Методичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури у 2011-2012 навчальному році Фізичне виховання важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді icon

Методичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури у 2011-2012 навчальному році Фізичне виховання важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді
Скачати 62.86 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури у 2011-2012 навчальному році Фізичне виховання важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді
Дата13.09.2012
Розмір62.86 Kb.
ТипМетодичні рекомендаціїМетодичні рекомендації щодо вивчення

фізичної культури у 2011-2012 навчальному році


Фізичне виховання — важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді.

Основною метою навчального предмета «Фізична культура» є: формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя.

Мета реалізовується комплексом таких навчальних, оздоровчих і виховних завдань:

– формування загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в житті людини, збереження та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку;

– розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності;

– розширення функціональних можливостей організму дитини через цілеспрямований розвиток основних фізичних якостей і природних здібностей;

– формування ціннісних орієнтацій щодо використання фізичних вправ як одного з головних чинників здорового способу життя;

– формування практичних навичок для самостійних занять фізичними вправами та проведення активного відпочинку.


Навчальні плани та програми

Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення предмета передбачено:

– у 5-7 класах – 2,5 год. на тиждень (у загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання з вивченням російської чи іншої мови національних меншин та в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов – 2 год.);

– у 8-9 класах – 3 год. на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66);

– у 10 – 2 години на тиждень (лист Міністерства освіти і науки України від 10.08.2010 № 1/9-543);

– у 11 класах – 2 год. на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.2001 № 342);

– у 10 класах спортивного та військово-спортивного профілів – 5 год. на тиждень (лист Міністерства освіти і науки України від 10.08.2010 № 1/9-543);

– у 11 класах спортивного профілю – 5 год. на тиждень ( наказ МОН України від 20.05.03. № 306).

У 5-7 класах можливі наступні варіанти розподілу годин:

– перший: 1-й тиждень – 2 год;

2-й тиждень – 3 год (І і ІІ семестри);

– другий: І-й семестр – по 2 год на тиждень;

ІІ-й семестр – по 3 год на тиждень (або навпаки);

– третій: під час вивчення навчального матеріалу на стадіонах і спортивних майданчиках шкіл (перша та четверта чверті) – 3 год;

під час вивчення навчального матеріалу у спортивних залах шкіл (друга та третя чверті) – 2 год;

З 2009 навчального року у 5-9 класах запроваджена нова навчальна програма з фізичної культури (авт. І.Ю.Круцевич та інші, в-во «Літера», 2009р.). Звертаємо увагу на те, що змістове наповнення фізичної культури за новою програмою навчальний заклад формує самостійно з варіативних модулів. При цьому, обов’язковим є включення засобів теоретичної і загально-фізичної підготовки, які передбачені програмою для даного класу до кожного варіативного модуля. У 5-6 класах учні мають опанувати 5-6 варіативних модулів, у 7-8 класах – 3-5 модулів у 9 класі – 3-4 модулі. На опанування всіх модулів відводиться приблизно однакова кількість годин. Однак не виключається можливість вмотивованого збільшення або зменшення кількості годин на вивчення окремих модулів.

У 2011-2012 навчальному році запроваджується нова навчальна програма і для старшої школи. Навчальна програма «Фізична культура. 10-11 класи» (авт. І.Ю.Круцевич та інші, в-во «Літера», 2010р.) побудована за тими ж принципами, що і програма для 5-9 класів. За цією програмою змістове наповнення навчальний заклад також формує самостійно з варіативних модулів.

Варіативні модулі є логічним продовженням тих, які освоювалися в середній школі (6 та 7 роки вивчення). Однак не виключається можливість вивчення матеріалу, розпочинаючи з першого року вивчення модуля. При цьому, слід зробити корекцію кількості навчальних годи передбачених на вивчення та орієнтовних навчальних нормативів, зважаючи на вік учнів. Учні 10-11 класу за рік мають опанувати 2-3 варіативні модулі по 20 – 35 годин кожен.

Класи спортивного профілю навчаються за “Навчальною програмою з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. Спортивний профіль. 10-11 класи.”, рекомендованої МОН України (лист МОН України від 14.01.04 № 1/11-95), яка надрукована в журналі “Фізичне виховання в школі”, № 2, 2004 р.

Учні, які за результатами медичного огляду тимчасово віднесені до спеціальної медичної групи, відвідують обов’язкові уроки, але виконують корегувальні вправи і вправи для загального фізичного розвитку, які їм не протипоказані. Таким учням можна виставляти поточну оцінку за знання і техніку виконання корегувальних вправ (за сприятливих для учня умов), а наприкінці навчального року ставиться «Зараховано».

Окрім того, за наявності умов, для учнів спеціальних медичних груп організовуються два додаткових заняття за програмами «Фізична культура» для спеціальних медичних груп загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи (авт. Майєр В.І., Дерев’янко В.В.) та «Фізична культура» для спеціальних медичних груп загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи (авт. Майєр В.І., Дерев’янко В.В.).

^ Організація навчально-виховного процесу з фізичної культури

Вивчення предмета у 10-11 класах здійснюється окремо для юнаків і дівчат. Поділ класу на групи здійснюється згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128. При наявності можливостей уроки фізичної культури в 5-9 класах також варто проводити для дівчат і хлопців окремо.

Для популяризації фізкультурної освіти та з метою виявлення рівня фізичної підготовки випускників, перевірки знань випускників щодо фізкультурно-спортивної діяльності та вміння використовувати їх для збереження та поліпшення свого здоров’я Міністерство освіти і науки запровадило Державну підсумкову атестацію з фізичної культури в 11-му класі за вибором учнів. До проходження державної підсумкової атестації з фізичної культури допускаються учні основної медичної групи.

З метою підвищення фахового рівня вчителів фізичної культури, виявлення, вивчення та поширення позитивного досвіду нестандартних підходів щодо розвитку фізичних якостей учнів проводяться різноманітні конкурси фахової майстерності.

При складанні розкладу навчальних занять не рекомендується здвоювати уроки фізичної культури або проводити їх два дні поспіль (окрім вивчення модулів з плавання та лижної підготовки). Більшість уроків фізичної культури доцільно проводити на відкритому повітрі.

^ Оцінювання навчальних досягнень учнів.

Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках фізичної культури може здійснюватися за такими видами діяльності:

1. Засвоєння техніки виконання фізичної вправи.

2. Виконання навчального нормативу (з урахуванням динаміки особистого результату).

3. Виконання навчальних завдань під час проведення уроку.

4. Засвоєння теоретико-методичних знань.

При цьому оцінка за виконання нормативу не є домінуючою під час здійснення тематичного, семестрового чи річного оцінювання.

Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються навчальні нормативи, які розроблено для кожного року вивчення модуля. Контрольні навчальні нормативи є орієнтовними. Порядок їх проведення визначає вчитель відповідно до календарнотематичного планування.

При оцінюванні навчальних досягнень з фізичної культури також враховуються: особисті досягнення школярів протягом навчального року; ступінь активності учнів на уроках; залучення учнів до занять фізичною культурою в позаурочний час; участь у змаганнях всіх рівнів. На основі зазначених показників учителі можуть застосовувати різноманітні системи нарахування «бонусних» балів. Наприклад, якщо учень (учениця) виконав (ла) залікову вправу на певний рівень, але, при цьому, його (її) особистий результат виконання цієї вправи поліпшився порівняно з попереднім показником, учитель може виставити оцінку, на 1-2 бали вищу за ту, яка передбачається контрольними навчальними нормативами.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із фізичної культури затверджені наказом МОН України від 05.05.08 № 371.

Для попередження нещасних випадків слід дотримуватись вимог безпеки під час проведення занять а, особливо, при складанні контрольних навчальних нормативів, коли учні виконують вправи з максимальним навантаженням. При складанні нормативів потрібно дотримуватись таких вимог:

1. Контрольні навчальні нормативи складають учні основної медичної групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров’я.

2. Кожній заліковій вправі передує спеціальна підготовка (не менше як на двох заняттях).

3. Перед складанням нормативу вчитель проводить розминку, а після – відновлювальні вправи.

4. Учні мають можливість перескласти норматив на визначеному вчителем занятті.

5. Учитель зобов’язаний забезпечити безумовне дотримання правил і виконання вимог щодо безпеки під час здачі нормативів.

У період з 01.09 до 01.10 кожного навчального року з метою адаптації учнів до навантажень на уроках фізичної культури прийом контрольних навчальних нормативів не здійснюється, а також обмежується виконання вправ з максимальною інтенсивністю.


Методист фізичної культури Д. В. Деменков

Схожі:

Методичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури у 2011-2012 навчальному році Фізичне виховання важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді iconМетодичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури у 2013-2014 навчальному році Основною метою навчального предмета «Фізична культура»
Фізичне виховання – важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді
Методичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури у 2011-2012 навчальному році Фізичне виховання важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді iconМетодичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури у 201 4 -201 5 навчальному році Основною метою навчального предмета «Фізична культура»
Фізичне виховання – важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді
Методичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури у 2011-2012 навчальному році Фізичне виховання важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді iconМетодичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2010/2011 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономі у 2011-2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури у 2011-2012 навчальному році Фізичне виховання важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах області у 2011-2012 навчальному році
Головною метою вивчення предмета «Світова література»в загальноосвітній школі є виховання в шкільної молоді високої читацької І загальної...
Методичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури у 2011-2012 навчальному році Фізичне виховання важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді iconМетодичні рекомендації щодо вивчення географії в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році
Вивчення географії у 2011-2012 навчальному році буде здійснюватись в основній школі за збірниками програм за якими працювали вчителі...
Методичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури у 2011-2012 навчальному році Фізичне виховання важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді iconМетодичні рекомендації щодо вивчення історії та суспільно-гуманітарних дисциплін у 2012-2013 навчальному році
Методичні рекомендації базуються на підставі листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01. 06. 2012 №1/9-426...
Методичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури у 2011-2012 навчальному році Фізичне виховання важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді iconПитання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "фізичне виховання" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання
Поняття про засоби фізичного виховання. Фізична вправа – основний І специфічний засіб фізичного виховання
Методичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури у 2011-2012 навчальному році Фізичне виховання важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді iconМетодичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011-2012 навчальному році у 2011-2012 навчальному році вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 97 с
Методичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури у 2011-2012 навчальному році Фізичне виховання важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді iconМетодичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2011-2012 навчальному році
У 2011-2012 навчальному році курс «Хімія» повністю переходить на нові програми для 11-річної школи. Тому, відповідно до типових навчальних...
Методичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури у 2011-2012 навчальному році Фізичне виховання важливий засіб фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді iconПлан проведення науково-методичних конференцій у Національному університеті фізичного виховання І спорту України в 2011 2012 навчальному році
«Програмно-нормативні та методичні засади фізичного виховання в навчальних закладах»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи