Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії icon

Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії
Скачати 223.93 Kb.
НазваЗавдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії
Дата28.09.2014
Розмір223.93 Kb.
ТипДокументи

Завдання

ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії

8 клас 2013-14 н.р.

Завдання І

1.Розташуйте факти із життєпису Івана Богуна у правильній послідовності:

А. герой Берестецької битви

Б. учасник походу Павла Тетері на Лівобережну Україну

В. в’язень фортеці Мальборк (Мерієнбург)

Г. керівник (разом із Семеном Височаном) оборони Вінниці
2.Розташуйте назви історико-географічних об’єктів, де відбувалося підписання різносторонніх угод періоду Руїни у хронологічній послідовності, вказуючи дати:

А. Бахчисарай

Б. Андрусово

В. Слободищі

Г. Гадяч

Д. Глухів
3. Викресліть зайве у кожному рядку, поясніть ваш вибір:

1.Битва біля Пуатьє, спалення Ж. Д’Арк, битва при Кресі, битва під Бувіном, битва під Азенкуром.

2.Загибель Святополка, будівництво Софійського собору, облога печенігами Києва, заснування Володимиром Великим м. Переяслава, повстання древлян, вбивство князя Ігоря.

3.Хортицька, Азовська, Чортомлицька, Олешківська. Задунайська.

4.Спаський собор у Чернігові, дзвіниця собору Святої Софії у Києві,Богоявленська церква Братського монастиря, приміщення Києво-Могилянської Колегії, Вознесенський собор у Переяславі.

5.Повстання під проводом М.Жмайла, під проводом К.Косинського, під проводом Т.Федоровича, козацьке повстання П.Павлюка, Я.Острянина.

6.«Апостол», «Буквар», «Пересопницьке Євангеліє», «Адельфотес», Острозька Біблія.

7.Хадж, джихад, газават, талмуд, шаріат.
4.З поданого переліку країн та грошових одиниць складіть комбінації у вигляді літер та цифр

А)Іран (Персія);Б) Арабський халіфат; В) Русь; Г) Візантійська імперія; Д) Німецькі князівства; Е) Римська імперія; Є) Стародавня Греція; Ж) Венеція; З) Японія; И) Іспанія; І)Флоренція

1) марка, пфеніг, геллер, талер; 2) денарій, солід, сестерцій, асс; 3) флорин; 4) гривна, куна, рєзана, векша, вивериця; 5) драхма; 6) реал; 7) дукат; 8) дірхеми; 9) драхма, обол; 10) ієна; 11) солід, міліарій.

^ Кількість балів: 16 б.
ЗавданняІІ

Історики по-різному оцінювали палку натуру Свидригайла. Так, Н.Полонська-Василенко вважала, що князь не виявляв ні адміністративних здібностей, ні послідовності в справах. Загадкою залишається те, що привертало до нього увагу князів та викликало довіру. М.Грушевський зазначав, що Свидригайло просто не мав щастя на полі битви й у політиці, але князі та бояри вірили йому, йшли заради його нездійснених планів на плаху. Історик І.Крип’якевич стверджував, що князь був людиною талановитою, але дуже неврівноваженою, навіть химерною, що й шкодило його діяльності.

Дайте власну оцінку діяльності Свидригайла.

^ Кількість балів: 8б.
Завдання ІІІ

1. Після Чорної ради 1663 р. чернь вирізала старшину і шляхту. Гетьман Іван Самойлович відновив елітарну верхівку, створивши значне військове товариство.

Хто були його члени? Які пости займали? Які обов’язки виконували? Які права мали?


2.«Кто по латыни научился, тот с правого пути совратился» – яке ставлення до освіти й науки відображає ця приказка, поширена в Московії уXVIXVII ст.? Порівняйте тогочасний стан розвитку

культури в Московській державі та на Україні.

Зробіть висновок щодо перспектив приєднання України до Росії.

^ Кількість балів: 1– 5б., 2 – 10б. Разом – 15б.
ЗавданняІV

 1. Поясніть значення понять, які виникають у період Середньовіччя: станова монархія, сюзерен, фільварок, удільне князівство, церковна десятина, воєводство, вотчина.

 2. ^ Визначте, чим були викликані та які наслідки мали історичні події.

причини

дата

Історичні події

наслідкиВстановлення влади литовських князів над Волинню, Поділлям, Київщиною, Чернігово-Сіверщиною, Переяславщиною


Приєднання Галичини до Польщі


Завоювання Московською державою Чернігово-Сіверської землі


Національний та соціальний рухи на українських землях кінця ХV століття


Укладання Кревської унії


Перемога над Тевтонським орденом

(Грюнвальдська битва)
^ Кількість балів: 1 – 7б, 2 – 9 б. Разом – 16 б.
ЗавданняV

 1. Персоніфікуйте й охарактеризуйте у формі енциклопедичної довідки зображених історичних діячів: вказавши дати їх життя, коротко, 1­–2 реченнями, розповісти, чим відомі вони в історії.


1 2 3 4

Кому з цих історичних осіб, належать вислови:

А) «На батьківщину в Афіни, в наш прекрасний град, повернув я багатьох на чужину проданих. Звільнив і тут, на милій батьківщині, рабів, тремтячих перед волею панів»?

Б)«Виносячи мені вирок, ви тремтите від жаху більше, ніж я, що йде на багаття».

^ Кількість балів: 8б.
ЗавданняVІ

1. Що означає принцип: «Чия влада, того й віра». Ким і коли його було проголошено.

2. Що відрізняло людей, які приблизно в один і той же час дістали прізвиська «Женевський папа» і «Англійський папа».

3. Поясніть зміст вислову: «Польща тримається непорядком».

4. Громадянська війна 1658 р. була наслідком політики І. Виговського чи владних амбіцій М. Пушкаря та Я. Барабаша? Доведіть свою думку.

5. Які факти свідчать про поступальний розвиток української літератури впродовж першої половини ХVІІ ст.?

^ Кількість балів: 12б.

Загальна кількість балів –75 Бажаємо успіхів!
Завдання

ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії

9 клас 2013-2014 н.р. ІІ вар.
Завдання І

1. Охарактеризуйте процес Великої грецької колонізації. Визначте хронологічні межі, причини, напрямки, наслідки Великої грецької колонізації.

2. Доведіть або спростуйте твердження: «На перешкоді розвиткові культури в Україні у XVIII ст. передусім стояла колоніальна політика Росії».

^ Кількість балів: 14 б.
Завдання ІІ

 1. Знайдіть зв’язок між названими датами, визначивши подію або історичний процес, що їх поєднує.
Дата
Подія

1772

1793

1795
1529

1566

1588
1670-1671

1773-1775

1606-1607
1694-1778

1713-1784

1712-1778
1805

1820

1834
1462-1519

1475-1564

1483-1520
1562

1572

1598
1566

1572

1609
1775

1776

1783
1700

1709

1721 1. ^ Укажіть уривок з літопису, у якому йдеться про Ізяслава – сина Ярослава Мудрого.

А «Коли прийшли візантійські посланці до нього й піднесли дари, він і не глянув на них, а повелів сховати їх»... І мовив один: «Спитуй його ще один раз. Пошли ще йому оружжя. І принесли йому меч, і він, узявши, став любуватися ним, і хвалити, і дякувати цесареві». Згоджуйся на данину...»

Б «... Скільки ото йому заподіяли кияни! Самого вигнали, а добро розграбували, – і не воздав він за це злом... А тоді оба брати свої вигнали його, і ходив він по чужій землі, блу­каючи. А коли знову сидів він на своїм столі, і прийшов до нього Всеволод, переможений, то не сказав він йому: «Скільки зазнав я од вас обох зла!» Не воздав він злом за зло, а втішив його...»

В «Вийшов... з священиками цесарициними і корсунськими на Дніпро. І зійшлося людей без ліку, і влізли вони у воду, і стояли - ті до шиї, а другі - до грудей. Діти ж не відходили од берега, а інші немовлят держали. Дорослі ж бродили у воді, а священики, стоячи, молитви творили...»

Г «А печеніги почали йти на приступ, і зступилися вони на тім місці, де ото є нині свята Софія, митрополія руська; бо тоді це було поле поза городом. І сталася січа люта... і побігли печеніги в різні боки, і не знали вони, куди втікати».


 1. Імена яких діячів культури пропущено в уривкові з історично­го джерела?

«Трупа Кропивницького поступово зміцніла і, добившись права гастролювати в Києві й Петербурзі, зачарувала сотні й тисячі гля­дачів, навіть тих, які упереджено ставилися до української мови. Молодий український театр недаремно став називатися театром корифеїв. Справді неповторними артистичними індивідуальностя­ми були ________.

Стиль синтетичного театру, який поєднував драматичні й комедійні сцени з музичними й вокальними, включа­ючи хорові й танцювальні ансамблі, вражав чисто народною свіжістю та неподібністю до жодного з існуючих театрів. Не лише на Україні, а й скрізь, де українські актори давали вистави, вони користувалися незмінним успіхом».

^ Кількість балів: 7 б.
Завдання ІІІ

Розв’яжіть історичні задачі, давши коротку відповідь на запитання.

1. Чому за політичними партіями Великої Британії з часу їх утворення закріпилися назви торі і віги?

2. Чому на знакові полтавської масонської ложі «Любов до істини» зображені такі символи: місяць, всевидяще око, циркуль, серце?

3. Чому державний устрій Речі Посполитої називали шляхетською демократією?

4. Чому відкриття Америки називають великим відкриттям, здійсненим через велику помилку?

5. Кому належать слова: «Або ми будемо триматися разом, або будемо гойдатися на шибениці порізно».

6. 5 квітня 2010 р. виповнилося 300 років першої Української Конституції. Поміркуйте, чи можна назвати цей документ спробою подолання помилок І. Мазепи?

^ Кількість балів:12 б.
ЗавданняIV

До якого стилю належать архітектурні споруди. Назвіть основні ознаки цих стилів.

1)


2)

Кількість балів: 8 б.
Завдання V

1.«Народ не інакше може стати вільним, як зробившись моральним, освіченим, промисловим. Хоч воєнні революції швидше досягають мети, але наслідки їх небезпечні: вони бувають не колискою, а труною вільності, в ім’я якої вони здійснюються» (з «Правил» Товариства об’єднаних слов’ян).

Спираючись на набуті знання з історії, висловіть своє ставлення до наведеного положення.

Чи поділяєте ви історичні погляди Товариства об’єднаних слов’ян?

2. Відомо, що кріпацтво в Австрії було скасовано в 1848 р., а в Росії – 1861 р. Проте стан розвитку сільського господарства українських етнічних земель, які перебували у складі Російської імперії, був вищим, ніж на Західній Україні.

Поміркуйте й висловіть судження з приводу причин цього явища.

^ Кількість балів: 20 б.
Завдання VІ

«Толковый словарь живого великорусского языка» відомого мовознавця ХІХ століття В. Даля так визначає владу і закон: «Влада – це право, сила і воля над чим-небудь, свобода дій і розпоряджень … закон визначає владу кожної посадової особи, а верховна влада вища від закону».

Порівняйте розуміння закону і влади в західноєвропейській політичній традиції (Ш. Монтескє, Ж.-Ж. Руссо, Т. Джефферсон) із трактуванням В. Даля.

Чим зумовлені відмінності у підходах і оцінках цих понять?

^ Кількість балів: 15 б.
Завдання VІІ

Заповніть порівняльну таблицю «Внутрішньополітична діяльність Олівера Кромвеля та Петра І».

Зробіть висновок проте, хто з них домігся більшого успіху.
Олівер Кромвель

Петро І

ПодібністьВідмінністьВисновок:

^ Кількість балів: 12 б.
Загальна кількість балів – 88

Завдання

ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії

10 клас 2013-2014 н.р. ІІ вар
Завдання І

1. А.Лінкольну належать відомі цитати: «Хто заперечує свободу іншого, сам свободи не заслуговує», «Вівця і вовк по-різному розуміють слово «свобода», у цьому суть розбіжностей, які панують у людському суспільстві».

 Як вони характеризують американського президента як особистість? Яким чином вони знайшли відтворення в політичній діяльності А.Лінкольна?
2. Історик О.Субтельний з приводу введення непу писав: «І знову до гри вступила завидна тактична майстерність Леніна, його готовність зробити крок назад, щоб згодом просунути соціалізм на два кроки вперед – знамените ленінське «танго».

Чи погоджуєтесь ви з такою думкою? Визначить реальні причини введення та згортання непу, його сутність.

^ Кількість балів: 18б.
Завдання ІІ

 1. Складіть розповідь, використовуючи поняття: революція 1848-1849рр., Центральна рада народова, руський Собор, Головна Руська Рада, Рух за національно-територіальну автономію.

 2. Порівняйте політику М. Залізняка на визволеній від польської шляхти української території з політикою Б. Хмельницького у середині 17 ст. під час визвольної війни. Що спільного було у їхніх діях?

^ Кількість балів: 16 б.
Завдання ІІІ

1. Визначить істо­ричну особистість:

А. «... Він дивився на козаків не лише під кутом зору їхніх особливих станових інтересів, а й як на потенційних рушіїв українського суспільства в цілому. Сам він об'єднав військову силу козацтва з політичною, церковною та культурною верхівкою України».

Б. За його правління польська держава переживала період економічного й культурного піднесення. Тодішня Польща видавалася чи не єдиним острівцем внутрішньої злагоди на тлі кривавих релігійних конфліктів, що вирували в Європі. Своїм універсалом він приєднав до Польської корони Підляшшя та Волинь.

В. Він був київським воєводою, найбільшим після польського короля землевласником, у найстисліші терміни мав можливість виставити 15–20 тисяч війська, при його дворі перебувало постійно 2 тисячі шляхетних юнаків-слуг, які здобували лицарський вишкіл.

Г. Запорозький козак, відзначався неабиякою мужністю, винахідливістю, вмінням воювати; часто обирався кошовим отаманом на Січі; уславився як борець проти турків і татар, за переказами, не програв жодної битви.

^ 2. До якого періоду Української революції належать цитовані документи:

1. «Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти, щоб уся Республіка Російська стала федерацією рівних і вільних народів».

2. «Влада на території Української республіки віднині належить виключно радам робітничих, солдатських і селянських депутатів; ...в центрі – Всеукраїнському з’їздові рад..., його Центральному виконавчому комітетові... Україна проголошується республікою рад».

а) вересень – жовтень 1917 р.

б) жовтень – листопад 1917 р.

г) листопад – грудень 1917 р.

д) грудень 1917 р. – січень 1918 р.

^ 3. Викресліть зайве з кожного ланцюга подій, пояснивши свій вибір:

1) Битва біля Пуатьє, спалення Ж. Д’Арк, битва при Кресі, битва під Бувіном, битва під Азенкуром.

2) Загибель Святополка, будівництво Софійського собору, облога печенігами Києва, заснування Володимиром Великим м. Переяслава, повстання древлян, вбивство князя Ігоря.

3) Хортицька, Азовська, Чортомлицька, Олешківська. Задунайська.

4) Спаський собор у Чернігові, дзвіниця собору Святої Софії у Києві. Богоявленська церква Братського монастиря, приміщення Києво-Могилянської Колегії, Вознесенський собор у Переяславі.

5) Повстання під проводом М.Жмайла, під проводом К.Косинського, під проводом Т.Федоровича, козацьке повстання П.Павлюка, Я.Острянина.

6) «Апостол», «Буквар», «Пересопницьке Євангеліє», «Адельфотес», Острозька Біблія.

7)Хадж, джихад, газават, талмуд, шаріат

8) Парфенон, статуя «Дискобол», театр, Кноський палац, статуя Афіни роботи Фідія

9) рух іконоборців, введення алькабали, морські гези, Утрехтська унія, Арраська унія

10) розгром військ Врангеля, Московська директива, захоплення військами Денікіна Миколаєва, Херсона, Одеси, початок Першого зимового походу, вступ у Київ денікінських військ та УГА.

^ 4.Перед вами схематичне зображення бою за гору Маківка. Опишіть цю подію за умовними знаками схеми і вкажіть військовий період, у процесі якого вона відбулася. Хто був учасником цієї битви, чим вона скінчилася?:


5. Яку європейську країну називали «слов’янський будинок із німецьким фасадом»? Чому?

Кількість балів: 15б.
Завдання ІV

Рецензуючи останні дослідження, присвячені Володимирові Винниченку, в одному з яких той названий «пророком», в іншому – «українським Гарібальді», ще в іншому – «великим українцем», Ю. Шаповал зауважив, що «мало не в усіх суспільно значущих починаннях Винниченко зазнав невдач, не зміг довести до завершення жодного масштабного задуму».

Підготуйте історико-біографічний нарис про В. Винниченка з узагальнюючою оцінкою його діяльності як політика і державного діяча.

^ Кількість балів: 12 б.


Завдання V

«… Часи вишиваних сорочок, свити та горілки минули і ніколи вже не вернуться… Українська інтелігенція стає до боротьби за свій народ, до боротьби кривавої і безпощадної. Вона вірить у сили свої національні, і вона виповнить свій обов’язок…» (М. Міхновський «Самостійна Україна»)

Поміркуйте, чому саме інтелігенція стала рушійною силою Української революції? Порівняйте рушійні сили буржуазно-демократичних революцій у Західній Європі, Росії та в Україні.

^ Кількість балів: 12б.
Завдання VІ

Робота з контурною картою«Російський та польський визвольні рухи на українських землях у І пол. ХІХ ст.»

 • Позначте місця діяльності масонських лож

 • Позначте місця діяльності «Південного товариства», «Товариства об’єднаних слов’ян», управи «Польського патріотичного товариства»

 • Територію охоплену Польським повстанням 1830-1831 рр.

 • Район повстання Чернігівського полку

 • Складіть легенду карти

Кількість балів: 7б.
Завдання VІІ

До якого стилю належать архітектурні споруди. Назвіть основні ознаки цього стилю.

1 2

3 4

Кількість балів: 6б.
Загальна кількість балів – 86 Бажаємо успіхів!

Завдання

ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії

11 клас 2013-2014 н.р.
Завдання І

Дайте відповіді на питання:

 1. Якщо б ви жили в Україні наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст., які події внесли б до часопису в розділ «Культурне життя»? Чому?

 2. «Українська громадськість вступила в революцію 1848р. неорганізованою і роз’єднаною». Доберіть факти, що підтверджують або спростовують цей вислів.

Кількість балів: 1 – 6 б., 2 – 8 б. разом – 14 б.
Завдання ІІ

У XVIII столітті з’являється Конституція як базовий документ, що регламентує та унормовує розвиток суспільства. Порівняйте Конституцію Пилипа Орлика і Конституцію США, визначивши для цього певні критерії. Зробіть загальний висновок.

Кількість балів: 15 б.
Завдання ІІІ

Визначте свою позицію щодо лозунгу УЦР «Національна справа перш за все, соціальна – потім». Аргументуйте її, спираючись не тільки на історичне знання, а й на своє бачення сучасного політичного життя України.

Кількість балів: 12 б.
Завдання IV

1.Загальновживаною тезою є: «Особистості визначають хід історичного процесу», при цьому зазначається, що якби не було Гітлера в Німеччині, Муссоліні в Італії, Сталіна в СРСР, тоталітарні режими в цих країнах навряд чи встановились.

Висловіть свою точку зору з приводу твердження, що особистості не впливають на об’єктивний хід подій, а визначають долю країни на власний розсуд або для доведення ідеологічних догм. Свою відповідь обґрунтуйте.
2.Перегляньте карту та назвіть наступальні операції зі звільнення України, в яких брав участь 1-ий Український фронт.


Кількість балів: 1 – 10 б., 2 – 3 б. 13 б.

Завдання V

 1. Позначте логічні ланцюжки, що поєднують діячів української науки:

А Кость Буревій, Григорій Косинка, Микола Куліш

Б Євген Патон, Юрій Кондратюк, Дмитро Граве

В Микола Холодний, Олександр Палладін, Микола Боголюбов

Г Марія Литвиненко - Вольгемут, Борис Гмиря, Зоя Гайдай

Д Михайло Грушевський, Матвій Яворський, Володимир Перетц
^ 2. Розташуйте події української історії повоєнного періоду у хронологічній послідовності:

А. прийняття постанови ЦК КП(б)У «Про перекручення і помилки у висвітленні української літератури в «Нарисі історії української літератури»

Б. прийняття Президією Верховної Ради УРСР указів про Державний герб УРСР, державний прапор УРСР і Державний гімн УРСР

В. утворення народного комісаріату закордонних справ УРСР

Г. запровадження в УРСР обов’язкового семирічного навчання

Д. здійснення польським урядом операції «Вісла» щодо українських жителів Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя
^ 3. Позначте історичні події, ювілеї яких могли б відзначатися в УРСР упродовж 1978 р.:

А) 790-річчя першої письмової згадки назви «Україна»

Б) 990-річчя хрещення Київської Русі

В) 330-річчя початку національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої під проводом Богдана Хмельницького

Г) 270-річчя від дати укладання Конституції Пилипа Орлика

Д) 130-річчя від дати скасування панщини на території Галичини

Е) 30-річчя від офіційної дати утворення УПА

^ 4. Поясніть поняття:

«Нові рубежі» –

«Зелена революція» –

«Антирасистське законодавство» –

Евекта –

«Сокальський кордон» –  

Комасація –

Усташі –

Кількість балів: 12 б.

Завдання VІ

Визначте (у вигляді тез) причини й наслідки зазначених подій

Причини

Подія

Наслідки
Поразка радянських військ під

Києвом у 1941р.Звільнення Києва

радянськими військами в 1943 р.Входження Холмщини і Підляшшя

до складу ПНР у 1945 р.Входження Криму до складу УРСР у 1954 р.Утворення ООНХолодна війна
Кількість балів: 6 б.
Завдання VІІ

Погляньте на картини. Чим пояснити розгром більшовицькою владою школи бойчукістів, адже їхня творчість найкраще відповідала вимогам монументалізації «гордого самопочуття переможного пролетаріату»?
Кількість балів: 8 б.
Завдання VІІІ

Робота з контурною картою «Українська Держава. Утворення Директорії та відновлення УНР (травень-листопад 1918 р)

 • Зафарбуйте територію Української держави гетьмана П. Скоропадського

 • Заштрихуйте територію «нейтральної зони»

 • Позначте демаркаційну лінію, визначену на переговорах українсько-німецької та російської делегацій

 • Позначте межі українських територій, на які претендували сусідні держави

 • Складіть легенду карти

Кількість балів: 6 б.

Загальна кількість балів: 86

Бажаємо успіхів!

Схожі:

Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Правильні відповіді на завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії 2011/2012 н р.
Правильні відповіді на завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії 2011/2012 н р. 19 лютого 2012 року для...
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Правильні відповіді на завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії 2011/2012 н р.
Правильні відповіді на завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії 2011/2012 н р. 19 лютого 2012 року для...
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії iconЗасідання журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії
Білопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Білопільської районної ради
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії iconПротокол підсумкових результатів ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 9 клас 12. 02. 2012 м. Чернівці

Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії icon11 клас 12. 02. 2012 м. Чернівці
Протокол попередніх результатів ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії icon9 клас 12. 02. 2012 м. Чернівці
Протокол попередніх результатів ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії icon8 клас 12. 02. 2012 м. Чернівці
Протокол попередніх результатів ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії icon10 клас 12. 02. 2012 м. Чернівці
Протокол попередніх результатів ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії iconПротокол підсумкових результатів ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 8 клас 12. 02. 2012 м. Чернівці

Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії iconПротокол підсумкових результатів ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 10 клас 12. 02. 2012 м. Чернівці

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи