Управління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії icon

Управління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
НазваУправління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Сторінка1/11
Дата09.10.2014
Розмір1.83 Mb.
ТипВитяг
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Управління освіти і науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Інформаційно-аналітичний бюлетень

ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
2011-2012 навчальний рікСуми – 2012

Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Протокол №10 від 29.05.2012)


Упорядник:

Коростіль Л.А. Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії. 2011-2012 н.р. – Суми: РВВ СОІППО, 2012. – 60 с.


Рецензенти:

Гиря О.О., завідувач кафедри теорії та методики виховання

Сумського ОІППО, кандидат педагогічних наук
^ Сударева Г.Ф., старший викладач кафедри теорії та методики вищої професійної освіти СОІППО.


Інформаційно-аналітичний бюлетень містить нормативні документи та аналітичні матеріали щодо ІІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії і рекомендується методистам районних (міських) відділів (управлінь) освіти для використання в роботі з організації та проведення олімпіадних змагань, а також учителям хімії – для підготовки учнів до ІІ та ІІІ етапів олімпіади.

Зміст


1.
2.

3.

Графік проведення II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2011-2012 навчальному році……………………………………………………………………………

Завдання та розв`язки ІІ-го етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2011-2012 н.р…………………………………………………………………………………

Витяг з наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 09.12.2011 №1.4/18-3947 «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2011-2012 навчальному році»…………………………………………………………….


4

5

18

4.

Наказ управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 15.12.2011 № 951 «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та участь команд учнів Сумської області у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2011-2012 навчальному році»………………………………………………………………

19

5.

Наказ управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 03.02.2012 № 91 «Про внесення змін до наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 15.12.2011 №951» …23

6.

Протоколи засідання журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії в Сумській області………………………………………………………….


24

7.

Завдання з розв`язками ІІІ-го етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії 2011-2012 навчального року……………………………………………………


30

8.

Аналітичний звіт про проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії – 2012 …………………………………………………………


46

9.

Список учнів-переможців ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії …….

49

10.

Список учителів, що підготували переможців ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії……………………………………………………………………


52

11.

Звіт про проведення І-ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії………………………………………………………………………………….


54

12.

Витяг з наказу Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України від 28.02.2012 р. № 234/28 «Про проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та фінального етапу турнірів у 2010/2011 навчальному……………………………………………..


55

13.

Наказ управління освіти і науки від 13.03.2012 № 65 «Про відправку учнів на ІV етап Всеукраїнської олімпіади з хімії»………………………….

57


14.

Результати виступу команди учнів Сумської області на ХLІХ Всеукраїнській учнівській олімпіаді з хімії…………………………………….

58


Міністерство освіти і науки України

Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації
^ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
вул. Римського-Корсакова, 5 , м. Суми, 40007, тел. /Факс: (0542) 33-40-67;

е-mаіl: sоірро@edu.ua
на № від 05.09.2011

Начальникам управлінь, відділів

освіти райдержадміністрацій,

міськвиконкомів, міських рад

Графік проведення II етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад

у 2011-2012 навчальному році
На виконання пункту 2 наказу управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 19.08.2011 № 623 «Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2011-2012 навчальному році» надсилаємо графік проведення II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2011-2012 навчальному році (додається).Ректор доцент В.Ф.Живодьор


Додаток

до листа Сумського ОІППО

від 05.09.2011

^ ВИТЯГ З ГРАФІКА

проведення II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2011-2012 навчальному році


Хімія

04.12.2011^ ЗАВДАННЯ ТА РОЗВ’ЯЗКИ

ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ

8 клас
У завданнях 1-9 потрібно вибрати одну правильну відповідь. Правильна відповідь на кожне завдання - 1 бал

^ 1. Виберіть визначення кількості речовини:

А. Величина, що визначається числом структурних часток в одній порції речовини.

Б. Величина, що визначається масою однієї молекули речовини в грамах.

В. Величина, що визначається найменшою масою речовини, яка здатна самостійно існувати.

Г. Величина, що визначається загальною кількістю атомів у молекулі речовини.
^ 2. Укажіть формулу сполуки, у якій Нітроген має валентність ІІ:

А. NO; Б. N2O; В. N2O3; Г. NO2.
3. Розрахуйте кількість речовини (моль) мідного купоросу CuSO4  5H2O масою 25 г:

А. 0,15; Б. 0,10; В. 2,50; Г. 0,25.
4. Розрахуйте масу (г) 1,505  1023 молекул хлору:

А. 0,071; Б. 1,775; В. 17,750; Г. 8,875.
^ 5. Виберіть твердження щодо елемента Х, який утворює оксид Х2О3 з відносною молекулярною масою102:

А. Метал; Б. Знаходиться у другому періоді періодичної системи;

В. Має порядковий номер 8; Г. Бор.
^ 6. Розрахуйте об’єм (л) за н.у. суміші, що містить 3,2 г кисню та 0,1 моль азоту:

А. 0,2; Б. 6,0; В. 4,48; Г. 3,20.
7. Виберіть речовину, у якій масова частка кислотоутворюючого елемента буде найменшою:

А. СаSіO3; Б. СаСO3; В. MgSіO3; Г. MgCO3.
8. Виберіть речовину, з якою взаємодіє натрій гідроксид:

А. Калій нітрат; Б. Ферум(ІІ) гідроксид; В. Аргентум нітрат; ^ Г. Барій сульфат.
9. Виберіть формулу речовини, розчин якої є лугом:

А. Al(OH)3; Б. Ca(OH)2; В. KOH; Г. HNO3.
Завдання 10 – 12 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою, і впишіть у таблицю. Правильна відповідь на кожне завдання – 4 бали.

10. Установіть відповідність між відносною молекулярною масою та хімічною формулою:

Хімічна формула Відносна молекулярна маса


1.

Г

2.
3.

А

4.

Б

5.

В
1. H2SiO3 А. 222

2. Fe(OH)2 Б. 202

3. Cu2(OH)2CO3 В. 107

4. Na2B4O7 Г. 78

5. Fe(OH)3
11. Установіть відповідність наведених рівнянь реакцій та їх типів:


1.

Г

2.

В

3.

А

4.

Б
Рівняння реакції Тип реакції

1. CuSO4 + Fe = Cu + FeSO4 A. Реакція обміну

2. (CuOH)2CO3 = 2CuO + CO2 + H2O Б. Реакція сполучення

3. Ba(OH)2 + 2HCl = BaCl2 + 2H2O В. Реакція розкладу

4. 4Al + 3O2= 2Al2O3 Г. Реакція заміщення

12. Установіть відповідність між формулою солі і парою солей, що її утворили:


1.

Г

2.

А

3.

Б

4.

Д
Сіль Пара солей

1. KNO3 А. Ba(NO3)2 та FeSO4

2. Fe(NO3)2 Б. Na2CO3 та Mg(NO3)2

3. MgCO3 В. Fe2(SO4)3 та NaNO3

4. AlPO4 Г. Pb(NO3)2 та KI

Д. AlCl3 та K3PO4
13. Установіть відповідність між прізвищем вченого і його вкладом у хімічну науку:


1.

Б

2.

В

3.

Г

4.

А

5.Прізвище вченого Вклад у хімічну науку

  1. М.В.Ломоносов…… А. Довів склад атмосферного повітря

  2. Д.І. Менделєєв……… Б. Відкрив закон збереження маси речовини

  3. Й.Я. Берцеліус……… В. Відкрив періодичний закон

  4. А.Л. Лавуазьє ………..Г. Увів поняття про каталізатори

  5. Р.Бойль


Завдання 14 – 15 мають на меті встановлення правильної послідовності.

Правильна відповідь на кожне завдання – 5 балів.

14. Установіть послідовність дій розділення суміші цукру з крейдою й залізними ошурками:


1.

Д

2.

А

3.

Г

4.

В

5.

Б
А. Долити до суміші води і перемішати

Б. Провести випаровування води з розчину цукру

В. Перелити розчин цукру до порцелянової чашки

Г. Відфільтрувати крейду

Д. Подіяти на суміш магнітом
15. Виберіть речовини 1, 2, 3, 4, 5 для здійснення перетворень згідно зі схемою

основний оксид(1) → гідроксид(2) → сіль(3) → кислотний оксид(4) → кислота(5) :


1.

А

2.

В

3.

Г

4.

Ж

5.А. Na2O Д. Cu(OH)2

Б. ZnO Е. CuSO4

В. NaOH Ж. СО2

Г. Na2СO3 З. SO3

Завдання 16 – 20 із відкритою відповіддю. Вони передбачають записи розв’язків задач, розрахунків.

16. Маса Феруму в гемоглобіні крові людини дорівнює 3 г. Обчисліть, яка кількість атомів Феруму міститься в гемоглобіні крові людини. 6 балів

Розв’язок:

1) ν(Fe) = 3 г : 56 г/моль = 0,054 моль;

2) 1 моль – 6,02 . 1023 частинок

0,054 моль – х; х = 32508 . 1018 частинок.

Відповідь: у гемоглобіні крові людини міститься 32508 . 1018 частинок.
17. Маса атома елемента Х становить 7,96  10-26 кг, а Карбону – 1,99  10-26 кг. Визначити елемент Х. 7 балів

Розв’язок:

1) 1/12 (С) = 1,99 10-26 кг : 12 = 0,166 10-26 кг

2) Аr(X) = 7,96 10-26 кг : 0,166 10-26 кг = 47,9 (Ті) – Титан.

Відповідь: невідомим елементом є Титан.
18. Якщо до цинкових білил додати сіль цинк карбонату, то ця фарба отримає властивості антипирена (вогнетривка речовина). Чим це зумовлено? 8 балів

Відповідь: Солі карбонати при нагріванні розкладаються з виділенням вуглекислого газу, який не підтримує горіння.
19. Над 10 г розжарених залізних ошурок пропустили водяну пару. Ошурки прореагували повністю. Об’єм одного з продуктів реакції – водню за н.у., склав 5,3 л. Визначити формулу другого продукту реакції. 9 балів

Розв’язок:

Fe + H2OFeO + H2 або 2Fe + 3H2OFe2O3 + 3H2 або 3Fe + 4H2OFe3O4 + 4H2


  1. ν(H2) = 5,3 л : 22,4 л/моль = 0,24 моль;

  2. ν(Fe) = 10 г : 56 г/моль = 0,18 моль

  3. 3ν(Fe) : 1ν(FeхОу) : 4ν(H2) = 4ν2)

Відповідь: формула другого продукту реакції Fe3O4.
20. Для шкільного досліду було потрібно негайно добути небагато водню. Цинк у вигляді гранул був у достатній кількості, але кислоти не було жодної краплини. Що робити? Вихід було знайдено, коли учні знайшли в шафі склянку з алюміній хлоридом. Як їм вдалося добути водень. Запиши рівняння реакції. 10 балів

Відповідь: Солі слабких металів і сильних кислот при гідролізі дають кисле середовище, що виступає в ролі кислоти: AlCl3 + Zn + 2H2O → ZnCl2 + AlCl2(OH) + H2

9 КЛАС
У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну відповідь. Правильна відповідь на кожне завдання - 1 бал

^ 1. Серед зазначених систем оберіть емульсію:

А. H2O та NaCl ; Б. H2O та H2 S; В. H2O та молоко; Г. H2O та CaCO3.
2. Виберіть валентність і ступінь окиснення атома Карбону в молекулі СО2:

А. 4 та +4 ; Б. 4 та +2; В. 4 та +3; Г. 4 та – 4.
3. Укажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції взаємодії металічного натрію з водою:

А. 6; Б. 4; В. 7; Г. 9.
4. Виберіть речовину, що дисоціює на йони:

А. Бензин; Б. Цукор; В. Поварена сіль; Г. Спирт.
5. Укажіть пару частинок, що не можуть бути одночасно в розчині:

А. Mg2+ і 2Cl- ; Б. Na+ і OH-; В. K+ і I-; Г. Cl- і Ag+.
^ 6. Виберіть реакцію йонного обміну, що відбувається в розчині практично до кінця:

А. K2CO3 + Н2SO4; Б. NH4Cl + Н2SO4; В. KCl + Н2SO4; Г. AlCl3 + Н2SO4.
7. Складіть рівняння реакції й вкажіть кількість електронів, що беруть участь у процесі відновлення FeCl2 + O2 + HCL → FeCl3 + H2O:

А. 3; Б. 4; В. 6; Г. 8.
8. Виберіть масову частку розчиненої речовини, що відповідає 5% розчину:

А. 0,5; Б. 0,05; В. 0,005; Г. 5.
9. Обчисліть масову частку розчиненої речовини у розчині, утвореному при розчиненні 40 г речовини в 160 г води: А. 0,25; Б. 0,20; В. 0,40; Г. 0,15.
10. За термохімічним рівнянням СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О;  Н = - 802 кДж визначте, яка кількість теплоти виділиться при згорянні 11,2 л метану (н.у.):

А.  Н = - 802 кДж; Б.  Н = - 200,5 кДж; В.  Н = - 1203 кДж; Г.  Н = - 401 кДж

Завдання 11 – 14 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою, і впишіть у таблицю. Правильна відповідь на кожне завдання – 4 бали.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Управління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії iconУправління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Протокол №10 від 29....
Управління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії iconУправління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІІ та ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол №10 від...
Управління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії iconУправління освіти І науки Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ІІ-ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2012-2013 н р
Л. А. Коростіль – доцент кафедри початкової та природничо-математичної освіти, к пед н., методист хімії Сумського оіппо
Управління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії iconУправління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації Комунальна установа Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ІІ-ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2012-2013 н р
Л. А. Коростіль – доцент кафедри початкової та природничо-математичної освіти, к пед н., методист хімії Сумського оіппо
Управління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії iconІнформаційно-аналітичний бюлетень ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології
Рекомендовано вченою радою Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол №10 від 30. 05. 2013)
Управління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії iconМіністерство освіти І науки україни управління освіти І науки сумської облдержадміністрації сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти каталог
Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Управління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії iconІнформаційно-аналітичний бюлетень ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики та інформаційних технологій за 2012-2013 навчальний рік
Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол №11 від 18. 06. 2013)
Управління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії iconМіністерство освіти І науки України Управління освіти І науки Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Протокол № Декан факультету С. М. Панченко від 2006 р. Протокол №
Управління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії iconУправління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Н. П. Ганжою, методистом початкового навчання Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Управління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії iconІІ, ІІІ та ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології Інформаційно-аналітичний бюлетень
Голубенко Т. С., методист біології та екології Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи