Звіт навчально-методичного відділу післядипломної освіти за І півріччя 2013 року кз сумського оіппо навчально-, науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу навчальних закладів області icon

Звіт навчально-методичного відділу післядипломної освіти за І півріччя 2013 року кз сумського оіппо навчально-, науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу навчальних закладів області
НазваЗвіт навчально-методичного відділу післядипломної освіти за І півріччя 2013 року кз сумського оіппо навчально-, науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу навчальних закладів області
Сторінка1/6
Дата06.07.2013
Розмір1.07 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4   5   6


ЗВІТ

навчально-методичного відділу післядипломної освіти

за І півріччя 2013 року КЗ Сумського ОІППО


Навчально-, науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу

навчальних закладів області


 • Методичний кабінет – головна методична структура району (міста)

З огляду на статус методичних кабінетів, як науково-методичних установ (наказ МОН України від 08.08.2008 № 1119 «Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)»), значна роль у науково-методичному зростанні вчителів належить методистам та завідуючим Р(М)МК, які покликані сприяти створенню інноваційного освітнього середовища рівно доступного всім учасникам навчально-виховного процесу.

Національна доктрина розвитку передбачає модернізацію освіти, її стратегічне реформування та розвиток, прямо вказує на доступність якісної освіти для всіх громадян як пріоритетне завдання освітньої галузі.

На сучасному етапі це вимагає розвитку професіоналізму кадрового потенціалу, підвищення фахової підготовки, удосконалення неперервної освіти педагогічних працівників. Підґрунтям для вирішення цих питань є Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державна програма «Вчитель», Указ Президента «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування і розвитку освіти в Україні», Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр) (наказ МОН України від 08.08.2008 №1119), Рекомендації щодо організації та проведення методичної роботи з педагогічними кадрами (лист МОН України від 03.07.2002 № 1∕9-318), чинне законодавство про освіту та роботу методичних служб різного рівня.

У 2013 р. методична служба області (від навчально-методичного відділу післядипломної освіти Сумського ОІППО – до предметних методичних об’єднань учителів загальноосвітніх навчальних закладів області) працює над реалізацією науково-методичної проблеми: «Науково-, навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах області в умовах реформування освіти».

Координацію науково-методичної діяльності роботи районних (міських) методичних кабінетів відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міських рад) здійснює навчально-методичний відділ післядипломної педагогічної роботи Сумського ОІППО.

У роботі з районними, міськими методичними кабінетами вибудована вертикаль управлінської діяльності, щодо роботи з нормативно-правовими документами, планування методичних форм роботи; організаційної – за напрямами роботи з керівниками навчальних закладів, педагогами та обдарованою учнівською молоддю; інформаційно-коригувальної – на рівні методичних порадників, рекомендацій та ін.

Методична робота, у процесі планування на різних рівнях організації, була зорієнтована на виконання наступних функцій:

 • планування (визначення системи заходів, що забезпечують досягнення найкращих результатів);

 • організації (удосконалення структури методичної роботи, діяльності, змісту різних її складових);

 • діагностування (вивчення ступеня розриву між реальним рівнем компетентності педагогів, що виявляється в узагальненому результаті їх праці та вимогами суспільства до якості діяльності працівників освіти в умовах реформування української школи);

 • прогностичності (визначення знань і умінь, необхідних учителям у майбутньому);

 • моделювання (розробка принципово нових положень навчально-виховної роботи в школі, формування та впровадження моделей перспективного педагогічного досвіду, їх експериментальна перевірка, після якої вони можуть бути використані як зразки для впровадження);

 • інформування (своєчасне ознайомлення з новинками педагогіки, методики, дидактики, фаху, школознавства тощо);

 • відновлення (відтворення частково забутих знань після закінчення вищого педагогічного навчального закладу);

 • контролю (оцінка відповідності наслідків методичної роботи плановим завданням та нормативним вимогам);

 • корегування (виправлення в діяльності вчителя недоліків, пов’язаних із використанням застарілих методик, що не відповідають вимогам сучасності);

 • пропаганди (інформування вчителів, їх агітація щодо впровадження в практику роботи досягнень науки, перспективного педагогічного досвіду) та ін.

На виконання листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05.09.2012 № 14.110-2470 «Про громадське обговорення нормативних документів» завідуючими методичними кабінетами організовано громадське обговорення пакету нормативних документів щодо діяльності районних (міських) науково-методичних установ, зокрема:

 • Типові штатні нормативи районних (міських) методичних кабінетів і центрів;

 • Примірне положення про медіатеку районного (міського) методичного кабінету (центру);

 • Примірне положення про базовий навчальний заклад методкабінету (центру);

 • Примірне положення про школу педагогічної майстерності методкабінету (центру).

З метою розширення форм методичної співпраці було підписано угоди з:

 • Інститутом обдарованої дитини Національної Академії педагогічних наук України (договір про співпрацю № 172012 від 06.11.2012);

 • Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти (договір про співпрацю № 202012 від 20.08.2012).

Форми методичної роботи, які було використано в області: методична рада, методичне об’єднання (предметне, циклове, профільне), взаємовідвідування уроків, методичний день, методичний семінар-практикум, науково-практичний семінар, школа перспективного педагогічного досвіду, школа молодого вчителя, школа педагогічної майстерності, проблемні (творчі) групи (лабораторії), науково-педагогічні конференції, творчі звіти, моделювання педагогічних ситуацій, педагогічні ігри (дидактичні, виховні, ділові, рольові), олімпіади методичних інноваційних розробок уроків і виховних заходів, методичні «мости», ярмарки (педагогічних ідей, інновацій), аукціони методичних розробок, педагогічні конкурси, конкурси-огляди, виставки методичних розробок (уроків, виховних заходів), методичні фестивалі, методичні естафети, консиліуми, мобільні консультпункти, методичні порадники, мобільні сторінки методистів та багато іншого.

Зокрема обласні семінари для завідуючих районними (міськими) методичними кабінетами відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міських рад), які було проведено в області протягом звітного періоду:
з/п

Статус

Тема

Місце проведення


Дата проведен-ня

Відповідальні за організацію проведення


1

2

3

4

5

6

1.

Обласний

семінар

Ведення ділової документації в загальноосвітніх навчальних закладах

м. Суми

27.02.2013

Живодьор В.Ф.,

Удовиченко І.В.

2.

Обласний семінар-нарада


Робота з обдарованою учнівською молоддю

м. Суми

14.03.2013

Павловська Л.М.,

Удовиченко І.В.

3.

Обласний науково-практичний семінар


Інтерактивні технології в організації методичних форм роботи з педагогами та навчально-виховного процесу з дітьми

м. Буринь

17-18.04.2013

Удовиченко І.В.,

Стасюк В.О.,

Дяченко Г.В.

4.

ХІ зїзд Українського географічного товариства

Україна: географія цілей та можливостей

м. Київ

24-27.

04.2013

Удовиченко І.В.


^ На 2014 рік науково-методичною проблемою обрано«Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних освітніх стандартів, творчому та інтелектуальному розвитку учнів».

Домінуючі напрями методичної роботи з педагогами на 2014 р.:

 • нормативно-правове забезпечення, реалізація державних освітніх стандартів;

 • управління галуззю освіти;

 • координуюча роль відділу освіти, методичної служби щодо організації методичної роботи з педагогічними кадрами;

 • науково-методичний супровід організації навчально-виховної процесу в школі, створення ситуації успіху;

 • дидактико-методичне забезпечення процесу формування життєвих компетентностей особистості в контексті інноваційної педагогічної діяльності, сприяння створенню середовища успіху та життєтворчості;

 • використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі;

 • наступність дошкільного виховання, початкової та загальної середньої освіти;

 • реалізація виховних стратегій у формуванні конкурентоздатного випускника школи.
 • Управлінська діяльність

  • нормативно-правовий супровід навчально-виховного процесуна допомогу методистам районних (міських) методичних кабінетів, керівникам навчальних закладів, учителям, Сумським ОІППО в райони, міста області, протягом першого півріччя 2013 року направлено:

 1. Лист від 02.01.2013 № 1085 «Про проведення обласної творчої групи вчителів початкових класів».

 2. Лист від 02.01.2013 № 1087 «Про внесення пропозицій щодо проекту Концепції громадянської освіти та виховання в Україні».

 3. Лист від 03.01.2013 № 2 «Про Перший Всеукраїнський освітянський форум з інноваційних технологій «Моршин – 2013».

 4. Лист від 03.01.2013 № 3 «Про стан виконання плану заходів щодо підтримки та розвитку українського шкільництва за кордоном».

 5. Лист від 03.01.2013 № 4 «Методичні рекомендації з підготовки до участі учнів у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології».

 6. Лист від 03.01.2013 № 5 «Про особливості проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у 2012-2013 навчальному році».

 7. Лист від 09.01.2013 № 22 «Про «Форум сім’ї – телефон довіри з питань дошкільної освіти».

 8. Лист від 10.01.2013 № 27 «Про проведення дитячого конкурсу «Безпечна країна очима дитини».

 9. Лист від 11.01.2013 № 29 «Про обласний науково-теоретичний семінар «Контроль та керівництво за діяльністю дошкільного навчального закладу».

 10. Лист від 11.01.2013 № 28 «Про організоване прибуття команд учнів-учасників на ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад».

 11. Лист від 11.01.2013 № 35 «Про умови проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання».

 12. Лист від 18.01.2013 № 55 «Про обласний семінар-практикум директорів загальноосвітніх навчальних закладів за темою «Компетентісний підхід до управління загальноосвітнім навчальним закладом».

 13. Лист від 16.01.2013 № 49 «Про роботу фахового журі олімпіади з біології».

 14. Лист від 21.01.2013 № 56 «Про урочисте відкриття очного етапу ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013».

 15. Лист від 22.01.2013 № 62 «Про умови проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології у 2012-2013 навчальному році».

 16. Лист від 23.01.2013 № 65 «Про організацію роботи зі спеціалістами управлінь, відділів освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів, міських рад та методистів методичних кабінетів з питань ведення ділової документації».

 17. Лист від 23.01.2013 № 34 «Про проведення учнівських олімпіад 2012-2013 н.р.».

 18. Лист від 24.01.2013 № 72 «Про проведення семінару-навчання переможців очно-заочного етапу ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013».

 19. Лист від 25.01.2013 № 73 «Про проведення для учнів підготовчого вебінару до ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій 2012-2013 навчального року».

 20. Лист від 25.01.2013 № 74 «Про проведення тренувального туру олімпіади з інформатики в Сумській області».

 21. Лист від 28.01.2013 № 77 «Про обласний семінар-практикум педагогів, які включені до складу резерву на заміщення керівних посад за темою «Кадровий менеджмент у навчальному закладі як система».

 22. Лист від 28.01.2013 № 85 «Про проведення Всеукраїнського огляду відеоматеріалів за темою «Здоров’язбережувальні технології у дошкільних навчальних закладах».

 23. Лист від 29.01.2013 № 86 «Про участь в очному етапі обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013».

 24. Лист від 29.01.2013 № 87 «Про Концепцію загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку шахів «Інтелект нації».

 25. Лист від 30.01.2013 № 88 «Про проведення фінального турніру юних істориків.

 26. Лист від 31.01.2013 № 100 «Про «Надання матеріалів переможців першого (районного, міського) туру конкурсу«Вихователь року».

 27. Лист від 01.02.2013№ 102 «Про надання консультації спеціалістам управлінь, відділів освіти та методистам методичних кабінетів щодо створення єдиної програми електронного запису дітей до дошкільних навчальних закладів».

 28. Лист від 01.02.2013 № 108 «Про урочисте закриття ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013».

 29. Лист від 05.02.2013 № 112 «Про проведення Міжнародного учнівського конкурсу юних істориків Лелека».

 30. Лист від 06.02.2013 № 119 «Про Концепцію загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку шахів «Інтелект нації».

 31. Лист від 12.02.2013 № 133 «Про неприпустимість насилля над дітьми».

 32. Лист від 15.02.2013 № 138 «Пропозиції до проекту Положення про рейтинг загальноосвітніх навчальних закладів».

 33. Лист від 18.02.2013 № 144 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу художніх робіт серед учнів старших класів».

 34. Лист від 19.02.2013 № 149 «Про одинадцятий відкритий конкурс Веб-дизайну та комп’ютерної графіки».

 35. Лист від 21.02.2013 № 161 «Про проведення весняних сесій у Всеукраїнській заочній біологічній школі та Всеукраїнському інституті біологічних стажувань школярів».

 36. Лист від 21.02.2013 №156 «Про Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8-11 класів»

 37. Лист від 21.02.2013 № 159 «Про проведення ІХ Всеукраїнського турніру юних журналістів».

 38. Лист від 21.02.2013 № 160 «Про проведення засідання обласної школи педагогічної майстерності».

 39. Лист від 22.02.2013 № 166 «Про проведення конкурсу «Мій безпечний клас».

 40. Лист від 22.02.2013 № 167 «Про Всеукраїнську дитячу благодійну акцію «Новий Древній Київ».

 41. Лист 22.02.2013 № 168 «Про відбірково-тренувальні збори переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін».

 42. Лист від 25.02.2013 № 174 «Про проведення практичних занять для учасників тренувальних зборів до участі у ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання».

 43. Лист від 27.02.2013 № 181 «Про відправку учнів на IV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад».

 44. Лист від 28.02.2013 № 186 «Про проведення виставки ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання».

 45. Лист від 01.03.2013 № 187 «Про забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних закладів навчально-методичними комплектами, збірниками завдань для зовнішнього незалежного оцінювання, державної підсумкової атестації та іншою навчальною літературою».

 46. Лист від 04.03.2013 № 199 «Про пілотний проект «Інтелект нації. Шахова освіта».

 47. Листи від 06.03.2013 № 213, 214, 215 «Про роботу членів журі
  ІV фінального етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання у 2012-2013 навчальному році».

 48. Лист від 07.03.2013 № 175-ОД «Про відправку учнів на ІV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови».

 49. Лист від 07.03.2013 № 176-ОД «Про відправку учнів на ІV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови».

 50. Лист від 07.03.2013 № 166 «Про науково-практичну конференцію «Впровадження сучасних програм «Майкрософт» у навчально-виховний процес закладів нового типу освіти України».

 51. Лист від 07.03.2013 № 225 «Про обласний науково-методичний семінар «Навчання інформатики: професійне зростання та творчий пошук».

 52. Лист від 07.03.2013 № 226 «Про розробку програм для дошкільної освіти».

 53. Лист від 11.03.2013 № 232 «Про обласну творчу групу «Інклюзивний підхід як основа освіти для всіх дітей».

 54. Лист від 11.03.2013 № 234 «Щодо проведення ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії».

 55. Лист від 11.03.2013 № 234 «Про проведення фінального етапу учнівських олімпіад 2012-2013 н.р.»;

 56. Лист від 12.03.2013 № 237 «Про проведення інструктивно-методичної наради «Проведення міжнародної математичної гри «Кенгуру».

 57. Лист від 13.03.2013 № 239 «Про відправку учнів на ІV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології».

 58. Лист від 13.03.2013 № 241 «Про відправку учнів на IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики».

 59. Лист від 14.03.2013 № 246 «Про підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» у 2012 році».

 60. Лист від 15.03.2013 № 252 «Про відправку учнів на ІV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад».

 61. Лист від 19.03.2013 № 259 «Про Міжнародний фестиваль дитячої творчості «Золотий Лелека».

 62. Лист від 19.03.2013 № 261 «Про проведення семінару-навчання та консультацій для переможців ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013».

 63. Листи від 20.03.2013 № 265, від 21.03.2013 № 272 «Про відправку учнів на IV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад 2012-2013 н.р.».

 64. Лист від 21.03.2013 № 268 «Про проведення Всеукраїнського українознавчого фестивалю «Сонячні пелюстки».

 65. Лист від 21.03.2013 № 269 «Про участь у Міжнародному конкурсі з українознавства».

 66. Лист від 21.03.2013 № 267 «Про участь у Всеукраїнському форумі класних керівників».

 67. Лист від 22.03.2013 № 276 «Про використання технології Smart у навчально-виховному процесі».

 68. Лист від 25.03.2013 № 283 «Про участь в очному етапі другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» у 2013 році».

 69. Лист від 25.03.2013 № 279 «Про проведення семінару завідуючих районними (міськими) методичними кабінетами відділів (управлінь) освіти».

 70. Лист від 26.03.2012 № 295 «Про учасників апробації підручників».

 71. Лист від 26.03.2013 № 297 «Про надання результатів апробації підручників».

 72. Лист від 26.03.2013 № 300 «Про третій (заключний) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013» у номінації «Інформатика».

 73. Лист від 29.03.2013 № 311 «Про проведення фінального етапу Всеукраїнського турніру юних інформатиків».

 74. Лист від 01.04.2013 № 317 «Про третій (заключний) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013» у номінації «Іноземна мова. Французька мова».

 75. Лист від 02.04.2013 № 332 «Про обласну школу передового педагогічного досвіду учителів трудового навчання «Залучення учнів до надбань української культури через практичне вивчення традиційних ремесел та різних видів декоративно-ужиткового мистецтва».

 76. Лист від 02.04.2013 № 334 «Щодо популяризації проекту «Фінансова грамотність».

 77. Лист від 03.04.2013 № 340 «Про третій (заключний) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013» у номінації «Фізика».

 78. Лист від 04.04.2013 № 343 «Про проведення Всеукраїнського методичного турніру «Моє покликання – методист».

 79. Лист від 08.04.2013 № 356 «Інформація про підготовку до відзначення у 2014 р. 120-річчя від дня народження Олександра Довженка».

 80. Лист від 10.04.2013 № 365 «Про обласну творчу групу «Інклюзивний підхід як основа освіти для всіх дітей».

 81. Лист від 09.04.2013 № 357 «Про підготовку та відзначення 120-річчя від дня народження О. Довженка».

 82. Лист від 09.04.2013 № 360 «Про обласний науково-теоретичний семінар «Здоров’язбереження в організації життєдіяльності дітей дошкільного віку».

 83. Лист від 09.04.2013 № 361 «Про вивчення стану готовності навчальних закладів до впровадження нових стандартів базової та повної загальної середньої освіти».

 84. Лист від 10.04.2013 № 366 «Про проведення ІІІ етапу та участь
  у IV етапі Всеукраїнського конкурсу Молодь тестує якість».

 85. Лист від 11.04.2013 № 369 «Про організацію та проведення заходів у Шевченківському національному заповіднику».

 86. Лист від 11.04.2013 № 371 «Про проведення засідання обласної творчої групи вчителів математики».

 87. Лист від 12.04.2013 № 375 «Про проведення школи педагогічної майстерності для вчителів образотворчого мистецтва».

 88. Лист від 15.04.2013 № 386 «Про якісну організацію та проведення обласного семінару методистів біології районних (міських) методичних кабінетів відділів, управлінь освіти за темою «Кабінет біології як інноваційний елемент культурно-освітнього середовища загальноосвітнього закладу».

 89. Лист від 19.04.2013 № 401 «Про тематичні семінари для завідуючих районними (міськими) методичними кабінетами відділів (управлінь) освіти».

 90. Лист від 23.04.2013 № 409 «Про виконання плану заходів щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до
  2015 року».

 91. Лист від 23.04.2013 № 410 «Про виконання плану заходів щодо запобігання торгівлі людьми».

 92. Лист від 24.04.2013 № 416 «Про заходи з підготовки та відзначення
  200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка».

 93. Лист від 30.04.2013 № 431 «Про старт Всеукраїнського конкурсу «Навчання вищої проби».

 94. Лист від 07.05.2013 № 436 «Узагальнені результати апробації підручників для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів».

 95. Лист від 08.05.2013 № 369 «Про результати Міжнародного конкурсу з українознавства».

 96. Лист від 24.05.2013 № 482 «Про освітні округи».

 97. Лист від 28.05.2013 № 491 «Про використання навчальної, навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах».

 98. Лист від 28.05.2013 № 493 «Про узагальнені результати громадсько-педагогічного обговорення оригінал-макетів підручників для учнів 3 та 6 класів загальноосвітніх навчальних закладів».

 99. Лист від 31.05.2013 № 510 «Про нормативно-правове забезпечення оформлення класних журналів».

 100. Лист від 03.06.2013 № 521 «Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з базових дисциплін».

 101. Лист від 05.06.2013 № 528 «Про проведення фінального етапу ХVІ Всеукраїнського турніру юних математиків ім. М.Й. Ядренка».

 • підготовлено проекти наказів:

 1. Наказ від 21.01.2013 № 5 «Про проведення ІV етапу
  XІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика».

 2. Наказ від 22.01.2013 № 49-ОД «Про організацію та проведення першого, другого турів Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» у 2013 році».

 3. Наказ від 22.01.2013 № 50-ОД «Про підсумки очно-заочного етапу обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013» та проведення очного етапу».

 4. Наказ від 06.02.2013 № 14 «Про проведення ІV етапу
  ІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка».

 5. Наказ від 18.02.2013 № 148 «Про підсумки проведення
  ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013».

 6. Наказ від 19.02.2013 № 109-ОД «Про підсумки ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013».

 7. Наказ від 22.02.13 № 133-ОД «Про проведення І-ІІ турів конкурсу на кращий інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу».

 8. Наказ від 27.02.2013 № 137-ОД «Про відправку учнів на
  IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології».

 9. Наказ від 05.03.2013 № 210 «Про відправку учнів на IV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад 2013 року».

 10. Наказ від 07.03.2013 № 176-ОД «Про відправку учнів на
  IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови».

 11. Наказ від 07.03.2013 № 174-ОД «Про відправку учнів на
  IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії».

 12. Наказ від 07.03.2013 № 172-ОД «Про відправку учнів на
  IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії».

 13. Наказ від 07.03.2013 № 171-ОД «Про відправку учнів на
  IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки».

 14. Наказ від 07.03.2013 № 173-ОД «Про відправку учнів на
  IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики».

 15. Наказ від 07.03.2013 № 169-ОД «Про відправку учнів на
  IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій».

 16. Наказ від 07.03.2013 № 178-ОД «Про відправку учнів на
  IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії».

 17. Наказ від 07.03.2013 № 179-ОД «Про відправку учнів на
  IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови».

 18. Наказ від 07.03.2013 № 180-ОД «Про відправку учнів на
  IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства».

 19. Наказ від 07.03.2013 № 170-ОД «Про відправку учнів на
  IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури».

 20. Наказ від 07.03.2013 № 168-ОД «Про відправку учнів на
  IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури та спорту».

 21. Наказ від 07.03.2013 № 177-ОД «Про відправку учнів на
  IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з французької мови».

 22. Наказ від 12.03.2013 № 187-ОД «Про відправку учнів на
  IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології».

 23. Наказ від 12.03.2013 № 18-ОД «Про відправку учнів на
  IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії».

 24. Наказ від 12.03.2013 № 185-ОД «Про відправку учнів на
  IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики».

 25. Наказ від 12.03.2013 № 190-ОД «Про відправку учнів на
  IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології».

 26. Наказ від 12.03.2013 № 186-ОД «Про відправку учнів на
  IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури».

 27. Наказ від 12.03.2013 № 189-ОД «Про відправку учнів на
  IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики».

 28. Наказ від 12.03.2013 № 188-ОД «Про відправку учнів на
  ІV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання».

 29. Наказ від 14.03.2013 № 246 «Про підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року».

 30. Наказ від 22.03.2013 «Про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу «Молодь тестує якість».

 31. Наказ від 22.03.2013 № 248-ОД «Про підсумки заочного етапу другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» у 2013 році та проведення очного етапу».

 32. Наказ від 04.04.2013 № 343 «Про проведення Всеукраїнського методичного турніру «Моє покликання – методист».

 33. Наказ від 08.04.2013 № 310-ОД «Про підсумки очного етапу другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» у 2013 році.

 34. Наказ від 09.04.2013 № «Про призначення обласного координатора Всеукраїнського конкурсу «Молодь тестує якість».

 35. Наказ від 29.05.2013 № 480-ОД Про проведення апробації якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів у 2013-
  2014 навчальному році.

 • надано методичні рекомендації

   1. Методичні рекомендації «Організація гурткової роботи в дошкільних навчальних закладах» (Протокол № 9 від 25.04.2013 засідання вченої ради Сумського ОІППО).

   2. Методичні рекомендації щодо проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології (лист від 03.01.2013 № 4 ).

   3. Методичні рекомендації «Про особливості проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з екології у 2012-2013 н.р.» (лист від 03.01.2013 № 5).

   4. Методичні рекомендації щодо викладання курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки і профільного навчання у 2012-2013 навчальному році (сайт ОІППО).

   5. Методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013» у номінації «Інформатика» (сайт ОІППО).

   6. Методичні рекомендації щодо викладання курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки і профільного навчання у 2012-2013 навчальному році (сайт ОІППО).

   7. Методичні рекомендації щодо викладання курсів за вибором
    (сайт ОІППО).

   8. Методичні рекомендації щодо вивчення математики (сайт ОІППО).

   9. Методичні рекомендації щодо ведення сторінок журналу
    (сайт ОІППО).

   10. Методичні рекомендації з проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики 2010-2013 н.р. (сайт ОІППО).
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Звіт навчально-методичного відділу післядипломної освіти за І півріччя 2013 року кз сумського оіппо навчально-, науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу навчальних закладів області iconМетодична робота
...
Звіт навчально-методичного відділу післядипломної освіти за І півріччя 2013 року кз сумського оіппо навчально-, науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу навчальних закладів області iconМетодична робота
...
Звіт навчально-методичного відділу післядипломної освіти за І півріччя 2013 року кз сумського оіппо навчально-, науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу навчальних закладів області iconПлан роботи навчально-методичного відділу на 2-й семестр 2012-2013 н р. № з/п Заплановані заходи
Проведення нарад працівників навчально-методичного відділу з поточних питань організації навчально-виховного процесу
Звіт навчально-методичного відділу післядипломної освіти за І півріччя 2013 року кз сумського оіппо навчально-, науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу навчальних закладів області iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів
Сумського оіппо у жовтні листопаді 2013 року навчально-методичним відділом моніторингу якості освіти Сумського оіппо було проведено...
Звіт навчально-методичного відділу післядипломної освіти за І півріччя 2013 року кз сумського оіппо навчально-, науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу навчальних закладів області iconПоложення про електронні освітні ресурси
«Сто відсотків» на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №494, з метою...
Звіт навчально-методичного відділу післядипломної освіти за І півріччя 2013 року кз сумського оіппо навчально-, науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу навчальних закладів області iconПоложення про електронні освітні ресурси
«Сто відсотків» на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №494, з метою...
Звіт навчально-методичного відділу післядипломної освіти за І півріччя 2013 року кз сумського оіппо навчально-, науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу навчальних закладів області iconПоложення про навчально-методичний відділ затвердити (додається). Затвердити наступну структуру навчально-методичного відділу з 1 січня 2008 року: Сектор науково-методичної роботи. Сектор практики
З метою удосконалення навчально-виховного процесу, координування навчальної та науково-методичної роботи в університеті
Звіт навчально-методичного відділу післядипломної освіти за І півріччя 2013 року кз сумського оіппо навчально-, науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу навчальних закладів області iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження
Сумського оіппо у лютому березні 2014 року навчально-методичним відділом моніторингу якості освіти Сумського оіппо було проведено...
Звіт навчально-методичного відділу післядипломної освіти за І півріччя 2013 року кз сумського оіппо навчально-, науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу навчальних закладів області iconПро затвердження складу Науково-методичної ради університету та Науково-методичних рад інститутів на 2012/2013 н р
Згідно „Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого Міністерством освіти України від...
Звіт навчально-методичного відділу післядипломної освіти за І півріччя 2013 року кз сумського оіппо навчально-, науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу навчальних закладів області iconЧернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної
Повідомляємо, що 24 грудня 2012 року відбудеться обласний семінар спеціалістів і методистів районних (міських) управлінь (відділів)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи