Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних закладах { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти І науки n 782 ( z1297-06 ) від 20. 11. 2006 } icon

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних закладах { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти І науки n 782 ( z1297-06 ) від 20. 11. 2006 }
Скачати 454.23 Kb.
НазваПоложення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних закладах { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти І науки n 782 ( z1297-06 ) від 20. 11. 2006 }
Сторінка1/3
Дата13.06.2013
Розмір454.23 Kb.
ТипПоложення
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А ЗN 563 від 01.08.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 листопада 2001 р.
за N 969/6160


Про затвердження Положення про організацію роботи з
охорони праці учасників навчально-виховного процесу
в установах і навчальних закладах

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }
На виконання Законів України "Про охорону праці" ( 2694-12 ),
"Про освіту" ( 1060-12 ) та розпорядження Міністерства освіти
України від 24.06.99 N 62 Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про організацію роботи з охорони
праці учасників навчально-виховного процесу в установах і
навчальних закладах (далі - Положення), що додається. { Пункт 1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }

2. Надрукувати це Положення в "Інформаційному збірнику
Міністерства освіти і науки України".

3. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій, ректорам (директорам) вищих
навчальних закладів забезпечити вивчення Положення в закладах і
установах освіти.

4. Уважати таким, що втратило чинність, Положення про
організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних
випадків у навчально-виховних закладах (розділ I), затверджене
наказом Міністерства освіти України від 30.11.93 N 429
( z0178-93 ), зареєстроване в Міністерстві юстиції України
03.12.93 за N 178, та такими, що не застосовуються на території
України, "Положение об организации работы по охране труда в
системе Министерства высшего и среднего специального образования
СССР", затверджене наказом Міністерства вищої і середньої
спеціальної освіти СРСР від 04.03.86 N 168, "Положение об
организации работы по охране труда в учреждениях системы
Министерства просвещения СССР", затверджене наказом Міністерства
освіти СРСР від 08.12.86 N 241, Положення про організацію роботи з
охорони праці в системі Державного комітету УРСР з
професійно-технічної освіти, затверджене Державним комітетом
професійно-технічної освіти УРСР у 1988 р.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
міністра Богомолова А.Г.

Т.в.о. Міністра А.Г.Богомолов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
01.08.01 N 563

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 листопада 2001 р.
за N 969/6160


^ ПОЛОЖЕННЯ
про організацію роботи з охорони праці учасників
навчально-виховного процесу в установах і
навчальних закладах{ У тексті Положення слова "заклад освіти" замінено словами
"навчальний заклад" у відповідних відмінках згідно з
Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від
20.11.2006 }1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України
"Про охорону праці" ( 2694-12 ), "Про освіту" ( 1060-12 ) і
поширюється на вищі, професійно-технічні, загальноосвітні,
дошкільні, позашкільні навчальні заклади та заклади післядипломної
освіти, установи Міністерства освіти і науки України незалежно від
форм власності і підпорядкування (далі - навчальні заклади).

1.2. Це Положення визначає єдину систему організації роботи з
охорони праці, а також обов'язки керівників та посадових осіб щодо
забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного
процесу (1), запобігання травматизму його учасників.

_________________
(1) Навчально-виховний процес - система організації

навчально-виховної, навчально-виробничої діяльності,

визначеної навчальними, науковими, виховними планами (уроки,

лекції, лабораторні заняття, час відпочинку між заняттями,

навчальна практика, заняття з трудового, професійного навчання

і професійної орієнтації, виробнича практика, робота у

трудових об'єднаннях, науково-дослідні та

дослідно-конструкторські роботи, походи, екскурсії, спортивні

змагання, перевезення чи переходи до місця проведення заходів

тощо).

1.3. Положення узгоджене з ЦК профспілки працівників освіти і
науки України, Держнаглядохоронпраці.

1.4. Навчальні заклади у своїй діяльності керуються чинним
законодавством, нормативно-правовими актами з охорони праці, цим
Положенням.

1.5. Організація роботи з охорони праці в навчальних закладах
покладається на їх керівників.

1.6. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці,
безпеки життєдіяльності учнів, студентів, курсантів, слухачів,
аспірантів, працівників навчальних закладів (далі - учасники
навчально-виховного процесу) проводяться відповідно до Типового
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці
України від 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511 (далі -
Типове положення), та Положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах,
організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і
науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 18.04.2006 N 304 ( z0806-06 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 07.07.2006 за N 806/12680 (далі -
Положення про навчання). { Пункт розділу 1 в редакції Наказу
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }

1.7. Інструктажі з питань охорони праці з учасниками
навчально-виховного процесу в навчальних закладах проводяться
відповідно до Типового положення ( z0231-05 ). Інструктажі з
питань безпеки життєдіяльності, які містять питання охорони
здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху,
реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо,
проводяться з учасниками навчально-виховного процесу відповідно до
Положення про навчання ( z0806-06 ). { Пункт 1.7 розділу 1 в
редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від
20.11.2006 }

2. Організація роботи з охорони праці
в Міністерстві освіти і науки України

2.1. Загальне керівництво і відповідальність за організацію
роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в Міністерстві
освіти і науки України покладається на першого заступника
Міністра. { Пункт 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від
20.11.2006 }

2.2. Міністерство освіти і науки України:

2.2.1 забезпечує виконання покладених на нього завдань з
питань охорони праці, безпеки життєдіяльності відповідно до
Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про охорону праці"
( 2694-12 ), чинних нормативно-правових актів і несе
відповідальність за загальний стан роботи з охорони праці в
галузі, координує і контролює діяльність навчальних закладів щодо
забезпечення здорових, безпечних умов навчання, виховання і праці;
{ Підпункт 2.2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }

2.2.2 проводить єдину науково-технічну політику з питань
охорони праці, безпеки життєдіяльності, впровадження нових
технологій навчання, системи стандартів безпеки праці, направлених
на забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного
процесу; { Підпункт 2.2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від
20.11.2006 }

2.2.3 створює службу охорони праці Міністерства освіти і
науки України відповідно до Типового положення про службу охорони
праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від
15.11.2004 N 255 ( z1526-04 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 01.12.2004 за N 1526/10125 (далі - Типове
положення про службу охорони праці). Одночасно може створювати
службу безпеки життєдіяльності, яка поєднує роботу служб пожежної,
радіаційної безпеки та виконує інші функціональні завдання з
питань безпеки життєдіяльності. Ця служба безпосередньо
підпорядковується першому заступнику Міністра; { Підпункт 2.2.3
розділу 2 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 782
( z1297-06 ) від 20.11.2006 }

2.2.4 забезпечує опрацювання та прийняття нових, перегляд і
скасування нормативно-правових актів з охорони праці відповідно до
цього Положення; видає накази, інструкцій з питань охорони праці,
здійснює контроль за їх виконанням;

2.2.5 забезпечує функціонування системи управління охороною
праці в навчальних закладах;

2.2.6 розробляє і після узгодження у встановленому порядку
затверджує переліки навчального обладнання, технічних засобів
навчання, меблів тощо;

2.2.7 передбачає внесення до навчальних програм та
підручників питання охорони праці, безпеки життєдіяльності;
{ Підпункт 2.2.7 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }

2.2.8 здійснює внутрівідомчий контроль за станом охорони
праці в навчальних закладах;

2.2.9 здійснює контроль за наданням установлених пільг
особам, що працюють у важких та шкідливих умовах праці,
забезпеченням спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами
індивідуального захисту учасників навчально-виховного процесу
відповідно до чинного законодавства;

2.2.10 організовує підготовку та підвищення кваліфікації
спеціалістів з охорони праці, безпеки життєдіяльності з
урахуванням особливостей навчального закладу; { Підпункт 2.2.10
розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }

2.2.11 забезпечує навчання з питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності в навчальних закладах; { Підпункт 2.2.11 розділу 2
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }

2.2.12 один раз на три роки організовує в установленому
порядку навчання і перевірку знань з охорони праці, безпеки
життєдіяльності керівників, спеціалістів, працівників галузі, які
є членами відповідної постійно діючої комісії з перевірки знань у
навчальних закладах; { Підпункт 2.2.12 розділу 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782
( z1297-06 ) від 20.11.2006 }

2.2.13 організовує і проводить колегії, наради, конференції,
виставки, громадські огляди з охорони праці, безпеки
життєдіяльності; { Підпункт 2.2.13 розділу 2 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 )
від 20.11.2006 }

2.2.14 здійснює постійний зв'язок з органами виконавчої влади
та громадськими організаціями щодо запобігання травматизму серед
учасників навчально-виховного процесу;

2.2.15 веде оперативний облік групових та із смертельним
наслідком нещасних випадків з вихованцями, учнями, студентами,
курсантами, слухачами, аспірантами, у разі потреби бере участь у
їх розслідуванні;

2.2.16 укладає Угоду з питань поліпшення умов і безпеки праці
та навчання з ЦК профспілки працівників освіти і науки України;

2.2.17 бере участь у міжнародному співробітництві з питань
охорони праці.

3. Організація роботи з охорони праці в Міністерстві освіти і
науки Автономної Республіки Крим, управліннях освіти і науки
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій та районних (міських) управліннях освітою
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування

{ У тексті розділу 3 слова "Міністерство освіти Автономної
Республіки Крим" замінено словами "Міністерство освіти і
науки Автономної Республіки Крим" у відповідних відмінках
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782
( z1297-06 ) від 20.11.2006 }3.1. Відповідальність за організацію роботи з охорони праці,
безпеки життєдіяльності в Міністерстві освіти і науки Автономної
Республіки Крим, управліннях (відділах) освіти і науки, органах
управління освітою несуть їх керівники. { Пункт 3.1 розділу 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }

3.2. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій та районні (міські) управління
освіти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування:

3.2.1 здійснюють керівництво і контроль за організацією
роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в навчальних
закладах, безпосередньо їм підпорядкованих; { Підпункт 3.2.1
розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }

3.2.2 відповідно до Типового положення про службу охорони
праці ( z1526-04 ) створюють службу охорони праці; одночасно
можуть створювати службу безпеки життєдіяльності, яка поєднує
роботу служб пожежної, радіаційної безпеки та виконує інші
функціональні завдання з питань безпеки життєдіяльності;
{ Підпункт 3.2.2 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і
науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }

3.2.3 забезпечують функціонування системи управління охороною
праці в навчальних закладах;

3.2.4 забезпечують виконання нормативно-правових актів з
охорони праці в навчальних закладах та відповідних приписів
органів державного нагляду за охороною праці тощо;

3.2.5 надають необхідну допомогу щодо створення безпечних
умов проведення навчально-виховного процесу в навчальних закладах;
систематично заслуховують їх керівників про стан роботи з охорони
праці, безпеки життєдіяльності; { Підпункт 3.2.5 розділу 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }

3.2.6 тимчасово призупиняють або забороняють
навчально-виховний процес у навчальних закладах, а також роботи в
небезпечних для життя і здоров'я умовах; притягають до
відповідальності осіб, які порушують трудове законодавство,
правила і норми з охорони праці, вимоги безпеки проведення
навчально-виховного процесу, призначають повторну перевірку знань
працівників з охорони праці;

3.2.7 один раз на три роки здійснюють:

навчання та перевірку знань з охорони праці керівників
навчальних закладів, їх заступників, інспекторів відділів
(управлінь) освіти, також спеціалістів, викладачів з охорони
праці, безпеки життєдіяльності, інших педагогічних працівників
відповідно до Типового положення ( z0231-05 ), якщо це не
суперечить спеціальним вимогам;

навчання та перевірку знань з безпеки життєдіяльності цих
категорій працівників відповідно до Положення про навчання
( z0806-06 );

{ Підпункт 3.2.7 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і
науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }


3.2.8 забезпечують навчальні заклади законодавчими та
нормативно-правовими актами з охорони праці, безпеки
життєдіяльності; { Підпункт 3.2.8 розділу 3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 )
від 20.11.2006 }

3.2.9 здійснюють контроль за наданням пільг особам, які
працюють у шкідливих і небезпечних умовах, забезпечують їх
спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту
згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 "Положення про порядок забезпечення
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту", затвердженим наказом
Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N 170 ( z0667-96 ) і
зареєстрованим у Мін'юсті України 18.11.96 за N 667/1692;

3.2.10 здійснюють контроль за дотриманням норм і правил з
охорони праці в трудових об'єднаннях учнів, студентів, курсантів,
своєчасним навчанням, інструктажем і перевіркою знань з питань
охорони праці керівників цих об'єднань;

3.2.11 забезпечують проведення дозиметричного контролю в
навчальних закладах шляхом укладення договорів з відповідними
службами згідно з чинним законодавством;

3.2.12 не дозволяють залучення вихованців, учнів, студентів,
курсантів, слухачів до господарських робіт і виробничої практики
без обстеження робочих місць відповідними органами державного
нагляду; забезпечують контроль за проведенням робіт, які негативно
впливають на учасників навчально-виховного процесу та стан
довкілля;

3.2.13 контролюють роботу методичних служб щодо розроблення
нормативних актів з охорони праці, вивчення, узагальнення і
поширення передового досвіду;

3.2.14 здійснюють постійний зв'язок з органами виконавчої
влади та громадськими організаціями щодо запобігання травматизму
серед учасників навчально-виховного процесу;

3.2.15 здійснюють контроль за якістю виконання
будівельно-монтажних робіт на новобудовах навчальних закладів; не
допускають уведення в експлуатацію об'єктів освіти з порушеннями
технологічного циклу;

3.2.16 організовують і проводять приймання навчальних
закладів до нового навчального року відповідними комісіями;

3.2.17 визначають базові (опорні) навчальні заклади щодо
створення здорових і безпечних умов праці та навчання;

3.2.18 здійснюють контроль за проведенням інструктажів з
охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників
навчально-виховного процесу; { Підпункт 3.2.18 розділу 3 в
редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від
20.11.2006 }

3.2.19 здійснюють затвердження посадових інструкцій
керівників навчальних закладів з обов'язковим блоком питань з
охорони праці, безпеки життєдіяльності; { Підпункт 3.2.19 розділу
3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і
науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }

3.2.20 організовують проведення атестації робочих місць за
умовами праці відповідно до вимог чинних нормативно-правових
актів;

3.2.21 щорічно розробляють організаційно-технічні заходи щодо
поліпшення стану охорони праці в навчальних закладах;

3.2.22 систематично розглядають на колегіях, засіданнях ради
з освіти звіти керівників навчальних закладів про стан охорони
праці, безпеки життєдіяльності; { Підпункт 3.2.22 розділу 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }

3.2.23 організовують розслідування та облік групових нещасних
випадків та випадків із смертельним наслідком, пов'язаних з
навчально-виховним процесом, проводять аналіз їх причин та
вживають заходів щодо їх попередження.

4. Обов'язки посадових осіб та організація роботи
з охорони праці в навчальних закладах


4.1. Керівник (ректор, директор, завідувач):

4.1.1 відповідає за створення безпечних умов
начально-виховного процесу згідно з чинним законодавством,
міжгалузевими і галузевими нормативними, інструктивними та іншими
документами з охорони праці, безпеки життєдіяльності, цим
Положенням; не дозволяє проведення навчально-виховного процесу за
наявності шкідливих та небезпечних умов для здоров'я учасників
навчально-виховного процесу; { Підпункт 4.1.1 розділу 4 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }

4.1.2 відповідно до Типового положення про службу охорони
праці ( z1526-04 ) створює в навчальному закладі служби охорони
праці, безпеки життєдіяльності, які безпосередньо
підпорядковуються йому; призначає відповідальних за організацію
роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та визначає їх
функціональні обов'язки, забезпечує функціонування системи
управління охороною праці в навчальному закладі; { Підпункт 4.1.2
розділу 4 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 782
( z1297-06 ) від 20.11.2006 }

4.1.3 призначає наказом осіб, відповідальних за стан охорони
праці в структурних підрозділах, навчальних кабінетах,
лабораторіях, майстернях, спортзалах, тирах (стрільбищах) тощо;

4.1.4 затверджує посадові інструкції керівників структурних
підрозділів, працівників з обов'язковим блоком питань охорони
праці, безпеки життєдіяльності; { Підпункт 4.1.4 розділу 4 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }

4.1.5 створює і визначає порядок роботи постійно діючої
технічної комісії з уведення в експлуатацію нових,
реконструйованих навчальних приміщень і обладнання, затверджує
акти приймання;

4.1.6 уживає заходів щодо приведення інженерно-технічних
комунікацій, устаткування, обладнання у відповідність до чинних
стандартів, правил, норм з охорони праці;

4.1.7 щорічно укладає колективний договір (угоду), що містить
розділ охорони праці, безпеки життєдіяльності та забезпечує його
виконання; { Підпункт 4.1.7 розділу 4 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від
20.11.2006 }

4.1.8 організовує роботу комісії з перевірки готовності
навчального закладу до нового навчального року та до роботи в
осінньо-зимовий період;

4.1.9 забезпечує виконання законодавчих, нормативних актів,
наказів, рішень, розпоряджень, інструктивних матеріалів з питань
охорони праці, безпеки життєдіяльності Міністерства освіти і науки
України, місцевих органів управління освітою, виконання заходів з
охорони праці колективного договору (угоди), приписів органів
державного нагляду за охороною праці, пропозицій профспілкового
комітету; { Підпункт 4.1.9 розділу 4 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від
20.11.2006 }

4.1.10 на засіданнях ради навчального закладу, нарадах
керівників структурних підрозділів, інших осіб, відповідальних за
стан охорони праці, безпеку життєдіяльності організовує звітування
з питань профілактики травматизму, виконання заходів розділу з
охорони праці колективного договору (угоди), видає накази,
розпорядження з цих питань; { Підпункт 4.1.10 розділу 4 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }

4.1.11 організовує профілактичну роботу щодо попередження
травматизму і зниження захворюваності серед учасників
навчально-виховного процесу;

4.1.12 організовує роботу з розробки програми вступного
інструктажу та забезпечує проведення всіх видів інструктажів:

з охорони праці - відповідно до Типового положення
( z0248-99 ),

з безпеки життєдіяльності - відповідно до цього Положення;

4.1.13 організовує роботу щодо розроблення та періодичного
перегляду:

інструкцій з охорони праці для працівників відповідно до
ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони
праці", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від
29.01.98 N 9 ( z0226-98 ), зареєстрованого в Мін'юсті України
07.04.98 за N 226/2666,

інструкцій з безпеки (2) для вихованців, учнів, студентів,
курсантів, слухачів, аспірантів відповідно до цього Положення;
перегляд цих інструкцій здійснюється один раз на 5 років;


_______________________
(2) Інструкція з безпеки - порядок виконання вимог безпеки

навчання і праці для учасників навчально-виховного процесу в

навчальних закладах.

4.1.14 сприяє проведенню та бере участь у проведенні
адміністративно-громадського контролю з питань охорони праці;

4.1.15 контролює забезпечення учасників навчально-виховного
процесу спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального
захисту згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 "Положення про порядок
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям
та іншими засобами індивідуального захисту", затвердженим наказом
Держнаглядохоронпраці України від
29.10.96 N 170, зареєстрованим у
Мін'юсті України
18.11.96 за N 667/1692 ( z0667-96 );

4.1.16 здійснює контроль за підготовкою трудових студентських
загонів, учнівських об'єднань щодо створення здорових і безпечних
умов праці та відпочинку на місцях їх дислокації;

4.1.17 забезпечує проведення дозиметричного контролю
відповідно до чинних нормативних актів з обов'язковою реєстрацією
в спеціальному журналі;

4.1.18 забезпечує навчання з питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу відповідно
до чинного законодавства і цього Положення; { Підпункт 4.1.18
розділу 4 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 782
( z1297-06 ) від 20.11.2006 }

4.1.19 забезпечує виконання організаційно-технічних заходів
упровадження державної системи стандартів безпеки праці,
проведення атестації робочих місць за умовами праці;

4.1.20 організовує проведення обов'язкових попередніх та
періодичних медичних оглядів учасників навчально-виховного процесу
навчального закладу відповідно до Положення про медичний огляд
працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 31.03.94 N 45 ( z0136-94 ) і
зареєстрованого в Мін'юсті 21.06.94 за N 136/345;

4.1.21 організовує з відповідними органами державного нагляду
за охороною праці обстеження робочих місць перед виробничою
практикою; забезпечує контроль за виконанням робіт, які негативно
впливають на учасників навчально-виховного процесу та стан
довкілля;

4.1.22 здійснює постійний зв'язок з державними органами та
громадськими організаціями щодо запобігання травматизму серед
учасників навчально-виховного процесу;

4.1.23 повідомляє за підлеглістю та Міністерству освіти і
науки України протягом доби про кожний груповий нещасний випадок
або випадок із смертельним наслідком, що трапився з вихованцем,
учнем, студентом, курсантом, слухачем, аспірантом під час
навчально-виховного процесу, на виробництві та у побуті;

4.1.24 організовує розслідування нещасних випадків з
учасниками навчально-виховного процесу, затверджує акт про
нещасний випадок під час навчально-виховного процесу відповідно до
чинних документів, проводить аналіз причин та розробляє заходи
щодо попередження травматизму.

4.2. Заступник керівника (проректор, заступник директора,
завідувача) (3):

________________________
(3) ^ Організація роботи з охорони праці в навчальному закладі

покладається на заступника керівника (крім заступника

керівника з адміністративно-господарської роботи). У закладі,

де немає вказаної посади, вищезазначені обов'язки виконує

керівник закладу

4.2.1 організовує і контролює виконання керівниками
структурних підрозділів (факультетів, кафедр, кабінетів,
лабораторій тощо) заходів щодо створення здорових і безпечних умов
навчально-виховного процесу;

4.2.2 забезпечує впровадження відповідних вимог державних і
галузевих нормативних документів з питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності у навчально-виховний процес; контролює проведення
паспортизації навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій,
спортзалів тощо; { Підпункт 4.2.2 розділу 4 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 )
від 20.11.2006 }

4.2.3 здійснює контроль за безпекою навчального обладнання,
приладів, хімреактивів, навчально-наочних посібників тощо, що
використовуються під час навчально-виховного процесу відповідно до
чинних типових переліків і норм;


4.2.4 здійснює керівництво постійно діючою технічною комісією
з уведення в експлуатацію нових, реконструйованих навчальних
приміщень і обладнання;

4.2.5 бере участь у підготовці студентських загонів,
учнівських об'єднань щодо створення здорових і безпечних умов
праці та відпочинку в місцях їх дислокації;

4.2.6 один раз на три роки організовує навчання і перевірку
знань працівників навчального закладу з охорони праці, безпеки
життєдіяльності, входить до складу комісії з перевірки знань;
{ Підпункт 4.2.6 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }

4.2.7 контролює проведення інструктажів з охорони праці,
безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу в
структурних підрозділах; { Підпункт 4.2.7 розділу 4 в редакції
Наказу Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від
20.11.2006 }

4.2.8 забезпечує роботу щодо розробки і періодичного
перегляду (один раз на 5 років) інструкцій з охорони праці для
працівників навчальних закладів та інструкцій з безпеки для
вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, а
також розділів вимог охорони праці у методичних рекомендаціях до
виконання практичних, лабораторних робіт у навчальних кабінетах,
лабораторіях, майстернях тощо;


4.2.9 забезпечує розробку інструкцій з охорони праці для
професій або видів робіт з підвищеною небезпекою, які
переглядаються один раз на 3 роки відповідно до ДНАОП 0.00-4.15-98
"Положення про розробку інструкцій з охорони праці", затвердженого
наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.98 N 9
(z0226-98), зареєстрованого в Мін'юсті України 07.04.98 за
N 226/2666;

4.2.10 бере участь у розробленні розділу з охорони праці,
безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди); { Підпункт
4.2.10 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }

4.2.11 затверджує погоджені службою охорони праці, безпеки
життєдіяльності добові норми зберігання і витрачання сильнодіючих
отруйних речовин, легкозаймистих рідин та інших пожежо- і
вибухонебезпечних матеріалів;
{Підпункт 4.2.11 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }

4.2.12 контролює дотримання працівниками посадових інструкцій
у частині забезпечення охорони праці, безпеки життєдіяльності;
{ Підпункт 4.2.12 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }

4.2.13 бере участь в організації та проведенні
адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці;

4.2.14 відповідає за правильне та своєчасне розслідування
нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу,
аналізує обставини нещасних випадків.

4.3. Декан факультету:

4.3.1 забезпечує створення здорових і безпечних умов під час
проведення навчально-виховного процесу;

4.3.2 забезпечує проведення навчальних занять, виробничої
практики студентів, науково-дослідних та інших робіт на кафедрах,
у студентських наукових гуртках і наукових товариствах відповідно
до чинного законодавства, нормативно-правових актів з питань
охорони праці, безпеки життєдіяльності; { Підпункт 4.3.2 розділу 4
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }

4.3.3 керує розробленням і періодичним переглядом інструкцій
з охорони праці та інструкцій з безпеки, узгоджує їх із службою
охорони праці та подає на затвердження керівнику навчального
закладу;

4.3.4 організує на факультеті проведення інструктажів з
питань безпеки життєдіяльності студентів, курсантів, слухачів,
аспірантів;

4.3.5 забезпечує навчання та перевірку знань працівників
факультету з питань охорони праці;

4.3.6 організовує допомогу в підготовці студентських загонів,
перевіряє наявність здорових і безпечних умов праці і відпочинку в
місцях їх дислокації;

4.3.7 організовує і проводить спільно з представниками
профспілки факультету оперативний адміністративно-громадський
контроль за станом охорони праці;

4.3.8 контролює внесення питань охорони праці, безпеки
життєдіяльності в підручники, навчальні і методичні посібники з
предметів, що викладаються на кафедрах факультету; { Підпункт
4.3.8 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }

4.3.9 забезпечує спільно з профспілкою факультету
систематичний розгляд на раді факультету стану умов праці та
навчання у підрозділах, організовує вивчення, узагальнення і
поширення передового досвіду з охорони праці, безпеки
життєдіяльності; бере участь у проведенні міжкафедральних нарад,
конференцій з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності;
{ Підпункт 4.3.9 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }

4.3.10 бере участь у розробленні окремого розділу з охорони
праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди);
{ Підпункт 4.3.10 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }

4.3.11 бере участь у розслідуванні нещасних випадків, що
трапились з учасниками навчально-виховного процесу.

4.4. Завідувач кафедри:

4.4.1 несе відповідальність за створення здорових, безпечних
умов проведення навчально-виховного процесу на кафедрі;

4.4.2 вносить питання охорони праці, безпеки життєдіяльності
в навчальні програми, методичні рекомендації до лабораторних
робіт, курсових і дипломних проектів
; { Підпункт 4.4.2 розділу 4
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }

4.4.3 організовує розроблення і періодичний перегляд
інструкцій з охорони праці та інструкцій з безпеки, узгоджує їх із
службою охорони праці навчального закладу та подає на затвердження
керівнику;

4.4.4 проводить з кожним працівником кафедри інструктажі з
охорони праці, оформляє у журналі відповідно до Типового
положення ( z0248-99 ).

4.4.5 організовує проведення із студентами інструктажів з
охорони праці та інструктажів з безпеки життєдіяльності;

4.4.6 забезпечує навчання і перевірку знань з охорони праці
студентів, курсантів, які працюють в умовах підвищеної небезпеки;

4.4.7 складає і направляє заявки на спецодяг, спецвзуття та
інші засоби індивідуального захисту згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96
"Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального
захисту", затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від
29.10.96 N 170 ( z0667-96 ), зареєстрованим в Мін'юсті України
18.11.96 за N 667/1692;

4.4.8 забезпечує своєчасну явку на періодичний медичний огляд
студентів, працівників відповідно до Положення про медичний огляд
працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 31.03.94 N 45 ( z0136-94 ) і
зареєстрованого в Мін'юсті 21.06.94 за N 136/345;

4.4.9 здійснює спільно з представником профспілки контроль за
станом охорони праці, безпеки життєдіяльності; {Підпункт 4.4.9
розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 782 (z1297-06 ) від 20.11.2006 }

4.4.10 бере участь у розробленні окремого розділу з охорони
праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди);
{ Підпункт 4.4.10 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки N 782 (z1297-06 ) від 20.11.2006 }

4.4.11 повідомляє керівника та службу охорони праці, безпеки
життєдіяльності навчального закладу про кожний нещасний випадок,
що трапився під час навчально-виховного процесу; бере участь у
його розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що
призвели до нещасного випадку. { Підпункт 4.4.11 розділу 4 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 782 ( z1297-06 ) від 20.11.2006 }

4.5.
  1   2   3

Схожі:

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних закладах { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти І науки n 782 ( z1297-06 ) від 20. 11. 2006 } iconПоложення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І закладах освіти На виконання Законів України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), "Про освіту" ( 1060-12
Надрукувати це Положення в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти І науки України"
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних закладах { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти І науки n 782 ( z1297-06 ) від 20. 11. 2006 } iconПоложення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20. 12. 94 №351)
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20....
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних закладах { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти І науки n 782 ( z1297-06 ) від 20. 11. 2006 } iconПоложення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20. 12. 94 №351) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 04. 93 №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20....
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних закладах { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти І науки n 782 ( z1297-06 ) від 20. 11. 2006 } iconПоложення про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти І науки від 04. 06. 2002 )
На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 978 "Про затвердження Положення про акредитацію...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних закладах { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти І науки n 782 ( z1297-06 ) від 20. 11. 2006 } iconПро тимчасове призупинення навчального процесу у навчальних закладах та установах освіти
Кабінету Міністрів України від 30. 10. 2009 р. №1152, з метою недопущення виникнення епідемії грипу та гострих респіраторних захворювань,...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних закладах { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти І науки n 782 ( z1297-06 ) від 20. 11. 2006 } iconМетодичні рекомендації до семінарських, практичних і лабораторних занять
Згідно з наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року №161 “Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних закладах { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти І науки n 782 ( z1297-06 ) від 20. 11. 2006 } iconПоложення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти І науки n 1054 ( z1217-09 ) від 23. 11. 2009 }
На виконання пункту 2 статті 8 Закону України "Про загальну середню освіту" (651-14), з метою установлення порядку здійснення інноваційної...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних закладах { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти І науки n 782 ( z1297-06 ) від 20. 11. 2006 } iconПро затвердження Правил використання комп'ютерних програм у навчальних закладах { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту n 578 ( z0811-11 ) від 14.
Затвердити Правила використання комп'ютерних програм у навчальних закладах (далі Правила), що додаються
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних закладах { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти І науки n 782 ( z1297-06 ) від 20. 11. 2006 } iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністра освіти України від 02. 06. 1993 р. №161 та інших нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Положення розроблено відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних закладах { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти І науки n 782 ( z1297-06 ) від 20. 11. 2006 } iconПро затвердження складу Науково-методичної ради університету та Науково-методичних рад інститутів на 2012/2013 н р
Згідно „Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого Міністерством освіти України від...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи