педагогічної майстерності викладачів в умовах євроінтеграції: Матер Всеукр. наук.-практ. конф. – Глухів: ГДПУ, 2007.

6. Жук М.В. Розбудова інноваційного суспільства з позицій нової філософії освіти в Україні // Психолого-педагогічні аспекти розвитку педагогічної майстерності викладачів в умовах євроінтеграції: Матер Всеукр. наук.-практ. конф. – Глухів: ГДПУ, 2007.

7. Жук М.В., Медведєв І.А. Модернізація освіти: потреба інноваційного менеджменту та нових стратегій життєвого успіху // Педагогічна трибуна. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – № 5 - 6. – С. 7 - 10.


Гапон А.В.


1. Гапон А.В. Загально-правові аспекти організації та забезпечення діяльності органів самоорганізації населення: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. держ. служб. та посад. осіб місцев. самоврядув. – Суми: Облдержадміністрація, 2007. – С. 49 - 51.

2. Гапон А.В., Крамаренко Л.Д. Гуманістична спрямованість освіти // Менеджмент за умов трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення: Матер. Міжнар. наук. конф. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – С. 140 - 142.

3. Гапон А.В. Актуальні проблеми правового забезпечення подальшого розгортання конституційного процесу і сучасного етапу державного будівництва в Україні: Міжнар. наук.-практ. конф. «Агрофорум - 2007». – Суми: СНАУ, 2007. – С. 336 - 338.


Гладка Л.М.


1. Гладка Л.М., Чхайло О.М. Проблеми фахової культури вчителя в умовах сучасної освіти // Менеджмент за умов трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення: Матер. Міжнар. наук. конф. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – Ч. 2. – С. 58 - 60.


Дудко Н.В.


1. Дудко Н.В. Вторинні тексти у мовленнєвій партії вчителя-філолога // Психолого-педагогічні аспекти розвитку педагогічної майстерності викладачів в умовах євроінтеграції: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – Глухів: ГДПУ, 2007.

2. Дудко Н.В. Про проблеми індивідуально-професійного розвитку педагога в процесі підвищення кваліфікації // Психолого-педагогічні аспекти розвитку педагогічної майстерності викладачів в умовах євроінтеграції: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – Глухів: ГДПУ, 2007.

3. Дудко Н.В. Проблемы поликультурного образования в Украине // Образование и культура России в изменяющемся мире: Матер. междисципл. семинар. для молод. учен. и аспирант. – Новосибирск: НГПУ, 2007. – С. 299 - 306.


Крамаренко Л.Д.


1. Крамаренко Л.Д. Про проблеми індивідуально-професійного розвитку педагога в процесі підвищення кваліфікації // Психолого-педагогічні аспекти розвитку педагогічної майстерності викладачів в умовах євроінтеграції: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. Глухів: ГДПУ, 2007.

2.^ Крамаренко Л.. Технології зростання педагогічної майстерності вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти // Технологии ХХI века: Сб. науч. ст. по матер. 14-й Междунар. научн.-метод. конф. – Сумы: СНАУ, 2007. – С. 139 - 141.

3. Крамаренко Л.Д. Удосконалення педагогічної майстерності вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти // Педагогічна Сумщина. – Суми: Нота Бене, 2007. – № 3. – С. 25 - 30.

4. Крамаренко Л.Д., Гапон А.В. Гуманістична спрямованість освіти // Менеджмент за умов трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення: Матер. Міжнар. наук. конф. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – Ч. 1. – С. 140 - 142.

5. Крамаренко Л.Д. Інновації системи післядипломної освіти як засіб зростання професійної компетентності педагогічних працівників // Психолого-педагогічні аспекти розвитку педагогічної майстерності викладачів в умовах євроінтеграції: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. Глухів: ГДПУ, 2007.

6. Формуваня громадянських цінностей учнівської молоді засобами суспільних дисциплін / Упор. Л.Д. Крамаренко, С.М. Луценко, С.П. Ніколаєнко, О.В. Третьякова. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. 103 с.


Крапивний І.В.


1. Крапивний І.В. Глобалізація: сутність, чинники та етапи розвитку // Механізм регулювання економіки, 2007. – № 3.

2. Крапивний І.В. Глобальні виклики для України в контексті транснаціоналізації економіки // Механізм регулювання економіки, 2007. – № 1. – С. 230 - 236.

3. Крапивний І.В. Нові вимоги до освітніх стратегій за умов формування економіки знань // Психолого-педагогічні аспекти розвитку педагогічної майстерності викладачів в умовах євроінтеграції: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. Глухів: ГДПУ, 2007.

4. Крапивний І.В. Розбудова інноваційного суспільства з позицій нової філософії освіти в Україні // Психолого-педагогічні аспекти розвитку педагогічної майстерності викладачів в умовах євроінтеграції: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. Глухів: ГДПУ, 2007.


Ніколаєнко С.П.


1. Ніколаєнко С.П. Внесок бібліотек Сумщини у розвиток історичного краєзнавства в регіоні (1943-1991) // Зб. наук. пр. Харківсьгого нац. пед. ун-ту ім. Г.С. Сковороди. Серія «Історія та географія». – Х.: Майдан, 2007. – Вип. 25 - 26. – С. 235 - 237.

2. Ніколаєнко С.П. Краєзнавство в освіті як фактор формування громадянської свідомості українців // Менеджмент за умов трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення: Матер. Міжнар. наук. конф. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – Ч. 2. – С. 63 - 65.

3. Формування громадянських цінностей учнівської молоді засобами суспільних дисциплін / Упор. С.П. Ніколаєнко, С.М. Луценко, О.В. Третьякова, Л.Д. Крамаренко. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. 103 с.

4. Ніколаєнко С.П. Розвиток архівної справи на Сумщині у 40-х – середині 50-х років 20-го століття // Сумська старовина, 2007. – № 21 - 22. – С. 68 - 70.

5. Збірник нормативно-правових актів щодо запровадження курсів морально-духовного спрямування у навчально-виховний процес / Укл. С.П. Ніколаєнко, С.М. Луценко, О.В. Третьякова. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – 57 с.


П’ятаченко Ю.В.


1. П’ятаченко Ю.В. Особистість і цивілізація: пошук креативу (поезія Василя Стуса крізь призму екзистенціалізму) // Менеджмент за умов трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення: Матер. Міжнар. наук. конф. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – Ч. 1. – С. 152 - 157.

2. П’ятаченко Ю.В. Сторінки прозової спадщини Павла Грабовського // Слобідський топос мисливства в творчості Миколи Хвильового та Остапа Вишні: Міжнар. конф. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – С. 152 - 157.


Чхайло О.М.


1. Чхайло О.М. Про проблеми індивідуально-професійного розвитку педагога в процесі підвищення кваліфікації в Україні // Психолого-педагогічні аспекти розвитку педагогічної майстерності викладачів в умовах євроінтеграції: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. Глухів: ГДПУ, 2007.

2. Чхайло О.М., Луценко С.М. Професійна специфіка менеджменту в освіті // Педагогічна Сумщина. – Суми: Нота Бене, 2007. – № 3. – С. 31 - 35.

3. Чхайло О.М., Гладка Л.М. Проблеми фахової культури вчителя в умовах сучасної освіти // Менеджмент за умов трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення: Матер. Міжнар. наук. конф. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – Ч. 2. – С. 58 - 60.


Кафедра державного управління

та педагогічного менеджменту


Медведєв І.А.


1. Медведєв І.А., Дмух Н.М. Реалізація державної освітньої політики: державно-управлінський аспект // Сучасні проблеми інтеграції економіки України у світове господарство: Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчен. та студент. – Х.: ХНЕУ, 2007. – С. 14 - 16.

2. Медведєв І.А., Чайченко Н.Н. Комплекс неперервної професійної освіти як об’єкт державного управління // Економика розвитку. – Х.: ХНЕУ, 2007. – № 2. – С. 19 - 22.

3. Медведев И.А., Живодер В.Ф. Образование и производство: взаимосвязь и взаимозависимость // Бизнес Информ. – Х.: ХНЕУ МОН Украины, 2006. – № 12. – С. 17 - 21.

4. Медведєв І.А. Економічні відносини в системі державного управління вищою освітою // Педагогічна Сумщина. – Суми: Нота Бене, 2007. – № 2. – С. 28 - 29.

5. Медведєв І.А., Живодьор В.Ф. Місія обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти як корпоративних структур // Педагогічна Сумщина. – Суми: Нота Бене, 2007. – № 3. – С. 20 - 24.

6. Медведєв І.А., Бєлковський В.В., Жук М.В. Гуманоцентризм як складова сучасного мистецтва управління освітою // Педагогічна Сумщина. – Суми: Нота Бене, 2007. – № 1. – С. 6 - 9.

7. Медведєв І.А., Жук В.М. Модернізація освіти: потреба інноваційного менеджменту та нових стратегій життєвого успіху // Педагогічна трибуна. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – № 5 - 6. – С. 7 - 10.

8. Медведєв І.А. Живодьор В.Ф. Обласні інститути післядипломної педагогічної освіти як корпоративні структури // Психолого-педагогічні аспекти розвитку педагогічної майстерності викладачів в умовах євроінтегріції: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – Глухів: ГДПУ, 2007.

9. Медведєв І.А. Підвищувати педагогічну майстерність викладачів // Педагогічна Сумщина. – Суми: Нота Бене, 2007. – № 4. – С. 64.

10. Медведєв І.А., Чайченко Н.Н. Економічні відносини в системі державного управління освітнім середовищем // Теорія та практика державного управління: Зб. наук. пр. - Х.: ХарРІ НАДУ Магістр, 2007. – Вип. 2 (17). – С. 214 - 219.

11. Медведєв І.А., Пшенична Л.В. Економічні відносини в системі державного управління вищою освітою // Економика розвитку. – Х.: ХНЕУ, 2007. – № 4. – С. 68 - 70.

12. Медведєв І.А., Живодьор В.Ф. Місія обласних інститутів післядипломної освіти як корпоративних структур // Менеджмент за умов трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення: Матер. Міжнар. наук. конф. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – Ч. 1.– С. 126 - 132.

13. Медведєв І.А., Івашина Л.П. Інноваційний менеджмент в освіті: підходи до організації роботи навчальних закладів // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – Суми: ВТД Університетська книга, 2007. – С. 77 - 82.

14. Медведев І.А., Живодер В.Ф. «Переяславская Рада» и «Украинские национальные революции»: многовекторность направленности // Переяславська Рада та гармонізація українсько-російських відносин на сучасному етапі: Зб. наук. пр. за матер. Міжнар. наук.-практ. конф. / За ред. О.Г. Ромкновського, В.М. Гапічева. – Х.: НТУ ХПІ, 2007. – С. 388 - 392.

15. Медведєв І.А., Дмух Н.М. Використання наукового підхіду до забезпечення професійно-творчої самореалізації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування // Професійно-творча самореалізація державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування як провідний чинник підвищення ефективності місцевого управління: Матер. наук.-практ. конф. – Суми: Сумський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, 2007. – С. 35 - 37.

16. Медведєв І.А., Сєрих Л.В. Культурологія: Навч.-метод. посібн. для слухач. усіх форм навчан. – Суми: Джерело, 2006. – 103 с.


Бєлковський В.В.


1. Бєлковський В.В., Медведєв І.А., Жук М.В. Гуманоцентризм як складова сучасного мистецтва управління освітою // Педагогічна Сумщина. – Суми: Нота Бене, 2007. – № 1. – С. 6 - 9.


Дмух Н.М.


1. Дмух Н.М. Лідерсько-творча парадигма як провідний чинник оптимізації державної кадрової політики // Професійно-творча самореалізація державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування як провідний чинник підвищення ефективності місцевого управління: Матер. наук.-практ. конф. – Суми: Сумський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, 2007. – С. 10 - 12.

2. Дмух Н.М. Сучасний стан післядипломної педагогічної освіти: державно-управлінський аспект // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – Суми: ВТД Університетська книга, 2007. – С. 72 - 77.

3. Дмух Н.М. Системні основи і стратегія розвитку післядипломної педагогічної освіти України: державно-управлінський аспект // Технологии ХХІ века: Сб. научн. ст. по матер. 14-й Междунар. научн.-метод. конф. – Сумы: СНАУ, 2007. – С. 152 - 156.

4. Дмух Н.М., Шаванов С.В., Каленик О.В. Психологічні особливості розвитку креативності у майбутніх менеджерів // Педагогічні науки. Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: Зб. наук. пр. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – Ч. 1. – С. 137 - 142.

5. Дмух Н.М. Інститут післядипломної педагогічної освіти як інструмент реалізації державної освітньої політики // Менеджмент за умов трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – С. 23 - 26.

6^ . Дмух Н.М., Медведєв І.. Реалізації державної освітньої політики: культурно-управлінський аспект // Сучасні проблеми інтеграції економіки України у світове господарство: Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчен. та студент. – Х.: ХНЕУ, 2007 – С. 14 - 16.

7. Дмух Н.М. Сучасний стан післядипломної педагогічної освіти: державно-управлінський аспект // Психолого-педагогічні аспекти розвитку педагогічної майстерності викладачів в умовах євроінтеграції. – Глухів: ГДПУ, 2007.


Живодьор В.Ф.


1. Живодьор В.Ф., Медведєв І.А. Місія обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти як корпоративних структур // Менеджмент за умов трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення: Матер. Міжнар. наук. конф. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – Ч. 1. – С. 126 - 132.

2. Живодьор В.Ф., Медведєв І.А. Місія обласних інститутів післядипломної освіти як корпоративних структур // Педагогічна Сумщина. – Суми: Нота Бене, 2007. – № 3. – С. 20 - 24.

3. Живодьор В.Ф., Панченко С.М. Діагностика та корекція навчального процесу засобами тестування // Педагогічна Сумщина. – Суми: Нота Бене, 2007. – № 2. – С. 30 - 34.

4. Стажування магістрантів: Метод. реком. / Укл. В.Ф. Живодьор, О.М. Рудь, Н.Н. Чайченко. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – 36 с.

5. Живодер В.Ф., Медведев И.А. Образование и производство: взаимосвязь и взаимозависимость // Бизнес Информ. – Х.: ХНЕУ МОН Украины, 2006. – № 12. – С. 17 - 21.

6. Живодьор В.Ф., Медведєв І.А. Обласні інститути післядипломної педагогічної освіти як корпоративні структури // Психолого-педагогічні аспекти розвитку педагогічної майстерності викладачів в умовах євроінтегріції: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – Глухів: ГДПУ, 2007.

7. Живодьор В.Ф. Де ключі від скарбів // Педагогічна трибуна. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – № 9. – С. 2 - 3.

8. Живодер В.Ф., Медведев И.А. «Переяславская Рада» и «Украинские национальные революции»: многовекторность направленности // Переяславська Рада та гармонізація українсько-російських відносин на сучасному етапі: Зб. наук. пр. за матер. Міжнар. наук.-практ. конф. / За ред. О.Г. Ромкновського, В.М. Гапічева. – Х.: НТУ ХПІ, 2007. – С. 388 - 392.


Івашина Л.П.


1. Івашина Л.П. Державне управління системою післядипломної педагогічної освіти: теоретико-методологічні засади // Менеджмент за умов трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення. – Ч. 1. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – С. 114 - 116.

2. Івашина Л.П. Система післядипломної педагогічної освіти як об’єкт державного управління // Технологии ХХІ века: Сб. научн. ст. по матер. 14-й Междунар. научн.-метод. конф. – Сумы: СНАУ, 2007. – С. 157 - 159.

3. Івашина Л.П. Теоретико-методологічні засади державного управління в системі післядипломної педагогічної освіти // Психолого-педагогічні аспекти розвитку педагогічної майстерності викладачів в умовах євроінтеграції: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – Глухів: ГДПУ, 2007.

4. Івашина Л.П., Медведєв І.А. Інноваційний менеджмент в освіті: підходи до організації роботи навчальних закладів // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – Суми: ВТД Університетська книга, 2007. – С. 77 - 82.

5. Івашина Л.П. Удосконалення механізмів державного управління системою післядипломної педагогічної освіти // Менеджмент: сучасні технології, досвід та проблеми: Матер. вуз. наук.-практ. конф. для магістр. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – С. 165 - 170.


Луценко С.М.


1. Луценко С.М., Чхайло О.М. Професійна специфіка менеджменту в освіті // Педагогічна Сумщина. – Суми: Нота Бене, 2007. – № 3. – С. 31 - 35.

2. Lutcenko Svetlana. Peculiarities of modern pedagogical technologies application both in higher and secondary school of Ukraine and other countries // Технологии ХХІ века: Сб. научн. ст. по матер. 14-й Междунар. научн.-метод. конф. – Сумы: СНАУ, 2007. – С. 159 - 161.

3. Збірник нормативно-правових актів щодо запровадження курсів морально-духовного спрямування у навчально-виховний процес / Укл. С.М. Луценко, С.П. Ніколаєнко, О.В. Тертьякова. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – 57 с.

4. Формування громадянських цінностей учнівської молоді засобами суспільних дисциплін / Упор. С.М. Луценко, О.В. Третьякова, С.П. Ніколаєнко, Л.Д. Крамаренко. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. 103 с.

5. Луценко С.М. Потенціал інвестиційної діяльності в Україні: нормативно-правовий аспект // Менеджмент за умов трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – Ч. 1 – С. 116 - 119.


Михайлик І.М.


1. Михайлик І.М. Інформаційна збірка з питань діяльності лабораторії сільської школи. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – 22 с.

2. Михайлик І.М. Освітні округи та проблеми сільської школи // Педагогічна Сумщина. – Суми: Нота Бене, 2007. – № 3. – С. 12 - 15.


Перлик В.В.


1. Перлик В.В. Розробка організаційно-правового механізму державного управління на рівні адміністративного району як інструмент реалізації державної політики // Професійно-творча самореалізація державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування як провідний чинник підвищення ефективності місцевого управління: Матер. наук.-практ. конф. – Суми: Сумський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, 2007. – С. 46 - 49.

2. Перлик В.В. Державне управління в системі післядипломної педагогічної освіти професійною компетентністю керівника загальноосвітнього навчального закладу // Педагогічна Сумщина. – Суми: Нота Бене, 2007. – № 3. – С. 16 - 19.

3. Перлик В.В., Протазова О.В. Нормативно-правові засади створення моделі державно-громадського управління системою безперервної освіти // Педагогічна Сумщина. – Суми: Нота Бене, 2007. – № 4. – С. 34 - 35.


Пінчук Д.М.


1. Пінчук Д.М. Особливості євроінтеграційних процесів у вищій школі // Психолого-педагогічні аспекти розвитку педагогічної майстерності викладачів в умовах євроінтеграції // Матер. Всеукр. наук.- практ. конф. – Глухів: ГДПУ, 2007.


Пшенична Л.В.


1. Пшенична Л.В., Медведєв І.А. Економічні відносини в системі державного управління вищою освітою // Економика розвитку. – Х.: ХНЕУ, 2007. – № 4. – С. 68 - 70.


Семенов В.М.


1. Семенов В.М. Адміністративно-територіальний поділ України періоду Козацької доби (друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.) // Актуальні проблеми державного управління.–Х.: ХарРІ НАДУ Магістр, 2007. – № 1. – С. 219 - 228.

2. Семенов В.М. Історичний регіон як категорія науки державне управління // Державне будівництво [Електронний ресурс]: наукове фахове видання Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, 2007. Ч. 2. – № 1.


Сопіна Л.М.


1. Сопіна Л.М. Юні сили журналістики // Педагогічна трибуна. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – № 11 - 12. – С. 9.

2. Сопіна Л.М. У «Веселці» весело і цікаво // Педагогічна трибуна. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – № 10. – С. 8.

3. Сопіна Л.М. «Совенятко» підростає і мудрішає // Педагогічна трибуна. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – № 5 - 6. – С. 23.

4. Сопіна Л.М. На роду написано // Педагогічна трибуна. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – № 3. – С. 12.

5. Сопіна Л.М., Цимерман І.Л., Ковтун Е.Ф. Веселкове літо: Метод. рекоменд. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – 62 с.

Кафедра психології


Коробка Л.М.


1. Коробка Л.М. Саморозвиток особистості фахівця як мета та умова креативної та партнерської освіти // Менеджмент за умов трасформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення: Матер. Міжнар. наук. конф. – У 2-х ч. – Суми: РВВ СОІППО, 2007 – Ч. 2. – С. 34 - 36.

2. Коробка Л.М. Теоретичні аспекти підготовки вчителя до роботи з обдарованими дітьми в системі підвищення кваліфікації // Підготовка вчителя до роботи з обдарованими дітьми в системі післядипломної освіти: Матер. Всеукр. наук.- практ. конф. – Рівне, 2007.

3. Коробка Л.М. Деякі аспекти проявів обдарованості у дитячому віці // Обдарована дитина, 2007. – № 7. – С. 56 - 59.

4. Коробка Л.М. Психологічна підтримка самопізнання та саморозвитку особистості на основі ідей педагогіки ненасилля // Профілактика будь-яких форм насильства щодо дітей та підлітків: Матер. обл. наук.- практ. конф. – Суми: Нота Бене, 2007. – С. 5 - 7.


Борцова М.В.


1. Борцова М.В. Культура мислення учителя як складова професійної діяльності // Менеджмент за умов трансформаційних іновацій: виклики, реформи, досягнення. Матер. Міжнар. наук. конф. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – С. 14 - 17.

2. Борцова М.В. Психологічні основи педагогічного спілкування // Актуальні проблеми сучасної науки: Зб. наук. пр. магістр. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – С. 29 - 32.


Венедиктова М.В.


1. Венедиктова М.В. Самоефективність як важливий компонент досягнення успіху менеджером // Менеджмент за умов трансформаційних іновацій: виклики, реформи, досягнення: Матер. Міжнар. наук. конф. – Суми: РВВ СОІППО, 2007.

2. Венедиктова М.В. Вивчення впливу елементів самоефективності на діяльність майбутніх менеджерів // Актуальні проблеми сучасної науки: Зб. наук. пр. магістр. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – С. 43 - 45.


Зінченко О.С.


1. Зінченко О.С. Педагогічне сприяння самоосвіті студентів // Професійна освіта: методологія, практика, інновації: Матер. регіон. наук.-практ. конф. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – С. 58 - 61.

2. Зінченко О.С. Проблеми самоосвіти студентів в контексті Болонського процесу // Актуальні проблеми сучасної науки: Зб. наук. пр. магістр. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – С. 88 - 92.

3. Зінченко О.С., Шаванов С.В. Психологічні проблеми розвитку професійної компетенції педагогів // Психолого-педагогічні аспекти розвитку педагогічної майстерності викладачів в умовах євроінтеграції: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – Глухів: ГДПУ, 2007.


Кулик Н.А.


1. Кулик Н.А. Актуальні проблеми домашнього насильства над дітьми, його особливості та деяки шляхи запобігання // Профілактика будь-яких форм насильства щодо дітей та підлітків: Матер. обл. наук.-практ. конф.Суми: Нота Бене, 2007. С. 8 - 11.


Марухина І.В.


1. Марухина І.В. Ведіть рахунок лише радісним дням // Педагогічна трибуна. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – № 10 (13). – С. 11.

2. Марухина І.В. Один вдома // Педагогічна трибуна. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – № 5 – 6. – С. 25.

3. Марухина І.В. Як учитель, так і я // Педагогічна трибуна. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – № 1 (4). – С. 11.

4. Марухина І.В. Насильство як актуальна соціально-психологічна проблема // Профілактика будь-яких форм насильства щодо дітей та підлітків: Матер. обл. наук.-практ. конф.Суми, 2007. С. 3 - 4.

5. Марухина І.В. Вивчення пізнавальних здібностей молодших школярів // Особистісно-зорієнтоване індивідуальне навчання учнів початкових класів: Метод. посібн. 2-е вид., доповн. / За ред. Т.Б. Тарасової. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – С. 35 - 53.


^ Панченко С.М.


1. Панченко С.М. Моніторинг у процесі аналізу освітньої діяльності // Методологія та технології практичної психології в системі вищої школи: Тези доповід. учасник. Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова МОН України, Поліграф- Центр, 2007. – С. 128 - 131.

2. Панченко С.М., Сахно П.І. Психологічне забезпечення здоров’я студентської молоді як напрям практичної психології // Методологія та технології практичної психології в системі вищої школи: Тези доповід. учасник. Міжнарод. наук.-практ. конф. – Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова МОН України, Поліграф - Центр, 2007. – С.131 - 133.


3. Збірник програм вибіркових навчальних дисциплін (спецкурсів) для слухачів факультету підвищення кваліфікації Сумського ОІППО / За заг. ред. С.М. Панченко. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – 86 с.

4. Панченко С.М. Моніторинг у процесі аналізу освітньої діяльності // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Серія № 12. – Психологічні науки: Зб. наук. пр. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. – Ч. І. – № 17 (41). – С. 81 - 86.

5. Панченко С.М., Сахно П.І. Психологічне забезпечення здоров’я студентської молоді як напрям практичної психології // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Серія № 12. – Психологічні науки: Зб. наук. пр. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. – Ч. 2. – № 17 (41) – С. 40 - 46.

6. Панченко С.М., Сидоренко І.В. INTERNET як нове психологічне середовище особистості у сучасному інформаційному просторі // Педагогічні науки. Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: Зб. наук. пр. Суми: СумДПУ, 2007. Ч. І. – С. 107 - 115.

7. Панченко С.М., Живодьор В.Ф. Діагностика та корекція навчального процесу засобами тестування // Педагогічна Сумщина. – Суми: Нота Бене, 2007. – № 2. – С. 30 - 34.

8. Панченко С.М., Тищенко Т.О. Тестування як метод оцінювання навчальних досягнень учнів // Менеджмент за умов трансформаційних іновацій: виклики, реформи, досягнення: Матер. Міжнар. наук. конф. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – С. 131 - 135.

9. Панченко С.М., Сидоренко І.В. Вивчення особистості учня засобами комплексного психолого-педагогічного моніторингу // Психолог, 2007. – № 47 (287). – С. 4 - 9.


Сидоренко І.В.


1. Сидоренко І.В., Панченко С.М. INTERNET як нове психологічне середовище особистості у сучасному інформаційному просторі // Педагогічні науки. Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: Зб. наук. пр. Суми: СумДПУ, 2007. – Ч. І. – С. 107 - 115.

2. Сидоренко І.В. Обдарованість як предмет психолого-педагогічного аналізу // Педагогічна Сумщина. – Суми: Нота Бене, 2007. – № 4. – С. 56 - 58.

3. Сидоренко І.В., Панченко С.М. Вивчення особистості учня засобами комплексного психолого-педагогічного моніторингу // Психолог, 2007. – № 47 (287). – С. 4 - 9.


Чемодурова Л.М.


1. Чемодурова Л.М. Специфіка навчання та розвитку ліворуких дітей // Проблеми загальної та педагогічної освіти: Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименко. – К.: Гнозіс, 2007. – Т. 9. – Ч. ІІ. – С. 357 - 364.

Шаванов С.В.


1. Шаванов С.В., Дмух Н.М., Каленик О.В. Психологічні особливості розвитку креативності у майбутніх менеджерів // Педагогічні науки. Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: Зб. наук. пр. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – Ч. 1. – С. 137 - 142.

2. Шаванов С.В. Проблеми діагностики особливостей комунікативної саморегуляції // Педагогічна Сумщина: – Суми: Нота Бене, 2007. – С. 24 - 27.

3. Шаванов С.В., Зінченко О.С. Психологічні проблеми розвитку професійної компетенції педагогів // Психолого-педагогічні аспекти розвитку педагогічної майстерності викладачів в умовах євроінтеграції: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. – Глухів: ГДПУ, 2007.

4. Шаванов С.В. Тютюнова залежність: сутність, діагностика, психологічна допомога // Педагогічна Сумщина: – Суми: Нота Бене, 2007. – № 4. – С. 53 - 55.

  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни управління освіти І науки сумської облдержадміністрації сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти каталог iconУправління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Протокол №10 від 29....
Міністерство освіти І науки україни управління освіти І науки сумської облдержадміністрації сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти каталог iconУправління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Протокол №10 від 29....
Міністерство освіти І науки україни управління освіти І науки сумської облдержадміністрації сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти каталог iconМіністерство освіти І науки України Управління освіти І науки Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Протокол № Декан факультету С. М. Панченко від 2006 р. Протокол №
Міністерство освіти І науки україни управління освіти І науки сумської облдержадміністрації сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти каталог iconМіністерство освіти І науки управління освіти І науки сумської обласної державної адміністрації сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол №10 від 31. 05....
Міністерство освіти І науки україни управління освіти І науки сумської облдержадміністрації сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти каталог iconУправління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Анотований каталог матеріалів передового педагогічного досвіду, узагальненого на обласному рівні
Рецензенти: І. О. Захарова, декан факультету підвищення кваліфікації Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,...
Міністерство освіти І науки україни управління освіти І науки сумської облдержадміністрації сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти каталог iconУправління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Н. П. Ганжою, методистом початкового навчання Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Міністерство освіти І науки україни управління освіти І науки сумської облдержадміністрації сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти каталог iconУправління освіти І науки Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ІІ-ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2012-2013 н р
Л. А. Коростіль – доцент кафедри початкової та природничо-математичної освіти, к пед н., методист хімії Сумського оіппо
Міністерство освіти І науки україни управління освіти І науки сумської облдержадміністрації сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти каталог iconУправління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Комунальна установа Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Протокол №10 від...
Міністерство освіти І науки україни управління освіти І науки сумської облдержадміністрації сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти каталог iconУправління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІІ та ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол №10 від...
Міністерство освіти І науки україни управління освіти І науки сумської облдержадміністрації сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти каталог iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Головне управління освіти І науки Дніпропетровської облдержадміністрації Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кафедра філософії випереджаючої освіти та управління
«Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку», яка відбудеться 22 листопада...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи