Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів icon

Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
НазваПрограма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка2/8
Дата13.06.2013
Розмір1.08 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8^ 8 клас

Навчальний пріоритетний матеріалп/п

К-сть год.

Зміст

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки

^ Розділ 1. Світ професій.
1

Вступ.

1.

1

Мета і завдання курсу „Людина і світ професій”. Значення правильного вибору професії для особистості та сучасного суспільства. Проблема професійного самовизначення. Типові помилки при виборі професії і їх наслідки. Інструкція учням про порядок заповнення відомостей у „Щоденнику вибору профілю навчання”.

^ Практична робота. Заповнити загальні відомості про учня у „Щоденнику вибору профілю навчання ”

Учень:

- пояснює значення правильного вибору професії для особистості та сучасного суспільства;

- виділяє проблеми професійного самовизначення сучасної молоді;

- характеризує типові помилки при виборі професії і їх наслідки.
2

Розділ 1.1. Мотиви вибору професії.

2.

1

Сфери людської діяльності та види праці. Виробнича сфера, бізнес, наука, культура, освіта, сфера обслуговування.

^ Практична робота. Складання блок-схеми: „Сфери людської діяльності та види праці”.

Учень:

- називає сфери людської діяльності та види праці;

- виділяє особливості видів трудової діяльності людини в умовах ринку праці;

- характеризує виробничу сферу, бізнес, науку, культуру, освіту і сферу обслуговування.

3.

1

Мотиви вибору професії. Поняття про мотиви та потреби людини. Види мотивів та їх урахування при виборі професії. Зовнішні (об’єктивні) і внутрішні (суб’єктивні) фактори вибору професії.

^ Практична робота. Визначення мотивів вибору професії.

Учень:

- пояснює значення мотивів та потреб людини при виборі професії;

- виділяє види мотивів вибору професії;

- характеризує суб’єктивні фактори вибору професії.
16

Розділ 1.2. Класифікація професій.

4.

1

Поняття „професія”. Професія, спеціальність, кваліфікація, посада. Види професій. Галузі господарства. Загальні відомості про галузеву класифікацію професій.

^ Практична робота. Анкета: „Професія моїх батьків”.

Учень:

- пояснює відмінності між професією, спеціальністю, кваліфікацією і посадою;

- виділяє види професій і галузі господарства;

- характеризує специфіку галузевої класифікації професій.

5.

1

Різні підходи до класифікації професій. Державний класифікатор професій України.

^ Практична робота. Гра: „Аукціон”.

Учень:

- називає підходи до класифікації професій;

- характеризує групи професій;

- володіє початковими навичками роботи з Державним класифікатором професій України.

6.

1

Професійна діяльність людини. Зміст і структура професійної праці. Загальна характеристика професійної діяльності: предмет, мета, засоби, умови і т.п.

^ Практична робота. Розподіл заданого переліку професій у групи за визначеною характеристикою праці.

Учень:

- пояснює зміст і структуру професійної праці людини;

- характеризує професії за предметом, метою, засобами і умовами праці;

- володіє початковими навичками розподілу професій у групи.

7.

1

Класифікація професій за предметом праці. Загальний огляд п’яти типів професій.

^ Практична робота. Розподіл заданого переліку професій у групи за предметом праці. Доповнення виділених груп власними прикладами професій.

Учень:

- пояснює особливості класифікації професій за предметом праці;

- характеризує групи професій за предметом праці;

- володіє початковими навичками розподілу професій у групи за предметом праці.

8.

1

Класифікація професій за метою праці: гностична, перетворювальна, пошукова.

^ Практична робота. Розподіл заданого переліку професій у групи за метою праці. Доповнення виділених груп власними прикладами професій.

Учень:

- пояснює особливості класифікації професій за метою праці;

- характеризує групи професій за метою праці;

- володіє початковими навичками розподілу професій у групи за метою праці.

9.

1

Класифікація професій залежно від засобів праці: ручні, механізовані, автоматизовані, комп’ютеризовані і т.п.

^ Практична робота. Розподіл заданого переліку професій у групи залежно від засобів праці. Доповнення виділених груп власними прикладами професій.

Учень:

- пояснює особливості класифікації професій залежно від засобів праці;

- характеризує групи професій залежно від засобів праці;

- володіє початковими навичками розподілу професій залежно від засобів праці.

10.

1

Класифікація професій за умовами праці: в умовах звичайного клімату, на відкритому повітрі з різкими змінами клімату, в екстремальних умовах, з підвищеною моральною відповідальністю за здоров’я і життя людей.

^ Практична робота. Розподіл заданого переліку професій у групи за умовами праці. Доповнення виділених груп власними прикладами професій.

Учень:

- пояснює особливості класифікації професій за умовами праці;

- характеризує групи професій за умовами праці;

- володіє початковими навичками розподіл професій за умовами праці.

11.

1

Професії типу „людина-людина”. Детальний огляд професій типу „людина-людина”. Специфіка предмету, мети, засобів, умов праці цього типу професій та вимог, які вони висувають до особистості.

^ Практична робота. Класифікація основних груп професій типу „людина-людина”. Визначення професійно-важливих якостей, необхідних для роботи за професіями даного типу.

Учень:

- пояснює особливості професій типу „людина-людина”;

- характеризує специфіку предмету, мети, засобів і умов праці професій типу „людина-людина”;

- володіє початковими навичками визначення професійно-важливих якостей, необхідних для роботи за професіями типу „людина-людина”.

12.

1

Професії типу „людина-техніка”. Детальний огляд професії типу „людина-техніка”. Специфіка предмету, мети, засобів, умов праці цього типу професій та вимог, які вони висувають до особистості.

^ Практична робота. Класифікація основних груп професій типу „людина-техніка”. Визначення професійно-важливих якостей, необхідних для роботи за професіями даного типу.

Учень:

- пояснює особливості професій типу „людина-техніка”;

- характеризує специфіку предмету, мети, засобів і умов праці професій типу „людина-техніка”;

- володіє початковими навичками визначення професійно-важливих якостей, необхідних для роботи за професіями типу „людина-техніка”.

13.

1

Професії типу „людина-природа”. Детальний огляд професій типу „людина-природа”. Специфіка предмету, мети, засобів, умов праці цього типу професій та вимог, які вони висувають до особистості.

^ Практична робота. Класифікація основних груп професій типу „людина-природа”. Визначення професійно-важливих якостей, необхідних для роботи за професіями даного типу.

Учень:

- пояснює особливості професій типу „людина - природа ”;

- характеризує специфіку предмету, мети, засобів і умов праці професій типу „людина - природа”;

- володіє початковими навичками визначення професійно-важливих якостей, необхідних для роботи за професіями типу „людина - природа”.

14

1

Професії типу „людина-знакова система”. Детальний огляд професій типу „людина-знакова система”. Специфіка предмету, мети, засобів, умов праці цього типу професій та вимог, які вони висувають до особистості.

^ Практична робота. Класифікація основних груп професій типу „людина-знакова система”. Визначення професійно-важливих якостей, необхідних для роботи за професіями даного типу.

Учень:

- пояснює особливості професій типу „людина - знакова система”;

- характеризує специфіку предмету, мети, засобів і умов праці професій типу „людина - знакова система”;

- володіє початковими навичками визначення професійно-важливих якостей, необхідних для роботи за професіями типу „людина - знакова система”.

15.

1

Професії типу „людина-художній образ”. Детальний огляд професій типу „людина-художній образ”. Специфіка предмету, мети, засобів, умов праці цього типу професій та вимог, які вони висувають до особистості.

^ Практична робота. Класифікація основних груп професій типу „людина-художній образ”. Визначення професійно-важливих якостей, необхідних для роботи за професіями даного типу.

Учень:

- пояснює особливості професій типу „людина - художній образ”;

- характеризує специфіку предмету, мети, засобів і умов праці професій типу „людина - художній образ”;

- володіє початковими навичками визначення професійно-важливих якостей, необхідних для роботи за професіями типу „людина - художній образ”.

16.

2

Формула вибору професії „хочу”, „можу”, „маю”, „потрібно”.

^ Практична робота. Складання формули визначеної професії за допомогою таблиці „Класифікація професій”.

Учень:

- пояснює змістову сутність вибору професії;

- характеризує складові формули вибору професії;

- володіє початковими навичками складання формули визначеної професії.

17.

2

Підсумкове заняття. Уточнення та перевірка отриманих знань. Заповнення відомостей про учня, отриманих під час вивчення розділу „Світ професій” у „Щоденнику вибору профілю навчання”.

^ Практична робота. Порівняння професійно-важливих якостей, необхідних для роботи за професіями різного типу.

Учень:

- пояснює значення правильного вибору професії для особистості та сучасного суспільства;

- характеризує специфіку сучасного світу професій;

- володіє початковими навичками визначення і порівняння професійно-важливих якостей, необхідних для роботи за професіями різного типу.

Розділ 2. Образ Я”.
16

Розділ 2.1. Я і мої можливості.

18.

2

Вибір майбутнього профілю навчання та профільна придатність особистості. Вимоги профільного навчання. Стан здоров’я та бажаний у майбутньому напрям профільного навчання. Інструкція про порядок заповнення відомостей про учня, отриманих під час вивчення розділу „Образ Я” у „Щоденнику вибору профілю навчання”.

^ Практична робота. Визначення й узагальнення особистісних характеристик, які можуть стати перепоною для продовження навчання за бажаним профілем.

Учень:

- пояснює значення вибору майбутнього профілю навчання та профільної придатності особистості;

- виділяє вимоги бажаного у майбутньому напряму профільного навчання;

- характеризує особистісні характеристики, які можуть стати перепоною для продовження навчання за бажаним профілем.

19.

2

Що я знаю про себе і свої можливості. Образ „Я”. Психічне, соціальне та фізичне „Я”.

^ Практична робота. Вправа: „Хто Я”, Дискусія: „Для чого людині знати себе?”

Учень:

- пояснює значення знань про себе і свої можливості для вибору майбутнього профілю навчання;

- виділяє складові образу „Я”;

- володіє початковими навичками самоаналізу.

20.

1

Асоціації та уява людини. Вплив реклами на уявлення людини про себе і свої можливості.

^ Практична робота. Аналіз прикладів впливу прямої та прихованої реклами на професійну працю людини.

Учень:

- пояснює особливості асоціацій та уяви людини і їх значення для професійної діяльності людини;

- характеризує вплив уявлення людини про себе і свої можливості;

- володіє навичками аналізу впливу реклами на вибір професії.

21.

1

Самооцінка та її значення для правильного вибору майбутнього профілю навчання. Самопізнання і самовиховання.

^ Практична робота. Визначення рівня самооцінки. Методика: „Моя самооцінка”.

Учень:

- пояснює особливості самооцінки людини і її значення для професійної діяльності людини;

- характеризує вплив самооцінки на уявлення людини про себе і свої можливості;

- володіє початковими навичками самовиховання.

22.

1

Увага та її особливості. Види уваги. Структура і якості уваги. Увага і професійна діяльність людини. Засоби розвитку уваги.

^ Практична робота. Визначення особливостей розвитку уваги. Методика: „Об’єм уваги”, „Розподіл та переключення уваги”.

Учень:

- пояснює особливості уваги людини і її значення для професійної діяльності людини;

- характеризує структуру і якості уваги;

- володіє початковими навичками розвитку уваги.

23.

1

Пам’ять і її значення для професійної діяльності людини. Види пам’яті. Запам’ятовування, збереження і забування інформації. Продуктивність пам’яті. Довгострокова, короткочасна та оперативна пам’ять.

^ Практична робота. Визначення рівня розвитку пам’яті, її різних видів. Раціональні прийоми запам’ятовування.

Учень:

- пояснює особливості пам’яті людини і її значення для професійної діяльності людини;

- характеризує види пам’яті;

- володіє початковими навичками раціональних прийомів запам’ятовування.

24.

1

Мислення. Види мислення та їх характеристика. Особливості мислення і його значення для вибору майбутньої професії. Моделі інтуїтивних та логічних мисленнєвих рішень.


^ Практична робота. Визначення рівня розвитку видів мислення. Вправи розвитку мислення: „Гімнастика для мозку”.

Учень:

- пояснює особливості мислення людини і їх значення для професійної діяльності людини;

- характеризує моделі і види мисленнєвих рішень;

- володіє початковими навичками розвитку мислення.

25.

1

Темперамент і врахування його особливостей у професійній діяльності. Типи темпераменту. Характеристика якостей темпераменту. Переваги та недоліки основних типів темпераменту.


^ Практична робота. Визначення типу темпераменту.

Учень:

- пояснює особливості темпераменту людини і їх врахування у професійній діяльності;

- виділяє типи темпераменту;

- характеризує переваги та недоліки основних типів темпераменту.

26.

1

Характер як відносно стійке поєднання характеристик особистості. Характер і фізіологічні особливості людини. Врахування домінуючих рис характеру при виборі майбутньої професії.


^ Практична робота. Вправи для самовиховання, гра: „Аукціон”.

Учень:

- пояснює особливості характеру людини і їх врахування у професійній діяльності;

- характеризує домінуючі риси характеру як відносно стійке поєднання особливостей особистості;

- володіє початковими навичками самовиховання.

27.

1

Емоції, їх прояв і значення у професійній діяльності людини. Емоційні стани: афект, настрій, почуття. Емоції і ставлення людини до праці.
^

Практична робота. Вправи для розвитку контролю над своїми емоціями: „Намалюй емоцію”, „Передай емоцію”, „Вгадай емоцію”.


Учень:

- пояснює особливості емоцій людини і їх значення для професійної діяльності людини;

- характеризує емоційні стани;

- володіє початковими навичками розвитку контролю над своїми емоціями.

28.

1

Сприймання та воля і їх врахування у процесі вибору майбутньої професії. Сила волі. Протиріччя: „хочу”, „потрібно”, „мушу”. Залежність волі від розвитку інтелекту і культури (духовності) людини. Прояви сили волі у критичних умовах.

^ Практична робота. Визначення рівня розвитку вольових якостей. Вправи для розвитку волі.

Учень:

- пояснює особливості сприймання та волі і їх врахування у процесі вибору майбутньої професії;

- характеризує протиріччя: „хочу”, „маю”, „потрібно”, „мушу”;

- володіє початковими навичками розвитку сили волі.

29.

1
^

Стрес, розчарування і оптимізм. Вплив стресу на здоров’я людини. Дистрес і депресія. Саморегуляція – шлях до подолання стресу.


Практична робота. Вправа з незакінченими реченнями: „Я переживаю стрес, коли...”. Складання власної програми подолання розчарування. Дискусія: „Як стати оптимістом?”

Учень:

- пояснює причини виникнення стресу, розчарування і оптимізму та їх значення для майбутньої професії;

- характеризує вплив стресу на здоров’я людини;

- володіє початковими навичками саморегуляції.

30.

2

Підсумкове заняття. Уточнення та перевірка отриманих знань.

^ Практична робота. Творча робота: „Мій портрет” у „Щоденнику вибору профілю навчання”.

Учень:

- пояснює значення правильного вибору професії для особистості та сучасного суспільства;

- виділяє проблеми професійного самовизначення сучасної молоді;

- володіє початковими навичками уникнення типових помилок при виборі професії.

^ Загалом 35 годин
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Вступ. Програма з образотворчого мистецтва для 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного...
Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconМіністерство освіти І науки україни академія педагогічних наук україни інститут проблем виховання апн україни людина І світ професій програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Київ 2008
Людина І світ професій: Програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І. Д. Бех (науковий консультант), О. В....
Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconДля загальноосвітніх навчальних закладів
Програма «Економіка» для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (знз) розроблена за формою, запропонованою Міністерством...
Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Програму підготували
«Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» у 2013/2014 навчальному році 5 класи загальноосвітніх...
Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів (12-річна школа) з 2010/2011 н р
Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти та переходу на новий зміст, структуру І 12-річний термін навчання...
Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Гнеденко О. П., Денисенко Л.І., Закатнов Д. О
Технології. 10-11 класи. Навчальна програма для 11-річної школи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПерелік творчих конкурсів та інтелектуальних змагань
Учні 3-11 класів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів
Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості філологічної (англійської) освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Лебедин та
Сумського оіппо було проведено моніторингове дослідження якості філологічної (англійської) освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх...
Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програму підготували: М.І. Бурда, Г. В. Апостолова, В. Г. Бевз, В. В. Грінчук, Ю.І. Мальований, А. Г. Мерзляк, Є. П. Нелін, Н. А....
Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconЗатверджую” ректор національного університету
Програма співбесіди з хімії відповідає чинній програмі з хімії для 8–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи