Пояснювальна записка до навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом \"росток\", на 2012/2013 навчальний рік icon

Пояснювальна записка до навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом "росток", на 2012/2013 навчальний рік
Скачати 44.94 Kb.
НазваПояснювальна записка до навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом "росток", на 2012/2013 навчальний рік
Дата28.09.2014
Розмір44.94 Kb.
ТипПояснювальна записка
1. /metod_rek_zhurnal/7.орчхн.вимоги математика.doc
2. /metod_rek_zhurnal/Jurnal_V_IX.pdf
3. /metod_rek_zhurnal/List_72_2012.doc
4. /metod_rek_zhurnal/_нструкц_я ведення класного журналу.doc
5. /metod_rek_zhurnal/_нструкц_я з ведення д_ловох документац_х у загальноосв_тн_х навчальних закладах.doc
6. /metod_rek_zhurnal/М_Н_СТЕРСТВО ОСВ_ТИ _ НАУКИ росток.doc
7. /metod_rek_zhurnal/Методичн_ рекомендац_х щодо ведення стор_нок класного журналу з математики.doc
8. /metod_rek_zhurnal/Методичн_ рекомендац_х щодо вивчення математики .doc
9. /metod_rek_zhurnal/Про використання навчальнох л_тератури.doc
10. /metod_rek_zhurnal/Про внесення зм_н до Положення про _ндив_дуальну форму .doc
11. /metod_rek_zhurnal/Про обсяг _ характер домашн_х завдань .doc
12. /metod_rek_zhurnal/вимоги до виконання письмових роб_т.doc
13. /metod_rek_zhurnal/норма под_лу на групи.doc
14. /metod_rek_zhurnal/положення про екстернат.doc
15. /metod_rek_zhurnal/про затвердження критер_хв оц_нювання.doc
16. /metod_rek_zhurnal/про навчальн_ плани та структуру 2012-2013 р.doc
Рекомендації щодо навчальних планів та структури 2012/2013 навчального року (додаються)
Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах
Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів
Контрольна робота на семестр є обов'язковою
Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах
Методичні рекомендації щодо обсягу і характеру домашніх завдань
Про використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах
Програма для класів з поглибленим вивченням математики // Інформаційний збірник мон україни, 2008. №16-17. 5
Методичні рекомендації щодо ведення сторінок класного журналу з математики
Пояснювальна записка до навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом "росток", на 2012/2013 навчальний рік
Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I iii ступенів
Про інструктивно-методичні
Додаток 11 Орієнтовні вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів з

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№435 від 06 квітня 2012 року

Про затвердження Типових навчальних планів
загальноосвітніх навчальних закладів, які
працюють за науково-педагогічним проектом "Росток",
на 2012/2013 навчальний рік

На виконання Закону України "Про загальну середню освіту", наказу Міністерства освіти і науки від 19.10.2009 №949 "Про продовження дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом "Росток" на період до 2014 року", з метою впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. № 462, наказую:

1. Затвердити Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом "Росток", на 2012/2013 навчальний рік, що додаються.

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.), Інституту інноваційних технологій та змісту освіти (Удод О.А.) розмістити Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом "Росток", на офіційних веб-сайтах Міністерства та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра Б.М. Жебровський

Додаток 1
до наказу МОНмолодьспорту
від 06.04.2012 № 435

Пояснювальна записка
до навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом "РОСТОК", на 2012/2013 навчальний рік

Типові навчальні плани для 1–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (додатки 2, 4), навчанням мовами національних меншин (додатки 3, 5), які працюють за науково-педагогічним проектом "Росток", розроблено відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту", Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. № 1717 (чинного для 2 - 4 класів на 2012/2013 н.р.), Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24, наказу МОН України від 19.10.2009 № 949 "Про продовження дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом "Росток" на період до 2014 року", наказу МОН України від 07.11.2000 № 522 "Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності", наказу МОН України від 20.02.2002 № 114 "Про затвердження Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад", наказу МОН України від 23.11.2009 № 1054 "Про внесення змін до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад", наказу МОН України від 23.04.2004 р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів" (5-9 класи), наказу МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572 "Про Типові навчальні плани початкової школи" з метою поетапного впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462 (для 1 класу на 2012/2013 н.р.).

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462 до інваріативної складової змісту початкової освіти увійшли освітні галузі "Природознавство" та "Суспільствознавство". У навчальних планах загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом "Росток", у 1 класі зазначені освітні галузі "Природознавство" та "Суспільствознавство" реалізуються через інтегрований навчальний предмет "Навколишній світ".

У 5-6 класах продовжується вивчення інтегрованого навчального предмета "Навколишній світ", який реалізує завдання предметів "Природознавство" та "Географія" відповідної галузі "Природознавства".

Вивчення географії України у 8 та 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання рекомендовано завершувати 17 - годинними курсами фізичної та економічної й соціальної географії своєї області (регіону) відповідно до програми "Рідний край" та переліку програм і посібників, підготовлених і схвалених до використання предметною комісією з географії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України для окремих регіонів країни, районів, а подекуди окремих міст і сіл. Для цього у навчальному плані передбачено 0,5 год у тижневому навантаженні.

Типові навчальні плани містять інваріантну складову, обов’язкову для всіх експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, якою передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення факультативів, індивідуальних і групових занять, що визначаються загальноосвітніми навчальними закладами з урахуванням інтересів і потреб учнів, цілей та завдань науково-педагогічного проекту "Росток", а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення навчального закладу. Так, навчальними планами передбачено за рахунок годин варіативної складової збільшення часу на вивчення природничо-математичних предметів інваріантної складової, іноземної мови (з 1-го класу), курсу "Інформаційна культура" (1 клас), навчального предмета "Навколишній світ" (2 клас), "Креслення" (з 7-го класу), "Інформатики" (з 5-го класу), навчальних курсів за вибором "Основи дизайну" (з 5-го класу), спецкурсу "Елементи теорії ймовірностей" (з 6-го класу).

За умови відповідного навчально-методичного забезпечення у 2 класі можливе продовження викладання курсу "Інформаційна культура" натомість навчального предмета "Сходинки до інформатики", який забезпечує виконання завдань освітньої галузі "Технології".

У навчальних закладах, які працюють за науково-педагогічним проектом "Росток", за рахунок загального навчального навантаження збільшено гранично допустиме навантаження учнів до меж, які не перевищують норм , встановлених Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01. При визначенні гранично допустимого навантаження години фізичної культури не враховуються, але обов’язково фінансуються.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів, враховуючи специфіку педагогічного експерименту, при наявності педагогічних кадрів і необхідних приміщень, здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128.

Типові навчальні плани зорієнтовані на роботу загальноосвітніх навчальних закладів за п’ятиденним навчальним тижнем. У навчальних закладах, які запроваджують шестиденний робочий тиждень, кількість годин варіативної складової і гранично допустиме навантаження учнів встановлюється відповідно до вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01.

Для 10 – 11 класів рекомендовано використовувати Типові навчальні плани, що затверджені наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня".

Заступник директора
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Т.О. Пушкарьова

Додатково див.: Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом "Росток", на 2012/2013 навчальний рік.

Схожі:

Пояснювальна записка до навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом \"росток\", на 2012/2013 навчальний рік iconПояснювальна записка до навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом "росток", на 2012/2013 навчальний рік
Про продовження дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом "Росток" на період до 2014 року", з метою впровадження...
Пояснювальна записка до навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом \"росток\", на 2012/2013 навчальний рік iconНаказ №503 від 14 травня 2013 року Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, які працюють за науково-педагогічним проектом "Росток", на 2013/2014 навчальний рік
Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, які працюють за науково-педагогічним...
Пояснювальна записка до навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом \"росток\", на 2012/2013 навчальний рік iconПро затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Росток», на 2013/2014 навчальний рік
Начальникам управлінь, відділів освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів, міських рад
Пояснювальна записка до навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом \"росток\", на 2012/2013 навчальний рік iconПро затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, які працюють за науково-педагогічним проектом "Росток", на 2013/2014 навчальний рік
Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р. №462 та...
Пояснювальна записка до навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом \"росток\", на 2012/2013 навчальний рік iconНаказ №503 Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Росток», на 2013/2014 навчальний рік
Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 р. №462 та...
Пояснювальна записка до навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом \"росток\", на 2012/2013 навчальний рік iconТипові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, які працюють за науково-педагогічним проектом росток, на 2013/2014 навчальний рік
України від 20. 02. 2002 р. №114 «Про затвердження Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад», наказу Міністерства...
Пояснювальна записка до навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом \"росток\", на 2012/2013 навчальний рік iconНавчальні програми варіативної складової робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік Основна та старша профільна школа. 5-11-ті класи. У класах основної школи (5-9-ті класи)
Ання навчальних предметів варіативної складових робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється згідно...
Пояснювальна записка до навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом \"росток\", на 2012/2013 навчальний рік iconПояснювальна записка до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних
Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня
Пояснювальна записка до навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом \"росток\", на 2012/2013 навчальний рік iconПояснювальна записка до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних
Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня
Пояснювальна записка до навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом \"росток\", на 2012/2013 навчальний рік iconПояснювальна записка до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних
Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня
Пояснювальна записка до навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом \"росток\", на 2012/2013 навчальний рік iconПояснювальна записка до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних
Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи