Управління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії icon

Управління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
НазваУправління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Сторінка3/11
Дата13.06.2013
Розмір1.59 Mb.
ТипВитяг
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

18. Хімічна сполука – газ, що містить Карбон (масова частка 85,7 %) і Гідроген (14,3 %). Зразок цієї сполуки масою 5,25 г займає об’єм 2,8 л (н.у.). Визначте структурну формулу цього газу, якщо відомо, що він знебарвлює бромну воду. 8 балів

Розв’язок:

Якщо невідомий газ знебарвлює бромну воду, то він відноситься до ненасичених вуглеводнів.

 1. ν(CхHу) = 2,8 л: 22,4 л/моль = 0,125 моль; М(CхHу) = 5,25 г : 0,125 моль = 42 г/моль

 2. Нехай маса ненасиченого вуглеводню дорівнює 100 г, тоді маси Карбону і Гідрогену будуть відповідно дорівнювати 85,7 г і 14,3 г.

 3. Знайдемо кількісне співвідношення С : Н = (85,7: 12) : (14,3 : 1) = 7,14: 14, 3 або 1 : 2. Тобто загальна формула вуглеводню СnH2n.

 4. Складемо рівняння з одним невідомим

12n + 2 n = 42

14 n = 42

n = 3, звідси формула вуглеводню С3Н6 або Н3С-СН = СН2

Відповідь: структурна формула Н3С-СН = СН2


19. Із суміші трьох металів відомі два – цинк і залізо. У результаті розчинення 2,5 г суміші в розбавленій сульфатній кислоті виділилося 672 мл водню (н.у.), а 0,64 г третього металу залишилося в осаді. Для добування оксиду із цієї кількості металу потрібно 112 мл кисню. Що це за метал? Визначити масовий і відсотковий склад суміші. 10 балів

Розв’язок:

Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2

х моль х моль

Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2

y моль y моль

m(Zn + Fe) = 2,5 г – 0,64 г = 1,86 г

(Н2) =

Складемо систему рівнянь:

звідси х = 0,02 моль; у = 0,01 моль

М (Zn) = 65 г/моль; М (Fe) = 56 г/моль

Отже, m (Zn) = 0,02  65 = 1,3 (г) m (Fe) = 0,01  56 = 0,56 (г)

 (О2) =  (О) = 0,01 моль


Валентність Ме

Атомна маса

1

32

2

64

3

96

За всіма ознаками метал – мідь. М (Cu) = 64 г/моль

w(Zn) = 52 %, w(Cu) = = 25,6 %, w(Fe) = 22,4 %

Відповідь: метал – мідь; w(Zn) = 52 %, w(Cu) = 25,6 %, w(Fe) = 22,4 %


20. Газ, одержаний при прожарюванні 4,9 г бертолетової солі, змішали в посудині місткістю 4 л з газом, який отримали при взаємодії 6 г металічного кальцію з водою. Визначте масові частки кожного газу і тиск у посудині за н.у.

У посудині ввімкнули електричну іскру. Що відбулося? Якими стали масові частки газів і тиску в посудині? Тиском водяної пари знехтуйте. 11 балів

Розв’язок:

2KClO3 → 2KCl + 3O2

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

 1. 1,5n(O2) = n(KClO3) = 1,5 . 4,9 г : 122,5 г/моль = 0,06 моль

V(O2) = 0,06 моль . 22,4 моль/л = 1,344 л

 1. n(Н2) = n(Са) = 6 г : 40 г/моль = 0,15 моль

V(Н2) = 0,15 моль . 22,4 моль/л = 3,36 л

 1. Vгазу = V1 + V2 = 1,344 + 3,36 л = 4,704 л

 2. W(O2) = 1,344 : 4,704 . 100% = 28,6 %

W(Н2) = 3,36 : 4,704 . 100% = 71,4%

 1. P0V0 = PV PV = nRT n = V/Vm = 4,704 л : 22,4 л/моль = 0,21 моль

 2. P = nRT/V = 0, 21 . 8,314 . 273 / 4 . 10-3 = 119,16 (кПа)

2H2 + O2 →2Н2О

 1. Після реакції залишився тільки водень W(Н2) = (71,4% - 2 . 28,6%) = 14,2% або

0,672 л

 1. P0V0 = PV PV = nRT n = V/Vm = 0,672 л : 22,4 л/моль = 0,03 моль

 2. P = nRT/V = 0, 03 . 8,314 . 273 / 4 . 10-3 = 17, 02 (кПа)

Відповідь: у суміші W(O2) = 28,6 %; W(Н2) = 71,4%; P = 119,16 (кПа);

після вибуху W(O2) = 0; W(Н2) = 14,2%; P = 17,02 (кПа).


11 клас


У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну відповідь. Правильна відповідь на кожне завдання - 1 бал

 1. Виберіть структурну формулу сполуки, що відповідає назві 2-метилбут-1-ен:

А. СН2 = С – СН = СН2

|

СН3

Б. СН3 – СН – СН = СН2

|

СН3

В. СН3 – С = СН – СН3

|

СН3

Г. СН2 = С – СН2 – СН3

|

СН3


2. Визначте назву сполуки за систематичною номенклатурою:


СН2 – СН3 СН3

| |

СН3 – СН – С = СН – С – СН3

| |

СН2 – СН3 СН3

А. 2,2,5 – триметил – 4 – етилгепт – 3 – ен

Б. 3,6,6 – триметил – 4 – етилгепт – 4 – ен

В. 4,5 – діетил – 2,2 – диметилгекс – 3 – ен

Г. 4 – етил – 2,2,5 – триметилгепт – 3 – ен
 1. Установіть, які сполуки є ізомерами:

СН3 СН3

| |

1. СН3 – С –СН – СН3

|

СН3

СН3 СН3

| |

2. СН2 – СН2 –С – СН2

| |

СН3 СН3

3. СН3 – СН – СН – СН – СН2 СН3

| | |

СН3 СН3 СН3


СН3

|

4. СН2 – СН2 –СН2 – СН – СН3

|

СН3

А. 1, 2; Б. 2, 3; В. 1,4; Г. 3, 4.


4. Установіть, до якого гомологічного ряду відноситься

СН3 – СН(СН3) – СН = СН(СН3) та яка загальна формула ряду:

А. СnН2n+2; Б. СnН2n-2; В. СnН2n-6 ; Г. СnН2n


5. Укажіть реактив, за допомогою якого можна розрізнити пропан та пропен:

А. Купрум(ІІ) гідроксид; Б. Етанол; В. Розчин лакмусу; ^ Г. Бромна вода


6. Укажіть речовину, яка дає реакцію «срібного дзеркала», відновлюється воднем та утворюється при взаємодії етина з водою:

А. СН3С(Н)О; Б. НС(Н)О; В. С6Н5ОН; Г. СН3СН2ОН.


7. Укажіть елемент, що входить до складу хлорофілу зелених рослин:

А. Берілій; ^ Б. Магній; В. Кальцій; Г. Купрум.


8. Виберіть чинник, що впливає на довжину хімічного зв’язку:

А. Електронегативність атомів, що утворюють зв'язок

Б. Радіуси атомів, що утворюють зв'язок

В. Ефективні заряди атомів, що утворюють зв'язок

Г. Полярність зв’язку.


9. Визначте формулу спирту, якщо водню, витісненого натрієм з одноатомного насиченого спирту об’ємом 24 мл і густиною 0,8 г/см3, вистачило на гідрування етену об’ємом 6,72 л (н.у.): А. СН3ОН; Б. С2Н5ОН; В. С3Н7ОН; Г. С4Н9ОН.


10. Укажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції горіння пропанову:

А. 25; Б. 8; В. 30; Г. 7.


^ Завдання 11 – 14 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою, і впишіть у таблицю. Правильна відповідь на кожне завдання – 4 бали.

11. Установіть відповідність між структурними формулами і назвами органічних сполук:


А

3

Б

2

В

1

Г

6
Структурні формули Назви сполук

А. СНС - СН2 - СН3 1. Пент – 1 – ин

Б. СН3 - С С - СН2 - СН3 2. Пент – 2 – ин

В. СНС - СН2 - СН2 - СН3 3. Бут – 1 – ин

Г. СНС - СН - СН3 4. Бут – 2 – ин

| 5. 2 – метилбут – 3 – ин

СН3 6. 3 – метилбут – 1 – ин


12. Установіть відповідність між класами органічних сполук та функціональними групами:


А

3

Б

2

В

1

Г

4
Класи сполук Функціональні групи

А. Спирти 1. – СООН 4. - СООR

Б. Альдегіди 2. – СНО 5. - ОR

В. Карбонові кислоти 3. – ОН 6. – СОNН2

Г. Естери

13. Установіть відповідність між реакцією та ім’ям вченого, який її відкрив:

Реакція

1. C6H14 → C6H6 + 4H2

2. C2H2 + H2O → CH3COH

3. C6H5NO2 + 6H → C6H5NH2 + 2H2O

4. 2CH3Cl + 2Na → C2H6 + 2NaCl.

Учений

А. Зінін М.М.

Б. Марковніков В.В.

В. Вюрц Ф.

Г. Кучеров М.Г.

Д. Лебедєв С.В.

Є. Зелінський М.Д.

А

3

Б
В

4

Г

2

Д
Є

114. Установіть відповідність між схемами переходу електронів і перетвореннями реагенту і продукту:


А

2

Б

3

В

1

Г

4

ДСхема Реагент і продукт

1. Mn0  Mn+2 А. Mn  MnO2

2. Mn0  Mn+4 Б. KMnO4  K2MnO4

3. Mn+7  Mn+6 В. Mn  MnCl2

4. Mn+7  Mn+2 Г. KMnO4  Mn(NO3)2

Д. K2MnO4  KMnO4


Завдання 15 – 16 мають на меті встановлення правильної послідовності.

Правильна відповідь на кожне завдання – 4 бали.

15. Установіть послідовність розділення нафти на фракції:


А

Б

В

Г

Д

Є

1

5

6

2

3

4
А. Гази (С1 – С4) Г. Бензин

Б. Газойль Д. Лігроїн

В. Мазут Є. Гас


^ 16. Установіть послідовність дій при розділенні суміші етанолу, бензолу, води, метанолу, глюкози:


А

Б

В

Г

3

2

1

4
А. Дистиляція; В. Відстоювання;

Б. Декантація; Г. Кристалізація.


Завдання 17 – 20 із відкритою відповіддю. Вони передбачають записи рівнянь реакцій, розв’язків задач, розрахунків.

17. На прикладі органічних реакцій запропонуйте один із можливих варіантів , що задовольняє наступним схемам добування основних продуктів:

1. А + А → С 3. А + В → Е

2. В + В → Д 4. Д + 2А → 2Е. 7 балів

Розв’язок:

 1. ROH +ROHR–O–R

О О

// \\

 1. ^ R–COOH + HOOC–RR – C – O – C – R

 2. ROH + HOOC – R R – COO – R

О О

// \\

 1. R – C – O – C – R + 2HOR →2R – COO – R


18. Насичений вуглеводень масою 0,75 г підвергли повному бромуванню, отриманий при цьому бромоводень пропустили через розчин аргентум нітрату. Осад, що випав, відфільтрували, висушили та прожарили до постійної маси, що склала 16,2 г. Визначте вихідний вуглеводень. 8 балів

Розв’язок:

HBr + AgNO3 → AgBr↓ + HNO3

CnH2n + 2 + (2n + 2)Br2 → CnBr2n + 2 + (2n + 2)HBr

AgBr → Ag + 0,5Br2

n(Ag) = 16,2 / 108 = 0,15 моль,

n(CnH2n + 2) = 0,75/(14n + 2)

n(HBr) = (2n + 2) · n(CnH2n + 2), n(HBr) = n(Ag)

Звідси: (2n + 2) · 0,75/(14n + 2) = 0,15, звідси n = 2.

Відповідь: вихідний вуглеводень — етан C2H6.


19. Органічна кислота А приєднує бромоводень. Із утвореного продукту В при дії розчину арґентум нітрату отримано сполуку С, при обережному окисленні якого утворюється тверда речовина Д. Остання при плавленні розкладається, і при цьому виділяється газ СО2 і летюча кислота Е, у складі якої 40,0% С, 6,7% Н, і 53,3 % О. Встановіть структурні формули усіх сполук і напишіть рівняння реакцій. 10 балів

Розв’язок:

А + HBr →B + AgNO3 C + O→Д →СО2 + Е

Сполука Е має формулу СхНуОz. Співвідношення елементів С : Н : О = 40,0/12 : 6,7/1 : 53,3/16 = 1 : 2 : 1. Кислоти з формулою СН2Оz при х = 1 немає, при х = 2 це оцтова кислота, при х > 3 – це гідроксипропанова кислота та інші малолетючі кислоти. Таким чином, формула кислоти СН3СО2Н.

Формула сполуки Д – С3Н4О4. Можливі структури: НООССН2^ СООН, НООССОСН2ОН, НООССН(ОН)СНО та ін.

Тільки перша із зазначених сполук при відщепленні СО2 перетворюється в оцтову кислоту, тобто речовина Д – малонова кислота.

Малонову кислоту отримали із 3-гідроксипропіонової кислоти (сполука С), яка в свою чергу, отримана із речовини В – 3 –бром-пропанової кислоти. Останню отримують із сполуки А – пропанової (акрилової) кислоти.

Схема перетворень:

СН2=СНСООНBrСН2СН2СООННОСН2СООННООССН2СООН

СН3СООН + СО2


20. Зразок амоній дихромату масою 40 г, який містить нелеткі домішки стійкі до нагрівання, піддали термічному розкладу. Одним із продуктів реакції є газ, молекули якого двохатомні (маса 1 л газу при 30С і 0,44 атм дорівнює 0,504 г). Другий продукт реакції – амфотерний оксид металу. Напишіть рівняння реакції. Визначте ступінь чистоти зв’язку (у % за масою), якщо маса твердого залишку, яка складається з оксиду металу і твердих домішок, дорівнює 30 г. Як з оксиду металу можна одержати вільний метал. 10 балів

Розв’язок:

M(газу)= (г/моль) – N2

Амфотерний оксид металу – Cr2O3

(NH4)2Cr2O7  Cr2O3 + N2 + 4H2O

m((NH4)2Cr2O7) = х

m(дом.) = y

x + y=40

Маса одержаного залишку становить:Розв’язуючи систему рівнянь одержуємо

х = 25,2

Таким чином, ступінь чистоти зразка становить:

W=, або 63%.

Найпростіший метод одержання хрому з його оксиду – метод алюмотермії:

Cr2O3 + 2Аl = Al2O3 +2Cr

Відповідь: ступінь чистоти зв’язку – 63%.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Управління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії iconУправління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Протокол №10 від 29....
Управління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії iconУправління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІІ та ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол №10 від...
Управління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії iconУправління освіти І науки Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ІІ-ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2012-2013 н р
Л. А. Коростіль – доцент кафедри початкової та природничо-математичної освіти, к пед н., методист хімії Сумського оіппо
Управління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії iconУправління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації Комунальна установа Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ІІ-ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2012-2013 н р
Л. А. Коростіль – доцент кафедри початкової та природничо-математичної освіти, к пед н., методист хімії Сумського оіппо
Управління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії iconІнформаційно-аналітичний бюлетень ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології
Рекомендовано вченою радою Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол №10 від 30. 05. 2013)
Управління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії iconМіністерство освіти І науки україни управління освіти І науки сумської облдержадміністрації сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти каталог
Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Управління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії iconІнформаційно-аналітичний бюлетень ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики та інформаційних технологій за 2012-2013 навчальний рік
Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол №11 від 18. 06. 2013)
Управління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії iconМіністерство освіти І науки України Управління освіти І науки Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Протокол № Декан факультету С. М. Панченко від 2006 р. Протокол №
Управління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії iconУправління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Н. П. Ганжою, методистом початкового навчання Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Управління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії iconІІ, ІІІ та ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології Інформаційно-аналітичний бюлетень
Голубенко Т. С., методист біології та екології Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи