Звіт щодо проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах області icon

Звіт щодо проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах області
Скачати 114.19 Kb.
НазваЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах області
Дата09.04.2013
Розмір114.19 Kb.
ТипЗвіт

Звіт

щодо проведення моніторингового дослідження

стану впровадження інформаційно-комунікаційних

технологій в загальноосвітніх навчальних закладах області


Інтеграція України у світовий простір, створення мережі інформаційного забезпечення освіти та науки мають значний вплив на освітні процеси в державі. Викликом часу є запровадження та ще більш активне використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській, навчально-виховній, фінансово-господарській діяльності шкіл. Без використання ІКТ не можливо забезпечити рівний доступ до якісної освіти для всіх учнів, а кожен учитель повинен уміти орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і потреб навчально-виховного процесу, використовувати комп’ютерну техніку. Основними критеріями ефективності використання інформаційно-комунікаційних технологій у начально-виховному процесі є вже не наявність певної кількості комп’ютерів, а створення єдиного інформаційного простору та вміння вчителями використовувати ІКТ у власній педагогічній діяльності.

На виконання наказу управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації від 05.10.2012 № 715-ОД «Про проведення регіональних моніторингових досліджень у 2012-2013 навчальному році» та плану роботи СОІППО з метою вивчення стану сучасного навчального середовища у загальноосвітніх навчальних закладах, впровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій, працівниками навчально-методичного відділу моніторингу якості освіти було проведено моніторингове дослідження «Стан впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах» у 16 районах (містах) області.

Для досягнення даної мети були поставлені завдання, які передбачали розробку інструментарію, проведення моніторингового дослідження, обробку і узагальнення отриманих результатів.

Зважаючи на те, що Сумська область бере участь у Державному дослідженні щодо впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах, яке проходить в 4 етапи, і за вибіркою в ньому задіяні 9 районів, то вибірка регіонального моніторингу була побудована таким чином, щоб дослідити всі ті райони (міста), які не потрапили до вибірки Державного дослідження.

Для проведення моніторингового дослідження використовувались інструменти збирання інформації (анкета для учителів інформатики та анкета для учителів-придметників), які були надані Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства МОНмолодьспорту України для проведення І етапу державного моніторингу «Стан впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах».

Дослідження здійснювалось за технічним супроводом співробітників кафедри інформаційно-комунікаційних технологій Сумського ОІППО.

Моніторинг проводився методом онлайн-анкетування двох груп респондентів: учителів інформатики (анкета 1) та учителів алгебри, фізики, історії, географії, фізичного виховання та трудового навчання (анкета 2). Анкетування було анонімним. Узагальнення даного дослідження було в автоматичному режимі.

В онлайн-опитуванні було задіяно 10% учителів від загальної кількості учителів Білопільського, Буринського, Конотопського, Краснопільського, Кролевецького, Лебединського, Путивльського, Роменського, Серединобудського, Тростянецького, Шосткинського та Ямпільського районів, та міст Лебедин, Охтирка, Ромни, Шостка.

У моніторинговому дослідженні взяли участь 72 загальноосвітніх навчальних заклади. Загальна кількість респондентів складає 608, з них 513 (84%) – учителі-предметники, 95 (16%) – учителі інформатики (діаграма 1).

Діаграма 1

^ Кількісний склад респондентів

Із 95 учителів інформатики 31% мають стаж педагогічної роботи більше 10 років (таблиця 1).


Таблиця 1

^ Якісний склад респондентів за стажем педагогічної діяльності

(учителі-інформатики)


Стаж педагогічної діяльності

Респонденти

К-ть

%

До 5 років

32

34

6-10 років

33

35

11-20 років

24

25

більше 20 років

6

6

Більшість учителів інформатики (78%) мають вітчизняний сертифікат з ІКТ, (діаграма 2), 17 % – міжнародний, проте 14% учителів зазначили, що вони зовсім не мають відповідних сертифікатів.


Діаграма 2

^ Наявність в учителів сертифікатів з ІКТ

Щодо відповідності сучасним вимогам комп’ютерних класів, тільки 49% учителів-респондентів дали стверджувальну відповідь, а 51% зазначили, що обладнання класів повністю або частково застаріле. Як зазначили 48% респондентів майже всі наявні у навчальному закладі комп’ютери реально використовуються під час навчально-виховного процесу (діаграма 3).


Діаграма 3

% комп’ютерів від загальної кількості

наявних у навчальному закладі, що використовується під час навчально-виховного процесу
Як показало дослідження, кількість учнів на один комп’ютер, що використовуються у навчально-виховному процесі (крім кабінету інформатики), за відповідями 32% респондентів складає 1-5 осіб, проте 20% учителів зазначили, що така кількість досить велика – понад 25 (таблиця 2).


Таблиця 2

^ Кількість учнів на один комп’ютер (крім кабінету інформатики)


К-ть учнів на один комп’ютер

Респонденти

К-ть

%

1-5 учнів

30

32

6-10 учнів

15

16

11-15 учнів

13

14

16-20 учнів

9

9

21-25 учнів

7

7

Понад 25 учнів

21

20


На уроках інформатики, за відповідями респондентів, найчастіше працюють за одним комп’ютером 1-2 учня (діаграма 4).

Діаграма 4

^ Кількість учнів на один комп’ютер (на уроках інформатики)

Учителі інформатики, які брали участь в опитування зазначили, що комп’ютери широко використовуються під час навчально-виховного процесу у закладах та розміщуються не тільки у кабінеті інформатики, а й у предметних кабінетах (зазначили 42%), бібліотеці (20%), учительській (13%), кабінеті директора (66%), кабінетах заступників директорів, психолога, соціального педагога (46%). Дані анкетування свідчать про те, що у школах використовуються електронні щоденники (зазначили 8% респондентів), електронні журнали (20%), електронні щоденники, розміщені в Інтернеті (47%), електронні навчальні онлайн-ресурси (57%). Проте 25% учителів інформатики вказали на невикористання у закладах будь-яких програмних продуктів. Технічну підтримку засобів ІКТ в основному у навчальних закладах здійснюють учителі інформатики на волонтерських засадах.

Результати анкетування свідчать про те, що у більшості навчальних закладів у вчителів різних дисциплін є можливість використовувати на своїх уроках сучасні інтерактивні технології та мультимедійні  навчальні ресурси. Це зумовлено тим, що у закладах є проекційні пристрої, що використовуються у різних навчальних кабінетах (вказали 98% респондентів). Лише у 2-х з 72-х навчальних закладів, що брали участь у дослідженні, відсутнє подібне обладнання. Адміністрацією шкіл вживаються заходи спрямовані на підтримку використання ІКТ вчителями школи: систематично або періодично заохочуються ті вчителі, які активно використовують у своїй педагогічній діяльності зазначені засоби (відповіли 85% учителів інформатики). Проте 15% респондентів зауважили, що адміністрацією шкіл не вживаються жодних спеціальних дій для підтримки використання ІКТ вчителями школи.

Доступ загальноосвітніх навчальних закладів до мережі Інтернет з багатьох комп’ютерів, за відповідями 32% учителів інформатики, відбувається через телефонну лінію, 18% опитаних зазначили, що з усіх комп’ютерів по телефонній лінії, 14% – по виділеній лінії з багатьох комп’ютерів, 14% – з усіх комп’ютерів по виділеній лінії. Але є заклади, у яких немає доступу до мережі Інтернет, або є тільки одне робоче місце з даним доступом (вказали 3 та 7% респондентів відповідно). Не всі навчальні заклади мають максимальну швидкість у 100 Мб/с, яку забезпечує лінія підключення до мережі Інтернет (діаграма 5), у більшості така швидкість складає 1-5Мб/с.

Діаграма 5

^ Максимальна швидкість, яку забезпечує лінія

підключення до мережі Інтернет
У більшості загальноосвітніх навчальних закладів, що досліджувалися, є незначна кількість електронних засобів навчального призначення (ЕЗНП), які використовуються під час навчально-виховного процесу. Ці засоби найчастіше учителі інформатики використовують епізодично, за потребою (64%), систематично (25%). Розробляють та удосконалюють форми та методи роботи з учнями на основі використання ЕЗНП 12% учителів інформатики. У більшості випадків ЕЗНП мають МОНмолодьспорту України, або використовуються ті, які були розміщені в Інтернеті (зазначили відповідно 53% та 57% учителів). Незважаючи на часте використання учителями інформатики ЕЗНП, 61% респондентів зауважили на тому, що їх зміст лише частково відповідає навчальній програмі, а 4% учителів взагалі відзначили їх повну невідповідність. Третина ж учителів розробляють власні ЕЗНП, які в подальшому використовують у своїй діяльності.

Найчастіше учителі інформатики використовують ЕЗНП під час вивчення нового матеріалу (60%) та у комплексі (64%) (діаграма 6).


Діаграма 6

^ Використання ЕЗНП учителями інформатики на уроках

Як показало опитування під час використання ЕЗНП учителі інформатики відчувають певні труднощі:

 • деякі ЕЗНП перенасичені непотрібними даними (зауважили 64% респондентів);

 • мають неякісне оформлення (21%);

 • складні у використанні (14%);

 • мають складний інтерфейс (12%).


У дослідженні брали участь 513 учителів-предметників. Результати анкетування свідчать про те, що тільки 19% вчителів мають у своєму кабінеті комп’ютер, сенсорну дошку – 2%. Незважаючи на недостатню забезпеченість начальних кабінетів комп’ютерною технікою, інформаційно-комунікаційні технології у педагогічній діяльності використовують 92% респондентів. На запитання «Де ви проходили підготовку та підвищення рівня кваліфікації щодо впровадження та використання ІКТ?» відповіді вчителів розподілились таким чином:

 • на курсах підвищення кваліфікації (47%);

 • на курсах комп’ютерної грамотності (17%);

 • самонавчання (29%);

 • не проходив навчання (7%).

Моніторинг показав, що учителі-предметники, які брали участь у дослідженні мають міжнародні або вітчизняні сертифікати з ІКТ (8% та 60% відповідно), проте переважна більшість опитаних (72%) зауважили, що потребують ще підвищення рівня кваліфікації щодо впровадження та використання у навчально-виховному процесі зазначених технологій. Результати дослідження свідчать про те, що великий відсоток учителів (41) володіють елементарними навиками роботи з ІКТ та використовують їх епізодично, про систематичне використання ІКТ вказали лише 23% опитаних (діаграма 7).


Діаграма 7


^ Оцінка готовності учителів-предметників до використання ІКТ (за відповідями опитаних)

Майже третина вчителів-предметників (37%) впевнені у своїх можливостях щодо використання ІКТ та відчувають певне почуття задоволення під час досягнення успіхів у засвоєнні та використанні зазначених технологій, половина вчителів відчувають труднощі у використанні комп’ютерних технологій, але впевнені, що подолають їх, якщо прикладуть зусилля та старанність.

Найчастіше, за відповідями респондентів, учителі використовують ІКТ на уроках під час викладання нового матеріалу (демонстраційно-енциклопедичні програми, презентації тощо) – 69%, як засіб визначення рівня навчальних досягнень учнів – 31%, закріплення навчального матеріалу (тренінги, лабораторні роботи тощо) – 28% та самостійної роботи учні – 28%. Учителі впевнені, що використання ІКТ сприяє:

 • підвищенню навчального інтересу учнів до предмета (відповіли 79% респондентів);

 • зростанню успішності учнів (44%);

 • дозволяє учням проявити себе в новій ролі (44%);

 • формуванню навичок самостійної продуктивної діяльності учнів (56%);

 • створенню ситуації успіху для кожного учня (40%);

Проте, 2% опитаних учителів зауважили, що використання ІКТ відволікає учнів від уроку.

Що стосується діяльності самих учителів – використання ІКТ дозволяє підвищувати ефективність уроку (відповіли 71% респондентів), економити час на уроці (55%), збільшити глибину занурення в матеріал (45%) (діаграма 8).


Діаграма 8


^ Вплив ІКТ на урок

(за відповідями учителів-предметників)
Учителі-предметники оцінили свій рівень володіння комп’ютерними технологіями за 5-ти бальною шкалою таким чином (діаграма 9).


Діаграма 9

^ Рівень володіння учителями-предметниками ІКТ

(за 5-ти бальною шкалою)

Незначний відсоток учителів, які брали участь у дослідженні (7%) мають власний сайт, розміщують авторські матеріали на веб-ресурсах (16%). У навчальних закладах є творчі групи вчителів, які займаються питаннями розробки та впровадження засобів ІКТ (про це повідомили 64% респондентів). Більшість вчителів (94%) зазначили, що адміністрація шкіл заохочує їх до використання ІКТ під час навчально-виховного процесу. Проте 7% вчителів зауважили на тому, що адміністрація шкіл не звертає уваги на використання вчителями ІКТ та не заохочує їх до цього.

Більша частина респондентів (61%) вказали на епізодичне, за потребою використання в своїй педагогічній діяльності електронних засобів навчального призначення (ЕЗНП), про систематичне використання ЕЗНП зазначили лише 11%. Викликають занепокоєння ті факти, що 6% опитаних учителів-предметників впевнені, що немає потреби у використанні ЕЗНП, а ще 9% не використовують через ряд різних обставин (відсутність досвіду, бажання) та те, що далеко не всі навчальні заклади забезпечені зазначеними засобами (на цьому наголосили 16% респондентів). Невелика кількість вчителів (20%) розробляють власні ЕЗНП, які використовують у своїй діяльності.

Найчастіше учителі-предметники використовують ті ЕЗНП, що мають гриф МОНмолодьспорту України та ті, що розміщені у мережі Інтернет (52% та 39% відповідно). Використання ЕЗНП відбувається під час:

 • вивчення нового матеріалу (відповіли 57% учителів);

 • в комплексі (52%);

 • закріплення матеріалу (вправи тренувального характеру) (29%);

 • перевірки знань учнів (25%);

 • самостійної роботи учнів (23%).

Значний відсоток (59%) респондентів вказали, що зміст ЕЗНП, які мають гриф МОНмолодьспорту України та використовуються ними у педагогічній діяльності, частково відповідають навчальній програмі, а ще 10% учителів повідомили про повну невідповідність зазначених засобів програмі.

Як показало дослідження під час використання ЕЗНП в учителів виникають певні труднощі, які пов’язані в основному з перенасиченістю не потрібними даними (зауважили 42%) вчителів, складністю у використанні (23%). Про неякісне оформлення та складний інтерфейс ЕЗНП вказали 16% та 23% відповідно.

Під час організації та проведення моніторингового дослідженні у районах (містах) області виникали певні труднощі об’єктивного характеру, а саме:

 • недостатнє підключення шкіл району до мережі Інтернет (на момент дослідження тільки одна школа Шосткинського району була підключена до мережі);

 • зв’язок з сервером неодноразово переривався (Краснопільський район, м.Лебедин);

 • запитання стосовно використання ЕЗНП для вчителів фізичної культури були не зрозумілими у зв’язку з тим, що дана категорія вчителів майже не використовують їх у своїй діяльності (м.Шостка);

Таким чином, широке впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес породжує низку проблем, які потребують зусиль і з боку держави і з боку навчальних закладів і педагогів у цілому.


Завідувач навчально-методичного

відділу моніторингу якості освіти Сагалаєва Н.В.


Боріщик

Схожі:

Звіт щодо проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах області iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах області
«Стан впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах» у 16 районах (містах) області
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах області iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах області
Основними критеріями ефективності використання інформаційно-комунікаційних технологій у начально-виховному процесі є вже не наявність...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах області iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах
Метою даного моніторингового дослідження є відстеження та оцінка стану та якості організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах області iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах
Метою даного моніторингового дослідження є відстеження та оцінка стану та якості організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах області iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах
Роменського та Путивльського районів. Метою даного моніторингового дослідження є відстеження та оцінка стану та якості організації...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах області iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження ефективності організації науково методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Великописарівського та Шосткинського районів
Метою даного моніторингового дослідження є відстеження та оцінка стану та якості організації науково-методичної роботи в загальноосвітніх...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах області iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження атестації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів Недригайлівського та Путивльського районів
Об’єктом моніторингового дослідження виступав процес організації, зміст та результати впровадження системи атестаційних процедур
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах області iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості математичної освіти учнів 9-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах
Сумського оіппо було проведено дослідження якості математичної освіти учнів 9-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах Великописарівського...
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах області iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження
Сумського оіппо було проведено дослідження якості виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Білопільського району та м....
Звіт щодо проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах області iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості біологічної освіти учнів 9-х класів у загальноосвітніх навчальних закладах
Сумської облдержадміністрації від 13. 09. 2013 №693-од «Про проведення регіональних моніторингових досліджень у 2013-2014 навчальному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи