Методичні рекомендації для вчителів географії щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році icon

Методичні рекомендації для вчителів географії щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році
Скачати 216.76 Kb.
НазваМетодичні рекомендації для вчителів географії щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році
Дата13.09.2012
Розмір216.76 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації

для вчителів географії щодо підготовки учнів

до зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році


Укладач: Несвітайло О.Ю.,

методист науково-методичного відділу

Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти

ЗНО з географії в контексті підвищення якості освіти

У Щорічному Посланні Президента України до Верховної Ради України вказується про необхідність «запровадити систему загальнодержавного рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів за результатами стандартизованого оцінювання. Для цього потрібно підготувати законодавчу базу для створення незалежних агенцій оцінювання якості за прикладом розвинених країн. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України потрібно надалі вдосконалювати політику щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Необхідно законодавчо визначити результати стандартизованого тестування єдиним критерієм прийому до навчання у ВНЗ… Потрібно започаткувати роботу із розроблення та реалізації концепції запровадження стандартизованого тестування на всіх освітніх рівнях».

Природно, що одним із стратегічних напрямів розвитку української освіти на сучасному етапі визначено національний моніторинг системи освіти, а одним із основних завдань Національної стратегії розвитку освіти – розвиток системи державно-громадського управління освітою і контролю за якістю освітньої діяльності.

ЗНО утверджується в Україні як система, покликана забезпечити об’єктивне вимірювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів та оптимізувати відбір абітурієнтів до вищих навчальних закладів на основі ефективних, демократичних і прозорих процедур. Умовами прийому до вищих навчальних закладів у 2012 р. визначено, що «при вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження незалежного оцінювання є обов’язковим». Конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами.

Крім того, зовнішнє оцінювання навчальних досягнень учнів визнано у світі одним з ефективних інструментів освітнього моніторингу.

Аналіз завдань з географії, які пропонуються учасникам ЗНО, дозволяє зробити висновок, що із року в рік вони дедалі більше задовольняють вимоги Державного стандарту загальної середньої освіти до рівня загальноосвітньої підготовки учнів у галузі «Природознавство», зокрема її географічної компоненти. Концептуальні основи освітнього стандарту з географії передбачають комплексний підхід, синтез загальноземлезнавчого і країнознавчого змісту географії. Вимоги до знань і вмінь з географії спрямовуються не лише на засвоєння школярами системи знань про особливості географічного простору на місцевому, регіональному і глобальному рівнях, але й на уміння вірно орієнтуватися в ньому – засвоювати, оцінювати зміни і перетворення навколишнього середовища, використовуючи традиційні та нові географічні методи і джерела інформації на основі розумної, гармонійної взаємодії природи і суспільства, соціальної відповідальності кожної людини за збереження життя на Землі, турботливе ставлення до природних багатств, історії і культури своєю Батьківщини.

В останні роки завдання ЗНО з географії дозволяють перевірити не тільки знання учасників, але й сформованість більшості предметних компетентностей. Поступова переорієнтація тестових завдань на оцінку предметних компетентностей сприятиме, безумовно, не тільки зростанню довіри до ЗНО з боку представників як загальної середньої, так і вищої освіти, але й підвищенню якості географічної освіти.

Анкетування, яке проводилось ХРЦОЯО серед студентів-першокурсників та учасників пробного тестування, засвідчило, що досить значний відсоток абітурієнтів при підготовці до ЗНО звертається до вчителя-предметника, класного керівника. Не викликає заперечення: в умовах, коли незалежне оцінювання стає органічною складовою національної системи освіти, учитель має володіти інформацією про ЗНО, знання у галузі тестових технологій мають стати невід’ємною складовою професійної компетентності педагога. З огляду на суспільну значущість тестування питання подальшого удосконалення змісту тестових завдань мають стати предметом обговорення широких кіл педагогічної громадськості, насамперед науковців, авторів підручників, управлінців, педагогів-практиків тощо.

Допомогти педагогам підготувати учнів, у тому числі психологічно, до участі у ЗНО, а також сприяти розвитку компетентності учителя у використанні тестових технологій, підвищенню якості шкільної географічної освіти – саме ці завдання були визначальними для фахівців науково-методичного відділу ХРЦОЯО при укладенні методичних рекомендацій, які пропонуються Вашій увазі.


^ Особливості проведення ЗНО-2012

У Міністерстві юстиції зареєстровано наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 3 листопада 2011 року № 1254, яким затверджено:

 • Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2012 році;

 • Положення про апеляційну комісію Українського центру оцінювання якості освіти;

 • Положення про регламентну комісію регіонального центру оцінювання якості освіти;

 • Положення про предметні фахові комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти;

 • Технічний опис сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та інформаційної картки до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 9 серпня 2011 р. № 946 та від 14 жовтня 2011 року №1192 визначено перелік предметів, з яких буде проводитися зовнішнє незалежне оцінювання у 2012 р. Затверджено календарний план підготовки та проведення ЗНО-2012 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.11.2011 р. № 1346 «Про затвердження календарного плану підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2012 році»).

Відповідно до названих нормативних документів можна визначити, що:

1. Реєстрація учасників триватиме з 1 січня по 20 лютого 2012 року.

2. ЗНО буде проведене з 15 травня по 7 червня 2012 року.

3. У 2012 році зовнішнє незалежне оцінювання проводитиметься з десяти предметів: з української мови та літератури, історії України, всесвітньої історії, математики, біології, фізики, хімії, географії, російської мови, однієї з іноземних мов (за вибором) – англійської, німецької, французької, іспанської.

4. Максимальна кількість тестів, яку може скласти кожен учасник тестування, – чотири.

5. Тестування з української мови та літератури, математики та історії України буде проведено у дві сесії. Тестування з географії відбудеться 19 травня 2012 року.

6. Результати, отримані під час зовнішнього оцінювання, будуть зазначені у додатку до сертифікату Українського центру оцінювання якості освіти, який абітурієнт подаватиме до приймальних комісій ВНЗ.


Програма ЗНО з географії

Програми ЗНО з предметів тестування затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №791 від 14.07.2011 р.

Мета зовнішнього незалежного оцінювання з географії – оцінити ступінь підготовленості учасників зовнішнього незалежного оцінювання до навчання у вищих навчальних закладах.

Завдання зовнішнього незалежного оцінювання з географії:

- визначити рівень набутих знань і умінь;

- оцінити сформованість комплексного, просторового, соціально орієнтованого уявлення про Землю на основі краєзнавчого, регіонального та планетарного підходів;

- перевірити здатність застосовувати географічні знання та набуті уміння для аналізу природних, суспільних і господарських процесів, подій, явищ;

- встановити ступінь сформованості географічних компетенцій, географічної культури.

Програма зовнішнього незалежного оцінювання включає всі розділи курсів з географії відповідно до стандартного та академічного рівнів. Окремі теми розділу «Загальна географія», а саме «Географічні дослідження» включає розширене питання дослідження території України. Тема «Способи зображення Землі» доповнена картографічним знаннями і уміннями за темами 8 класу. Тема «Атмосфера і клімат» включає питання, які за змістом є логічним продовження вивчення її в географічних курсах «Географії материків і океанів» та «Фізичної географії України». Питання екологічних проблем окремих материків слід розглядати в темі «Глобальні проблеми людства» в складі переліку екологічних проблем.

На особливу увагу заслуговує розділ «Загальні положення економічної та соціальної географії», у який винесено всі програмові терміни, поняття економічної і соціальної географії. У розділах «Економічна і соціальна географія України» та «Соціальна і економічна географія світу» зроблено акцент на просторовому характері розміщення економічних і соціальних явищ та причин і наслідків їх формування і розвитку.

Щодо конкретизації знань номенклатури по всіх розділах географії необхідно звертатись до шкільних програм та діючих підручників.

Програма ЗНО подана у вигляді таблиці, яка складається з трьох колонок. У першій колонці вміщено назву розділу, теми програми ЗНО, що відповідає чинній програмі з географії для 11-річної школи. У другій колонці викладено зміст географічного матеріалу, у якому виокремлено поняття, терміни, назви процесів або явищ. Це мінімум, з якого випускники повинні мати певні знання та уявлення. Якщо про якесь поняття, термін або явище згадано у цій колонці таблиці, то це означає, що вони можуть бути використані розробниками тесту ЗНО для перевірки знань і умінь учасників.

Поняття та терміни, зазначені у програмі ЗНО, учні мають називати, визначати, оперувати ними. Щодо географічних процесів і явищ – учні мають розуміти їх природу, розвиток і наслідки для компонентів природи географічної оболонки. Програмові аспекти щодо антропогенної діяльності в географічній оболонці вимагають від учнів її господарської оцінки та прогнозування екологічних наслідків такої діяльності для всіх компонентів природи.

У третій колонці програми вказані предметні вміння і способи навчальної діяльності. Їх розподілено на такі: знати, уміти, визначати, мати просторове уявлення, порівнювати, розрізняти, пояснювати, розраховувати, аналізувати, оцінювати.

Відповідно до Програми ЗНО з географії перевірці підлягатимуть такі складові географічної підготовки випускника загальноосвітніх навчальних закладів:

знання

 • географічних понять та термінів;

 • компонентів природи та їхніх характеристик;

 • географічних об’єктів, геосфер та процесів і явищ, що в них відбуваються;

 • географічних подій, персоналій;

 • просторових закономірностей природних процесів і явищ, чинників розміщення населення, господарства;

 • елементів географічної карти;

уміння

 • визначати за описом приналежність географічного об’єкта до певного регіону, явищ і процесів до певної геосфери, групи населення, галузі господарства;

 • виділяти головне (характерні риси природного комплексу, регіональні

особливості материків і океанів, економічних районів України, країн);

 • групувати,систематизувати географічну інформацію за вказаною або визначеною ознакою;

 • встановлювати взаємозв’язки між процесами в географічній оболонці; аналізувати та оцінювати процеси, що відбуваються в економіці, населенні країн світу;

 • отримувати інформацію з джерел, працювати з різноманітними джерелами географічної інформації,

 • застосовувати набуті знання в нових умовах.


^ Характеристика тесту з географії

Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з географії (затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, додаток №6 до наказу № 791 від 14.07.2011 р.).

Загальна кількість завдань тесту – 56.

На виконання тесту відведено 150 хвилин.

Тест із географії складається із завдань п’ятьох форм:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–42). До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.

2. ^ Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) (№43–46). До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

3. ^ Завдання на встановлення правильної послідовності (№47–50). До кожного завдання подано перелік фактів (явищ, процесів тощо), позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перший факт має відповідати цифрі 1, другий – цифрі 2, третій – цифрі 3, четвертий – цифрі 4. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей А.

4. ^ Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору) (№51–54). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і записав правильні відповіді у бланку відповідей А.

5. ^ Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№55–56). Під час виконання цих завдань потрібно вписати отриманий числовий результат тієї розмірності, яка вказана в умові завдання, до бланка відповідей.


^ Схеми оцінювання завдань тесту з географії:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

2. ^ Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) оцінюється в

0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.

3. ^ Завдання на встановлення правильної послідовності оцінюється в 0, 1, 2 або 3 тестових бали: 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали, якщо вказано першу та останню події; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.

4. ^ Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). Завдання оцінюється в 0, 1, 2 або 3 тестових бали: 1 бал за кожну правильно вказану відповідь (цифру) із трьох можливих; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної відповіді (цифри) або відповіді на завдання не надано. Порядок написання цифр значення не має.

5. ^ Завдання відкритої форми з короткою відповіддю оцінюється 0 або 2 тестовими балами: 2 бали, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано. Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з географії, – 86.


^ Композиція завдань в тесті ґрунтується на таких засадах:

1. Завдання розташовуються за формами: з вибором однієї правильної відповіді, на встановлення відповідності, на встановлення правильної послідовності, множинного вибору з короткою відповіддю, відкриті завдання з короткою відповіддю. Це пояснюється специфікою роботи з кожною формою та технологічними аспектами їх комп’ютерної обробки.

2. Завдання в межах кожної з форм розташовуються в логічній послідовності за змістовими блоками, що зазначені в Програмі зовнішнього незалежного оцінювання з географії.

3. Кількість завдань з географії України є більшою, ніж із загальної географії та географії материків і океанів, економічної і соціальної географії світу (чинниками є час, відведений на вивчення, та обсяг матеріалу, що вивчається у шкільних курсах).


^ Рекомендації для вчителів щодо підготовки учнів до

ЗНО з географії

Звісно, що процес викладання географії у школі не має зводитись до підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання, проте для більшої впевненості в тому, що обравши тестування із географії, Ваш учень успішно його складе, або, принаймні, матиме всі необхідні складові підготовки для його успішного складання, також рекомендуємо дотримуватись наступних порад:

 • Проаналізувати зміст програми зовнішнього незалежного оцінювання з географії 2012 року (затверджена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №791 від 14.07.2011 р.).

 • Провести поелементний аналіз завдань, що традиційно викликають складність у абітурієнтів на ЗНО, і передбачити систематичну роботу по формуванню і розвитку відповідних базових умінь та навичок в учнів.

 • Особливу увагу необхідно звернути на наступні теми, що викликали найбільші складності у абітурієнтів при складанні ЗНО з географії:

  • історія географічних відкриттів (видатні мандрівники);

  • визначення відстаней, напрямків, висот, перевищень між точками на карті (акцент на роботу із топографічною картою);

  • градусна сітка, визначення географічних координат;

  • розрахунок поясного і місцевого часу;

  • кліматичні області і типи клімату (аналіз кліматодіаграм);

  • природні зони;

  • фізична карта України і світу (номенклатура);

  • геохронологічна таблиця;

  • мінеральні ресурси України і світу (назви басейнів корисних копалин);

  • фізико-географічне районування України;

  • генезис корисних копалин;

  • географія населення України і світу;

  • адміністративно-територіальний устрій України;

  • економічне районування України;

  • політична карта світу;

  • міграційні процеси в Україні та світі

  • міжнародні організації (членство України в міжнародних організаціях);

  • світове господарство.

 • Використовувати результати зовнішнього незалежного оцінювання з географії як діагностику сформованості знань умінь і навичок і внести необхідні корективи у поурочне планування основних тем курсу географії.

 • Використовувати тестові завдання тих форм, які представлені у характеристиці тесту ЗНО з географії 2012 року (завдання на визначення однієї правильної відповіді, на встановлення відповідності, на встановлення правильної послідовності, множинного вибору з короткою відповіддю і завдання відкритої форми з короткою відповіддю) для перевірки знань, умінь і навичок учнів у поточному, тематичному і підсумковому контролях.

 • Вивчаючи природу або господарство окремих територій Землі, виявляти фізико – географічні, економічні, демографічні закономірності, що вивчались раніше, пропонувати завдання на застосування розуміння цих закономірностей на реальних і умовних об’єктах чи територіях, пропонувати учням самостійно складати аналогічні завдання.

 • При вивченні складних для засвоєння тем використовувати складання узагальнюючих схем і таблиць із формуванням висновку, застосовувати практичні методи із проблемними питаннями, ситуаціями.

 • Під час організації навчальної діяльності з картами та підручниками важливо враховувати, що в них можуть міститися застарілі статистичні, номенклатурні чи картографічні дані, які не відображають реальної ситуації в розвитку і розміщенні географічних об'єктів на території, що зображується. У разі вимушеного використання застарілої інформації варто її коригувати і ознайомлювати учнів з новими статистичними даними, географічними назвами, з кордонами держав та іншими змінами, що відбуваються постійно.

 • Використовувати для організації практичної пізнавальної діяльності учнів найсучасніші наочні матеріали, Інтернет-ресурси, електронні методичні ресурси.

 • Використовувати зошити ЗНО з географії минулих років для індивідуальної роботи з учнями (розв’язання завдань).

 • Формувати в учнів навички роботи із тестами, техніку виконання тестів (самоконтроль часу, умовне визначення меж результатів, метод виключення невірних варіантів відповіді, підстановка як прийом перевірки тощо).

 • З метою закріплення навичок роботи із тестами і визначення рівня підготовки учня, проводити тренувальне тестування (за програмою ЗНО 2012 року з географії, характеристиками зовнішнього незалежного оцінювання з географії і у відповідності із вимогами до проведення ЗНО-2012).

 • Під час проведення уроків ширше застосовувати діяльністний підхід, забезпечуючи при цьому значну частку самостійності учнів у засвоєнні умінь, навичок і способів діяльності.

 • Використовувати систему елективних курсів, факультативів, індивідуально-групових занять для задоволення пізнавальних потреб учнів.

 • Оформити в кабінеті стенд «Готуємось до ЗНО з географії», де розмістити матеріали щодо ЗНО з географії 2012 року, приклади вирішення окремих завдань, зразок бланку відповідей, список додаткової літератури для учнів, адреси сайтів Українського центру оцінювання якості освіти і Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти.^ Рекомендації щодо організації роботи з тестом з географії

Алгоритм підготовки для учасника тестування

Враховуючи специфіку проведення зовнішнього незалежного оцінювання, його мету і завдання, формулу успішного проходження тестування з географії, як і з будь-якого іншого предмета, можна виразити приблизно так: «систематизовані знання, сформовані предметні компетентності + досвід роботи з тестами». Щоб оптимізувати процес підготовки, варто діяти за таким алгоритмом:

 1. Ознайомитися з програмовими вимогами ЗНО з географії, що стосуються певної теми.

 2. Опрацювати відповідні параграфи у підручнику (підручниках).

 3. Опрацювати тренувальні тести (виконати завдання, перевірити правильність виконання, зробити висновки щодо повноти засвоєння матеріалу теми).

 4. Повернутися до опрацювання теоретичного матеріалу, якщо результати виконання тренувальних тестів показали таку необхідність.

Обираючи літературу для підготовки, звертайте увагу:

 • на наявність грифів, які засвідчують, що те чи інше видання рекомендовано до використання Міністерством освіти і науки молоді та спорту України, Українським центром оцінювання якості освіти,

 • на рік видання (перевидання) посібника,

 • на те, за специфікацією якого року укладені тренувальні вправи.

Уся інформація щодо проведення ЗНО-2012 оперативно розміщується на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (http://www.testportal.gov.ua/) та Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти (zno-kharkiv.org.ua.).

Також на сайті Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти (zno-kharkiv.org.ua) розміщено безкоштовне on-line-тестування з географії, яке можна використати як елемент підготовки до ЗНО – 2012, адже формати тестових завдань у ньому відповідають формам завдань тесту з географії 2012 року, а завдання складають вибірку із минулорічних тестів.


^ Як успішно впоратися з тестом з географії

Пропонуємо майбутнім учасникам зовнішнього незалежного оцінювання на етапі підготовки опанувати тестові стратегії, які допоможуть успішно впоратися з тестом з географії.

1. Виконуйте тест послідовно, починаючи з першого завдання.

2. Ознайомтеся з інструкціями, які містяться на початку кожної форми тестових завдань. Відповідайте тільки після того, як Ви зрозуміли правила виконання завдань певного формату.

3. Читайте уважно умову завдання, здобувайте із неї максимум інформації. Не намагайтеся зрозуміти умову лише за першими словами й добудовувати кінцівку у власній уяві.

4. Поміркуйте над усіма варіантами відповідей, виключайте ті, що здаються Вам маловірогідними. Позначайте правильні відповіді спочатку в тестовому зошиті, використовуючи його як чернетку.

5. Пропускайте важкі або незрозумілі завдання, навчальний матеріал яких Вам невідомий. Пам’ятайте, що у тесті знайдуться такі, з якими Ви обов’язково впораєтеся.

6. Вивчіть структуру бланку відповідей до тесту, правила запису відповідей на завдання різних форм. Записуйте до бланка лише правильні, на Вашу думку, відповіді.

7. Ознайомтеся з правилами виправлення помилок. Будьте уважні й обережні!

8. Контролюйте час роботи над тестом. Сплануйте свою діяльність таким чином, щоб встигнути пройти всі завдання тесту. Якщо залишиться час, поверніться до завдань, які Ви пропустили.

9. Намагайтеся виконати якомога більшу кількість тестових завдань.


^ Як працювати над виконанням тестових завдань різних форм

Звертаємо Вашу увагу на те, що різні форми тестових завдань передбачають різну тактику їх виконання. Пропонуємо Вам поради з виконання тестових завдань різних форм.

Виконуючи завдання з вибором однієї правильної відповіді, поміркуйте, які знання (поняття й терміни, причини і наслідки процесів або явищ) необхідно залучити до його розв’язання. Якщо Ви не впевнені в правильності обраної відповіді, поміркуйте над усіма варіантами, виключте неправильні відповіді й прийміть остаточне рішення.

 • Якщо завдання передбачає роботу із географічною картою або картосхемою, розгляньте умовні знаки на карті (картосхемі), визначте зображений регіон, встановіть відповідність картографічної інформації запропонованим варіантам відповіді й визначте серед них оптимальний.

 • Під час виконання завдання, пов’язаного з аналізом ілюстрацій або фотографій, уважно розгляньте зображуване, звертаючи особливу увагу на деталі, які можуть наштовхнути Вас на визначення правильної відповіді на запропоноване завдання.

Виконуючи завдання на встановлення відповідності між поняттями та їх визначеннями, назвами географічних процесів та їх наслідками, причинами виникнення тощо, утворіть спочатку ті логічні пари, в правильності яких впевнені, потім визначте найбільш оптимальні варіанти з тих, що залишилися.

Працюючи із завданнями на встановлення правильної послідовності звертайте увагу на принцип побудови послідовності, зазначений в умові завдання, адже дотримання саме такого принципу є запорукою успішності виконання завдання такої форми

^ Завдання множинного вибору з короткою відповіддю перевіряє сформованість умінь групувати географічну інформацію за вказаною ознакою, Відтак – виконуючи завдання такого типу, варто спочатку пригадати загальну характеристику поняття, явища чи процесу, про які йдеться в умові, а вже потім проаналізувати наведені у завданні положення з огляду на їхню відповідність отриманій (пригаданій) характеристиці.

^ Завдання відкритої форми з короткою відповіддю являє собою географічну розрахункову задачу. Звертаємо Вашу увагу, що хід розрахунку у тестовому зошиті не перевірятиметься, тому алгоритм відповіді на дану форму завдання учасник тестування обирає самостійно. Головне щоб кінцева відповідь у вигляді числа була позначена у бланку відповіді А, який і буде надалі перевірятись. Звертаємо, також, увагу на те, що розмірність у якій необхідно зазначити відповідь, вказана в умові завдання і це має принципове значення.


^ Приклади та коментарі

Розглянемо визначені у характеристиці формати тестових завдань на прикладі тесту з географії ЗНО-2011.Як видно, на картосхемі суцільні горизонталі проведені через 2,5 м. Звертаємо увагу на підпис абсолютної висоти (150 м) на горизонталі. Відомо, що за правилами побудови топографічної карти цифри на горизонталях позначаються «головою» до підвищення форми рельєфу, яку ці горизонталі відображають. Отже точка «Г» має в даному випадку найбільшу абсолютну висоту.

Вологість повітря вимірюється у відсотках (%) від 0 до 100. Саме цей діапазон у зазначеній одиниці виміру позначено на приладі «Г»

За даними картосхеми видно, що йдеться про материк Антарктида, а маршрути спрямовані на точку перетину меридіанів – полюс (в даному випадку Південний полюс, адже Антарктида розташована в Південній півкулі). Із усіх зазначених прізвищ мандрівників до підкорення Південного полюса мають відношення лише Р.Амундсен і Р.Скотт. Також, за однією із схем маршрутів видно, що у напрямку - від Південного полюсу маршрут «обривається» у районі 80˚ широти і це ще один аргумент на підтвердження правильності відповіді, де фігурує прізвище Р.Скотт (адже відомо, що він та його команда загинули повертаючись у напрямку від Південного полюса). Отже, вірна відповідь на дане запитання позначена літерою «А».Відомо, що в рельєфі дна океанів рифти поширені у зонах спредингу, тобто у місцях розходження блоків океанічної кори і поступового заповнення місць розходження магмою. Отже, у рифтових зонах серединно-океанічних хребтів відбувається розходження літосферних плит, і це варіант відповіді, позначений літерою «А».Необхідно розпізнати позначені на картосхемі темним кольором частини суходолу, які розділяє та чи інша протока:

  1. Південна частина Південної Америки і Антарктичний півострів (протока Дрейка)

  2. острів Велика Британія і півострів Бретань

(протока Ла-Манш)

  1. Південна частина Африки і острів Мадагаскар (Мозамбіцька протока)

  2. Піренейський півострів і північно-західна частина Африки (Гібралтарська протока)
Переводимо чисельний (1:200 000) масштаб у іменований:

в 1см – 2000м = 2 км. (тобто 1 см на карті відповідає 2 км на місцевості)

За умовою, відстань між двома селами на карті дорівнює 9 см. Отже на місцевості ця відстань буде дорівнювати 9∙2=18 кілометрів (адже за умовою відповідь необхідно дати у кілометрах) . Відповідь: 18
Народжуваність складає 14 осіб на 1000 жителів, а смертність складає 7 осіб на 1000 жителів (отже реальний приріст чисельності населення в даному випадку 7 осіб на 1000 жителів). Знайдемо його коефіцієнт: 7/1000=0,007.

Помножимо знайдений коефіцієнт на загальну кількість населення для визначення чисельності приросту за рік: 0,007∙100 млн.=700 000 населення, врахуємо також позитивне сальдо міграції 300 тис.осіб.

Маємо: 700тис.+300.тис = 1 млн. приросту населення на 1 січня 2011 року. Додаємо цей приріст до кількості населення на 1 січня 2010 року:

1млн.+ 100 млн. = 101 млн. осіб.

Відповідь необхідно подати у млн. Отже, чисельність населення на 1 січня 2011 року складатиме 101 млн осіб.

У бланку відповідей А позначимо число 101.


Список літератури для вчителя

 1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. №24. // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. — 2004. — Січень. №1—2. — С. 5–60.

 2. Короткий тестологічний словник-довідник / Упорядник Л.Т. Коваленко. –– К. : Грамота, 2008. –– 160 с.

 3. Матеріали офіційного сайту Програма сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (USETI) [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : http://www.useti.org.ua/ua/news/455/

 4. Модернізація України – наш стратегічний вибір : Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К., 2011. – 416 с.

 5. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf

 6. Несвітайло О. Компетентнісна спрямованість тестів зовнішнього незалежного оцінювання як складова формування особистості у громадянському суспільстві (на прикладі тестування з географії) / Несвітайло О.Ю. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. –– Випуск 22 : збірник наукових праць / за ред. В.П. Сергієнка. –– К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010.–– С.319–322.

 7. Основи педагогічного оцінювання. Частина І. Теорія : Навчально-методичні та інформаційно-довідкові матеріали для педагогічних працівників / За заг. ред. Ірини Булах. –– К. : Майстер-клас, 2005. –– 96 с.

 8. Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів України в 2010 році [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : http://www.testportal.gov.ua –– назва з екрану. –– 322 с.

 9. Сидоренко О. Визначення прогностичної валідності тестів як шлях до створення національної системи моніторингу якості освіти / Сидоренко О.Л. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : Збірник наукових праць. –– Серія : Соціологічні дослідження сучасного суспільства : методологія, теорія, методи. –– 2010. –– №889. –– С.148––152.

 10. Сидоренко О. Роль і місце зовнішнього незалежного оцінювання у становленні національної системи моніторингу якості освіти / Сидоренко О.Л. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. –– Випуск 22 : збірник наукових праць / за ред. В.П. Сергієнка. –– К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010.–– С.435–439.

 11. Сидоренко О. Роль соціального моніторингу в становленні й удосконаленні зовнішнього незалежного оцінювання як органічної складової системи освіти / Сидоренко Олександр Леонідович // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : Збірник наукових праць. –– Випуск 15. –– Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. –– С.593––597.Схожі:

Методичні рекомендації для вчителів географії щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році iconМетодичні рекомендації для учителів біології щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році
Для цього потрібно підготувати законодавчу базу для створення незалежних агенцій оцінювання якості за прикладом розвинених країн,...
Методичні рекомендації для вчителів географії щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році iconМетодичні рекомендації для вчителів української мови та літератури щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2013 році
Національної стратегії розвитку освіти – розвиток системи державно-громадського управління освітою І контролю за якістю освітньої...
Методичні рекомендації для вчителів географії щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році iconМетодичні рекомендації для вчителів української мови та літератури щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році
Необхідно законодавчо визначити результати стандартизованого тестування єдиним критерієм прийому до навчання у внз. Потрібно започаткувати...
Методичні рекомендації для вчителів географії щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році iconМетодичні рекомендації для учителів хімії щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2011 році
Григорович О. В., кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник, відмінник освіти України
Методичні рекомендації для вчителів географії щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році iconЗагальні вимоги щодо реєстрації осіб для проходження зовнішнього оцінювання
Ознайомтесь із Правилами прийому до вищого навчального закладу, де вказано перелік конкурсних предметів, результати зовнішнього оцінювання...
Методичні рекомендації для вчителів географії щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році iconМетодичні рекомендації для учителів англійської мови щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році
Необхідно законодавчо визначити результати стандартизованого тестування єдиним критерієм прийому до навчання у внз. Потрібно започаткувати...
Методичні рекомендації для вчителів географії щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році iconМетодичні рекомендації для учителів історії України щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році
Необхідно законодавчо визначити результати стандартизованого тестування єдиним критерієм прийому до навчання у внз… Потрібно започаткувати...
Методичні рекомендації для вчителів географії щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році iconМетодичні рекомендації щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання з біології
Програму зовнішнього незалежного оцінювання з біології 2012 року розроблено на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних...
Методичні рекомендації для вчителів географії щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році iconРекомендації щодо підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з географії
Мета та завдання вивчення географії в середніх загальноосвітніх навчальних закладах визначені Державним стандартом та відповідною...
Методичні рекомендації для вчителів географії щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2012 році iconМетодичні рекомендації щодо підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України
Хх – початку ХХІ століття. А з другого – права колонка програми (державні вимоги до рівня компетентності учнів) спрямують на основні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи