Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології І соціальної педагогіки за вересень – грудень 2008 року icon

Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології І соціальної педагогіки за вересень – грудень 2008 року
Скачати 87.12 Kb.
НазваНові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології І соціальної педагогіки за вересень – грудень 2008 року
Дата13.09.2012
Розмір87.12 Kb.
ТипДокументи

Нові надходження

навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології і соціальної педагогіки

за вересень – грудень 2008 року

С 69

1.7

Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / за. ред. І. Д. Звєрєвої. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 336 с.

695

К 68

1.7

Короткий термінологічний словник із соціальної педагогіки, соціальної роботи / уклад. Л. В. Лохвицька, І. І. Доброскок. – Переяслав-Хмельницький, 2007. – 144 с.

698

З-14

2

Законотворчість: участь громадськості у законодавчому процесі : інформаційно-аналітичне дослідження / А. М. Євгеньєва, Ю. Г. Шкарлат. – К., 2008. – 96 с.

693

З-14

2

Законотворчість: міжнародна діяльність Верховної Ради України і парламентів світу / Ю. М. Щербак, З. Р. Міщук. – К., 2008. – 112 с.

692

З-14

2

Законотворчість: забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків / за заг. ред. О. І. Руслової, Е. Р. Рахімкулової. – К., 2008. – 189 с.

689

І-74

2

Інформація і право. – 2008. – № 3. – 116 с.

б/н

Л 89

8

Львівська модель подолання йододефіциту на обласному рівні / уклад.: Л. Іванова, О. Труш. – К., 2007. – 103 с.

б/н

Т 77

10

Труба віна І. М. Соціально-педагогічна робота з сім’єю в Україні: теорія і методика : монографія. – Х. : Нове слово, 2007. – 395 с.

691

Р 58

10.1

Робота з дитиною у прийомній сім’ї : метод. посібник. – К. : Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2003. – 188 с.

565

Л 19

10.1

Лактіонова Г. М., Калібаба О. А. Робочі матеріали до « Програми підвищення кваліфікації прийомних батьків та батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу». – К., 2008. – 287 с.

690

С 68

12

Софій Н., Сварник М., Троханіс П. Права дітей з особливими освітніми потребами на рівний доступ до якісної освіти. – К., 2006. – 64 с.

б/н

С 91

18.1

Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження тендерного насильства. – К. : Парламентське вид-во, 2006. – 72 с.

683

Г 34

18.1

Гендерна статистика та результати соціальних гендерних досліджень в Україні. – К., 2007. – 8 с.

б/н

О-91

18.1

Офіційні документи Європейської спільноти щодо гендерної рівності / Вісник Програми сприяння парламенту України університету Індіани. – К., 2004. – 71 с.

б/н

Г 34

18.1

Гендерні аспекти Європейського права: Досвід адаптації законодавства країн Центральної та Східної Європи: круглий стіл 11 жовтня 2005 року: стенографічний звіт. – К., 2006. – 72 с.

695

О-65

19

Оржеховська В. М. Педагогічна профілактика девіантної поведінки неповнолітніх: Орієнтовна програма для системи післядипломної педагогічної освіти / В.М. Оржеховська, Т. Є. Федорченко, С. В. Зінченко. – К., 2007. – 64 с.

697

В 75

19.2

Ворорбьева Т. В., Ялтонская А. В. Профилактика зависимости от Психоактивных веществ: руководство по разработке и внедрению программ формирования жизненных навыков у подростков группы риска. – М. : УНП ООН, 2008. – 70 с.

б/н

П 84

19.2

Профилактика зависимости от психоактивных веществ. Подготовка и проведение тренинговых занятий по формированию жизненных навыков у подростков: практикум. – М. : УНП ООН, 2008. – 46 с.

б/н

П 84

19.2.1

Проект «Ограничение распространения употребления наркотиков среди молодёжи с использованием партнёрского подхода». – К., 2007. – 58 с.

б/н

Д 49

19.2.6

Дитяча безпритульність та бездоглядність. Стан, причини та майбутні перспективи / Семікоп Т. Є., Труханів Г. Л., Костюк О. Й. та ін. – Одеса, 2008. – 73 с.

688

У 90

19.2.7

Участь Церков та релігійних організацій України у боротьбі з поширенням епідемії ВІЛ/СНІД та роботі з людьми, що живуть з ВІЛ/Снідом : міжконфесійний збірник / під. ред. П. В. Лапіна. – К., 2008. – 156 с.

694

О- 64

19.2.7

Організація діяльності координаційних рад з питань запобігання поширенню Віл-інфекції/СНІДу на регіональному рівні: посібник/ І. І. Лукашевич, Т. В. Журавель, Т. В. Безулік, С. І. Глущик. – К., 2007. – 84 с.

687

К 90

19.2.8

Кульбачка Т. Не будь жертвою: буклет. – К., 2008. – 9 с.

б/н

С 91

19.2.8

Сучасні підходи до організації профілактики насильства щодо дітей. Матеріали тренінгу.- 2008.- 55 с.

б/н

Р 31

19.2.8

Ребёнок-свидетель: Информация и рекомендации.

б/н

П 57

19.2.8

Попередження насильства над дітьми: Інформаційно-методичні матеріали та аналіз нормативно-правової бази / укладач: Журавель Т.В.; Авт. колектив: Грицевич О.В., Лозова О.М., Онишко Ю.В. – К.: Видавничий дім «КАЛИТА», 2007. – 224 с.

684

Т43

23

Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Збірник наукових праць. – Київ – житомир: Вид-во ЖДУ, 2004. – Кн.І. – 363 с.

699

Д 40

23.2

Джуринський А.Н. История зарубежной педагогики: Учебн. Пособие для вузов. – М.: Издательская группа «ФОРУМ» - «ИНФРА-М», 1998. – 172 с.

685

С-69

23

Алєксєєнко Т.Ф. Соціалізація особистості: можливості й ризики. Науково-методичний посібник. – К., 2007. – 152 с.

696

М25

24

Мардахаев Л.В. Социальная педагогіка: Ученик. – М.: Гардарки, 2003. – 269 с.

570

Г61

24

Голова нова Н.Ф. Социализация и воспитание ребенка. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – СПб.: Речь, 2004. – 272 с., илл.

686

Ф56

24

Социальная педагогика. Экзаменационные ответы. – М.: «Ответ», 2008. – 32 с.

б/н

28

Ліз Келлі, Лорна Дюбуа Розробка мінімальних стандартів щодо послуг, спрямованих на подолання насильства проти жінок: діагностичне дослідження.Висновки. – Страсбург, 2007. – 39 с.

б/н

29

Теоретические и методические основы социального заказа (робочие материалы семинара). – К., 2007.

б/н

В42

1.4

Видатні психологи: біографічний довідник/ Упоряд. Т.Шаповал. – К.: Вид. дім «Шкіл. світ»: Вид. Л. Галіцина, 2005. – 120 с. – (Б-ка «Шкіл. світу»).

726

8

Корпоративная социальная ответственность: Экспертная оценка и практика в Украине/ Сборник статей и рекомендацій. – К., 2008. – 160 с.

715

10

Соціальна служби – родині: Розвиток нових підходів в Україні. (перевидання)/ За ред.. І.М. Григи, Т.В. Семигіної. – К., 2003. – 128 с.

703

10.1

Папка Ever child. Дітям усього світу. Представництво в Україні.

701

10.1

Робочі матеріали до «Програми підвищення кваліфікації прийомних батьків та батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу» / Г.М. Лактіонова, Т.Ф. Алєксєєнко. – К. , 2008. - 285 с.

709

М 71

10.1

Мищенко Н.С. Приемные ангелы. – К.: Знания Украины, 2007. – 560 с.

704

12

Молодежь, знай свои права. – Луганськ, 2008. – 85 с.

б/н

12.1

Материалы к заседанию круглого стола «Розвиток індивідуальності соціального сироти через дотримання його прав та поваги до його інтересів» - Луганськ, 2008. – 79с.

б/н


С69

12.1

Соціальна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа: Посібник до тренінгового курсу з підготовки спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у трьох частинах. – Частина друга. – К.: Держосоцслужба, 2008. – 212 с.

714

П69

14

Практическое руководство по работе дневного центра и организации занятосты для людей с умственной отсталостью в Украине/ Под. Ред. К. Таннерт-Сагассер и Н.Майоровой. – К.: Изд. Дом «КМ Академия», 2005. – 101 с.

720

М-77

14

У пошуках сенсужиття.Євген Понукало/ за редакцією Т.Д. Ілляшенко – К.: 2007 – 113 с.

718

14

Розвиток модельних центрів інклюзивної освіти для дітей з особливими потребами: Інформаційний збірник.

710

14

Кравченко Р.І., Бастун Н.А., Майорова Н.В. Гуртом проти біди. Корисні поради, адреси, довідкові та інформаційні матеріали для фахівців і батьків міста Києва, які опікують дітей та молодь з особливими потребами.Вид. 3-тє, перероб. І доп. – К.: Благод. тов. «Джерела», 2006. – 208 с.

722

С69

16

Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів: Навч.-метод. посібник./ за редакцією К.Б. Шевченко, трубавіної І.М., Цушка І.І. – К.: ФОП «Чальцев», 2008. – 384 с.

736, 739, 740

Д 18

14

Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх класів/ елен Р. Даніелс, Кей Стаффорд. – Львів, 2000. – 256 с.

713

19.2.1

Свой среди своих: учителю о профилакте наркомании. – Луганськ, 2008. – 81 с.

б/н

П84

19.2.6

Профілактика злочинності і проявів насилля серед неповнолітніх у законодавстві та практиці зарубіжних країн: Довідкове видання/ за ред.. Б.М. Жебровського. – К., 2007. – 108 с.

711

С69

19.2.6

Соціальна, педагогічна та психокорекцій на робота з неповнолітніми, засудженими до покарань , не пов’язаних із позбавленням волі: Метод. посіб. з питань соціальної реабілітації у громаді неповнолітніх засуджених/ Автори-упор.: Т.П. Авельцева, З.П. Бондаренко, Н.В. Зимівель та інші; За наук. Ред.. І.Д. Звєрєвої. – К.: Наук. Світ, 2006. – 277 с.

717

Б74

19.3

Богуш Алла Моє довкілля: Прогр. ознайомлення дітей старш. дошк. Віку з довкіллям. – К.: Вид. дім «Шкіл. світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006 – 112 с., [4] арк.. – (Б-ка «шкіл. світу»). – Бібліогр.: с. 109.

728

Ж42

19.3

Вчимося і граємося: метод. реком. Для організаторів дозвілля дітей/ Ю.Жданович. – К.: Шк.. світ, 2008. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного свту»).

727

З14

23

Загвязинский В.И., Антаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического исследования: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. - 208 с.

723

23

Підручник для директора: Система освіти Фінляндії: досвід і здобутки. Журнал. – Київ,2006.- 59 с.

712

24

Вайнола Р.Х. Особистісний розвиток майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки: Монографія./ За редакцією С.О.Сисоєвою – Запоріжжя: Хортицький навчально-реабілітаційний багато профільний центр, 2008. – 460 с.

737

П84

27

Професійна діагностика/ упорядник Т.Гончаренко. – 2-ге вид., стереотипне. – К.: Ред.. загальнопед. газ., 2005. – 120 с. – (Б-ка «Шк.. світу »).

731

Д44

27

Діагностичний інструментарій психолога/ упоряд. Т.Гончаренко. – К.: Шк.. світ, 2008. – 128 с. – (Б-ка «Шк.. світу»).

733

З-28

27

Заняття психолога з підлітками/ Упоряд. Т.Гончаренко. – К.: Вид. дім «Шкіл. світ»6 Вид. Л. Галіцин, 2006. – 120 с., [4] арк.. – (б-ка «Шкіл. світу»).

732


27

Зайчикові Т.В., Філь О.А., Креденцем О.В., Федосова Г.Л., Ковальчук О.С., Івакін В.М. Карамушкіна Людмила Миколаївна: життєвий та науково-професійний шлях. – Серія: «Організаційна психологія в персоналіях». – К.: Міленіум, 2006. – 90 с.

702

Л 63

27

Лисянська Т.М. Загальна психологія: Інформ. забезп. Змісту практ. занять, індивід., самост. роботи, модул. контролю знань студентів ( спеціалізація «Психологія») / Лисянська Т.М., Співак Н.В., Співак Д.М. – К.: Ін-т сучас. підруч., 2007. – 144 с. – Бібліогр.: с. 133 – 140.

708

Т 96

27

Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. зал. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / За наук. ред.. Л.М. Карамушки. – К.: Фірма «ІНКОС», 2005. – 366 с. – Бібліогр. в кінці розділів .

705

Л 63

27.3

Лисянська Т.М. Вікова і педагогічна психологія: Інформ. забезп. Змісту практ. занять, індивід., самост. роботи, модул. контролю, знань студентів (спеціалізація «Психологія»). – К.: Ін-т суч. підруч., 2007. – 128 с. – Бібліогр.: с. 111 – 125

707

М15

27(6)

Все про театр і дитячу театралізовану діяльність/ Л.Макаренко. – К.: Шк.. світ, 2008. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»). – Бібліогр.: с. 126-127.

730

Ц61

27(6)

Цымбалару Анжелика Игротека. – К.: Шк. Світ, 2007. – 128 с. – (Б-ка «Шк.. світу»).

725

Ш97

27(6)

Шуть Микола Школа ігромайстерності. – К.: Вид. дім «Шкіл. світ»: Вид. Л.Галіцина, 2006. – 128 с. – (Б-ка «Шкіл. світ»).

725А

Ш97

27(6)

Шуть Микола Майстерність проведення гри. – К.: Шк.. світ, 2007. – 128 с. – (Б-ка «Шк.. світу»).

729

А 69

27(8)

Аносов І.П. Психологічні основи педагогічного спілкування: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ І.П. Аносов, С.В. Яремчик, В.В. Молодиченко. – К.: Ін-т сучас. підруч., 2007. – 272 с. – Бібіліогр.: с. 262 – 269.

706

В64

27.2(1)

Арт-терапія в роботі практичного психолога:Використ. Арттехнологій в освіті/ О. Вознесенська, Л. Мова. – К.: Шк.. світ, 2007. – 120 с., [4] арк.. – (Б-ка «Шк.. світ»). _ Бібліогр.: с. 118-119.

734

В 31

29

Веретено Т.Г., Мануйло І.С. Педагогічний тренінг: Навчальний посібник/2-е вид., перер. та доп. – Х.: ХНУ імені В.Н. Карабін, 2006. – 128 с.

716

Г85

29

Старшко С.В., Животовська Л.А., Гречишин О.Д., Міненко А.О., Савонова О.В., Гаврилюк В.О. Соціально-просвітницький тренінг з формування мотивації до здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу / За редакцією Страшка С.В.// Навчально-методичний посібник для викладачів валеології, основ медичних знань та безпеки життєдіяльності, вчителів основ здоров’я, студентів вищих педагогічних навчальних закладів. – 2-е вид., переробл. і допов. – Київ: Освіта України, 2006. – 260 с.

719

Ф33

29

Федорчук Віктор Комунікативна компетентність педагога: Соц.-психол. тренінг. – К.: Шк.. світ, 2007. – 128 с. – (Б-ка «Шк.. світу»). - Бібліогр.: с. 122-127.

735

Схожі:

Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології І соціальної педагогіки за вересень – грудень 2008 року iconНові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за грудень 2010 – лютий 2011 року
Аналіз регуляторного впливу: Навчальний посібник / Д. В. Ляпін. О. В. Літвінов, Л. Г. Хоменко. Львів: зукц, 2008. 148 с
Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології І соціальної педагогіки за вересень – грудень 2008 року iconНові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за вересень-листопад 2011 року
Приходько Ю. О., Юрченко В. І. Психологічний словник-довідник: Навч посіб. К.: Кара­вела, 2012. 328 с
Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології І соціальної педагогіки за вересень – грудень 2008 року iconНові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за грудень 2011 – лютий 2012 року
Социальный заказ как инструмент социальной политики. Мн.: Представительство оон/проон в Республике Беларусь, 2009. 64 с
Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології І соціальної педагогіки за вересень – грудень 2008 року iconНові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки за березень – травень 2011 року
Довідник нормативних документів, що регламентують організацію охорони праці в соціально-педагогічній сфері: Навчальний посібник /...
Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології І соціальної педагогіки за вересень – грудень 2008 року iconЗвіт про діяльність навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка за 2010-2011 навчальний рік
«соціальна педагогіка», «практична психологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», а також з метою...
Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології І соціальної педагогіки за вересень – грудень 2008 року iconРекомендації обласного науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи щодо організації роботи соціальних педагогів у 2008/2009 навчальному році
України І діє з метою виявлення І створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості. Соціальний педагог,...
Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології І соціальної педагогіки за вересень – грудень 2008 року iconНачальникам управлінь освіти Чернівецької міської ради, Кельменецької райдержадміністрації, начальникам відділів освіти Новодністровської міської ради, райдержадміністрацій, директору навчально-методичного центру професійно-технічної освіти
Про результати засідання обласної експертної комісії науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Інституту...
Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології І соціальної педагогіки за вересень – грудень 2008 року iconПротокол №19 засідання обласної Експертної комісії науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи іппочо
Експертної комісії науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи іппочо від 25 листопада 2011 року
Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології І соціальної педагогіки за вересень – грудень 2008 року iconНачальникам управлінь освіти Чернівецької міської ради, Глибоцької, Кельменецької, Сторожинецької райдержадміністрації, начальникам відділів освіти Новодністровської міської ради, райдержадміністрацій, директору навчально-методичного центру професійно-технічної освіти
Про результати засідання обласної експертної комісії науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Інституту...
Нові надходження навчально-методичного центру соціально-психологічних тренінгів Інституту психології І соціальної педагогіки за вересень – грудень 2008 року iconПро результати засідання обласної експертної комісії науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
Чернівецької міської ради, Глибоцької, Кельменецької, Сторожинецької райдержадміністрацій, начальнику відділу гуманітарної політики...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи